__MAIN_TEXT__

Page 1

aa

2013

martxoa

marzo

10 115. zenbakia

ria a k e t e b a l hi an.org

takma s i g o l o k e . w ww

rtx

Meatzaldea Bizirik gana recurso contencioso‐administrativo * Itsasoaren aldeko eskaera * Alegaciones contra la tala de más de 1.700 árboles en un tendido eléctrico * Planta de Tratamiento Mecánico Biológico en Artigas: potenciará la incineracion de basuras * Gipuzkoa osoan Atez Atea jarriz gero urteko etekina 17.500.000 izango litzateke! * Moda verde en Galerías * Lemoako kaleetako argiztapena * Frackingetaz ari dira euskal instituzioetan * Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento: + hipocresía made in BBVA * Queréllate tú! * Banqueros Anónimos * La amenaza nuclear de Iberdrola persiste * El “Pelotazo” del Metro en Donostia * "Su haietatik ke hauek. Gipuzkoa: errauketatik Zero Zaborrerantz" * "Nuestros 8 kilos de basura y vuestros 28"

Argazkia: "END CIV" filmaren azala


boletina

2

115 - 2013 martxoa

AURKIBIDEA orria

3 Meatzaldea Bizirik gana recurso contencioso‐administrativo contra el Ayuntamiento de Muskiz 4 Itsasoaren aldeko eskaera 5 Alegaciones contra la tala de más de 1.700 árboles en un tendido eléctrico 6 Planta de Tratamiento Mecánico Biológico en Artigas: potenciará la incineracion de basuras 7 Gipuzkoa osoan Atez Atea jarriz gero urteko etekina 17.500.000 izango litzateke! 8 Moda verde en Galerías 9 Lemoako kaleetako argiztapena 10 Frackingetaz ari dira euskal instituzioetan 11 Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento: + hipocresia made in BBVA 11 Queréllate tú! 11 Banqueros Anónimos 12 La amenaza nuclear de Iberdrola persiste 13 El “Pelotazo” del Metro en Donostia 15 "Su haietatik ke hauek. Gipuzkoa: errauketatik Zero Zaborrerantz" 16 "Nuestros 8 kilos de basura y vuestros 28" 17‐18 Komunikabideetatik 19 Ekodenda 20 Egutegia ‐ Helbidea

AUPA KIKE! (ta ongi etorri Martxelo!)

HUrrengo alerako epea: plazo para siguiente bole: martxoak 20 20 marzo

ERREDAZIOA EZ DA BERTAN ADIERAZTEN DIREN IRITZIEN ERANTZULE LA REDACCIÓN NO COMPARTE NECESARIAMENTE TODAS LAS OPINIONES PUBLICA-

C COPYLEFT

Kopia ta zabal zazu!

Sofware librez ekoiztua Ekologistak Martxan Euskal Herria boletina: bazkideentzako informaziorako hilabetekaria ­ boletín mensual de información a l@s soci@s 115. zenbakia ­ 2013eko martxoa Argitaratzailea: Ekologistak Martxan Pilota kalea 5 behera, Bilbo 48005 (Euskal Herria) T/F: 944790119 www.ekologistakmartxan.org boletina@ekologistakmartxan.org ISSN: 1696­0505 Depósito legal: BI­2523­01 EKOLOGISTAK MARTXAN pertsonek osatutako elkartea gara eta elkarren artean Euskal Herrian bizi ditugun ingurumen arloko arazoekiko ikuspegi berdintsua dugu. Ekologismo sozialaren barruan gaude. Honen iritziz ingurumena­ ren arloko arazoek ekoizteko eta kontsumitzeko eran dute sorburu. Hori gero eta globalagoa da eta, aldi berean, hainbat arazo sozial sort­ zen ditu: Ipar eta Hegoaldearen arteko harremanak, gure gizartearen desoreka soziala… Hori dela eta, ingurumena kaltetzen duten jarduketen aurkako sentsibilizazio­kanpainak, salaketa publikoak edo lege mailako salake­ tak egiten ditugu, eta horiez gain, gure jardueraren eremu bakoitzean alternatiba zehatzak eta bideragarriak prestatzen ahalegintzen gara. Erakunde anitza, zabala, asanbleario eta alderdi politiko, erakunde publiko nahiz pribatu guztiekiko independenteak gara. Borondate hutsez gabiltza lanean. Ekologistak Martxanen lan arloak hurrengoak dira: Ura, Aldaketa klimatikoa, Izadiaren kontserbazioa,Kontsumoa, Kutsadura, heziketa ekologikoa, Energia, Itsasoa, Zaborrak, nekazaritza eta Transgeni­ koak, Garraiobideak eta Hirigintza. Gure lana gero eta eginkorragoa izan dadin, eta gure independent­ zia bermatzen jarraitu ahal izateko zure laguntza eta partaidetza behar ditugu. Ekologistak Martxan somos una asociación de personas, que comparti­ mos una visión similar sobre los problemas ambientales que vivimos en Euskal Herria. Formamos parte del ecologismo social, esto es, aquel que entiende que el origen de los problemas ambientales está en la forma de producción y consumo, cada vez más globalizado y del que se derivan otros problemas sociales: relaciones Norte­Sur, la desigualdad social en nuestra sociedad... Realizamos campañas de sensibilización, denuncias públicas o legales contra aquellas actuaciones que dañan el medio ambiente, a la vez que ela­ boramos alternativas concretas y viables en cada uno de los ámbitos en los que desarrollamos nuestra actividad. Somos una organización plural, asamblearia, e independiente de cual­ quier partido político, institución pública o privada realizando nuestra la­ bor de forma voluntaria. Para hacer más eficaz nuestro trabajo y seguir ga­ rantizando nuestra independencia Necesitamos de tu ayuda y de tu participación.


boletina boletina 114 ‐ 2013 urtarrila 115

- 2013 martxoa

MEATZALDEA BIZIRIK GANA RECURSO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ Zor Ekologikoko Batzordea

POR LAS LICENCIAS DE ACTIVIDAD Y DE OBRA CONCE­ DIDAS A PETRONOR PARA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE COQUE Y DE COGENERACION ELECTRICA

El 10 de febrero del 2009 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Muskiz concedió 4 licencias para la construcción de la Planta de Coque y cogeneración eléctrica: dos de actividad y dos de obras. Es un momento que tod@s aquell@s que venían sufriendo las negligencias de Petronor en la zona y se oponían a la planta de coque nunca olvidarán: un Alcalde que había ganado las elecciones en base a su promesa de no construir la Planta de Coque, otorgó unas licencias escudándose en que “eran por imperativo legal”. Ahora el tribunal declara la “no conformidad al ordenamiento jurídico”… 3 años después! con la planta construida! con sus efluvios malolientes y vomitivos invadiendo nuestro pueblo según el ritmo de su actividad! Los argumentos de la Meatzaldea Bizirik! son incuestionables: ¿qué va a hacer el actual ayuntamiento? ¿Va a recurrir para seguir defendiendo servilmente a la empresa? La plataforma encuentra "escandaloso que nosotros, los vecinos y vecinas de este pueblo tengamos que pagarnos nuestros propios pleitos y que el alcalde y la Junta local se defiendan y recurran utilizando nuestros propios impuestos para seguir actuando contra nuestra salud y nuestros derechos". Para ell@s está claro quién gobierna en Muskiz: Petronor. Y qué reciben a cambio: contamina­ ción, enfermedad y pérdida patrimonial de sus bienes. "A este paso, con el paro aumentando muy por encima de la media (se ha triplicado), terminaremos siendo un pueblo fantasma", opi­nan. "Nosotros seguiremos. Esta victoria es una más en un largo cami­no. No toleraremos ninguna irregularidad más, el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento debe fiscalizar continuamente su actividad y denunciar cada vertido, escape, incidente o incumplimiento de las autorizacio­nes ambientales concedidas". Desde Ekologistak Martxan, pese a lo tarde de la resolución, nuestra enhorabuena a Meatzaldea Bizirik y a todos los grupos que se movilizan en torno a ella, porque pese a su nulo efecto, sí que dan la razón a su constante compromiso y refuerza su posicionamiento para continúar luchando contra la actividad de Potronor en su municipio. Como también nos demuestra que con esto como con muchas otras cosas que planteamos, denunciamos y propone­ mos, tenemos razón por tarde que lo acepten, por beneficios que prioricen, por obstáculos que nos pongan. Ekologistak Martxan también se dispo­ne a continúar en esa lucha junto a vosotr@s! EUTSI GOGOR, MEATZALDEA!

33


4

boletina 115 - 2013 martxoa

Itsasoaren aldeko eskaera EKOLOGISTAK MARTXAN-EK ITSAS EKOSISTEMAK BABESTU ETA ARRANTZAREN ETORKIZUNA BERMATUKO DUEN EUROPAR ARRANTZA POLITIKAREN ERREFORMA ESKATU DU.

Ekologistak Martxan­ek iragan otsailaren 6­an Europako Legebiltzarrak arrantzari buruz onartutako akordioa txalotzen du. Orain Europa osoko arrantza ministroei dagokie Europako legebiltzarkideekin zabalduko diren negoziaketetan, Legebiltzarreko akordioa aintzat hartzea eta arrantzaren etorkizuna babestea. Itsasoan gehiegizko arrantza izan da azken hamarkadetan, arrantza teknika suntsitzaileak erabiltzen dira, gero eta arrantza produktu gehiago kontsumitzen ditugu, eta hau guztia dela eta itsasoan, arrain sardak desagertzen ari dira. Atlantikoan ezagutzen diren arrain multzo guztien %50­a gehiegi arrantzatuta daude eta Mediterra­ neoaren kasuan %82­a. Honako espezie ezagunak desagertzeko arriskuan daude: aingira, meroa, ma­ kailua, izokina, itsas dortokak, eta arraia eta marrazo espezie ugari. Beste espezie asko gehiegi arrant­ zatzen dira eta zenbait tokitan desagertu dira: urraburua, mihi­ arraina, bisigua, barbarina, antxoa, ezpata­arraina, olagarroa eta zigala. Gaur egun munduan 1200 milioi pertsonentzako arraina da proteina iturri nagusia, eta arriskuan dago. Azken 60 urtetan planeta osoko arrain handiak %90­an desagertu dira, eta ikerketa zientifikoek fro­ gatu dutenez, aldaketarik ez badago 50 urte baino lehen ez da arrainik izango itsasoetan. Hau gertatzen ari da arrain sardak leheneratzeko den­ bora eman gabe egiten den gehie­ gizko arrantza industrialagatik, es­ pezieen artean hautatzen ez duen arrantza suntsitzaileagatik. Adibi­ derik onena sare erraldoietako arraste ontzi handien kasua da, ontzi hauek 4 futbol zelairen aza­ leraren sare­sarrera bat arrastaka daramate itsasoan zehar eta 500 tonelada arrain harrapatzen dituzte aldi bakoitzean. 500 tona arrain Ekologistak Martxan Elantxoben EkoTopaketak eta gero salaketarako e hauetako zati handi bat balio ko­ mertzialik ez dituzten arrain espe­ zietakoak dira, eta hilda botatzen dira itsasora, arrantza mota hau suntsitzailea da, ez ditu hautatzen harrapatu nahi diren espezieak. Mu­ turreko adibidea otarraixkaren arraste arrantza da, kasu honetan harrapatzen denaren %80 eta %90 ar­ tean itsasora botatzen da hilda, arrantzatzen den otarrainxka kilo bakoitzagatik 9 kilo arrain botatzen da. Aspalditik Europar Batasunak arrantza teknika hauek diru laguntza publikoz bultzatu ditu, baina arrantza politika aldatzeko unea heldu da, iragan otsailaren 6­an bozketa historikoa burutu zen Euro­ pako Legebiltzarrean. Legebiltzarkideok garrantzi handiko agiri batean adostu zuten gehiegizko arrantzarekin bukatzea 2015­erako eta 2020­a baino lehen Europako itsasoetako arrain sardak lehene­ ratzeko neurriak indarrean jartzea. Gehiengo handiz, 502 botu alde eta 137 botu aurka, onartutako akordioan arrantza kuotak banatzeko orduan ingurugiro eta gizarte irizpide objetibo eta gardenak fin­ katzen dira. Arrain sardak kudeatzeko orduan zientzilariek emandako irizpideak hartzen dira aintzat, eta ez politikarienak. Inpakto gutxiko eta hautakorrak diren arrantza teknikak bultzatzen ditu eta itsa­ sora arrainak botatzearekin bukatzen du. Orain Europako arrantza ministroen txanda da, Europako Le­ gebiltzarreko ordezkariekin negoziatu beharko dute, adostutakoa errespetatu eta dagokien erantzunki­ zun historikoa onartu. Hau horrela izan dadin denok lan egin beharko dugu auzolanean.


boletina 115 - 2013 martxoa

5

Alegaciones contra la tala de más de 1.700 árboles en un tendido eléctrico Ekologistak Martxan presenta alegaciones contra la tala de más de 1.700 arboles de un tendido eléctrico entre Abadiño y Basauri y propone siete alternativas. El estudio de impacto ambiental prevé de gran valor natural para adaptarse a la legislación.

Comisión de Medio Natural Ekologistak Martxan

La construcción de un tendido eléctrico entre Abadiño y podría utilizarse a aquellos árboles de valor natural, escasos y Basauri (y pasando por Durango, Izurtza, Amorebieta­Etxa­ autóctonos como robles, abedules, fresnos, etc Así se “sal­ no, Lemoa, Bedia, Galdakao, Zaratamo) conllevaría la tala de varía” al menos a unos 1.700 ejemplares. Las podas también garantizan el cumplimiento de las pres­ 1.700 árboles por “eliminación directa” de vegetación en una banda de 30 a 45 metros a ambos lados de la línea. Esto equi­ cripciones legales. Hidrocantábrico, empresa que también se vale a más de 40.000 metros cuadrados de robles, encinas, encarga del mantenimiento de tendidos eléctricos en zonas alisos o abedules, entre otras especies de árboles y arbustos con vegetación similar a la bizkaina, opta por las podas para particularmente valiosos a nivel natural en Bizkaia. Los los árboles autóctonos para cumplir la ley, distinguiéndolos ejempla­res talables están aislados o forman parte de media de las especies alóctonas con mayor peligro y a las que usa el docena de robledales, alisedas y encinares, que son bosques talado, y Red Eléctrica España también mantiene la zona de muy escasos en el conjunto provincial y en la decena de mu­ servidumbre de tendidos eléctricos mediante poda. Distintas nicipios afectados por el tendido. La “eliminación directa” de la vegetación supone una notable pérdida de la cobertura vegetal y de eco­ Tala en tendido eléctrico (Gipuzkoa) sistemas, y favorece la expansión incontrolada de es­ pecies exóticas invasoras, como el plumero de la pampa o la falsa acacia; ambas suponen ya un grave problema en muchos puntos de Bizkaia. La Agencia vasca del agua, URA, y el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Araba establecen medidas para la preservación de la vegetación en las proximidades de los tendidos eléctricos similares a las propuestas por Ekologistak Martxan. Las medidas propuestas por Ekologistak Martxan son extrapolables al conjunto de líneas eléctricas existentes en Euskadi y pueden limitar enormemente la afección negativa al entorno de las mismas. Las alegaciones fueron presentadas en el Departa­ mento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, dentro del trámite de informa­ ción pública y legal correspondiente al anuncio de actuación eléctrica en el Boletín Oficial de Bizkaia, núm. 242 (19/12/2012). A través de este Anuncio, se tuvo conocimiento del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del “Proyecto de adaptación de servidumbres y tala de arbolado” de la citada Línea Eléctrica a 132 kV, promovido por IBERDROLA Distribución Eléctrica. La operadoras eléctricas encargadas del mantenimiento de ten­ elaboración de este proyecto es consecuencia de la adapta­ didos eléctricos similares a éste en otros puntos de Euskadi, ción de la línea a la normativa legal sobre condiciones técni­ atienden las solicitudes de organismos como URA, la Agen­ cas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta ten­ cia Vasca del Agua o el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación de Alava orientadas a conjugar el cumplimiento sión. de la legislación con la preservación de la naturalidad de la Síntesis de las alegaciones vegetación; no se contempla la “eliminación directa” de la El conjunto de las alegaciones se extienden en más de 20 misma, y se tiende por la práctica general de la poda selecti­ páginas en las que además de razonar contra esta tala se plan­ va, la replantación de las zonas afectadas y la preservación de tean alternativas. Una práctica menos agresiva como la poda los arbustos. de las ramas, permitiría que el árbol sigiera vivo. La poda En una línea eléctrica alavesa en la que se encontraba un pe­


6

boletina 115 - 2013 martxoa

queño grupo de encinas, algunas de cuyas ramas estaban cre­ ciendo lo suficiente para poder un riesgo para la misma se pro­ cedió a la poda selectiva de las ramas que constituían peligro. También destacamos que las talas favorecen la expansión de las plantas invasoras, tales como la falsa acacia (Robinia pseudoacacia) o el plumero de la pampa (Cortaderia selloana), entre otras muchas. Estas plantas, ­de presencia creciente y ca­ da vez más preocupante en Bizkaia­, aprovechan las infraes­ tructuras lineales como las de los tendidos eléctricos para ex­ pandirse; de hecho, encuentran en los terrenos talados y desarbolados las condiciones idóneas para un extraordinario desarrollo, ya que son heliófilas y por tanto necesitan para su crecimiento la exposición a pleno sol. Son por tanto, las prime­ ras beneficiarias de la “eliminación directa” de árboles que podían hacerles sombra.

La propagación de plantas invasoras ha supuesto un incre­ mento sustancial del gasto de mantenimiento de los tendidos, ya que por ejemplo, la falsa acacia llega a alcanzar más de un metro al año. Esta especie supone por ello un claro riesgo pa­ ra los tendidos. El mantenimiento de la vegetación autóctona a través de la poda, frenaría el avance de estas especies, y además reduciría esos costos de mantenimiento. Como conclusión Ekologistak Martxan propone una batería de 7 medidas: aplicación de poda con carácter general para las especies autóctonas y tala para los cultivos forestales (pi­ nos y eucaliptos), causar el menor daño posible a los árboles, formación del personal que realice los trabajos, preservación de arbustos y herbáceas, gestión de especies invasoras, re­ plantación de zonas taladas y recogida de residuos. Estas me­ didas son extrapolables al conjunto de líneas eléctricas exis­ tentes, tanto en Bizkaia, como en el resto de Euskadi.

PLANTA DE TRATAMIENTO MECANICO BIOLOGICO EN ARTIGAS

POTENCIARA LA INCINERACION DE BASURAS

Ekologistak Martxan opina que la nueva la Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) de los residuos, en Artigas-Bilbao, potenciará la incineración de basuras.

Comisión de Residuos Ekologistak Martxan

En Bizkaia tenemos ya en marcha una nueva utilizado para la producción de energía ronda un escaso 30 %, infraestructura: 43,4 millones de euros nos ha costado a todos siendo el resto gas natural, lo que la hace poco rentable, sino los bizkainos y bizkainas, 13,9 millones de euros más de los fuera por las subvenciones que la misma recibe. La basura en Bizkaia se ha reducido en el último año en un presupuestados. Parece que aquí no hay recortes. Alcalde de Bilbao, Diputado general, autoridades varias, se porcentaje cercano al 5%, producto no solo de la situación de felicitan por ello. Nos dicen que con ello podrá desaparecer el crisis, sino también por efecto de las campañas realizadas en vertedero de Artigas que recogía la basura en masa, produ­ torno a la reducción y al reciclaje. Sin embargo, y de forma ciendo olores, lixiviados, contaminación para el medio am­ paradójica, el porcentaje de la basura reciclada ha disminuido biente y para la salud, y nos dicen que así se podrá cumplir en el último año, por lo que bajar la guardia, permitir o con la normativa europea que obliga a eliminar los vertederos favorecer la recogida en masa para separarlo después por una en masa para 2016 y nos dicen que se podrá recoger la basura planta de tratamiento (TMB), dejará la via libre al estanca­ de una forma limpia, sin olores, etc, y que 100.000 tonela­ miento total de la recogida selectiva. Porque nos preguntamos en Ekologistak Martxan y se das/año del municipio de Bilbao podrán ser tratadas en esta planta para su posterior reciclaje… y quema, principalmente preguntará la ciudadanía ¿para qué separar en casa si hay una en la incineradora de Zabalgarbi, y en las fábricas de ce­ máquina que lo hace? ¿para qué tener la incomodidad de mento, que por culpa de la crisis se están quedando sin materia prima que echar a los hornos. Zabalgarbi necesita basura y so­ bre todo necesita basura seca, que recibirá después de haber pasado por la planta de tratamiento (TMB) recién inaugurada. Zabalgarbi, la planta de valorización energética, esto es la incineradora, quemando la basura orgánica con la cantidad de humedad que ahora quema, ne­ cesita mucho combustible (gas na­ tural para poder producir energía, y tal y como está el coste de la energía, esto no es rentable. Los estudios realizados por profesora­ Ba nire ustez Guggenheim-en arrakasta ikusita, do cualificado de la UPV, señalan turistak ere hona ekar ditzakegu. que Zabalgarbi, a duras penas alcanza el calificativo de planta de Hauek bai ondo gastatutako 43,4 milioi euro!!! valorización energética, ya que el residuo (basura) combustible


boletina 115 - 2013 martxoa

tener tantas bolsas en casa? ¿aumentará el reciclaje con esta nue­va y cara inversión (43,4 millones nada menos)? Nos te­ memos que no, nos tememos que el objetivo de esta nueva y cara inversión no es incrementar la tasa de recogida selectiva hasta alcanzar cotas del 50 ­ 60 % que se alcanzan en algunos países de Europa y otras zonas del estado. Nos tememos que el objetivo más visible y cercano es alimentar las incineradoras, bien sea Zabalgarbi bien sean las cementeras. En Ekologistak Martxan pensamos que para alcanzar cotas de reciclaje importantes (50 ­ 60 %) lo importante es apostar por un Sistema de Recogida Selectiva en Origen, y por lo tanto apostar también por la recogida selectiva en origen de la materia orgánica (la fracción más importante de la bolsa de basura, el 40 %), mediante el sistema que sea, pero poner en marcha ya sistemas de recogida selectiva de materia orgánica en origen. Así lo venimos planteando ante las autoridades con las que tenemos ocasión de dialogar y así lo venimos procla­ mando en nuestras mociones presentadas en los Ayuntamien­ tos y campañas de sensibilización realizadas. Sin embargo y hasta la fecha solo se han dado tímidos pasos: ­ Está en funcionamiento una planta de compostaje en Arti­ gas, con capacidad para el tratamiento de 18.000 Tn/año, y al día de hoy trata del orden de 103 tns/año, las recogidas en el barrio de Deusto más algo proveniente de las podas. ­ El Ayuntamiento de Bilbao puso en marcha hace 2 años una experiencia piloto de recogida de materia orgánica, en el barrio de Deusto. Se recogieron del orden de 103 tons. participando 926 familias en la experiencia. Sin embargo y a pesar de una valoración muy positiva por parte de los responsables del Ayuntamiento bilbaino, la experiencia no ha sido extendida a mas barrios de Bilbao ni hay proyecto de que la misma continúe. ¿Por qué?. La Diputación de Bizkaia si tiene contemplado en el Plan Integral de Gestión de Residuos, que Bizkaia recoja para el

7

año 2016 un 4% (¡¡¡) de materia orgánica de forma selectiva, por ello está promoviendo que algunos municipios, mediante la concesión de ayudas y subvenciones, prueben con la recogida selectiva de materia orgánica mediante el 5º conte­ nedor personalizado (solo con materia cruda), pero claro la gestión de las basuras es municipal y además ya la mayoría de los municipios de Bizkaia tienen acuerdos firmados con Garbiker para llevar las basuras a Zabalgarbi, así que, poco puede dar de si esta experiencia, si algo no lo remedia. Por todo lo expuesto, una vez más nos permitimos dudar de la buena voluntad de las autoridades con la puesta en marcha de esta planta de tratamiento de la basura (TMB), pues la misma no viene acompañada de ningún Plan o Sistema de recogida selectiva de materia orgánica en Bilbao y provincia de Bizkaia, que permita alcanzar las máximas cotas de reutilización y reciclaje posibles, dejando vía libre y campo abierto al sistema de tratamiento de las basuras más dañino para el medio ambiente y perjudicial para la salud, como es la incineración de las basuras. Ekologistak Martxan seguiremos apostando como lo hemos hecho hasta ahora, por incidir en que se recoja de forma selectiva la fracción más importante de nuestra basura, esto es la materia orgánica, sin separación de crudo y cocinado, pues apenas si influye en la calidad del compost elaborado, y que se haga mediante el sistema que se encuentre más idóneo: Puerta a Puerta, quinto contenedor personalizado, autocom­ postadoras, etc..). En Ekologistak Martxan las experiencias habidas hasta la fecha nos llevan a creer que el sistema de recogida puerta a puerta, es el que mayores cotas de reciclaje alcanza, pero en estos momentos ponemos el acento en la importancia de empezar ya con el sistema de recogida selectiva de materia orgánica que cada municipio, en la media de sus posibilida­ des, considere más idóneo. Y para ello colaboraremos aportando nuestra experiencia y trabajo.

Gipuzkoa osoan Atez Atea jarriz gero urteko etekina 17.500.000 izango litzateke!

Zero zabor tinko dabil Gipuzkoan zehar. Irudietan Usurbileko 4. urtebetetzearen ospakizunak eta Ordizian egindako agerraldia. Hitzaldiak, bideo emanaldiak eta auzo konpastaia... jarduerak ez dira etetzen!!

Horixe da Usurbilgo udalak azken lau urteotan bildutako datuekin egindako txostenetik ("Atez ate ekonomia Usurbil 2008­2012") atera daitekeen ondorioa. Donostiak urtean 4.500.000 euro aurreztuko lituzke atez atekoa jarriz gero. Txostenean agertzen diren ondorio nagusiak ­ Atez ate bilketak handitu egin ditu diru­sarrerak (gehiago) eta kostuak. ­ Soilik 2012 urtean eragindako etekin ekonomikoa 149.535 €­koa da, ohiko 4 edukiontzien sistemarekin alderatuta. ­ Hondakin kudeaketak eragindako defizita etengabe jaitsi egin da: 2008an, %60, 2012an, %20 ­ Autokopostatzeagatik herritarrek 17.852 € gutxiago or­ daintzea beren hondakin­tasetan 2012 urtean. ­ 5. edukiontziaren sistema da, ekonomikoki, okerrena: ez du diru­sarrerarik handitzen, kostuak nahiko igotzen ditu.

El parlamento de Canarias Retorna

El parlamento de Canarias vivió una jornada histórica el pasado miércoles 6 de febrero: sus 60 diputados apoyaron unánimamente una Proposición No de Ley (PNL) para implantar en el archipiéla­ go un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de Envases de Bebidas (SDDR). El archipiélago se convertía así en la primera comunidad autónoma del estado en dar un paso público y firme hacia el SDDR, un sistema de gestión que ya funciona con éxito en más de 40 países y regiones del mundo.


8

boletina 115 - 2013 martxoa

Consumid, consumid malditos!

Moda verde en Galerías Celebrando victorias A los ecologistas nos gusta celebrar victorias. Pero algunas las ganamos con el tiempo, sin un día concreto, sin una circunstancia especial. Y sin darnos cuenta esa victoria, no celebrada, se convier­te en una nueva batalla. Las encuestas de confiabilidad nos dan a l@s ecologistas una buena pun­ tuación. Somos gente fiable. Nuestro lengua­je, nuestras palabras, nuestras consig­nas dan la impresión que están asumidas. Tal vez no sus contenidos. Son batallas ganadas, no celebradas. Ecología, sostenibilidad, reciclaje, solidaridad… son palabras aceptadas y con aura positiva. ¿Como las multina­ cionales, los publicitas o la misma ad­ ministración se van ha negar a utilizar­ las aunque quieran decir lo contrario o simplemente vaciarlas de contenido? Ha­ ce bien nuestro enemigo, apropiarse de nuestras consignas, para vendernos aque­ llo contra lo que luchábamos. El País, periódico progresista, nos ofrece mediante cupones una plancha de asar

H&M

En el estado hay más de 2.000 personas que se dedican a la reutili­ zación de los residuos textiles, entida­ des sociales que también se preocupan de su reutilización, etc. En el País Vasco está Koopera Red Social, Trape­ ros de Emaús de Gipuzkoa, Emaús Bilbao, Bergantzi en Araba… y seguro que se me olvida alguien. Entidades solidarias, generadoras de puestos de trabajo para personas en

Una reflexión sobre consumismo, reutilización y grandes franquicias del textil subiéndose al ca­ rro del re­uso de ropas para mejorar su imagen. Jurgi Ekologistak Martxan

ecológica, yo me pregunto si funciona sobre basuras por energía solar, o tal vez está cons­ ­ ¿Eres ecologista? truida con materiales reciclados. NO. ­ ¿Por qué me lo dices? La plancha parece normal, hasta tiene ­ Como estás tirando la lata a la papelera… un enchufe. Pero el anuncio no explica por que es ecológica. Ni parece que H&M: recogiendo ropa usada ¿para qué? haga falta: ecológico es un adjetivo que Una gran cadena de tiendas como es no necesita explicarse. Se sobrentiende. La administración nos inunda con H&M, ha tenido una gran idea. Va a datos sobre el reciclaje de nuestras ba­ recoger la ropa usada en sus tiendas (48 suras. Hemos conseguido el 50%. No, países). Entregará un vale descuento a nosotros el 80%. Como si fuera una ba­ cambio de ellas. Una de esas tiendas se talla de números. Primero responded: sitúa en Bilbao. “Es un acto ­ dice la ¿cuánto habéis reducido? Segundo: cadena ­ por no contribuir al impacto ¿cuánto habéis reutilizado? Tercero: ambiental, reducir la huella de carbono, ¿cómo lo habéis conseguido?, ¿a dónde evitar malos hábitos como tirar la ropa a la basura, etc”. ha ido lo reutilizado?... Posteriormente entregará esta ropa a Las palabras, los estereotipos nos es­ tán sobrepasando. Nuestro lenguaje se la firma I:Collect, una multinacional del nos queda corto. Nosotros que necesi­ reciclaje textil que tiene negocios en tamos explicarlo todo, ahora nos ve­ África, Asia… con el consiguiente im­ pacto en los marcados textiles locales y mos reducidos al mensaje otros. rápido e impactante. Nos han robado la cartera donde guardábamos los títulos de nuestros estudios sobre conta­ minación, sobre sostenibilidad,

H&M

H&M

=

dificultad. En Bizkaia tenemos la expe­ riencia del Contenedor de Reutilización que está en casi todos los pueblos don­ de se recoge desde ropa, juguetes, pequeño electrodoméstico, zapatos… una experiencia que es modelo en otros pueblos. No importa que existan experiencias con resulta­dos: a H&M no le importa! Y hace poco nos hemos enterado que otra multinacional, Intimissimi (fran­

quicia de ropa interior), recoge sostenes. AERESS (Coordinadora de Recupe­ radores Sociales) se ha puesto en con­ tacto con H&M, y ésta le ha respondi­ do que es una campaña mundial y que no pueden pararla. Se están recogiendo firmas en contra de esta campaña (www.change.org/es/peticiones) L@s ecologistas no somos conscien­ tes de nuestras victorias, conseguir que las multinacionales hagan el trabajo de los recicladores es un gran logro, pero pararlas también va a serlo. !Qué el consumo no te consuma!


boletina 115 - 2013 martxoa

9

Lemoako kaleetako argiztapena komunikaua (en castellano: www.ekologistakmartxan.org/article25226.html) Ekologistak Martxan talde ekologistak, Lemoako udalak kaleetako argiztapenaren alorrean daraman politika txalotu nahi du, uste dugu beste udaletan jarraitzeko moduko adibide bat dela. Azken hilabeteetan Lemoan 280 argi-puntu berritu dira, lehendik zegoen argiztapen sistema mantenduz , hau da, argi­puntuak ez dira tokiz behar, argitu behar digute, askotan pert­ biltzen dira, hauek ekoizteko energia aldatu, baina luminariak berriztatu dira zepzio oker bat daukagu, kaleargiek ez asko behar da, garestiak dira eta askoz eta LED teknologia erabili da argizta­ ba gaituzte itsutzen uste dugu argizta­ ekologikoagoa da zura, egurra erabilt­ penerako. Horrekin batera ordu txikie­ pen maila ez dela egokia eta ez da ho­ zea. Euskal Herrian ez daukagu energia tan argiztapen mailak jaisteko sistema rrela. Kaleargiek haien inguru guztia ar­ bat ezarri da, eta berrikuntza guzti gitu behar digute, baina ez hori baino iturririk, erabiltzen dugun energiaren ia hauekin elektrizitate kontsumoa %75 gehiago, ez adibidez alboko zelaia edo %100­a kanpotik ekartzen dugu. Guztiz inguru jaitsi da lehengo egoerarekin ondoko etxeko aurrekalde osoa (etxe beharrezkoa da energia berriztagarriak konparatuz. Enegia kontsumoa murriz­ barruetan eragozpenak sortuz), eta ez gure lurraldean garatzea eta horrekin teaz gain, argi kutsaduraren jaitsiera oso dute argia zerurantza bidali behar. Ho­ batera gaur egungo energia xahuketare­ rrela energia aurrezteaz gain, argi kut­ kin bukatzea, energia jo eta ke aurrez­ handia lortu da ere bai. tea. Horrela alor honetan gure gizarteak Hala ere Lemoan beste herri askotan sadura ekiditzen da. bezala, aspalditik la­ purretak gertatzen ari Ze a ru dira etxebizitzetan, ler ku a g tsa dendetan eta kaleeta­ du gia r ko azpiegituretan (es­ e ra En toderia tapak, kuprea, parkeko aluminio eta altzairua). Baita ere esan beharra dago Lemoan badaudela 8 puntu ilun kaleetan, hau da, gaizki argiz­ tatuta dauden tokiak, baina arazo hau as­ palditik dator eta Le­ (kotxerik gabe askoz hobe) moako udalak laster konpontzeko asmoa Lemoan gertatzen diren lapurretak duen zaurgarritasuna, asko gutxituko agertu du. Argiztapenaren gaia Lemoako udal­ neurri batean krisi ekonomikoarekin lo­ genuke eta horregatik garrantzizkoak batzaren oposizioko alderdiak politiko­ tuta daude eta talde antolatuek egiten dira Lemoak argiztapenean egin duen ki erabiltzen ari da, esan dute “jarritako dituzte bai Lemoan eta baita beste herri aldaketa bezalako ekimenak. Erregai luminaria berriek kaleetako argiztapen askotan ere. Horiei eman beharreko fosil merkeen garaia amaitu da eta etor­ maila jaitsi egin dutela” eta “azken la­ erantzuna beste bat izan behar du, ar­ kizunean ez da hain erreza izango behar purretak luminaria aldaketarekin zeri­ giztapen mailak igotzearekin ez da ara­ beste erregai inportatzea, mundu mailan kusirik badutela”. Alkatetzatik ukatu zoa konponduko. Parkeko txoko batera produkzioa behera egin eta kontsumoa dute hau esanez kaleargietan egindako goizeko 4­tan metalak lapurtzera doan berriz gora egingo baitu. Bestaldetik aldaketek ez dutela argiztapen maila talde antolatu bati, axola gutxi dio 50 gure herrian sortzen ditugun CO2 isur­ jaitsi. Hala ere esan beharra dago argiz­ lux­etako argiztapena egotea, 20 lux­ keta izugarriak jaitsi behar ditugu, kli­ tapen mailak legalki ezarrita daudela, etakoaren ordez, berdin antzera ikusten ma aldaketaren aurka mundu mailan bete beharreko legedi bat dagoela, eta zaie eta entzuten zaie. Bestaldetik par­ egin behar den borrokan parte hartuz. ez direla alkate baten nahiaren arabera ketan eta lan publikoetan altzairu eta Hurrengo belaunaldien etorkizuna jo­ ezartzen. Kaleargiek ez gaituzte itsutu aluminio bezelako metalak gehiegi era­ koan dago.


10

boletina 115 - 2013 martxoa

Frackingetaz ari dira euskal instituzioetan

Fracking Ez Bizkaia

Arabako Biltzar Nagusiek egindako lege proposamena onartu zuen Eusko Legebiltzarrak otsailaren 8an, babestutako naturguneei babes gehiago bermatzeko, hiru egitasmo motaren aurrean: mehatzeak, harrobiak eta haustura hidraulikoa. Otsailaren 19an, Bizkaiko Batzar Nagusiek bi Arauz Besteko Proposamen onartu zituzten; debekatzeko neurririk hartzeko eskatu gabe. BIZKAIKO INSTITUZIOEN ETA ALDERDI POLITI­ KOEN ANBIGUOTASUNA FRACKING­A ARAUTZE­ RAKO ORDUAN FRACKING EZ BIZKAIA Plataformak instituzio publi­ koen (udaletxeetatik, Bizkaiko Batzar Nagusiak eta Eusko Jaurlaritza) parte diren, zenbait alderdi politikoek Fracking­ arekin (haustura hidrauliko izenarekin ere ezagutzen dena) er­ lazionatutako gaiak jorratzerako orduan agertzen duten jarrera anbiguoa salatu nahi dugu. Fracking­aren aurkako plataformek, teknika honek inguru­ menean eta giza osasunean inpaktu larriak dituela salatu dugu behin baino gehiagotan. Horregatik, teknika honen aurkako

king­a debekatzeko neurririk hartzeko eskatzen. Are gehiago, moratoria (nahiz eta hitz hau ez den espresuki aipatzen) es­ kaeren aurrean gaudela ematen du, etorkizunean, teknika ho­ nen erabilera bermatzen dutela argi geratzen da eta, alde ba­ tetik, gure geologia eta lur azpian ditugun baliabide naturalak ezagutzeko jarduera batzuk egin behar direla aipatzen dutela­ ko eta beste aldetik, Eusko Jaurlaritzari, gas ez konbentzio­ nala ateratzeko teknologiaren inguruko etengabeko azterketa egiteko ardura izango duen batzorde zientifikoa eratzeko es­ katzen dietelako. Gainera, PSE­ren idazkiak ez du Fracking hitza aipatu ere egiten eta gas ez konbentzionala ustiatzeko erabili daitezkeen tekniken inpaktuak neurri zuzentzaileekin desagerrarazi daitezkeela aditzera ematen du. Proposamen bi

Fracking Ez! Arabaren ekintza Lege Biltzarraren aurrean

jarrera ezkorra azaldu izan dugu, eta administrazio publikoei eta alderdi politikoei teknika hau debekatzeko eta baimen eta proiektu guztiak, bai ikerketa eta baita ustiaketa helburu dute­ nak ere, bertan behera uzteko eskatu diegu. Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapenerako eta Lehia­ kortasunerako sailburu berria den Arantza Tapiak, kargua onartu eta berehala honako adierazpenak egin zituen: “ ez dut gaur egun, fracking­a egiteko erabiltzen diren tekniketan ino­ lako konfiantzarik, hauek, ingurugiroaren ikuspegitik jasan­ garriak ez direlako” eta honi gehitu zion: “ Ordea, lurpean da­ goen gasa ustiatzeko modukoa den argitu behar da eta analisi sorta bat egitearen alde gaude; mota ezberdinetakoak izan daitezkeelarik”. Adierazpen hauetatik ondoko ideia ondorioz­ ta dezakegu; gobernu berriak moratoria bat baino ez dauka buruan, teknika honek sorrarazten dituen inpaktuak murriztu arte, edota, testuinguru ekonomiko eta soziala egungoa baino aproposagoa izan arte behintzat. Otsailaren 19an, Bizkaiko BB.NN­ek PSE, EAJ eta PP­ aren botoei esker, bi Arauz Besteko Proposamen onartu zituz­ ten; bata, EAJ eta PP­k modu bateratuan egindakoa eta bestea PSE­k aurkeztutakoa. Biek, ez dute babesa eman zioten alder­ di politikoek teknika honen aurrean etorkizunean izango du­ ten jarrera batera argi uzten, izan ere, testuek ez dute Frac­

hauek onartu izanak benetan kezkatzen gaitu, moratoria batek arazo hau denboran luzatzea dakar eta gainera, etorkizunean teknologia hau erabiltzeko aukera badagoela argi geratzen da. Aipu berezia merezi du, Bizkaiko BB.NN­ek Bildu Taldeak aurkeztutako proposamena baztertu izana, talde honek Frac­ king­aren debekua eta orain arte emandako baimen guztiak bertan behera uztea espresuki eskatzen zuen eta. Azkenik, orain dela aste batzuk Arabako kideek Legebilt­ zarrean aurkeztutako Herri­Ekimen Legegilearen (HEL) in­ guruan jaso zenaren inguruko gogoeta txiki bat egin nahiko genuke. Honek, aipatutako hidrokarburoen ustiaketa errefu­ satzea eta EAE­ko hiru herrialdeetan haustura hidraulikoaren debekua eskatzea zeukan helburu. Baina, EAJ­k, PP­k eta PSOE­k ekimen honen garapena mugatu zuten, nahiz eta, aurkezpen eguna baino lehen izandako bileretan bai EAJ­k eta baita PSOE­k ere ekimena aurrera egiteko trabarik ez zu­ tela jarriko esan. Hau, alderdi politiko batzuen faltsutasunaren beste adibide bat baino ez da. Plataformak, instituzio bi hauei koherenteak izateko eskat­ zen diegu, gure ustez, haiek ere, arriskutsutzat hartzen duten teknika hau, debekatua izan behar da eta. Bide batez, orain arte emandako baimenak baliogabetzeko eskatzen diegu eta baita Fracking­aren erabilera debekatuko duen legea egiteko ere.


11 premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento

+ hipocresia made in BBVA

Ekologistak Martxan y la Plataforma contra el BBVA en la que participa critica el uso cínico que el BBVA hace de la cultura, el arte, el conocimiento y el deporte, que nos más que herramientas de publicidad de sus siglas y que ocultan la falta de ética de este banco, que mientras da premios y organiza exposiciones, exige el último céntimo a los que no tienen para desahuciarles o que mientras hace millones financiando in­ dustria y exportación armaméntistica sin importale su destino, o proyectos con un impacto indeseable para pueblos, medio ambiente y el Plantea en general. Nos estamos refiriendo en concreto a sus Premios ´Fundación BBVA Fronteras del Co­ nocimiento' que los va desgranando uno a uno para maximi­ zar su publicidad, pero podrían ser cualquiera de sus demás proyectos, finaciación de cultura y arte, etc, como la reciente exposición de artistas noveles en Bilbo, o la financia­ción 'L'art en Guerre', una exposición en el Guggenheim de Bilbo. Dentro de los premios ´Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento' los que más indignación provocan por su hipocresía son el destinado a Cambio Climático cuando el BBVA está claro que no hace nada por paliarlo o el destinado a Ecología y Biología de la Conservación!! cuando muchos de los proyectos que han financiado han violado incluso las protecciones estipuladas para la conservación de esas zonas (OCP en Ecuador, Camisea en Perú) o que están suponiendo la deforestación amázonica a marchas forzadas como proyec­ tos petroleros o de cultivos para agrocombustibles (Bunge, Petrobrás). BBVA es el financiador y accionista de grandes empresas petroleras (Repol YPF; Petrobras, Total, Grupo Technit, etc) y proyectos petroleros o gasistas como los mencionados de Camisea y los ductos OCP (Ecuador), o la producción de energía térmica, la utomovilística o la cons­ trucción de carreteras e infraestructuras contaminantes, ade­ más de agro­negocios e industria altamente contaminante (papeleras, cementeras, mineras, etc.) todas ellas principales

responsables por el calentamiento global sin haber hecho nada por cuestionar dichas financiaciones por mucho maquillaje (RSC) que le ponga al asunto. Por citar algunos ejemplos que el BBVA financió en 2012 y a los que podríamos sumar los de años anteriores y que si­ guen contaminando: centrales térmicas como las de Carring­ ton en el Reino Unido y la de Salamanca en México, transnacionales enérgeticas como Iberdrola y Gas Natural, asesoramiento de Enagás, la Red de Carreteras de Occidente de México, oleoducto Bicentenario en Colombia, la empre­sa propietaria de aeropuertos españoles Aena, las cementeras CEMEX y Portland, la empresa del acero venezolana EPSSN, etc. Así que si hay responsables de emisiones de efecto in­ vernadero... ELLOS SON los principales!!! Otro de los premios que conlleva cierta contradicción es el otrogado a la Cooperación al Desarrollo. Según informó hace unos meses, el BBVA sobrevive a la 'crisis' gracias a sus ganacias en otros países. De Latinoamérica proceden más de la mitad de sus ganancias, siendo todos estos países países endeudados y empobrecidos. Por lo que tenemos que hay un trasvase de riquezas del Sur al Norte del que los bancos son los directamente responsables. Esta relocalización de capital es la que aumenta la pobreza de esos países y que luego estos precisen cooperación. Una contradicción en términos, o simplemente otra forma de lavarse la cara. El BBVA ha elegido jurados cuyos miembros son prestigiosos y reconocidos investigadores o profesores que a la vez hacen de portavoces e imagen de este banco cada vez que aparece información sobre decisiones en cada premi, dándole una credibilidad al BBVA que por lo expuesto anteriormente no se merece. Así contribuyen a una imagen del banco de compromiso y preocupación por el medio ambiente y algunos de sus más drásticos problemas (cambio climático).

www.bbvagh.com

Ante las amenazas del Partido Popular de emprender acciones legales por injurias, Ekologistak Martxan y Ecologistas en Acción junto a otras organizacio­nes (Izquierda Unida, Asociación Justicia y Sociedad, Asociación Libre de Abogados, Federación los Verdes) han puesto en marcha en la Audiencia Nacional una querella contra el ex­tesorero del PP, Luis Bárcenas, destacados miembros del Partido Popular y responsables de empresas constructoras. "Queréllate tú" es el llamamiento lanzado para recoger adhesiones a esta querella con la que se quiere esclarecer la relación entre empresas anotadas en los “papeles de Bárcenas”, supuestos pagos irregulares y concesiones de obras públicas (carreteras, plataformas ferroviarias, hospitales, etc.) a compañías. La querella quiere evitar que prescriban los posibles delitos que se pueden deducir de los papeles. Pero además se hace eco del sentir mayoritario de la sociedad, harta de escándalos de corrupción que no se acompañan de medidas drásticas para evitarlos. Apenas unas horas después de presentar la querella, el PP anunciaba acciones legales contra estas organizaciones por calumnias e injurias. Para demostrar al Partido Popular que hay mucha más gente detrás de esta querella, se acaba de poner en funcionamiento una página web donde todo tipo de colectivos y personas a título individual podrán reflejar su apoyo a esta querella. Ante el gran interés suscitado por el llamamiento, la página quedó bloquedada varias veces.

Queréllate tú!

Lanzan Banqueros Anónimos para ayudar a los banqueros a deshacerse de sus hábitos ludópatas y su vicio por las apuestas . La idea fue de activistas anti­pobreza y está sobre todo dirigido a la intromisión financiara en el sector alimenticio. El banco británico Barclays ya anunció el pasado mes el retirarse de la especulación alimentaria tras sufrir una gran campaña en su contra. Otro de los grandes responsables es Goldman Sachs quienes presuntamente obtuvieron 400 milones de dólares en el 2012 sólo de la especualación con alimentos. La producción de alimentos además se enfrenta con otras amenazas, como el auge de los agrocombustibles, con lo que se está potencializando cada vez más la agricultura industrial y por otro hace avanzar la frontera productiva sobre el medio ambiente. "La única forma de hacer frente a la adicción de los bancos es el introducir extricto control en sus apuestas".

Banqueros

Anónimos


12

boletina 115 - 2013 martxoa

La amenaza nuclear de Iberdrola persiste Este febrero trascendía que Nuclenor (consorcio operador de la central nuclear de Garoña formado a partes iguales por Iberdrola y Endesa) solicitaba permiso para construir un Almacén Transitorio Individual (ATI) para albergar los residuos nucleares de su interior. Al mismo tiempo los medios de comunicación informaban de una reunión entre estas transnacionales y el minesterio de industria y energía para prolongar la vida activa del parque nuclear. ¿UN A.T.I. EN GAROÑA?

Ecologistas en Acción informó que la empresa Nuclenor solicitó el permiso para construir un Almacén Transitorio Individual (ATI) en el recinto de la cen­ tral de Garoña (Burgos). Esto indica la clara intención de Nuclenor de cerrar definitivamente la planta y muestra que el Almacén Transitorio Centralizado (ATC) no va a estar construido a tiem­ po. La construcción de un ATI es uno de los primeros pasos para desmantelar una central nuclear. Una vez el combustible

Además de este ATI, la central de Ascó (Tarragona) está en proceso de cons­ trucción del suyo propio, donde se de­ positará combustible gastado a partir de 2014. Con estos dos ATI serán ya cuatro los depósitos de residuos al aire libre que existirán en España sumándoseles los de Trillo y Zorita (Guadalajara). Para Ecologistas en Acción esta situa­ ción muestra la imprevisión de la indus­ tria nuclear en cuanto a la gestión de los residuos de alta actividad, pues se ve obligada a ir construyendo este tipo de

Hau al zen itzaltzeko botoia?

Mmmmmmmmm...

gastado en la piscina de la central, tal instalaciones provisionales según se van como hoy se encuentra en Garoña, se cerrando las centrales nucleares. De he­ enfrié ­lo que tarda unos años­ y decai­ cho el ATC que se pretende construir en ga su radiactividad hasta valores menos Villar de Cañas (Cuenca) no estará listo virulentos podrá depositarse en un ATI. antes de 2020 según las proyecciones Tal es el proceso que se ha seguido en la más optimistas de la Empresa Nacional central nuclear de Zorita (Guadalajara) de Residuos Radiactivos (Enresa). Esta que se encuentra en desmantelamiento. instalación ha demostrado ser tan con­ Probablemente, en Garoña se construya flictiva y problemática socialmente que una losa sísmica de hormigón donde se hasta la fecha no se ha conseguido un depositarán los contenedores de hor­ consenso para su construcción. migón y acero con el combustible gas­ tado. Estos bidones permanecerán al ai­ A vueltas con la continuidad de Garoña Este febrero Iberdrola y Endesa man­ re libre y protegidos tan solo por una doble valla, al igual que ocurre en Zori­ tuvieron negociaciones con el Ministe­ ta.Este paso es imprescindible para pro­ rio de Industria, Energía y Turismo ceder al desmantelamiento de la central. acerca de la posibilidad de fijar un pe­

riodo de vida útil de 60 años para el conjunto de las centrales nucleares que permita ampliar el periodo de amortiza­ ción de las instalaciones. Esta amplia­ ción de vida útil se aplicaría también a la central de Garoña, ya que permitiría establecer un calendario para las inver­ siones necesarias para adaptar la planta a las exigencias tras el accidente de Fu­ kushima e incluso procurar rentabilidad a pesar de los nuevos impuestos. Garoña ha sido la primera central nu­ clear en llegar a los 40 años de vida útil. El resto de plantas lo harán a partir de 2021, pero las transnacionales enérgeti­ cas quieren disponer de más certidum­ bre para el conjunto del parque nuclear. El ministro de Industria, José Manuel Soria expresó el 18 de febrero la "pre­ disposición" de su departamento a pro­ longar la vida útil de la central si se cumplen las condiciones de seguridad. Pese a que Nuclenor no ha solicitado la continuidad de la planta, Garoña podría continuar operando hasta julio de 2013. El Gobierno se ha propuesto publicar antes de esa fecha una reforma energé­ tica que aborde cambios profundos y modifique la actual Ley del Sector Eléctrico, en vigor desde 1997. La Ley de Economía Sostenible aprobada por el Gobierno del PSOE ya permitió que las centrales pudiesen operar más allá de los 40 años. Pero en el caso de Garoña, su operador precisaría una ampliación a los nuevos impuestos, ya que para la descarga del reactor estos suponen 153 millones de euros. El vicepresidente de la Sociedad Nu­ clear Española y director general de Iberdrola Generación Nuclear, Francis­ co José López García anunció que Ga­ roña "mantendrá todas las opciones que tenga en su mano" mientras que el Go­ bierno no dicte una autorización de pre­ desmantelamiento. De iniciarse el predesmantelamiento la situación será mucho más irreversi­ ble, porque ya no serán las mismas condiciones que las de operación.


boletina 115 - 2013 martxoa

13

(Resumen del informe del Grupo de Donostia contra el TAV)

el “Pelotazo” del Metro en Donostia El Grupo de Donostia contra el TAV (GDcT) se encuentra promoviendo el debate en torno al proyecto de Metro de Donostialdea en los últimos días. Además de publicar un publicado informe sobre este proyecto, también han organizado debates (25 de marzo: Casa de Cultura Okendo) e iniciado el proceso de organización ciudadana. El informe se titula “Metro de Do­ nostialdea: Ante el “Pelotazo” del Metro en Donostia y en su entorno desde Zu­ maia a Hondarribia y el potencial re­ planteamiento del Plan por parte del PNV” y tiene 28 páginas. Este informe parte de los acontecimientos sucedidos en los últimos meses en torno al Proyec­ to del Metro de Donostialdea. El Gobierno Vasco adjudicó en sep­ tiembre de 2012 las obras, que estuvie­ ron a punto de comenzar en El Antiguo sin tener en cuenta la postura contraria del equipo de gobierno del Ayuntamien­ to de Donostia a la construcción de un Metro subterráneo por el centro de la ciudad. Como indican l@s autores “al parecer, Donostia ya no pertenece a sus habitantes y el propio Ayuntamiento pue­ de ser avasallado por los promotores de una nueva gran infraestructura que na­ die, excepto nuestros Prohombres del PSOE y del PP, parecen dar por supuesta”. Como en tantos otros proyectos de in­ fraestructura que se han llevado a cabo en este país, nuevamente, en este caso la participación y el debate han brillado por su ausencia: “todo ha venido suce­ diendo como si no hubiera más remedio que aguantarse: ni a los habitantes ni al Ayuntamiento les queda el más mínimo poder de decisión, ni siquiera a nivel de apariencias, porque la gestión de la ciu­ dad ya no es el asunto de quienes vivi­ mos en ella, sino la prerrogativa de una coalición de “gestores” políticos, cons­ tructores y promotores públicos y priva­ dos que imponen sus reglas para adueñarse de la ciudad”, opinan los au­ tores. Estos creen que la situación actual de “parón” (parcial) y potencial replantea­ miento del Proyecto de Metro de Do­ nostialdea por parte del nuevo Gobierno Vasco, constituye un momento crucial

para impulsar un debate y una iniciativa social. La envergadura del plan va mucho más allá de la polémica obra en el cen­ tro de Donostia, siendo éste un aspecto parcial dentro de un macro­proyecto que desborda ampliamente el marco local de la capital y que supone consolidar un modelo social y territorial metropoliza­

Galtzaraborda donde los trabajos arran­ caron el pasado mes de noviembre. El conjunto de las obras proyectadas entre Loiola y Errenteria sumarían una inversión de 280 millones. Estas obras, que al parecer nadie se atreve a poner en discusión, son las que finalmente se pretenden completar con la construcción de un nuevo trazado en el Centro de Donostia. Este tramo central se ha con­ vertido en el principal objetivo porque sería el de mayor generación y atracción de viajes, destacando la “pasante” por La Concha y Bentaberri­Universidades que posibilitaría dar el gran salto y “modificar la concepción del transporte

Inc ra

Valle Romano y su campo de golf... 'sostenible'! do, desde Zumaia hasta Txingudi y am­ ferroviario en Donostialdea, estable­ pliable también al valle del Oria con la ciendo un servicio tipo metro entre Zu­ conversión de Renfe, y ampliable inclu­ maia y Hondarribia/Hendaia” que so hasta Baiona, con claras reminiscen­ acentuaría “la concepción metropolitana cias de aquel proyecto de “Eurociudad”. de San Sebastián y su entorno”. GDcT cuestiona el Proyecto de Metro A este proyecto corresponden otros dife­ de Donostialdea en su globalidad y con­ rentes proyectos y obras parciales actua­ les como la construcción de nuevas va­ texto. riantes o la costosa modernización de El pelotazo y la imposición del PSOE EuskoTren (se habla de la “metrización” El gran espaldarazo al Proyecto del del Topo) desdoblando la línea la actual línea. Se plantean nuevas estaciones Metro de Donostialdea se produjo con la concebidas en parámetros de Metro co­ llegada de Ernesto Gasco al Departa­ mo la variante de Intxaurrondo y la si­ mento de Transporte tras la llegada de guiente obra subterránea Herrera­Altza­ los socialistas al Gobierno Vasco en 2009. Gasco es secretario general del


14

boletina 115 - 2013 martxoa

PSE en Donostia, anteriormente conce­ jal de Movilidad y Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento entre 1999 y 2009, y concejal y viceconsejero de Transportes desde mayo de 2009. El estudio inicial de un Metro sub­ terráneo en Donostia fue concebido en lo esencial por el anterior Gobierno del PNV a partir del año 2007. Una vez rea­ lizado, el Departamento de Transportes dirigido entonces por Nuria López de Guereñu y Arantxa Tapia no hizo públi­ ca ninguna información ni decisión al respecto. Se planteaban también en aquel entonces el desarrollar un metro ligero de superficie de envergadura co­ marcal (opción priorizada por la Diputa­ ción). Esta segunda propuesta y otras menos duras y con un menor coste económico (extensión de carriles bus a la comarca, etc) fueron precipitadamente desechadas por el Departamento de Transportes del PSOE. Para GDcT ambas opciones persiguen consolidar un modelo territorial metro­ polizado. Así el proyecto del Metro sub­ terráneo fue convertido inmediatamente junto a las obras del TAV en bandera política y operación “estrella” del De­ partamento de Transportes del gobierno socialista. En julio de 2009 dieron el pistoletazo de salida al Proyecto del Metro. A partir de entonces el Departa­ mento dirigido por Iñaki Arriola y Er­ nesto Gasco puso de manifiesto una for­ ma de gobernar totalmente despótica eliminando el debate, la participación pública y la transparencia. Añadir a ésta las múltiples irregularidades en la trami­ tación y desarrollo del mismo. En este informe sus autores también hacen referencia a la Diputación de Gi­ puzkoa y el Ayuntamiento de Donostia, ambas gobernadas por Bildu desde el año 2011, estimando que su postura “ha sido pobre y débil como consecuencia directa de la falta de debate”, igual que la de los colectivos sociales (incluyendo GDcT), y se ha centrado en las afeccio­ nes de las obras en el centro de la ciudad sin plantearlas a nivel de Donostialdea. Además opinan que a la oposición de la Diputación hubiera correspondido una denuncia jurídica de las ilegalidades e irregularidades cometidas. La Diputa­ ción gobernada por Bildu decidió no participar en la financiación por consi­

derar innecesaria su construcción. Se hace referencia también a la posi­ ción del nuevo Gobierno Vasco del PNV, recordando que este partido es un firme impulsor del negocio de las in­ fraestructuras. La Diputación de Gipuz­ koa gobernada por el PNV, acordó en noviembre de 2010 financiar el Proyec­ to del Metro de Donostialdea al 50% con el Gobierno Vasco. La nueva conse­ jera de Medio Ambiente y Planificación Territorial, Ana Oregi, bajo cuya cartera se encuentran los proyectos de grandes infraestructuras de transporte aseguró a finales de enero del 2013 que “en la ac­ tual situación económica no es momen­ to de empezar proyectos faraónicos” (en alusión al Metro de Donostialdea y al Superpuerto de Jaizkibel), sin llegar a abandonarlas, y añadiendo que existe “una falta de concertación” con el Ayuntamiento y la Diputación. EL CONCEPTO DE METRO DE DONOSTIALDEA

La intensificación de los transportes de masas y la construcción de sistemas de transporte cada vez más veloces está desempeñando un papel decisivo en la expansión de las metrópolis, donde el circular y el consumir prevalecen sobre el habitar. Caso especial es el del Estado español, donde se multiplican grandes obras públicas y urbanizaciones otor­ gando gran importancia a la dotación de infraestructuras de transportes, a costo­ sas operaciones de soterramientos ferro­ viarios, etc. En este contexto, el Metro es concebi­ do como una infraestructura “estratégi­ ca” al objeto de convertir Donostialdea en una zona metropolitana dotada de un alto grado de movilidad y de accesibili­ dad a su Centro. Para hacerse una idea de la envergadura de este proyecto, cabe citar la estimación del coste económico de 1.160 millones de euros que aporta el PTP de Donostialdea­Bajo Bidasoa (“Plan Territorial Parcial del Área Fun­ cional de Donostia­San Sebastián (Do­ nostialdea­Bajo Bidasoa)”, Departa­ mento de Medio Ambien­ te y Planificación Territorial. Gobierno Vas­ co, 2010) para el conjunto de la opera­ ción del Metro de Donostialdea. Sola­ mente el coste de las nuevas infraestructuras a realizar en el término municipal de Donostia se prevéen de

427 millones de euros, incluídos los 250 millones de la “pasante” por el Centro (tramo Anoeta­La Concha­Lugaritz). Las cifras superan por tanto el gasto de por sí ya muy elevado de 712 millo­ nes de euros dado por el Departamento de Transportes de Iñaki Arriola. El proyecto de Metro comarcal con­ taría con al menos 28 estaciones entre Lasarte­Oria y Bidasoa, 17 de ellas en el término municipal de Donostia –sin contar la posible conversión de Renfe en la segunda línea del Metro de Donos­ tialdea, en fase de estudio. Se plantea el pasar de 23.000 viajes diarios a 116.000 al día. De los 7 millones de pasajeros anuales de Euskotren proyectan 34 mi­ llones en el mismo ámbito geográfico. Se plantea una estación central en San Bartolomé/La Concha. A Bentaberri­ Universidad le asocian más de 10 mi­ llones de viajeros al año. Como sistema de metro que se precie, también se aumentaría considerable­ mente la frecuencia de los trenes: cada cinco minutos, resultando en una capa­ cidad para transportar a más de 30 mi­ llones de usuarios anuales. “Es impor­ tantísimo el cambio del comportamiento de interurbano a metropolitano”, explica el consejero delegado de la ingenería ETT, Pedro Puig Rey, encargada junto con Sestra y Euroestudios de la redac­ ción del proyecto: “La actual línea del Topo es un buen servicio de Cercanías, pero no es propiamente un sistema fe­ rroviario metropolitano”. El Metro consolida un modelo me­ tropolizado La idea de territorio metropolitano va asociada siempre a los tiempos de viaje y al problema de la movilidad de las personas y de las mercancías, impo­ niendo un estilo de vida acelerado y de­ pendiente del sistema de transportes motorizado. El Metro es algo más que un medio de circulación más cómodo: consolida una concepción territorial je­ rarquizada en la que todo el territorio gravita en torno al Centro, acentuando el proceso de suburbanización. La propia etimología de la palabra “metrópolis” nos enseña que es la “ciu­ dad­madre” y es definida por los geó­ grafos y los sociólogos como el resulta­ do de una “concentración de población y de urbanización masiva.


boletina 115 - 2013 martxoa

15

"Su haietatik ke hauek" "Gipuzkoa: errauketatik Zero Zaborrerantz" (Iñaki Petxarromanen liburuaren sarrera (Txalaparta)) Harridura tonuan bota zuen ideia hau Maria Eugenia Arrizabalaga jeltzaleak: «Nork esan behar zigun, herri honetan gertatu diren guztiak gertatuta, azke­ nean hondakinak izango zirela herrialde honetako eztabaidagai nagusia?». Mar­ tin Ugalde Kultur Parkean 2012ko mai­ atzean hondakinen kudeaketari buruz egindako mahainguruan bota zuen esal­ dia Arrizabalagak, Juan Karlos Aldunt­ zin orduko Gipuzkoako Ingurumen di­ putatua eta Denis Itxaso PSE­EEko In­ gurumen Gaietako arduraduna ondoan zituela. Ez zaio arrazoirik falta. Baina, bat­ zuetan, eta ez alderdi jeltzalean preses­ ki, nabari da gaiari garrantzia kentzeko eta orria lehenbailehen pasatzeko gogo moduko bat. Alegia, denbora galtzen ari garela zaborren kontu honekin. Gipuzkoako ezker abertzalean ere ba­ dira deseroso daudenak. Batetik, Bilduk errauste plantaren aurka eta hondakinak atez ate biltzearen alde egindako apustu tinkoak hauteskundeetan kalte egiten diola uste dute batzuek. Eta, bestetik, ETA­ren Erabakiaren ondorengo proze­ su politikoan egin behar den lana ozto­ patzen duela pentsatzen dute beste bat­ zuek. Ezker abertzaleko kideen arteko ezta­ baida bat baino gehiagoren lekuko izan da kazetari hau. Eusko Legebiltzarrera­ ko hauteskundeetan eh Bilduk Gipuz­ koan ateratako emaitzak baloratzera­ koan gai honi batzuek eman dioten pisua eta garrantzia ere testuinguru ho­ rretan koka daiteke. Gaiari garrantzia kentzen diotenek zenbait ñabardura kontuan hartu behar­

ko lituzkete, baina. Batetik, ez da ho­ rren gai sektoriala. Hondakinen kudea­ ketaren oinarrian gizarte eredu oso bat dago. Errauste plantaren aldeko apus­ tuaren azpian kontsumo eredu zehatz bat ezkutatzen da, hots, indarrean da­ goen eredua, status quoa: ahalik eta gehien, eta ahalik eta denbora gutxie­ nean, kontsumitzera bultzatzen gaituen eredu ekonomiko asegaitza. Erabili eta bota leloa ardatz hartuta, ekonomiaren motor bilakatu den kontsumo eredu hazkundezalea. Kontsumo­ gaien erabi­ lera­epea gero eta laburragoa egiten duen ekoizpen eredua, alegia, kapitala etengabe metatzeko logika ekonomiko kapitalistari estu jarraitzen dion siste­ ma. Ez da horren azaleko kontua. Gai po­ litikoa da, eta lehen mailako garrantzia dauka, gainera. Atez ateko bilketaren alde ari direnek badakite, bere txikian, herritar kontziente arduratsuak lan han­ dia egin dezakeela eredu bidezkoago eta iraunkorrago baten alde: gutxiago kontsumituz; produktuak berrerabiliz; naturaren zikloan berriz sar daitezen, hondakinak gaika sailkatuz; Ama Lu­ rrarekin harmonian bizitzeko oinarriak berreskuratuz. Bakarren batek kutsu hippy edo inozo samarra har diezaioke esandakoari. Bai­ na erro iraultzailea du, sakon­sakonean. Eta, segur aski, Gipuzkoan dagoen lehia politikoa ulertzeko beharrezkoa da hori kontuan hartzea. Irudiei eta ikurrei ho­ rrenbeste garrantzi ematen zaien ikus­ entzunezkoen aro digital honetan, eta modu metaforikoan azalduta, konposta­ ren eta errautsaren arteko ezberdintasu­

nez jabetzeko gai ez direnek bene­ tan urruti dau­ kate lurraren e­ rritmoa, eta denbora eta pedagogia handia beharko di­ tuzte horretara be­ rriz hurbiltzeko eta egokit­ zeko. Tira, bada, berandu baino lehen has gaitezen haiek ere arrastoan sartzen. Errauste plantaren aldeko apustu po­ litikoak hamar urte bete ditu aurten. Gorabehera handiak izan ditu ibilbidean azpiegitura polemiko horrek. Eta iritsi garen lekura iritsi bagara, honexegatik da: errauste planta inork ez duelako nahi bere etxe ondoan. Denis Itxaso buruzagi sozialistak honela aitortu zuen El Diario Vasco egunkarian, 2012ko maiatzaren 26an argitaratutako elka­ rrizketa batean: «Inork ez du nahi errauste planta edo zabortegi bat». Alegia, Not In My Back Yard (NIMBY, ez nire etxeko patioan) efektu berekoi burgesetik, erro iraultzaileko mugimendu batera nola egin daitekeen jauzi erakutsi du hamar urteko istorio labur honek. Nola gizarte mugimen­ duetatik eragin daitekeen erakundeak kudeatzen dituzten eragile politikoen­ gan. Nola gailen daitezkeen herri mu­ gimenduaren eskaria eta borondatea botere faktikoek (triangelu politiko­eko­ nomiko­komunikatiboak) sustatzen duen proiektu baten aurrean. Eta, hain zuzen ere, hori da gaiari de­ seroso begiratzen dioten askok ulertu


16

boletina 115 - 2013 martxoa

beharko luketen kontua; hots, Gipuz­ koak Zubietako errauste plantaren proiektua gelditu egin duela. Martxan zegoen egitasmo bat bertan behera utzi du eta horrek, derrigorrez, era guztieta­ ko ondorioak dakartza. Baina, lehenen­ goa eta inportanteena, hauxe: irtenbidea bilatu behar dela eta alternatibak jarri behar direla martxan, hondakinak ez direlako desagertuko. Horregatik sartu da Gipuzkoa saltsa honetan, inork etxe atarian nahi ez duen errauste plan­ tari izkin egin behar zaiolako, norbaitek ez dezan inork nahi ez duen hondakinen kudeaketa arduragabe baten ondorio to­ xikoak pairatu. Horretarako bide baka­ rra dago: hondakinak murriztea, berre­ rabiltzea, gaika biltzea eta birziklatzea. Eta, gaur­gaurkoz, atez ateko bilketa da,

alde handiz, gehien birziklatzea bermat­ zen duen sistema. Alegia, eta, batzuei gustatzen ez bazaie ere, elkarri lotutako binomioa da errauste planta eta atez ateko bilketa. Bata edo bestea. Errauste plantarik edo zabortegi toxikorik ez ba­ da nahi, birziklatu egin behar da. Ez da­ go beste biderik. Protagonista asko daude; horietako batzuek jaka aldatu dute, beste batzuek ez, eta ez dira gutxi biluzi direnak ere. Denek urte hauetan jokatu duten pape­ raz jabetzea garrantzitsua da, noraino iritsi garen ulertzeko. Horixe da liburu honen helburua. Hemeroteka eta milaka paper eta iturri astinduta, batzuentzat si­ nestezin, deseroso eta bitxia den oraina hobeto ulertzeko gako batzuk ematea. Argi pixka bat emateko batzuk harri eta

zur utzi dituen kontu honi: Gipuzkoa abertzalea nola iritsi den hondakinen kontu honekin horren modu temosoan endredatzera. Garrantzitsua da ulertzea. Zeren, zi­ nez, norbere etxean hondakin gutxiago sortuz, sortzen dituenak berak gaika be­ reiziz eta birziklatuz, hartu beharreko konpromiso iraultzaile txiki hori inda­ rrean jartzeko adorerik ez badago, hobe baita ahaztea asmo handiagoko iraultza sozialista eta independentistekin. He­ rritar arduratsuz eta kontzientez osatu­ tako gizarteak helburu handiak lor dit­ zake, mundua aldatzeak lehenengo eta behin nork bere mundua aldatzea esan nahi duela ulertzen baldin badu baka­ rrik.

(jarraitzen du - liburua eskura ezazu)

Nuestros 8 kilos de basura y vuestros 28 Pello Zubiria Kamino (Hernanin Zero Zabor) , GARA (Iritzia), 23 febrero 2013

Os comprendemos perfectamente. Pero debéis ser conscientes y hacer saber a vuestras conciudadanas y conciudadanos de que el problema lo tenéis vosotros Os propongo cambiar de canción, amigas y amigos de Orereta­ Errenteria o Irun o Zarautz o Idiazabal o Elgoibar o Lasarte. Amigas y amigos de Donostia y de Urnieta que continuáis pre­ guntándonos a ver cómo nos va el lío de las basuras en Usurbil, Hernani, Oiartzun y Antzuola. Lo mismo les ocurrirá pronto a las personas de Zaldibia con las de Beasain, a las de Oñati con las de Eibar. Cambiemos de canción, que esta con la que nos machacan «El Diario Vasco» y algunos políticos irresponsables está muy oída. Hablemos de vosotros. Porque si bien tampoco nos faltan problemas a quienes hemos logrado recoger de modo selectivo el 80% de nuestros residuos domésticos, los verdaderos protagonis­ tas del gran problema de las basuras en Gipuzkoa sois vosotros, quienes rondáis el 30%. La nueva melodía más que del porcentaje bien recogido debe hablar del enorme montón de basura mal depositado. Mirad, cualquiera sabe que los componentes o fracciones de las basuras de mi casa son muy parecidos a los de la de cada uno de voso­ tros. De cada 10 kilos que generamos uno es de rechazo, de ver­ dadera basura que no sabemos cómo solucionar, que podemos mejorar, no hay más que mirar a lo que consiguen en Orendain. Tenemos otros cuatro kilos de residuo orgánico, de txerri­jana. Y los cinco restantes son reciclables: papel, envases ligeros, meta­ les, tejidos, etc. El problema hoy es que si una familia de Usurbil envía como rechazo no reciclable dos kilos, la inmensa mayoría de familias de Gipuzkoa continúa enviando cuando menos seis, cinco o siete

kilos. Los dos kilos de Usurbil apenas llevan nada orgánico, no fermentan, casi no necesitan tratamiento. Al contrario, esos seis o siete kilos que generáis los demás necesitan espacio, tratamientos caros, importantes infraestructuras, etc. Yo comprendo que tanto las ciudadanas y ciudadanos como las autoridades de Orereta­Errenteria o Irun o Zarautz o Idiazabal o Elgoibar o Lasarte o Donostia o Urnieta... os enfrentáis con grandes problemas a la hora de plantear un cambio de verdad. Os comprendemos perfectamente. Pero debéis ser conscientes y ha­ cer saber a vuestras conciudadanas y conciudadanos de que el problema lo tenéis vosotros. Que necesitáis tiempo, que necesitáis nuevos sistemas para desbloquear relaciones de fuerzas, que necesitáis ayuda... de acuerdo. Pero para cambiar. Porque lo que nadie puede pretender es que una persona que genera dos kilos de basura fácil de tratar comparta los gastos «a escote» con otra persona que genera seis o siete de gestión más compleja. Asumid vuestros problemas y sus consecuencias, entre ellas las inversiones que nos imponéis a nosotros. ¡También su ubicación! A principios de marzo hará cuatro años desde que Usurbil co­ menzó a funcionar con la recogida puerta a puerta. 48 meses de­ mostrando que un pequeño gesto personal acompañado de una buena gestión pública traen un cambio radicalen los resultados. Haced las cuentas. En estos cuatro años, por ocho kilos de fracción resto generados por la ciudadanía de Usurbil, cada uno de la ma­ yoría de vosotros ha generado más de 25. ¡Bastante más del triple! Un año se pasa pronto. La pregunta que se ha de hacer la ma­ yoría de Gipuzkoa es: ¿cuántos kilos de basura sin seleccionar generaremos en mi pueblo en marzo de 2014?


115 - 2013 martxoa

"PP y PNV rechazan el fracking en Bizkaia con una moción conjunta"

17

La oposición a la fracturación hidráulica como método para extraer gas del subsuelo está ganando adeptos entre las forma­ ciones políticas. Hasta hace poco, solo los partidos que conforman EH Bildu, así como Ezker Batua, arropaban a los grupos organizados, especialmente en Araba, para impedir que el fracking se ponga en marcha en Euskal Herria. Ahora, el PNV y el PP también se han sumado a esta posición y, además, en Bizkaia lo hacen de forma conjunta.

"La Diputación de Gipuzkoa pone en marcha una agroaldea en Lezo"

(GARA 18/02/2013) Con el objetivo de impulsar la agricultura ecológica, la Diputación guipuzcoana, Kutxa Ekogunea y Behemendi han suscrito un acuerdo para crear cinco huertos en Lezo y destinarlos a jóvenes agricultores. El presupuesto del proyecto asciende a más de 100.000 euros.

"Zangoza reclama que se pare el recrecimiento por inseguro"

(GARA, 17/02/2013)

La calle Mayor de Zangoza aparecía ayer repleta de personas que reclamaban la paralización de las obras de recrecimiento del embalse de Esa, después de que la semana pasada un deslizamiento de tierras en la ladera derecha obligara a desalojar 60 viviendas.

"Goiener, un giro hacia una cultura energética verde y sostenible a través del cooperativismo"

(GARA, 04/02/2013) Con la certeza de que un sistema energético basado en fuentes renovables no solo es viable, sino que puede generar riqueza, empleo y sostenibilidad medioambiental, la cooperativa Goiener trabaja desde un año en la difusión de la cultura verde y la comercialización de energía (...) El consumo de energía renovable todavía no está del todo afincado en nuestra rutina, en parte, porque la «cultura verde» aún no ha echado del todo sus raíces. Pero también por los obstáculos que las instituciones y grandes empresas ponen al sector de las renovables. Hace ya un año, varios ciudadanos se unieron en la cooperativa Goiener, precisa­ mente, para sensibilizar a la sociedad de la necesidad de un sistema energético sostenible y trabajar para que la construcción de dicho sistema sea factible. Para ello, Goiener se centra en dos aspectos: la comercialización y producción de energía renovable. Si bien este segundo punto aún está por desarrollar. Joanes Maiza, presidente de la cooperativa, explica que se trata de un pro­ yecto al que llevaba años dando vueltas. «No hemos inventado nada nuevo, hemos traído un movimiento que ya existía en Eu­ ropa, pero vamos 40 años por detrás», relata. Partiendo del ejemplo europeo y después de que hace dos años se liberalizara el mercado eléctrico, la cooperativa fue constituida hace un año. Por ahora, ofrecen solamente el servicio de comercialización. El circuito es el siguiente: Goiener compra energía con certificado de origen renovable en el mercado eléctrico para después fac­ turarlo a sus socios. Maiza incide en la importancia del certificado «queremos garantizar que la energía proviene de fuentes re­ novables», destaca. Y es que, según explica, con las energías fósiles, el consumidor no llega a saber de donde proviene la energía que utiliza. La electricidad que el mercado recibe de fuentes nucleares, del gas o del carbón se mezcla y se distribuye a partir de la red, de manera que se desconoce su origen. El objetivo de Goiener es que sus clientes tengan todas las garantías de que la energía que consumen se genera en instalaciones renovables. Se trata, en definitiva, de dar un impulso a la filosofía de la energía verde. Sin prisa pero sin pausa, Goiener trata de afianzarse en el área de las renovables, donde cuenta con la ventaja de ser la primera cooperativa de Euskal Herria. Cuando fue constituida contaba con 30 socios y hoy en día se acerca a los 100. La labor de los socios es gratuita. Cada uno dedica su tiempo libre a contribuir en la difusión del proyecto, fundamental para atraer más socios, conseguir que el proyecto sea viable y poder generar empleo. Por el momento un grupo de doce personas dirige la cooperativa, que fue constituida con el apoyo de la agenda de desarrollo de Goierri (Goieki) y que pertenece a la sociedad eu­ ropea de cooperativas Rescoop.

"Iberdrola ganó 2.840 millones en 2012 apoyada en su negocio internacional"

(El Correo, 14/02/2013) Iberdrola logró el año pasado capear la crisis y cumplió con las expectativas de los analistas al lograr un beneficio neto de 2.840,7 millones de euros, un 1,3% más que en 2011. Y lo hizo apoyada en los negocios regulados y en su división internacio­ nal, pues sus resultados en España, que ya solo aporta un 30% de las ganancias, cayeron un 36% hasta los 862 millones de eu­ ros para regresar a niveles del año 2000.

"Esan eta egin, birziklatu daitekeen dena agerian uzteko"

(GARA 24/02/2013) Lapatx zabortegiaren parean jarrita eskaini zuten agerraldia. Ez da eurentzat toki arrotza, Azpeitia, Zarautz edota Ormaizte­ giko bizilagunak zabortegiaren ondoan bizi izan direlako (Tasio, GARA 2013/02/26)

komunikabideetatik

boletina


komunikabideetatik

18

boletina 115 - 2013 martxoa

"Análisis de ciclo de vida en las basuras"

(Fernando Mijangos, Director del título propio Gestión y Tratamiento de Residuos (UPV), Gara, 15/01/2013) (…) Yo llevo un tiempo que me estoy preguntando por qué existen contadores de agua caliente en nuestras casas y me dicen que el que más agua caliente gasta tiene que pagar más. Emplean la misma lógica para decirme que el que gasta más gasolina tiene que pagar más que quienes viajamos andando o en bicicleta. Tiene una cierta lógica, me digo yo, pero reali­ zan un cierto bucle o tirabuzón cuando yo les pregunto por qué no se aplica la misma lógica a la hora de depositar los re­ siduos en la calle. En principio, aquellos hogares que depositen menos deberían pagar menos; ¿pero cómo se sabe lo que cada hogar deposita en la calle? ¿No podemos medir lo que cada hogar gasta en agua caliente?

"La Diputación propondrá al Consorcio el rechazo definitivo a la incineradora"

(Diario Vasco, 14/02/13) El diputado de Medio Ambiente, Iñaki Errazkin, ha anunciado en las Juntas Generales que en breve propondrá al Con­ sorcio de Residuos (GHK) que rechace la construcción de la incineradora. Errazkin ha explicado que el contrato que firmó GHK en la pasada legislatura para la ejecución de la planta "sigue en vigor" y ha añadido que "hasta ahora se ha ido pro­ rrogando la moratoria para llegar a acuerdos, pero es verdad que no podemos prorrogar esta situación hasta el infinito".

El «swap» de la incineradora causó 5,7 millones de euros de minusvalía el primer día

(Gara 07/02/2013) Un informe jurídico sobre la financiación del plan de gestión de residuos de Gipuzkoa concluye que el producto financiero especulativo (swap) suscrito por los anteriores responsables del Consorcio (GHK), y de cuyas ca­ racterísticas no se informó al Consejo de Administración, generó ya en el momento de su firma unas «minusvalías» económicas de 5,7 millones de euros.

"AHT zerbitzua bertan behera utzi dute Amsterdam eta Brusela artean" (Argia, 2013/01/24) "El Canal de Navarra, una obra... ¿fundamental?" (Daniel Arana Belloso y Patxi Sueskun ­ URA Nueva Cultura del Agua de Navarra, GARA 08/02/2013) Hace unas semanas el señor Félix Bariáin (UAGN) realizó unas declaraciones acerca de la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra, cuyo inicio de obras está programado en 2013, calificándola de “fundamental” en base a los argu­ mentos de que es rentable para el agricultor, fundamental para la sociedad navarra, y creadora de 7.000 puestos de trabajo. Estos argumentos están en línea con los utilizados por Gobierno de Navarra en todas sus manifestaciones sobre el asunto. No compartimos estos argumentos. En nuestra opinión la ampliación del Canal de Navarra no cumple con los mínimos requisitos de racionalidad económica, ambiental o social que serían exigibles a cualquier obra pública, tal como hemos expuesto en los comentarios y alegaciones ya presentados ante la administración.

"Laderas del embalse de Esa, históricamente inestables"

(GARA 21/02/2013)

"El Parlamento de Gasteiz admite a trámite un cambio legal contra el fracking"

(GARA 08/02/2013) A instancia de las Juntas Generales de Araba, la reforma pretende evitar que en los espacios natu­ rales protegidos se puedan realizar exploraciones y explotaciones de hidrocarburos mediante la técnica del fracking.

"CARNAVALES DE BILBO: La lluvia no frustra un desfile con «homenaje» a Azkuna"

(GARA 10/02/2013) (…) Y es que la actualidad ofrece infinitas variables a la ya de por sí retorcida mente comparsera. Bizizaleak celebraron el cierre de Garoña con vestidos festivos (...)

"Madrilgo murrizketen eraginez, Bizkaiko AHTko lanak geldotzen ari dira" 2013­02­23 Lemoa­Galdakao zatiko lanak gelditu egin dituzte enpresek, hilabete baterako dirua baino jaso ez dutelako

"Evacúan la planta nuclear de Chernobyl tras un derrumbe en la sala de turbinas"

(GARA, 14/02/2013) Las empresas francesas Vinci y Bouygues, que trabajan en la construcción de un nuevo sarcófago para cubrir los restos del reactor de la central nuclear de Chernobyl, anunciaron la evacuación «por precaución» de la planta tras el derrumbe de un muro y un techo de la sala de turbinas.

"Si se agota el combustible... ¿qué comemos?"

(GARA, 03/02/2013) Si un día se agotara el combustible, las carreteras se quedaran desiertas y se bloquearan los puertos y aeropuertos, ¿con qué se quedarían los parisinos, con un sandwich de lechuga?, plantea «Le Monde». Y en nuestro pueblo, ¿ocurriría lo mismo? Hoy por hoy, casi todo lo que comemos viene de fuera, pero los estudios demuestran que hay medios suficientes para que los habitantes de cada lugar se alimenten de su propia tierra, tanto en París como en Usurbil. Los doce millones de habitantes de la región parisina comen cada año 900.000 toneladas de frutas y verduras, pero solo la sexta parte procede de los campos que rodean la capital. Son datos de un artículo de la revista «Terra Eco» sobre las ciudades sostenibles de 2050, elaborado junto con ADEME y recogido por «Le Monde». En él se explica que el conjunto de las grandes ciudades del mundo tienen este problema. Según un estudio llevado a cabo por alumnos del Agrocampus del Oeste, en Rennes, sobre la capacidad del territorio que rodea a esta gran ciudad bretona, conformado por 37 municipios, para abastecer a sus habitantes, la metrópolis podría alimentarse de lo que produce su propia tierra si creara una corona de 6,3 kilómetros de ancho a su alrededor y cambiara la manera de producir y consumir. Se debería reducir el desperdicio de alimentos del 30% actual al 20% y disminuir la ingesta de proteínas, entre otras cosas, comiendo la mitad de carne. (…)


boletina

19

115 - 2013 martxoa

EK DENDA

azken liburu

eta DVDak

Pilota kalea 5, Alde Zaharra, Bilbo

1

1

2

3

4

5

6

2

Vermicompostera: "Can of Worms" 107 €

3

4

5

6

Ideal para auto­compostaje, para aquell@s que viven en la ciudad sin acceso a suelo y para aquell@s que carecen de posibi­ lidad de recogida selectiva que garantice la correcta utilización de su resíduo orgánico. Con distintas bandejas para simultanear distintos procesos de compostaje y con recolector de líquidos y grifo de drenaje. En la vermicompostera se composta a través de lombrices que procesan los resíduos convirtiéndolos en compostEl auto­compostaje doméstico permite reducir sobre un 50% los residuos sólidos, evitando su disposición en ideal vertederos e incineración. Sus componentes aportan al suelo micro y macro nutrientes que las plantas necesitan, permiten mejorar su estructura (actúa como soporte y alimento de los microorganismos que viven en el suelo y contribuyen a la mineralización) y utilizado de forma permanente impide la erosión.

"Ciudades, una ecuación imposible" (VV.AA. ­ Jordi Borja, Marcelo Corti, Mireia Belil (eds.)) 368 págs, 24 €

La ciudad postmoderna es la ciudad, o la anti­ciudad, del neoliberalismo económico, de la urbanización especulativa, de la sociedad atomizada, de la cultura individualista, de la política local débil y del capitalismo financiero fuerte. La 'ecuación imposible' es compatibilizar competitividad económica, cohesión social, sostenibilidad ambiental, gobiernos democráticos y participación ciudadana. Aún admitiendo la supuesta idoneidad de estos conceptos, lo cual en el conjunto del libro y en su última parte especialmente se cuestiona. Debemos analizar críticamente las causas y los actores que la hacen imposible hoy y elaborar y promover unas políticas urbanas activas que se confronten con las actuales dinámicas: frente a la tendencia reductora de los derechos ciudadanos oponer el 'derecho a la ciudad'. "DEMOCRACIA DEL FUTURO" (Pedro Ibarra, Icaria) 17 €, 184 pags Estamos ante la emergencia de otra manera de participar políticamente, de la exigencia de la democracia necesaria del futuro. Desde el 15M, un laboratorio social en la calle y las redes ha cambiado el panorama político y se ha constituido como un agen­ te de transformación. Este libro profundiza en elementos clave de esta movilización: las causas del movimiento y las razones de su éxito inicial; el papel de las asambleas populares y su metodología para adoptar decisiones en el espacio urbano y de in­ ternet como herramienta de participación; la no­violencia como opción estratégica en la confrontación con el poder; la expre­ sión feminista, el papel del mundo del trabajo y la capacidad de crear dinámicas inclusivas del movimiento. Y finalmente la forma en que la movilización ha planteado y exigido el cambio democrático.

"Escritos sobre la ciudad (y alrededores)" Manuel Cruz 17 €, 184 págs

Las ciudades se han convertido en espacios privilegiados de realidad, ámbitos de máxima intensidad colectiva, en los que tiene lugar lo más significativo, para bien y para mal, de cuanto nos concierne. De ahí que en el presente libro se aborden muy diversos asuntos, relacionados no solo con lo urbano en sentido estricto, sino también con la política (que no en vano viene de polis), con la sociedad e, incluso, con la vida (con la ciudad y sus alrededores, como se anuncia, no sin cierta ironía, en el títu­ lo). Se trata, en definitiva, de poner en ideas aquel principio general formulado por Peter Sloterdijk según el cual lo que define al ser humano es precisamente el hecho de que es un animal constructor de ciudades.

«Toxic Planet. Integral», de David Ratte 104 págs, 17 €.

Los personajes de este comic viven en un mundo ahogado por los gases tóxicos que les obliga a llevar permanentemente una máscara antigás. Sátira en la que se critica al gobierno planetario con un Presidente que nos recuerda a otros responsables de otras barbaridades ecológicas. Entre la marea pestilente que se avecina, el propio ser humano permanece intacto, con ciertas condiciones como las máscaras (auto­impuestas, eso sí), pero siendo a la vez el propio responsable de los residuos radioactivos, las capas de humo impenetrable, de la extinción de los animales y, por supuesto, de los árboles, esos organismos vegetales que en Toxic Planet son poco menos que un mito, además de un incordio.

«El Buen Vivir. Sumak Kawsay, una oportunidad para imaginar otros mundos" (Alberto Acosta, Icaria)

Partiendo de una contribución indígena, el Sumak Kawsay o Buen Vivir es válido mucho más allá de los pueblos indígenas y del mismo Ecuador. Es un principio propio del siglo XXI, del siglo que comienza con la entrada en la agenda política mundial de los límites ecológicos del desarrollo capitalista. Al afirmar tal principio, Ecuador sale de la jaula de la dependencia y del subdesarrollo político e ideológico, y se afirma como un país en pie de igualdad con todos los otros países, decidido a compartir las causas mundiales por las cuales vale la pena luchar si de verdad el futuro va a tener futuro. Plantea una nueva dimensión de derechos: los derechos de la naturaleza.


20

boletina 115 - 2013 martxoa

egutegia

+ info: www.ekologistakmartxan.org

>>>

Euskal Herria

Astelehenero!! Koke plantaren aurkako elkarretaratzea, 19:15 Muskizeko Kultur Etxean 2013/03/03: EkoZinemaldia: Lizarra (gaztetxean): "Somalia Tóxica" 2013/03/05: EkoZinemaldia: Iruñea: "Etorkizuna Errastuz" (euskaraz) 2013/03/06: EkoZinemaldia: Iruñea: "EH: la deuda oculta" (Zabaldin) 2013/03/07: EkoZinemaldia: Iruñea: "Belo Monte, anuncio de una guerra" 2013/03/07: mekanika ikastaroa/ curso mecánica (Biziz Bizi), Ekoetxean 2013/03/12: Hondakinei buruzko astea (Ekologistak Martxan): Konposta egiteko ikastaro praktikoa, 20:00 ­ Ekoetxea (Pilota k 5) 2013/03/13: hitzaldia: “Lurraren jakinduria” Errenteriko Mikelazulon ). 2013/03/14: Urtegien aurkako eguna 2013/03/14: Hondakinei buruzko astea (Ekologistak Martxan): Hitzaldia 2013/03/14: Dokumental "Euskal Herria: la deuda oculta", Ingeniaritza fa­ kultatea, Urkixo Zumarkalea, Bilbo 18:30 2013/03/14: BBVAren aurkako elkarretaratzea – Plaza biribila, Bilbo, 19:00 2013/03/14: Hondakinei buruzko astea (Ekologistak Martxan): Hitzaldia: Galdutako ontzien bila ­ Ekoetxea (Pilota k 5), 19:30 2013/03/15: BBVAren aurkako eguna – Euskalduna jauregia 10:30 2013/03/15: Hondakinei buruzko astea (Ekologistak Martxan): Ateraldia: KOOPERA ber­erabilpen planta, 18:00 2013/03/16: manifestazioa Altsasun, errausketarik ez, 18:00 2013/03/18­23: V. LURRAREN ASTEA ­ Astra, Gernika 2013/03/19: Aurkezpena: Enpresa transnazionalei buruzko hiztegi kritikoa. Esperientzia geletan (UPV/EHU), Bilbo. 19:00 2013/03/21: “Jaizkibel Amaharri” dokumentala, Cristina Enea, Donostia, 19:00 2013/03/22: Uraren aldeko eguna 2013/03/22: Iberdrolaren aurkako eguna – Belo Monte urtegia gelditu! 2013/03/22: Hitzaldia: "Peruko mendikate zuria bizikletaz" (Biziz Bizi), Burtsako areto nagusian, Pilota kalea 10, Bilbo. 19:30 2013/03/23: Newroz eguna Kurdistanekiko elkartasuna: hitzaldia: Ilisu ur­ tegia eta BBVA–ren ardura 2013/03/25: mahi­ingurua: “Donostialdeko Metroa”, Okendo kultur etxean. 19:00 2013/03/29: Masa Kritikoa, Bilbon, Foru aldunditik, 19:30 2013/04/06: Armagintzaren aurkako Bizi Martxa ­ Bilbon, Foru aldunditik, 10:00 2013/04/11 mekanika ikastaroa/ curso mecánica (Biziz Bizi), Ekoetxean 2013/04/19­20: Topaketak: deshazkundea eta lana. Karmelo ikastola, Bilbo 2013/04/25: Masa Kritikoa, Bilbon, Foru aldunditik, 19:30

Bizizaleak Ingurumen Dokumentazio Zentrua Yohn Jauregia, Pilota kalea 10, 2 Astelehenetik ostegunera: 16:00­ 20:00 Ostiraletan: 10:00­ 14:00 cdocbizizaleak@ekologistakmartxan.org Barakaldo ­ EkoBaraka San Juan 10, 48901 Barakaldo 944380576 667936126

SAGARRAK Talde Ekologista Dorretxea, Apto. 132, 48970 Basauri ekologia@sagarrak.org 944 263769

Elorrixa, Elorrioko Ekologi Taldea 44 Postakutxa, Iturri Kultur­etxea 3.a 946820638/600010883 elorrixa@teleline.es bilerak: astelehenetan 20:00tan

2013/04/06: Desde Bilbo, de la Diputación de Bizkaia pa­ sando por la empresa Precicast, en Barakaldo y pertene­ ciente al grupo ITP; pasando el puente colgante para fi­ nalizar ante "Sener" (Getxo). Antolatzaileak: Askapena, Komite Internazionalistak, Eguzki, Ekologistak Martxan, KEM­MOC, Kakitzat.

Gipuzkoa CRAJ (Palacio Txuri Urdin), Anoeta kalea 28 20014 DONOSTIA 900110111 gipuzkoa@ekologistakmartxan.org Hilearen 1. ostegunean/primer jueves del mes 19:30 Arab a Casa de Asociaciones Rogelia de Alvaro Panama kalea 14, Vitoria ­ Gasteiz Ostegunero/Jueves 19:00 945280016 araba@ekologistakmartxan.org N a fa r r o a nafarroa@ekologistakmartxan.org ekologistakmartxan­nafarroa.blogspot.com

PARTEHARTU!!

Bizkaia bizkaia@ekologistakmartxan.org BILBO ­ Ekoetxea Pilota kalea 5, 48005 Bilbo 944790119 astelehena – ostirala 16:00 – 20:00 Batzordeak ­ Kudaketa/Gestión: asteazkenak 19:30 miér. ­ Hondakinak/Residuos: astearteak 19:30 martes ­ Garraioa/Transporte: ostegunak 19:30 jueves ­ Zor Ekologikoa/Deuda Ecologica: ostegunak 19:30 ­ Ingurune Naturala/Medio Natural: astearteak 18:30 ­ Bizizaleak konpartsa ostegunak 19:30 jueves ­ Juridikoa Okupazio Bulegoa: Ostiraletan 18:00­20:00 (www.okupaziobulegoa.org)

Armagintzaren aurkako 2Bizi Martxa contra la industria armamentística

Iruñea San Agustín 24 behea, 31001 Iruñea­Pamplona 948229262 Hileko 1. eta 3. ortzegunetan/ 1er y 3er jueves del mes 21:00 Lizarra­Estella: Udal frontoia /Frontón municipal, 2º Lizarra 31200 699385308 lizarrerria@ekologistakmartxan.org Ostegunero / cada jueves 20:00

Profile for ekologistak

Boletina 115  

3 Meatzaldea Bizirik gana recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Muskiz 4 Itsasoaren aldeko eskaera 5 Alegaciones co...

Boletina 115  

3 Meatzaldea Bizirik gana recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Muskiz 4 Itsasoaren aldeko eskaera 5 Alegaciones co...

Advertisement