__MAIN_TEXT__

Page 1

3 201aa

apirila

abril

10 116. zenbakia

ria a k e t e b a l hi an.org

takma s i g o l o k e . w ww

rtx

INAUGURACIÓN De la PLANTA DE COKE: ILEGAL!!! * Nafarroa 'frac‐ king' gabeko lurralde izendatu dute * En el Día Mundial del Aguaexigen el cierre del embalse de Oiola * IberTrolaren batzar nagusia: itxurakeria gelditu! * IberTrola: un año de penas y alegrías * BBVA‐ren dirua “odolez beterik” * Financación del BBVA de IMPACTOS AMBIENTALES ‐ 2013 * Atentado en el monte Jaizkibel* Atez ate eta konposta aurrera EH‐an * Donostiak urtean 4,5 milioi euro aurreztuko lituzke * Gipuzkoa, en el buen camino hacia un uso eficiente de los recursos* Urkulluk ze‐ mentoa alde batera utzi behar duela... * AHT‐i buruzko albis‐ teak * En pañales contra el despilfarro del TAV y el gasto mili‐ tar * TARTALARIEN AURKAKO SALAKETAREN AURREAN * Fracking: Lo prometido es deuda: ¡Habrá ILP! * Munduko albisteak * ... etab

M ME EA AT TZ ZA AL LD DE EA kk oo JJ EE NN DD EE AA RR II !! !!


2

boletina 116 - 2013 apirila

AURKIBIDEA 3 INAUGURACIÓN De la PLANTA DE COKE: ILEGAL!!! 3 Nafarroa 'fracking' gabeko lurralde izendatu dute 4 En el Día Mundial del Agua exigen el cierre del embalse de Oiola El Ararteko pide mediciones del tóxico lindane en Oiola 5 IberTrolaren batzar nagusia: itxurakeria gelditu! 5 IberTrola: un año de penas y alegrías 7 IberTrolas varias 8 BBVA‐ren dirua “odolez beterik” 9 Financacion del BBVA deIMPACTOS AMBIENTALES ‐ 2013 11 Atentado en El monte Jaizkibel 12 Atez ate eta konposta aurrera EH‐an 12 Donostiak urtean 4,5 milioi euro aurreztuko lituzke atez ateko hondakin sistemarekin. 13 Gipuzkoa, en el buen camino hacia un uso eficiente de los recursos 14 Urkulluk zementoa alde batera utzi behar duela eta pertsonengan pentsatzeko garaia dela esan zuen... 14 AHT‐i buruzko albisteak 14 En pañales contra el despilfarro del TAV y el gasto militar 15 TARTALARIEN AURKAKO SALAKETAREN AURREAN 15 Fracking: Lo prometido es deuda: ¡Habrá ILP! 16 Munduko albisteak 17 Komunikabideak 19 Bizizaleak 20 Egutegia 20Helbideak

HUrrengo alerako epea: plazo para siguiente bole: apirilak 20 20 abril

ERREDAZIOA EZ DA BERTAN ADIERAZTEN DIREN IRITZIEN ERANTZULE LA REDACCIÓN NO COMPARTE NECESARIAMENTE TODAS LAS OPINIONES PUBLICA-

C COPYLEFT

Kopia ta zabal zazu!

Sofware librez ekoiztua Ekologistak Martxan Euskal Herria boletina: bazkideentzako informaziorako hilabetekaria ­ boletín mensual de información a l@s soci@s 116. zenbakia ­ 2013eko abril Azala: Txamantxoia Ekoizpenak

Argitaratzailea: Ekologistak Martxan Pilota kalea 5 behera, Bilbo 48005 (Euskal Herria) T/F: 944790119 www.ekologistakmartxan.org boletina@ekologistakmartxan.org ISSN: 1696­0505 Depósito legal: BI­2523­01

EKOLOGISTAK MARTXAN pertsonek osatutako elkartea gara eta elkarren artean Euskal Herrian bizi ditugun ingurumen arloko arazoekiko ikuspegi berdintsua dugu. Ekologismo sozialaren barruan gaude. Honen iritziz ingurumena­ ren arloko arazoek ekoizteko eta kontsumitzeko eran dute sorburu. Hori gero eta globalagoa da eta, aldi berean, hainbat arazo sozial sort­ zen ditu: Ipar eta Hegoaldearen arteko harremanak, gure gizartearen desoreka soziala… Hori dela eta, ingurumena kaltetzen duten jarduketen aurkako sentsibilizazio­kanpainak, salaketa publikoak edo lege mailako salake­ tak egiten ditugu, eta horiez gain, gure jardueraren eremu bakoitzean alternatiba zehatzak eta bideragarriak prestatzen ahalegintzen gara. Erakunde anitza, zabala, asanbleario eta alderdi politiko, erakunde publiko nahiz pribatu guztiekiko independenteak gara. Borondate hutsez gabiltza lanean. Ekologistak Martxanen lan arloak hurrengoak dira: Ura, Aldaketa klimatikoa, Izadiaren kontserbazioa,Kontsumoa, Kutsadura, heziketa ekologikoa, Energia, Itsasoa, Zaborrak, nekazaritza eta Transgeni­ koak, Garraiobideak eta Hirigintza. Gure lana gero eta eginkorragoa izan dadin, eta gure independent­ zia bermatzen jarraitu ahal izateko zure laguntza eta partaidetza behar ditugu. Ekologistak Martxan somos una asociación de personas, que comparti­ mos una visión similar sobre los problemas ambientales que vivimos en Euskal Herria. Formamos parte del ecologismo social, esto es, aquel que entiende que el origen de los problemas ambientales está en la forma de producción y consumo, cada vez más globalizado y del que se derivan otros problemas sociales: relaciones Norte­Sur, la desigualdad social en nuestra sociedad... Realizamos campañas de sensibilización, denuncias públicas o legales contra aquellas actuaciones que dañan el medio ambiente, a la vez que ela­ boramos alternativas concretas y viables en cada uno de los ámbitos en los que desarrollamos nuestra actividad. Somos una organización plural, asamblearia, e independiente de cual­ quier partido político, institución pública o privada realizando nuestra la­ bor de forma voluntaria. Para hacer más eficaz nuestro trabajo y seguir ga­ rantizando nuestra independencia Necesitamos de tu ayuda y de tu participación.


boletina 116 - 2013 apirila

3

Aurreko alean koke plantaren aurka irabazitako epaiketarekin hasten genuen eta hilabete bat eta gero plantaren inaugurazioaren berri eman behar dugu. Meatzaldea Bizirik taldeak dionez, beraz, bai koke planta eta bai inaugurazioa legez kanpo zeuden. Haiek bezala plantaren ixtea aldarrikatzen dugu Ekologistak Martxanetik. Ustelkariaz (besteak beste) zikinduta dagoen Borboi etxeko printzea ekarri zuten horretarako! Horrenbeste interesa dago proiektu kutsatzaile honetan!

INAUGURACIÓN

ILEGAL!!! Meatzaldea Bizirik Talde Ekologista

De la

PLANTA

DE

COKE:

La sentencia del 1 de marzo de 2013 a favor de vecinos y vecinas es taxa­ tiva y anula las licencias de obra y actividad de la planta de coke construida por Petronor frente a nuestros hogares. Esto quiere decir que la planta no solo no debiera estar funcionando sino que ni siquiera construida. Dicha sentencia supone un aval jurídico al rechazo mostrado por la ciuda­ danía durante tantos años y un espaldarazo a la lucha popular en favor de nuestra salud y el medio ambiente frente a los poderes económicos. La respuesta de la petrolera a un mes de la sentencia no deja lugar a dudas sobre su catadura moral y la confirmación de persistir en la senda de las im­ posiciones: inauguración oficial el 3 de abril de un proyecto ilegal con la complicidad de la mayoría de la clase política y la casa real española donde la estrella invitada será Felipe de Borbón.

Nafarroa 'fracking' gabeko lurralde izendatu dute

PSN, Bildu, Aralar­Nabai eta Ezkerraren aldeko botoekin, Nafarroako Parlamentuak fracking ga­ beko lurralde izendatu zuen, atzo, Nafarroa. Alderdiok Espainiako Gobernuari eskatu zioten frac­ king­ari erreferentzia egiten dioten neurriak desagerrarazteko. Bestalde, fracking­aren arriskuei bu­ ruz Arabako Foru Aldundiak egina zuen txosten baten berri izan zen atzo.

... eta Kantabrian debekatzeko legea onartu dute

Eta Kantabriako legebiltzarrak ahustura hidraulika erkidego horren lurralde osoan debekatzen duen lege bat onartu zuen apirilaren hasieran.

navarraantifracking.blogspot.com.es


4

boletina 116 - 2013 apirila

En el Día Mundial del Agua

Barakaldo

exigen el cierre del embalse de Oiola En el Día Mundial del Agua, la plataforma ciudadana de organizaciones sociales y políticas de Barakaldo sobre el embalse de Oiola reiteró su petición de cierre permanente y limpieza del embalse de Oiola. También informó sobre la última reunión de la Comisión de Seguimiento y denunció públicamente que se quieren reducir los mecanismos preventivos para su uso como punto de captación de aguas para consumo humano.

El 22 de marzo, Día Mundial del Agua, día para reflexionar sobre los proble­ mas relacionados con este elemento vital para el medio ambiente y la vida de mu­ chas personas y poblaciones en el mundo. Y un día para reivindicar el derecho hu­ mano a acceder a un agua en cantidad y calidad suficientes para garantizar una vida digna y saludable. Aunque en nuestra sociedad los problemas relacionados con el agua tienen diferentes características, tampoco estamos libres de ellos. En este Día del Agua, la plataforma de organizaciones sociales y políticas de Barakaldo sobre el embalse de Oiola, sin olvidar otras cuestiones relativas al deterioro de nuestros recursos y cauces naturales, queremos recordar y reflexionar so­ bre los problemas de abastecimiento de agua potable relacionados con este punto de suministro y captación de aguas para potabilización y consumo humano. Desde el pasado 18 de noviembre de 2012 el embalse de Oiola está cerrado como punto de suministro, debido al au­ mento del caudal de las aguas que afluyen desde el arroyo de la Gorriga a ese embalse, tal y como se acordaba en el Pro­ tocolo de funcionamiento aprobado en noviembre de 2010. El motivo era la constatada relación entre el aumento del cau­ dal y la probabilidad de arrastre de residuos de HCH­lindano, procedentes de un foco sin determinar y sin ubicar. El pasado 20 de marzo se realizó una reunión de la Comisión de Seguimiento del embalse de Oiola, creada en 2008, convocada por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y donde participaron el propio Departamento, la Agencia Vasca del Agua – URA, la empresa pública de gestión ambiental IHOBE, el Consorcio de Aguas Bilbao­Bizkaia, los Ayuntamientos de Barakaldo y Trapagaran y la plataforma ecologista Ezpitsua, que era invitada por vez primera. En dicha reunión, el Grupo técnico exponía que “los datos indican que ya no se está produciendo ningún proceso de contaminación apreciable en las aguas del arroyo Angela y por tanto del embalse”. Es decir, que a su entender el foco de contaminación, que dio origen al incidente de 2008 y que ha continuado arrastrando restos de HCH­lindano hasta febrero de 2012, ha desaparecido. Aunque sigue desconociéndose su origen y ubicación. En base a ello, proponen modificar el Protocolo de 2010 y eliminar el control del llamado “caudal de seguridad” (50 l/s), que obligaba a desconectar el pantano cuando se superaba dicho caudal. Dicha propuesta deberá ser aprobada ahora por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. La plataforma de organizaciones El Ararteko pide mediciones del tóxico lindane en Oiola sociales y políticas sobre el embalse Barakaldo Digital (10/04/13) de Oiola opina que la calidad del agua procedente del embalse de La institución del Ararteko ha pedido al Gobierno Vasco Oiola sigue siendo incierta y some­ que amplíe las mediciones para asegurar que no está contatida a riegos. Los datos hasta ahora minada el agua del pantano de Oiola que abastece a Baraobtenidos son insuficientes para kaldo. En la actualidad, el Ejecutivo únicamente evalúa la afirmar que la contaminación en el presencia del tóxico lindane en las aguas superficiales y embalse ha desaparecido y dismi­ el defensor del pueblo vasco, en la línea de las reivindinuir los controles es una temeridad caciones ecologistas, insta a que "tenga en cuenta valorar añadida. Y por otra parte, no se están ana­ las eventuales medidas requeridas para validar la ausencia lizando los lodos o sedimentos pre­ de HCH —lindane— tanto en el agua como en la biota y en los sentes en el pantano, lo que por ley sedimentos del pantano de Oiola". Este organismo ha recodebería hacerse al menos anual­ mendado además que se publiquen en la web del Departamento mente. Y ello es más grave cuando de Salud los resultados de los análisis que se realizan en los únicos análisis realizados (2008 la depuradora de Basatxu sobre las aguas del embalse. y 2009) dieron como resultado una elevada presencia de HCH­lindano, muy por encima de los límites legales previstos para este contaminante. Esa plataforma entiende que siguen sin garantizarse la calidad del agua del embalse de Oiola como fuente de abasteci­ miento para producción de agua potable y permanecen los riesgos sobre la sanidad y calidad del agua que estamos be­ biendo en Barakaldo y, parcialmente, en Sestao y Alonsotegi. "Utilizar esas aguas para producir agua de consumo huma­ no, incluso tras un proceso de potabilización, es un riesgo para la salud pública y una irresponsabilidad" opinan. Por ello, en el Día Mundial del Agua, la plataforma exigió una vez más la desconexión del pantano de Oiola de la red de abastecimiento de agua potable, hasta que no se garantice la supresión de la contaminación, incluida la limpieza de todos los lodos y sedimentos contaminados con HCH del propio embalse.


boletina 116 - 2013 apirila

5

IberTrolaren batzar nagusia

itxurakeria gelditu!

Martxoaren 22an Ekologistak Martxan-ek protesta egin zuen Ibertrolaren akziodunen batzarrean Bilboko Euskalduna jauregiaren kanpoan. Jardueran kartoizko zentral termiko-nuklear-hidroelektriko bat berdez pintatu zuten IberTrolaren ekintzaileek, energia enpresa honen pintaketa berdea salatzeko.

Zor Ekologiko Batzordea Ekologistak Martxan

Martxoaren 22an Ekologistak Martxan­ek protesta egin zuen Ibertrola­ ren akziodunen batzarrean Bilboko Euskalduna jauregiaren kanpoan. Jar­ dueran kartoizko zentral termiko­nuklear­hidroelektriko bat berdez pinta­ tu zuten IberTrolaren ekintzaileek, energia enpresa honen pintaketa berdea salatzeko. Megafonia eten gabe aritu zen akziodunei eta oinezkoei infor­ mazioa zabaltzen, batez ere IberTrolaren energiaren jatorria azaltzen: % 45 termikoa baita, % 25a nuklearra eta % 20,8a hidroelektrikoa. Uraren eguna zenez, aurtengo elkarretaratzeak IberTrolarek Brasilen dauzkan ne­ gozioa izan da irizpidea, han Neonergia bezala aritzen delako eta Belo Monteko urtegian parte hartzen duelako. Belo Monteko urtegia munduko hirugarren handiena izango da eta Amazoniar ohianaren zati handia urpe­ ratuko du eta bertakoak (kayapó, xavante eta beste herri batzu) kanpora­ tuko du, megafoniaz informatu zutenez. Pankartaren leloak horrela zion: "Belo Monte gelditu! Ibertrola Brasiletik at! (Ura bizitza da, ez nego­ zioa)". Aurten ere Ibertrolaren etekin gehienak kanpotik datoz, Brasiletik batera, Mexikotik, nun zentral termikoak dauzka eta Tehuantepeceko La Venta haize errota parke ospetsua. Guzti honekin batera aurten Garoñako zentral nuklearra itxiko dela (uztailan) eta behin betirako horrela izatea eskatu zuten han elkartutako ekintzaileek . Horregatik "Nuklearrik ez!" leloa ohiukatu zuten ere bai, eta "Lemoiz bezala, Garoña itxi orain!". Ekintzaileek ere abesti bat es­ kaini zioten Ibertrolari: "Verde que te quiero verde / verdes humos, verdes residuos / de térmicas y nucleares / y en las colinas moli­ nos / verde, Iberdrola no es verde". Abestiarekin batera "Iberdrola no es ver­ de", "Iberdrola Trola Trola" edo "Ibertrola: energia zikina" ohiukatu zituzten.

IberTrola: un año de penas y alegrías

Un nuevo año llegamos a la junta de accio­ nistas de Iberdrola. Tan sólo una semana des­ pués de celebrarse la del BBVA, el compañero de Iberdrola en la clasificacion mundial de transnacionales (Iberdrola en la posición 131 de la lista Forbes y BBVA en la 83) y tambíen con dirección fis­ cal en Bilbo. Iberdrola, elige el mismo marco para también presentar beneficios. Ya son años repitiendo la misma retaíla, pero así es de nuevo: cuando para los demás hay crisis, ellos siguen subiendo, y para recordárnoslo esa torre erigida de 200 millones de euros. Otra que nos lo recuerda es su factura, que tampoco cesa de subir. Sin embargo este año hemos tenido buenas noticias: el cie­ rre de la térmica de Pasaia y de la central nuclear de Garoña. La de Pasaia era el principal emisor de gases de efecto inver­

nadero (GEI) por usar carbón (además traido de Rusia ­ Iber­ drola renovables!!) y ser el foco de contaminación para la comarca. Con ella se cerraron la de Lada 3 (continúa Lada 4...) y también la defuel de Aceca 1 (Toledo). Estas centrales cerradas ya eran viejas (casi 45 años!!) pero sus cierres son sin duda resultado del movimiento ecologista contra el cam­ bio climático. La central de Garoña está costando: su cierre definitivo está programado para el 13 de julio de este año. Después de que Zapatero alargara el plazo de cierre, Nuclenor (consorcio de Iberdrola y Endesa) no ha aceptado las condiciones, entre


6

boletina 116 - 2013 apirila

otras por las altas tasas que tendría que pagar. Tanto una co­ mo otra han servido bien a la empresa que ha apurado hasta el último minuto para seguir obteniendo beneficio de unas plantas amortizadas hace tiempo. En ese sentido es triste, pe­ ro si que confirman que teníamos razón: que las térmicas son muy contaminantes y las nucleares muy peligrosas y caras si se incluyen todos los gastos (y sucias, porque a ver que pasa con todos los residuos). En el caso de Garoña la cosa no está tan clara pues Iberdrola sigue negociando prórrogas para sus centrales nucleares ­ desde aquí exigimos el cierre de todas sobre todo las más viejas y que vienen experimentado proble­ ma tras problema: Confrents y Almaraz, y Ascó, Vandellós y Trillo. Lo que si está claro es que albergará un cementerio nuclear transitorio.

Buena noticia que comenzaran a desmantelar la central de Santurtzi también, después de como contaminó a ese pueblo (y al resto). Y Buena noticia que en mayo del pasado año (2012) le "caducara" la autorización para la central de Alange (Bada­ joz) por "no cumplir la normativa" (que se une a la paraliza­ ción del otro proyecto enér­ getico, la refinería de Balboa). También fue una buena noticia el que no funcionara durante el 2012 la central de Iberdrola de Castejón (Nafa­ rroa) aunque por otro lado sólo muestra que esto de la energía es pura especulación, y el negocio de Iberdrola también. O que esta central de ciclo combinado se cons­ truyó para una potencia to­ davía inexistente pero en proyecto (por ejemplo TAV). Pero sobre todo demuestra como muchas de las centrales no corresponden a una necesidad real como nos hacen ver si no a negocio con todas sus consecuencias (antes de que re­ ventara la burbuja inmobiliaria tenía muchos más proyectos de centrales). Iberdrola en el extranjero: Mexico y Brasil

Pero sin duda Iberdrola ha continuado con su expansionis­ mo como las demás transancionales españolas y las grandes empresas transancionales. Su mercado es principalmente Mé­ xico y Brasil en Latinoamérica y el Reino Unido con Scotish Power. En 2012 obtuvo 2.840 millones en el extranjero. Co­ mo informaron este beneficio palió el efecto que pudiera te­ ner en una empresa así la 'crisis' (en esto también es idéntica al BBVA): mientras en el estado sus beneficios cayeron un 36%, en el extranjero subían un 1,3% (con respecto a 2011). Iberdrola sólo obtiene en el estado el 30% de las ganancias ahora. En México es la primera productora eléctrica a través de térmicas (centrales de Tamazunchale, Altamira III, IV y V, Monterrey, La Laguna II, Enertek y Golfo). La otra fuente eléctrica son los mega­parques eólicos de la Venta II y III en Oaxaca que junto a los otros muchos que allá han proliferado han hecho alzarse a los pueblos indígenas locales ya que además del destrozo, les han arrebatado sus tierras. La venta III fue inaugurada en enero del 2012. Iberdrola y Gamesa (empresa en la que participa) también han participado en otros parques contribuyendo con ingeniería y turbinas. En ese

ibertrola.blogspot.com

país, hace escasos días también finalizó la renovación de la central nuclear de Laguna Verde. En Brasil, funciona a través de sus filiales Elektro Eletricidade e Serviços y Neoenergia (39%), con las que es es el mayor distribuidor eléctrico de Brasil. Pero se dedica tam­ bién a la producción utilizando la forma más rentable en Bra­ sil, la producción mediante centrales hidroelécticas apro­ vechándose de la riqueza fluvial de este país y también de los muchos beneficios de que gozan las grandes empresas eléc­ tricas. Aquí constrruyó la represa de Baguari, pero sin duda el proyecto más polémico es el de la represa de Belo Monte, en la Amazonia, en el río Xingú. La represa que será la tercera mayor del mundo inundando una extensión de 640 Km2 de selva y desplazando a 50.000 personas pertenecientes a varios grupos indígenas (los famosos Xavante, Kayapó, Yudja, Ka­ waiwete, Kisedje, Kamayura, Kuikuro, Ikpeng, Panará, Na­ fuka, Tapayuna) y muchos otros no índigenas y otros indirec­ tamente (pescadores río abajo, etc). Este conflicto se ha prolongado por 23 años, siendo paralizado en diversas oca­

Embalse de Almendra de Iberdrola en el río Tormes

siones por los tribunales. Pero el gobierno de Brasil lo en­ tiende como de interés enérgetico nacional y continúa con él. A Neoenergia (Iberdrola) se le concedió el 10% del consorcio de Belo Monte. Además Iberdrola cuenta con tres proyectos hidroeléctricos en marcha en Brasil y con otros diez en proyecto. El Movi­ miento de l@s Afectad@s por los Embalses de Brasil (MAB) estima que los damnificados por los embalses en Brasil (hasta 2004) superan el millón de personas. Por otro lado el impacto ambiental ha sido enorme sumergiendo grandes superficies de bosque, selva, que desde hace años defendemos por ser im­ prescindible para el futuro del Planeta, por ser el pulmón del Planeta, en una época marcada por el Cambio Climático en el que su conservación es todavía más necesaria. La energía hidráulica supuso el 20,8% de toda la energía generada por el Iberdrola (2010). Iberdrola cuenta nada me­ nos que con 22 plantas hidroeléctricas en el estado español, de los cuales remarcaremos los conflictos suscitados en el Sil (Galiza), Cáceres y en Salamanca, en el último tramo del río Tormes antens de cofluir en el Duero al que llega sin agua por la presa de Almendra de Iberdrola. Nuevamente recordamos que pese a su esfuerzo por pre­ sentarse como verde Iberdrola no tiene nada de eso. Además de la energía producida por grandes embalses, Iberdrola pro­ duce un 45 % de su energía a través de centrales térmicas con altas emisiones de gases de efecto invernadero, y 25 % con las nucleares ya mencionadas.


boletina 116 - 2013 apirila

S

El negocio de suministrar energía a Adif La central de Castejón de Iberdrola no funcionó en todo el 2012. Además de ésta, Iberdrola había presntado proyectos para muchas otras centrales térmicas. eso era antes de que estallara la burbuja in­ mobiliaria. Pero lo cierto es que la energía es pura especulación y negocio, que mucha de esa energía se plantea para proyectos futuros (TAV) o para negocios suntuosos como el contrato de suministro enér­ getico a grandes compañías. El de Adif, por el que compiten las grandes enérgeticas incluidas Iberdrola, está valorado en 229,17 millones de euros. El año pasado y el anterior se lo adjudicó Acciona. Brasil y México, tierras de lucro para Iberdrola Dentro de su negocio en Brasil, Iberdrola harecibido 115 millones del BEI (Banco Europeo de inver­ sión) para modernizar la red eléctrica de Brasil. Iberdrola es el mayor distribuidor eléctrico de Brasil por medio de Elektro Eletricidade e Serviços (absorvida en 2011)

Por otro lado, a través de Neoenergia, Iberdrola inauguró nuevos parques eólicos (Mel II, Caetité II y Caetité III) que juntos suman 80 MW en Brasil con tecnología de Gamesa. IBERDROLA tiene en Bra­ sil su mayor proyecto eólico de 10 parques con una capacidad de 288 MW, financiado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y el Banco de Brasil. Iberdrola también construirá otros tres parques eólicos en México en 2013 en Puebla y en Oaxaca donde ya cuenta con una producción de 200 Mw correspondientes al parque de La Venta II y III (este último inaugurado el 2012 de 121 aerogeneradores!!) y donde se ha beneficiado también proveyendo la ingeniería a otras compañías. En esta misma zona expoliada por las transnacionales el BBVA financió los parques eólicos Oaxaca II y Oaxaca IV de Acciona (ver la página de internacional para ver situa­ ciones generadas por la presión transnacional en este territorio). Los tres suponen una inversión de 910 millones de dólares. El de Puebla tendrá 365 Mw y una inversión de 730 millones de dólares, y 2 Ar­ bolitos 70 Mw y una inversión de 140 millones de dólares. Premio premio 'Energía para la Solidaridad' ­ más lavado verde IberTrola Más de hipocresía y publicidad guay Iberdrola: si antes citábamos su premio Fronteras del desarrollo a la ecología o al cambio climático, ahora vienen el premio 'Energía para la Solidaridad' con objetivo de contribuir al "desarrollo social, al bienestar y a la calidad de vida en los territorios donde la compañía desarrolla su actividad", cuando en realidad es en esos niveles en los que la compañía tiene tanto efecto con proyectos (centrales, parques eólicos, embalses, etc) en tantos países.Los premios son de 20.000 euros por proyecto seleccionado Los macro­sueldos de Acebes y el presi y la ayudita del gobierno Acebes ganó en el pasado año 216.000 euros, 174.000 euros por pertenecer al consejo de administra­ ción de Iberdrola y 42.000 euros en concepto de “prima de asistencia”, o sea 174.000 euros por “estar dado de alta” y 42.000 euros por “trabajar”. El presidente de Iberdrola Galán por su lado ha ganado 6,27 millones de euros en 2012. Así que entre los dos se han llevado seis millones y medio de euros además de lo que se hayan embolsado los muchos consejeros y altos cargos. El pasado día 15, el Con­ sejo de Ministros aprobó el conceder un préstamo de 2.200 millones de euros a las eléctricas para ga­ rantizar “su suficiencia económica”. Adjudicación del contrato de ATC en el estado y en Bulgaría Iberdrola junto a Gas Natural Fenosa se ha adjudicado dos de los tres contratos de Almacén Tempo­ ral Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca), destinado a albergar los residuos nucleares de las centrales españolas.En el otro lote Iberdrola también participa. Estos dos contratos ascienden a unos seis millones de euros.

Parece que los países del extraradio, los países recientemente incluidos en la Unión Europea lo son para cubrir necesidades de ésta que no se palian en los países adscritos con antelación por su riesgo, o los impactos que conllevan. Tal es el caso de Bulgaria y tal es el caso del tratamiento de residuos. En ese país Iberdrola participa en la construcción de una planta de tratamiento a través de su filial belga (Belgopress). Esta planta utilizará el plasma como forma de tratamiento, calentando los residuos nu­ cleares a grandes temperaturas y enfríandolos luego para vitrificarlos, reduciendo presuntamente su volumen en 80 veces. Luego estos son introducidos en bidones y cementados, por lo que, exceptuando la disminución de su volumen, el tratamiento no difiere en mucho a los anteriores.

7


8

boletina 116 - 2013 apirila

BBVA-ren dirua “odolez beterik” 6. urtez BBVAren aukako Plataformak BBVAren batzar nagusia odolez tintatu zuen

www.bbvagh.com

Beste urte batez (eta 6.a da!) Ekologistak Martxan­ek osatzen duen BBVAren aukako Plataformak elkarretarat­ zea eta ekintza egin zituen Euskalduna jauregiaren au­ rrean, bankuaren akziodunen batzordea burutzen zen bi­ tartean. Aurreko egunean beste elkarretaratze bat burutu zuen bankuaren egoitzaren kanpoan. Aurreko urtetan be­ zala, ekintzaileek ertzantza jarritako ziurtasun sistema gainditu zuten eta lortu dute euren buruetatik behera margo gorria isuritzea bankuaren finantza praktika ardu­ ragabeak salatzeko. Bitartean BBVAren akziodunak abiatzen ziren batzordea eta horretarako zeuden kazetari eta argazkilari askoren arreta izan zuten.

Protesta honen bidez, berriro ere, BBVAk estatu mai­ lako arma fabrikazio eta exportazio aferetako lehenengo inbertsorea izatea, ingurugiroaren suntsiketa eragiten duten proiektuak finantziatzea (irakurri hurrengo artiku­ loa), milaka lan postuekin amaitzea eta gastuak murriz­ teko bere zerbitzuak azpikontratatzea; paradisu fiskalak erabiltzea; eta diru kantitate haundiak erabiltzea bere irudia garbitzeko balio duten programatan salatu zuen BBVAren aukako Plataformak. Ekintzaileek “BBVA hi­ latzailea” edo "no son suicidios son asesinatos", "Viva el mal, Viva el Capital" oihukatu zituzten. Hainbat lagun identifikatuak izan ziren eta orain epaiketaren zain daude.

2012. urtean BBVAk 1.635 millioi euroko etekina jaso izan ditu, hiritargoaren gehiengoak krisi sakon batetan murgilduta dagoen bitartean. Bankuek aurrera eramanda­ ko espekulazioak eragindako krisia, hain zuzen ere, nahiz eta ondorioak herritarrok ordaindu behar izan ditu­ gun, fondo estatalen desbideraketa eta kaleratzeak me­ dio. BBVAren kasua nabarmena da UNNIM eskuratu baitzuen iaz euro bat ordaidu eta gero, baina aldi berean UNNIMak 953 milioi jaso zuen gobernutik. BBVA bezelako bankueketxek kaleratzeak bultzatu di­ tuzte, 15 egunero euskal erkidegoan! Herritarren eragel­ ditutako etxe kaleratzetatik 27 BBVAri zegozkikioginazn urtarrilan. Urtero bezala BBVAren zuzendaria den Francisco González­en soldata lotsagarria da, 2,96 milioi eurokoa gehi akzioak. Bitartean milaka lan postuekin amaituz du pasa den urtean 1.200 langileen kaleratzea irragarriz eta

gastuak murrizteko bere zerbitzuak azpikontratatuz. Estatu mailako arma fabrikazio eta exportazio afereta­ ko lehenengo inbertsorea da. Urteak darama armagintza enpresa espainarren akzioduna izaten (zuzenki edo ez) hala nola Indra, Ibérica del Espacio, Rymsa, Inmize, Hisdesat eta CESCE. Baita munduko armagintza enpresa handienetarikoa, Boeing (lehenen­ goa), EADS (seigarrena) eta Thales (hamargarrena). Az­ kenengo urteotan BBVAk arma nuklearren produkziari ekiten dioten hainbat enpresen finantzatzailea izan da, estatubatuarrak, britanikoak eta frantzesak. Azken 20 urteetan, BBVAk, eroskeri, presio politiko eta paradisu fiskalak erabiliz banku latinoamerikar asko bereganatu ditu, espainar neokolonialismoaren gorakada izugarria suposatu duen operazioa izan da eta bankuaren ustelkeria frogatzeko beste aukera


boletina 116 - 2013 apirila

9

financacion del bbva de IMPACTOS AMBIENTALES - 2013 El BBVA tiene un largo historial de financiación de actividades y empresas con gran impacto ambiental. La financiación de grandes proyectos y empresas a través lo que se denomina “créditos sindicados” (créditos otorgados entre varios bancos) o bonos, warrants o mediante acciones de otras ecompañías es una de las formas en las que el BBVA consigue muchos de sus beneficios, por las altas cantidades prestadas y sus correspondientes pagos e intereses. No en vano, ese fue el origen tanto del Banco Bilbao co­ model Banco Vizcaya, inicios del BBVA, la financiación de la entonces incipiente industria vasca. En este sentido debemos apuntar que como explicamos, toda esa financiación tiene co­ mo destinatarios grandes proyectos y empresas, que por su di­ mensión (transnacionales, grandes proyectos, mercado inter­ nacional, etc) siempre llevan asociados grandes impactos ambientales y sociales. Dentro de los créditos otorgados en los últimos años, llama la atención que muchos créditos tienen como objetivo el pa­ gar deudas, que como sabemos, ante la actual situación de desmoronamiento financiero que atravesamos desde 2007, son muchas y enormes, sobre todo en algunos sectores (cons­ trucción, inmobiliario, enérgetico, etc). En ese sentido, se comprueba como además el BBVA y otros bancos grandes son los mantenedores y beneficiados de un sistema construido a base de deuda, un sistema ficticio, pero que hace que unos ostenten el poder y que aún que en muchos aspectos ha colap­ sado se mantiene gracias entre otros a grandes bancos como el BBVA y el favoritismo que les otorgan los estados y las instituciones financieras internacionales. También a­puntar el factor que aquí tiene el estado, contribuyendo a mantener esta dinámica de endeudamiento gracias a las inyecciones econó­ micas, permitiendo la evasión fiscal, etc, y en ese sentido el BBVA ha sido uno de los beneficiados con el caso UNNIM, un banco que el BBVA compró indirectamente por 1 € (7 de marzo de 2012) pero en el que el estado español el invirtió 953 millones del herario público para sanearlo. Una inyección económica por tanto para el BBVA que añadió más infraes­ tructura y activos a su patrimonio.

Martin Mantxo Ekologistak Martxan

Aunque el BBVA se ha revestido con un discurso de responsabilidad y ética (Responsabilidad Social Corporativa, fir­ ma de tratados, etc) y emplea mucho di­ nero en actividades (exposiciones, pre­ mios, etc – 75 millones de euros supone el añadir su nombre a la liga española de futbol!) y publicidad que proyecten una imagen de responsabilidad social, cultu­ ral, ambiental, etc, lo cierto es que esta financiación continúa sin que sepamos sin embargo de nin­ guna solicitud de financiación que haya desechado por no ser ética o aceptable, ni ningún proyecto que haya sido criticado o al que se le haya exigido el adecuarse a ese criterio. Una vez más, al acercarnos a su nueva Junta de Accionistas, donde el BBVA presenta sus beneficios y la situación de la empresa, podemos decir que la financiación que venimos criticando desde hace años por anti­ética, continuó en 2012 sin que en ningún caso se tuvieran en cuenta cuestiones éticas (en este caso nos centramos en aspectos ambientales, siempre asocia­ dos a otros humanos (sociales, culturales, etc)) que desde muchos movimientos se vienen planteando, información que está al alcance de cualquiera (para prueba este informe) y que desdice lo planteado en su política de responsabilidad corpo­ rativa. En otros casos, el BBVA no facilita mucha informa­ ción, siendo mucha de su actividad desconocida. Este año se publicaba por ejemplo la financiación de la industria de ar­ mamneto nuclear por el BBVA y otros bancos que había pa­ sado desapercibida por mucho tiempo al aprovecharse los bancos del secretismo que los ampara. Sin tener pleno conocimiento de todas sus actividades en las que ha estado involucrado el BBVA si hemos podido saber algunas que confirman este argumento. A nivel ambiental, por ejemplo, en el 2012 ha seguido financiando proyectos alta­ mente contaminantes o responsables de deforestación, des­ trucción, contaminación y cambio climático, que se suman a los denunciados en previos años (algunos de los cuales siguen produciendo beneficio al banco o continúan produciendo esos impactos).

­ BBVA financió en el 2012 centrales de ciclo combinado responsables por grandes volúmenes de gas de efecto invernadero como las de Carrington en el Reino Unido y la de Salamanca en México y la compañía de gas natural licuado (usado en centrales) Australia Pacific LNG LTD4 así como la compañía responsable por la gasificación española Enagás y Gas Natural. Pese a que las grandes eléctricas, presentasn a estas centrales como energía limpia o hasta renovable, esto no es cierto porque si bien es verdad que las emisiones son menores que en una térmica convencional, también producen CO2 y óxidos de nitrógeno: una central de 850 megavatios produce anualmente 2,7 mi­ llones de toneladas de CO2 y 2.000 toneladas de óxidos de nitrógeno, con lo que su impacto en el calentamiento global es evidente. Además tiene un impacto directo en ríos y fuentes de agua para


boletina

10

116 - 2013 apirila

­

­

­ ­

­

­

­

­

­

­

­

refrigerarse en las que vuerte el calor restante (2/3 del producido) además de evaporar 160­200 litros de agua por segundo. A estos impactos sumésmoles los la construcción de las centrales y de nuevas infraestructuras gasísticas así como los causados en los lugares de extracción (ver en este informe ca­ sos de Total y Repsol) BBVA financió en el 2012 las grandes transnacionales enérgeticas, principales responsables de emisiones de gas de efecto invernadero, producción de energía nuclear, construcción de embalses, etc: Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Enagás, Red Eléctrica de España, Siemens, EoN y asesoró fi­ nancieramente a Enagás financió carreteras y por tanto potenció el uso del tráfico rodado e indivi­ dual, que por su construcción suponen destrucción ambiental pero que llevan asociadas los impactos de los materiales utilizados (hormigón, hierro, energía, etc) así como los del petróleo a utilizar por los vehículos que harán uso de ellas. BBVA financió en el 2012 entre otras la Red de Carreteras de Oc­ cidente de México. BBVA financió en el 2012 el transporte aéreo, uno de los principales responsables de emisiones de gas de efecto invernadero (ademas de impactos asociados a su construcción), la compañía que ges­ tiona los aeropuertos españoles Aena con 500 millones euros: Aena posee 46 aeropuertos y 2 heli­ puertos en el estado y participa directa e indirectamente en la gestión de otros 27 aeropuertos en todo el mundo. Es el primer operador aeroportuario del mundo por número de pasajeros: más de 200 mi­ llones. El efecto total de calentamiento de las emisiones del avión es 2.7 veces mayor que el efecto del dióxido de carbono por sí mismo. BBVA financió las minas a cielo abierto y compañías como Maxam, principal compañía de explosi­ vos para esta actividad. BBVA financió en el 2012 grandes parques eólicos, entre ellos los de Oaxaca. BBVA financió los parques eólicos Oaxaca II y Oaxaca IV de Acciona (otra empresa financiada por el BBVA). Cada parque cuenta con 68 aerogeneradores (1,5 MW). Además BBVA financia a Iberdrola y Gamesa am­ bas propietarias y constructoras de otros parques en el mismo lugar (Iberdrola es propietaria del par­ que de La Venta II en la misma región). La zona de Istmo de Tehuentepec ha sufrido una prolifera­ ción de este tipo de parques con cientos de turbinas, con la sustitución de tierras y hábitats por estos y con el robo de tierras comunales y la represión contra indígenas afectados por la pérdida de tierras de cultivo y sus hábitats. BBVA financió en el 2012 a las grandes empresas cementeras como Portland y en México a las ce­ menteras CEMEX, Grupo Cementos de Chihuahua [GCC], responsables de grandes impactos por la extracción de calizas y las canteras asociadas, y por los gases emitidos en la cocción de éstas para ser transformadas en cemento. BBVA en el 2012 financió a empresas del acero como ACERINOX o la venezolana EPSSN. El ace­ ro es otra minería de gran impacto. Su procesamiento precisa también gran cantidad de calor, de combustibles y en muchas ocasiones lleva asociada deforestación en el uso de madera como com­ bustible, siendo un gran contribuidor al efecto invernadero. BBVA en el 2012 continuó financiando la industria petrolera como las transnacionales TOTAL y Repsol y también el Oleoducto Bicentenario de Colombia. Estas producen desastres en sus lugares de extracción así como polución y gases de efecto invernedero en todas las fases de su actividad así co­ mo en su uso/consumo. Repsol acumuló accidentes e irregularidades en varios países donde opera (todos ellos analizados en detalle): Argentina, Colombia, Perú y también en el estado español con de­ rrames en Tarragona, y como más destacable, en Canarias donde la movilización contra sus prospec­ ciones intenta la paralización de éstas. Repsol vio también como su filial argentina YPF era recupe­ rada por el gobierno argentino, entre otras razones por cómo fue privatizada, pero también se alega que por su responsabilidad en extracción de gas por fractura hidraúlica. Por su parte Total en el 2012 fue responsable de un gran escape de gas en Nigeria. También destacables los escapes e incendios del Oleoducto Bicentenario por situarse en una de las zonas de mayor conflicto armado de Colombia BBVA financió a las constructoras FCC (483 millones de euros) y a ACS constructoras de infraes­ tructuras y hast ahora favorecidas por la burbuja inmobiliaria y la sobre­construcción, por lo tanto con gran impacto en el medio ambiente en la construcción de éstas (deforestación, reducción de bio­ diversidad, etc, impactos a sociados a los materiales usados (cemento, acero, petróleo,etc), a su acti­ vidad (petróleo, ) pero también responsables de la contaminación a con su uso (trenes, coches) Continuó financiando grandes embalses como el de Ilisu a través de su subsidaria turca Garanti­ Bank, o a través de sufinanciación de FCC (El Zapotillo, México). Este año (2012) en septiembre se reinició la construcción en Ilisu, reconduciendo al río Tigris por tres túneles y se celebró una preau­ diencia sobre Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos en la zona de El Zapotillo. Financión empresas armaméntisticas que siempre tienen un impacto en el medio ambiente y más de utilizarse las armas y equipamiento que fabrican. Entre ellas Indra Sistema. Este año se publicó tam­ bién un informe donde se revelaba la participación del BBVA en la financiación de armas nucleares, cuyo impacto además de humano es enorme a nivel ambiental, y más de llegarse a usarse. Continuó la financión a empresas del agroindustia (durante muchos años financió a Bunge) como Bayer que tienen un gran impacto a partir de los fitosanitarios (pesticidas, herbicidas, abonos, etc) que fabrican así como con las semillas de transgénicos que potencian.

www.bbvagh.org


boletina 116 - 2013 apirila

iritzia

111

Mikel Aranburu Ekologistak Martxan

atentado en El monte Jaizkibel Noticia de prensa: La Guardia Civil ha destruido en Jaizkibel el material explosivo incautado al comando ‘Erreka’ La Guardia Civil procedía el viernes día 15 de marzo a la destrucción del material explosivo incautado al comando ‘Erre‐ ka’… Entre el material requisado se encontraban 1369 kilogramos de nitrato amónico de grado explosivo, 17,3 de pentrita, 215 metros de cordón detonante, 43,2 kilogramos de aluminio en polvo, 100 gramos de DDNP (diazodinitrofenol), 98 detona‐ dores y material para la preparación de otros 297, y 100 litros de combustible. Componentes del GEDEX de la Comandancia de la Guardia Civil han procedido a explosionar de manera controlada el material. En la actividad han estado presentes el delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, y el subdelegado del Gobierno en Gipuzkoa, José Luis Herrador.

El monte Jaizkibel es un bello lugar de la costa guipuzcoa­ na que se haya incluido en la Red Natura 2000 desde diciem­ bre de 2004, lo que implica formar parte de una red de espa­ cios protegidos a nivel europeo. Con la actuación realizada, la Guardia Civil y los Delega­ Presunto material explosivo incautado y explosión de éste dos del Gobierno del Reino de España han mostrado la forma que tienen de proteger un lugar reconocido de importancia comunitaria por su rico y especial hábitat para especies como el halcón peregrino, el alimoche o el cormarán moñudo, entre conocimiento otras aves que pueblan ese lugar. En pleno periodo de nidifi­ de las autori­ cación, estos idiotas1 se dedican a realizar explosiones a cielo dades comu­ abierto y en plena naturaleza, liberando a la atmósfera NO2, nitarias res­ amoniaco y otros gases tóxicos, así como propiciando la pre­ ponsables de sencia de metales pesados y otros elementos contaminantes la Red Natura en las inmediaciones del lugar donde provocaron las explo­ 2000 la irres­ siones. El vídeo de la “gran acción”2, jaleada por don Carlos ponsable ac­ Urquijo es una bonita postal de presentación en Europa de la tuación de la Guardia Civil y para que la Fiscalía investigue forma que tienen de proteger los espacios naturales esta gen­ también este atentado a la inteligencia y contra las especies te. ¿Estarían presentes en la destrucción de la naturaleza, que habitan Jaizkibel, mucho antes de que lo pateásemos perdón…del material explosivo, también los miembros del nuestra especie y “nuestras” fuerzas del orden. Inteligencia SEPRONA3? Militar, oxímoron por antonomasia Además, en este mismo mes de marzo se ha producido un incendio en el mismo monte Jaizkibel que ha arrasado 50 Ha 1 ­ Idiota proviene del griego Idiotes, palabra con la que se designaba a las personas inexpertas o profanas en algún tema o profesión (la de brezal­argoma costero y rebrote de roble melojo en la lade­ ignorancia no exime de responsabilidades). También se podría ra norte, perteneciente al municipio de Pasaia. Todos los indi­ utilizar el calificativo de estúpidos, según el concepto que desa­ cios apuntan a que pudo ser intencionado puesto que eran tres rrolla Carlo M. Cipolla en su análisis de “Las leyes fundamentales de la estupidez humana” en su libro "Allegro ma non troppo" de los focos originarios. La Fiscalía está investigando el tema. 1988. Y por si fuera poco, el pasado 24 de Febrero, la sociedad de http://www.diariovasco.com/20130315/mas­actualidad/politica/­ caza Azerí de Fuenterrabía, otros estúpidos en grado superla­ 2 ­detonacion­unos­1500­material­201303151713.html tivo4, celebraron su tradicional campeonato de caza menor 3 ­ El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) es una con perro en plano periodo de veda. unidad de la Guardia Civil, encargada de la conservación de la Naturaleza y los recursos hidráulicos, así como de la riqueza ci­ Son todas actuaciones que “claman al cielo”. Ekolgistak negética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada Martxan está realizando las gestiones oportunas para poner en con la Naturaleza.

Campaña de financiación colectiva del libro "Crisis del capitalismo global y colapso civilizatorio ­ Un historia de la humanidad, proyectada hacia el fu­ turo, desde el papel de la energía (pero no solo)" mediante múltiples donaciones, el libro iniciado por Ramón Fernández Durán y último de la serie que planteara, tras “La quiebra del capitalismo global 2000­2030” (Li­ bros en Acción, Baladre y Virus) y que no pudo terminar porque como sabéis falleció antes de poder concluir­ lo. A petición suya, Luis González Reyes tomó el testigo. El libro persigue dos grandes metas: ­ Por una parte analizar la historia de la humanidad, sobre todo en lo concerniente a cómo han evolucionado las organiza­ ciones sociales (entre ellas el Estado), las formas físicas de agrupamientos humanos (las ciudades), las relaciones de po­ der (entre géneros, pueblos y grupos sociales) y las luchas contra la dominación, la economía (por ejemplo, el dinero), la creación de subjetividades sociales y la interacción con la naturaleza. Todo ello desde la perspectiva del papel desem­ peñado por la energía, pero no solo (pues la energía no explica toda la historia). ­ El otro objetivo no mira al pasado, sino al futuro. Todo ese análisis histórico sirve (en parte) para proyectar el futuro po­ sible de la humanidad. La tesis central es que a causa, fundamentalmente pero no solo, de la crisis ambiental actual y del final de la disponibilidad de grandes cantidades de energía barata, estamos en un momento de quiebra histórica, en un gran cambio civilizatorio, de forma que el futuro será radicalmente distinto de lo que ha sido el pasado. Con esta tesis el libro quiere imaginar cómo pueden ser los escenarios por venir, para prepararnos mejor ante ellos. Transferencias a la cuenta de Ecologistas en Acción: 1491­0001­27­1009410828 (Triodos Bank, c/ Ferraz 52. 28008 Ma­ drid. IBAN: ES1014910001271009410828) (Indicad “apoyo libro energía” y comunicadlo a global@ecologistasenaccion.org. Cada persona que contribuya recibirá un ejemplar del libro una vez terminado e información periódica del proyecto.

Libro de Ramón


12

boletina 116 - 2013 apirila

Atez ate eta konposta aurrera EH-an

­ Auzokonposta aurrera Oñati, Zumaia eta Zarautzen ­ Zumaia: autokonposta Basadi auzoan ­ Zarautz: adelante el "Plan de compostaje comunitario y de hogar” en 1.500 viviendas potenciales ­ Oñati Goiena: Hasi dira auzo­konpost guneak egokitzen ­ Zestoa: Zero Zaborrek birziklatzea bermatuko duen sistema baten beharra nabarmendu du ­ Lezo, Alegia eta Amasa­Villabonan Atez Atekoa ezartzeko azken fasean ­ Donostian 2016rako hondakinen %60 birziklatzeko kanpaina abian. Do­ nostiako parkeetan zaborrontzi selektiboak jartzen eta arraindegirako 30.000 ontzi plastikozko banatu dira ­ Itsasondo, Legorreta eta Zaldibian hasi dira hondakinak Atez Ate biltzen Badator MunduMOB! Eskubideak bete behar direlako martxoaren 21etik Eman hartu nahi duzun mundua ­ Sakanako Atez Atekoaren etxolak eta zintzilikagailuak bertan diseinatuak ­ Auzokonposta abian Ibarran eta Tolosan ­ Astigarragan hasi dira kuboak banatzen apirilaren 2an Atez Ate hasteko ­ Eskoriatzan Atez Atekoa 2014an ezartzeko lanei ekin diete ­ Seguran 400 pertsona inguru Atez Atekoa antolatzeko bileretan http://www.gipuzkoazz.com ­ Mutiloa herria lehen urratsak ematen hasi da Orendainek herri txikientzako estreinatu zuen Zero Zabor ereduan funtzionatzeko. ­ Altsasun 5.000 pertsona inguru bildu ziren erraustearen kontra martxoaren 16an BOSTGARREN EDUKIONTZIAREN ­ Antzuolak ospatu du Atez Atekoaren bigarren urteurrena ERREALITATEA DONOSTIAN ­ Legazpin ekin diote hondakinen sistema aldatzeko parte hartze prozesuari Eguzkiren bideoa/vídeo sobre el 5º contenedor: ­ Atez atekoa aurten jarriko dute martxan Pasai Donibanen www.youtube.com/watch?feature=player_em­ ­ Leintz­Gatzaga (Debagoiena, 256 biztanle) Zero Zabor ereduan sartuko da bedded&v=caQ5so­YGeE aste santuaren ondoren ­ Larrabetzuko eztabaida hondakinez ­ Europako Legebiltzarrean Gipuzkoako eredu berria aurkeztu zuen Gipuz­ koako ingurumen diputatu Iñaki Errazkinek

orain......

lehen....

Donostiak urtean 4,5 milioi euro aurreztuko lituzke atez ateko hondakin sistemarekin.

Usurbilgo udalak plazaratu berria duen Hondakinen bilketa Usurbilen: eragin ekonomikoa (2008­2012) azterlanean kalkulatu duenez, herri horretan azken lau urteotan funtzionatu duen hondakinen Atez Ateko bilketa sistema Gipuz­ koa osora zabalduko balitz 17,5 milioi arte hobetu liteke hondakinen kudeaketaren balantze ekonomikoa. Herritarra sarritan ez baitu hainbeste kezkatzen udalak zerbitzu batekin lortutako defizit handigoa edo txikiagoak, norberak pa­ gatzen duen tasak baino, Usurbilgo udalak alderatu ditu bere hondakin tasak eta inguruko herrietakoak, ondorioztat­ zeko Gipuzkoako apalenetakoak daudela Usurbilen: 80,28 eurokoa da tasa orokorra eta organikoa familiaka nahiz taldeka konpostatzen dutenek hobariekin 48,16 pagatzen dute. Esaterako, Larraulen 184 euro pagatzen dute, Aian 164,8, Donostian 123 eta Azpeitian 111. Alegia, Donostia bat urtean 4,5 milioi aurreztera iritsiko litzatekeela hiri osoan hondakinak biltzeko Atez Ateko sistema ezarriko balu eta Gipuzkoak eredu hau lurralde osora zabalduz gero 17,5 milioi arte gutxiago gastatuko lukeela hondakinen kudeaketan.


boletina 116 - 2013 apirila

13

Gipuzkoa, en el buen camino hacia un uso eficiente de los recursos (Andrea Zanoni, europarlamentario italiano del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa)

La Unión Europea se encuentra en un momento crucial en su historia. Siendo un continente pobre en recursos energéti­ cos y materiales se juega su futuro en la gestión inteligente de los mismos. Es por esta razón que la UE ha diseñado varias hojas de ruta sobre temas de energía, emisiones (comprome­ tiéndose a reducir 80 a 95% de las emisiones para el 2050) y recursos. En el plano de un uso eficiente de los recursos, un campo muy importante es la gestión de residuos. Con el objetivo de cerrar el círculo de materiales, la hoja de ruta aprobada por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo considera nece­ sario acabar con los vertederos tradicionales y poner freno a la incineración de todo aquello que es reciclable o composta­ ble. Además, la UE se compromete a invertir en reducción y prevención de residuos, la reutilización y el reciclaje y com­ postaje, en lugar de en vertederos o incineradoras. A este efecto, los años venideros serán claves para adoptar las medidas legislativas que permitan incrementar el reciclaje y reducir el tratamiento finalista de residuos. Los objetivos de reciclaje de la directiva marco de residuos se revisarán para intentar aumentarlos de un 50% a un 75%. La directiva de vertederos también se revisará para hacer más difícil y caro el envío de materiales biodegradables ­por su generación de me­ tano­ y/o reciclables a vertedero. Otras directivas como la de embalajes o la de ecodiseño también se reformaran para hacer frente a este cambio de paradigma que nos permita acabar con esta cara ineficiencia del sistema que son los residuos. Simultáneamente la nueva legislación sobre residuos eléctricos y electró­ nicos (RAEEs) ha Ekologistak Martxan­ek 3 puesto nuevos ambi­ Mu­gak Batera plataformak ciosos objetivos para mar­txoak 16rako deitutako aumentar el reciclaje de estos productos manifestazioarekin bat egin tan ricos en recursos escasos y generar zuen, Olatzagutiko porlan­ fabrikan hondakinak kiskal­ ocupación en Euro­ pa, mientras paramos tzeko asmoaren kontra. su exportación que Baita ere errauskailu asmoa produce daños am­ bientales y sobre la betirako geldiarazteko es­ salud en África o kariarekin, Gipuzkoako foru Asia. ¿Sabían que China controla la aldundian aurkeztutakoa. oferta del 95% de las

tierras raras, imprescindibles para la construcción de aparatos como teléfonos, televisores o ordenadores? ¿Sabían que solo con la implementación de la legislación de residuos existente se podrían generar 400.000 empleos verdes en Europa? Imagínense la ocupación que se puede crear con un uso efi­ ciente de los recursos como el que se describe en la hoja de ruta. El business as usual ha dejado de ser una opción si Europa quiere sobrevivir los nuevos tiempos. En este sentido, la ges­ tión de residuos tradicional que permite reciclar entre un 20% y un 40% de los residuos forma parte del pasado. Ser eficien­ tes en el uso de los recursos significa reciclar todo lo que sea reciclable, o sea del orden de un 80% o 90% de los residuos, mientras trabajamos para rediseñar lo que hoy no se puede reciclar para que sea posible reciclarlo en el futuro. Esta es la dirección que marca la Unión Europea con la Hoja de Ruta por un Uso Eficiente de los Recursos. En la UE hay ejemplos de que esto es posible. En Veneto, mi región, lo conseguimos gracias a la recogida selectiva puerta a puerta, la implementación de políticas activas de re­ ducción de residuos y sistemas de pago por generación si­ guiendo el principio que el que más residuos genera más paga. Experiencias similares se están desarrollando en otros paí­ ses, como se mostró en la conferencia Residuo Cero en el Par­ lamento Europeo en la que yo mismo participé y pude escuchar las buenas prácticas de provincias como Gipuzkoa. El Parla­ mento consideró que el plan de residuos presentado por la Di­ putación de Gipuzkoa era un ejemplo de consonancia y cohe­ rencia con la hoja de ruta del uso eficiente de los recursos. El plan de Gipuzkoa de conseguir un 60% de recogida se­ lectiva para 2016 y un 75% para 2020 gracias a optimizar la recogida selectiva e invertir en plantas de tratamiento flexi­ bles y de proximidad es un ejemplo de cómo se puede hacer la transición hacia la eficiencia sin tener que hipotecarse con grandes infraestructuras. Gipuzkoa no empieza de cero; las exitosas experiencias en municipios pioneros como Hernani o Usurbil, con las tasas de reciclaje más elevadas de España y a la par con las mejores prácticas europeas, son una garantía de que los objetivos no solo son realistas, sino ejemplares y ne­ cesarios. La salida de la crisis en el sur de Europa pasa en parte por aprovechar mejor lo que tenemos al abasto. El reciclaje de los residuos genera ocupación, ahorra emisiones, reduce el im­ pacto ambiental y genera economía de proximidad, que tan necesaria es para asegurar un futuro ecológica y económica­

I Certamen de cortos "ecologismo o crisis"

Ecologistas en Acción convoca un certamen de cortometrajes "ecolo­ gismo o crisis" de entre 3 y 5 minutos de duración con la temática "ecologismo o crisis". Plazo de entrega: hasta el 7 de mayo de 2013. Más información: www.ecologistasenaccion.org/certamen

Curso on-line

> El huerto ecológico. 18 de abril a 4 de junio de de 2013. > ¿Quién desarrolla a quién? Repensando la cooperación internacional. 18 de abril a 30 de mayo de 2013. > Sistemas de Información Geográfica para la defensa del territorio. 25 de abril a 6 de junio de 2013. > Comiendo utopías: Propuestas prácticas desde la soberanía alimentaria y la agroecología. 25 de abril a 6 de junio de 2013. Inscripciones hasta el 24 de abril. > Abrir el plano: Urbanismo urgente. 6 de mayo a 17 de junio de 2013. > Análisis del paisaje. 6 de mayo a 3 de junio de 2013. > Diseño gráfico y web con software libre. 6 de mayo a 17 de junio de 2013. > Ecofeminismo. 16 de mayo a 30 de junio de 2013.


14

boletina 116 - 2013 apirila

Urkulluk zementoa alde batera utzi behar duela eta pertsonengan pentsatzeko garaia dela esan zuen, baina ez zuen AHTa aipatu.

"No es tiempo de grandes infraestructuras" esaten zuen bitartean Abiadura Handian irten zi­ tzaion Trena arpegi erditik, gezurra ageria uzten zuen sudur luzea. Norbaitek argazkia atera zion une horretan eta aurreko egunetan herri askotako ka­ Empapelada de Mugitu en la oficina de Hacienda de Donostia leak irudi horrekin beteta iku­ si ditugu. Norbait mugitu! da.

Lakua destinará el 59% del presupuesto del Departamento de Política Territorial al TAV

El proyecto presupuestario del Ejecutivo de Iñigo Urkullu entregado en el Parlamento incluye una partida para el TAV de 350,68 millones, el 59% del presupuesto total del Departamento de Política Territorial, que asciende a 594,1 millones de euros y que ha sufrido un descenso del 19,7% con respecto a 2012.

Por otro lado, el Ejecutivo autonómico reserva un millón de euros para posibles indemnizacio­ nes a las empresas que iban a construir el metro de Donostia, ya que ha sido paralizado por el Gobierno de Urkullu por la escasez de recursos públicos. Al hilo de la aprobación de los presupuestos de la CAV, el movimiento de desobediencia civil Mugitu Mugimendua realizó varias dinámicas de protesta. Por un lado una pegatinada en multi­ tud de pueblos de Gipuzkoa y Bizkaia, y por otro lado en Donostia una empapelada en la oficina de Hacienda del Gobierno Vasco para denunciar cómo cada año se destinan cientos de millones de euros para el TAV, y por el contrario la mayoría de la sociedad tiene muchisimas dificultades para acceder a una vivienda digna, un empleo digno o un salario social digno.

http://mugitu.blogspot.com.es

Barcina viajó a Madrid para impulsar dos nuevos tramos del TAV en Nafarroa A pesar de que el Gobierno español sigue sin dar garantías de que cumplirá su compromiso de enlazar el «corredor navarro» del TAV con la línea Madrid­Zaragoza­Barcelona, Yolanda Barcina se reunió con la ministra española de Fomento, Ana Pastor, para suscribir un acuerdo para dos nuevos tramos del TAV en Nafarroa, entre Alesbes y Erriberri y de Erriberri a Tafalla. Uno de los cinco subtramos de la línea Castejón­Iruñerria (el de Castejón­Alesbes) ya está adjudicado.

En pañales contra el despilfarro del TAV y el gasto militar El 13 de marzo colectivos antimilitaristas y activistas contra el TAV denunciaron en Bilbo el despilfarro de recursos económicos que supone el gasto militar y las obras del macroproyecto del TAV, lo que está llevando a recortar en otros ámbitos como la sanidad y la educación pública, además de que deja en pañales los derechos sociales que les corresponden a todas las personas. Varias personas ataviadas con pañales se concentraron a las puertas de la Delega­ ción del Gobierno de Lakua para criticar que en época de crisis co­ mo la actual, resulta inasumible el gasto de 16.500 millones de eu­ ros destinados al gasto militar cada año y los 193 millones para el TAV vasco del gobierno español y 350 millones de euros del Go­ bierno Vasco para el ramal guipuzcoano para este año, mientras se recortan 132 millones en Educación y 170 millones a Osakidetza.


boletina 116 - 2013 apirila

15

TARTALARIEN AURKAKO SALAKETAREN AURREAN Pasa den martxoan, Gonzalo Boye, tarta jau­ titzaileen abokatuak, Yolanda Barcina Nafa­ rroako Lehendakaria AHTren aurka tartakatze­ gatik salaketa jaso zuen. Idazki horrek auzipe­ turiko hiru “agintearen aurkako atentatuaren zuzeneko egileak” izateaz salatzen ditu eta lau­ garrena aldiz, “beharrezko kolaboratzailetzat” jotzen du. Idazkian, era berean, lau auzipetuen aurkako eskaerak zehazten dira, bai fiskaltzaren aldetik, bai Yolanda Barcinaren akusazio parti­ kularraren aldetik ere. Eskaerak honakoak dira: ­ Eskaera fiskala: bosna urteko gartzela eskaera eta 9 hilabeteko isuna eguneko/10€ ezarriz, orotara, 2.700€ auzipetu bakoitzarendako. ­ Yolanda Barcinaren akusazio partikularraren eskaera: 6 urteko gartzela eta 12 hilabeteko isuna eguneko/10€ ezarriz, orotara, 3.600 € hiru auzipetu bakoitzarendako eta laugarren auzipetuarendako, Nafarroako herri txiki ba­ teko zinegotzia izanda “bere aginte baldintzaz baliatzearen larrigarriarekin” 9 urteko gartzela eta 18 hilabeteko isuna eguneko/ 10€ ezarriz, orotara, 5.400 €. Era berean, bi akusazioek sufragio pasiboaren eskubidearen gaitasunga­ betzea eskatzen dute kondena luzatzen den bitartean. EKINTZAILEEN BALORAZIOA. Gertaera hau “agintearen aurkako atentatu la­ rri” bezala kalifikatzea erabat neurriz kanpokoa dela salatu dute tarta jaurtitzaileek beste behin

(Tartalarien balorapenean oinarrituta: mugitu.blogspot.com.es) ere. Hainbeste urteko zigor eskaera ere eskan­ daluzkoa dirudite protesta ekintza komiko baten aurrean izanez, inongo kalte fisikorik eragin ez zuena eta beste hainbat herrialdetan egiten diren modukoa izan zena, eta haietan, apenas ondorio legalik ez dutenak. Kasu honetan mundu mailan bakarra da tartakada batzuengatik honelako zi­ gor eskaera izugarriak dituena. Era berean, nabarmendu dute auzipetu bati tartalariei adinako zigor eskaera egiten zaiola ekintzaren azalpena prentsaurreko batean eman zuelako. Inoiz baino gehiago, Yolanda Barcinaren mendeku politikoa gaitzesten dute, bere ga­ raian, kasua ikertzeko bere zuzeneko agintera zegoen Foruzaingoa erabiltzeko dudarik izan ez bazuen ­salatzailea ere bera izanik­ orain, fis­ kalak baino zigor eskaera hagitz handiagoa egiten du, auzipetu baten kasuan batez ere. Ekintzaileek adierazten dute haiena bezalako kasuak "ahalbidetzen dituen sistema juridiko honen mantentzea arbuiatzen dugu, zuzenean frankismotik eratortzen dena", Entzutegi Na­ zionala moduko salbuespenezko auzitegien erabiltzen eta “aginte printzipio” sakrosantua­ ren erabiliz. Geroz eta errepresiboagoa den Zi­ gor Kode bat aplikatzen dute desobedientzia zibilaren aukerak kriminalizatzen dituena eta azkenik, Botere Judizialaren Lege Organikoa­ ren aplikazioa espainiar Estatuaren mugetatik haratago jazotako gertaera bat bertan epaitzeko.

Fracking: Lo prometido es deuda: ¡Habrá ILP!

Tartalarien esker Barcina andereinoa tarta dastatu zuten beste ospetsuen klubean sartzeko gauza izan da. Besteak beste Milton Friedmann edo Bill Gates. Biotic Baking Brigadek boteretsu asko tartakatu du.

Fracking EZ! Araba

Un informe jurídico recomienda a la mesa del Parlamento permitir la Iniciativa durante esta legislatura. Como os anunciamos el mes pasado, la mesa del Parlamento había rechazado la admisión a trámite de la Iniciativa Le­ gislativa Popular de Fracking Ez Araba sin siquiera haber solicitado un informe jurídico. Este hecho provocó, además de una gran sorpresa, un profundo malestar en diferentes sectores y estamentos. Además de denunciarlo publicamente, Fracking Ez Araba solicitó a la Mesa, por escrito, que se pronunciara sobre la posibilidad de presentar otra vez la ILP en cuanto se terminará de tramitar la iniciativa que venía de JJGG de Araba, ya que esta había sido puesta como excusa para rechazar nuestra propuesta. Desde diferentes lugares, nos llegaron globos sonda advirtiendo de que, una vez rechazada, la Iniciativa estaba “quemada” para toda la legislatura. Pero nosotras quisimos que la Mesa se mo­ jara y nos respondiera oficialmente. Ante la petición la Mesa decidió pedir por fin un informe jurídico y el contenido del mismo y la decisión de la Mesa nos llegaron el 26 de marzo. No deja lugar a dudas. El informe dice que “no existe ninguna causa de inadmisibilidad para que se pueda presentar una proposición de ley de iniciativa popular aún cuando recientemente se haya aprobado una ley sobre la misma materia por la Cámara”. Y la mesa dice, ahora, que no ve problema en que se pueda volver a presentar. Sobra cualquier comentario. Aunque nos queda clara una cosa, si la Mesa del Parlamento hubiera actuado correctamente desde el inicio, pidiendo el informe antes de denegar la ILP, no hubiera hecho falta llegar a esta si­ tuación. Teníamos razón desde un inicio. Si algunos no querían una taza, ahora tendrán taza y media.

¿Presupuestos sin fracking?

www.frackingezaraba.org

Arantxa Tapia, consejera de desarrollo económico, anunciaba en prensa que los presupuestos vascos de 2013 no destinan dinero al fracking. Es una verdad a medias. Es cierto que en Euskadi los pozos no empezarán a perforarse este año, pero el motivo principal es que el gobierno de España ha decidido enviar a Estudio de Impacto Ambiental todas las solicitudes, modificando la ley de hidrocarburos. Esto hace que todos los pozos sufran un retraso de entre 12 y 18 meses, con lo que, aunque se quiera, no se va a poder empezar a perforar este año. Pero fracking no es solamente el nombre de la técnica para fracturar la roca. Fracking es también el nombre genérico para resumir los trabajos de extracción de gas no convencional. Es un proyecto amplio, que implica mantener unos permisos de investigación que terminarán por agujerear nuestro territo­ rio. Y el gobierno vasco, en lugar de obligar a SHESA a retirar los permisos, destina dinero de los presupuestos para que los permisos sigan su curso. El objetivo en los mismos, como ha indicado siempre SHESA, es hacer fracking.


16

boletina 116 - 2013 apirila

México: 22 heridos en protesta contra parque eólico de Oaxaca Unos 1200 agentes de la policía trataron sin éxito romper el bloqueo que mantenían las comunidades (de et­ nia Zapotec e Ikoots) en el acceso al parque eólico de Bii Yoxho cerca de la localidad de Juchitán de Zaragoza y recuperar también la maquinaría tomada por ésta. El proyecto pertenece a una subsidaria de Gas Natural Fe­ nosa. 11 agentes de policía también resuñtaron heridos y uno detenido. , and one police agent was taken priso­ ner. La zona de este parque era usada por las comunidades para pesca y agricultura y contenía espacios rituales así como manglares que son imprescindibles para el medio ambiente.

Panamá: cabecilla índigena muerto en oposición al embalse Barro Blanco El 22 de marzo, Onésimo Rodríguez, cabecilla del pueblo indígena Ngöbe­Buglé (200.000 personas) fue asesinado por un grupo de enmascarados con barras de hierro en Cerro Punta, departmento de Chiriquí, tras una protesta contra el embalse de Barro Blanco. Carlos Miranda también fue atacado. Este proyecto hidroélectrico sumergirá tres pueblos indígenas, impedirá acceso a comida y destruirá monumentos culturales Venezuela ­ El 3 de marzo fue asesinado en Perijá el cacique yukpa Sabino Romero La suya fue también una muerte anunciada, tras oponerse al avance minero de carbón (primera extractiva en Zulia), latifundistas y a sus paramilitares, con la la complicidad de las instituciones y los militares, y exigir el respeto de la delimitación de sus tierras ancestrales y otorgadas por la constitución de 1999. Como forma de desxastibilizarlos también han favorecido la inmigración de otra etnia indígena, la Wayú. Así el padre y uno de los hijos de Sabino Romero fueron asesinados anteriormente. El año pasado se inició una campaña por defender a Sabino pues ya estaba amenazado. El año pasado el gobierno bolivariano terminó reconociendo a los Yupka tierras en lo alto de la Sierra de Perijá, pero no los las de los valles ancestrales ocupados recientemente por los latifundistas y compañías de carbón. Tuvieron que esperar más de 8 meses para ocupar ellos mismos territorios arrebatados por latifundistas.

Burma: Cientos reanudan protestas contra la mina de Letpadaung Más de 300 campesinos de Sagaing reanudaron protestas contra la mina de cobre, de capital chino pero im­ pulsada por la junta militar birmana. Rechazan indemnizaciones y exigen el cierre total. En noviembre 100 ac­ tivistas fueron heridos. Denuncian también que la empresa ha vertido residuos tóxicos en las tierras de aquellos que se oponen al proyecto. Brasil: Grupos indígenas amenazan con suicidio colectivo Una carta firmada por los líderes de la comunidad indígena Guarani­Kaiowá de Mato Grosso del Sur, anun­ cia el suicidio colectivo de 170 personas (50 hombres, 50 mujeres y 70 niños) si se hace efectiva la orden de la Corte Federal para despojar a la tribu de la ‘cambará granja’ donde se encuentran temporalmente acampados. El territorio, que ellos llaman ‘Tekoha’, que significa ‘cementerio ancestral’, ha sido sembrado con grandes plan­ taciones de caña de azúcar y soja, y está preparado para la cría de ganado.

Indonesia: el pueblo Penan bloquea un gaseoducto en Borneo ­ 22 marzo El pueblo Penan combate este gaseoducto de 500 km porque corta su tierra ancestral e impide caza y reco­ lección, actividades cada vez más difíciles por la deforestación maderera. Este está siendo construido por la pe­ trolera malaya Petronas. No muy lejos otras comunidades luchan contra el saqueo maderero y contra la cons­ trucción del embalse de Baram que sumergirá sus casa y la selva desplazando a 20.000 índigenas, mayoritariamente Penans. Australia: sabotage económico contra madereras Un campo de protesta (Todavía Salvajes) en las Highlands centrales está costando a las madereras alrededor de 20.000 dólares al día. Utilizan técnicas como encadenamientos o mantenerse subidos a árboles. Las acciones han impedido el acceso a veinte trabajadores. Rusia: excavadora incendiada en acción correspondiente a la actividad contra la expansión de otra autopista.

Canadá: bloqueo de los oeloductos de arenas vituminosas en Red Lake Chippewa Durante dos semanas de marzo activistas junto a índigenas Anishinaabe del grupo Nizhawendaamin Inaaki­ minaan (Amamos nuestra tierra) ocuparon la tierra de 4 oleoductos de arenas vituminosas de la compañía La­ kehead Pipe Line en Red Lake. Las activistas exigen el cese del avance de la actividad petrolera que amenaza con destruir tierras sagradas. La oposición indígena data de 2009 cuando la compañía Enbridge pasó sus tubos por las reservas. Ahora Enbridge planea pasar de 440.000 barriles por día a 800.000 bpd. Enbridge fue respon­ sable del peor derrame de esta industria, en el río Kalamazoo y sus afluentes en el 2010. También es responsa­ ble de muchos otros problemas asociados a la exposición de arenas vituminosas. Grecia: miles marchan en Atenas contra mina de oro La mina de Skouries en el norte de Grecia es responsable de un gran impacto ecológico y nula contribución a la economía porque como en otras minas de este tipo, se extrae solo un gramo de oro por tonelada de roca. La mina de Skouries se halla en un bosque natural protegido y produce impactos en la agricultura y pesca. Tam­ bién fue objeto de un ataque por activistas.


115 - 2013 martxoa

17

(Argia, 2013­03­21) Urkullu lehendakariak EAEn enplegua sustatzeko plana aurkeztu du eta konpromisoa hartu du 44.000 lanpostu sortzeko 2016ra bitartean, horietatik 12.711 aurten bertan. Egungo langabezia tasa biztanleria aktiboaren %15,93koa da, eta 2013an kri­ siak 19.000 lagun jaurtiko ditu lanik gabe kalera. Urkulluk berak onartu du plan hau ez dela “sendagarria”, enplegu eza “arint­ zeko” baino ez duela balioko.

"EAEko lurralde politikako aurrekontuaren %59 AHTrentzat"

(Argia, 2013­03­15)

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren aurrekontua ia %20 mehetu da iazkoarekin alderatzen badugu. Dena dela, Abiadura Handiko Trena egiteko, iaz bezala, 350,68 milioi euro erabiliko ditu. Horrek esan nahi du Sailaren aurre­ kontuaren %59 AHTk irentsiko duela. 2012an aurrekontuaren %47,4 izan zen.

"AHT aurrera eramateko "arazoak" daudela dio Rajoyk"

(Argia, 2013­03­06) EAJko senatari Bildarratzek salatu du AHTren proiektua "albo batera" geratzen ari dela. Mariano Rajoy Espainiako presi­ denteak onartu du "arazoak" daudela EAEko Abiadura Handiko Trenaren (AHT) proiektua aurrera eramateko. Dena den, egi­ tasmoarekin jarraitzeko "konpromisoa" agertu du, eta Jaurlaritzako ordezkariekin hitz egingo duela gehitu du, konponbideak aurkitu ahal izateko.

"Zundaketak ezkutuan"

(Argia, 2013­03­03)

Gendarmeek bi lagun atxilotu zituzten Biriatun zundaketak baimenik gabe egiteagatik. AHTren kontrakoek kezka azaldu du­ te, tren linea eraikitzeko lanak ez direla gelditu erakusten baitu horrek

Zeinen hondakinak bedeinkatuko ditu Europak?

(Berria, 2013­03­24) Europaren bedeinkazioaren bila ari dira nola batzuk, hala besteak, hondakinak kudeatzeko politikaren inguruan. Martxoaren 7an Gipuzkoako Diputazioko ordezkariak izan ziren Bruselan, eta nabarmendu zuten beren asmoak goraipatu zituela Janez Po­ tocnik Europako Ingurumen komisarioak. Aste honetan, Potocnik elkarrizketatu duenez Noticias de Gipuzkoa kazetak, EAJren GBBko ordezkariak izan dira komisarioaren hitzak nabarmendu dituztenak: «Errausketa teknika segurua da». Bihar, berriz, Iñaki Errazkin Gipuzkoako Ingurumen diputatua Italian izango da, Rockefeller fundazioak gonbidatuta, zero zabor estrategiari buruz hizketan. «Nabarmena da Gipuzkoako esperientzia erreferentzia bihurtzen ari dela nazioartean», esan du aldundiak.

«Agian, nahikoa da errauste planta bakarra Euskadin»

(Berria, 2013­03­23)

Iosu Madariaga. Bizkaiko Ingurumen diputatua Eusko Jaurlaritzak hondakinak kudeatzeko plangintza orokorra egin beharko lukeela uste du. Birziklatze tasa handiagoak er­ diesteko, ordea, «mugak» ikusten ditu.

"Fukushima gogoan, bigarren urteurrenean mobilizazioak munduan"

(Pello Uria, Argia, 2013­03­05)

Fukushima Daiichi zentral nuklearraren hondamendiaren bigarren urteurrena gainean daukagun honetan, mobilizazioak ari dira antolatzen mundu osoan barrena. Mobilizazio nagusiak Japonian burutuko dituzte, noski. Agian gure artean lortuko dute azken hilabeteotako informazio eta mobilizazio ugariek eman zaiena baino oihartzun handiagoa. Japonian gutxienez 32 hiritan izanen dira mobilizazioak. Azken ekitaldi nagusia Fukushima hirian burutu nahi dute 11an, bertan osatzeko aurreko bi egunetan mundu osoan antolatutako giza kate erraldoien sarea. 40.000 kilometroko gerriera duen Lurra planeta hartzen dutela irudikatzeko, mundu osoko elkarretaratze eta mobilizazioetan 40 milioi lagun mugiarazi nahi dituzte antolatzaileek. Gainerakoan, Japonian iragarrita daude mobilizazioak honako hiriotan: Iwanai (Hokkaido), Matsuyama, Chiba, Tokyo (Meiji Park 9an eta Hibiya Park, Shinjuku eta Tamachin 10ean), Kawasaki, Kashiwazaki, Niigata, Yamanashi, Nagano, Gifu, Hamamatsu, Shizuoka, Mie (Nahari and Tsu), Shiga, Osaka, Nishinomiya, Wakayama, Matsuyama, Kochi, Kita Kyushu, Fukuoka, Miyazaki, Kagoshima, Nagoya, Shimonoseki, Sendai eta ororen azkena Fukushima­cityn. Mundu osoan barrena deialdiak edonon ari dira ugaltzen. Hona zenbait adibide (aldez aurretik eskertuz gure ingurukoez irakurleek bidali diezaguketen informazio oro): ­ Londresen martxoaren 9tik 11 artean “Remember Fukushima, no to nuclear power” ­ Frantzian Parisko mobilizazioek izango dute garrantzia berezia, Europa osotik bertara hurbilduko baitira antinuklear asko, Estatu frantsesa izaki Europako herrialderik nuklearzaleena. Gure inguruan, Bordelen ere antolatuta dago. ­AEBetan San Franciscon eta New Yorken garrantzizkoenak. ­ Alemanian gutxienez 21 hiritan antolatu dituzte, bereziena Berlinen izango delarik. ­ Estatu espainiarrean burutuko direnen zerrenda oraingoz CGTren Rojo y Negro kazetatik ezagutzen dugu; tartean aipatzen ditu Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean antolatuta omen daudenak. ­ Eta munduko herrialde gehienetan izango dira mobilizazioak, hasi Mongoliako Ulan Batorretik eta Indiako Munbairaino.

komunikabideetatik

"Langabezia, AHT eta Urkullu"

boletina


komunikabideetatik

18

boletina 116 - 2013 apirila

EHNE critica que la inversión en el Canal de Navarra "casi se duplica" y la destina(Noticias de N avarra 26­03­ 2013) da a agricultores "se recorta"

Mientras que la cuantía "destinada a las personas agricultoras y ganaderas se ha recortado un 55 por ciento desde 2008". EHNE ha afirmado que "la situación es crítica y una vez prorrogados los presupuestos y fijado el techo de gasto, el tije­ retazo del 21% en las partidas del departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local está si­ tuando a miles de explotaciones, principalmente de sectores ganaderos, en una situación difícil de soportar y poniendo en peligro la continuidad de muchas de ellas".

Urtegiaren pitzadurak

(Berria, 2013­03­24)

Esako bi hegalen arriskuaz ohartarazi, eta pixkanaka hustu egin beharko luketela erran du Antonio Casasek Lehen ere errandakoa errepikatu du Zaragozako Unibertsitateko (Espainia) irakasle eta geologo Antonio Casasek, Nafa­ rroako Parlamentuan. Esako urtegiko hegalak ez direla egonkorrak, eta arriskua badela handik behera bizi diren herrita­ rrentzat. Bereziki, Zangozako biztanleentzat. Hori dela eta, neurriak hartzeko eskatu die Nafarroako eta Espainiako gober­ nuei. «Egin daitekeen gauza bakarra da urtegia pixkanaka­pixkanaka hustu eta, bitartean, Zangozako hainbat biztanle etxetik ateratzea».

El recrecimiento de Yesa no parará los deslizamientos

(Noticias de N avarra 27­03­ 2013) (Entrevista a Antonio Casas, doctor en Geología, en Diario de Noticias) La inestabilidad de la ladera derecha de Yesa, que ha llevado a desalojar 60 casas de dos urbanizaciones del municipio navarro, da para muchos debates. Entre los expertos, Antonio Casas Sainz, doctor en Geología por la Universidad de Za­ ragoza, es uno de los que mejor conoce la zona.

«Portland puede incinerar tras el verano, por lo que la movilización es imprescindible»

(Gara, 15/03/2013 )A pesar de que los tribunales anularon el Plan de Residuos de Nafarroa, Portland tiene permiso para incinerar en su cementera de Olatzagutia.

Europa eta Zubietako erraustegia

EAJri kasu eginez gero, Zubietako erraustegi proiektua baztertu egin be­harko genuke behin betiko. Ez, ez naiz ero­ tu: Gipuzkoan batzuek hondakinen harira egiten dituzten aurreikuspen apokaliptiko beldurgarriek (beren hizkera iku­ sita, Hollywoodeko zenbait film datozkio bati burura: ‘ana­ basa’, 'kolapsoa', ‘hondamendia’, ‘izurritea’…) ez naute oraindik zoratu. Ondorio bat da, bi osagai baino ez dituen ondorioa: logika pixka bat eta Gipuzkoako Foru Aldundiak Europako Parlamentuan egindako aurkezpenari EAJren munduak emandako erantzuna. Birziklatu ezin diren materialen errausketaren alde dago Europa. Horixe, Bruselako mintegiaren ondoren jeltzaleek egin duten gogoeta. Horixe, Izaskun Bilbao EAJko europar­ lamentariak zabaldutako ideia. Egin dezagun ariketatxo bat. Ahaztu dezagun, minutu pare batez, mintegi hartan entzun­ dakoa. Ahaztu dezagun, esaterako, Andrea Zanoni europar­ lamentari liberala errausketa nabarmen murriztearen alde agertu zela. Ahaztu dezagun berdeek errausketa behin beti­ ko baztertzea proposatu zutela. Ahaztu dezagun Janez Po­ tocnik Ingurumeneko komisarioak adierazi zuela errausketa ez dela hondakinak kudeatzeko modurik egokiena eta Euro­ pako Batasunaren hierarkiaren lehen lerrotik oso urrun da­ goela. Ahaztu dezagun, baita ere, inork ere ez zuela esan, mintegi hartan, birziklagarriak ez diren hondakinak erraustu behar direnik. Onar dezagun jeltzaleen tesia: Europa birzi­ klatu ezin diren materialen errausketaren alde dago. Ez da egia, baina, esan bezala, egin dezagun ariketatxoa. Logika aplikatuko dugu orain. EAJko arduradunak zeharka kontrakoa onartzen ari dira: alegia, onartzen ari dira, Europa­ ren arabera, ez dela hondakin birziklagarririk erraustu behar. Eta arrazoi dute: komisarioak, behin eta berriro esan du, baita joan den asteko mintegian ere, Europak lehengai eskasia duela eta beraz, birziklagarria den oro birziklatu behar dela; ez dela ezer birziklagarririk erraustegira edo zabortegira era­ man behar. Kontuak egingo ditugu. Zubietako egitasmoak urtean 240.000 tona hondakin erretzea aurreikusi du. Gaur egun, ordea, Gipuzkoan 209.000 tona eramaten dira, urtean, zabortegietara. Hau da, gaur egun, Zubietako planta bidera­ garria izateko, kanpotik ekarri beharko genituzke hondakinak (Mallorcako erraustegian horixe egiten ari dira).

(Marian Beitialarrangoitia, GARA, 2013/03/14)

Baina, horrez gain, Europaren irizpideak, jeltzaleek be­ raiek onartzen dituztenak, aintzat hartzen baditugu, eta be­ raz, birziklagarria den oro birziklatzen badugu, 209.000 to­ na horietatik zati txiki bat baino ezingo genuke eraman Zubietako erraustegira. Gipuzkoako Foru Aldundiaren iker­ lan baten ondorioetara joko dugu: zabortegietara eramaten diren hondakinen %80 birziklagarria da. Kontuak egiten ja­ rraituko dugu: 209.000 tona horietatik %80 birziklagarria bada, Zubietara eraman beharrekoa 42.000 tona lirateke, gutxi gorabehera. Ondorioa: 240.000 tonarentzako errauste planta dugu, baina erretzeko, 42.000 tona besterik ez. Sei aldiz gutxiago. Hau da, Zubietako erraustegia ez da bidera­ garria inondik ere. Europaren irizpideei kasu eginez gero, baztertu beharreko proiektua da. Izan ere, alternatiba zent­ zugabea da: makroazpiegitura defizitario bat eraiki eta diru publikoaz mantentzea edo bestela, urtero, kanpotik 200.000 tona hondakin ekartzea. Europaren aginduei ez ikusiarena egitea da beste aukera, baina ez dut uste EAJ, hain euro­ peista izanda, halakorik egiteko prest dagoenik… Argi da­ go, beraz: jeltzaleak konturatu dira Zubietako erraustegi proiektuak ez duela ez hanka ez buru. Errausketazaleren batek, agian, ‘erraustegi txikiago bat’ egitea proposa lezake. Arazo bera izango genuke, ordea. Ez baitago munduan 42.000 hondakin erretzen dituen errauste­ girik, zeharo defizitarioa izango litzatekeelako. EAJren jarrera aldaketa txalotu behar dugu. Kontuan har dezagun, duela gutxira arte, lehenbailehen Zubietako planta eraikitzen has zedin eskatzen ziola Bilduri. Orain, berriz, Europaren irizpideak ezarriz gero, egitasmoa bideraezina dela onartzen ari da zeharka. Onartu onartzen dute, baina ez dute esan nahi. Lasai, hori ere iritsiko da eta. Izan ere, lehen Pasaiako superportua egin ezean, Gipuzkoa hondamendira eramango genuela zioten, eta orain, beraiek daude azpiegi­ tura horren kontra. Antzeko zerbait gertatu da ‘Donostial­ deko metroa’ delakoarekin. Baina Gipuzkoako Foru Aldun­ diak Europako Parlamentuan egindako bisitaren ondoren EAJk zer ondorio atera duen ikusita, pozik egon gaitezke. Eta badakizue zer den onena? EAJk badakiela, benetan, Zubietako erraustegia ez dela bideragarria. Eta badaki ez dela inoiz egingo. Horixe, onena.


boletina 115 - 2013 martxoa

BIZIZALEAK

Ingurumen Dokumentazio Zentrua Centro de Documentación Medioambiental

webgune berria!!! www.bizizaleak.org

19

Bizizaleak Ingurumen Dokumentazio Zentrua, Yohn Jauregia

Pilota kalea 10, 2, Bilbo

astelehen, astearte, ostegun eta ostiraletan: 17:00-20:00 ostirala: 10:00-14:00 asteazkenetan itxita

docbizizaleak@ekologistakmartxan.org Tel: 94 416.28.97

"Las mujeres baserritarras: análisis y perspectivas de futuro desde la Soberanía Alimentaria" (Isabel de Gonzalo & Leticia Urretabizkaia)

liburuxka

Es dicifil hablar de las mujeres agricultoras , campesinas o baserritarras de forma general y emitir afirmaciones referidas a un grupo social tan grande y heterogéneo. No abstante, si es posible afirmar, a la luz de todo lo expuesto a lo largo delos dos capítulos que componen esta publicacion, que se en­ cuentran invisibilizadas y discriminadas con múltiples y diversos efectos ­ , coomo consecuencia de una compleja interrelacion de factores sociales, políticos, económicos y culturales, que responden a una lógica patriarcal y que continúa estructurando nuestras sociaedades, Lo dicen los datos y lo dicen ellas, Y mientras las políticas públicas y las estadísticas oficiales relacionadas con el campo y las ac­ tividades agrarias sigan excluyendo sistemáticamente de sus contenidosy estudios a las mujeres, lo lo seguirán diciendo. Y los datos corroborándolo.

"Asfixia en el supermercado: alimentos que ahoga" (Gustavo Duch , Mundubat, Soberanía Alimentaria y GRAIN,Impunidad S.A.)

txostena

Informe que parte de una premisa fundamental: diferenciar el modelo de agricultura entre indus­ trializada o, mejor dicho, la Agricultura y la AgriCultura campesina con la que tiene muy poco que ver. Sabemos mucho de cómo se maltrata a nuestro planeta (cambio climático, deforestación, conta­ minación, etc.) y estamos defendiendo y exigiendo soluciones para frenar tanta degradación: proyec­ tos para la protección de especies, políticas de reciclaje, construcciones bioclimáticas, etc. Pero quizás sabemos menos del porqué del cambio climático, y en concreto sobre las responsabilidades del modelo agrícola escogido para la producción de alimentos. Este informe pretende generar refle­ xiones en el mundo rural donde coexisten pobreza y hambre con los empresarios más especuladores o agriculturas sostenibles con los monocultivos o las ganaderías más superconta­ minantes.

Internetetik jeisteko zenbat argitalpen interesgarri!!!

Hemen daukazue internetetik jeisteko dauden zenbat argitalpen interesgarri. Fracking Ez! Araba plataformak izenburu berdinako informazio hilabetekaria argitaratzen du. Hauxe da lauga­

PDFak

rren alea, apirilekoa. Bertan instituzio, kanpaina eta mundu mailan sortzen den mehatsu ekologiko berri honetaz informazioa biltzen da: http://frackingezaraba.org/eu/nuestra­revista

"Enpresa transnazionalei buruzko hiztegi kritikoa" (Omal, Hegoa)

Aurreko ale batean aurkeztu genuen liburu hau, orain dohainik jeisteko da­ goena eta gainera euskeraz ere bai! Bere izenburuak dionez espainiar enpresa transnazionalak eta euren jarduera (batez ere Latinoamerikan) ezagutzeko hiztegia da hau. Honen bidez arau­asimetria, segurtasun juridikoa eta lurraldez kanpoko betebeharrak ikas ditzakegu, eta hauekin batera euren aliantza publiko­ pribatuak, politiken koherentziak eta enpresa­ eta finantza­lankidetzak, lobbien eragina, ate birakariak, diplomazia ekonomikoa, etab. Egun boterea eusten dutenei begirada kritiko eta didaktikoa da hau, botere horren kontrako erresistentzia­prozesuei aurrera jarraitzen laguntzen, batetik, eta egun nagusi den garapen­ereduaz bestelako alternatibei lotutako proposamenak lantzeko eta gauzatzeko ekarpenak egiten. http://omal.info/spip.php?rubrique41

"Las Cifras de la deuda 2012" http://cadtm.org/Las­Cifras­de­la­deuda­2012

Bereziki kanpoko zorraren aurka jotzen duen CADTM erakundeak (Hirugarren Munduko Zorraren aurkako Batzordea) eskaintzen digu zorra ulertzeko liburu hau, baita ere dohainik internetik eskuragarria. CADTMeko adituak diren Damien Millet, Daniel Munevar eta Eric Tou­ ssaint­ek idatzi egin dute. 1982an Hegoaldeko zorra lehertu zen eta egun iparraldean jasaten duguen egoera berdina da eta hau gainditzeko proposatzen dizkioten irtenbideak berdinak dira ere. Liburu honetaz zor desberdinen artean dagoen lotura ikus dezakegu ere: zor ekonomikoa, elikadurakoa eta finantzakoa. Hau guztia azaltzeko grafiko eta estadistika askotaz baliatzen dira egileak.


20

boletina 116 - 2013 apirila

egutegia

+ info: www.ekologistakmartxan.org

>>>

Euskal Herria

Astelehenero!! Koke plantaren aurkako elkarretaratzea, 19:15 Muskizeko Kultur Etxean

2013/04/06: Armagintzaren aurkako Bizi Martxa ­ Bilbo, Foru aldunditik, 10:00 2013/04/11 mekanika ikastaroa/ curso mecánica (Biziz Bizi), Ekoetxean 2013/04/11: ZINE FORUMA: “LA PLAZA DE LA MUSICA” Amiantoa­ ren historiak + hizlaria: Jesus Uzkudun (CC.OO.), Ibaigane Kultur Et­ xea, Basauri. 19:00 2013/04/11: liburuaren aurkezpena: “Agrietando el futuro. La amenaza de la fractura hidráulica en la era del cambio climático” Paco Ramos (Eco­ logistas en Acción) Ibaigane Kultur Etxea, Basauri. 19:00 2013/04/13: #POZazkUNdea: Ekonomia ala Eronomia? eztabaida. Astra (Gernika) 2013/04/13: ekitaldia: 400 KWko goi tentsioko linearen aurkakoa. Gaztelu Plazan, Iruñea 2013/04/17: nekazarien borrokaren nazioarteko eguna 2013/04/19­20: Topaketak: deshazkundea eta lana. Karmelo ikastola, Bilbo 2013/04/20: arte subasta: Arantzadi Auzolaneanek izandako epaiketak eta isunak ordaintzeko. Dormitaleria 54, Iruñea. 21:30 2013/04/25: hitzaldia: atez ateko zabor bilketaren inguruan. Uribe­Kostako PTPren aurkako Asanbladak eta Gorakada cooperativa agrekologikoak. Eztabaida Gunean (Villamonte plaza, A4 baxua), Algorta. 19:30 2013/04/26: Masa Kritikoa, Bilbon, Foru aldunditik, 19:30 2013/04/26: hitzaldia: atez atea. Zirikan (Erronda kalea 12) Bilbo. 19:30 2013/04/27­28: Bizi birding, Salburua (Gasteiz) (10:00tan Bilbotik) 2013/04/27: Bizi konpoketa tailerra, Ekoetxean (Bilbo) 10:30 2013/04/27: Neurrigabetasunaren kontrako eta neurritasun urosaren aldeko film eta eztabaida gaualdia, Baiona (L’autre Cinéma), 18:00 2013/04/31: Masa Kritikoa, Bilbon, Foru aldunditik, 19:30 2013/05/01: langileriaren eguna 2013/05/15: 30km/o kaleak: txirrinda martxa 2013/05/15: Maiatza Globala: ekintza 2013/05/15: Gehienezko soldata bahimendua, manifa, Baiona 11:00 2013/05/30: greba orokorra. Ekologismoa ala krisia!

Ekoetxea, Bilbo BIZIZ BIZI + EKOLOGISTAK MARTXAN

Estatua

2013/05/17­19 : Crixixona, Xixón (Asturies) (crixixona.wordpress.com) txirrinda masa kritikoa! 2012/05/18 Frackin­en aurkako manifestazioa, Burgos, Cid­en plaza, 18:00

Bizizaleak Ingurumen Dokumentazio Zentrua Yohn Jauregia, Pilota kalea 10, 2 Astelehenetik ostegunera: 16:00­ 20:00 Ostiraletan: 10:00­ 14:00 cdocbizizaleak@ekologistakmartxan.org Barakaldo ­ EkoBaraka San Juan 10, 48901 Barakaldo 944380576 667936126

SAGARRAK Talde Ekologista Dorretxea, Apto. 132, 48970 Basauri ekologia@sagarrak.org 944 263769

Elorrixa, Elorrioko Ekologi Taldea 44 Postakutxa, Iturri Kultur­etxea 3.a 946820638/600010883 elorrixa@teleline.es bilerak: astelehenetan 20:00tan

Gipuzkoa CRAJ (Palacio Txuri Urdin), Anoeta kalea 28 20014 DONOSTIA 900110111 gipuzkoa@ekologistakmartxan.org Hilearen 1. ostegunean/primer jueves del mes 19:30 Arab a Casa de Asociaciones Rogelia de Alvaro Panama kalea 14, Vitoria ­ Gasteiz Ostegunero/Jueves 19:00 945280016 araba@ekologistakmartxan.org N a fa r r o a nafarroa@ekologistakmartxan.org ekologistakmartxan­nafarroa.blogspot.com

Iruñea San Agustín 24 behea, 31001 Iruñea­Pamplona 948229262 Hileko 2. eta 4. ortzegunetan/ 2º y 4º jueves del mes 21:00 Lizarra­Estella: Udal frontoia /Frontón municipal, 2º Lizarra 31200 699385308 lizarrerria@ekologistakmartxan.org Ostegunero / cada jueves 20:00

PARTEHARTU!!

Bizkaia bizkaia@ekologistakmartxan.org BILBO ­ Ekoetxea Pilota kalea 5, 48005 Bilbo 944790119 astelehena – ostirala 16:00 – 20:00 Batzordeak ­ Kudaketa/Gestión: asteazkenak 19:30 miér. ­ Hondakinak/Residuos: astearteak 19:30 martes ­ Garraioa/Transporte: ostegunak 19:30 jueves ­ Zor Ekologikoa/Deuda Ecologica: ostegunak 19:30 ­ Ingurune Naturala/Medio Natural: astearteak 18:30 ­ Bizizaleak konpartsa ostegunak 19:30 jueves ­ Juridikoa Okupazio Bulegoa: Ostiraletan 18:00­20:00 (www.okupaziobulegoa.org)

Profile for ekologistak

Boletina 116  

INAUGURACIÓN De la PLANTA DE COKE: ILEGAL!!! Nafarroa 'fracking' gabeko lurralde izendatu dute En el Día Mundial del Agua exigen el cierre...

Boletina 116  

INAUGURACIÓN De la PLANTA DE COKE: ILEGAL!!! Nafarroa 'fracking' gabeko lurralde izendatu dute En el Día Mundial del Agua exigen el cierre...

Advertisement