__MAIN_TEXT__

Page 1

155 zenbakia

2018-19ko negua hiruhilabetekaria

Mekaguen kobre oxidoa!!!

www.ekologistakmartxan.org www.ekologistakmartxan.org


Aurkibidea Orria / Artikuloa 3 ­ Kontsumitu gutxiago zoriontsuago izateko 4 ­ Pinuak kobre oxidoarekin fumigatzea? 4 ­ Aurreskua Gernikako eukaliptopean 5 ­ Erregai fosilak bilatzeko asmoa berretsi du Eusko Jaurlaritzak 5 ­ Proposición no de ley sobre el lindano 6 ­ Gatikako interkonexio elektrikoa Bruselasen 7 ­ IkatzaItzali 8 ­ COP24: incineradora de Zubieta y cambio cli­ mático. 10 ­ Otra ciclista muerta ­ Por Irene 11 ­ Ampliación de la Supersur 12 ­ Marcha por un carril­bici para la margen derecha ­ y van 17! 12 ­ Bi langile gehiago hil dira AHTren obretan 12 ­ Comisiones del AVE a la Meca implican al rey emérito 12 ­ Mugitu! Mugimendua etengabe 13 ­ Antropozenoan bizitza komuna eraikiz 14­ Errausketaren mundua 14 ­ Inician las protestas contra el G7 ­ la represión también 15 ­ Seguimos reportando muert@s! 16 ­ aratusteetarako prestatzen 16 ­ Artekom: Presentacion el 30 de enero 16 ­ Urbinako segadaren 10. urtemugaa

C COPYLEFT

Kopia ta zabal zazu!

Sofware librez ekoiztuta

Ekoizpena: Txamantxoia Ekoizpenak ISSN: 1696­0505 Depósito legal: BI­2523­01

Hurrengo alerako epea: otsailak 10 Plazo para el siguiente bole: 10 febrero 2019

Erredazioa ez da bertan adierazten diren iritzien erantzule La redacción no comparte necesariamente todas las opiniones publicadas.

EKOLOGISTAK MARTXAN pertsonek osatutako elkar­ tea gara eta elkarren artean Euskal Herrian bizi ditugun in­ gurumen arloko arazoekiko ikuspegi berdintsua dugu. Ekologismo sozialaren barruan gaude. Honen iritziz ingu­ rumenaren arloko arazoek ekoizteko eta kontsumitzeko eran dute sor­ buru. Hori gero eta globalagoa da eta, aldi berean, hainbat arazo so­ zial sortzen ditu: Ipar eta Hegoaldearen arteko harremanak, gure gizartearen desoreka soziala… Hori dela eta, ingurumena kaltetzen duten jarduketen aurkako sentsibilizazio­kanpainak, salaketa publikoak edo lege mailako salake­ tak egiten ditugu, eta horiez gain, gure jardueraren eremu bakoitzean alternatiba zehatzak eta bideragarriak prestatzen ahalegintzen gara. Erakunde anitza, zabala, asanbleario eta alderdi politiko, erakunde publiko nahiz pribatu guztiekiko independenteak gara. Borondate hutsez gabiltza lanean. Ekologistak Martxanen lan arloak hurrengoak dira: Ura, Aldaketa klimatikoa, Izadiaren kontserbazioa,Kontsumoa, Kutsadura, heziketa ekologikoa, Energia, Itsasoa, Zaborrak, nekazaritza eta Transgeni­ koak, Garraiobideak eta Hirigintza. Gure lana gero eta eginkorragoa izan dadin, eta gure independent­ zia bermatzen jarraitu ahal izateko zure laguntza eta partaidetza behar ditugu. Ekologistak Martxan somos una asociación de personas, que compartimos una visión similar sobre los problemas ambientales que vivimos en Euskal Herria. Formamos parte del ecologismo social, que entiende que el origen de los problemas ambientales está en la forma de producción y con­ sumo, cada vez más globalizado y del que se derivan otros problemas so­ ciales: relaciones Norte­Sur, la desigualdad social en nuestra sociedad... Realizamos campañas de sensibilización, denuncias públicas o legales contra aquellas actuaciones que dañan el medio ambiente, a la vez que ela­ boramos alternativas concretas y viables en cada uno de los ámbitos en los que desarrollamos nuestra actividad. Somos una organización plural, asamblearia, e independiente de cual­ quier partido político, institución pública o privada realizando nuestra la­ bor de forma voluntaria. Para hacer más eficaz nuestro trabajo y seguir ga­ rantizando nuestra independencia, precisamos de tu ayuda y participación.


boletina

3

155 - 2018-19 negua

Black Friday, eguberriak...

o g a i x t u g u t i m u s kont o k e t a z i o g a u s t n zorio Erosketarik Gabeko Egunarekin. Kontsumitzaileon greba sinbolikoa da, eta Black Fridayren (Ostiral Beltzaren) eta Ciber Mondayren (Ziber Astelehena) alternatiba gisa antolatzen da, nazioartean. Egun hori eta berehala eguberriak iritsi zaizkigu, kontsumo handiko egunak direnak. Erosketarik Gabeko Egunean, kontsumismoak gizartean eta ingurumenean duen eragina salatzeaz gain, kontsumo konpultsiboak zoriontasunik eza dakarkigula azpimarratu nahi izan dugu talde ekologistok. Erosketarik Gabeko Eguna kontsumitzaileon greba sinbo­ likoa da, eta Black Fridayren (Ostiral Beltzaren) eta Ciber Mondayren (Ziber Astelehena) alternatiba gisa antolatzen da, nazioartean. Egun hori eta berehala eguberriak iritsi zaizkigu, kontsumo handiko egunak direnak. Gabonetan ere gure kon­ tsumismoa azter dezakegu eta murriztu. Erosketarik Gabeko Egunean, kontsumismoak gizartean eta ingurumenean duen eragina salatzeaz gain, kontsumo konpultsiboak zoriontasunik eza dakarkigula azpimarratu nahi izan dugu talde ekologistok. Horrez gain, kontsumo eraldatzaile alternatibak eraikitzera deitu dugu jendea, horiek zoriontsuago izaten lagun gaitzake­ te eta. Black Fridayren ordez, Erosketarik Gabeko Eguna Duela hogeita bost urte egiten da Erosketarik Gabeko Egu­ na, azaroko azken ostiralean. Black Fridayrekin bat egiten duen data horretan, kolokan jartzen da gure bizitzaren eremu guztiak merkantilizatzen dituen gaur egun­ go ekoizpen eta kontsumo eredua. Izan ere, egunik kontsumistenetarikoa da Black Friday Ameriketako Estatu Batuetan. Thanks Giving Day edo «Esker Emate Eguna» delako horren biharamunean egiten dute, eta, erostea sustatzeaz gain, Gabone­ tako kanpainari ekiteko baliatzen dute hi­ tzordua. Azken urteotan, Espainiako me­ rkataritza­kateek ere bat egin dute ekimenarekin, eta eskaintza bereziak egiten dituzte, publizitate­kanpaina handiz lagun­ duta. Publizitate guzti horrek, urtean zehar, beharrizan faltsuak eragiten dizkigu, objek­ tuak eta bizipenak konpultsiboki pilatzera garamatza, baina, epe ertain eta luzera, ez

Sagarrak-Ekologistak Martxan

digu ongizaterik ekartzen. Berehalako asebetetzea, eta atsekabe kronikoa. Ho­ riek dira kontsumismoaren gurpila mar­ txan mantentzen dutenak, ase egotea eragozten digutenak. Esandako guztiaz gain, enpresa han­ dien neurrira eta haien onurak ahalik eta handienak izateko garatutako ekoizpen eta kontsumo eredua kritikatzen du Erosketarik Gabeko Egunak. Eredu bat non produktu gehienak fabrikatzen di­ ren jendeak horiek gozatu ezingo dituen tokietan; non langile gehienak sasi­esklabutzan lan egiten duten. «Milaka kilometroko bidegabekeria soziala, inguru­ menarengan inpaktu handia duena; horixe dira Black Frida­ yko eskaintzak», esan du Moránek. Eskema horri aurre egiteko, eredua aldatzea proposatzen du Sagarrak­Ekologistak Martxanek: kontsumo eraldatzaile eta arduratsuan oinarritutako eredua aldarrikatzen dugu, jasanga­ rria izango dena gizartearen eta ingurumenaren aldetik, eta aberastasunen bidezko banaketa ekarriko duena. Eraikuntza kolektiboa ere sustatuko du eredu horrek, eta komunitate­ha­ rremanak, elkartasuna eta elkarri laguntzea ere bai. Hona he­ men kontsumo arduratsu eta eraldatzailearen adibide batzuk: kontsumo­taldeak, ortu kolektiboak, denbora­bankuak… Ho­ riek guztiek, epe ertain eta luzerako gogobetetzeak lantzen, eta gure inguruko harremanak eta loturak sendotzen lagun­ tzen dute.

saretuz.eus


4

boletina

155 - 2018-19 negua

Pinuak kobre oxidoarekin fumigatzea? Pinuetan agertu diren onddoen arazoei aurre egiteko kobre oxidoaren erabilera masiboa salatu du Ekologistak Martxanek Urriaren 11an Arantxa Tapia, Eusko Jaurlaritzako Garapen Ekonomiko eta Azpiegitura sailburuordea, gipuzkoa, bizkaia eta arabako landa saileko ahaldunekin batu zen, Ainhoa Aiz­ puru, Elena Unzueta eta Eduardo Aguinaco hurrenez hurren. Bertan, “Baso koniferoak berreskuratzeko estrategia” azaldu zuten; neurri nagusia, onddoek jota dauden 40.000 hektareak kobre oxidoarekin fumigatzea da. Ekologistak Martxan taldea plan honen aurka agertu da; plan honek ez du arazoa konpontzen, ez bait du arazoaren ja­ torria ukitzen; espezie arrotzen landaketa masiboa, Pinus Ra­ diata bezala ezagutzen dena. Kobre oxidoarekin egingo diren haize fumigazioak ingurumenaren aurkako atentatu moduan ulertzen dira, mendi eta erreken erailketa ekarriz. Kobre oxi­ doa espektro orokorreko biozida gisa sailkatutako gai ki­ mikoa da, egurra babesteko erabili ohi dena, eta Europako Batasunaren REACH 2015/830 araudiaren arabera, oso to­ xikoa da uretan bizi diren izakientzako eta arrisku larri eta kronikoa ingurumenarentzako. Hori dela eta, aipaturiko subs­ tantzia ingurumenean ez askatzea gomendatzen da, eta isu­ rketak egotekotan lurrazaleko eta lurrazpiko uretatik urrun mantentzea eta garbiketarako erabili den ur kutsatua deusez­ tea. Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek ez dituzte honako gomendio hauek kontutan izango, are gehiago, zonalde haue­ tako fumigazioetarako baimen bereziak eskatu dituzte. Fumi­ gazioak mendi eta erreka eremu zabalei eragingo die, karbono oxidoaren hedatze orokorrari bide emanez. Neurri honek fu­ migazio zonaldeetako ur eremuak eta errekak kutsatuko ditu, bertako bizidunak kaltetuz; animaliak, gizakiak eta baita lan­ dareak ere. Ekologistak Martxanen iritziz, fumigazioak gure erreketan eragingo duen kaltea konponezina izan daiteke. Horregaitik URA agentziak gai honi buruz duen iritzia jakin nahiko ge­

Ingurumen Naturala Ekologistak Martxan Bizkaia nuke: kobre oxidoaren erabileran, Eusko Jaurlaritzaren pausuak jarraituko ditu edo gizartearen eta ingurugiroa­ ren interesen alde egingo du? Legea errespetatzen dela ziurtatuko dute eta fumigazioei limiteak ezarriko dizkiete? Erabaki honekin Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek egur industriaren interes ekonomikoen alde egiten dutela argi geratu da. Ekologistak Martxanen ustetan bertako basoen alde egiteko momentua iritsi da, bioaniztasunean aberatsa eta izu­ rriteei aurre egiteko erraztasunak dituzten basoen aldeko apustua eginez. Ortuella izan da fumigazioen eta eukaliptoen landaketen aurka egin duen Bizkaiko lehen herria.

Aurreskua Gernikako eukaliptopean Azaroaren 23ak Bertoko Basoen Eguna zela­eta, Kolore Guztietako Basoak Gernikako eukaliptoari aurresku bat eskaini zion. Kolore Guztietako Basoak da bertoko basoa berreskuratzeko eta egungo basogintza intentsibo eredua gainditzeko lan egiten duen plataforma. Honekin batera, jolas egiteko, kritikarako eta dibulgaziorako egun bat an­ tolatu zuen talde honek Gernikan. Helburu nagusiena eukaliptoak dakartzan arriskuak ikusaraztea zen. Beste kontinente batean jatorria duen espezie horrek ingurumena larriki kaltetzen du, batez ere, Bizkaiko hainbat herritan gertatzen den bezala, hektarea askotako monolaborantza­ rekin. Izan ere, zuhaitz mota horren landaketa etengabe ari da hazten, eta badirudi radiata pinuaren ordezkoa izango dela. Horregatik, aurreskuak ez du omenaldi izaera izango, eta dantzariak beltzez jantzita dantzatu zuten. Dantzaren os­ tean, publikoarekin elkarlanean, monolaborantzaren eta naturatik hurbileko basogintzaren eta kontserbazio baso­ gintzaren arteko desberdintasunak erakutsi zuten. Un estudio asturiano concluye que un castañal es 6 veces más rentables que los eucaliptos: uno de 15 años puede generar entre 6.000 y 8.000 € x año y Ha, frente a los 1.000/2.000 €.


boletina

155 - 2018-19 negua

5

erregai fosilak bilatzeko asmoa berrets du Eusko Jaurlaritzak. Recogiendo basura en Mijoa

Orain dela 9 urte franckinga egiteko lehen eskaerak egin ondoren eta orain dela 4 urte euskal gizarteak praktika honen aurkako iritzia plazaratu ostean, Eusko Jaurlaritzak SHESA eta Petrichor Euskadi enpresei hidrokarburoen ikerketa egiteko Lore, Lurra eta Landare izeneko baimenak eman dizkie. Hauek, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban gauzatuko dira eta guztira 1300 km2ko zabalera dute.

Fracking Ez Bilbo 80ko hamarkadaz geroztik, gas naturala­ ren kontsumoa bultzatzen da garraio eta ba­ naketako azpiegituretan izugarrizko inber­ tsioak egiten eta energia berriztagarrietan inbertsioa gutxituz. Nahiz eta Europako Ba­ tzordeak eta baita Eusko Jaurlaritzak ere gure etorkizuna hori dela onartu duten. Bizi laburreko eta ingurumenarekiko kaltegarria den erregai honen aldeko apustua egiteak, bizi luzeko eta garbiagoak diren energia itu­ rriak baztertzea ekarri du. Momentu hauetan Eusko Jaurlaritzak aldaketa klimatikoaren aurka jardutea eskatzen dugu, gure eredua aldatu eta energia berriztagarrien alde egi­ nez eta erregai fosilak baztertuz. Orain dela 4 urte, frackingaren aurkako plataformek Eusko Jaurlaritzan 103.584 fir­ ma aurkeztu zituzten, honek argi utzi zuen euskal gizarteak frackingaren inguruan duen jarrera; ez ditugu ez frackinga ez gas ike­ rketak Euskadin nahi. Fracking Ez Bilbo plataformatik Euska­ diko aurrekontutik hidrokarburoen ikerketan ez inbertitzea eskatzen dugu, eta egotekoke­ tan alderdi politikoek aurrekontuak ez ba­ bestea. Eusko Jaurlaritzak bere partetik, baimenduriko ikerketak atzera botatzea eskatzen dugu.

Proposición no de ley sobre el lindano Ekologistak Martxan presentó una proposicion no de ley sobre el lindano por la que se insta al Gobierno de España para que incluyan en el Real Decreto 140/2003 y al Gobierno Vasco en la legislación autonómica correspondiente a los criterios de cali­ dad de aguas para consumo humano, la lista de sustancias prioritarias y prioritarias peligrosas, así como los parámetros de control y sus límites establecidos en el Real Decreto 817/2015. En este decreto se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. También insta a ambos gobiernos que corrijan las deficiencias de la 2º fase de los Planes Hidrológicos a ejecutar para 2021, y apliquen medidas correctoras especificas para la eliminación de las sustancias prioritarias, en las aguas superficiales y subte­ rráneas, de acuerdo con la legislación ambiental en vigor. Asimismo insta por separado al Gobierno Vasco a que declare como no aptas para la captación para el consumo humano, las aguas superficiales y subterráneas afectadas por lindano y otras sustancias prioritarias. También el que promueva a niveles di­ rectamente afectados, autonómico y local, mesas de acción institucional y social, que incluyan la participación de las autori­ dades públicas, organizaciones de la sociedad civil y representantes del ámbito técnico­científico, al objeto de desarrollar una acción coordinada a nivel autonómico, estatal y europeo. A este nivel. por ejemplo, la UPV/EHU ya está participando en la Mesa de Acción del Ayuntamiento de Barakaldo.


6

boletina

155 - 2018-19 negua

o i x e n o k r e t n i o k a Gatik n e s a l e s u r B a o k i r elekt

Gatikako Interkonexio Elektrikorik Ez!

Euskal Herriko eta Frantziako kostaldeen arteko interkonexio elektrikoaren kontra agertu zen Gatika Bruselasen pasa den azaroan. Europako Batzordeko Energia sailarekin batzartu ostean, ‘Interkonexio elektrikorik ez’ plataformak, Ekologistak Martxan elkarteko kideek eta UPV/EHUko irakasleek proiektua bertan behera uztea eskatu dute Bruselasen Ez beharrezkoa, izugarria, ingurumen­eragin handikoa, za­ lantzazko bideragarritasun teknikoduna eta erabat garestia. Hauexek dira Euskal Herriko eta Frantziako kostaldeen ar­ teko interkonexio elektrikoak Bruselasen jaso dituen zenbait adjetibo. Europako Batzordeak Interes Komuneko Proiektuen (IKP) zerrendan sartu du Gatika eta Cubne­ zais lotzeko kable­sarea, gehiena urpekoa izango dena. Ondorioz, 1.750 milioiko aurrekontuko 578 milioi Eu­ ropa Konektatu Funtsako programatik etorriko dira. Proiektuak ziurtasunak baino, zalantzak sortzen ditu; horregatik, Xabier Benito Ziluagak, Podemoseko euro­ parlamentarioak, Europako Batzordeko Energia saila­ rekin batzar bat antolatu du. Bertan ‘Interkonexio elektrikorik ez’ plataforma, Ekologistak Martxan elkarteko kideak eta UPV/EHUko irakasleak egon dira. “Alferrikakoa, inposatua, ezjasangarria eta garestia den proiektua da”, laburbildu du Benitok. Proiektuaren ezaugarri teknikoak Aitor Urrestik, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta energian jakitunak, aurkeztu ditu. “370 kilometroko luzeera duen obra da. Hauexetatik, 280, Bizkaiko golkotik doaz. Gainera, 1.750 miloiko aurrekontuari sortuko zaizkion gainkostuak gehitu beharko dira, eta gutxi ba­ litz, gehiengoa Estatuak ordainduko du”. Urrestik beste alderdi bat azpimarratzen du: Ur­azpiko Capbretongo arroila zeharkatzen du diseinuak. “Ez da inoiz horre­ lako lanik egin; beraz, bideragarritasun teknikoak zalantza ugari sorrarazten ditu”. Eman diren beste zenbait proiektu gogorarazten ditu ener­ gian jakitunak: Castor itsas azpiko gas natural gordailua edota El Musel birgasifikazio zentrala. “Neurrigabeko kosteak iza­ teaz gain, erabilgarritasun gutxiko azpiegiturak izan ziren biak”. Red Eléctrica de Españak dioen ez bezala, proiektuak Katalunian dagoen antzeko interkonexio batekin alderatuz, energia berriztagarrien inplementazioa hobetu edota argiaren prezioa jaitsiko duela ziurtatzea zaila dirudi. Interkonexioak daukan Gueñes­Itsaso proiektuarekiko lotu­ ra nabarmentzen du Urres­tik. “Bizkaia osoa eta Gipuzkoa al­ de bat ere zatituko duen 70 kilometroko luzeera eta 90 metro­ ko zabalera duen zanga bat da. 26 herri zeharkatuko ditu eta helburu bakarra Gatika arintzea da”. Azpiegiturak izango duen ingurumen­eragin handia nabar­ mentzen du Marisa Castrok, Ekologistak Martxan elkarteko kideak. Bere ustez, interkonexioa ez da beharrezkoa, alde ba­

tetik, gaur egungo sistema elektrikoa gaindi­ mentsionatua dagoelako, eta bestetik, trantsi­ zio energetikoaren jakitun batzordeak egindako txostenak dioelako; interkonexioak karbono dioxidoa zein elektrizitarean pre­ zioak gehituko dituela. “Hartu­eman hau ez da Estatuko energia berriztagarriak esporta­ tzeko, baizik eta Frantziako energia nuklearra inportatzeko”, azaltzen du Castrok. Ideia horretan sakontzen du alderdi morearen eurodiputa­ tuak. “Proiektu honek ez du zerikusirik trantsizio energe­ tikoarekin, are gutxiago sektore elektrikoaren demokratiza­

zioarekin, enpresa handietarako zuzendutako proiektua baita. Beharrezkoak ez diren azpiegiturei bideratutako diru pu­ blikoaren xahubidea gelditu behar dugu, eta honen ordez, au­ tokontsumoaren, energia eraginkortasunaren eta sare adimen­ duen alde egin”, adierazten du Benitok. Gatika izango da kaltetuena. “Hamarkadetan zehar, goi­ tentsioko supean egindako herri eta herritarren errekia da hau”, azpimarratzen du ‘Interkonexio elektrikorik ez’ plata­ formak. Parte hartzea ez dela bermatu salatzen du elkarteak. Hortaz aparte, “Lemoiz nuklear zentralaren mamua” ager­ tzearen beldur da plataforma. Enpresa Gatikako auzokideen lurraldeetan sartzen ari dela salatzen dute plataformako kideek. Halere, argi uzten dute in­ terkonexioaren kontra egoteak ez duela zerikusirik herrian kokaturiko plana izatearekin. “Ez ditugu nahi horrelako proiektuak, ez hemen, ez inon. Alternatiboa, lokala, deszen­ tralizatua, ingurumen­eragin gutxikoa eta berriztagarria den eredu batean sinesten dugu”.


boletina

155 - 2018-19 negua

7

IkatzaItzali Ikatzik Gabeko Etorkizuna plataformak #IkatzaItzali kanpainia abiarazi du Espainiako hainbat lurraldetan Poloniako Klima Gailurra zela-eta. Kanpaina honen helburua 2025a baino lehen zentralen itxiera eskatzea da, Ikatzak ingurugiroan eta giza osasunean dituen ondorio larriak ekiditeko., 20 kontzentraziotik gora programatuta daude Espainia guz­ tian zehar burutuko direnak, baita Ikatzari lotutako gune na­ gusietan ere; besteak beste Carboneraseko Zentrala (Alme­ ria), Alcudia (Mallorca), La Robla (León), As Pontes (A Coruña) edo San Roque (Cádiz) Kanpainia hau pre­COP24 astean kokatzen da. COP24­a ONU­ren aldaketa klimatikoaren inguruko konferentzia da, aurten Katowicen (Polonia) ospatuko da abenduaren 3 eta 14a bitartean eta Ikatza izanen da gai nagusienetako bat. Polonian izanen den Klima Aldaketaren inguruko Gailur Internazionalaren (COP24) aurreko astean “Ikatzik Gabeko Etorkizuna” plataformak #IkatzaItzali ekintza kanpaina abia­ razi du. Kanpaina honek Espainian 2025a baino lehen ikatza erabiltzeari uzteko eskatzea du helburu, eta era berean, erre­ gai fosil honek osasunerako eta ingurumenerako dakartzan kalteen inguruan gizartea kontzientziatzeko. Herri mugimenduaren bidez Gobernuei ikatza uzteko urte limite bezala 2025a ezartzeko eta enpresei beraien zentralen itxieren eskaerak aurkezteko eta hauen biziraupena artifizialki luzatzeko inbertsioak egitez uzteko presionatzea da #Itzali­ Ikatza ekintza kanpainaren helburua. Horretarako dibulgazio­ rako materialaren difusioaz gain – “Ikatzik gabeko Etorkizu­ na”­, Azaroaren 30ean (Ostirala) eta abenduaren 1ean (Larunbata) ekitaldi publiko ugari burutu ziren Espainiar lu­ rralde osoan zehar, hauen artean 18 kale­ekitaldi eta 10 bideo­ forum. Azken hauetan Greenpeacek ekoiztutako “Ikatzaren Alde Iluna” dokumentala proiektatu zen. Kanpaina hau Beyond Coal izenekoarekin lotuta dago. Gu­ nean interesa daukaten personek ekintza eta kontzentrazio ez­ berdinen inguruko informazioa eskuratu ahal izanen dute. Ekintzak, gehienak Abenduak 1eko goizean kontzentratu zi­ ren, hainbat udalerrietan burutu ziren eta bereziki Ikatz zen­ tralak oraindik martxan dauden komunitate autonomoetan. Ikatzak sortutako emisioak aldaketa klimatikoaren eragile nagusiena dira mundu mailan. Gainera, berriki Europe Be­ yond Coal aliantza europarrak argitaratutako “Last Gasp” txostenaren arabera, Europako Ikatz enpresak 22.000 milioi eurorainoko gastu sanitarioen erantzule dira. Gainera, txosten honek aztertutako datuen arabera, gaur egun Europan martxan dauden 91 zentralak, 7.600 heriotza goiztiarren, 3.320 bronki­ tis kasu berriren eta haurretan 137.000 asma sintoma kasu baino gehiagoren eragile dira.Txosten berberak azpimarratzen du Endesa dela Europako 6. enpresa kutsakorrena, Espainian martxan dituen 5 zentral termikoak direla eta. Naturgy empre­ sa ordea, 19. postuan dago Espainian funtzionamenduan di­ tuen 3 zentralengatik.

Hau guztiagatik, “Ikatzik Gabeko Etorki­ zuna”­k behin eta berriz eskatu die arduradun politiko eta enpresarialei Espainian martxan dauden 16 zentralak 2025a baino lehen itxi ahal izateko prozesuak martxan jartzeko, era honetan, Pariseko akordioan aldaketa klima­ tikoa mugatzeko ezarritako helburuak bete ahal izateko. IPP­ CC­k urrian argitaratutako txostenak adierazi zuenez, aldake­ ta klimatikoari lotutako tenperaturen igoera 1.5 azpitik ez mantentzeak arazo larriak ekar ditzake planetarentzat.

“Zentral termikoak irekita mantentzea, tenperatura igoera 1.5ºC azpitik mantentzearekin inkonpatiblea da. Denentzat jasangarria izanen den etorkizun bat ziurtatu behar dugu eta horretarako berebizikoa da berehala ikatza erabiltzeari uztea. %100ean berriztagarria izanen den etorkizun bat abiarazteko beharrezko irtenbideak baditugu”. (Javier Andaluz, Ecologistas en Accion­eko Klima arduraduna) Europe Beyond Coal gizarte zibileko antolakunde eta tal­ deek sortutako aliantza bat da, zentral nuklear, ikatz mehategi eta zentral elektrikoen itxiera katalizatzeko lanean ari dena, honela, ikatzarekin lotutako proiektu berrien garapena ekidi­ teko eta energia berriztagarri eta efizientzia energetikoan oi­ narritutako eszenario berri baterako transizio justua azkar­ tzeko. Dela urte batzuk, Sierra Club­ek Estatu Batuetan gidatutako antzeko kanpainia batek 262 ikatz zentral ter­ mikoren itxiera ekarri zuen, Estatu Batuetan dauden zentralen erdia baino gehiago. Itxiera hauek aurrera darraite Trumpen administrazioaren ikatzaren aldeko agenda bada ere. Plata­ forma hau ere estatuan oinarritzen da, ingurugiro elkarte na­ gusiek eta 20bat talde ekologista lokalek bultzatuta.

www.beyond-coal.es


8

boletina

155 - 2018-19 negua

COP24:

incineradora de Zubieta y cambio climático. La última cumbre del cambio climático de Katowice ha terminado y los resultados no son buenos. En octubre, los expertos del IPCC informaron que para mantener 1,5 grados, debería introducirse medidas drásticas desde ya. Antes de ello, varios agentes en Donostia, apoyamos y organizamos la Alternatiba Tour y denunciamos las amenazas locales al cambio climático, entre las que se encuentra el proyecto de incineradora de Zubieta, objeto de una larga lucha y del desarrollo de fórmulas alternativas de gran calado y contrastado resultado. Sin embargo, en Katowice no decidieron tomar medidas de acción. Suponemos que esto interesa a aquellos que promue­ ven la incineradora Zubieta. Dentro de las políticas climáticas encontramos muchas propuestas que no son solución, como el comercio de carbono, el agro­combustible o incluso las cen­ trales hidroeléctricas o la quema de biomasa. Todos ellos son inaceptables. Pero entre ellos no se plantea tampoco la incine­ ración de residuos como solución. Desde que plantearon la construcción de una incineradora, algunos han sido los argumentos principales con los que nos machacan – que es una tecnología de vanguardia, con muy buenos fil­ tros, y no pasa contaminación a través de ellos, por lo que no la contamina y no afecta el clima. – los residuos se utilizan para generar energía, por lo que se les da una utilización (“valoración energética”) – de acuerdo con Zabalgarbi (incineradora de Bizkaia) la ener­ gía resultante es renovable. – Y como resultado de todo ello, por arte de birlibirloque, la incineración la convierten en una herramienta para luchar contra el cambio climático. Quienes promueven la incineradora de Zubieta han usado bien todos estos argumentos. En un giro de tuerca, han aña­ dido al complejo millonario, junto a la incineradora, un Cen­ tro de Cambio Climático y así incidir en la asociación de la incineradora con su presuntamente positivo papel contra el calentamiento global. Otro acto de demagogia más. Obviamente también utilizan el que se han construido en muchos otros países y que no vamos a ser menos. Por ejem­ plo, Francia cuenta con 131 que contrastan con las 11 españo­ las. Pero como nos han enseñado nuestras mayores, porque lo tengan otros no quiere decir que esté bien, ni que sea a lo que tenemos que aspirar. Mientras, sí nos tendría que hacer pensar lo que sucede en el mundo con otras incineradoras y proyec­ tos, las que cierran y detienen (Valdemingomez en Madrid, Sydney, México, Buenos Aires, Belfast, las 12 de Italia) o los accidentes acaecidos (Italia, Paris­Ivry, Belgica). O lo sucedido en Holanda donde la pasada semana, la re­ vista Argia nos trajo el caso “Dioxinagate”. Este caso se dio en la incineradora de Harlingen, que está equipado con el

TRADENER

tradener.wordpress.com

(presuntamente) último y más moderno sistema de incineración. Como con la incineradora de Zubieta, aseguraban que nada pasaría a través de sus filtros. Co­ mo con la incineradora de Zubieta, eran los mejores en Europa. En cambio, y en eso consiste el “dioxinagate”, esta inci­ neradora emitió grandes cantidades de furano y dioxinas (las micropartículas más tóxicas de la quema de desechos) que se encontraron en un radio de dos kilómetros en cantidades alarmantes. Así que la incineración de mejores filtros dejó pasar las partí­ culas más tóxicas. Entonces, ¿qué esperamos del CO2, el metano u otros gases del cambio climático? ¿los detendrá? Una vez más, esa es la misma idea que venden en cada proyecto de incineración. Pero no podemos creerlo, especialmente si hay ejemplos evi­ dentes como éste que prueban lo contrario.

Lo mismo, nos dijo el año pasado (23 de marzo de 2017) en Donostia, el concejal de Copenague Morten Kabell (coordi­ nador de Copenague de las acciones “para convertir a ésta en una ciudad neutral de carbono para 2025”). En su opinión, la incineradora de Copenague no generaba ninguna emisión. Cuando fue cuestionado por esto, Kabell preferió no hablar de ello, porque según él no era un tema que dominaba. ¡Pero de­ bía saber que Dinamarca no consiguió cumplir con los obje­ tivos de Kioto únicamente por las emisiones de esa incinera­ dora! Con lo cual: SI emite. Tantos esfuerzos para promover el transporte no contaminante y las energías renovables y se quedaron sin alcanzar los objetivos de Kioto por incinerar re­ siduos! Por esta razón, por la incineración, en 2011 Copena­ gue produjo el doble de CO2 de lo previsto. Tomemos en cuenta que, tanto en esta conferencia como en general, Dina­ marca está vendiendo sus maravillosas logros en materia cli­ mática y sostenible. Sin embargo Dinamarca es uno de los


boletina

155 - 2018-19 negua

9

países que produce más residuos en Europa: 447 kg (8 kg por sabemos que el gas se convirtió hace mucho en la política semana y persona). Debido a estos pobres resultados en 2013 prioritaria del gobierno de la CAPV y también del gobierno el Ministerio de Medio Ambiente y Alimentación de Dina­ de la Comunidad Autónoma de Navarra, y del gobierno espa­ marca impulsó la campaña “Recicla más, incinera menos”, ñol y de las grandes empresas energéticas. Por delante de las conscientes que no es la solución y que tienen que superar ese renovables. modelo. Todos sabemos que una vez que las incineradoras es­ Por lo tanto, el apostar por la incineración supone también tán construidas, otras políticas de gestión de residuos son más profundizar en la dependencia gasista, y en la de los combus­ difíciles de impulsar. tibles fósiles, con las mencionados y consabidos impactos Sabemos que se produce una tonelada de CO2 por cada to­ sociales, ambientales y climáticos, y puenteando o bloquean­ nelada de residuo incinerado, y además otros gases de efecto do a las renovables. El gas se ha vendido como una energía invernadero y contaminantes/tóxicos. Esta es también la com­ de transición, y de tanto que se ha vendido, esta nueva bur­ parativa que utiliza el IPCC en su informe “Emisiones de la buja energética y económica, se ha convertido en la única so­ incineración de desechos”. Por tanto, si queremos de verdad lución que nos brindan. Por todo ello, deberíamos reducir el incidir en el cambio climático, realmente no podemos aceptar uso del gas, así como todos sus demás usos adicionales, en esta opción. Según esto, en el estado español en 2017, las 11 lugar de incrementarlo como es el caso y optar por las formas incineradoras produjeron 2,5 millones de toneladas de CO2. realmente benignas para el clima y el medio ambiente. Igualmente, de 2005 a 2015, en diez años, la incineradora de Zabalgarbi habría producido 2,5 millones de toneladas de El ayuntamiento donostiarra combate el cambio climático incinerando CO2. Y, si se cumplen los pronósticos, el año que viene La incineradora de Zubieta se construye en territorio muni­ (2019), la incineradora de Zubieta podría emitir 42.000 tone­ cipal de Donostia. Así que se trata también del modelo de ladas de CO2. Este no es un buen resultado a añadir a las po­ gestión de residuos impulsado por este municipio. En estos bres cifras en materia de combate del cambio climático en la días, la ciudad de Donostia está inmersa en una campaña de Comunidad Autónoma Vasca (CAPV). Ni una forma de con­ publicidad de propuestas contra cambio climático. Esta cam­ seguir no sobrepasar el 1’5º. paña corresponde al llamado de la UN a las ciudades a actuar Finalmente, hay algo más que afecta el cambio climático en para 2020 debido a su gran responsabilidad con el cambio lo que respecta a la incineración de residuos, correspondiente climático (se entiende que las ciudades son responsables por a la “valoración de la energía”, la energía presuntamente ge­ 75% de las emisiones globales de CO2). Pero el Plan de Ac­ nerada por la quema de residuos. Las incineradoras son in­ ción del Clima 2050 de Donostia se queda corto, sobre todo cluidas entre las centrales de producción energética (no en to­ en materia de residuos. Propone que para mantener un 1’5º se dos los cómputos). Además, se entiende que la incineración precisa una recogida selectiva de residuos del 80% para 2030. de residuos es una alternativa a esos residuos, y que por tanto, Pero no dice cómo lograrlo (simplemente menciona el Plan plantean que es incluso beneficiosa para el medio ambiente. de Guía de Residuos de Gipuzkoa 2017). De igual forma, Así este tipo de presunta generación de energía llega a recibir propone la eliminación del 10% de los residuos urbanos en­ subsidios. El profesor de ingeniería de la Universidad del País viados a vertedero, pero no a incineración. La incineración ni Vasco (UPV / EHU), Gorka Bueno, informó que en el caso de siquiera se menciona en el Plan de Acción del Clima 2050. la incineradora de Bizkaia, Zabalgarbi, obtuvo 20 millones € Está claro que con unos resultados de recogida selectiva en anuales en subsidios, pagado de nuestras facturas eléctricas. Donostia del 38,5% se requerirá mucho trabajo o soluciones. Nuevamente, este objetivo no se podrá lograr mientras esté La incineración incrementa nuestra dependencia fósil presente la incineradora, o de lo contrario, la incineradora se­ Pero sobre todo, las incineradoras producen la energía a rá inútil y también su enorme inversión. Para lograr una re­ partir de gas, y no tanto de residuos. Los residuos no son un colección de residuos tan óptima (80%), se ha demostrado combustible. Su valor calorífico es muy bajo porque se com­ que los sistemas como el Puerta a Puerta (tan denostado por ponen sobre todo de desechos orgánicos que contienen mucha el actual ayuntamiento y diputación) son los más apropiados, agua (80%), además de plásticos, papel y metales. Esto signi­ porque en casi todos los pueblos y ciudades de la zona en los fica que las incineradoras precisan energía adicional que es que se ha implantado han superado este resultado. Pero los fósil, en este caso gas, primero para procesar esos desechos para que sean adecuados para la combustión, y luego para impulsores de la incineradora han obstaculizado esta fórmula producir energía. De acuerdo con Bueno, en 2016, Zabalgarbi y la combatieron ferozmente. La Economía Circular es también pilar del Plan de Acción utilizó 854 Gigawatt­hora (GWo) de gas para quemar 224.000 toneladas de residuos. Esto también la convieerte en una for­ del Clima 2050 de Donostia. Este es otro mantra para quienes ma más costosa de generar energía. promueven la incineración. En septiembre, CEWEP, la orga­ Esto agrega otro ingrediente a la ecuación: quemar residuos nización europea que fomenta la incineración, también insis­ no solo es malo para el clima, sino que también agrega el tió en este tema en su asamblea anual celebrada en Bilbo, co­ efecto asociado a la quema de gas. Y estamos hablando de sa que fue denunciada por Zero Zabor Bizaia. Según la mucho gas. Así, una incineradora produce más CO2 por hora presidenta de Zero Waste Eropa, Mariel Vilella, la Economía que una central térmica de carbón, las que irónicamente se Circular se basa en el residuo­cero, que conlleva el garantizar encuentran actualmente entre las prioridades de cierre en las que todo lo que producimos y consumimos sea devuelto a la políticas climáticas, o que una central térmica fueloil. naturaleza o la sociedad de una forma segura. La incineración El gas consiste principalmente en metano, que tiene un no garantiza esto, sino todo lo contrario. Por lo tanto, sin pro­ 83% mayor efecto en el cambio climático que el CO2. Al ser puestas de como desarrollar esa Economía Circular y con la un gas, y debido a que no lo tenemos aquí y tenemos que im­ incineradora en el horizonte, la propuesta del ayuntamiento portarlo desde lejos, y que se pierde mucho en todo su ciclo, donostiarra tiene un gran agujero y una clara contradicción, y con muchas fugas, su efecto en el clima es enorme. También no propone nada.


10

boletina

155 - 2018-19 negua

El día 13 de noviembre se produjo un fatal accidente en la intersección de la calle Autonomía y Sabino Arana en el que murió una ciclista, Irene, atropellada por un camión de gran tonelaje. La Asociación de Ciclismo Urbano de Bilbao BIZIZ BIZI, organizó distintos actos como una concentración el 14 de moviembre en el cruce fatídico y una manifestación hasta el Ayuntamiento que concluyó con una concentración silenciosa.

Por Irene

Biziz Bizi

Hoy era martes y trece pero la mala suerte no existe. Existe el exceso de vehículos en una ciudad de 350.000 habitantes donde a día de hoy entrarán más de 350.000 a diario. Existe el diseño premeditado de la ciudad con arterias a 50 km por ho­ ra para que los potentes vehículos no se frustren a 30 km por hora y sí lo hagamos las personas atemorizadas que nos atre­ vemos a coger la bicicleta a diario. Existe una ciudad conta­ minada e insalubre consecuencia de esa nefasta política de movilidad que antepone el uso del vehículo a la salud y segu­ ridad de la ciudadanía. Tenemos un buen transporte público pero, mientras la ciudad esté diseñada para el uso del vehícu­ lo, la ciudadanía optará por el . Hace tres años el concejal de movilidad nos decía al inicio de su legislatura que su horizonte era Copenhague. A un año de su final, Copenhague sigue estando a la misma distancia. Una ciudad no preparada para la bicicleta… mata. Bilbao… mata. Para promocionar el uso de la bicicleta y el sano paseo hay que diseñar políticas de promoción hacia la bicicleta, pe­ ro siempre unidas a políticas de contención de los vehículos. Las instituciones los siguen plantando mediante el diseño de autopistas, túneles y todo tipo de infraestructuras gigantes que aumentarán su flujo. Tenemos ya ejemplos como Pontevedra. La ciudad gallega ha invertido la tendencia desde 1999 hasta lograr que el 70% de los desplazamientos sean a pie o en bicicleta. Las emisio­ nes de CO2 se han reducido un 70%, las víctimas de acciden­ tes mortales pasaron en una década de 30 a tres. “El que com­ pra un coche no está comprando un trozo de espacio público. No debemos olvidar esto”, sostiene su alcalde. En Pontevedra decidieron arrancar los vehículos y no se arrepienten. Por otro lado, una implementación seria de la bicicleta va más allá de un préstamo muni­ cipal electrificado. Se relaciona más con una ciudad desprovista de puntos peligrosos que nos matan, con un trazado de carriles bici por el centro de la calzada y bidegorris 100% se­ guros por los que dejariamos transitar tranqui­ los a menores. Si seguimos asociando el tér­ mino accidente con casualidad y no causalidad, nunca llegaremos a entender cómo es posible que sepamos que la mitad de los ac­ cidentes se producen en los cruces y no haga­ mos nada por evitarlo. En esta ocasión ha sido Irene. Siempre la recordaremos alegre porque lo era desplazándose por la ciudad en bicicleta. Hoy la familia ciclista está triste porque la

otra ciclista muerta www.bizizbizi.org muerte de alguna de nosotras, no sólo nos disminuye sino que siempre nos inocula, además de una inmensa tristeza, un poco más de miedo a la calzada. Hoy nos identificamos con el do­ lor del entorno de Irene como si de cualquiera de nosotras se tratara, como antes nos identificamos con el placer que sabe­ mos les ha producido su relación con la bicicleta. No nos cansaremos de repetir que queremos una reducción drástica del uso del vehículo en la ciudad sustituido por for­ mas sostenibles de movilidad, el calmado del tráfico de vehí­ culos a motor, las calles 30 o las de preferencia peatonal, porque la ciudad es y debe ser de las personas que la habitan. Pensamos que es en el respeto escrupuloso a las normas de convivencia donde se encuentra la base del éxito de cualquier política de seguridad vial, y por ello queremos hacer hincapié en la importancia de adelantar de manera segura respetando la distancia mínima de seguridad de metro y medio y reducien­ do la velocidad. Pero la formación debe comenzar más temprano, incluyen­ do en los currículos escolares la educación vial para ciclistas, peatones y futuros conductores de vehículos, recursos que conduzcan al “empoderamiento” del o de la futura ciclista urbana, a que tome conciencia de su posición en la calzada y su derecho a ella. No tenemos armadura de acero, somos muy vulnerables y sólo desde la conciencia de nuestra fragilidad y el respeto es­ crupuloso podremos evitar que noticias así se vuelvan a repe­ tir. Contamos contigo para que así sea.


boletina 155 - 2018-19 negua

3

11 5

proyectos indeseables inútiles y de gran impacto

Ampliación de la Supersur La fecha de inicio de las obras de la Ampliación de la Supersur que atravesará el valle del Bolintxu está cerca, quizás enero 2019, La Plataforma Ampliación Supersur EZ piensa que la concesión de la prorroga de la Declaración de Impacto Ambiental del Tramo 9 se basa en una incorrección grave. Esta declaración de impacto se formuló por medio de la Orden Foral 1040/2012 (de 26 de julio de 2012) en la que se imponía un plazo para el inicio de la ejecución de ese tramo de 5 años a contar desde la publicación de dicha declaración en el BOB. Esta Declaración se publicó el 19 de setiembre de 2012, lo que significa que caduco el 19 de septiembre del 2017, no habiéndose pedido su prorroga. La Diputación Foral de Bizkaia en base a la disposición transitoria primera de la ley 21/2013, interpreta que la DIA de la Supersur puede prorrogarse. Esta interpretación es inco­ rrecta porque esta disposición transitoria realmente lo que pretende es establecer un plazo máximo para las DIAs que podrían tener una vigencia indefinida, que no es el caso de la DIA de la Supersur, pues, como hemos dicho, en la Declara­ ción del tramo 9 de la Supersur ya se fija el plazo de caduci­ dad que teniendo en cuenta el día de su publicación en el BOE terminó el 19 de septiembre de 2017 Siendo de la opinión de que esta DIA esta caducada la Pla­ taforma Ampliación Supersur EZ ha solicitado al Departa­ mento de Desarrollo Económico y Territorial y al Departa­ mento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia que se inicie una nueva evaluación ambien­ tal del Proyecto de Trazado del Tramo 9 Peñascal­Venta Alta de la Variante Sur Metropolitana y se paralice la ejecución del mismo, en tanto en cuanto no cuente con una Declaración de

La primera fase de la SuperSur careció de participación ciudadana

Supersur Handitzeari Ez Plataforma

impacto Ambiental en vigor. En caso de que no se atiendan nuestras peticiones daremos los pasos que consideremos oportunos A parte de esta petición en la campaña se proponen seguir presentando mociones es­ tando la primera dirigida a la Diputación Fo­ ral de Bizkaia para que establezca una moratoria a esta obra y que inicie un proceso de reflexión sobre los Planes de Movi­ lidad y su incidencia en el medio. Por ejemplo, en el caso de la construcción de la ampliación de la Supersur implicará im­ pactos gravísimos en el Bolintxu. Otra moción dirigida al Ayuntamiento de Bilbao pidiendo que se posicione respecto a esas afecciones, para que inste a la Diputación Foral de Bi­ zkaia a que actue sobre todo en el caso de Bolintxu. La campaña sigue organizando salidas al Valle del Bolintxu para conocer sus valores naturales y los impactos que produ­ cirá esta infraestructura, así como mesas informativas en el Pagasarri (en el Parking de Igertu). También se tiene planeada una acción en el Pagasarri coin­ cidiendo con la subida organizada por BBK al Pagasarri. Además la Plataforma contra la Ampliación de la Supersur ha producido un nuevo documental sobre el Bolintxu, “El úl­ timo valle”, de la mano de su director, Urko Olazabal. Este video el elemento difusión mas importante de esta campaña, y servirá concienciar de que la Supersur además de ser un de­ rroche y una infraestructura innecesaria amenaza seriamente la supervivencia de la biodiversidad que caracteriza al valle de Bolintxu, el último valle natural que queda en Bilbao. Para ver el documental: vimeo.com/293596737

47 millones costará cada Km, para ahorrar 2 minutos. Una autovía que no llega al 50% del tráfico previsto. Afecta a una zona de especial protección del Pagasarri (Bolintxu). Tras la ejecución de la primera fase, no existe participación ciudadana.

www.supersurez.info


12

boletina

155 - 2018-19 negua

Marcha por un carril-bici para la margen derecha - y van 17! Ya son 17 veces que el grupo Biziz bizi realiza la marcha Bilbotik Itsasora, la última este pasado 29 de diciembre y las instituciones siguen sin hacer casos y responder a una nece­ sidad imperiosa. El fin de esta marcha es reclamar una vía ciclista segura a lo largo de la margen derecha de la ría a tra­ vés de la BI­711, de Bilbo a Algorta pasando por Erandio y Leioa. Mientras, la diputación, una de las instituciones con mayor grado de responsabilidad sigue impulsando infraes­ tructuras muchísimo más costosas y potenciando el vehículo individual y contaminante como la nueva ampliación de la SuperSur o el proyecto de túnel bajo la ría, o el Gobierno vasco, macroproyectos como el TAV. Que en 2019 estemos en esta situación es inadmisible cuando la Ley 3/98 General de Protección del Medio Am­ biente del País Vasco planteaba la potenciación de los medios de transporte alternativos. Esto era luego recogido en la Es­ trategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible del 2002. Desde 1999 se recoge también en el Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia (1999­2016) el "favorecer el uso de medios de transporte que impulsen la disminución de los via­ jes motorizados dotando al Territorio Histórico de Bizkaia de una red de itinerarios para bicicletas o bidegorris". En 2002 las Juntas Generales de Bizkaia incluso decreta­ ron el Derecho a Usar la Bicicleta, derecho que 16 años des­ pués, con vacíos como el de este bidegorri reclamado, no son cumplidos. En el 2003 se diseñó el Plan Director Ciclable ­ PDC 2003­2016 que posteriormente recogió como prioridad el Programa Bizkaia21 (Agenda 21 de la diputación vizcaina). Este contabilizaba en 43 kilómetros la longitud de vías ci­ clables pendientes en la Margen Derecha. El Plan Director Ciclable de Bizkaia en 2017 todavía tenía 95 km pendientes en esa zona. En el 2005 se modificó el Plan Territorial Sectorial de Ca­ rreteras de Bizkaia de 1999 y se presentó el Sistema de Transporte Sostenible para Bizkaia. En él proeyctas que "además de la Variante Sur Metropolitana, se desarrollarán otra serie de medidas" como "el fomento de la bicicleta como medio de transporte", con el Plan Ciclable como prioridad. Así que las prioridades son manifiestas: una carretera para automóviles contaminantes, y después el Plan Ciclable. Pero por lo menos aparece el Plan Ciclable, pese a que 13 años de ser propuesto sigue sin materializarse. Por su parte, la Estrategia de la Diputación Foral de Bi­ zkaia para el Desarrollo Sostenible de 2011 (a completar en 2016...) incluía distintos compromisos, siendo uno de ellos (el sexto) el de "Mejor Movilidad y Reducción del Tráfico" que incluye a su vez el "Promover el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo en el planeamiento urbanís­ tico, planteando una red en la que, al menos, un eje presente continuidad con los municipios vecinos". Tantas palabras, tantos planes para que después de tantos años tengamos que seguir reclamando y movilizándones, de­ mostrándonos que pese a incluirlo en todas las políticas, la potenciación de un transporte alternativo no contaminante sigue siendo secundaria, o simplemente una forma de cum­ plir con exigencias políticas o de imagen, pero sin ser asu­ midas de verdad.

Bi langile gehiago hil dira AHTren obretan AHTaren obrek hainbat bizitza eraman ditu aurretik, azkenak Irailaren 23an eta urriaren 2an. Lehenengoa Zor­ notzan gertatu zen eta bigarrena berriz Zizurkilen, azken hau gainera lanazpiko kontratua eta atzerritarra zen. Prekarietatean ondoriozko ezbeharrak izan dira, Zornotzan hildako pertsona beroak jota hil zela uste da, obrako lan astunenetako bat egiten zuenean, kofratuarentzako burdi­ nak okertzen eta jartzen ari zen bitartean. Zizurkilen hil­ dakoa berriz oso erritmo bizian ari zen hormigonatzen tu­ nel barruan, 4.500 metroko sakoneran. Hauekin 9 dira AHT obretan izandako heriotzak. Urriaren 4ean heriotza hauek salatzeko elkarretaratze bat egin zuten Donostian.

9 Comisiones del AVE a la Meca implican al rey emérito Los audios de la amiga del rey emérito Corinna grabados por el excomisario Villarejo, señalan que éste recibió parte de una comisión de 80 millones de euros por su papel en la intermediación para la construcción del AVE a La Meca en 2011. En caso de apreciar indicios de delito, la querella de Fiscalía se dirigiría contra los empresarios, entre ellos Juan Miguel Villar Mir, y nunca contra el monarca emérito ya que los pagos se habrían realizado antes de su abdicación en ju­ nio de 2014 y, por tanto, aún gozaba de la condición de in­ violabilidad.

Mugitu! Mugimendua etengabe ibili da abenduan. Ekintza askoren artean, "AHT­TAV STOP!!" le­ loko margoketa erraldoia egin zuen Alesbes eta Castejon artean eraikita dagoen AHTren platafor­ man, eraikuntza hau berrasteko asmoa salatzeko.


boletina

155 - 2018-19 negua

13

Antropozenoan bizitza komuna eraikiz

Yayo Herrero Ecologistas en Acción

Gure defizit nagusiena ez da zorra presaka “konstituzionalizatu” zuen 135. artikulua. Gure defizit handiena -beste lurraldeekiko injustua eta hemen bizi garen guztiontzat arriskutsua- fisikoa eta lurraldekoa da. Gure baliabide-funtsekin bateraezina den produkzio eta kontsumo ereduak eragindakoa da defizit hau. Konstituzio bat, denok ulertzeko moduko hizkuntzan, lu­ rralde jakin batean bizi diren taldeen bizitza komuna artikula­ tzea posible egiten duen arau multzoa baino ez da. Konstituzioak bere garaiaren alaba dira eta unean uneko in­ dar korrelazio eta botereen arteko orekaren fruitu. Beren sasoiko tentsio eta arazoei erantzun behar diete. 1978tik hona mundua izugarri eraldatu da, aro geologikoa bera ere aldatzeraino. Dagoeneko ez gaude Holozenoan, An­ tropozenora igaro gara. Ur geza, energia, arrantza edota mine­ ralak bezalako baliabide naturalen agortze eta gainbehera du­ gu aro berri honen ezaugarri nagusia, eta horrekin batera, bizirik dagoen oro antolatzen duten joko­arauen aldaketa. Dokumentu konstituziogile batek bermatu beharko luke ­nire ustetan­ pertsona guztiek beren beharrizanak asetuta iza­ teko (izate fisikoa, aterpea, parte­hartzea, harreman esangura­ tsuak, eragiteko gaitasuna e.a.) bizi baldintzak mantenduko direla. Hori horrela izan dadin, bizirik egotea ahalbidetzen di­ gunaren aurka garatuko ez diren “giza arauak” izatea komeni da. Natura­ingurumenaren parte garen espeziea gara eta bertan txertatuta bizi gara. Natura­ingurumen honek, gure premiak asetzeko behar dugun oro, absolutuki dena ematen digu: oxi­ genoa, fotosintesia, energia, ura, polinizazioa, basoak, mine­ ralak e.a. Ondasun­funts hauek ezin ditugu gizakiok zuzenean erabili, izan ere, metabolismo ekonomikoek elkarri eragiten diote ondasun eta zerbitzuak eskuratu ahal izateko. Ondasun­

Itzulpena: Manu Robles Arangiz Fundazioa

funts hauek eta zikloek beren mugak di­ tuzte ­honezkero gainditu ditugunak­ eta ezin dira, gizakiok ezin ditugu, nahieran ekoitzi edota kontrolatu. Ekodependentziak berebiziko hiru on­ dorio dakartza berekin, Espainiar Konsti­ tuzioak aintzat hartzen ez dituenak – ezta munduko konstituzio gehienek ere­. Lehenbiziko ondoria da, lurraldea ez dela soilik komunitate bat bizi den dekoratua. Lurraldea ez da soilik zapaltzen dugun euskarria, mapa batean lerro lodiago baten bidez edo hesi fi­ siko batekin mugarritu daitekeena. Lurraldea egi­ Lurraldea ez da soilik tura bizi bat da, bere burua komunitate bat bizi den antolatzen duena, bizitza dekoratua. Egitura bizi erreproduzitu eta eralda­ bat da, bere burua antzen duena. Ekonomia tolatzen duena, bizitza prozesu bizidun horren erreproduzitu eta azpimultzoa da, eta ez al­ eraldatzen duena derantziz. Horregatik ko­ meni da konstituzioek ja­ betza blindatu eta babestu ordez, lurraldearenak diren ondasun komun mugatuak eta partzialki agortuak babestea, guztionak izan daitezen, ezin baitute inorenak izan. Bigarren ondorio gisa, kontuan hartu behar da lurraldea inoiz ez dagoela isolatuta. Aldaketa klimatikoak, kutsadura edota ur gezaren agortzea bezalako fenomenoek ez dute mu­ garik ezagutzen. Gainera, herrialde garatu deitzen ditugun horiek, beraien ekonomiak fisikoki mantentzen dituzte beste lurraldeetako ondasun eta baliabideen kargura. Hain zuzen ere, gure he­


14

boletina

155 - 2018-19 negua

errausketaren mundua Madrilgo udalak Valdemingomezko erraustegia ixtea erabaki du.

rrialdean erabilitako energiaren %80ak eta mineralen %75ak beste lurralde batzuetan dute jatorria. Men­ pekotasun material oso sakona dugu afrikar herrial­ deekiko eta Latinoamerikarekiko. Lurralde horietan baliabideengatiko gerra formal eta informalak abian daude eta herri osoak kanporatuak izaten ari dira bizi diren lurretatik. Janariari erreparatzen badiogu, espai­ niar lurraldearen bikoitza erabiltzen dugu bertan jateko elikagaiak sortu ahal izateko. Honenbestez, gure defizit nagusiena ez da zorra pre­ saka “konstituzionalizatu” zuen 135. artikulua. Gure defizit handiena ­beste lurraldeekiko injustua eta he­ men bizi garen guztiontzat arriskutsua­ fisikoa eta lu­ rraldekoa da. Gure baliabide­funtsekin bateraezina den produkzio eta kontsumo ereduak eragindakoa da defi­ zit hau. Baina gainera, giza bizitza hezurmamitzen den gor­ putz zaurgarri eta finituen biziraupena ziurtatzeko beharrezkoak diren lotura eta harremanak (haurtzaroa, zahartzaroa, gaixotasuna, aniztasun funtzionala, bizi­ tzako momentu kritikoak) bermatu eta babesten ez ba­ dira, pertsonak ezin dugu existitu. Ez da existitzen erabat autonomoa den gizabanako­ rik, pertsona guztiak baikara interdependenteak elka­ rrekiko. Historikoki emakumeak egin izan dira gorpu­ tzen zaintzaren kargu, ez genetikoki hobeto gaituta daudelako, baizik eta gizarte heteropatriarkaletan bizi garelako. Hauek, zaintza funtzioak mekanismo ekono­ miko, sinboliko eta politikoen bitartez esleitzen dituz­ te, modu ez libre batean, eta era horretan funtzio hauen berebiziko garrantzia ezkutatu eta ikus­ezindu egiten dute. Gure Konstituzioak ere, halaxe egiten du.

Castellano: https://ctxt.es/es/20181121/Firmas/22927/constitu­ cion­antropoceno­ecologismo­yayo­herrero.htm

Australian Sydneyko mega­erraustegi proiektua atzera bota dute kutsaduragatik. Mexikoko udal gobernu hautatu berriak erraustegi proiektua geldiaraziko du Argentina: Buenos Aires ezingo du hon­ dakinik erre, lege aladaketa ezabatuta. EB: Belfasteko erraustegi proiektua ber­ tan behera utzi dute epaileek Italia: gobernuak lege aldatu eta ez ditu baimenduko 12 erraustegi berri. Italia: Bi istripu larri erraustegietan: hil­ dako bat eta zauritu bat (Urriaren 10ean) Frantzia: Paris­Ivryko erraustegiarako baimena eman zuen ministrordea erraus­ tegien patronalekoa da Belgika: irailean langile bat hil eta hainbat zauritu ziren Belgikako erraustegi batean izandako leherketan Holanda: Harlingeneko erraustegia itixi zuten herritarrek abenduaren 14ean ku­ tsadura handia soetzen duela­eta. Urrian ere protestak egon ziren.

G7

Inician las protestas contra el G7 - la represión también

El 18 de diciembre la joven Lola Villabriga (18 años) resultó herida por una pelota lanzada intencionadamente por la policía contra la ma­ nifestación en la cita previa a la cumbre del G7 en Biarritz por la visita del ministro de Exterio­ res francés. Como consecuencia Villabriga su­ frió rotura de mandíbula y dos dientes. El baio­ narra Antoine Boudinet, también fue mutilado por una granada policial unos días antes en las protestas de los chalecos amarillos en Burdeos.


boletina

155 - 2018-19 negua

15

Seguimos reportando muert@s! Tristemente, Ekologistak Martxan y TRADENER siguen reportando muertos y violencia provocados por este modelo enérgetico. El 8 diciembre 2018 fue el activista y damnificado por la re­ presa Acauã José Bernardo da Silva “Orlando” quien fue bru­ talmente asesinado junto a Rodrigo Celestino en Brasil. Ambos eran también miembros del Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST­PB). El 17 de diciembre asesinaban a otros dos activistas contra hidráulicas en Ixquisis (Guatemala), Neri Esteban Pedro y Do­ mingo Esteban Pedro, en este caso la hidroeléctrica de Gene­ radora San Mateo S.A., construida por la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos S.A. (PDHSA). Ese mismo día, 17 de diciembre, ocurría una masacre en la que eran asesinadas seis personas, entre ellos un menor, en una comunidad de Mapiripán (Meta, Colombia). Nadie reclamó las muertes, pero en esa zona está teniendo lugar una gran violen­ cia como parte del proceso de acaparamiento ilegal de tierras por grandes compañías como Poligrow para desarrollar planta­ ciones de palma aceite. El 9 de diciembre, en Guatemala, el maya chuj y presidente de la Microrregión de Yich K´isis, Lucas Jorge, fue atacado frente a su casa. Jorge ha recibido innumerables amenazas por ser una de las autoridades comunitarias principales en la de­ fensa del territorio de San Mateo Ixtatán contra tres hidroeléc­ tricas de la empresa Energía y Renovación SA. Todo esto ocu­ rre después de que la mpresa anunciara la firma de un supuesto acuerdo de paz y desarrollo para esa región, en el que autori­ dades como Lucas Jorge se negaron a participar. En Honduras la violencia continúa también, en este caso contra el pueblo indígena tolupán (Yoro): dos integrantes del Movimiento Amplio fueron atacados con disparos y piedras por taladores ilegales por su defensa del bosque de pino. Este pueblo también está siendo desplazado En Honduras también, después de más de dos años, el 3 de diciembre se conoció la sentencia del juicio por el asesinato de la activista más mediática del momento, Berta Cáceres. Ekolo­ gistak Martxan denunció que a pesar de las siete condenas emitidas, considera que no se hizo justicia. La organización ecologista informó de que el juicio estuvo lleno de irregulari­ dades que impedieron la identificación de la autoría intelectual del asesinato y de la estructura criminal que lo respaldó. Lista completa www.ekologistakmartxan.org/cai ds-en-defensa-de-la-naturaleza

TRADENER

tradener.wordpress.com

CIFR­AS y LETRAS Brasil: ­ Elimina 11 áreas protegidas en la Amazonía ­ Eliminan protección a pueblos indígenas Colombia ­ 164 líderes sociales y activistas asesinados en 2018 por parte de grupos armados ­ el año más cruento. ­ 8 activistas sociales muertos en los 10 primeros días de 2019. ­ Más de 30.500 personas han sido desplazadas forzosamente de sus territorios en 2018 según Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). ­ Colombia, el país con más condenas de la Corte Interamerica­na en 2018. 60% de la naturaleza y 87% de las ambientes húmedos han sido arrasados por el ser humano La deuda mundial alcanza su máximo: 184.000.000.000.000 dólares


16

boletina

155 - 2018-19 negua

aratusteetarako prestatzen Beste urte batez, urte berria hasi bezain laster ara­ tusteetan pentsatzen hasi gara!!! Aurtengo gaia "PLASTIKOA GURE OZEANOE­ TAN" izango da. Betiko moduan, hurrengo lan egu­ netarako deialdia luzatzen dizuegu mozorroak presta­ tzeko: ­ Ots. 9 – Landaketaren ondoren, 20:00ak arte (Landaketa zer den beste mezu batean azalduko dugu) ­ Ots. 10 – 11:00­14:00 ­ Ots. 16 – 11:00­20:00 ­ Ots. 17 – 11:00­14:00 Honakoak dira mozorroen aukerak: ­ Lan egunetara etorri daitezkeenentzat: arraina, dordoka, olagarroa, marmoka, balea, tiburoia, etab. Ekoetxean banatuko dugu materiala, baina joan pentsatzen zein animalia gustatzen zaizuen, zeuen ukitu pertsonala emateko. Noski, animalia hauek plastikoak itsatsita eramango dituzte itsasoko zabo­ rrak irudikatuz ­ Buzoa biziko kamisetarekin, "salba­ tzaileak" direnak, eta kanta/antzerkian, animaliei plastikoak kenduko dizkienak. ­ Lan egunetara etorri EZIN direnentzat: pontxo urdina (ura simulatuz) plastikoak itsatsitak

Presentacion el 30 de enero El 30 de enero será presentado en el campus de la UPV­ EHU de Leioa la iniciativa Artekom, un especio interdisci­ plinar para inicdir en la transicoón ecológica y energética desde la universidad, y más en concreto desde la comuni­ cación y el arte. Además de presentar el proyecto y sus ob­ jetivos, ese día están invitadas representantes del barrio de Errekaleor (Gasteiz) que explicaran como se convirtieron en el principal huerto solar urbano autogestionada de Euskal Herria y todo lo que ello a conllevado. 30 enero ­ Facultad de Bellas Artes, 11:30

Urbinako segadaren 10. urtemuga (Argia) 2009ko urtarrilaren 17an, Arabako Urbina kontzeju txikia tiro eremu bihurtu zen. Ertzaintza gogor oldartu zitzaien AHT­ren kontrako manifestariei: dozenaka lagun zauritu eta beste hainbat Espainiako Auzitegi Nazionalaren esku utzi nahi izan zituen. Desobedientzia zibila kriminalizatzeko kapitulu hura Eusko Jaurlaritzako Barne Saileko liburu beltzean geratuko da betiko.

www.argia.eus/argia-astekaria/2627/urbinako-segadak-10-urte

Bizkaia: bizkaia@ekologistakmartxan.org BILBO ­ Ekoetxea Pilota kalea 5, 48005 Bilbo 944790119 astelehena – ostirala 16:00 – 20:00 Batzordeak ­ Kudaketa/Gestión: astelehenak 19:00 miércoles ­ Hondakinak/Residuos: astearteak 19:30 martes ­ Garraioa/Transporte: ostegunak 19:30 jueves ­ Energia + Fracking: ostiralak 18:30 viernes ­ Ingurune Naturala/Medio Natural: astearteak 19:30 ­ Bizizaleak konpartsa: ostiralak 18:30 viernes ­ Juridikoa

Okupazio Bulegoa: Ostiraletan 18:00­20:00

Barakaldo ­ EkoBaraka San Juan 10, 48901 Barakaldo 944380576 667936126 barakaldo@ekologistakmartxan.org

SAGARRAK Talde Ekologista Dorretxea, Apto. 132, 48970 Basauri ekologia@sagarrak.org 944 263769 Elorrixa, Elorrioko Ekologi Taldea 44 Postakutxa, Iturri Kultur­etxea 3.a 946820638/600010883 elorrixa@teleline.es bilerak: astelehenetan 20:00tan

Gipuzkoa gipuzkoa@ekologistakmartxan.org

Arab a 945 280016

araba@ekologistakmartxan.org

N a fa r r o a nafarroa@ekologistakmartxan.org ekologistakmartxan­nafarroa.blogspot.com Iruñea San Agustín 24 behea, 31001 Iruñea­Pamplona Hileko 2. eta 4. ortzegunetan/ 2º y 4º jueves del mes 21:00 Lizarra­Estella: Udal frontoia /Frontón municipal, 2º Lizarra 31200 699385308 lizarrerria@ekologistakmartxan.org Ostegunero / cada jueves 20:00

TU ! !

Oficina de información sobre prestaciones sociales ­ Berriot­ xoa: astelehenak 11:00 ­13:00 berrietxea@nodo50.org

www.facebook.com/ekologistakmartxan.bizkaia www.facebook.com/ekologistak.martxannafarroa www.facebook.com/ekologistak.martxanaraba www.facebook.com/GipuzkoaEkologistakMartxan www.facebook.com/EkologistakLizarrerria www.facebook.com/zor.ekologikoa twitter.com ekologistak martxan issuu.com/ekologistakmartxanboletina

PA RTEH A R

www.ekologistakmartxan.org

Profile for ekologistak

155. boletina - 2018-19ko negua  

kontsumitu gutxiago zoriontsuago izateko + Pinuak kobre oxidoarekin fumigatzea? + Aurreskua Gernikako eukaliptopean + Erregai fosilak bi...

155. boletina - 2018-19ko negua  

kontsumitu gutxiago zoriontsuago izateko + Pinuak kobre oxidoarekin fumigatzea? + Aurreskua Gernikako eukaliptopean + Erregai fosilak bi...

Advertisement