Page 1

БАЗА ПОДАТАКА ЕКОЛОШКИХ УДРУЖЕЊА, ПОКРЕТА, ДРУШТАВА , НАУЧНИХ , СТРУЧНИХ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ II ИЗДАЊE copyleft


САДРЖАЈ Насловна страна……………………………………1 Садржај……………………………………………....2 Предговор……………………………...…………….3 Подаци о еколошким НВО по општинама…4-137 Организације горана.. .……..…………........137-141 Еколошке НВО у вези органске производње…………………………….……..141-143 7. Еколошко информисање …………………..144-148 8. Подаци о изворима за сакупљање података………………………….…………..148-149 9. Завршне стране……………………………...150-151 1. 2. 3. 4. 5. 6.


ПРЕДГОВОР II ИЗДАЊУ У II издање « БАЗА ПОДАТАКА ЕКОЛОШКИХ УДРУЖЕЊА, ПОКРЕТА, ДРУШТАВА НАУЧНИХ , СТРУЧНИХ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ » ( «Базе података еколошких НВО у Републици Србији ») унети су подаци за преко 200 нових организација које се баве екологијом и кориговани подаци за педесетак организација из I издања. Организације су уношене у табелу по редоследу проналажења података. Највећу неновчану помоћ за израду овог издања пружио је кабловски оператер «Радијус Вектор д.о.о.» из Београда бесплатним увођењем и бесплатним коришћењем кабловског Интернета, јер је основни принцип израде било унакрсно интернетско претраживање података. У «Базу податакака» унете су НВО организације које су код АПР-а пријавиле као област остваривања циљева екологију, заштите животне средине и природе. Такође, унете су и неке стручне организације, пре свега оне које се баве енергетском ефикасношћу и органском производњом. Поред «чистих» еколошких организација – удружења, покрета, друштава и њихових савеза, унето је доста НВО организација Рома, омладинских организација , удружења жена и неке друге НВО организације за које смо нашли или сазнали податак да се баве, између осталог, и екологијом.

Молимо да нам еколошке НВО организације доставе примедбе на погрешно унете податке или податке који недостају за своју организацију или за организације са којима сарађују. Еколошки покрет Оџака позива НВО организације које се баве екологијом да се прикључе Виртуелној еко мрежи Србије ( ВЕМС-у ), на сајту http://www.vems.co.nr ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ОЏАКА

www.epodzaci.org


Општина Срем/Бан./Бач. Управни округ

Р. б. о.

Назив НВО / Матични број

Место и адреса

1.

Еколошки покрет општине Ада „Зелено острво-Zold sziget“ 08725276

Маршала Тита 43, 24430 Ада

2.

Друштво пчелара «Тамашко Јожеф» 08147388

Маршала Тита 43 24430 Ада

3.

Удружење љубитеља Тисе «Сидро» 28077408

Змај Јовина бб 24430 Ада

1.

Еко клуб Жељин 17312545

2.

Демократски покрет за Жупу 28040881

АДА БАНАТ СРЕДЊЕБАНАТ СКИ

АЛЕКСАНДРОВАЦ РАСИНСКИ

3.

4. АЛЕКСИНАЦ НИШАВСКИ 1.

Удружење грађана «КозАрт» 17690507 Удружење Наша Жупа 28080727 Удружење «Имам право» 28008813

2.

«Локална иницијатива» 17711164

3.

Свето срце Србије 28034571

Индустријска 48 37230 Александровац Јаше Петровића 42 37230 Александровац 29.новембра 95 37230 Александровац

Е-mail адреса

Web адреса / Skype

matica@pyrotherm.rs

http://ada.org.rs/zelenoostrvo/ onama.htm

Тел / факс / мобилни

064 / 22 66 308* 024 / 854 325 * 024 / 852 853 **

063 / 81 91 116 064 / 17 36 782 ? 064 / 12 51 205 ? office@ekoklubzeljin.org.rs

www.ekoklubzeljin.org.rs

063 / 77 66 158 063 / 57 82 63 065 / 98 98 933

Милована Вучевића 15 18220 Алексинац Мајора Тепића 1/12 18220 Алексинац

Љиљана Вланиколин* Ласло Тот ** Жолт Лакатош lakatos.zsoltkantor@g mail.com Давор Токић Оскар Божоки Атила Волфорд Владимир Рашковић

Слађан Видојевић

office@cosartfest.org.rs

http://www.cosartfest.org.rs

060 / 39 78 811 065 / 36 78 811

10 августа бб Зелена пијаца 37230 Алексанровац Момчила Поповића 12/7 18220 Алексинац

Контакт особа / овлашћено лице / лична e-mail адреса

Иван Брборић

Стефан Стошић Т/Ф 018 / 808 008* 061 / 20 133 10* 064 / 22 93 762**

Братислава Стојковић* b.stojkovic@hotmail.c om Далиборка Билић** d.bilic@krstarica.com Александра Никодијевић

Марко Јовановић


АЛИБУНАР БАНАТ ЈУЖНОБАНАТ СКИ

1.

2.

3.

4.

АПАТИН БАЧКА ЗАПАДНОБАЧ КИ

1.

2.

3.

4. АРАНЂЕЛО ВАЦ ШУМАДИЈСКИ

Удружење «Алибунарски центар за развој» 28034342 Удружење за заштиту природе "ЈЕЛЕН" 08091650 Удружење жена «Добричанке» 28019068 Удружење за еколошку енергију Румуна у Србији »Бракос» 08911088 Природњачко друштво «Стари Дунав» 28001932 Удружење кампера «Дуна» 28001924 Удружење грађана за очување, истраживање и заштиту природе «Стари храст» 08886962 Удружење „Насукани сплавари“ 28072228

Трг слободе 15 26310 Алибунар

Мира Павловић Ковачевић

Књаза Милоша 44 26320 Банатски Карловац Жарка Зрењанина 47 26354 Добрица

Геза Лелик

Јелена Веља

Вука Караџића 9 26310 Алибунар

Филипа Вишњића 5 25260 Апатин

www.ekoenergybrakos.org

staridunav@gmail.com

www.staridunav.com

Т/ф 013 / 641 688 063 / 744 87 55

025 / 776 363* 021 / 65 46 067 * 064 / 30 21 728 * 063 / 70 69 598

Светозара Марковића 21 25260 Апатин

Средња 2 25260 Апатин

1.

Књаза Милоша 73 34300 Аранђеловац

2.

«Архангел» 28022824

Бања бб 34304 Бања

Ненад Спремо * nenad.spremo@gmail. com Skype: nenad.spremo Љубомир Спремо** ljubomirspremo@gmail.com Саша Мочковић

025 / 772 935 025 / 773 090 025 / 777 910 025 / 779 342 063 / 10 30 023*

gogars@eunet.rs

Дунавска бб 25260 Апатин

Удружење «Еколошки савез» 17009451

Дулуж Космин kduluz@yahoo.com Skype : duluz.kosmin

Ненад Мирковић* Слободан Дробац

Владимир Кнежевић

ekosavezar@gmail.com

http://www.ekosavez.org/

034 / 715 002

Љиљана Плећевић

Предраг Радуловић


АРИЉЕ ЗЛАТИБОРСКИ

БАБУШНИЦА ПИРОТСКИ

БАЈИНА БАШТА ЗЛАТИБОРСКИ

1.

Центар креативног окупљања 17285700

Мали остреш 11 31230 Ариље

2.

Удружење « Волим Рзав » 28003889

Моравичка 5 31230 Ариље

1.

"ЕКО-КАМПУС" 28016336

psiho@ptt.rs←

Љубица Богосављевић

Ана Павловић

010 / 378 016* 063 / 78 38 920*

Камбелевац 18330 Бабушница Живојина Николића Брке 44 18330 Бабушница

031 / 894 347

064 / 31 82 519**

Дејан Радојевић* zires.bab@gmail.com Дејан Спасић**

2.

Удружење грађана «Лужница – моја кућа» 28045557

3.

Удружење грађана "Зелена земља" 17388886

4.

Удружење « Зелено царство » 17777602

Драгинац бб Драгинац

1.

Удружење грађана Еколошки покрет Бајине Баште 17445537

Светосавска 38 31250 Бајина Башта

Владимир Стаменић

2.

«Екоцентар-Тара 2050» 28016042

Светосавска 22 31250 Бајина Башта

Мирјана МијановићПетковић

3.

Природњачко друштво "ТАРА" 17123866

Војводе Путника 4 31250 Бајина Башта

Милисав Марић

mojakuca.babusnica@gmail.com

010 / 377 969 * 064 / 58 47 572 * 062 / 383 121**

Валентино Манић* vakam65@gmail.com Срђан Стаменковић**

Саше Ивковића 1

18330 Бабушница

018 / 683 001

stanca-80@nadlanu.com stanca-80@open.telekom.rs

Дејан Лазаревић

Дејан Станчић


БАТОЧИНА ШУМАДИЈСКИ

4.

5.

Удружење грађана "Форма плус" 17689304

6.

Мрежа развојних иницијатива Логосфера 17775391

Рајка Тадића 20 31250 Бајина Башта

office@logosfera.net

7.

Центар за одрживи рурални развој "Тара-биосфера" 17611593

Митровац бб Заовине 31250 БајинаБашта

centartara@ptt.rs

8.

Завичајно удружење Баштина 17049917

9.

Етно-еко Србија 28069987

10.

Удружење за унапређење животне средине и јавних простора „Еко-планери“ 28071400

1.

Ековоће 28028083

2.

Удружење «Храст» 28004311

1.

Удружење за здраву средину и органску храну "ЗДРАВООРГАНИК" 08878951

БАЧ БАЧКА ЈУЖНОБАЧКИ

Заовине бб 31250 Бајина Башта Или Јурија Гагарина 179/52 11070 Н.Београд Кнеза Милана Обреновића 24/2 31250 Бајина Башта

„Стална Асоцијација дечијег и омладинског стваралаштва" 28051271

Трг Душана Јерковића 1 31250 Бајина Башта Бесеровина 110 31250 Бајина Башта Ловранска 17 31250 Бајина Башта Кијево бб Кијево 34227 Баточина Краља Петра I 37 34227 Баточина Маршала Тита 102 21425 Селенча

"Стална Асоцијација Дечијег и Омладинског Стваралаштва" Т/Ф Снежана Пантелић* snezaproton@gmail.com 011 / 21 56 293 064 / 61 69 949*

Зоран Спасојевић

bastina@bajinabasta.com

www.logosfera.net

http://www.bajinabasta.com/b astina

031 / 866 111 031 / 866 112

Сретен Божић

031 / 864 065

Деливоје Ђурић

Недељко Ракић

Јован Пејић

Ивка Марковић

Јагода Морача Јулијана Раденковић

Јозеф Гашпаровски


2.

3.

БАЧКА ПАЛАНКА БАЧКА ЈУЖНОБАЧКИ

Удружење жена «Рука –руци» 08857636 Удружење омладине «Ентер» 28027940

4.

„Женско еколошко друштво“ 28071604

1.

Општинско друштво за заштиту природе «Тиквара» 08254095

2.

Фестивал еколошког позоришта за децу 08685410

3.

4.

5.

6.

7.

Удружење Оомладински еколошки клуб 28003668 Друштво за заштиту животиња и животне средине «Нојева барка» 28005695 УСР «Бандар» 28009259 «Удружење викендаша ЕКО-НЕШТ-ИН» 28027273 Еколошко удружење «Да сачувамо Војводину» 28052910

8.

Наутички клуб Тиквара 28038712

9.

Удружење грађана «Викус» 28042043

Штросмајерова 11 21428 Плавна Војвођанска 3а 21420 Бач Саве Ковачевића 19 21429 Бачко Ново Село Краља Петра Првог 35 21400 Б. Паланка Б. Паланка, 20. октобар 70, 21400 Б. Паланка

021 / 778 173 Ф / 778 251

enter.ya@hotmail.com

http://www.facebook.com/gro up.php?gid=117778359088

Ружица Торубаров

Дејан Гајић

Оливера Милетић

021 / 765 064 062 / 19 95 912

Крстан Пејић

ekokid@eunet.rs

021 / 60 456 46 021 / 745 646 021 / 745 123

Љубица Ковачевић Милица Ерцег

Мичуринова 1 21400 Б. Паланка

omladinski.eko.klub@gmail.co m

064 / 13 45 663

Марко Роквић

И.Л. Рибара 207 21400 Б. Паланка

dr.nenad.keravica@gmail.com

021 / 751 496 * 063 / 406 864

др Ненад Керавица *

Невесињска 7 21432 Гајдобра Карађорђева 147 21314 Нештин Маршала Тита 33 21424 Товаришево Бродарско насеље 3 21480 Бачка Паланка Железничко насеље 1 број 3 21400Б. Паланка

Саво Бакмаз

ekonestin@gmail.com

www.ekonestin.org

061 / 30 11 577

Александар Ждерић

Сретеније Башић

063 / 77 52 138

Ранко Тешић

Ксенија Краљ


10.

„Микроструктура“ 28015283

Вељка Влаховића 37 21480 Бачка Паланка

Вујадин Релић

11.

Удружење сеоског туриз,а и руралног развоја Пивнице 28067283

Првоборачка 69 21469 Пивнице

Мирко Влчек

12.

„Центар за развој – БП“ 28067623

Светозара Милетића 7 21480 Бачка Паланка

Споменка Роквић

Трг Бориса Кидрича бб 21413 Челарево

Драго Бубало

Иве Андрића 9 21480 Бачка Паланка

Дејан Милановић

13.

14. БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

1.

БАЧКА ЈУЖНОБАЧКИ 2.

3.

4.

5.

6. 7.

Удружење „Клуб пријатеља срца“ 28011849 Удружење „Центар за развој деце и омладине“ 28078641 Удружење грађана «Зелени круг» 08870675 Еколошки покрет Зелени 08236186 Удружење еколога «ЕКОС» 08877572 Омладинско удружење E.Y.B.L 08879885 Едукативно ЕколошкиТим 28016263 Удружење «ЕКО СВЕТ» 08879664 Омладинско удружење «Омладина за бољи живот» 28010729

Св. Марковића 3 21470 Бачки Петровац

ekolist@yahoo.com ekolistmagazin@gmail.com

Коларова 3 21470 Бачки Петровац

kolarj@neobee.net boldocky@neobee.net

Гложан, М.Тита 58, 21412 Гложан

viera@hallsys.com viera@hallsys.net daniela@hallsys.net vierat44@gmail.com

Оравска 9 21470 Б.Петровац Кулпински пут 3 21470 Бачки Петровац М.Тита 20 21470 Б. Петровац Ћирпанова 26 21473 Маглић

eyblpetrovec@azet.sk

www.ekolist.org

021 / 780 537 Ф / 782 244 065 / 88 80 857 021 / 780 397 * Т/Ф 781 084 * * 064 / 11 26 292 063 / 75 87 430 021 / 788 058 021 / 788 122 021 / 788 173 062 / 228 959

064 / 73 41 619

Јадранка Марчок

Марија Болдоцки * Јан Колар * * Виера Турчан Јан Краснец Бранислав Мерник Skype: branisla.mernik Даниел Лекар Александар Николић Самуел Мишковић

Бранислав Недељковић


8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. БАЧКА ТОПОЛА

1.

БАЧКА СЕВЕРНОБАЧКИ 2.

«Викенд насеље Гложан» 28044429 Савез удружења "Ромкиње Војводине" 28020651 Ловачко друштво «Фазан» 08085331 Удружење жена «Словемка» 08851387 Центар за едукацију, толеранцију и мултикултуризам 08908648 Удружење « Чирикљи » 28006578 Еколошки покрет Маглић 28081081 Удружење грађана «Сви» 08876282 Еколошко удружење «Јабланов ред» 28009062

Дунавска обала бб 21412 Гложан

Тања Арсић

Хурбанова 4 21470 Б. Петровац

Данијела Богдановић

Ксаналска бб 21472 Кулпин

Бранислав Плахћински

Маршала Тита 58 21412 Гложан

Вјера Мишковицова

Симе Шолаје 2/ц 21473 Маглић

063 / 551 801

Хурбанова 4 21470 Бачки Петровац Иве Лоле Рибара бб 21473 Маглић

Анна Ђурић

Данијела Богдановић 021 / 785 332 * 061 / 11 39 720

Српска 2 24331 Бајша

Зоран Лакић * Атила Месарош Тибор Месарош

Пачирски пут 2 24340 Стара Моравица

063 / 10 90 748

Тимеа Бесе Тот Баги Марта

024 / 712 631 ?

Тибор Лештар

3.

Екоенергија у Србији и Еколошки кластер (Е.С.Е. КЛАСТЕР ) 28030053

4.

La Sion 28034253

Маршала Тита 77 24300 Бачка Топола

Немања Трапарић

5.

Одред извиђача «Сава Ковачевић» 08133395

Лељинова 33 24342 Пачир

Карољ Кадар

6.

«Општинска унија» 08853541

Цветна 28 24300 Бачка Топола

М.Тита 70 24300 Б.Топола

topunija@stcable.net

http://www.topunija.org/

024 / 716 925

Михаљ Ковач


7.

8.

9.

10.

БЕЛА ПАЛАНКА ПИРОТСКИ

11.

Еколошко друштво «Аркус» 08234264

1

Удружење «Белпа-еко» 28010001

2.

3.

БЕЛА ЦРКВА БАНАТ ЈУЖНОБАНАТ СКИ

Друштво за заштиту животиња « HAPPY ANIMALS HOME» 28027737 Одрживо Рурално Окружење – ОРО 28001584 Удружење за заштиту на раду, противпожарну заштиту и екологију општине Бачка Топола 08107254 Удружење за регионалну сарадњу «УРКО» 08691312

Удружење за заштиту животиња „Флук“ 28003102 Удружење „TE DEUM“ 28007477

4.

Удружење „Једнаке шансе“ 28077173

1.

Удружење грађана «Аурора» 08879826

2.

Школа плус-Доситеј Обрадовић 08729158

Салаш 116 24300 Бачка Топола

Мара Јовановић

Тинаестг маја 22 24351 Ново Орахово

Агота Јакус

Маршала Тита 39 2430 Бачка Топола

Груја Милошев

Лењинова 33

Золтан Сомбати

24342 Пачир Школска бр 2 24300 Б. Топола

arcuske@gmail.com mikloscs@yahoo.com

www.arcus.org.rs

024 / 714 831 064 / 81 95 214* 064 / 36 86 178

Кмећко Чонгор Миклош Чонгор*

Карађорђева бб

18310

Мики Златковић

Бела Паланка Српских владара 51 18310 Бела Паланка Карађорђева бб 18310 Бела Паланка Српских владара 3 18310 Бела Паланка

Љиљана Шурдиловић Слободан Јањић

Драган Јоцић

I Октобар 24, 26340 Бела Црква

nvo.aurora@gmail.com milan.belobabic@gmail.com

Трг руских кадета 1 26340 Бела Црква

skolaplus@neobee.net ruetureabc@gmail.com skolaplusbelacrkva@gmail.com

013 / 851 448, 064 / 91 03 104 062 / 508 801 013 / 851 102 www.skolaplus.blogspot.com

013 / 854 320 * Т/Ф 853 456 * 061 / 31 54 599

Милан Белобабић Јелена Живковић Јасмина Туртуреа * Љиљана Стехлик


3.

4.

5.

6.

7.

БЕОГРАД БАРАЈЕВО

Удружење грађана «Нада за спас» 08782563 Удружење грађана «Еко фарма» 28011857

Вацлава Хавела 26 Чешко Село 26430 Бела Црква Пролетерска 10 26340 Бела Црква

Удружење грађана « Белоцркванска слободна иницијатива » 28029942 Еколошко удружење грађана «Arenariа» 28060408

Војске Југославије 21 26340 Бела Црква

Борис Ђурђев

Масарикова 42 26340 Бела Црква

Барбара Фиксмер baja_MC@msn.com Skype: БАРБАРА Фиксмер

8.

9.

Еколошко друштво «Караш» 08845948

М. Тита 32 26346 Јасеново

1.

2.

http://www.facebook.com/pa ges/Izvor-mladosti-Sourceof-Youth-Izvorultinere%C5%A3ei/131024206 943701

Антон Стехлик *

Карашка 14 26347 Гребенац

Дејана Бранкова 50 Дупљаја 26340 Бела Црква

БЕОГРАД ВОЖДОВАЦ

013 / 852 932 *

Јасмина Веверица Видосава Митровић

Извор младости 28023715

„Еколошки центар Чиковски салаш“ 28063989

1.

063 / 84 15 831 063 / 84 66 096

Удружење Изазов живота 17698729 Удружење "Републичка унија за заштиту културе, уметности и екологије" 28010150 «Центар за одрживу пољопривреду и рурални развој» 17600044

Средњи крај 352 11460 Барајево

izvormladosti@gmail.com

eko.arenaria@gmail.com

065 / 43 57 471

063 / 635 397

Стефан Катић

Миланче Симоновић

011 / 430 078 064 / 39 50 433 *

izazov.zivota@gmail.com

011 / 83 00 009 062 / 402 353

Српко Савић *

Дејан Тмушић Зорана Гајић Skype zorana011

Устаничка 125 б Београд 11010 Вождовац

Владимир Васић

Слободе Трајковић 9а Београд 11010 Вождовац

Јелена Сајић


3.

Удружење «Ђачко доба» 28000839

4.

HabiProt - Удружење за одрживи развој и очување природних станишта Србије 17670611

5.

Удружење за заштиту животне средине "Think Green" 17672762

6.

«Еко алтернатива» 28032099

7.

ЕкоФОН 28018274

8.

Удружење « Активан живот » 28009046

9.

10.

11.

12.

Регионални центар за екологију «Ековизија» 28023111 "Социолошко едукативна и научно - експериментална радионица" СКЕНЕР 28044453 «Омладинска организација Кабеза» 17659308 Удружење «Камена колонија» 28002149

Дарвинова 29/23 Београд 11010 Вождовац Булевар ослобођења 106/34 Београд 11010 Вождовац

Драгица Радосављевић

habiprot@ikomline.net +

www.habiprot.org.rs

011 / 39 83 379

Војводе Степе 531 Београд 11010 Вождовац Краља Владимира 71/38 ПАК 160515 Београд Вождовац Јове Илића 154 Београд 11010 Вождовац Веселина Маслеше 62 Београд 11010 Вождовац Булевар ослобођења 96 Београд 11010 Вождовац Кумодрашка 1 Београд 11010 Вождовац

Милан Ђурић

Јасминка Ђаковић

063 / 83 43 234 * office@ekoalternativa.org

www.ekoalternativa.org

064 / 16 48 800**

http://eko.fon.rs

kontakt@aktivanzivot.com

www.aktivanzivot.com

011 / 21 24 426 064 / 50 72 603*

Босиљка Зубић Илић * bosiljka.zubic@ekoalt ernativa.org Слађана Шкобић ** sladjana.skobic@ekoal ternativa.org Наташа Петровић petrovicn@fon.rs

Верољуб Змијанац* veroljub@aktivanzivot .com Никола Пантелић

011 / 39 73 299 064 / 22 60 295 * 064 / 22 39 494**

Борислав Ђукановић * borodj@sezampro.rs Снежана Филиповић**

Јове Илића 154 Београд 11010 Вождовац

Марко Ћирковић

Ровињска 12 Београд 11010 Вождовац

Зоран Ђајић


13.

Женска економска еколошка организација 17702459

14.

Удружење грађана «Импулс» 17643606

15.

16.

17.

"Serbia Green Building Council" 28025033 Удружење «Еко медија пул» 28000057 Чувари блага истраживање, заштита и очување гљива и природе 17405390

18.

Удружење "WaterGreen" 28047738

19.

"Тим за Образовање и Културу-ТОК" 28030967

20.

«Независна организација за развој и промоцију Србије» 28025505

21.

Удружење грађана « Беобин » 28005890

22.

Едукативноакционог центра за унапређење очувања природних ресурса и промоцију одрживог развоја "ECO- PRIORA" 17707477

Бране Ћосића 38 Београд 11010 Вождовац Војводе Степе 285 , стан 37 Београд 11010 Вождовац Војводе Степе 3 Београд 11010 Вождовац Устаничка 128а Београд 11010 Вождовац

Ана Баралић

Снежана Кузмановић

info@serbiagbc.org +

www.serbiagbc.org

011 / 24 65 587 Ф / 39 82 477

Мишо Бабовић

ekomedija@gmail.com

Булевар војводе Степе 261 Београд 11010 Вождовац

Илија Димитријевић

Браће Јерковић 21 Београд 11010 Вождовац Растка Петровића 27 Београд 11010 Вождовац Краља Владимира 72/16 Београд 11010 Вождовац

Марија Голубовић Младен Вуканац

Игор Ћосић

Милош Дилкић

info@ontheroad.rs

www.ontheroad.rs

011 / 41 41 828

Александра Илић

Јове Илића 154 Београд 11010 Вождовац

Марија Здравковић

Војводе Степе 26/13 Београд 11010 Вождовац

Иван Тијанић


23.

«Удружење оператера и сакупљача отпада Србије» 28030878

24.

Центар ЕТОС 17755161

Устаничка 147 Београд 11010 Вождовац

Вук Павићевић

25.

Удружење грађана «Еко-Србија» 28000596

Војводе Влаховића 33 Београд 11010 Вождовац

Марко Ђорић Иван Лукић

26.

Невладина организација «Ленон» 28013965

Војводе Степе 287 Београд 11010 Вождовац

Жељко Савић

27.

Удружење «Пеђолино еко кидс» 28005172

28.

„Ековожд“ 28061030

29.

Удружење грађана Екофил 28081464

30.

Удружење љубитеља природе и путовања „Нада“ 17751433

31.

Удружење грађана "INTERHRAM" 28074735

32.

Удружење грађана Екофил 28081464

Мурска 14 Београд 11010 Вождовац

Слободана Јовића 6ђ 11222 Београд Вождовац Мурска 14 11010 Београд Вождовац Мокролушка 90/38 11010 Београд Вождовац Паланачки Поток 20 11232 Рипањ Београд Вождовац Јована Бијелића 12 11010 Београд Вождовац Мокролушка 90/38 11010 Београд Вождовац

Војин Ђурђевић

pedjolinokids@yahoo.com

www.pedjolino.com

011 / 30 97 611 063 / 227 948

Предраг Вуковић

Јелена Плавански

Јелена Радуловић

Нада Павловић

Милорад Катић

Јелена Радуловић


БЕОГРАД ВРАЧАР 1.

2.

3.

4.

Центар за очување биодиверзитета и одрживи развој ЕКОЛИБРИ – БИОНЕТ 17641689 АМБАСАДОРИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Environmental Ambassadors 17562142 Друштво инжињера и техничара за управљање ризицима у животној средини Србије - ДИТУР 17371517 Еколошко удружење невладина организација «Газо вода» 28037228

Синђелићева 7 11000 Београд Врачар

Јована Рајића 5д 11000 Београд Врачар

Генерала Хорватовића 10 11000 Београд Врачар

5.

Синђелићева 21 11000 Београд Врачар

6.

Чувари природе 28002696

Саве Текелије 5 11000 Београд

Удружење « Биоген » 28012250 Удружење «Октопус» 17485148

Краља Милана 156 11000 Београд Вијислава Илића 28 11000 Београд Београдска 39 11000 Београд Врачар

8.

9.

Зелени сто 17165372

10.

Културно-еколошко друштво « Нешто боље » 17748297

ambasadorizs@gmail.com office@ambassadors-env.org

Кнеза Милоша 7а 11000 Београд Врачар

«Удружење за технологију воде и санитарно инжињерство» 07025572

7.

office@ecolibribionet.co.rs

Ламартинова 15 11000 Београд Врачар

www.ecolibribionet.co.rs

http://www.ambassadorsenv.org

http://www.ditur.rs

011 / 34 42 975

Биљана Ангелус

011 / 32 24 442 Т/Ф / 32 48 775

Анђелка Михајлов Александра Кнез Милојковић

011 / 27 62 867*

Милован Видаковић * vidakovic.m@sbb.rs Никола Клеут ** nikola@ditur.rs

011 / 27 62 867** 063 / 87 62 905**

zogaviki07@gmail.com

Благоја Гаврић

http://www.gazowater.com

Предраг Богдановић

office@cuvariprirode.org

http://cuvariprirode.org/

011 / 24 38 177 066 / 91 43 259

Јасмина Чеврљаковић Милан Рогуља

oktoopus@gmail.com oktoopus@oktoopus.org greentbl@gmail.com office@green/table.org

http://www.oktoopus.org

http://green-table.org

062 / 417 251 011 / 33 40 062 011 / 33 41 006

Биљана Вицковић b.vickovic@oktoopus. org Андреј Васиљевић

Ново Томић


11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Удужење грађана «Вратимо лепоту рекама» 17676601 "ЕкоФорум-Форум за одрживи развој и заштиту човекове средине" 17406116 «Друштво за улепшавање Врачара» 28018789 Српско друштво за заштиту вода 07070730 Удружење Рома « Маза » 17405063 Удружење « Зелена брда » 28011822 «Одговорни природи» 28023332 Удружење «екоБеГ» 28014791

19.

Удружење за социјални, економски, еколошки и одрживи развој неразвијених места у Србији "ЕКО +" 28016174

20.

«Удружење Q4life» 17751646

21.

Културно-еколошко деуштво «Нешто боље» 17748297

Катанићева 24 11000 Београд Врачар Радивоја Кораћа 4 11000 Београд За пошту: Сарајевска 11

Весна Југовић

info@ekoforum.org

Михајло Маричић

www.ekoforum.org

Његошева 1 11000 Београд Врачар Кнеза Милоша 9/I 11000 Београд Цара Николаја Другог 11 11000 Београд Хаџи-Проданова 18 11000 Београд Врачар Крунска 11 11000 Београд Врачар Крунска 46 11000 Београд Врачар

Марко Јовановић

http://test.revision.rs/sdzv/

Т/Ф 011 / 32 41 656

Милан Димкић

Љиљана Савовић 063 / 368 399 * 060 / 38 60 929** 064 / 32 03 473**

pr@odgovorniprirodi.rs info@odgovorniprirodi.rs

www.odgovorniprirodi.rs

011 / 31 16 861 Ф / 31 30 868

Никола Вуковић* nikolanv@hotmail.com

Драган Протић protic.dragan@yahoo.com

Ивана Мирковић Миодраг Недељковић

Његошева 54 11000 Београд Врачар

Илија Јовић Урош Маровић

Господара Вучића 9/2 11000 Београд

Наташа Стевановић

Ламартинова 15 11000 Београд Врачар

http://glasknjige.com/?page_i d=78

Ново Томић


22.

23.

24.

25.

26.

«Екоцентрик» 28038747 Удружење Бекпекера 17452088 Представништво Међурегионалне еколошке друштвене организације "ГРИНЛАЈТ" у Републици Србији 28900112 Удружење хемичара и технолога Србије 07052898 «Асоцијација за управљање отпадом– Zaro Waste Serbia » 17601636

office@ekocentrik.org ekocentrik@yahoo.com

Булевар краља Александра 112 11000 Београд

office@backpackers.rs

Кнеза Милоша 7a/II 11000 Београд Гастона Гравијеа 5/18 11118 Београд Ђорђа Вајферта 30 11000 Београд

Удружење БРИК 28030223

28.

"Центар за друштвени активизам Србије" 17734792

Његошева 28а 11000 Београд Врачар

29. K

Нови еколошки покрет «Еко план» 17078887

Крушедолска 1/б 11000 Београд Врачар

30.

Удружење грађана Озон 17695045

Београдска 35/1 11000 Београд Врачар

Друштво за очување дивљих животиња «МУСТЕЛА» 17166549 Еколшко Медицински Клуб 28040946 Удружење „Центар за развој друштва“ 28056761

Његошева 51 11000 Београд Врачар

32.

33.

http://www.ekocentrik.org/

064 / 17 46 039 063 / 82 14 222

brkicmarjana@gmail.com

Уна Бујас unaraguna@gmail.com

http://www.backpackers.rs/

011/ 24б56 961

Тимочка 13 11000 Београд Врачар

27.

31.

Марјана Бркић

Мекензијева 18 11000 Београд Врачар

Милош Јаковљевић

Николај Петров

Зоран Поповић

info@zerowasteserbia.org

www.zerowasteserbia.org

011 / 38 60 944 063 / 439 833

Ирина Вранеш

Никола Главоњић

http://www.cedas.org.rs ?

ekoplanbeograd@gmail.com

011 / 34 46 355? 011 / 34 40 543 011 / 34 40 779 063 / 353 102

Милош Хинић Маринко Вучићевић vucicev@eunet.rs Јасмина Марковић Јелена Маџарац

paunmchi@eunet.rs

011 / 34 42 149 011 / 34 42 265

Милан Пауновић

Дечанска 5 1100 Београд Врачар

Александра Бувач

Војислава Илића 36/5/ц 11000 Београд

Александра Младеновић


34.

35.

36.

37

38.

БЕОГРАД ГРОЦКА

Удружење „Центар за развој хуманог друштва“ 28024363 Удружење „Сви за Београд“ 28070799 Национално удружење за развој органске производње „Serbia organika“ 17753487 Удружење за заштиту животиња и развој грађанске свести „Феникс“ 17751581 „Амбасадори одрживог развоја и животне средине“ 28074573

Цара Николаја II 63/6/12 11000 Београд Врачар Мутапова 12 Београд Врачар

Душан Џелебџић

Момчило Шајић

Молерова 29/A 11000 Београд Врачар Интернационалн их бригада 11 11000 Београд Врачар Јована Рајића 5-Д 11000 Београд Врачар Булевар краља Акександра 92/11 1100о Београд Врачар

Ивана Симић

drustvo.feniks@yahoo.com

http://feniks.org.rs/

064 / 25 37 115

Милица Ранковић

Анђелка Михајлов

39.

„Центар за едукацију и помоћ омладине Београда“ 28073631

40.

"Удружење за унапређење животне средине и урбаних простора – ЗЕЛЕНИ ГРАД" 28078919

1.

«Покрет РАЗВОЈ » 28007116

2.

" Удружење грађана Гроцке Екодемос" 17751093

3.

"Авала GREEN LIFE" 28026439

Авалска 176 11224 Врчин

Урош Мишковић

4.

«Нова земља» 17609602

Смедеревски пут 4 прилаз3 11306 Гроцка

Александар Трифковић

Његошева 38-40 11000Београд Врачар Железнички пут 10 11224 Врчин Саве Ковачевића 6 11306 Гроцка

Радован Миловановић

Андријана Аћимовић

Драгољуб Радосављевић Дарко Петровић


Краља Петра I 56 11130 Калуђерица Војводе Степе Степановића 11 11130 Калуђерица

5.

Удружење грађана Мало-велико срце 17753444

6.

Удружење «Снага грађана» 17756095

7.

Удружење грађана «Друштво за заштиту на раду, од пожара и животне средине-Србије» 28007337

8.

„Пурпурна Винча“ 17373994

Бело Брдо 17 11351 Винча

Драган Јанковић

9.

„Покрет РАЗВОЈ“ 28007116

Железнички пут 10 11224 Врчин

Драгољуб Радосављевић

10.

Удружење грађана општине Гроцка „Покрет за Гроцку“ 28078293

Булевар ослобођења 9 11306 Гроцка

Бора Настасић

11.

Удружење „Наша Калуђерица“ 28078510

БЕОГРАД ЗВЕЗДАРА

Предраг Бабић

062 / 14 24 915

Војислава Илића 12а 11130 Калуђерица

Невђиван Каљеши

Краља Петра I 11/19 11130 Калуђерица

1.

Удружење «Сачувајмо звездарску шуму» 28003366

Војводе Симе Поповића 8 Београд 11060 Звездара

2.

Удружење «3. децембар» 28033168

Устаничка 244А Београд 11060 Звездара

3.

Међународни научни форум «Дунав-река сарадње» 06976883

Стјепана Љубише 23 Београд 11060 Звездара

Горан Пекарски

Драгољуб Крстић

zvezdarskasuma@yahoo.com

http://zvezdarskasuma.blogsp ot.com http://sites.google.com/site/zv ezdaraforest http://www.facebook.com/gro up.php?gid=103341934230

064 / 17 76 182* 064 / 21 40 604**

Мирослав Демајо Владимир Мартиновић * Лидија Трандафиловић Зоран Павловић Дејан Симоновић**

Бојана Дуловић

office@danubecooperation.com

http://www.danubecooperation.com/

011 / 24 57 042 Ф 011 / 24 56 091

Едита Карановић


Војводе Влаховића 49г/2/10 Београд 11060 Звездара Мије Ковачевића 8 Београд 11060 Звездара Булевар краља Александра 314 Београд 11060 Звездара

4.

Организација за екологију-ОЗЕ 28026960

5.

«Зелена Еко Планета» 28012462

6.

Удружење грађана « Зелена Стаза» 17571001

7.

Удружење «Покрет за Звездару» 28025122

Ђаковачка 25 Београд 11060 Звездара

8.

«Екоурбана радионица» 17317849

Супилова 111 Београд 11060 Звездара

9.

10

Центар за омладински активизам "Млади и активни" 17786229 Удружење « Зимзелен » 17600214

11.

Еколошко удружење грађана Шумска вила 17701894

12.

«Ананда Београд» 17699792

13.

14.

НВО «Едукативни центар» 28001118 Београдски фестивал цвећа 28022492

Лидија Кесар

Илија Ђорђевић

Никола Јелић

Небојша Шаљић

ecourban@eunet.rs ecofemfo@ptt.rs

011/ 27 50 876

Самјуела Бекета 15 Београд 11060 Звездара

Урош Тодоровић

Лединачка 1 Београд 11060 Звездара Николе Доксата 40а Београд 11060 Звездара Устаничка 244в Београд 11060 Звездара Драгослава Срејовића 16 Београд 11060 Звездара Раваничка 26 Београд 11060 Звездара

Соња Продановић

info@sumskavila.org

http://sumskavila.org

anandabeograd@gmail.com

http://www.ananda.org.rs

011 / 20 83 771

Звонимир Кодић

011 / 34 32 890

Ненад Николић

063 / 78 99 032 Небојша Божанин 064 / 51 51 775 Горан Милић

info@bfc.rs

www.bfc.rs www.beogradskifestivalcveca .rs

Ивана Марић


15.

«Друштво за биолошка истраживања Сергеј Д. Матвејев» 28036191

16.

Покрет Здраво 17703463

17.

Еколошко удружење грађана ШУМСКА ВИЛА 17701894

18.

Удружење « КНХ Србија » 17749285

19.

Центар за развој «Фокус» 17335669

20.

Удружење грађана "Зелени Луг" 28039689

21.

«Група за развој еколошке свести – ГРЕС» 17754572

Раваничка 20 Београд 11060 Звездара

22.

Удружење грађана «Делфин» 17686771

Кланичка стара 9а Београд 11060 Звездара

23.

Удружење «Каркатаг » 28004346

Једренска 1/39 Београд 11060 Звездара

Ана Димитријевић

24.

Удружење грађана за развој и унапређење туризма и екологије "МОЋ ПРИРОДЕ" 28036264

Мурманска 29а Београд 11050 Звездара

Гордана Руњевац

Браће Срнић 53 Београд 11060 Звездара Николе Доксата 40а Београд 11060 Звездара Николе Доксата 40а Београд 11060 Звездара Димитрија Туцовића 28а Београд 11060 Звездара Живојина Жујовића 17 Београд 11060 Звездара Владимира Дворниковића 34 Београд 11060 Звездара

dbi.matvejev@gmail.com

info@pokretzdravo.org

info@sumskavila.org

http://www.matvejev.org/ www.matvejev.org

Стефан Ерчић Александар Симовић

http://pokretzdravo.org

Драгана Абрамовић

http://sumskavila.org

011 / 34 32 890

Ненад Николић

Ненад Милијановић

Даниела Додић

Ненад Величковић Илија Ивић Славољуб Митрови

Александар Блајић

delfin.org@gmail.com

http://nvodelfin.org

011 / 29 90 079 063 / 637 657 063 / 87 89 730

Драгана Јовановић


25.

Удружење грађана «Плави хоризонт»Београд, са подружницом у АранђеловцуМисача 17522574

Димитрија Туцовића 43 Београд 11060 Звездара

26.

Еколошко удружење Хеликс 17600206

Владимира Митровића 10 Београд 11060 Звездара

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Удружење грађана "Центар за економију, политику, екологију и развој" 17643126 „Центар за едукативни и еколошки развој“ 28073739 Центар за одрживи развој „Дизајнери одрживог развоја“ 28072694 „Центар за управљање променама и одрживи развој“ 28073330 „Центар експертизе за природне и економске ресурсе“ 28073232 Иницијатива за одрживу урбану мобилност 28000138 Невладина организација „Едукативни центар“ 28001118 Лига за орнитолошку акцију Србије 17570404

Милорад Катић

info@heliks.org.rs

www.heliks.org.rs

Бранка Крсмановића 18А Београд 11060 Звездара

011 / 30 49 700 064 / 35 35 000

Небојша Ђорђевић

011/ 30 85 040

Александра Томић

Друговачка 29е Београд 11050 Звездара

Ксенија Марјановић

Чингријина 12 11050 Београд Звездара

Јелена Николић

Жичка 25 11050 Београд Звездара

Андреј Димитријевић

Војводе Шупљикца 57/33 11050 Београд Звездара

Филип Јовановић

Поп-Стојанова 5 11050 Београд Звездара

Коста Ћирић

Драгослава Срејовића 16 11050 Београд Звездара

Горан Милић

Шејкина 3 Број стана г2 11050 Београд Звездара

birdingserbia@gmail.com

www.ptica.org

Драган Симић


35.

36.

37. БЕОГРАД ЗЕМУН

1.

2.

3.

4.

5.

Удружење “Сол арт“ 28074158 Удружење „Центар за здраву исхрану“ 28077629 Удружење грађана Gem plus 28079478 Удружење Еколошки покрет Земун 17334140 Удружење «Аванти» 17452860 Удружење "Урбана екологија" 17641212 « Истражи Србију » 28004168 Удружење за права и заштиту животиња и природе ТЕРА

Војводе Бране 36/4 11050 Београд Звездара

Филип Гајић

Хазарска 61 11050Београд Звездара

Дејан Масликовић

20 октобра 5а 11050 Београд Звездара

Горан Илић

Стара 5 11080 Земун

ekopokret.zemun@gmail.com

http://www.lagumica.org.rs/n vo-ekoloski-pokret-zemun

063 / 85 85 550 * Љиљана Марјановић * Дајана Радивојевић Александра Имширагић Ђурић

Браће Абафи 8 11080 Земун Филипа Вишњића 41/19 Земун Скопљанска 40/1 Београд 11080 Земун

urbana.ekologija@gmail.com

http://www.lagumica.org.rs/n vo-urbana-ekolologija/

info@explore-serbia.rs

www.explore-serbia.rs

062 / 80 19 064

069 / 655 777

Тошин бунар 1

Нада Ђурић Татјана Анић

Драгољуб Стевановић

11080 Земун

28014023

6.

Заштитимо Дунав

Кларе Цеткин 8/13

28029454

Београд

Милош Костић

11080 Земун

7.

Удружење за заштиту животне средине "ЕКО БАТАЈНИЦА" 17316753

Милице Ракић 77 Београд 11273 Батајница

8.

Екотаур 28034903

Првомајска 48 11080 Земун

Мирослав Цветковић

9.

Удружење грађана «VIA CENTAR» 17164333

Прегревица 128 11080 Земун

Ана Милутиновић Валерија ЧабрићАћимовић

Милан Антић ekobatajnica2000@gmail.com

062 / 80 19 027

anticmisha@gmail.com


10.

11.

12.

Туристичко друштво «Земун» 07052260 Еколошки клуб Енергија 28016891 Друштво за заштиту биља Србије 07071680 "Удружење Рома Жарко ЈовановићЈагдино Батајница" 17454005 Еколошко друштво «Рода» 17734997 Међународна научно - иновациона организација "Еколошка енергија" 28066708

Змај Јовина 14 11080 Земун

turistickodrustvozemun@eunet.rs

http://sites.google.co/site/turi stickodrustvozemun

011 / 21 92 094 011 / 26 11 008

Првомајска 85 11080 Земун Немаљина 6 11080 Земун

Мирјана Николић

Миодраг Стојановић

plantprs@eunet.rs

www.plantprs.org.rs

011 / 26 15 315 lok. 489 Т/ф / 31 60 991 011 /31 60 630

Бојан Стојнић

Новосадска 74/3 Београд 11273 Батајница

Ђура Николић

Широки пут 2а 11273 Батајница

Драган Марковић

Метохијска 2 11080 Земун

Милош Станковић

Центар за развој и промоцију и хуманих односа 17335685 „Друштво стручњака еколошких наука Србије“ 28078480

Карађорђева 6/71 Земун

Иван Радисављевић

Јернеја Копитара бб 11080 Земун

Предраг Ћурчић

1.

Еколошко удружење «Старач» 28012080

Трбушница Трбушница бб 11550 Лазаревац

Иван Филиповић Зоран Тодосијевић

2.

« Удружење за одрживи регионални развој « 28022158

3.

Удружење Локална агенда 21 за Степојевац 28006420

13.

14.

15.

17.

18. БЕОГРАД ЛАЗАРЕВАЦ

Слободана Пенезића Крцуна 34 11550 Лазаревац Велимира Лесендрића Веце 6 11564 Степојевац

Ђорђе Цвијовић

Миољуб ? Станковић


4.

5.

6.

Удружење «Збеговац» 28002041 "Клуб љубитеља Лазаревца" 17323067 Еколошко друштво «Здравље» 28002408

Милана Којића 10 11550 Лазаревац Ибарски пут 124 Шопић 11550 Лазаревац

Барошевац бб 11565 Барошевац

7.

8.

« Удружење за заштиту здраве животне средине и приватне имовине » 28019459

9.

Центар за креативни развој Лазаревац 17568787

10.

"Ромско хуманитарно удружење Ром" 17328069

11.

Удружење «Еко центар Чувари природе» 28018754

12.

Еколошко друштво «Вреоци» 07726074

Дише Ђурђевића 91 11560 Вреоци

Еколошко друштво “Турија“ 17484206 «Женски ромски центар Велики Црљени» 17538233

3.октобра 45 11563 Велики Црљени 13. пролетерске 7 11563 Велики Црљени

14.

Зоран Ракић

11562 Јунковац

Еколошко друштво «Барошевац» 17492632

13.

Драган Стевановић

Драгољуб Васиљевић

ekobar@absolutok.net

011 / 81 58 513

Аранђеловачки пут 4 11565 Барошевац

Драган Миљанић

Милете Стевановића 40 Зеоке 11550 Лазаревац

Колубарски трг бб 11550 Лазаревац

Вељка Влаховића 50/3 11550 Лазаревац

Зоран Марковић

Валентина Марковић

CKR@absolutok.net rhurom@absolutok.net

www.romlazarevac.org

011 / 81 10 892 011 / 81 58 934 063 / 86 59 534 064 / 00 76 856

Горан Станојевић

Иван Кушић

Гордана Кулић

Александар Николић

Слободанка Васић


15.

16.

БЕОГРАД МЛАДЕНОВАЦ

БЕОГРАД НОВИ БЕОГРАД

Удружење љубитеља села "АГРО ЕКО БИЗНИС ЦЕНТАР" 17685317 Еколошко друштво «Колубарски трг» 17747355

Аранђеловачки пут 7А 11563 Рудовци

Радоје Станојловић

Колубарски трг 16а 11550 Лазаревац Јанка Стајчића 31 Шопић 11550 Лазаревац

Миодраг Милићевић

17.

Еколошко друштво Шопић 17700162

18.

Еколошкио друштво „Барзиловица“ 17743287

Барзиловица бб 11550 Лазаревац

Небојша Матијашевић

19.

Еколошко друштво “Углед“ 17699199

Крушевица бб 11550 Лазаревац

Златомир Ивковић

20.

Еколошко друштво „Лазаревац у зеленом“ 17740172

Радована Драговића 3а 11550 Лазаревац

Ђорђе Ђукнић

1.

Одред ивиђача «Космајски одред» 07092342

Краља Петра I 150 11400 Младеновац

2.

Еколошко удружење за заштиту и унапређење животне средине „Еко-Младеновац“ 28016972

Краља Александра Обреновића 68 11400 Младеновац

1.

Млади истраживачи Србије 07052545

2.

ЕКОБ - Еколошки покрет Београда 17090755

3.

UNECO Union of ecologist 17322834

Булевар уметности 27 11070 Нови Београд др Агостина Нета 28/42 11070 Нови Београд Булевар Николе Тесле бб Брод «Гружа» 11070 Нови Београд

Зоран Петронијевић

oikosmajskiodred@gmail.com

064 / 21 41 070

Ненад Маринковић

Богдан Вуксановић

office@mis.org.rs

centar@uneco.rs

http://www.mis.org.rs

011 / 31 11 314 011 / 31 16 663 Ф / 31 16 653

http://www.ekob.org.rs

011 / 61 61 824 063 / 33 55 67

www.uneco.rs

011/30 58 987

Тања Петровић tanja@mis.org.rs Александар Ристић

Младенко Гверо mladengvero@gmail.co m

Јордан Алексић


4.

5.

Међународна унија за заштиту природе, програмска канцеларија за југоисточну Европу, IUCN 17742523 Еко-етно туристичко удружење "Дунавска оаза 1170" 28047754

6.

Додиром до здравља 17588109

7.

Удружење грађана «Еко футура» 28000898

8.

«Еко арт» 28051646

9.

10.

УНИСЕТУниверзитетски савез за екологију и туризам 17083830 "Иницијатива за друштвену одговорност" 28037058

11.

Еколошко друштво «Ђердап» 17080997

12.

Удружење GEM COLLECTION CLAB 17493086

13.

Асоцијација националних паркова и заштићених подручја Србије 28027257

др Ивана Рибара 91 11070 Нови Београд

aleksandra.nesic@iucn.org

www.iucn.org/southeasterneu rope

011 / 22 72 411

др Агостиња Нета 48 11070 Нови Београд др Ивана Рибара 26 11070 Нови Београд Бул. М.Пупина 174 / 74 11070 Нови Београд Шпанских бораца 24/11 11070 Нови Београд

Вукша Марвучић

Мира Митровић

Владимир Перошевић

Валентина Павличић

Милентија Поповића 18 А 11070 Нови Београд Јурија Гагарина11/44 11070 Нови Београд Булевар уметности 27 11070 Нови Београд

Борис Ерг

Весо Кнежевић

http://www.ido.rs

065 / 34 58 889* 069 34 38 220**

Милена Ђилас* Небојша Ратковић ** Душан Живковић

011 / 31 80 033 011 / 31 80 034

Светозар Остојић

Бул.М.Пупуна 10Б 11070 Нови Београд

Владимир Дражић

Омладинских бригада 1 11070 Нови Београд

Добривоје Антонић


14.

Удружење грађана Свет биљака 17704427

др Ивана Рибара 178/30 11070 Нови Београд

15.

Центар за истраживачке и развојне пројекте «EcoDev» 28034709

Булевар Зорана Ђинђића 35/16 11070 Нови Београд

16.

Удружењее «Ехо Винча» 17321013

17.

Удружење Циклонаут 28002718

18.

Еколошко удружење «Еко прекидач» 28009674

19.

"Научно истраживачки центар иновација, екологије и здравља" 28011431

Милентија Поповића 26/9 11070 Нови Београд

20.

«Зелена будућност» ( «Green future» ) 28034814

Булевар Зорана Ђинђића 43з 11070 Нови Београд

21.

"Научно истраживачки центар иновација, екологије и здравља" 28011431

Милентија поповића 26/) 11070 Нови Београд

22.

Људи за животиње 28037333

24.

Еко друм 28048874

25.

Удружење «Terra Amissa» 28041322

Јурија Гагарина 273 стан 23 11070 Нови Београд Јурија Гагарина 5/112 11070 Нови Београд Виноградска 37 б 11070 Нови Београд

Неде Спасојевић 1/8 11070 Нови Београд Џона Кенедија 49 11070 Нови Београд Љубинке Бобић 6 11070 Нови Београд

marko@svetbiljaka.com

www.svetbiljaka.com

063 / 80 23 833

Марко Ратић

Сопхие Кекић

jone@ciklonaut.com

http:/www.ciklonaut.com

011 / 157 859

Живорад Вуковић

065 /22 00 992

Јован Ераковић

Стојан Силбашки Ненад Станковић

Радмила Чанак

zelena.buducnost@gmail.com

www.zelenabuducnost.org.rs www.zelenabuducnost.rs

063 / 384 365

Драган Чучук

Наташа Вукмировић

Андреј Јаневски

Драган Јаћимовић


26.

Удружење «Природно градитељство» 28003625

27.

Удружење грађана «Геофлора» 17748467

28.

«Међународни јога академски центар» 28042680 Удружење за неговање енергетско-еколошке и технолошке свести "ЕНЕКОНИТ Центар" 28001002

Студентска 43 11070 Нови Београд

Златан Нинић

Јурија Гагарина 181 11070 Нови Београд Гандијева 101 11070 Нови Београд

Стево Марушић

Вера Милићевић

Народних хероја 41б/48 11070 Нови Београд

Драгољуб Антић

30.

ЈЦИ Београд 17481231

Јурија Гагарина 212/35 11070 Нови Београд

Александар Недељковић aleksandar.nedeljkovic @siepa.gov.rs

31.

Удружење грађана "Eco&Comm" 17608401

Гандијева 239 11070 Нови Београд

Влатко Црнчевић

32.

Удружење «Позитивна енергија» 28010273

Алексиначких рудара 24 11070 Нови Београд

Слађана Топаловић Несторовић

33. К

Удружење за одрживи развој и енергетску ефикасност „ОРЕЕ“ 28041411

Јурија Гагарина 263 11070 Нови Београд

34.

Удружење «III булевар» 28041730

35.

«Еколог» 17753720

29.

Милутина Миланковића 25 11070 Нови Београд Недељка Гвозденовића7/3 11070 Нови Београд

office@jci-beograd.org

oree07@gmail.com

http://www.jci-beograd.org

011 / 61 28 181 Ф / 61 28 070 063 / 10 61 764 064 / 05 05 508*

Вида Јевремовић*

Владан Коцић

Милош Марковић


36.

37.

38.

Удружење «Јоцина ада» 28026790 "Српско одељење Међународне академије наука за екологију и безбедност МАНЕБ" 28031599 Удружење «Даниловград» 28030860

39.

Омладински камп «Ђердап» 07723687

40.

Сви различити сви равноправни 17697862

41

42.

43.

44.

45.

Савезни центар за развој туризма и угоститељства 17302655 Удружење за еколошку заштиту Саве, Дунава и обале „ЕКОЦЕС“ 28056699 „Центар за одрживи развој и ресурсну економију“ 17757059 Европски форум за развој 28055722 Еколошкорециклажно удружење ; КРУГ-ОС 28079656

Јоцина ада бб 11070 Нови Београд

Александра Грубин

Гандијева 188 11070 Нови Београд

Милош Грујић

Булевар Арсенија Чарнојевића54а 11070 Нови Београд Бул. уметности 27 11070 Н.Београд Ђердапски пут бб 19236 Нови Сип Булевар Зорана Ђинђића 113/4/ 11070 Нови Београд др Ивана Рибара 77/3 11070 Нови Београсд

Томислав Секулић

kampdjerdap@gmail.com oskdjerdap@live.com

www.kampdjerdap.co.rs www.facebook.com/pages/O mladinski...

Т/Ф 011 / 31 80 034 062 / 80 677 15 019 / 809 555 019 / 809 509 062 / 80 677 14

Шимо Чичковић

Александар Јовановић

Драган Глигоријевић

Похорска 38/7 11070 Нови Београд

Иван Кнајтнер

Гандијева 35а 11070 Нови Београд

Драган Калиновић

Гандијева 20 11070 Нови Београд

Бранислав Сладојевић

Булевар Зорана Ђинђића 164 11070 Нови Београд

Зоран Стефановић


46.

EKO LINE 28062842

47.

Удружење „Фестино“ 28000162

48.

49.

БЕОГРАД ОБРЕНОВАЦ

Удружење грађана „Центар за развој социјалних компетенција“ 28000570 Удружење за промоцију активности на отвореном "Trip As Thrill" 28080743

1.

Удружење «Еко-двориште» 28001193

2.

Удружење «Перило Забрежје» 28026412

3.

Удружење « Еко-двориште » 28001193

4.

Удружење « ВИЋЕ » 28009682

Јурија Гагарина 206/80 11070 Нови Београд Милутина Миланковића 160 11070 Нови Београд Милутина Миланковића 28/4 11070 Нови Београд

Бранислав Пешић Јелена Јевремовић

Ивана Марков

Сандра Нешић

Гандијева 87/64 11070 Нови Београд

Влада Матић

Улица 6 број 9 11500 Обреновац

Валентина Калоперовић

Александра Симовића 99 11505 Забрежје

milankatic@gmail.com

063 / 77 07 741

Улица 6 број 9 11500 Обреновац Проте Матеје Ненадовића 79 11505 Забрежје

5.

« Хуманитарни центар Ром Обреновац » 17302515

Цара Лазара 86 11500 Обреновац

6.

Етно удружење «Село моје на обали Саве» 17673149

56 родољуба 192 11509 Скела

Милан Катић

Валентина Калоперовић

office@udruzenjevice.co.rs

maljarom@yubc.net

www.udruzenjevice.co.rs

011 / 87 55 286 * 064 / 16 03 796 *

Skype- udruzenjevice

064 / 29 60 44**

011 / 87 22 288**

Зоран Бегенишић * Александар Мишковић**

011 / 87 20 930 063 / 314 674

Љубиша Јовановић

064 / 61 69 902

Мирјана Словић


7.

Удружење ЗЕЛЕНА ТАМНАВСКА ПОЉА 28005431

8.

Удружење О-2 28004753

9.

Удружење «Нова 10» 28011342

10.

Удружење «Зелени Обреновац» 17489585

11.

«Балканска мрежа за развој и интеграцију Рома Обреновац» 17594982

Пољане 141 Пољане 11500 Обреновац Војводе Мишића 198 11500 Обреновац Цара Лазара 6ц 11500 Обреновац Војводе Путника 14 11500 Обреновац Цара Лазара 96 11500 Обреновац Обреновачки пут 132 Барич 11500 Обреновац Попа Леонтија Марковића 71 11500 Обреновац

Мирослав Петровић

Олга Миросављевић

Марина Крстић

zeleni.obrenovac@yahoo.com

http://www.facebook.com/gro up.php?gid=10044013442

011 / 87 21 510

Марко Перишић

Љубиша Јовановић

12.

Друштво жена Барич 17339150

13.

ОК ЦЕНТАРОбреновац 17644688

14.

Еколошко удружење за заштиту и унапређење животне средине "ЕКОМЛАДЕНОВАЦ" 28016972

Краља Александра Обреновића 68 11500 Обреновац

Богдан Вуксановић

15.

Развојни центар „Ром“ 17378937

Цара Лазара 94 11500 Обреновац

Златомир Јовановић

16.

Удружење Битка за Колубару 28075308

Војводе Мишића 183 11500 Обреновац

Момчило Јоксимовић

17.

Удружење „Бели багрем“ 28081316

Сублине 408 11507 Стублине

Живорад Сремчевић

Оливера Кадић

Миланка Велимировић


БЕОГРАД ПАЛИЛУЛА

1.

«Школа за опстанак» 17492926

2.

Еколошко друштво «Ендемит» 17331701

3.

Еко покрет «Штедиша» 17746499

4.

Зелени сан 28023782

5.

Удружење «Здрава средина» 28013906

6.

Удружење грађана "ХУМАНЕ ВЕЗЕ" 17752723

7.

Удружење грађана «Бициуклисти за здраву Палилулу» 28025793

8.

Удружење « Зелени пас» 28005750

9.

Удружење грађана «Еко-Сингидунум» 28020007

10.

РЕСПЕКТА 17608932

11.

«Природњаци-The Serbian naturalists association» 28025874

Цвијићева 28 Београд 11060 Палилула Војводе Мицка Крстића 9/13 Београд 11060 Палилула Слободана Јовановића 7/2 Београд 11060 Палилула Ратних војних инвалида 37 стан43 11211 Борча Сутјеска блок 334/е Београд 11060 Палилула Слободана Јовановића 3 Београд 11060 Палилула

contact@skolazaopstanak.org

office@endemit.org.rs

stedisa@open.telekom.rs

011 / 27 68 472 063 / 268 530

Гордана Брун brungor@sbb.rs

www.endemit.org.rs http://zastitaprirode.endemit.o rg.rs

011 / 21 83 651 064 / 20 82 900

Нада Ћосић

www.ekopokretstedisa.com

011/ 24 04 483

Жикица Цветковић

www.skolazaopstanak.org

Јелица Симеуновић

Драгутин Васић

Слађана Петровић

Миријевски булевар 74/5 Београд 11060 Палилула

Биљана Вулетић

Албанске споменице 18 Београд 11060 Палилула Миријевски булевар 48/1 Београд 11060 Палилула Булевар деспота Стефана 114/51 Београд 11060 Палилула Миријевски булевар 4 Београд 11060 Палилула

Ана Марковић

Драган Инђић

Елена Магдалена Ленард

prirodnjaci@gmail.com

http://www.prirodnjaci.org

Ненад Дунић Ивана Марић Милосавић


12.

13. K

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Удружење грађана «Кула» 17601105 Удружење «Еко планета» 28017871 Удружење грађана «Средина» 28039212

Чарлија Чаплина 14 Београд 11060 Палилула Митрополита Петра 23 11060 Палилула Пабла Неруде 2 стан 16 Београд 11060 Палилула

Удружење грађана «New life» 17543890

Саве Мркаља 5 11211 Борча

Удружење грађана «Центар за планирање и развој» 28023359

27. марта 3 Београд 11060 Палилула

Удружење грађана Еко-колонија «Дунавград» 17480430 Центар за развој руралног и екотуризма, ЦеРРЕТ 28009020 «Удружење за рационално коришћење обновљивих извора енергије» 17247298 ОСМЕХ – Организација за Солидарност,Мобил ност, Екологијуи Хуманост младих 17703293 «Зелени-Greens» 28008139

office@kulango.org kula.ngo@gmail.com

info@ekoplaneta.net jdrobac@ekoplaneta.net mravilic@ekoplaneta.net

u.sredina@gmail.com

www.kulango.org

www.ekoplaneta.net www.facebook.com

www.udruzenjesredina.rs

011 / 32 25 330 Т/Ф 011 / 32 92 585 063 / 88 66 129* 011 / 27 61 642 * 065 / 61 00 21**

064 / 97 31 831

Мирјана Томић

Јелена Дробац* drobac32@gmail.com Skype: drobac32 Марина Равилић** marina.ravilic@gmail.com

Урош Рајаковић

Владан Илић

Лидија Мартиновић

office@dpc.org.rs

Бранка Момирова 1 Београд 11060 Палилула

Перица Милески

Цвијићева 128 Београд 11060 Палилула

Милан Николајевић

Булева деспота Стефана 110 Београд 11060 Палилула

Предраг Милановић

Бранка Миљковића 2 Канцеларија Цвијићева 112 Београд 11000 Палилула Булевар деспота Стефана 62 Београд 11060 Палилула

info@smileofyouth.org

www.smileofyouth.org

Т/Ф 011/ 32 94 733 065 / 26 24 243*

Ана Јовановић* ancikina@gmail.com Skype :ana.jovanovic2006

Сања Васић


22.

23.

24.

25.

26.

27.

Удружење за заштиту животне средине "ЗЕЛЕНА СЕНКА" 28045581 Удружење за екологију Дунава у сектору рта "Бела Стена" 28045069 Удружење "Strawberry energy" 17745514 Удружење « Едукативни здравствени центар» 28000081 Удружење «Жиг» 28010354 Удружење грађана "Центар за екологију свести - Златни пут" 17459112

Игора Васиљева 21 Београд 11060 Палилула

Жарко Лазић

Бела стена 1 Београд 11060 Палилула

Асен Виденов

Нова 110 број 24 Београд 11060 Палилула Вишњички венац 25 Београд 11060 Палилула Цвијићева 90 Београд 11060 Палилула

Милош Милисављевић

Јелена Ћурчић

Жељко Радовић

Прерадовићева 7/1 Београд 11060 Палилула

28. К

Друштво за унапређење квалитета живота на левој страни Дунава "Дунавски венац" 17324985

29.

Иницијатива за опстанак 28062192

Здравка Челара 4 Београд 11060 Палилула

30

Удружење ФРАКТАЛ 17480014

Цвијићева 28 11060 Београд Палилула

31

Креативни тим „Зенит“ 17743783

32.

„Еко звезда“ 28068638

Зрењанински пут 44 11210 Београд

Мије ковачевића 10 11060 Београд Палилула Прилазни пут Ади Хуји 9 11060 Београд Палилула

Златко Калајџић

063 / 15 58 066**

Милош Булатовић* Грга Андријановић Лазар Ђуровић**

http://opstanak.weebly.com

065 / 22 88 663*

Милош Брун*

www.ngofractal.org

011/ 32 43 372 Т/Ф 011 / 33 45 581 063 / 287 345

Филип Павловић filip.pavlovic@ngofra ctal.org Ана Ранковић

ug.dunavskivenac@open.telek om.rs

www.dunavski-venac.org

ostanak@verat.net

office@ngofractal.org

011 / 27 13 046 063 / 213 760 *

Борислав Богосављевић Војислав Станковић Невена Пешикан Милица Младеновић


33.

34.

35.

36.

37.

38.

БЕОГРАД РАКОВИЦА

1.

2.

3.

4.

5.

„Еко гнездо“ 28080310 Удружење грађана за заштиту и очување Вишњичког рукавца „Наутички клуб – Дунавац“ 28001509 Удружење љубитеља Дунава „Хонда Марина Галија“ 17755722 Удружење грађана „Труст“ 28013469 Удружење „Центар паралела“ 28077190

Цвијићева 82/19 11060 Београд Палилула

Ивана Рајић

Маршала тита 93 Сланце 11060 Београд Палилула

Верица Мартиновић

www.dunavac.rs

Вишњичка 115А 11060 Београд Палилула

Александра Ристић

Цвијићева 45 11060 Београд Палилула Драгослава Срејовића 72 11060 Београд Палилула

Удружење за заштиту обала текућих и стајаћих вода, биљних и животињских врста и очување животне средине "Корморан" 28081626 САНЕКО Санитарно еколошко друштво 17599909

Видиковачки венац 9 Видиковац 11193 Раковица

Акт жене 28029772

Јелезовачка 16/6 11193 Раковица

Еколошко удружење «Залена Србија» 28006268 Удружење грађана «Миљаковац III» 17321943

Стевана Опачића 48 11193 Раковица Миљаковачке стазе10а 11193 Раковица

Центар за екологију и енергетски развој "GREEN CIRCLE" 28048173

Матије Гупца 15 11193 Раковица

Јелена Ђуровић Орешковић

Светомир Самарџић

Цевенка бб 11211 Борча

Љубомир Радовић

saneko98@yahoo.com

www.saneko98.com

011 / 23 34 423 063 / 85 13 806

Мара Влајковић Skype: mara.vlajkovic2 Зорица Николић Ана Имшировић Ђорђевић Драган Нелки

Миша Мићић

Милан Мишковић


6.

7.

8.

9.

БЕОГРАД САВСКИ ВЕНАЦ

Удружење грађана «perFORM» 17602527 Група за европску едукацију у областима информатике,еколог ије,права и стандардизације и развој спорта младих "ЕВРОПС" Удружењеграђана за заштиту животне средине Златибор «ЛИНЦУРА» 28033192 Удружење Некомпромитовани инетелектуалци београдски 28000545

Борска 36/б 11193 Раковица

office@raftingtarom.org.rs

062 / 85 91 977

17.октобра 108 11193 Беорад Раковица

Никола Тесла

Шесте Личке дивизије 7 11193 Раковица

064 / 32 88 727 064 / 61 36 620

Борска 29 11193 Београд Раковица

10.

Удружење „Зелено насеље – Петлово брдо“ 28084676

Милорада Драшковића 24 11193 Београд Раковица

1.

Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Србије « ECOLOGICA » 17057057

Кнеза Милоша 7а/I 11000 Београд Савски венац

2.

«Београдска Омладинска Мрежа» 17516787

3.

Удружење «Европски блок» 28008694

Краљице Наталије 28 11000 Београд Савски венац

4.

«ЗЕСТ – Центар за унапређење здравства и екологије у Србији» 17702432

Краљице Наталије 45 11000 Београд Савски венац

Данијел Пенђер

Радован Филиповић

Бошко Савковић Небојша Поповић Зоран Николић Небојша Недовић Слободан Нешковић Владимир Марковић

Владимир Гајић

ecologica@ptt.rs

www.ecologica.org.rs

011 / 32 44 248

Дурмиторска 3А/33 11000 Београд Савски венац

Лариса Јовановић

Слободан Јоксимовић

http://www.evropskiblok.rs ?

011 / 30 65 995 Ф / 30 65 996

Слободан Петковић

Бранка Колић


Александра Стамолиског 25 11000 Београд Савски венац Карађорђева 44/1 11000 Београд Ссавски венац Бањички венац 22 11000 Београд Савски венац

5.

Чувајте наш свет 28018428

6.

«Центар за урбани развој» 28019262

7.

Српска асоцијација за отпад-Кластер 28044704

8.

Удружење за функционалну исхрану и културу живљења '' НИТ'' 17703676

Балканска 11000 Београд Савски венац

udruzenjenit@yahoo.com

www.nit.co.rs www.nutritioninfotherapy.co.rs

9.

Организација за поштовање и бригу о животињама – ORCA 17308068

Рисанска 1 11000 Београд Савски венац

orcabeograd@yahoo.com

www.orca.rs

10.

Удружење грађана «Европанонија» 28025645

ЈугБогданова 23 11000 Београд Савски венац

11.

Културно-еколошкозанатско Удружење ткаља Србије 28003552

Сењачка 24 11000 Београд Савски венац

12. K

Удружење «Еко сат» 28017596

Краља Милутина 49/2 11000 Београд Савски Венац

13.

Удружење «Пролеће у срцу» 17605917

Југ-Богданова 11000 Београд Савски венац

Бранимир Лековић

14.

„Балкански центарз за студије развоја“ 28037511

Кнеза Милоша 43/47 11000 Београд Савски венац

Бојана Радовановић Филип Брковић Бранислав Нешовић

masana@masana.edu.rs +

http://www.masana.edu.rs

011 / 26 67 332 063 / 332 946

Марија Стојановић

Радета Милића Стефан Костић

Драган Станковић

063 / 10 20 702 063 / 10 20 704

Горан Шуњка

Елвир Буразеровић

Татјана Вишњић

Бранка Вуковић

udruzenjeekosat@gmail.com

Т/Ф 011 / 36 51 073 060 / 06 40 651

Миленко Алексић


15.

Удружење за заштиту животиња, развој спорта, рекреације, унапређење здравог начина живота и заштиту животне средине - Еко Зелени венац 28069243

16.

«Зелена Еко Планета» 28012462

17.

Удружење „Жар птица“ 28080611

1.

«Еколошка омладина Сопот» 28016573

Београдска 4 11233 Раља

2.

Еко-туристичко удужење Козмај 28013124

Партизански пут бб Неменикуће 11450 Сопот или Здравка Јовановића 131 11000 Београд

3.

Центар за побољшање здравља 28005261

Викенд насеље Морак 1 11450 Сопот

1.

Невладина организација Ecoist 28016026

Топличин венац 21 11000 Београд Стари град

2. +

Удружење грађана «Дугина линија Дунава» 17599984

3.

Удружење грађана «Ars Balcanica» 17745042

БЕОГРАД СОПОТ

БЕОГРАД СТАРИ ГРАД

Гаврила Принципа 19 11000 Београд Савски венац

Кнеза Милоша 47 / спрат 11000 Београд Савски венац Звечанска 9/2 11000 Београд Савски венац

Булевар војводе Бојовића бб 11000 Београд Стари град Булевар деспота Стефана 37 11000 Београд Стари град

Миодраг Живић

info@ecoexpo.rs

www.ecoexpo.rs

011 / 71 51 858

Илија Ђорђевић Слободан Радосављевић Драган Ракита Милош Вићентијевић

062 / 253 253

kozmajeko@gmail.com

Мирјана Ћорломановић

Сања Качаревић

info@ecoist.rs

www.ecoist.rs http://www.event.ecoist.rs

064 / 13 77 947 065 / 26 37 758 *

Јелена Лучић * jelena.lucic@ecoist.rs Skype: lucic.jelena

Милан Маричић

Владимир Цветић


4.

5.

6.

Удружења комплементарне медицине и екологије Србије "Никола Тесла Интернатионал" 17698559 Невладина организација СИЛЕНЕ 17751328 Београдска еко асоцијација 28043635

7. +

"БАЛКАНСКА ГНОЗА" за екологију, повратак природи и хармоничан начин живота 17372866

8.

Удружење «Зелена агенција» 28000065

9. К

Удружење грађана « БУМ » 17331809

10.

Еколошка станица Србије 07452322

11.

Удружење «Дунав у срцу» 17695789

12.

Удружење грађана "Green way" 28018436

13.

Удружење «Млади могу» 28014040

Булевар деспота Стефана 1 11000 Београд Стари Град

Јадранка Макић

Мајке Јевросиме 31 11000 Београд Стари град

Славица Ђурић

Карађорђева 2 11000 Београд Стари град

beogradskaekoasocijacija@gm ail.com

Поп Лукина 1 11000 Београд Стари град

office@balkanskagnoza.org

Кнез Михаила 42 11000 Београд Стари град Македонска 22/II 11000Београд Стари град Македонска 22/2 11000 Београд Стари град Булевар војводе Бојовића 5б 11000 Београд Стари град Дубровачка 20 11000 Београд Стари град Краљице Наталије 39 11000 Београд Стари град

www.balkanskagnoza.org

064 / 31 81 411

Момчило Томић

063 / 878 11 84

Александар Јовић

Душан Денић

bum@bum.org.rs

www.bum.org.rs

011 / 32 48 577 Ф / 33 40 359 065 / 85 38 528*

Борис Саулић* Владимир Стојановски

011 / 32 83 614

Гордана Јелесић Братољуб Јаначковић

Ненад Живановић

Душан Пекић

Александра Јездић


14.

Центар за енергетску ефикасност 28029853

15.

Еколошка лабораторија 28015232

16.

Креативност за понети 17740334

17.

Удружење «Здрав живот» 28014392

18.

« Центар група « 28025416

19.

20.

Удружење грађана «Дунав-МораваВардар-Егејско море» 28027974 Београдски еколошки центар, организација за радне, истраживачке и образовне активности 07060297

21.

Удружење «Еко центар» 17075446

22.

Еколошко Медицински клуб 28040946

23.

« Зона озона» 28029918

24.

Развојни покрет «Екосолуција» 28044089

25.

Удружење грађана «Sinergy» 28022000

Скадарска 24 11000Београд Стари град Влајковићева 7/11 11000 Београд Стари град Мике Аласа 16/8 11000 Београд Стари град Краљице Наталије 39 11000 Београд Стари град Кнеза Симе Марковића 7 11000Београд Стари град Тадеуша Кошћушка 92/4/14 11000 Београд Стари град Македонска 22/II 11000 Београд Стари град Риге од Фере 4 11000 Београд Стари Град Дечанска 5 11000 Београд Врачар Влајковићева 11 11000 Београд Стари град Венизелосова 52/1 11000 Београд Стари Град Балканска 10 11000 Београд Стари град

Саша Андрејевић

Драган Радић http://www.creativitytogo.edu .rs/l-home.htm

064 / 12 36 242*

Мирјана Одић

Александра Јездић

Александра Ђурашковић

Милан Панајотовић

bgec@isp.b92.net info@bec.org.rs

dejan.zagorac@zaprokul.org.rs

www.bec.org.rs

011 / 32 48 126 Т/Ф 32 40 516 064 / 13 29 967

Ружа Благојевић

011 / 263 8081 ?

Дејан Загорац

Александра Бувач

Јелена Каденић

Урош Анђелић

Душан Пекић


26.

Удружење «ECOARCH» 28027915

27.

Удружење ТЕС «НЕБЕК» 28010494

28.

Удружење «Смарт старт» 28020716

29.

30.

31.

32.

33.

Удружење «Наранџасто зелени покрет» 28020503 Глобално размишљање 28014015 Удружење грађана «ЛИБЕРО» 17371657 Етно клуб - Благо Србије 17643673 Удружење «Екоурбан» 17675842

34.

Удружење «МЕДИЈАПАН» 28042205

35.

«Едукативни центар Стари град» 28017138

36.

Удружење « Боља Србија » 28004192

37.

«Зелена лига» 28040237

Париска 3 11000 Београд Стари град

Александра Петровић Војислав Петровић

Страхињића бана 57 11000 Београд Стари град Змаја од Ноћаја 13ц 11000 Београд Стари град

Немања Илић Берислава Илић

Ива Николић

Јелене Ћетковић 1 11000 Београд Стари град

Зоран Гомбоши

Високог Стевана 40 11000 Београд Стари град

Филип Новаковић

Македонска 22 11000 Београд Стари град

Зорана Алимпић Јелена Спасовић

Вука Караџића 6 11000Београд Стари град Дечанска 4 11000 Београд Стари град

Тања Богданов

info@ekourban.org

www.ekourban.org

011 /32 38 327 064 / 44 22 559

Војислав Живковић

Далматинска 3 11000 Београд Стари град

Јована Хрвановић

Светогорска 22 11000 Београд Стари град

Предраг Јовановић

ГосподарЈованова 34 11000 Београд Стари град Симина 15а 11000 Београд Стари град

Радомир Ројевић Драгана КузмановићЈаничић Живојин Станић http://zelenaliga.com

Владо Јањић


38.

Удружење грађана « Либера » 28002670

Обилићев венац 10 11000 Београд Стари град

39. K

«Кампинг асоцијација Србије» 17643380

Македонска 22/II 11000 Београд Стари град

40.

Студио за креативну рециклажу – РЕСТАРТ 28029039

41.

«Српско удружење за енергију ветра» 28031157

42.

Удружење « Озон » 17575929

43.

Удружење грађана « Супернатурал » 17744283

44.

Центар за валоризацију аграра 17380125

45.

Удружење грађана «Радост живота» 17242717

46.

Екологија и уметност 28058942

47.

48.

Еколошко удружење „Рециклирај“ 28066686 Удружење „Цивилнет“ 28001860

Зорица Стабловић Булајић

info@kampovi.org info@camping.rs

http://www.camping.rs

Краља Милана 20 11000 Београд Стари град

Теразије 45 11000 Београд Стари град Капетан Мишина 9 11000 Београд Стари град Цара Лазара 10 11000 Београд Стари град

Владимир Ђумић* vladimir.djumic@cam ping.rs Иван Ивановић Наја Ђурић Валентина Ивошевић

Ђуре Јакшића 6 11000 Београд Стари град Узун Миркова 10 11000 Београд Стари град Тадеуша Кошћушка 88 11000 Београд Стари град

011 / 32 48 577 Ф / 33 40 359 063 / 405 255 * 066 / 51 59 650

Јована Јовановић

Небојша Бабић

office@supernaturalfest.com

www.supernaturalfest.com www.facebook.com/supernaturalfest. .. www.youtube.com/supernaturalfestiv al www.vimeo.com/supernaturalfest www.myspace.com/supernaturalfest en.wikipedia.org/wiki/Supernatura... www.flickr.com/photos/supernatura.. .

Срђан Станковић

Ненад Рељић

Милић Станковић

Светлана Јевтић

Змај-Јовина 6/6 11000 Београд Стари гра

Мила Јовановић

Браће Југовић 6 11000 Београд

Милица Милић Лазар Ђуровић


ЕОГРАД СУРЧИН

49.

Удружење Кинг пепе 28001754

50.

Удружење „Покрени се“ 28071680

1. +

"Центар за рурални развој и заштиту животне средине Еко Аграр" 17739131

2.

Удружење грађана «За Петровчић» 17453670

3.

4. БЕОГРАД ЧУКАРИЦА 1.

2.

3.

4.

5.

Удружење грађана «Мој нови Сурчин» 28046448 Удружење „Центар Зелени венац“ 28083092 Друштво за мир,развој и екологију 17640763 «Удружење љубитеља катамарана» 28015801 Асоцијација за афирмацију младих «МОДЕМ» 17646346 Удружење грађана "Be responsible" 17463772 Удружење за остваривање културних, еколошких и едукативних циљева «УМЕМ» 28042671

Звездарска 14 11000 Београд Стари град Страхињића Бана 14/6 11000 Београд Стари град Галовачка 3 11273 Сурчин Браће Љубинковић 27 Петрвчић 11273 Сурчин Војвођамска 385ц 11273 Сурчин Влсаде Обрадовића – Каменог 152 11280 Прогар Ћирила и Методија 2а Београд 11030 Чукарица Ада Циганлија бб, локација 17 Београд 11030 Чукарица Аце Јоксимовић 51/ Београд 11030 Чукарица Кедрова 4/27 Београд 11030 Чукарица

Аљехинова 6 Београд 11030 Чукарица

Isabella Sofija Savic

Игор Мајер

jeftoni84@yahoo.com eko_agrar@yahoo.com

www.ekoagrar.in.rs

060 / 13 02 250 064 / 12 25 883

Јефто Отовић

Душан Јовановић

mojnovisurcin@gmail.com

www.mojnovisurcin.com

064 / 91 26 299

Стево Скорић steva.mojnovisurcin@ gmail.com Станислав Суботић

info@dmre-srbija.org

www.dmre-srbija.org

011 / 24 22 618 Ф / 24 01 093

Милорад Бјеговић

Марио Чупковић

office@modembelgrade.com

www.modembelgrade.com

Т/Ф 011 /25 19 246 064 / 14 74 937

Александар Дабић

Данило Дадо Ракочевић

forestfestbg@gmail.com

www.forestfest.org www.forestfest.rs twitter.com/ForestFest

Ђорђе Станимировић


6.

Центар за промовисање, развој и примену обновљивих извора енергије – Централа 17604473

7.

"Чукарица-оаза Београда" 28041144

Младена Митрића 6/27 Београд 11030 Чукарица

8.

Еко Чукарица 28027478

Грује Мишковића 31/1 Београд 11030 Чукарица

Марко Тодоровић

9.

Удружење за заштиту појединих биљних врста и појединих извора воде ИСТОЧНИК 28000464

Осјечка 17а Београд 11030 Чукарица

Миланко Јовановић

10.

Удружење Еко-систем 28040091

Проте Милорада Павловића 28 Београд 11030 Чукарица

11.

Удружење «Чисто плаво» 28000782

Стублинска 24 11253 Сремчица Чукарица

12.

Центар за развој еколошке свести и одговорности Екосвест 28006349

13.

Удружење бујичара Србије 28017081

14. К

Центар за унапређење животне средине 17746537

Изворска 110 Београд 11030 Чукарица

Петефијева 51 Београд 11030 Чукарица Кнеза Вишеслава 1 Београд 11030 Чукарица Јасенова 10/18 -седиште Београд 11030 Чукарица Палмотићева 17 -канцеларија

office@centrala.org.rs

http://www.centrala.org.rs/

cukarica.oazabeograda@gmail. com

info@ekosistem.org.rs

http://ekosistem.org.rs/sr

022 / 481 008

Владимир Јанковић

011 / 35 47 709* 060 / 35 47 709* 011 /35 40 053** 063 / 274 909 **

Љиљана Уверић* uveric@eunet.rs Снежана Полић** polic.snezana@gmail. com

011 / 25 07 273 064 / 38 55 313

Дарија Крстић

Исидора Алексић

petars@beotel.net info@ekosvest.org

www.ekosvest.org

011/ 25 06 215 065 / 25 06 215 063 / 690 364

Бранислав Сладић Skype: busladic

bujicari@gmail.com

http://udruzenjebujicara.com

011 / 30 53 851 Ф / 39 06 461

Милутин Стефановић

www.cuzs.org – у реконструкцији www.greenscreenfest.org http://www.facebook.com/gro up.php?gid=53471621673

centar.uzs@gmail.com office@cuzs.org

011 / 33 49 479

Ивана Јовчић


15.

Удружење грађана «Експертска група за заштиту животне средине од загађивања APENEX GROUP» 17411152

16.

Удружење "РРС - Нови Мостови" 17601091

17.

Асоцијација геофизичара и еколога Србије АГЕС 17699032 Организација за бригу о напуштеним и незбринутм животињама "ШАПИЦА" 17701673

Репишка 38 Београд 11030 Чукарица

Перо Новаковић

Проте Милорада Павловића 1 Београд 11030 Чукарица Димитрија Аврамовића 38 Београд 11030 Чукарица

Бранка Орловић Борис Делић

unabojan@eunet.rs komsne@yahoo.com

www.agserbia.com

Т/Ф 011 / 23 17 035 063 / 74 09 741

Снежана КоматинаПетровић +

Саре Бернар 14 11253 Сремчица Чукарица

Александра Коцић

19.

Удружење «Иницијатива 7Д» 17753894

Ћирила и Методија 2 Београд 11030 Чукарица

Нада Гертнер Тања Ћирић

20.

Кластер Зелена комора Србије 28055188

Маршала Толбухина 13-15 Београд 11030 Чукарица

Јордан Алексић

21. К

Удружење Ектима 28053576

Недељка Чабриновића 21 Београд 11030 Чукарица

22.

Форум квалитетаАсоцијација за глобална питања квалитета 17087355

Лазе Кујунџића 88/ III 11030 Чукарица Београд

23..

„Еколошка алијанса“ 28060831

Даринке Радовић16/21 11030 Београд Чукарица

18.

nvo.ektima.bg@gmail.com

forumkvaliteta@eunet.rs

www.ektima.com

http://www.forumkvaliteta.rs

Коста Јелчић * Т/Ф ektimango@gmail.com 011 / 35 55 983 Анђелка Николић ** 011 / 38 20 182* nvo.ektima.bg@gmail.c 064 / 92 52 501* om 060 / 08 55 589 ** 011 / 35 59 106 011 / 80 25 845 063 / 87 57 934 063 / 81 40 596

Фрања Чоха

Александар Стојановић


24. БЕОЧИН БАЧКА ЈУЖНОБАЧКИ

1.

2.

3.

4.

БЕЧЕЈ

„Еколошка Србија“ 28060980 Еколошко удружење Унија зелених Војводине 08842108 «Друштво за заштиту животиња Војводина» 28004796 Удружење Рома општине Беочин «Kulturako Maškaripe» 08741972 Удружење жена «Торска ружа» 08900833

Стјепана Супанца 32 11030 Београд Чукарица

Горица Јовановић

Краља Петра I 57 21311 Черевић

Горан Доламић

Потез Прљуша бб 21312 Баноштор

Ирмгард Маргарета Драгић

Железничка 3а 21300 Беочин

Авдиљ Дрмаку

Партизанска 1 21299 Раковац

Тања Ајети

Јована Грчића Миленка 22 21311 Черевић Бошка Палковљевића Пинкија 26 21300 Беочин

5.

«Операција:Зелено» 28009879

6.

Еколошки покрет Беочина 28078102

1.

Удружење грађана «Екобечеј» 28029152

Божидара Мирића 1 21220 Бечеј

2.

Еколошко удружење Бечеј 08731128

Здравка Гложанског 15 21220 Бечеј

3.

Удружење грађана «Мост » 28022727

Петефи Шандора 11 21217 Бачко Градиште

Удружење грађана «ПРО ДОМО СУА « 08770824

Дожа Ђерђа 60 21220 Бечеј

БАЧКА ЈУЖНОБАЧКИ

4.

Ивана Василић 021 / 872 037 * 021 / 870 142 021 / 490 609 063 / 522 731

ztodoras@hotmail.com

ekobecej@gmail.com info@ekobecej.org

ludmany@stcable.rs

www.ekobecej.org

021 / 69 19 2* 063 / 78 16 884 021 / 69 12 676 * 021 / 69 12 619 Ф / 69 17 004 063 / 546 767 064 / 16 76 668

Златко Тодорчески*

Киш Золтан* Киш Корнелиа

ГабриелаТепша Тибор Лудмани *

Агоштон Легвари

romoda@neobee.net

021 / 815 892 021 / 69 15 892 *

Карољ Ковач Ромода Ференц *


5.

6.

7.

8. БЛАЦЕ ТОПЛИЧКИ 1.

2.

3. БОГАТИЋ МАЧВАНСКИ

1.

2.

3.

4.

5.

«Друштво за заштиту животиња и природе - Бечеј» 28034466 „Центар за развој физичке и менталне способмости грађана“ (Bujinksan dojo Bečej) 28079494 „Бечејско удружење младих“ 28008449 Удружење грађана „Маслачак“ 28073127 Еколошко друштво «Зелена планета» 17636278 Удружење грађана «Упознај себе» 17365185 Удружење «Intermedia» 28008376 Удружење «Зелена Мачва» 28002521 Удружење грађананевладина организација "Развојна асоцијација Мачве"Норма 17663909 «ЕКО ТЕРМА» 28042230 Удружење Енергија будућности 17717278 Удружење Позитивна Мачва 28076967

Иђошки пут бб 21220 Бечеј

Ливиа Молнар

Првомајска 14 21220 Бечеј

Роберт Барна

Главна 47 21220 Бечеј

www.bum-becej.org

02 / 806 577 * 063 / 544 321 *

Золтана Чуке 7 21220 Бечеј

Карађорђева 4 18420 Блаце

Александар Ђекић* Зора Апић

zelenaplanetablace@gmail.com

027 / 371 678 Ф / 371 138 064 / 64 05 648* 062 / 426 614**

Сања Радосављевић* sanjar971@gmail.com Оливреа Тимотијевић** oljaeko@ptt.rs

Краља Петра бб 18420 Блаце

Доброслав Панић

Краља Петра 73 18420 Блаце

Владимир Митровић

Небојше Јерковића 10 15350 Богатић

Милица Алановић

Војводе Степе 27 15350Богатић

Биљана Пузић

Војводе Степе 37/2 15350Богатић Јанка Веселиновића 1 15350Богатић 7. августа 3 15350 Богатић

Сања Вукашиновић Јасмина Живановић Милан Дамњановић


БОЈНИК ЈАБЛАНИЧКИ 1

„Ромски центар Бојник“ 17503740

17. фебруара 38 16205 Бојник

Дејан Куртић

2.

„Клуб младих Доње Коњувце“ 28011962

Доље Коњувце 16205 Бојник

Милош Маринковић Предраг Ђорђевић

1.

"Еко Клуб Бор" 17525875

Првомајска 15 19210 Бор

ecoclubbor@yahoo.com

www.ecoclubbor.org.rs

2.

Друштво младих истраживача 17502450

3. октобар 71 19210 Бор

mibor@ptt.rs

http://mibor.rs/

3.

Удружење «Зелени Бор» 28002114

Трећи октобар 95/28 19210 Бор

БОЉЕВАЦ ЗАЈЕЧАРСКИ БОР БОРСКИ

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Удружење грађана « Црни врх 45 » 17781812 Удружење грађана «Цивилис» 28038933 Удружење «Пингвин» 28016999 Удружење « Пиштаљка « 28017421 Центар за развој креативности ЦЕЗАР 17778498 Удружење „Сви за Бор“ 28071230 Удружење „Тим Три“ 28080450

Моше Пијаде 19 19210 Бор Трећи октобар 65/7 19210 Бор Ђуре Ђаковића 1 19210 Бор Моше Пијаде 19 19210 Бор

Т/Ф 030 / 435 934 062 / 401 660*

030 / 444 241

Љубиша Обрадовић* obradovicljubisa@yah oo.com Драган Ранђеловић

Срђан Марјановић

office@crnivrh45.org.rs

http://www.crnivrh45.org.rs

030 / 459 377 064 / 68 02 775

Живорад Митић Милица Мустеровић milicamus@hotmail.c om Звонко Трифуновић Саша Трифуновић

Тећи октобар 43/27 19210 Бор

Саша Пушица

Краља Петра I 14 19210 Бор

Александар Стојановић

Јована Дучића 3/2 19210 Бор

Миодраг Кајгана


БOСИЛЕГРАД ПЧИЊСКИ

БРУС РАШКИ

1.

Удружење «Здрав живот» 28003340

М.Тита бб 17540 Босилеград

Мирјана Цветанова

2.

Друштво за очување природе и заштиту река "Драговиштица" 17651676

Ориште бб 17540 Босилеград

Божа Јованов

3.

Центар за развој науке,привреде и културе „Пинус“ 17429132

Георги Димитрова бб 17450 Босилеград

1.

Еколошки покрет 17683977

Братиславе Петровић 31 37220 Брус

Градимир Митровић

2.

Удружење Центар за развој еко и етно туризма Расинског округа 28007884

Рибари бб Рибари Брус 37220

Предраг Ђорђевић

3.

Еко-етно удружење «Чувари» 28002297

37223 Жуње

Зорица Јовановић

1.

Удружење грађана «Еко град» 28027281

Војводе Степе Степановића 26 17520 Бујановац

Витомир Томић

2.

Еколошкодруштво Бујановац 17189107

3.

Удружење „Бубамара“ 28050895

БУЈАНОВАЦ ПЧИЊСКИ

pinus@bosilegrad.com

www.pinus.bosilegrad.com

017 / 877 237 017 / 877 167 * 060 / 46 91 199 * 060/ 04 70 963**

Микица Василев* mikica1974@gmail.com

Skype: mikica_1974 Љубен Глигоров ** glissa.folk@gmail.com

Карађорђа Петровића 115 17520 Бујановац Карађорђа Петровића 238/19 17520 Бујановац

Лидија Недић lidijaned@gmail.com


ВАЉЕВО КОЛУБАРСКИ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Удружење грађана «Зелени град» ( «Green City» ) 28010575 Еколошко бициклистичко друштво ЗЕЛЕНИ БИЦИКЛ 17559435 Клуб «Арс нова» 17312871 «Еколошко друштво Градац» 07352247 Центар за природне ресурсе "Натура" 07702469 Удружење произвођача и трговаца здраве хране "Органска пољопривреда" 17781464 Асоцијација за руралне иницијативе Србије 28080344

Синђелићева 34 14000 Ваљево

http://www.zelenigrad.com

Бирчанинова 105 14000 Ваљево

ebdgreenbike@open.telekom.rs

Петничка 20 14000 Ваљево

pdpva@ptt.rs

Кнез Михаилова бб 14000 Ваљево

katarina.m.obradovic@gmail.c om office@rekagradac.org

014 / 225 515

Зоран Мијатовић

http://ekodgradac.byethost17. com/index.php?option=com_ content&view=frontpage

014 / 232 111 063 / 399 414

Владо Додовић

Т/Ф 014 / 225 188

Јеша Ерчић

Синђелићева 55 14000 Ваљево Здравка Јовановића 47 14000 Ваљево

Драган Нићифоровић

Синиша Митровић Т/Ф 014 / 293 880 014 / 293 881 * 066 / 84 00 681 *

ursesva@gmail.com

Синђелићева 32 14000 Ваљево

Петар Добријевић*

Владимир Филиповић

ВАРВАРИН РАСИНСКИ ВЕЛИКА ПЛАНА ПОДУНАВСКИ

1.

Удружење грађана «Свет речи» 17761358

Јована Дучића 5 11320 Велика Плана

svetreci@gmail.com

Јелена Златкова jzlatkova@gmail.com

2.

Удружење «Зелени озон» 28000286

Момира Гајића 23 11320 Велика Плана

Green.ozone.plana@gmail.com

3.

Удружење « Љубитељи Велике Мораве Лозовик » 28034890

Радице Ранковић 13 11317 Лозовик

Дарко Девић

4.

Еколошко друштво Велика Плана 17387839

Војводе Мишића бб 11320 Велика Плана

Саша Стојадиновић

www.svetreci.org/html 026 / 514 490* 069 / 10 06 099* 064 / 55 07 515**

060 / 55 07515**

Дејан Арсић* Dears965@gmail.com Далибор Тодоровић** dzajasoul@gmai.com**


ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ БРАНИЧЕВСКИ

012 / 661 082 061 / 26 32 781 066 / 80 17 682 063 / 71 10 527 064 / 31 61234** 062 / 96 04303**

Стевић Љиљана ljiljastevic@yahoo.co m Светислав Голубовић**

1.

Удружење грађана « Афирмација ВГ » 17766791

Бока Бухе бб 12220 Велико Градиште

2.

Асоцијација грађана Велико Градиште 17624873

Кнеза Лазара 40 12220 Велико Градиште

3.

Регионални UNECOПодунавље Унија еколога «UNECO» 28032676

Вељка влаховића бб 12220 Велико Градиште

4

Еколошко друштво “ПИНКУМ ВГ“ 28068654

Доситејева 9 12220 Велико Градиште

Љубимка Блажевић

5.

„Покрет младих – Велико Градиште“ 28075898

Саве Ковачевића 10 12220 Велико Градиште

Бојан Здравковић

1.

Удружење „Горња Морава 28073062

Врбовац бб Витина

Зоран Крчмаревић

1.

«Центар за развој и иницијативу» 28022743

Бибе Карановић 7 15225 Владимирци

Ђорђе Јовановић

Обреновачки пут бб 15225 Владимирци

Нада Петронић

afirmacijavg@gmail.com

Живослав Лазић

nenadmt042@gmail.com

069 / 28 96 779

Ненад Митић

ВИТИНА

ВЛАДИМИРЦИ МАЧВАНСКИ

2.

3.

4.

НВО «Регионални центарза развој Мачванског округа» 28024371 « Нацинално либерална мрежа » 17717472 Удружење „Наша Сава“ 28081235

Обреновачки пут 15214 Дебрц Камичак бб Прово 15225 Владимирци

nenad.ilic78@gmail.com darkoprovci@yahoo.com

www.nlm.org.rs

Ненад Илић

Радослав Ђурђевић


ВЛАДИЧИН ХАН ПЧИЊСКИ

ВЛАСОТИНЦЕ ЈАБЛАНИЧКИ

ВРАЊЕ ПЧИЊСКИ

Ратка Павловића 3/5 17510 Владичин Хан

1.

Удружење грађана "Зелени хоризонти" 28019076

2.

Риболовачки клуб «Кркуша» 17000713

1.

Удружење Атма 28001835

2.

Друштво за едукацију Рома Власотинце 17370928

1.

Удружење «Курсор» 28002076

2.

«Центар за едукацију младих – GREEN» 17668200

Петог конгреса 22 17500 Врање

3.

«Екоинфо» 28042698

Филипа Вишњића 12 17500 Врање

4.

5.

Удружење грађана «Тактика» 17665286 Удружење грађана «Зелени дом» "Green Home" 28021151

СветосавскаТржни центар бб 17510 Владичин Хан 4.јули 17 16210 Власотинце Марка Орешковића 4 16210 Власотинце Васе Пелагића 32 17500 Врање

017 / 473 178 063 / 338 066 *

Милан Вучковић * vuckovic.milan@yaho o.com Мирослав Милосављевић Милош Миленковић

064 / 13 49 985

Срба Стојиљковић Саша Станојевић Анита Грујић

Наталија Костић

069 / 33 33 007

Марјан Јањић

Церска 1 17500 Врање

Душан Антић

Симе Погачаревића 37 17500 Врање

Славица Марјановић

Насеље Ћосики 6/1 17542 Врањска Бања

6.

«Еко центар Врањска Бања» 17363107

7.

Удружење «Клубн 017» 17310674

Доситејева 7 17500 Врање

Удружење «Зелена врата» 28002190 Одред извиђача «ФЕНИКС» 07138237

Коче Рацина 14 17500 Врање

Ненад Смиљковић

Пртизански пут 3 17500 Врање

Горан Јањић

8.

9.

017 / 545 288* 064 / 21 38 326*

017 / 411 590

Драгољуб Антић*

Драган Јањић


ВРБАС

1. +

БАЧКА ЈУЖНОБАЧКИ 2.

3.

4.

ВРЊАЧКА БАЊА РАШКИ

Удружење грађана «Змај» 28028946 Омладинска организација «ТриДваЈедан (321)» 28009950

Јожеф Атила 22, 21460 Врбас

zelenivrbas@sbb.rs

Бориса Кидрича 28 21460 Врбас

dragat@open.telekom.rs

Олге Јовичић 6а 36210 Врњачка Бања

2.

Удружење грађана љубитеља природе и дивљачи "СРНА-ГЛАВИЦА" 28046103

Грачац бб Грачац 36210 Врњачка Бања

3.

Удружење грађана ПОМИРЕЊЕ 17650173

Грачац 180 Грачац 36210 Врњачка Бања

1.

Природњачко друштво «ГЕА» 08706123

Драгана Тепавчевић*

Јован Копривица

Еко клуб «ВрБа» 28013922

Удружење «Мондена» 28017537

021 / 797 760* 064 / 34 26 463

Вукота Ераковић

1.

6.

Ратко Ђурђевац *

Босанска 2 21460 Врбас Исе Секицког 54 21460 Врбас

5.

021 / 701 320 * 063 / 88 77 972

Боривоје Жугић

Асоцијација младих 28081642

"Асоцијација за подршку и развој" 17667297 Удружење «Гочки круг» 17657577

www.ekovrbas.net

Ивана Милутиновића 59 21213 Змајево

5.

4.

ВРШАЦ БАНАТ ЈУЖНОБАНАТ СКИ

«Еколошки покрет Врбаса» 08887543 Удружење Еколошки покрет Врбаса 08912467

atanaskovic_bojan@yahoo.com

www.srnaglavica.com

036 / 54 67 396 * 063 / 15 24 203 * 036 / 671 582 ** 063 / 655 056 **

036 / 614 752

Објекат «Гочки круг» бб 36210 Гоч Кнеза Милоша 23 36210 Врњачка Бања

Милош Белобрђанин* Дејан Атанасковић**

Мирослав Ђуровић

www.pomirenje.org/site/

Радничка 13а 36210 Врњачка Бања

Дворска 28 (Дом омладине) 26300 Вршац

Ђорђе Миодраговић

http://www.ekovrba.com

036 / 641 464

Горан Васић

Родољуб Џамић

Владимир Негојевић

geapdvs@hemo.net

www.gea.org.rs

013 / 834 196 * 013 / 838 525 064 / 84 43 037 063 / 359 167 065 / 84 43 000

Миливој Вишацки Дејан Максимовић *


Еколошко друштво «Природа и здравље» 08879621

013 / 833 290 013 / 839 085 факс 830 292 064 / 73 865

Ђуре Даничића 40, 26300 Вршац

vstojanovic@yandex.ru

Стевана Немање 23 / лок 3 26300 Вршац

tamara.leap@vrsac.org.rs staniste@sbb.rs

www.staniste.org.rs

Игманска 23 26300 Вршац

avalon1@open.telekom.rs

www.avalon.org.rs ?

Војводе Мишића 8 26300 Вршац

doslopmr@yahoo.com

Стеријина 34/I 26300 Вршац

info@zutara.rs

Еколошко друштво «Еко брег -АСТРА» 08827117

Дворска 25 26300 Вршац

ekobreg-vrsac@hemo.net

НВО «Златна гора» 28008660

Данила Киша 1 26300 Вршац

Оливера Стојков

9.

«Друштво љубитеља Градског парка у Вршцу» 28041861

Феликса Милекера 27 26300 Вршац

Вирђинија Марина – Гузина Илдико Немет

10.

Невладина организација "ПРОМОЦИЈА" 28041829

Трг победе 1 26300 Вршац

Татјана Палковач

11.

Удружење «Очистимо Србију» 28004931

Јаше Томића 3 26300 Вршац

Зоран Петров

12.

"Удружење за биодинамичку пољопривреду Србије" 28024355

Јаше Томића 3 26300 Вршац

Зоран Петров Стеван Бошков

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Еколошки центар «Станиште» 08879567 Еколошко удружење «Авалон» 08780722 Регионални «Унеко» Банат 28028113 Завичајно удружење «Тара» 08905932

www.zutara.rs

013 / 838 525 065 / 844 3000 064 / 50 28 276 Т/Ф 013 / 832 718 063 / 83 47 095

Немент Балинт Вељко Стојановић

Тамара Максимовић

Будимир Бабић skype: budimir.babic

063 / 80 18 434

Милица Дослоп

065 / 66 55 967

Гордана Лазић Велован

013 / 830 839 013 / 834 404 064 / 19 09 905

Драган Шајић


13.

Клуб еколошко риболовачко друштво «АБЦ» 08760756

Филипа Вишљића 72 26300 Вршац

14.

Удружење грађана викенд насеља „Думбрава“ КО Месић 08784710

Војнички Трг 13/9 26300 Вршац

Софија Томић Милан Атанасјадис

Хероја Пинкија 113 26300 Вршац

Мирослав Цуца

Јелене Варјашки 10 36300 Вршац

Ива Вучковић

15.

16.

Центар за енергетску ефикасност „ЦЕФИКС“ 28066198 „Национални центар за одрживи развој – НАЦОР“ 28081111

013 / 834 370 063 / 18 60 185

Мирко Нешић

ГАЏИН ХАН НИШАВСКИ ГОЛУБАЦ БРАНИЧЕВСКИ 1.

Синђелићева 13/а 12223 Голубац

Удружење за гајење, заштиту и лов дивљачи "Голубац" 17104586 Породица бистрих потока 17037650 Удружење "ЕКО ЦЕНТАР ГМ" 17667912

3.

Удружење грађана ГМ Оптимист 17689959

Велеречка 1/4 32300 Горњи Милановац

4.

Волонтерски центар 28052090

Петра Кочића 1 32300 Горњи Милановац

2. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ МОРАВИЧКИ

Организација младих «Cupae» 17559117

1.

2.

Т/Ф 012 / 638 612 062 / 00 73 62 062 / 84 00 757* 012 / 639 502 * 012 / 638 579 ** 062 / 16 62412**

nvocupae@gmail.com

Владимир Илић* Андра Винуловић** andra@krstarica.com

Цара Лазара 19 12223 Голубац

Бојан Јовановић

Рудник бб 32213 Рудник

Божидар Мандић

Вука Караџића 1 32300 Горњи Милановац

Александра Младеновић

gmoptimist@gmail.com

www.gmoptimist.org

Т/Ф 032 / 710 383* 064 / 20 74 258* 064 / 44 88419**

Бојан Миловановић* Skype: bobooptimist Марина Перишић** marina.perisic_3109@ yahoo.com Снежана Станковић


ДЕСПОТОВАЦ ПОМОРАВСКИ 1.

«Да и село буде град» 28008848

35244 Медвеђа

Првослав Јовановић

2.

Комитет за подземну експлоатацију минералних сировина 17299913

Савез бораца бб 35237 Ресавица

Мирко Ивковић

1.

Удружење рекреативних риболоваца «Нишава» 28043171

Балканска 17 18320 Димитровград

Георги Јорданов

2

Натура Балканика 17298658

Иве Андрића 60 18320 Димитровград

3.

"Екотур - Стара планина Димитровград" 17666924

Првомајска 23 18320 Димитровград

Ненад Колев

4.

Удружење «Цариброд» 28002254

Борачка 55 18320 Димитровград

Александар Ангелов

5.

Центар за одрживи развој –ПРОСПЕРА 17759132

Маршала Тита 41 18320 Димитровград

Предраг Савићевић

6.

Удружење за развој органске производње "Биобалкан" 28074352

Гајин дол бб Гајин дол 18320 Димитровград

Љубиша Костов

ДИМИТРОВГРАД ПИРОТСКИ

balkanika@ptt.rs

www . members.nbci.com/natura_ba lkanika/ID.htm

010 / 363 567 010 / 360 049 011 / 31 81 156

Слободан Милошевић


ДОЉЕВАЦ НИШАВСКИ

1.

2.

3. ЖАБАЉ

1.

БАЧКА ЈУЖНОБАЧКИ 2.

3.

4.

5.

6.

Удружење грађана « Наш Дољевац » 17778170 НВО „Центар за развој пољопривредног предузетништва“ 28060289 Удружење грађана „Шупљи камен“ 28080654 Еколошки покрет «Ђурђево» 28039018 Удружење грађана за за заштиту животиња и природе «ЕКО – ФЕНИКС» 28028687 Удружење жена «Олорија» 28026820 «Еколошки путоказ» 28049153 Друштво за заштиту животиња и природе-Ђурђево 08176884 Еколошко удружење Ђурђево 28039018

Дољевац бб 18410 Дољевац

nasdoljevac@gmail.com

http://nasdoljevac.org/

018 / 810 781 062 / 96 58 410

Иван Николић

Кнез Михајла 94а 18255 Пуковац

Братислав Китановић

Орљане бб 18410 Дољевац

Јасмина Савић

Краља Петра I 63 21239 Ђурђево

021 / 839 025 Т/Ф 838 469 * 063 / 87 08 152*

Николе Тесле 43 21230 Жабаљ Краља Петра Првог 63 21230 Жабаљ Зарија Јовановића Чиче 48 21238 Чуруг Солунских добровољаца 96 21239 Ђурђево

Верица Грујић *

Живко Петровић

Леона Виславски

ekoloskiputokaz@gmail.com

063 / 85 48 893

www.dzzdjurdjevo.com

Милица Миличевић milica429@gmail.com

Моника Брукнер

Краља Петра I 63 21239 Ђурђево

Влада Кухар Наташа Петковић

Свет0г Николе 43 21230 Жабаљ

Милорад Крагуљ

7.

Удружење грађана "Срцем, искуством, знањем за моју општину Жабаљ СИЗ Жабаљ" 28058519

8.

Одред извиђача "Стара Тиса"

Цара Душана 7 21230 Чуруг

Синиша Драгољевић

9.

„Еко покрет Јегричка“ 28067291

Светозара Марковића 85 21230 Жабаљ

Радослав Боришев


ЖАБАРИ БРАНИЧЕВСКИ

Јова Тонтић

Адвокатски центар 4 12374 Жабари

Бранко Радосављевић

Симићево бб 12373 Симићево

Дејан Марковић

1.

« Удружење за унапређење животне средине и јавних простора–ФИЛТЕР » 28011687

Маршала Тита 15 12320 Жагубица

info@filter.org.rs

064 / 19 93 415

Весна Фрканец vesna@filter.org.rs Ивана Синобад ivana@filter.org.rs Вишња Николић visnja@filter.org.rs

2.

Еколошко удружење "Потајница" 17650084

Лазница бб 12321 Лазница

zeljko.ilic73@gmail.com

012 / 649 031 069 / 649 031 060 / 20 21 051

Илија Шћопуловић

3.

Еколошко друштво «Студенац» 17210017

Трг Јасеновачких рудара 5 12316 Крепољин

studenac.eko@gmail.com

012 / 642 561 012 / 642 378 064 / 25 59 937 063 / 358 419

Владан Милошевић

4.

„Покрет за Хомоље“ 28076924

Хомољска бб 12320 Жагубица

1.

Еко-покрет «Бегеј Свети Ђурађ» 08730814

Цара Душана 7 23210 Житиште

2.

Удружење еколога «Бегеј Српски и Нови Итебеј» 08871183

Маршала Тита 64, 23233 Српски и Нови Итебеј

3.

Еколошко удружење «Екоторак» 08865353

Трг ослобођења бб 23232 Торак

4.

Еколошки покрет «Еко-Хетин» 08909024

Ослободилачка 13 23235 Хетин

5.

Еколошки центар 28045778

Банатска 40 23210 Житиште

Горан Врућинић

6.

« Млади Итебеја » 28011695

Трг слободе 2 23233 Српски Итебеј

Војислава Јашин

1.

2. ЖАГУБИЦА БРАНИЧЕВСКИ

ЖИТИШТЕ БАНАТ СРЕДЊЕБАНАТ СКИ

Мото клуб „Џокер“ 28079486 Удружење "Еко развитак Жабари" 28007493 «Покрет Еко Морава» 17623168

Светог Саве 186 21230 Чуруг

10.

www.filter.org.rs

www.ekostudenac.org.rs ?

Андреја Милосављевић razvoj@gimelnet.rs

023 / 822 155 Факс 821 110 и 821 039 061 / 11 35 414

Бојана Перишић Новица Недић

jelenasij@gmail.com

023 / 837 068 * 062 / 409 068

Јелена Сиј *

023 / 821 050 063 / 71 48 552

Свjетлана Марковић

064 / 91 22 506

Љиљана Киш

svjetlana_markovic@yahoo.co m

kljiljana@gimelnet.rs


ЖИТОРАЂА ТОПЛИЧКИ 1.

2.

3.

4.

Удружење грађана за екологију и заштиту животне средине "ДУГА" 17716425 Удружење «ADD HERCULEM» 28006675 «Омладински центар Добрича» 28016247 „Уради нешто“

28071329

Југ Богданова бб 18412 Житорађа

Драган Стошић

Топлички хероји бб 18412 Житорађа Ђакус бб Ђакус 18412 Житорађа Косте Војиновића 26 18412 Житорађа

Срђан Пиловић Милица Станисављевић Душка Петровић Владана Филиповић

1.

Друштво за унапређење квалитета живота « Компас » 28005920

Вишеградска 19в 19000 Зајечар

Голуб Динуловић

2.

Удружење «Зелени Зајечар» 28026706

Пионирска 6 19000 Зајечар

Лидија Пејовић

3.

Удружење љубитеља природе , лековитог биља , фитотерапије "MELISSA" 17227963

Пана Ђукића 12 19000 Зајечар

4.

Невладина организација Далија 28032587

Петра Витановића бб 19341 Грљан

5.

Удружење риболоваца "Бели Тимок" 28034237

6.

Удружење «Достижан циљ» 28004745

Ивана Милутиновића 16 19000 Зајечар

7.

„Бостава-Центар за еколошка и етнолошка истраживања“ 28072767

Гај Оскоруша бб 19207 Планиница

ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАРСКИ

Горан Тодоровић

Добривоја Радосављавића Бобија бб 19000 Зајечар

Славољуб Николов

Чедомир Јовановић

www.planinica.info/pdf/eko.p df

Синиша Огњеновић


8.

Удружење Знање 28003528

Дурмиторска 61 19000 Зајечар

Габриола Петковић

9.

Удружење „Омладинска реакција“ 28079834

Николе Пашића 262А 19000 Зајечар

Владимир Милошевић

ЗРЕЊАНИН БАНАТ СРЕДЊЕБАНАТ СКИ

1.

2.

3.

Удружење грађана «Здрав живот» 08172099

Удружење грађана « Озон » 08841683 Зрењанинско Удружење Младих – ЗУМ 28007655

Македонска 11 23000 Зрењанин

Марија Мартон

Кун Беле 86/б 23000 Зрењанин

Оскар Ковач Вагнер

«Локални едукативно еколошки изазов» 08874557

Владимира Роловића 37, 23000 Зрењанин

5.

Форум жена «Луна» 08756929

Земљорадничка 4 Јанков Мост 23000 Зрењанин

6.

Друштво за заштиту животне средине «Окањ» 08711615

7.

8.

9.

http://www.zdravzivot.org.rs

Војин Марјански * marjanskivojin@hotm ail.com + Војин Турински vturinski@sbb.rs Зора Станков** zstankov@zdravzivot. org.rs

29. новембра 34 23000 Зрењанин

4.

Омладинска организација Михајлово 28015470 Фехер то-Друштво за негу традиције и екологије 08686009 Омладински клуб Зрењанин 28042531

aleksandrav@sbb.rs

023 / 531 197 061 / 22 08 937 023 / 531 197* 061 / 22 08 937* 023 / 531 482** 063 /10 19 065**

Жарка Зрењанина 49 23208 Елемир Киш Ференца 119 23202 Михајлово Петефи Шандора 2 23224 Лукино Село Бирчанинова 10 23261 Лукићево

carska.bara@yahoo.com leei.zrenjanin@yahoo.com

www.leei-carskabara.com+

023 / 547 640 * 060 /38 80 005*

Стева Чорокало * Срђан Марчета marcezis@yahoo.com

Ида Бесу

okanj.elemir@gmail.com

www.okanj.org.rs

т/ф / 738 443 023 / 737 994 * 063/ 16 45 902** 063 / 577 227*

Милош Бибин ** Милан Јанков *

Кристиан Тот

feherto@zrlocal.net

www.lukacs.org.rs http://www.lukacs.org.rs/fehe rtohake.htm Skype:feherto70

023 / 38 85 150 * 064 / 22 46 899

Шандор Балањи *

Славољуб Новаковић


10.

Удружење за заштиту животиња «Зрењанин» 28017073

Жарка Зрењанина 29 23000 Зрењанин

11.

Еколошко друштво «Царска бара» 08822565

Димитрија Туцовића 9, 23260 Перлез

raseta.milan@gmail.com mz-perlez@zrlocal.net nrbranka@open.telekom.rs

12.

Грађанско еколошко удружење ЕКО-ТАЛАС 08825297

7 јул бр 10, 23262 Томашевац

13.

Удружење грађана «Кормило» 08880131

14.

Невладина организација «Панонски талас» 08908249

15.

«Фрам Зрењанин» 28014325

023 / 38 13 064 064 / 08 61 064

Бранка Нинић Рашетa

niknes@zrlocal.net

063 / 562 361 065 / 87 10 133 023 / 871 013 *

Ненад Николић * Николић Предраг

Мариборска 3 23000 Зрењанин

mira2603@yahoo.com

Т /Ф 023 / 548 162 * 064 / 86 31 968 063 / 81 09 563

Мирјана Гавриловић *

Љубе Ратајског 4 23000 Зрењанин

simply.red.cat@gmail.com panonski.talas@gmail.com

064 / 18 18 639

Соња Павков

Македонска 11 23000 Зрењанин

Доситеја Обрадовића бб 23000 Зрењанин

16.

Еколошки покрет «Панонска зора» 08260303

17.

«Омладина Ботоша» 28029357

Гене Торњански 58 23243 Ботош

"Панонска активистичка организација – ПАОР" 08864802

Меленачки друм 35 23000 Зрењанин

18.

19. 20. + 21.

Еко клуб МАДОНА 28040954 Еко покрет Русанда 28034539 Удружење «Код Ђуре» 28014929

Ерика Јухас Шаму Милош Королија Ђуре Завишин

Петефи бригаде 30 23000 Зрењанин Српских владара 85 23270 Меленци Доситеја Обрадовића 38 23000 Зрењанин

framzr@hotmail.com

www.kormilo.org

www.fram.rs

023 / 563 384* 060 / 14 31 393* 023 / 533 565** 060 / 38 12111** 023 / 527 676 Факс 543 448 ( за Пан.зору) 064 / 40 55 428

panonskazora@yahoo.com

Себастијан Дорожан* sebastijand@beotel.net

Бојан Вуков** bojan.vukov@gmail.com

Вукоман Максимовић Радован Бојић Бојан Маргић

paor.organizacija@gmail.com

www.paor.org.rs http://www.facebook.com/pa or.organizacija Skype: Paor organizacija

023 / 512 453 066 / 225 353 064 / 22 53 539 066 / 201 715

Марија Папић Ђурић enecebogmemoc@gm ail.com Срђан Папић Ђурић Жолт Борош

023 / 731 385*

Ивица Миливојев * Данијела Дубаић


22.

23.

24.

25.

26. 27.

28.

29.

30.

31.

32.

Центар за унапређење екологије и културу живљења 28005849 Удружење грађана «Паун» 08894175 Удружење грађана «Ружа на Бегеју» 08912548 Удружење «Нарцис» 28037937 «ЈЦИ Зрењамин» 08885478 Еколошки клуб «Дуга» 28046316 Асоцијација за развој Ботоша 08840474 «Клуб љубитеља природе и животиња» Ловци и риболовци 08904910 « Окружни, градски и општински одбор Средњебанатског округа – Асоцијација жена Републике Србије у Зрењанину» 28036248 «Центар грађана за развој и информисање ФОКУС М» 08835900 «Друштво за соларну енергију – Србија солар» 08810435

Благоја Паровића бб 23211 Клек

eko.kult@gmail.com

023 / 525 608 * ?

Жарка Остојина 11 23270 Меленци Марка Орешковића 50 23000 Зрењанин

Милан Ратковић* Skype: ratkovic.m ? Марко Васић Ивица Паунов Снежана Паунов Јасна Васиљевић

Милетићева 107 23000 Зрењанин

Тихомир Стојић

Гимназијска 5 23000 Зрењанин

Игор Салак

Трг братсва 27 23207 Арадац

Михал Лабат

Тозе Марковића 75 23243 Ботош

Живица Параводић

Краља Александра Карађорђевића 4 23000 Зрењанин

Нурија Азири

Македонска 11 23000 Зрењанин

Милица Јованов

Мађарске комуне 42 23000 Зрењанин

Золтан Ковач

Житни трг 13 23000 Зрењанин Или Бригадира Ристића 18 П.фах 13

lambicmiroslav@yahoo.com

www.solar-srbija.org

023 / 510 114 064 / 13 10 227

Мирослав Ламбић lambic@ptt.rs


33.

34.

Удружење грађана, љубитеља и поштовалаца разума природе «СВЕТА ТРОЈСТВА ПОСТОЈАЊА» Београд 28027010 Друштво за неговање културе и природне баштине «Царска бара-Бело Блато» 08836213

Михајла Пупина 47 23260 Перлез

Иве Лоле Рибара 15 23205 Бело Блато

Радован Вулетин

Асоцијација за развој „Вељко Влаховић“ 08839352

37.

Тамишки еко-покрет 28061366

38.

Екометеос 28063920

39.

„Tim proekstrim“ 28012071

Рељина 29 23000 Зрењанин

40.

Туристичко друштво Бело Блато 28073186

1.

„Центар заекологију и рурални развој“ 28079346

Иве Лоле Рибара 15 23000 Зрењанин Доњи Јасеновик бб 38228 Доњи Јасеновик

1.

Золтан Барна

Булевар Вељка Влаховића 14 23000 Зрањанин

36

UNECO Голија, Унија еколога «UNECO» 28032471

023 / 889 931

Ненад Мишић

35.

ИВАЊИЦА МОРАВСКИ

mz_belo_blato@beotel.net

Краља Александра I Карађорђевића 5 23260 Перлез

Омладински клуб Перлез 28060009

ЗУБИН ПОТОК

Здравко Попов

Николе Велисављева 19 23262 Томашевац Цара Душана 14а 23000 Зрењанин

Нушићева 16 32250 Ивањица

Александар Рудић

Ивана Поповић Дејан Прокин Иштван Пожар

Александар Ђурић

Урош Луковић


ИНЂИЈА

1.

Кнеза Милоша 2 22324 Бешка

2.

«Мој Срем» 08906432

Цара Душана 64 22325 Крчедин

Зоран Јакшић

Вељка Петровића 18 22320 Инђија

Небојша Маринковић

Уче Зековића 7 22325 Крчедин

Бранко Глигорић

СРЕМ СРЕМСКИ

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. ИРИГ СРЕМ СРЕНСКИ

ф 022 / 571 035 064 / 80 70 105 022 / 570 039 064 / 21 66 909

Еколошки покрет Бешка 08606323

Удружење рекреативних риболоваца, љубитеља природе и заштиту животне средине "ВЕЛИКИ ВРЕТЕНАР" 28010826 Центар за толеранцију и одрживи развој Крчедин «ЦЕНТОР» 28002416 Удружење љубитеља Дунава "Мика Алас" 08892598 Удружење за екологију "БУРМАПДП" 28037929 Удружење грађана «Гладнош» 28021739 Удружење Рома «Вида Павловић» 08898987 Еколошко удружење за локални развој 28067534 Удружење „Зелембаћ“ 28074093

ekopokret_beska@yahoo.com

www.ekobeska.org ?

др Боривоја Гњатића 6 22329 Стари Сланкамен Дунавска обала бб 22326 Чортановци

Милан Кованић

Драгољуб Пејовић

Гладнош бб 22327 Марадик Јована Вуксана 2 22325 Крчедин

Далибор Петровић Маријана Блајић

Јован Стијеповић

kontakt@vida-pavlovic.com

http://vida-pavlovic.com/

022 / 500 401 061 / 22 68 895

Лазар Павловић

Наде Јаношевић 4 22325 Крчедин

Петер Безовник Александра Гаврић

Барањска 49 22327 Марадик

Драгана Јурић

1.

Еколошки покрет Ириг 08606943

Змај Јовина 71, 22406 Ириг

2.

Грађански покрет општине Ириг 08901848

В. Путника 11 22406 Ириг

022 / 461 653 * 064 / 18 61 287 069 / 605 350 gradj.pokretirig@neobee.net

022 / 462 234 060 / 71 13 182

мр Слободан Радојчић bobanrs@neobee.net Гаврило Чупић * Зоран Кнежевић


3.

4. ЈАГОДИНА ПОМОРАВСКИ

1. +

«Еко глас Јагодине» 17718860

2.

Удружење «Екозон» 28001614

3.

4. КАЊИЖА БАНАТ СЕВЕРНОБАНАТ СКИ

Центар за грађанску иницијативу «Castellum Rendek» 28009666 Удружање „Фрушкогорска ризница“ 28075901

1.

2.

3

4.

5. +

6.

Центар за развој органске пољопривреде 17664948 „Друштво љубитеља природе Ћуран“ 28081162 Друштво љубитеља природе 08866198 Удружење грађана « Зелени свет » 08852235 Еколошко удружење «Тиса клуб» 08649502 Удружење за очување животне средуне «Green Force» 08908737 Удружење за заштиту животне средине «Зелено око» 28003404 «Дестинус» Удружење за омладину 28035616

Нова колонија 45 22408 Врдник

Жељко Марковић

Палих бораца 23 Ривица 22406 Ириг

Владимир Илчешин

Гине Пајевић 20/5 35000 Јагодина Аврама Петронијевића Лева 13л 35000 Јагодина

ekoglas1@gmail.com

www.ekoglas.autentik.net

064 / 81 97 028

Владан Рацић

Иван Симић

7.јули 1 ? I спрат/ стан 5 35000 Јагодина

Жељко Ристић

Војвођансанска бб 35000 Јагодина

Саша Ћирковић

Словеначка 14, 24420 Кањижа

turazo@tippnet.rs berecs@stcable.net

Владике Његоша 20 24420 Кањижа

mojemacke@freemail.hu

Главна 32 24420 Кањижа

omladinska@sks.co.rs

http://www.turakanizo.blogsp ot.com ?

024 / 879 108 * 063 / 83 11976** 063 / 86 63 521

024 / 879 306 * 064 / 24 98 118

Халас Моника *

024 / 874 025 063 / 680 858 *

Золтан Балинт *

Маршала Тита 151а 24426 Трешњевац Виноградска 50 24 426 Трешњевац Суботички пут 2 24420 Кањижа

Берец Шандор * Skype : berec.sandor Јухас Ђула**

Атила Бата

zelenooko@tippnet.rs

www.zelenooko.5mp.eu

063 / 81 87 186

Наталиа Сечеи

Изабела Макра


7.

8.

9.

Удружење грађана «Генерација» 08729603 Удружење грађана «Еко-етно центар» 08892130 Удружење грађана «ЛендАРТ» 28029721

Улица Главна 9 24420 Кањижа

Алфред Асталош

Ади Енре 7 24420 Хоргош

Милорад Бакалић

Позоришна 3 24420 Кањижа

Агнеш Иван

10.

Удружење Рома Мартонош 28014481

Ивана Милутиновића 4 24417 Мартонош

11.

«Спиритус плус» Удружење алтернативних решења 28019718

Суботички пут 25 24420 Кањижа

alternativmegoldasok@gmail.c om

http://alternativmegoldasokegyesulet.blogspot.com/p/stat utum.html

12.

Удружење грађана «Ћемер» 28007299

Јована Богдановића 19 Велебит 24420 Кањижа

velebit@mail.com

http://velebit.webs.com

13.

Удружење « Карамел » 28003811

14.

Удружење грађана за заштиту животне средине и познавање завичаја „Иринго“ 08831548

15.

Удружење грађана «Генерација» 08729603

16.

17.

18.

Центар за развој агробизниса 08767769 Еколошки покрет за Тису и Мађарска омладина Кањиже“ 28061188 Омладинско удружење "KUMBAYA" 28075081

065 / 51 31 668

Томислав Петровић

062 / 89 31 814 024 / 873 331

Ђерђ Хабрам Анико Богнар

Радмила Марјанов Пањевић

Братсва јединства 29 24417 Мартонош Камарашки пут 52

Едит Тандари

Роберт Карачоњи * 063 / 80 71163 * Хилда Хорват ** 063 / 89 03541** horvathilda@gmail.com**

iringo.horgos@gmail.com

24410 Хоргош

Главни трг 9 24420 Кањижа

jene@tiszanet.net

http://news.kanjiza.org/ ?

024 / 873 043

Алфред Асталош Апчи Јене

Раде Кончара 14 24410 Хоргош

Петар Мојзеш

Тисина 23 24420 Кањижа

Ласло Ваш

Маршала Тита 73 24426 Трешњевац

Роланд Ковач


КИКИНДА БАНАТ СЕВЕРНОБАНАТ СКИ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Удружење еколога Кикинда «Green place» 08672083 Друштво за негу традиције и екологије «Делибаб» 08810010 Удружење «Екодолина» 28008686 Удружење љубитеља природе-Клуб «Лагуна » 28006551 Удружење за екологију и рурални развој Мокрина Девет грла 28037627 Ловачко друштво «Перјаница» 08037370 Удружење «За заштиту дропљи» 08882177 Удружење Штеванчева бара 08849315 Удружење љубитеља природе и рекреативноспортског риболова "ЛИЊАК МОКРИН" 28035896 «Заштита флоре и фауне Дунава, Тисе и Мориша» 08882169 Удружење Наше местоОпштина Кикинда 28043619 Еколошко удружење «Диван» 08899517

Трг Српских добровољаца 23, 23000 Кикинда

udekgreenplace@yahoo.com

Велика улица 1, 23324 Сајан

0230 / 26 240 064 / 21 78 498

Љиљана Скоко

064 / 70 12 212

Силвија Зомбори

061 / 32 25 538

Синиша Туцаков

Димитрија Туцивића 16 23000 Кикинда

ekodolina@yahoo.com

Симе Шолаје бб 23312 Банатско Велико Село

lisica@businter.net

Трг 9. јануар бб Дом културе 23305 Мокрин

devetgrla@gmail.com

Божидар Фишков Синиша Тенкеш

Доситеја Обрадовића 8 23305 Мокрин

lovcimokrina@open.telekom.rs

Петар Бугарчић

Трг српских добровољаца 49 23000 Кикинда

www.flickr.com/people/ekod olina http://www.facebook.com/gro up.php?gid=11941478141990 1&v=info

Бранислав Кнежевић

0230 / 437 397 065 / 38 35 199 0230 / 425 967* 060 / 13 42 711*

gavrancicdragan@gmail.com

Трг српских добровољаца 10 23000 Кикинда Трг 9. јануар бб 23305 Мокрин

Трг српских добровољаца 49 23000 Кикинда Фејеш Кларе 76 23000 Кикинда

Доситејева 23 23000 Кикинда

Драган Гавранчић*

Младен Копривица

kopcalic@gmail.com

Сима Копчалић

gavrancicdragan@gmail.com

drakepp@open.telekom.rs zanasemesto@gmail.com

www.zanasemesto.in.rs

0230 / 437 397 065 / 38 35 199 0230 / 425 967* 060 / 13 42 711* 0230/ 434 690* 065 / 51 69 410* 0230/ 427 707** 062 / 526 910**

Драган Гавранчић Љубиша Ковачевић* Иштван Палатинуш**

Александар Иличин


13.

Удружење «Кикиндски фармери» 28038798

Ђуре Јакшића 42 23000 Кикинда

Предраг Бајшански

14.

Удружење МОКРИНЧАНКЕ 28038453

Доситеја Обрадовића 4 23305 Мокрин

Душанка Угреновић

Војводе Путника 52 23000 Кикинда

Мирко Бабић

15.

КЛАДОВО БОРСКИ

1.

2. К КНИЋ ШУМАДИЈСКИ 1.

2. КЊАЖЕВАЦ ЗАЈЕЧАРСКИ

Удружење „Старо језеро Кикинда“ 28079176 Центар за популаризацију екологије "Екосфера Кладово" 28047916 Удружење љубитеља природе “Дивљина“ 28057172 Љубутеља Груже,Гружанског језера и рекреативног риболова «ВОДЕ ГРУЖЕ 28011938 Удружење «Локално је глобално» 28008635

22.септембра 4 19320 Кладово

1.маја 19 19320 Кладово

019 / 803 338 060 / 03 21 108

ekosfera.kladovo@gmail.com

019 / 803 227 019 / 807 585 * 063 / 435 150*

klubdivljina@gmail.com

Жељко Мартиновић Драгана Павловић

Милан Рашевић* pikidambo@gmail.com

Гружа бб 34230 Гружа

Михаило Јаћимовић

Кнић бб Дом културе 34240 Кнић

Невена Јовановић

1.

Тимочки клуб 17209884

Трг ослобођењ 1 19350 Књажевац

2.

Удружење «Кључ» 17283596

4.септембар 146 19350 Књажевац

3.

“Центар за одрживу будућност Зелена зона» 17714821

Књаза Милоша 15 19350 Књажевац

4.

«Едукативни центар Књажевац» 17494678

4.септембар 72 19350 Књажевац

office@timok.org

http://www.timok.org/

019 / 730 002 019 / 734 177

Снежана Павковић Владан Јеремић Вања Стојев

robocat@ptt.rs

www.knjazevac.org.rs

019 / 734 879

Иван Светозаревић Никола Дојчиновић

019 / 745 769

Владимир Ристић


КОВАЧИЦА БАНАТ ЈУЖНОБАНАТ СКИ

1.

Клуб студентске омладине Падине 28017065

2.

Инфо центар – Дебељача 08819866

3.

4.

КОВИН БАНАТ ЈУЖНОБАНАТ СКИ

1. + 2.

Студентска организација Дебељаче 28012608 Центар за промоцију одрживе пољопривреде и руралног развоја Михајло Идворски 28077149 Еколошко удружење сеоског туризма «Делиблато оаза» 28020465 Ловачко друштво «Зец» 08085528

Трг ослобођења 9 26215 Падина

Даниел Петраш

Петефи Шандора 20 26214 Дебељача

www.debeljaca.com Skype: auslender99

063 / 81 86 007

Јанош К Нађ jnadj1@yahoo.de

Трг маршала Тита 1 26214 Дебељача

Золтан Чаки

Иве Лоле Рибара 47 26207 Идвор

Душко Белић

Маршала Тита 110 26225 Делиблато

ljiljana.ambrus@gmail.com

062 / 366 784 *

29. новембра бб 26222 Баваниште

Љиљана Амбрус*

Драган Алексић Ненад Вулић* 1vulicn@gmail.com

3.

Удружење грађана «Еко зона Ковин» 08766045

Светог Саве 31 26220 Ковин

061 / 34 18 195* 013 / 744 182** 063 / 340 082** 062 / 89 65568**

Марина Николић marinaekozona@gmai l.com Skype: marinaekozona

4.

5.. +

6.

Еколошко удружење «Манастирска рампа» 08853428 Удружење домаћина у еко-руралном туризму «Делиблатски песак» 08909784 Удружење љубитеља природе "ДЕЛИБЛАТО" 08871795

Лазе Костића 5 26220 Ковин

Иванке Шљивић бб 26225 Делиблато Маршала Тита бб 26225 Делиблато

Невен Жикић

064 / 63 61 524

Петар Стаменковић

Александар Грујин


7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. КОСЈЕРИЋ ЗЛАТИБОРСКИ

1.

КОЦЕЉЕВА МАЧВАНСКИ 1.

2.

Удружење грађана љубитеља природе "ГАЈАЧКИ ДУНАВАЦ" 08920281 Удружење грађана: "Покрет за препород наше општине" 08898634 Удружење «Омладински клуб ТИНЕТСКОРЕНОВАЦ» 08780749 Удружење љубитеља природе «Пиштина бара» 08878501 Еколошко удружење сеоског туризма «Оаза лова и риболова Дубовац» 28042370 Актив жена Шумарак 08870128 Удружење домаћина у еко руралном туризму 08881880 Удружење грађана „Удружење за развој Скореновца“ 28077017 Еколошка грађанска иницијатива Egrin Невладина организација "Регионална иницијатива" 28014007 Удружење грађана за очување природе и културног наслеђа «Наша кућа» 17769839

Бели брег 58 26223 Гај

Чеда Зарић

ЈНА 2 26220 Ковин

Сава Крстић

Првог маја бб 26228 Скореновац

Атила Дани

Његошева 21 26220 Ковин

Ивица Јовчић

Старо Село 1 26224 Дубовац

013 / 758 144 * 064 / 68 55 250 * 069 / 669 655 *

Драги Благојевић*

Шумарак бб з.п. Гај 26220 Ковин

013 / 304 593 064 / 65 90227** 013 / 761 011* 062 / 84 47 880*

Душица Дејак* Јовановић Милена**

finus@madnet.rs

Првог маја бб Скореновац 26220 Ковин

Ерне Дани

Братства јединства бб 26228 Скореновац

Карољ Богош

Доситејева 20 31260 Косјерић

egrin2001@yahoo.com

069 / 82 56 258

Радмило Дамњановић

Лазе Лазаревић 21 15220 Коцељева

Ђорђе Павловић

Немањина 99 15220 Коцељева

Владимир Бајуновић


"Еколошко удружење грађана за спас лопте" 17716646

23.септембра 6 15220 Коцељева

4.

„Центар за развој и демократију Рома Коцељева“ 17688685

Брдарица бб 15226 Драгиње

1.

Удружење «Стаклено звоно» 17720058

2. K

Удружење «ЕкоЕнергија » 28004737

3.

КРАГУЈЕВАЦ ШУМАДИЈСКИ

3.

4.

5.

6.

Непушачки едукативни центар – РП 17532545 Еколошки покрет Града Крагујевца 17719831 «Центар за информисање и едукацију» 17649221 Еколошко истраживачко друштво „Младен Караман“ 17386026

7.

Удружење «Удружење младих ентузијаста» 28021747

8.

Удружење грађанки «Царица» 28044143

9.

Лејди клуб Меркур Lady Club Mercur 17314530

Т/Ф 015 / 557 447 064 / 99 30 208* 063 / 81 29 324**

Кнеза Милоша 23/61 34000 Крагујевац Илије Киковића 95 34000 Крагујевац Игумана Пајсија 10 34000 Крагујевац Сувоборска 3/II 34000 Крагујевац

kontakt@staklenozvono.rs

http://staklenozvono.rs www.staklenozvono.info

svesovic3@sbb.rs

necrpkg@gmail.com necrpkg@yahoo.com

http://nec-rp.wetpaint.com/

ekoloskipokretkg@gmail.com

Ф 034 / 311 565 064 / 12 08 668 065 / 33 11 297

Зорица Савић

034 / 371 059 034 / 333 377 * 062 / 371 059*

Срђан Весовић * svesovic3@verat.net Skype: srdjan.vesovic

061 / 13 09 755 063 / 804 8599

Милисав Пајевић

063 / 87 16 116*

Марин Ивошев* marin.ivosev@gmail.com

Драган Шкевин

eidmladenkaraman@gmail.com

Филип Вукајловић

www.eidmladenkaraman .com

Владике Николаја Велимировића 5/30 34000 Крагујевац Милоша Марковића 8 34000 Крагујевац Балканска 44 34000 Крагујевац

sladi3@open.telekom.rs

Зоран Петровић

Моравска 8 34000 Крагујевац Радоја Домановића 12 34000 Крагујевац

Славко Живановић* Слађан Живковић**

Александар Бурмуџија

034 / 354 965 064 / 24 15 584

ladyclubmercur@gmail.com

www.ladyclubmercur.org

034 / 370 394 064 / 47 94 905

Сања Биорац sanjabiorac@yahoo.com

Ружа Димитријевић


10.

Удружење грађана Традиција 28021305

Козарачка 8 34000 Крагујевац

Борис Херман

11.

Удружење узгајивача калифорнијскиг глиста, производње хумуса, здраве хране, очување животне средине "ЛУМБРИ ХИТ" 17652940

Цветојевац бб Цветојевац 34000 Крагујевац

Божидар Трифуновић

12.

Удружење «Еко експо» 28018380

13.

Удружење риболоваца «Станово» 28034431

14.

„Еко парк“ 28061650

15.

Еко Крагуј 28041519

16.

17.

Невладина еколошка организација «Језеро Бубањ» 28038968 Удружење «Међународно удружење волонтера - Трип» 28017120

18.

Удружење «Зебра» 28000561

19.

Покрет зелених «Бреза» Република Србија 17691511

Светозара Марковића 101/19 34000 Крагујевац Краљевачки батаљон 70 34000 Крагујевац Бошка Бухе 4 34000 Крагујевац Моме Станојловића 38 34000 Крагујевац

Немања Ђурић

Драган Видић Драган Милутиновић

nvo_ekopark@yahoo.com

http://www.ekopark.rs

034 / 332 485 * 064 / 29 37 114 * 034 / 315 655** 064 13 26 668**

Косовска 18 34000 Крагујевац

Контакт форма на сајту

Слађан Ракић*

Ана Миленковић

ekokraguj@gmail.com

Града сирена 10 34000 Крагујевац Драгољуба Миловановића Бене 89 34000 Крагујевац Милорада Нешића 8 34000 Крагујевац

034 / 332 964 * 064 / 11 98 412 *

http://www.volontiraj.com

063 / 86 02 207 064 / 51 16 666

Нешко Марковић * Милорад Милетић** ozzskg@gmail.com

Немања Чалија

Небојша Видуљевић

Драган Стојановић


20.

21.

22.

Унија за органску производњу Србије «Еко-плус» 17416413 Удружење спортских риболоваца «Ердоглија» 28002491 Удружење грађана «Еко-ленд» 17651536

23.

„Еколошко удружење фанова кампова“ 28054505

24.

Центар за подршку развоју - ЦПР 28079583

25.

„Крагујевац - наш град“ 17622234

26.

Удружење „Пријатељи планете“ 28079699

27.

Удружење младих Драча 28081138

КРАЉЕВО РАШКИ 1.

2.

3.

Бранка Радичевића 20/20 34000 Крагујевац

ekoplus@microsky.net

034 / 365 602

Словачких побуњеника 34000 Крагујевац

060 / 30 40 346 060 / 30 40 347

Пајазитово бб 34000 Крагујевац

др Љубинка Ђорђевића 20 36000 Краљево

Удружење «Media» 28019572

Омладинска 55а Л2 36000 Краљево

36214 Врба бб

Небојша Петровић Томислав Банић

Милан Милошевић

Радоја Домановића 12 34000 Крагујевац Бранка Радичевића 12/25 34000 Крагујевац Града Сирена 8 34000 Крагујевац Владике Николаја Велимировића 2А/29 34000 Крагујевац Драча бб 34000 Крагујевац

Еколошка иницијатива Краљево 28000847 Еколошко друштво «Врба» 17690973

Јелена Вуковић

Зоран Митровић Николина Вуковић

Александра Милојевић Милан Милошевић Рајко Степовић

http://prijateljiplanete.wordpr ess.com/

Данијела Аксић Маринковић

Дејан Пејовић

Предраг Станковић

ekovrba@yahoo.com

Живорад Вукосављевић

Љубица Сокић


4.

Краљевско академско природњачко друштво "Балкан" 28034822

5.

Еколошки центар Лопатница 17532804

Главашева 10/34 36000 Краљево

ekocentarlopatnica@yahoo.com

6.

«Еколошко друштво Жичка Река» 17665359

Жича 12/1 Жича 36000 Краљево

zickareka@gmail.com

7. К

Еколошки покрет «Ибар» 07395582

IV краљевачки батаљон 2 36000 Краљево

ekoibar@yahoo.com ekoibar@gmail.com

Цара Душана 48 36000 Краљево

prodor@prodor.org

8. К 9.

Удужење грађана «Продор» 28030584 Еколошко друштво «Гусари» 17730703

10.

Удружење « Креативна радионица » 17345877

11.

Клуб младих Краљева 17687310

12.

13.

14.

15.

Удружење грађана «ЕКО СРК ЧИБУКОВАЦ» 17712772 Удружење грађана «Руке пријатељства» 17546546 Удружење грађана Позитивна омладина 17624717 Удружење грађана "Гледићка воденица" 17770314

Жичка 34 36000 Краљево

kapdbalkan@gmail.com ealrestris1@yahoo.com

www.kapdbalkan.org

064 /40 53 310

036 / 311 118 036 / 825 005* 063 / 582 018* 036 / 825 009 ** 063 / 668 524 ** http://www.facebook.com/gro up.php?gid=308006869661& v=info www.ekoibar.org.rs Skype: ekoibarkraljevo

www.prodor.org

Милош Радаковић Иван Вучићевић

Биљана Петровић* info@agritur-ilojevic.com Миланко Вукићевић **

Славиша Станојевић Ф 036/ 312 433 036 / 232 704* 065 / 61 25 590 063 / 612 559* 036 / 327 280 063 / 284 974

Мирослав Павловић Кепо* kepologija@gmail.com

Skipe: lidijaikepop Наташа Ћурчић natasa.curcic@prodor.org

Лађевци МЗ 2 36204 Лађевци

Живадин Ђоковић

Титоградска 52 36000 Краљево

Зоран Јанковић

Југ Богданова 65 36000 Краљево

Марко Крндија

klubmladih.kraljeva@yahoo.com

Чибуковачке чете бб 36000 Краљево Доситејева 96/1 36000 Краљево Дрварска 30 36000 Краљево Трг Светог Саве 2 36000 Краљево

Новица Јоксимовић

zp-nvo-rukep@tron-inter.net

036 / 381 286 064 / 23 72 404

Зоран Петровић Никола Трифуновић

Михаило Пејковић


16

"Удружење Рибнички еколошки парк" 28050992

Ђуре Дукића 9 Рибница 36000 Краљево

Радмило Главчић

17.

Завичајно друштво «Стара Павлица» 28042914

Карађорђева 34 36000 Краљево

Славиша Станчић

18.

Еколошко риболовачко друштво «Пловак» 28003544

36203 Адрани

Бранимир Рачић

19.

Rегионални UNECO –Западно Поморавље 28027842

20.

Кластер «Зелени навигатор» 28054742

21.

Удружење грађана „Еко зона Гоч“ 28057865

22.

Покрет заодрживи развој „Одраз“ 17722956

23.

24.

25.

26.

Хероја Маричића 64/1 36000 Краљево

061 / 65 6 981 060 / 65 69 981

kraljevo@uneco.rs

Цара Лазара 61А 36000 Краљево

Драган Коловић thekolovicd@ yahoo.coм

Драган Коловић

Зелена гора 19/2-4 36000 Краљево

pragmakv@yahoo.com

Насеље Моше Пијаде 14 36000 Краљево

odrzivirazvoj@gmail.com

www.odrzivirazvoj.com

Лопатница оаза мира 28046995

Лопатница 47 36000 Краљево

lopatnica67@open.telekom.rs

www.lopatnica.com

„Балкански развојни центар“ 28076037 Група грађана „Покрет за Краљево“ 28075626 Центар за одрживи развој 21 28080662

Македонска 10 36000 Краљево

Ивона Јовановић

Жича 47 Жича 36000 Краљево

Владимир Пајовић

Краља Милана 3 36000 Краљево

Весна Петровић Светлана Филиповић

Љубинко Нешовић

Небојша Димитријевић 036 / 426 280 064 / 27 22 121

Горан Вукићевић


КРУПАЊ МАЧВАНСКИ

1.

Независна културна асоцијација "Зелено око" 28016450

Мачков камен 9 15314 Крупањ

2.

Бициклистчкоеколошко друштво « ECOBIKE » 28009372

Луке Стевића 22/a 15314 Крупањ

КРУШЕВАЦ РАСИНСКИ 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Удружење « Еколошки центар Крушевац» 28007795 Унија еколога UNECO Регионални центар Јужног Поморавља Крушевац 28030207 Удружење " Крушевачки еколошки центар" 17289560 Еколошки покрет «Бела бреза» 17182374 «Иницијатива за одрживи развој – МОСТОВИ» 17669931 Удружење «Локвањ» 28040202 Удружење «Екоћел» 17769103 Удружење « Европско село » 28007817 Удружење «Ефикасна енергија» 28002378 Удружење грађана за неговање сеоског туризма "Беловодски пешчар" 17764063

Владимир Секулић

http://zelenooko.weebly.com

www.ecobikekrupanj.com

Т/Ф 015 / 681 181 064 / 25 85 558* 015 / 681 582** 064 / 95 66 64**

Косанчићева 2 37000 Крушевац

Душан Жугић* draganzugic@yahoo.com Skype:dragan.zugic Предраг Димитрић **

Татјана Симовић

Косанчићева 16/3 37000 Крушевац

krusevac@uneco.rs

037 / 35 01 082 069 / 631 648

Оливера Дреновац olivera.drenovac77@ gmail.com

Нова Балшићева 15/13 37000 Крушевац

kecpb@ptt.rs

064 / 61 45 452

Братислав Попрашић

Хајдук Вељкова 21 37000 Крушевац

belabreza@yahoo.com

064 / 87 92 903

Љубодраг Милуновић Виктор Домјан

Радивоја Увалића 22 37000 Крушевац Станка Гавриловића 21 37000 Крушевац Јабланица бб Јабланица 37000 Крушевац

Мирјана Стевановић

Бранко Ђокић Саша Петронијевић

Косанчићева 2 37000 Крушевац

Радомир Јовановић

Стевана Синђелића 11/17 37000 Крушевац

Слађана Јевремовић

Бела вода бб 37253 Бела вода

Раде Јовановић


11.

12.

13.

КУЛА БАЧКА ЗАПАДНОБАЧКИ

Удружење « За лепши Крушевац » 28006667 Удружење за заштиту животне средине « Расина» 17715895 Центар за јачање развојних капацитета „Темпус“ 28069456

14.

Асоцијација младих 17763407

15.

Удружење „Златна нит“ 28071353

1.

Удружење грађана «Зелени прстен» 08854408

2.

Удружење грађана „Складиште“ 08897573

3

Еколошки покрет «Пунто верде» 08885923

4

Еко-бент 28023944

5.

Удружење грађана «Зелени точак» 08885524

6.

Омладинско удружење « Видре » 28029926

7.

8.

«Проактивна омладина Србије» 28039778 Туристичко удружење «Црвенка» 08907030

Косанчићева 2 37000 Крушевац Седамнаесте српске бригаде Н-4/29 37000 Крушевац

Саша Ћирић

037 / 494 093* 062 / 494 093*

jelena.maksimovic85@gmail.com

Пепељевац бб 37000 Крушевац Нова Балшићева 24/12 37000 Крушевац Село Буци бб 37209 Велика Ломница Блок III, улица3, бр 5, 25233 Руски Крстур В.Назора бб 25225 Крушчић Друге далматинске бригаде 42/б 24223 Сивац Шеснаесте дивизије 82 25230 Кула Јосипа Крамера 64 25230 Кула

Јелена Максимовић Skype: jelena.maksimovic85

Ивана Вучић

office@asocijacijamladih.org

Марко Вукојевић

www.asocijacijamladih.org

Данијела Ђорђевић

025 / 703 430*

info@skladiste.org.rs vlado@skladiste.org.rs

www.skladiste.org.rs

064 / 24 82 075* 068 / 672 596 064 / 05 98 713

Леона ДоротићГутеша * Владимир Вујичић* Никола Булатовић

Бранко Мороквашић

Дарко Попов Рудолф Ковач

Исе Бајића 33 25230 Кула

Велимир Кадовић

Светозара Милетића 93 25223 Сивац

Петар Пејин

Излетиште Поток бб 25220 Црвенка

Анте Марас


9.

10.

11.

12. К

13. КУРШУМЛИЈА ТОПЛИЧКИ

PACT RUTHENORUM 08865647 Омладина кулске општине 08879192 Удружење произвођача органске хране «Еко- Кула» 28000758 Друштво за обновљиве изворе енергије Средње техничке школе"Михајло Пупин" 28020422 Удружење грађана „Видиковац“ 08816875

1.

«Етно Топлица» 28019050

2.

Еколошко удружење Због здравља 08821461

3.

«Беле Цркве удружење за образовање и развој локалне заједнице» 17479482

4.

"Транзициона и органска, произвођачка и прерађивачка асоцијација Србије за округ Куршумлија, Блаце и Брус" 17432451

5.

Омладински центар за економски развој 28018762

Русинска 75 24233 Руски Крстур

Владимир Чизмар

pactruthenorum@gmail.com

Петра Драпшина 113 25230 Кула Вељка Влаховића82 25230 Кула

Лазе Костића 14 24230 Кула

Бранко Манојловић

eco.kula@gmail.com

drustvo.oie@gmail.com

025 / 729 010

www.stsmihajlopupin.edu.rs

Маршала Тита 230 25230 Кула Вука Караџића 14 Куршумлија Пролом Бања 18433 Пролом 7.јили 1 18430 Куршумлија

Немањина 9 18430 Куршумлија

Вука Караџића 60 18430 Куршумлија

025 / 729 740 Ф / 720 103 063 / 87 51 001*

Кристина Киш Тишкеи

Марјан Иванов* marjan.ivanov@gmail. com Skype::marjan.ivanov

Милорад Нићетин Славица Чарапић

www.zbogzdravlja.com

Лили Јанковски

Бранко Мартиновић

Горан Илић

Александар Пантић


КУЧЕВО БРАНИЧЕВСКИ

1.

2.

3. ЛАЈКОВАЦ КОЛУБАРСКИ

1.

2.

3.

4. ЛАПОВО ШУМАДИЈСКИ

1.

Удружење грађана «Напредак» 17720660 Влашко удружење "Да нам буде боље" 28004486 Удружење грађана „Центар за развој Кучева“ 28000901 Еколошко друштво «Џивџан» 28002742 "Еколошко удружење реке Колубаре Лајковац" 28047568 Еколошки покрет "Castrum Brodare" 17781111 Удружење «Моје Јабучје» 28015275 „Вода, извор живота за цео свет“ 28900198

Милана Милосављевића бб 12240 Кучево Жике Поповића 66 12240 Кучево

Мирослав Тасић

Синиша Давидовић

Жике Поповића 21 12240 Кучево

Сузана Марковић

Владике Николаја бб 14224 Лајковац

Јордан Грчић

Слободана Јовановића 13 14224 Лајковац

Александар Пауновић

Ћелије бб Ћелије 14224 Лајковац

014 / 72 310 * 065 / 83 42 707 * 014 / 34 31791** 064/ 23 14 115**

castrumbrodare@gmail.com

Владимир Јевтић * Миодраг Марковић** miodragmarkovic@ma il.com

Јабучје бб 14226 Јабучје

Марко Пауновић

Иве Андрића бб 34220 Лапово ( Варошица)

Властимир Стаменковић

Млинска бб 16000 Лесковац

Јелена Спирић

ЛЕБАНЕ ЈАБЛАНИЧКИ ЛЕСКОВАЦ ЈАБЛАНИЧКИ 1.

2

3.

4

"PROGRESSIVE SOUTH PROGRESSIVE SOUTH" 28013256 «Канцеларија за младе - Грделица» 17722387 Удружење грађана «Здрава планета» 28011261 Удружење грађана «TEAMcreative» 28008627

Боре Пешића бб 16220 Грделица

kzmgrdelica@gmail.com

http://www.facebook.com/gro up.php?gid=96427824235

Цара Лазара 10/11 16000 Лесковац

zdravaplanetale@open.telekom.rs

Skype Mikizdravaplaneta

Дубочица 45 16000 Лесковац

Саша Пејковић

064 / 31 80 625

Миодраг Митић Наташа Димитријевић


5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. ЛОЗНИЦА МАЧВАНСКИ

1. +

2.

3.

4.

5.

6.

Удружење „Поречје“ 17286838 „Канцеларија за младе –Грделица“ 17722387 „Идејно развојни центар“ 28058705 „Центар за грађанску културу“ 28002092 Удружење „Боље за југ“ 28074395 Удружење „Антикризни центар“ 28075642 Удружење грађана „Језеро Барје“ 28079443 Удружење "Омладински креативни клуб - ОК клуб" 17730240 Удружење «Ad Drinum biljni svet» 28018720 Удружење грађана «Космополит» 28004877 Удружење грађана «Искра – Лозница» 17626477 Удружење «Еко-Ло» 17688855 Удружење за заштиту природе,права животиња и права људи «ЛУЊА» 17682105

Николе Скобаљића бб 16203 Вучје

Зоран Живковић

Боре Пешића бб 16220 Грделица

Саша Пејковић

Светозара Марковића 7а 16000 Ласковац

Марко Томић

Партизанска 4 16000 Лесковац

Гордана Бошковић

Ивана Косанчића 5 16000 Лесковац

Драган Илић

Светозара Марковића 37/2 16000 Лесковац

Весна Каранфиловић

29 новембра 47 16203 Вучје

Петар Трајковић

Карађорђева 2 15300 Лозница

ok_klub_lo@hotmail.com

www.okkub.org.rs

015 / 893 758 Ф / 882 921 069 /35 44 843

Даринке Лазаревић 3 15300 Лозница Краља Петра I /8 15300 Лозница Булевар Доситеја Обрадовића 58/54 15300 Лозница Владимира Васића 6 15300 Лозница Заобилазни пут бб 15316 Бања Ковиљача

Марија Јовановић majaj89@gmail.com

Милан Павловић

Далибор Лозница

iskraloz@yahoo.com

http://www.iskra.org.rs

015 / 877 378

Нада Ђурић

Валентина Петровић

Раденка Живановић


7.

8.

9.

10. ЛУЧАНИ МОРАВИЧКИ

Удружење „Нимбус“ 17686755 „Удружење грађана за развој сеоског туризма Вук Караџић Тршић“ 17660730 Еколошко друштво Драгачево 17222961

Карађорђева 51 Липница 15316 Лозница

Драгутин Обрадовић

Гаврила Принципа 1а 15300 Лозница Булевар Доситеја Обрадовића 56 15300 Лозница

Светлана Лакановић

Дејан Велимановић

Вуков пут 21 15303 Тршић

Предраг Мишић

Републике 72 32230 Лучани

ekoguca@Eunet.rs

http://www.dragacevo.rs/eko drustvo.htm

1.

Удружење «Србија у зеленом « 17613235

Бабајић бб Канцеларија Краља Петра бб 14240 Љиг

srbijauzelenom@yahoo.com

www.srbijauzelenom.com

2.

Еколошко друштво Љиг 17385950

Колубарска 1 14240 Љиг

1.

Еколошки центар Цапарић 17770101

15320 Врхпоље

Удружење грађана Дринска видра 17763733

Карађорђева 16 15320 Љубовија

1.

ЉИГ КОЛУБАРСКИ

ЉУБОВИЈА МАЧВАНСКИ

Еколошко удружење «Екоподриње» 28055684 Удружење грађана «Протего» 28052049

2.

3.

4.

5.

Удружење за заштиту белоглавог супа "СОКО" Љубовија 28024509 Еколошко удружење «Дрински букови» 17657372 Удружење грађана «Центар за регионални развој» 28016352

Горња Трешњица бб Горња Трешњица 15320 Љубовија

Т/Ф 032 / 854-461 032 / 854-544

Душан Ивановић

014 / 34 43 292

Драган Јанковић

014 / 84 954 064 / 57 65 457

ljubovija@mail.com

www.ekocentarcaparic.mojalj ubovija.com

064 / 24 95 257 *

Весна Ивановић vesna@ljig.net Драган Петровић Вељко Петровић* veljko5rovic@gmail.com

Јелена Глигорић

015 / 667 001*

Видоје Јовановић *

Лоњин бб Лоњин 15320 Љубовија

Никодин Богдановић

Моше Пијаде 33 15320 Љубовија

Дејан Јеремић


6. МАЈДАНПЕК БОРСКИ

МАЛИ ЗВОРНИК МАЧВАНСКИ

1.

2.

«Удружење имела» 17778773

3.

Удружење грађана «Озон-о30» 28014210

1.

2.

МАЛИ ИЂОШ БАЧКА СЕВЕРНОБАЧКИ

1. ?

2.

3.

4. МАЛО ЦРНИЋЕ БРАНИЧЕВСКИ

Еколошко удружење « Крива Дрина » 17656180 Етно еколошки покрет "Горун" 17625896

1.

2.

Доња Буковица бб 15320 Љубовија

Драгана Стојановић

8. .марта 6/13 19250 Мајданпек

Марија Вулетић

Трг ослобођењеа бб 19250 Мајданпек

Мирослава Лалић

Трг ослобођења 19 19250 Мајданпек

eko030.mpek@gmail.com

Еко-Дрина 28002513

Мали Зворник

ekodrinamzv@gmail.com

Удружење грађана «Грађански савезт општине Мали Зворник» 17664069

Рибарска 19 15318 Мали Зворник

nvomzv@open.telekom.rs

064 / 37 28 173

Ненад Радић

Братсва 30, 24323 Фекетић

mefeketics@stcable.rs

024 / 739 063 064 / 30 63 824 *

Денеш Такач *

Друштво за развој околине и заједнице «Szod dombok» 08815895 Удружење «Бачка кућа» 28021976 Удружење младих „Фекетић“ 08841993 Удружење грађана «Eco enjoy» 28002424 Еколошко удружење грађана «Заова» 28032226 Удружење « Асоцијација за развој општине Мало Црниће » 17623494

Милош Алексић

http://www.facebook.com/gro up.php?gid=25 5614158997

015 / 471 940 066 / 171 542

Бориса Кидрича 14 24322 Ловћенац ЈНА 54 24323 Фекетић Дуга 14 24321 Мали Иђош

Владимир Куљача

060 / 43 30 430*

omladinafeketic@gmail.com

064 / 18 11 732**

024 / 730 020 060 / 73 00 205

ecoenjoymi@gmail.com

Заова бб Топоница 12311 Мало Црниће Учитељ Мишина 2 12315 Рашанац село Црљенац

Милош Радојчић

Милан Ђорђевић* Андреа Мрачевић** mracevic.andrea@gma il.com Мариана Мартењи Анамарија Лацкович

Борислав Филиповић

asocijacija@malocrnice.org

http://www.malocrnice.org

Т/Ф 012 / 284 375 065 / 28 00 018 063 / 247 658*

Добрица Траиловић* Горан Стокић** goran@malocrnice.org Skype: stokic.goran


МЕДВЕЂА ЈАБЛАНИЧКИ

1.

2.

3.

4. МЕРОШИНА НИШАВСКИ МИОНИЦА КОЛУБАРСКИ

1.

1.

Удружење грађана „Слобода “ 28022506 Еколошки покрет Медвеђе 17387677 Удружење грађана «Развој» 28018568 Удружење грађана «Горња Јабланица ГО-ЈА» 17683411 Удружење грађана «Жуто лишће» 28011458 Удружење «Завичајно друштво Врујци» 28018738

Вука Караџића бб 16240 Медвеђа

Зоран Раденовић

Јабланичка 85 16240 Медвеђа

Горан Савић

Јабланичка 88 16240 Медвеђа

1.

016 /891 153 113 Ф / 891 106 063 / 85 06 701 * 016 / 891 258 *

Милутин Вуковић*

Јабланичка 65 16240 Медвеђа

Небојша Јакшић

Нишка бб 18252 Мерошина

Микица Стевановић

Ракари 117 Ракари 14242 Мионица

Милутин Степановић

НЕГОТИН БОРСКИ Еколошко удружење «Препород» 28006250

dile@medvedja.org.rs

Вука Караџића бб 19303 Прахово

019 / 524 211* 063 / 74 99 417 * 019 / 524 020 ** 06 / 82 38 357**

Снежана МаричићСтргулц Властимир Абрашевић* abrasević.v@hotmail.co m Љубиша Благојевић**

blabla.vic@gmail.com

2.

Удруужење грађана «НеготинМајданпек-КладовоБор»

Бранка Перића 54 19300 Неготин

Смиљка Јурасовић

Церска 9/4 19300 Неготин

Радомир Павловић

Тамнич бб 19315 Браћевац

Јован Жикић

28010966

3.

4.

5.

6.

Центар за развој села Тимочке Крајине 17688464 Друштво за еко рурални туризам 17436139 Удружење « Гергина » 28004150 Одбор за уређење Самариновца 17616242

Милутина Стојановића 19300 Неготин Дом културе бб Самариновац 19300 Неготин

Синиша Челојевић Витомир Ђорђевић


7. K

Удружење ловаца на камење 17714287

Војводе Мишића 9 19300 Неготин

ateljefirul@yahoo.com

019 / 549 093 063 / 77 23 321

Драгољуб Фируловић

8.

Еколошко удружење « Бадем » 17527185

Хајдук Вељкова 3 или Бранка Поповића 15 19300 Неготин

ekobadem@open.telekom.rs

019 / 543 362 * 064 / 21 82 720*

Данило Петровић*

9.

Удружење „Сви за Неготин“ 28073852

Генерала Павла Илића 1/1 19300 Неготин

Владимир Николић

Церска 9/4 19300 Неготин

Радомир Павловић

Буковски пут бб 19300 Неготин

Миодраг Првуловић

10.

11. НИШ МЕДИАНА НИШАВСКИ

Центар за развој села Тимочке крајине 17688464 Удружење „Центар за органску производњу – Неготин“ 28075685

Патриса Лумумбе бб 18000 Ниш Медиана Генерала Милојка Лешјанина 29/2 18000 Ниш Медиана Цара Душана 54-72 ПЦ «Душанов базар» локал 117 18000 Ниш Медиана

1.

Удружење «Чиста енергија» 28023391

2.

BPW Ниш –Србија 28029667

3.

Удружење грађана «Плант» 17627554

4.

« Будућност у зеленом » 28001827

Војводе Вука 5 18000 Ниш Медиана

Милка Силајев

5.

«Центар за развој модерног друштва» 17715402

Расадник 20 улаз 1 18000 Ниш Медиана

Јована СолуновићМитровић

Оливера Шуклета

Славица МитићПаолилло

planplus@sbb.rs

www.nvoplant.rs

018 / 232 996 065 / 88 80 338 064 / 14 37 305

Драгана Вукадиновић


6.

7.

8.

9.

Покрет Млада Србија 17760025 "Центар за екологију и заштиту природе ЗЕЛЕНИ ПЕЧАТ" 28022085 Одред извиђача « Византион » 28004362 Удружење « Константин Велики » 17385267

10.

Удружење «Озелени и ти» 28015623

11.

«Еколенд» 17628704

12.

«Дечији еколошки покрет-Ниш» 28052707

13.

14.

15.

16.

17.

Балкански развојни форрум БаРаФ 28022603 Медијска еколошка мрежа Србије ЕКОПОЛИС 17650815 Центар за развој грађанског друштва PROTECTA 17260448 Удружење за еколошки развој „Дарови природе“ 28058004 Међинародна асоцијација за урбану екологију ЕКОМАН 06442641

Војводе Танкосића 7 18000 Ниш Медиана Синђелићев трг 4/12 18000Ниш Медиана Ђердапска 45 18000 Ниш Медиана Радничка 21а 18000 Ниш Медиана Цара Душана 54 локал 211 18000 Ниш Медиана Париске комуне 3/43 18000 Ниш Медиана Радних бригада 22 18000Ниш Медиана Војводе Мишића 83а 18000 Ниш Медиана Вождова 13 18000 Ниш Медиана ТПЦ Калча Ламела БI/ 43 18000 Ниш

Спира Петковић

Саша Стевановић

Небојша Пужић

060 / 67 56 842

DrustvoCarKonstantin@gmail. com

Игњат Ђоровић

mail@ecoland.org.rs

Иван Николић

www.ecoland.org.rs

Драгана ИгњатовићЦрнатовић

Марко Стајић

ekopolisnetwork@gmail.com + infoekopolis@bankerinter.net

centar@protecta.org.rs

www.ekopolis.org.rs www.ekopolis.rs

www.protecta.org.rs/nis.php

018 / 290 600 Ф 018 / 521 312 060 / 55 93 101 064 / 32 33 536 018 / 522 788 018 / 514 360 018 / 514 361

Патриса Лумумбе 51 / 43 18000 Ниш Медиана Обилићев венац 3/4/9 18000 Ниш

Драган Стевановић

Драган Видојковић dvidojkovic@bankerin et.net Милан Стефановић

Милица Лазаревић Пауновић

www.ekoman.org ?

018 / 244 015 ? 018 / 228 553 ? 064 / 18 10 707 ?

Радивоје Манчић


18.

19.

20. НИШ НИШКА БАЊА 1.

2.

3.

4.

5. НИШ ПАЛИЛУЛА

Центар за привредни развој Еколошки покрет Ниша 28080034 Тим за Екологију ,Културу и Образовање ЕКО – РЕАКЦИЈА“ 28076789 Удружење за заштиту Јелашничке клисуре и Суве планине – Natural wild" 28025068 Удружење произвођача и потрошача органског ђубрива хумуса калифорнијских глиста "Био-хумус" Заплање 17782860 Удружење љубитеља Јелашничке клисуре 28027079 Еколошко друштво „Сићево“ 17759027 Агро-туристичкоеколошко удружење "За Јелашницу" 28044330

1.

Удружење «Нишка шанса» 28021810

2.

Удружење «ЕкоСпарк» 28051034

Булевар Немањића 96 18000 Ниш Милорада Вељковића Шпаје 13 / 24 18000 Ниш

Зоран Максимовић Драгана Станковић

Булевар Зорана Ђинђића 29/1 18000 Ниш Медиана

Соња Стојиљковић

"Удружење за заштиту Јелашничке клисуре и Суве планине - Натурал wилд" "Удружење Слободана Анђелковића 10 18005 Ниш Нишка Бања

Александар Живковић

Девет Југовића28а Никола Тесла 18005 НишНишка Бања

Миодраг Трајковић

Краља Милана бб 18005 Ниш Нишка Бања

Благоје Доброта

Сићево бб 18311Сићево

018 / 671 701 062 / 18 28 180

Момчило Миленковић

18206 Јелашница

Дејан Чупић

Лесковачка 4 18000 Ниш Палилула

Томислав Стојановић Данијела Радосављевић

Сврљишки партизански одред 5 18000 Ниш Палилула

Милан Тошић


3.

«Плућа ледене стене» 28015267

Стојана Миљковића 2 18000 Ниш Палилула

4.

Удружење «Нишки пастир» 28021461

Лесковачка 4 18000 Ниш Палилула

5.

Удружење «Свети Марко» 17770365

6.

«Мој Бубањ» 28019289

7.

«Мала Екипа Добрих Аматера» 28027214

8.

"Центар за алтернативне културне, социјалне, еколошке и синергијске програме АКСЕС" 28023758

Браће Игњатовић 37 18000 Ниш Палилула

9.

Агенција за заштиту животне средине 17340395

Трајка Јовановића 12 18000 Ниш Палилула

Горан Ристић

10.

Удружење АНЕИ (Асоцијација Нове Еколошке Иницијативе) 28003757

Димитрија Туцовића 19 18000 Ниш

Ненад Рукавина

11.

Удружење „Константин Велики“ 17385267

Рудничка 21а 18000 Ниш Палилула

Драган Стевановић

12.

Удружење грађана „Дом“ 28074018

Светолика Ранковића 62 18000 Ниш Палилула

Радмило Јовић

Вукадина Коцића 2 Суви До 18000 Ниш Палилула Требињска 78 18000 Ниш Палилула Мирничка 15 18000 Ниш Палилула

064 / 19 04 976

Светлана Петровић

Марина Младеновић Јован Петровић

Светислав Петровић

Милица Цветковић

Тамара Спасић

Југослав Филиповић

"Центар за алтернативне културне, социјалне, еколошке и синергијске програме АКСЕС"


НИШ ПАНТЕЛЕЈ 1.

2.

3.

4.

5.

Удружење грађана Рома «Екологија- АМАРО ДРОМ» 17256181 Удружење грађана «Лидер» 28032978 Удружење «Е-Тврђава» 17775642 "Простор - Центар Еколошке Мисли" 28013388 «Заштита здравља, воде, околине и енергетска ефикасност» 28043031

Сомборска 25 18103 Ниш Пантелеј

018 / 715 217

Ивица Јумеровић

Пантелејска 44а 18103 Ниш Пантелеј

Мија Петровић Милош Симоновић Милан Јовановић

Суботичка 14а 18103 Ниш Пантелеј

Лидија Илић

Гутенбергова 4А 18103 Ниш Пантелеј

Иван Павловић

Пролетерска 31 18103 Ниш Пантелеј

Јован Ристић

6.

"GREEN HAND – Зелена рука" 17683349

Гутенбергова 4а 18103 Ниш Пантелеј

7.

Савез Србије за очување и одгој егзотичних, дивљих и заштићених животиња "С.П.А.С." 28056818

8.

Удружење за заштиту, одгој и проучавање животиња "ЗОО Планет" 17775944

Гутенбергова 4а 18103 Ниш Пантелеј

9.

Организација за еколошки , економсдки и социјални развој „ПРОЕКО“ 28079133

Петра Баље 2 18000 Ниш Пантелеј

Гутембергова 4а 18103 Ниш Пантелеј

http://www.greenhand.org.rs/ zelena_ruka@yahoo.com

Facebook grupa: Green hand-Zelena ruka

060 / 65 88 000 018 / 201 280 Ф / 201 281 064 / 17 88 000* 060 / 75 70500**

spas@hotmail.rs

http://zooplanet.org.rs zooplanet.nis@gmail.com

018 / 588 818 * 064 / 22 54 275* 060 / 13 19 173 * 018/ 213 520 **? 069/ 14 03 555**

www.facebook.com/ZooPlan etPantelej

Владица Глигоријевић* vlddlv7@yahoo.com Весна Павићевић** vesna-a@hotmail.com Душан Стојановић* dulevet87@hotmail.co m Skype: dulevet87 Јелена Голубов Тодоровић ** office@vcnis.org.rs

060 / 65 88 000 Душан Стојановић* 060 / 65 88 001 dulevet87@hotmail.co 060 / 65 88 006 m 060 / 65 88 008 Skype: dulevet87 018 / 201 280 Сандра Николић** Ф / 201 281 arkadiasan@yahoo.com 018 / 573 389 * 060 / 65 88006** Кристина Костадиновић


НИШ ЦРВЕНИ КРСТ

НОВА ВАРОШ ЗЛАТИБОРСКИ

10.

Удружење грађана „Јадодин Мала 1933“ 28083041

1.

Група Кобра 28036345

Скадарска 34 18000 Ниш Пантелеј Доња Топоница Улица бб 18000 Ниш Црвени Крст

Марина Коцић Милан Стојиљковић ug.kobra@hotmail.com office@grupakobra.com

http://www.grupakobra.com

milan@grupakobra.com

064 / 91 08 601

Милан Јовановић paki@grupakobra.com

Липовачка 7 18000 Ниш Црвени Крст

2.

Центар за екологију свести Блистави пут 28040571

3.

Удружење «Сигуран корак» 17767542

4.

Удружење Кластер «Рециклажа југа» 28017006

5.

Центар за развој цивилних ресурса 17653580

6.

Удружење грађана «Нови људи» 28054807

Вукадина Јоцића 5 18000 Ниш Црвени Крст Добричка 2 I спрат, канц. 29 18000 Ниш Црвени Крст Универзитетски трг 3 18000 Ниш Црвени Крст Тврђава 6 18000 Ниш Црвени Крст

7.

Удружење грађана „Зелени кључ“ 17670301

25.маја 53 18000 Ниш Црвени Крст

8..

Удружење Група Кобра 28036345

Доња Топоница бб 18000 Ниш Црвени Крст

Милан Јовановић Милан Стојиљковић

1.

Удружење грађана "НОВИ ЉУДИ ЗА НОВУ ВАРОШ" 17635182

Карађорђева 28 31320 Нова Варош

Радивоје Бујушић

2.

Удружење грађана "Еко-Нова Варош" 17555812

Панта Јаковљевића 2 31320 Нова Варош

3

„Удружење пријатеља Златарског језера“ 17656619

Нова Варош бб 31320 Нова Варош

Драгана Рашић Миодраг Рашић

066 / 93 16 057

office@klasterreciklazajug.com

www.klasterreciklazajug.com

eva@crcrnis.org

www.crcrnis.org/crcr.html

018 / 510 999 063 / 668 639

063 / 89 68 253

Тамара Миленковић

Вујадин Шћекић

Ева Динић Предраг Стојадиновић

www.zelenikljuc.org

ozis@ptt.rs

064 / 20 22 931

Оливера Милошевић оlja.m.zelenikljuc@g mail.com

Сузана Петерски

Наташа Димитријевић


НОВА ЦРЊА БАНАТ СРЕДЊЕБАНАТ СКИ

1.

2.

3. +

4. НОВИ БЕЧЕЈ БАНАТ СРЕДЊЕБАНАТ СКИ

1

2.

Друштво ловаца за заштиту човекове средине за насељено место Нова Црња 08662495

Киш Ференца 47, 23215 Нова Црња

Еколошко удружење грађана «Бели багрем» 08873275

ЈНА 110, 23215 Нова Црња

Центар за екоруални развој «Александрово» 08863890

Николе Тесле 36 23217 Александрово

Удружење „Мали развојни клуб“ 08873038 Организација цивилног друштва «Ековарош» 08776687 Удружење грађана за заштиту Тисе и развој наутичког туризма «Градиште» 08835411

Ђуре Јакшића 93 23220 Српска Црња ПАК 363611 Паве Сударски 2, 23272 Нови Бечеј

023 / 815 240

belibagremnc@gmail.com

023 / 811 471 * 063 / 13 41 883

Омладински клуб Новог Бечеја-НБО 08866929

М.Tита 8 23272 Нови Бечеј

4.

Удружење Зелени Еколошки Тим 28007272

Уска 49 23273 Ново Милошево

5.

Удружење грађана и омладинаца «Шушањ» 28041985

Радничка 80 23272 Нови Бечеј

6.

Удружење «Агросрце» 28005083

Латика Тајков13 23272 Нови Бечеј

Драган Николетић * nikoletic@gimelnet.rs

cerra@gimelnet.rs

www.cerra.org.rs Skype: slobodan.cucic

023 / 817 849 023 / 817 234 + 023 / 817 162 * 064 / 43 66 827* 063 / 77 35 0**

Слободан Цуцић * Милан Владетић + Александар Богарошки**

malirazvojniklub@gmail.com

Skyp:popiva74

063 / 78 68 137

Миодраг Попов popiva@gmail.com

office@ekovaros.org.rs office@ekovaros.rs ekovaros@gmail.com

www.ekovaros.org.rs www.ekovaros.rs

023 / 773 508 * 064 / 30 00 470

Дарко Милановић Дача* dacha381@gmail.com

063 / 75 33 871

Милан Кнежев Skype: milan.knezev ? milank491 ?

Тиска обала бб 23272 Нови Бечеј

3

Драган Николетић Лајош Кормоњош

omladina.nb@gmail.com

klubnbo.org.rs

063 / 56 29 21

Лукић Кристијан lukickristijann@yahoo .com Skype: krisijan.lukic Душан Павловић pavl.dusan@yahoo.com Владимир Радојчин Skype: vladimir.radojcin Едита Кормањош

agrosrce@gmail.com

http://www.agroinfo.in.rs/agr osrce/kontakt.html

063 / 19 65 995

Александар Карапанџа


Удружење «Сунце» 28011008 Удружење риболоваца „Смуђ Стара Тиса“ 08859868 Друштво еколога „Стари храст“ 28066805

Јаше Томића 33а 23272 Нови Бечеј Жарка Зрељанина 23 23272 Нови Бечеј

10.

Удружење „Агросрце“ 28005083

Латинке Тајков 13 23272 Н. Бечеј

1.

Еко центар «Тиса» 28019319

2.

Удружење «За бољи Нови Кнежевац » 28030258

3.

Центар за рурални развој 08714983

4.

Удружење „Euro life“ 08907226

1.

«Санџачки еколошки форум» 28021038

2.

Центар за културу,образовање и дијалог – МОСТ» 28037040

3.

Удружење грађана "МИСЛИ ЗЕЛЕНО" 28046715

7.

8.

9.

НОВИ КНЕЖЕВАЦ БАНАТ СЕВЕРНОБАНАТ СКИ

НОВИ ПАЗАР РАШКИ

4.

5.

"Центар за вршњачку едукацију" 28046049 «Еколошко шумарски центар SYLVA» 28042361

Вера Ратковић

Иван Кимпанов

Трг слободе 6 23271 Кумане

Српска 56 23330 Нови Кнежевац Српска 125 23330 Нови Кнежевац Краља Петра I Карађорђевића 1 23330 Нови Кнежевац Краља Петра I 8/2 23330 Нови Кнежевац 28. новембра 55/31 36300 Нови Пазар Стевана Немање 176 36300 Нови Пазар Стевана Немање 210 36300 Нови Пазар

Стеван Цуцин

agrosrce@gmail.com

www.agroinfo.in.rs/agrosrce/ index.html

063 / 19 65 995

Александар Карапанџа Мирјана Ранков *

ectisa@gmail.com

Skype: eko.centar.tisa

0230 / 81 941 * 063 / 84 78 888*

mirjanarankov@yahoo.com

Skype: mirjana.rankov Нандора Ујхељиа Чила Орос Урбан

crd@noviknezevac.rs office@ruralcentar.org.rs

www.ruralcentar.org.rs

023 / 082 715 063 / 85 23 616 063 / 665 613 +

Славко Голић Дејан Мијатов

Владимир Терзин

020 / 316 997 060 / 71 00 208 063 / 71 00 208

http://www.npmost.org

020 / 316 295 063 / 623 196

Есад Бешировић esad.besirovic@sbb.rs Skype :esadbesirovic5 Сеад Ибрић

Фатмир Салиховић

7.јула 52 36300 Нови Пазар

Харис Хусовић

Рајка Ацковића 101 36300 Нови Пазар

Сабахудин Хадровић


6.

7.

8. НОВИ САД – ГРАД БАЧКА ЈУЖНОБАЧКИ

«Рашкин слив» 17579762 Еколошкохуманитарна организација “ЗАМАН“ 17113640 Удружење младих „Хоризонт“ 28074751

1.

Војвођанска зелена иницијатива 08778566

2

Еколошки покрет Новог Сада 08198322

3.

Друштво за здраву исхрану и заштиту животне средине «Врело» 08173796

4.

5.

6.

7.

Волонтерски центар Војводине 08853479 Зелена мрежа Војводине 08749736 Друштво младих истраживача Института за географију «Бранислав Букуров» 08644489 Научноистраживачко друштво студената биологије и екологије «Јосиф Панчић» 08159157

8.марта 6 36300 Нови Пазар

020 / 319 534

raskin_sliv@yahoo.com

Борски кеј бб 36300 Нови Пазар Сутјеска 95 36300 Нови Пазар Јанка Чмелика 60/1 П.фах312 21000 Нови Сад

Амра Халиловић

Дамир Рамчић

ruza.helac@gmail.com vzi.novisad@gmail.com

Војво. бригада 17 21000 Нови Сад

ekopokretns@gmail.com ekopokretweb@gmail.com

Вељка Петровића 8/35 21000 Нови Сад

vrelo_ns@yahoo.com vrelo_ns@neobee.net eekc_sfera@yahoo.com

Његошева 3, 21000 Нови Сад

office@volontiraj.rs vcvoffice@gmail.com

Хероја Пинкија 32 21000 Нови Сад

office@zelenamreza.org twins@eunet.rs

Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад

dmiizg_bukurov@yahoo.com ralegeo87@yahoo.com onegirl87k@yahoo.com

Трг Доситеја Обрадовића 2 21000 Нови Сад

Елмаз Омеровић

kontakt@josifpancic.com josifpancic@neobee.net

www.vojvodjanskazelenainic ijativa.org.rs

www.ekopokret.org.rs + Skype:EKOPOKRETNS

064 / 12 58 218 * 066 / 121 288 * * 021 / 510 602

021 / 420 175 Т/Ф/ 529 096

Ружа Хелаћ * Јелена Јовановић* * Милица Матавуљ Никола Алексић Јованка Ковачевић

021 / 455 454 021 / 529 096 064 / 11 83 822*

Александар Обровски*

www.volontiraj.rs

Т/Ф 021 / 528 644 063 / 11 82 804

Ернест Ковач Леа Чикош Милован Савић

www.zelenamreza.org

021 / 63 61 907 063 / 476 920

Оливера Радовановић

064 / 35 87 178 064 / 21 50 740

Растислав Стојсављевић Каролина Симат Игор Лешчешен

063 / 85 71 433* 063 / 561 840** 063 / 71 88 783 060 / 07 15889**

Бојана Бакић * Милица Радановић** corronelam@yahoo.co m Илија Нанић** ilijananic@josifpancic .com

www.branislav-bukurov.com

www.josifpancic.com


8.

Друштво «Питке воде» 08828342

9.

ЗОСЕКИЗА (Заједница организација студената екологије и заш. жив. средине) 08827613

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

"Центар за одрживи развој – C.O.R.E." 28011826 Удружење грађана «Инжињери заштите животне средине» 08853665 Удружење еко новинара «ЕКО ВЕСТ» 08871361 Прво удружење за екологију и заштиту од дејстава ватре «Eco Fire» 08867712 Друштво за заштиту и проучавање риба 08879117 Новосадски еколошки центарНЕЦ 08792062 Удружење грађана «За одрживи развојAкција XXI » 08808333 Еколошкоетнолошки културни центар «Сфера» ( ЕЕКЦ «Сфера» ) 08761175

Трг Фехер Ференца 8, 21000 Нови Сад

ddcurcic@eunet.rs

021 / 457 952 063 / 87 26 919

Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад

zosekiza@gmail.com zosekiza@yahoo.com

021 / 48 12 048 021 / 48 52 633 021 / 457 95 Ф / 485 26 34 064 / 66 91 230 063 / 549 607

Стевана Мусића 1 21000 Нови Сад

office@core-ns.org

Јована Цвијића 7 21000 Нови Сад

izzsns@yahoo.com

Јанка Чмелика 60/1 21000 Нови Сад Коло српских сестара 23, 21000 Нови Сад Трг Доситеја Обрадовића 2/ IV/23, 21000 Нови Сад Милице Стојадиновић Српкиње 2 21000 Нови Сад Трг Доситеја Обрадовића 2/IV-1 21000 Нови Сад Вељка Петровића 8/35 21000 Нови Сад

http://zosekiza.com/ www.zosekiza.org

http://www.core-ns.org

www.activity4sustainability.org

www.youth4sustainability.or g

draganar@neobee.net dragana.ratkovic@rtv.rs draganarns@gmail.com

т/ф 021 / 63 35 752 021 / 63 67 139 065 / 53 93 267 063 / 89 45 263* 063 / 88 29502** 064/ 81 95 244**

ecofire@nspoint.net

www.ecofire.org.rs

fishprotection@gmail.com dzprns@gmail.com

www.fishprotection.org.rs

021 / 466 435 * 064 / 29 28 283 064 / 46 64 350 021 / 48 52 686, 064 / 13 12 131 * 021 / 445 438 ф / 444 987 064 / 61 17 332

nec@neobee.net

021 / 48 52 679 063 / 86 20 333

milan.matavulj@dbe.uns.ac.rs

eekc_sfera@yahoo.com

021 / 47 22 501 063 / 562 375

www.svevlad.org.rs

021 / 45 54 54 064 / 11 83 822

Драгослав и Душанка Ћурчић

Марко Топо markotopo@gmail.com

Мирослав Павловић Мирјана Лабан mirjana.laban@corens.org Игор Јездимировић

Маја Павлица* Драгана Ратковић**


18.

19.

20.

21.

22.

Удружење «Авентурин» 28009917 Удружење грађана» «Ченејски салаши» 08902437 Друштво за заштиту и проучавање птица Бојводине 08196788 "Истраживачоразвојни центар Вељко Милковић» 28000731 Удружење грађанаљубитеља природе, културе и обичаја ужичког краја ЗЛАТИБОР 08868247

Румначка 114/23 21000 Нови Сад Међународни пут 312 21233 Ченеј

brkinsalas@parabolanet.com gmatic@npfruskagora.rs

064 / 83 77 018

Радничка 20a 21000 Нови сад

marko.tucakov@pzzp.rs zzpsns@eunet.rs mtucakov@eunet.rs

021 / 48 96 306 021 / 66 16 252 063 / 73 58 587 064 / 29 00 725

Булевар цара Лазара 56 21000 Нови Сад

Вељко Милковић

Гундулићева 24 21000 Нови Сад

Светлана ПетронијевићПланић Даниела Стојковић Јовановић * Skype: danielastojkovicjovan ovic Светлана Стојковић

23

НВО Свет и Дунав 08759006

И.Г.Ковачића13 21208 Сремска Каменица

24.

Феријалци Срема 28025939

Браће Анђелић 93 21205 Сремски Карловци

Удружење «Рефугијум» 28006381

др Лазара Станојевића 9 21000 Нови Сад

Удружење грађана «ЕКО-ГЕА» 28011091 Удружење Квантум 08907501 Удружење произвођача и прерађивача футошког купуса и киселог купуса «Футошки купус» 08876843

Саве Ковачевића 11/2 21000 Нови Сад Газиместанска 10 21000 Нови Сад

25. 26. 27.

28.

www.pticevojvodine.rs

Царице Милице 129 21410 Футог

saintdanube@europe.com svetidunav@teamnet.ws

www.svetidunav.rs www.worldanddanube.com

Т/Ф 021 / 464 159 * 064 / 39 10 723

Љубица Цвејановић

refugium.novisad@gmail.com

info@ekogea.org ekogeans@yahoo.com

063 / 12 27 717

www.ekogea.org

021 / 63 33 420 062 / 17 27 127

Соња Бађура Милана Новаковић

Нела Тот Љубојевић Станко Боснић

office@futoskikupus.org

www.futoskikupus.org

Т/Ф 021 / 896 601 * 064 / 16 29 639 060 / 50 62 202

Горан Пуача *


29. 30.

31.

32. K

33.

Удружење « Каспар » 08818061 Развојно Еколошко Друштво'RE@D’’ 28022298 Удружење «Алтер еко логика» 28015992 Удружење «Екологично» „Ecological“ 28001819 Еколошко удружење грађана «Зелено питање» 08788740

34.

Удружење «Еко Србија» 28010940

35.

Еколошки покрет «Зелена грана» 28010206

36.

Удружење Зелени Скок 28001878

37.

Удружење «Волим зеленило» 28002483

38.

АРКА Друштво за заштиту животиња и животне средине 08818401

Берислава Берића 6/78 21000 Нови Сад Улица 4 Шангај 67 21000 Нови Сад Иве Андрића 21/251 21000 Нови Сад Футошки пут 29 21000 Нови Сад

caspar@eunet.rs

www.casparcenter.org

021 / 444 290 064 / 32 22 089 064 / 32 22 089*

Зоран Новаковић*

redder.cars@gmail.com

http://www.facebook.com/pa ges/RED/190124...

021 / 66 18 662*

Марија Сиришки* Бранко Дивјаковић

lazar.office.ns@gmail.com

www.ecological.org.rs

Булевар ослобођења 11 21000 Нови Сад Слободана Бајића 11 21208 Сремска Каменица КраљаПетра Првог 4д 21241 Каћ Мише Димитријевића 72/ 21000 Нови Сад

ekosrbija@eunet.rs

www.ekosrbija.org

Т/Ф 021 / 401 255 060 / 14 65 937 * 060/ 44 77 747**

Лазар Лазић* Сања Зарић **

021 / 63 35 565

Богдан Ђурђев

060 / 14 33 300 063 / 82 32 330

Новица Костић

Драгослав Вујовић

zeleniskok@hotmail.com

Модене 1 21000 Нови Сад

volimzeleno@gmail.com

Омладинског покрета 14 б 21000 Нови Сад

arka@eunet.rs

39.

«Центар за заштиту сова» 28003684

Момчила Тепавице 12 / 835 21000 Нови Сад

milruzic@yahoo.com

40.

Удружење «Еко фармер» 08858861

Илије Нешина 1 21243 Ковиљ

marinkov.s@neobee.net marinkov.s@open.telekom.rs

41.

Удружење грађана «ЕКО ЛИФЕ» 08922101

Руђера Бошковића 16а 21000 Н.Сад

ekolifesub@yahoo.com

www.zeleniskok.webs.com

www.arka.org.rs ( у припреми )

064 / 50 89 510* 060 / 01 06 083* 061/ 15 09 302** 060 / 01 06 083

Маринко Велимир* Владимир Црнобрња**

021 / 66 10 067 * 063 / 509 755

Мирослав Нинић *

021 / 879 223 064 / 08 78 511*

Бранка Пашко*

064 /24 29 734 *

Милсан Ружић*

021 / 888 668 021 / 889 072

Стеван Маринков Ђорђе Јањин Живан Комленски


42.

Удружење «ЕКО ФОРУМ СРБИЈЕ» 28028385

43.

Еколошко друштво «Зелена коцка» 08904715

44.

45.

46.

47.

Савез еколошких удружења Републике Србије 28026528 Удружење грађана ЕКОМУНА 08892920 Удружење Recycle Green 28028806 Наутичко рекреативни еколошки клуб Лиман 08164258 Удружење « Актива Фрушка » 28028474

Владике Ћирића 39 21000 Н. Сад Змај Јовина 26 ТЦ ЛУПУС локал 208 21000 Н.Сад Змај Јовина 26 ТЦ ЛУПУС локал 208 21000 Н.Сад Ђорђа Микеша 30 21000 Н.Сад Димитријаљ Аврамовића 13/4 21000 Н.Сад

064 / 15 83 686*

zelenakocka@gmail.com kiselic@open.telekom.rs

021 / 493 458* 063 / 593 839*

021 / 431 082 064 / 64 65 973*

ekosrem@gmail.com

Момир Кецо Јелена Крстић*

Зоран Киселица*

Пера Николић*

Дејан Марић

recyclegreen021@gmail.com

021 / 65 72 528

Сунчани кеј бб 21000 Н.Сад

Кристина Цвејанов

Јован Качар

Јована Дучића 1 21000 Нови Сад

aktivna.fruska@gmail.com

49.

«Кампинг асоцијација Војводине» 08887446

Светозара Милетића 43а 21000 Нови Сад

ivanovic.ivanovic@gmail.com

50.

Удружење за заштиту животне средине, културне свести и здравствене одговорности младих « RESPECT DJS » 28006225

Београдски кеј 11 21000 Нови Сад

Миливоје Милановић

Стевана Сремца 11 21410 Футог

Милица Вујић

Гундулићева 30 21000 Нови Сад

Дамир Шумањски

48.

51.

52.

Удружење «Мали рај» 28013574 Удружење грађана «Еко пројекат» 08874638

https://sites.google.com/site/a ktivnafruska

021/ 29 86 189

063 / 74 15 614

Сања Лауш Филип Ивановић filip.ivanovic@yahoo. com


53.

Међународни сафари клуб огранак Централни Балкан 28042647

54.

Зелени еколошки центар ( ЗЕЦ) 08902453

55.

Удружење Креативноедукативн и центар 08836671

56.

Руменачка 19/5 21000 Нови Сад

Максима Горког 10 21000 Нови Сад

Светислав Крстић

office@zeleniekoloskicentar.org

http://www.zeleniekoloskicen tar.org/

Мирослав Бабовић

Саве Вла 19 21000 Нови Сад

Владимир Тодоровић

Еколошка акција 28032366

Сомборска 63 21000 Нови Сад

Милорад Гаковић

57.

Удружење грађана «Ловци Будисаве» 28036795

Војвођанска 104 21242 Будисава

Драгутин Ванић

58.

ADS FORTIS 28024681

Душана Дамиловића 16 21000 Нови Сад

Александар Бијелић

Милетићева 13 21207 Лединци

Драгослав Пантелић

59.

60.

61.

62.

63.

Удружење кампера Нови сад 28021925 Удружење за унапређење и заштиту животне средине 08907315 Удружење «Осмоза» 28031360 Удружење за заштиту животиња «Ноева Арка» 28030304 Удружење за заштиту добробити животиња и животне средине «Bella» 08896844

Трг Доситеја Обрадовића 3 21000 Нови Сад

021 / 48 52 886 021 / 63 50 672 Ф / 454 065

Божо Далмација Весна Пешић vesna.pesic@dh.uns.ac.rs

Димитрија Бугарског 12а 21000 Нови Сад

Саша Павловић Зорица Керкез Маја Павловић

Стржиловска 35 21000 Нови Сад

Миленко Зељковић Јелена Радаковић Чарна Зељковић

Девет Југовића 7/15 21000 Нови Сад

Зорка Дамјановић


64.

65.

66.

67.

68.

69.

Удружење Пријатељи Дунава, екологије, наутике, спорта и риболова "Дунав Камењар" 28040245 Кластер «ЗЕЛЕНА ВИЗИЈА – екологија, енергија,економија» 28033559 «Центар за одрживе заједнице» 28046057 "Центар за здравље, лепоту и уметност живљења - Биос" 28020317 Група фотографа природе Egretta 28021402 Удружење Развојно призводни центар "ПРОДУКТИВА" 28013523

Камењар 1 број 83 Рибља чарда «Камењар» 21000 Нови Сад

Мићо Злојутро

Омладинског покрета 9 21000 Нови Сад

Зоран Стевановић

Јернеја Копитара 40ц 21000 Нови Сад

www.odrzivezajednice.org

060 / 64 66 205

Париске комуне 15 21000 Нови Сад

Душко Медић Маја Рогић Миљка Стевановић

Браће Дроњак 15 / 13 21000 Нови Сад

www.egretta.org

064 / 18 49 156

Раде Кондића 109 21410 Футог

Жолт Лукач lukacsfoto@gmail.com Здравко Стојаковић Слободан Кљајић

021 / 67 21 492 021 / 67 21 493* 065 / 22 24 763* 065/ 58 75 880**

Никола Радаковић* :ratatam@gmail.com Снежана Мишачевић Радаовић** snezamr@gmail.com

70.

Удружење грађана «БАОДЕ» 08889481

Беле њиве 26 /14 21000 Нови Сад

71.

Удружење жена «Ромена» 28009844

Булевар ослобођења 46 21000 Нови Сад

Љиљана Лекић

Милана Кома 15а 21000 Нови Сад

Ната Марковић

Романијска 2 21000 Нови Сад

Борис Рацков

Балзакова 62 21000 Нови Сад

Даница Јовановић

72.

73.

74.

Удружење «Центар за омладинску иницијативу » 28006934 Фан Бајк Асоцијација 28001282 «Центар за развој села» 28015372

ratatam1@gmail.com


75.

Удружење бачких Рома 28013183

Велики рит 138 21000 Нови Сад

Петар Бањаш

76.

Удружење «SMG RACING» 08642095

Мише Димитријевића 33 21000 Нови Сад

Мира Гомерчић

77.

Удружење жена « Креативни студио» 28006853

Фушкогорска 2/д 21410 Футог

Љубица Илишевић

78.

Удружење « Зелена линија » 28011644

Булевар ослобођења 28/XII/84 21000 Нови Сад

Марко Бреберина

79.

Удружење грађана «Комшија – Петроварадин» 28017057

Раде Кончара 3 21131 Петроварадин

Удружење "SNB lajf" 28005300 "Природњачка дружина БукваЛист" 28046553

Хаџи Рувимова 61/63 21000 Нови Сад Јосифа Руњанина 5 21000 Нови Сад

«Војводинаће Ррома» 28010893

Сентандрејски пут 45 21000 Нови Сад

80.

81.

82.

83.

84.

85.

Удружење за заштиту и животне средине и заштите животиња «Војводина» 08760411 Друштво за политику и право животне средине EQUILIBRIUM SRBIJA» 08686505 Удружење еколога "Акација" 08898740

Владике Ћирића 39 21000 Нови Сад

064 / 31 01 315 * 064/ 35 42 975**

ugkomsija@gmail.com

Светозар Јовичић* Катерина Васиљевић** katerina.vasiljevic@g mail.com Станислав Алткорн Горан Ђуричић

Златомир Мишковић

www.dzzvojvodina.org.rs

064 / 18 39 334 *

Момир Кецо Славица Кецо*

Славко Богдановић * Илије Огњановића 4 21000 Нови Сад Војвођанских бригада 8 21000 Нови Сад

063 / 88 83 619* Ф021/ 47 20 685 060/ 02 44 711 **

slavkob@open.telekom.rs sbogdanovic@eptisa.com

Ивана Теодоровић **

Милош Мразовић


86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

Удружење грађананевладина организација « ЗЕЛЕНИ ЕОН » 28004141 Удружење « Нова Нова » 28006144 Удружење за заштиту вода и приобаља «Видра» 28050500 Друштво за развој и коришћење биогорива 08874026 Креативно афирмативна организација "Парнас" 08900256 Удружење «Пробис» 08889490 Удружење «Зелени зрак» 28003331 Центар за омладински и друштвени развој «IN MEDIAS RES» 28042876 Удружење љубитеља риболова Телепчани 28039557 Удружење грађана "ЕКСПИТУР" 08865817 Удружење грађана «Арткор» 08888116 «Асоцијација управљања чврстим отпадом» SeSWA 17744666

Секуле Витковића 28 21000 Нови Сад

Предраг Томић

Веселина Маслеше 128/24 21000 Нови Сад

Миле Гостовић

Темерински пут 159 21000 Нови Сад

Никола Теодоровић

Трг Доситеја Обрадовића 8 21000 Нови Сад Алексе Шантића 74/1 21000 Нови Сад

Тимофеј Фурман

kaoparnas@gmail.com

http://filmska.comyr.com/kao %20parnas.htm

062 / 240 404* 064 / 16 12 049**

Милеса Милинковић* m.milesa@gmail.com Љиљана Жижић** ljisha.zizic@yahoo.com

Беле њиве 26 21000 Нови Сад

Желимир Мрдаљ

Бранимира Ћосића 33 21000 Нови Сад

Оливера Шешлија

Здравка Челара 8 21241 Каћ

Драгослав Живковић

Лазе Лазаревића 29 21000 Нови Сад

Чаба Урач

Руменачка 45 21000 Нови Сад

Јелена Благојевић

Радничка 14 21000 Нови Сад

Бошко Еркић Марко Лабат

Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад

http://www.seswa-srbija.com

021 / 48 52 459 Ф / 455 672 021 / 48 52 385

Горан Вујић goranvujic@uns.ac.rs Бојана Топ bojanatop@uns.ac.rs


98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105. K

106

107.

108.

109.

Удружење Панфорланд 28001339 «Студентски парламент Фимек» 28035977 Ловачко друштво «Фазан» 08092931 «Центар за еко- етно туризам Војводине» 08882347 «Река» (River –EcologyAction) 08850518 Удружење грађана «Phralipe Novi Sad» 08783926 Кластер за еколошку енергију и еколошку културу "Ecopanonia" 28055153 «Енергетски инфо центар» 28054670 Рекреативно удружење власника сплавова и мотонаутичара "НОВОСАДСКИ ДУНАВАЦ" 28054122 «Академско друштво за проучавање и заштиту природе – Нови Сад « 08817928 Удружење грађана «Еко пројекат» 08874638 Удружење грађана «РЕС ПОЛИС» 08878471

Фрушкогорска 4 21000 Нови Сад

Александар Велицки

Симе Милутиновића Сарајлије 32

Милић Молдован

21000 Нови Сад Душка Вицкова 60 б 21243 Ковиљ Булевар ослобођења 49 21000 Нови Сад

Љубинко Верначки Божидар Батић

Пап Павла 14, 21000 Нови Сад Илирска 45 21000 Нови Сад

021 / 452 750 065 / 51 71 020

063 / 537 364

sasa_aleksandrovic@yahoo.com

Исе Бајића 6/I 21000 Нови Сад Марије Бурсаћ 52 21410 Футог

021 / 27 00 515 063 / 89 61 863*

einfocentar@gmail.com

Жељко Штрбац* zeljko.strbac@yahoo.c om

Иван Симић Стеван Ђаковић

021 / 23 69 699 * 064 / 28 30 317 063 / 381 510 063 / 48 86 326

oliver.fojkar@pzzp.rs fojkaro@ptt.rs

Гундулићева 30 21000 Нови Сад Народног фронта 20/2 21000 Н.Сад

Александар Александровић

Михаљ Чаки

Захарија Орфелина 3 21000 Нови Сад

Трг Доситеја Обрадовића 2 21000 Нови Сад

Станко Поповић

Оливер Фојкар *

Дамир Шумањски

respolisns@gmail.com office@respolis.com

www.respolis.com

Т/Ф 021 / 467 912 060 / 61 21 981

Радош Керавица Игор Долинај


Инклузивно удружење љубитеља природе «СИНЕРГИЈА» 28007434

Облачића Рада 15/12 21000 Н.Сад

iu.sinergija@gmail.com

111.

Удружење грађана „Савест Новог Сада“ 28058918

Иве Андрића 9 21000 Нови Сад

jelena.dobanovacki@ugsavestn s.org

http://ugsavestns.org/index.ph p/sr/

112.

„Неворт“ 08871108

Милоша Црњанског 2 21000 Нови Сад

nevort@neobee.net nevort@open.telekom.rs

www.nevort.org

113. К

Education Association 28023375

Милутина Бојића 2 21000 Нови Сад

ea.mail.ns@gmail.com

114.

Удружење ЕКО-ПОНТ 08897433

Јанка Чмелика 79 21000 Нови Сад

ekopont@yahoo.com gagioh@yahoo.com

115.

Удружење грађана Е.Н.У.-екологија наука уметност 08891257

Бранимира Ћосића 46 21000 Нови Сад

office@webenu.com

Железничка 31 21208 Сремска Каменица

aarhus.novisad@gmail.com

110.

116

117.

118.

119.

120.

121.

Архус центар Нови Сад 28078200 Удружење грађана „Европски центар за регионани развој и сарадњу“ 08890242 Центар за одрживи развој и едукацију 28047002 Центар за животну срединиу и одрживи развој „Структура“ 28070411 „Удружење за одрживи раст – NATURA“ „Еко-техника НС“ 28073895

www.e-a.edu.rs

064 / 24 47 242

Александар Бјелановић Даниела Тамаш Љиљана Станивук

064 / 46 29 658

Јелена Добановачки

063 / 342 415

064 / 32 85 455

021 / 511 809 * 064 / 88 82 034**

www.webenu.com

www.aarhusns.rs

021 / 530 811 Ф 021 / 531 491

021 / 544 825

Стојан Јанковић Игор Аћимовић acimovic.igor@gmail. com + Драган Мечкаровски * Мирослав Француски** Драган Стојменовић dragans.enu@gmail.co m ljubap.enu@gmail.com

Игор Јездимировић

Сунчани кеј 39 21000 Нови Сад

Аљоша Бајић

Ласла Гала 1/6 21000 Нови Сад

Здравко Исаков

Ђорђа Јовановића )7$ 21000 Нови Сад

Бојана Губић

Булевар цара Лазара 94 21000 Нови Сад

Марина Антић

Три багрема 16а 21203 Ветерник

Владимир Буха


122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

Удружење „Центар пасивна кућа“ 28002661 Центар за хуманизам, верску и културну толеранцију Војводине 28003269 Удружење „Нова нова“ 28006144 Удружење „Мали рај“ 28013574 Удружење љубитеља реке и спортова на води "ДАНУБИУС" 08856567 Удружење „Спектра“ 28070071 Центар за одрживи развој „Мебијусова трака“ 28073844 Одред извиђача „Ветерник 1923“ 28074280 Удружење „Лазарица 1389“ 28075154 Удружење „Радна верзија“ 28076860 „Клуб љубитеља Новог Сада“ 08874646 Удружење Соларна електрана 28077912 Удружење "Eco Friendly" 28078773

Мајевичка 6 21000 Нови Сад

info@pasivnakuca.rs

www.pasivnakuca.rs

Мажуранићева 73 21131 Петроварадин

cen.tarpetrovaradin@hotmail.c om

http://centarpetrovaradin.rs/

Веселина Маслеше 128/24 21000 Нови Сад Стевана Сремца 11 21410 Футог

060 / 32 30 766

Марија Ињац

021 / 64 35 742

Светислав Мирковић

Миле Гостовић Милица Вујић

Рибарско острво бб 21000 Нови Сад

Дејан Батањац

Војводе Мишића 4 21000Нови Сад

Тамара ЦвејановићКуран

Бул.краља Петра I 23 21000 Нови Сад

Александар Сабадош

Краља Александра 38 21203 Ветерник Војводе Степе Степановића 111 21212 Степановићево

Даница Коцевска

Нада Петровић

Модене 5 21000 Нови Сад

Радивој Црњак

Железничка 42 21000 Нови Сад

Ђорђе Рослављев

Футошка 1 21000 Нови Сад

Славко Маринковић

Игњата Павласа 6/2 21000 Нови Сад

Ивана Иветић


135.

136.

137. ОПОВО

1.

БАНАТ ЈУЖНОБАНАТ СКИ

2. 3.

4.

5. ОСЕЧИНА КОЛУБАРСКИ ОЏАЦИ БАЧКА ЗАПАДНОБАЧКИ

1.

1. К

2. К

Удружење „Културно Едукативна Заједница“ 28080018 Удружење грађана „СОСА“ 28080212 "Лајонс клуб Милева Марић Ајнштајн" 28081073 «Удружење за заштиту птица РОДА – Баранда» 08888060

Дунавски парк бб 21000 Нови Сад

062 / 19 48 710

Бојан Рогановић

Балзакова 41 21000 Нови Сад

Слободанка Марков

Фрушкогорсака 30 21000 Нови Сад

Душица Николић Маја Мајтан Маја Жикић

Сакулски пут бб 26205 Баранда

013 / 686 113 063 / 212 011*

triastudio1@gmail.com

Божидар Милинковић*

«Сигуран живот» 28029365

Шумска бб 26204 Опово

Ивана Обрадовић

Иницијатива младих Опово 28025360 Еко туристичко убружење „Јужни Банат“ 28076363 Удружење љубитеља Тамиша „ОПАВА“ 28012128 Удружење грађана "СВЕТ ОКО НАС" 28044062

Бориса Кидрича 83 26204 Опово

Бојан Југовић

Ослобођења 47 26205 Баранда

Александар Јовановић

Eколошки покрет Оџака 08826951 Еколошки покрет «Мостонга» 08877653

3.

Удружење грађана «Еко живот» 08876487

4.

Удружење грађана „НИКА“ 28008147

Београдска 1 26204 Опово

nfo@opava.rs

www.opava.rs

063 / 77 64 964

Цара Лазара 2 14253 Осечина

Илија Поповић Катарина Драјић Душан Вучићевић

025 / 57 44 973 К

Бачка 36 25250 Оџаци Кнеза Михајлова 41 25250 Оџаци Милана Тепића 15 25250 Оџаци Владимира Букилића 59 25244 Српски Милетић

epodzaci@neobee.net epodzaci@gmail.com

www.epodzaci.org Skype: epodzaci

025 / 57 43 456 * 025 /57 45 341 **

063 / 459 179 * *

Душан Мирковић * Ивица Ћирић * * cira.ivica@gmail.com

so.ignjatovicss@neobee.net

025 / 57 43 358 * 060 / 14 44 430 * 062 / 83 93 758 *

Јасмина Каран *

enigma11@open.telekom.rs

063 / 86 10 459*

Владимир Лончар*

so.miko@odzacisky.rs udruzenje.nika@gmail.com

066 / 51 14 836

Драгица Илић


5.

6.

7.

Удружење грађана «Точак» 08902275

8.

Удружење грађана „Железничар“ 28060637

1.

Друштво за одрживи развој и заштиту животне средине »Будућност Панчева – БУПА» 08820821

ПАНЧЕВО БАНАТ ЈУЖНОБАНАТ СКИ

„Обавезна Компонента“ 28016859 «Културно едукативни центар Ратково» 28035241

2.

3.

4.

5.

6.

Бранка Радичевића 49 25250 Оџаци

obaveznakomponenta@gmail.com

Војводе Мишића 64 25253 Ратково

kecratkovo@gmail.com gitarijadaratkovo@gmail.com

060 / 44 49 536*

Доситеја Обрадовића Ц1/2 25250 Оџаци

goran.tocak@gmail.com

062 / 15 56 339*

Горан Крстић* gkrstic61@gmail.com

025 / 763 227 060 / 76 32 277

Дејан Митић mdejan70@gmail.com

Т/Ф 013 / 515 268 060 / 35 20 433 013 / 341 033 * 063 / 222 366

Душан-Браца Станојловић, мр Драгољуб Дабић *

М.Тита бб 25255 Каравуково

Ж.Зрењанина 26 26000 Панчево

bupa@panet.rs braca@panet.rs

Удружење грађана «Други нови центар» 08765219

Чумићева 33 26000 Панчево

Удружење грађана «Сунце Баната» 08892342

Саве Шумановића 2 26000 Панчево

suncebanata@yahoo.com rasajovanovic@gmail.com

Трг слободе 3 26000 Панчево

febuspa@yahoo.com n.darski@eunet.rs

Змај Јовина 274 или Вардарска 4/6 26000 Панчево

golub913@bisinter.net

Др Стевана Касапиновића 46 26000 Панчево

megijas@yahoo.com

Удружење за развој и коришћење обновљивих извора енергије «Phoebus» 08902607 Удужење Рома Јужног Баната «Јубан» 08882363 Центар за едукацију и истраживање у медицини, екологији и социологији 28019335

063 / 19 75 870

www.bupa.org.rs

Владимир Јанаћковић Бранислав Станковић Марко Савић*

Саша Јанош

www.suncebanata.com

062 / 203 890 *

013 / 35 36 29

http://romjuban.weebly.com

Радиша Јовановић*

Стеван Урошев Нина Дрндарски

013 / 348 082 063 / 81 86 930

Мирољуб Јовановић

013 / 312 935 * 066 / 88 87 004 062 / 378 420

Јасмина Владисављевић *


7.

Удружење «Еколекс» 28009631

Милоша Требињца 9 26000 Панчево

ecolexsrbija@gmail.com

Т/ф 013 / 333 029 * 064 / 22 39 390

Миодраг Шкундрић *

8.

Еколошко друштво за проучавање и заштиту природе 08905924

Крајишка 6 26000 Панчево

prirodapanceva@gmail.com

013 / 370 780 *

Срђан Станковић *

9.

Удружење «ЕКО ГРИН ТИМ» 28025009

Максима Горког 2 26000 Панчево

064 / 66 13 302

Богдан Јорговић

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Српска асоцијација за унапређење и и очување човековог здравља и околине PRANIC HEALING GMCKS 28006586 Удружење грађана за развој еколошке свести и заштиту животне средине "ЕКОПАН" 08909385 Удружење «ЕТНО ЕКО ТИМ» 28029349 Удружење грађана за развој и коришћење обновљивих извора енергије "Фебус" 08902607 "Грађанска Асоцијација Младих Активиста" 28021143 «Удружење за заштиту реке Надел и пробалног подручја» 08868727

ecogreenteampancevo@gmail. com

http://ecogreenteam.eu5.org

Вељка Влаховића 7a

Алексадар Јовановић

26000 Панчево

Николе Тесле 13 26000 Панчево

mirjana.balog@komora.net

Димитрија Туцовића 100 26000 Панчево

etnoekotim@gmail.com

013 / 25 80 280

013 / 300 015* http://etnoekotim.org.rs

013 / 25 18 831**

063 / 77 81 562

Мирјана Балог Кормањош

Луминица Аврамеску* Војислав Журжул**

Трг слободе 3 26000 Панчево

Стеван Урошев

Дринска 17/10 26000 Панчево

Дору Мариан Булик

Лава Толстоја 78д (МЗ Тесла) 26000 Панчево

Томислав Ристић


16.

Удружење «Наша кућа Панчево» 28013566

Лукреције Анкуцић 39 26227 Долово

Никола Мишић

17.

Канцеларија за одрживи развој Панчево 28038038

Војводе Радомира Путника 21 26000 Панчево

Ненад Босиљ

18.

Ловачко удружење Панчево 08084980

Штросмајерова 6 26000 Панчево

19.

Невладина организација «Јужни Банат» 08735778

Јаношикова 197 26000 Панчево

Радован Теодоровић

20.

Еко зона Поњавица 28053606

Насеље Преко Поњавице 6 26234 Банатски Брестовац

Драгомир Ивановић

Боре Стабнковића 9/7 26000 Панчево

Немања Вујић

Моше Пијаде 51 26230 Омољица

Богдан Сужуковић

21.

22.

23. ПАРАЋИН ПОМОРАВСКИ 1.

2.

Центар за културу и екологији „ПанАрт“ 28073984 Друштво кампера, наутичара и љубитеља природе 28002793 Удружење грађана ARCH 28071051

Друштво за неговање традиције, културу, уметност, туризам и екологију "ПЕТРУС" 28016085 Удружење за заштиту животне средине «Поповац» 28035799

Живица Димковић

prcko.margita@hotmail.com

Македонска 9 26000 Панчево

Омладински трг бб 35254 Забрега

35254 Поповац

Недељко Јаредић

www.petruszabrega petruszabrega@gmail.com Skype: petruszabrega

035 / 541 525* 063 / 74 02 515* 035 / 541 652 ** 063 /72 42 069**

Драган Вучковић* Владан Вучковић**

Николаје Царан


3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. ПЕТРОВАЦ БРАНИЧЕВСКИ

1.

2. ПЕЋИНЦИ СРЕМ СРЕМСКИ

1.

Еколошко образовни центар «ЕКОС» 28045727 «Удружење СН-АГРАР» 17652893 Удружење грађана «Покрет за село и град» 17504860 Удужење младих Корак напред 28019602 Удружење "UNEKOOP" 17665898 Удружење „Сви за Параћин“ 28071094 Удружење Еко-свест 28079516 Удружење «Еко свет» 28001134 Удружење «Еко-Млава» 28005709 Удружење «Еко - екологично» 28009925

2.

Удружење грађана љубитеља реке Саве " Бели локвањ" 08900639

3.

Авантуристичко излетничко сазнајно друштво за децу и одрасле "МОЈА СРБИЈИЦА" 28023936

Саве Ковачевића 7/6 35250 Параћин

angiepn@gmail.com

Главицабб Главица 35250 Параћин

puzglavica@ptt.rs

Анђелка Милановић Филип Микић

035/ 546 002

Славка Јовановић

Вожда Карађорђа 83 35250 Параћин

Братислав Милојевић

Шадуловац бб Шадуловац 35250 Параћин

Ивица Илић

Адакалска бб 3520 Параћин

Владимир Јанковић

office@unecopn.org

Мајора Марка 11 35250 Параћин

Данијел Милетић

Поенкарова 64 35250 Параћин

Иван Милосављевић

Даворјанке Пауновић бб 12300 Петровац

Марина Поповић

Српских владара 416 12300 Петровац

Биљана Даниловић

Браће Савић 16 22441 Деч

022 / 436 288 022 / 493 158 * 066 / 50 20 520

ekologicno@gmail.com vps.ruzicamrkalj@gmail.com

Мила Којића бб Доњи Товарник

Трг Светог Николаја 12 22310 Шимановци

Ружица Мркаљ *

Зоран Живановић

kllik@ptt.rs

http://www.sasasomuavantur u.com/

022 / 480 060 063 / 82 51 487

Александар Ђорђевић


ПИРОТ ПИРОТСКИ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. K

9.

10. ПЛАНДИШТЕ БАНАТ ЈУЖНОБАНАТС КИ

1.

2.

Друштво за заштиту животне средине "Стара Планина" 17439812 Удружење «Еко Ленд» 28010761 «Коалиција за Пирот» 28020074 Друштво «Зелени зец» 17282115 Удружење грађана викенд насеља «Мала Лукања» 17766341 Удружење « Жене југа » 28007604 Удружење грађана Озон 28000880

Миџорска 31 18300 Пирот

office@stara-planina.rs

http://stara-planina.rs

drustvostaraplanina@gmail.com

010 / 331 753 063 / 49 29 89

Височки пут 80 18300 Пирот

Јелена Ранчић

Војводе Степе бб 18300 Пирот

Новица Златановић

www.koalicijazapirot.rs

Саве Ковачевића 40 18300 Пирот

010 / 313 189 060 / 44 99 319 060 / 31 31 890

Српских владара 77 18300 Пирот Драгошева бб 18300 Пирот

Драган Ташков taskodr@hotmail.com

Драгиша Костић dimitrije.kostic87@g mail.com Властимир Цветковић Драгица Павлов Крстић

zene.juga@gmail.com

Револуционарни х синдиката 53 18300 Пирот

Милан Ђорђевић

Удружење „Птице певачице фауне Европе“ 28003765

Вука Караџића 6а/24 18300 Пирот

Еколошко удружење „Даг бањица“ 28062770 Удружење за екологију и заштиту животне средине „ГЕА“ 28074433 Удружење пољопривредника «Еко фарм» 28011164

Градашница бб 18300 Пирот

Драган Ћирић

Цара Душана 50 18300 Пирот

Данијел Лилић

М.Тита 122 26360 Велика Греда

Бранко Бркић

« Центар за развој општине Пландиште» 08900892

Војводе Путника 28 26360 Пландиште

uppfe@hotmail.com

plandiste.razvoj@gmail.com

http://pticefauneevrope.forum otion.com/

http://plandiste.info

069 / 695 858

013 / 862 362

Милан Младеновић milan.mladenovic76@ hotmail.com Skype: milan.mladenovic76

Милан Селаковић


ПОЖАРЕВАЦ БРАНИЧЕВСКИ

1.

Еколошко друштво «Пожаревац» 06986617

Слободарски пут бб 12000 Пожаревац

eko.drustvo@gmail.com

2.

Екопокрет «Костолац» 28010079

Јадранска 11 / 34 12008 Костолац

ekopokret.kostolac@gmail.com salinackilug@beotel.net

3.

Еколошки центар «Браничево» 17018787

Вељка Дугошевића 14 12000 Пожаревац

ekobranicevo@yahoo.com

4.

Регинална грађанска унија 28004290

Лоле Рибара 36 12000 Пожаревац

rgu.pozarevac@gmail.com

5.

«Чисто и бистро» 28008830

Вељка Дугошевића 6-8 12208 Костолац

6.

Удружење « Екобран » Еколошко друштво Браничева 28006527

Виноградска 16 12000 Пожаревац

http://www.ekopo.co.rs

012 / 222 682 Т/Ф / 220 913 Т/Ф 012 / 242 058 * 064 / 70 89 559 * 060 / 02 40 618 * 012 / 221 278 012 / 225 467 063 / 374 651 062 / 13 74 651

http://www.wix.com/rgupoza revac/rgu-pozarevac

065 / 44 82 143 064 / 96 19 007

7.

Чеде Васовића 18/21 12000 Пожаревац

8.

Удружење «Чисто небо» 28007167

Боже Димитријевића 6 12208 Костолац

9.

Еколошко друштво «Обруч » 28026633

Димитрија Туцовића 2 12000 Пожаревац

Удружење грађана «Еко поље» 28012420

Чеде Васовића 78

10.

11.

Удружење «Импулс Србија» 28030568

Слободарска бб 12000 Пожаревац

Милосав Андрејић Skype: milosav 42

Владимир Поповић

Јелена Кокотовић

Дејан Павловић

ekobranicevo@gmail.com

www.ekobran.rs

012 / 210 958* 064 / 70 06 441* 012 / 223 608** 012 / 502 481** 064 / 89 18 446**

Удружење грађана «Акција» 28028130

Зорица Митић

ug_akcija@yahoo.com

www.ekologija.rs

012 / 222 477* 064 / 08 11 508* 064 / 87 75 873

Момчило Манић* momciloman@gmail.c om Бојан Гачевић** gacevicb@gmail.com Жељко Станковић* zeljko@ekologija.rs Горан Петковић goranpetkovic012@ya hoo.com Предраг Ђорђевић

064 / 47 28 224 061 / 14 01 031

eko.obruc@gmail.com

Зоран Јовић

Данијела Јоцић Душица Влајковац

12000 Пожаревац

impulssrbija@gmail.com

http://www.facebook.com/pa ges/Impuls-SrbijaPo%C5%BEarevac/14817290 8574977

Саша Стојадиновић


12.

13.

«Роми у новом миленијуму» 28040768

14.

Удружење грађана «Алка» 17281500

15.

Еколошко удружење грађана «Могила» 28018207

16.

Еколошко друштво «Зора» 17286480

17.

«Напредна грађанска унија» 28004095

12208 Петка

18.

Удружење граљђана „У корак са Европом“ 28003820

Вардарска 2 12000 Пожаревац или 12372 Пољана

19.

Удружење риболоваца „Пироман“ 28035080

Саве Ковачевића 8 12000 Пожаревац

Бора Алексић

20.

Удружење чувара традиције и развоја села „Зденац“ 17768956

Трњане бб 12000 Пожаревац

Слађана Милановић

Кличевац бб 12209 Кличевац

Драган Михајловић

Проте Матеје бб 12000 Пожаревац

Душан Стевановић

21.

22.

Удружење за неговање традиције и развоја села „Кличевачки идол“ 28062524 „Зелена еко-социјал заштитна иницијатива“ 28073747

Вардарска 2 12000 Пожаревац

012 / 223 309 061 / 13 08 962 062 / 15 73 642 064 / 28 33 986 060 / 05 30 837

«Уједињени Браничевски округ» 28041357

Косте Абрашевића 21 12000 Пожаревац Станоја Главаша 8 12000 Пожаревац Васе Чарапића 9 12000 Пожаревац Боже Димитријевића бб 12208 Костолац

ujedinjenibranicevskiokrug@g mail.com ubo.pozarevac@gmail.com

http://ugubo.co.rs/

Зоран Стокић

Златко Радосављевић

Анка Гогић Митић

Александар Матић

zorakostolac@ptt.rs

Даница Дудулица

Тања Радовановић

ukoraksaevropom@gmail.com

www.ukoraksaevropom.org.rs

012 / 223 309 * 061 / 11 00 071 * 062 / 360 512 * 064 / 41 40 648**

Душко Јовић * ubo.upravniodbor@gmai l.com

Владан Јовић** vladimirjovic@ymail.com


ПОЖЕГА ЗЛАТИБОРСКИ ПРЕШЕВО ПЧИЊСКИ

1.

2.

3.

4. ПРИБОЈ ЗЛАТИБОРСКИ

1.

2.

Удружење «Напредак Прешева» 28010010 Невладина организација Визија 17622595 Удружење «Зелени свет» 17627317 Удружење грађана Позив 28032935 «Еколошки покрет Лим» 17669699 Удружење грађана „Еуктплан-Прибој“ 17654438

Маршала Тита 32 17523 Прешево

Предраг Петровић

Димитрија Туцовића 11 17523 Прешево

Насер Нухиу

Коче Зози 51 17523 Прешево

Салеми Бекташи

Христијана Карпоша 59 17523 Прешево Рифата Бурџевића 34 31300 Прибој

Јасминка Диздаревић

Лимска 32 31300 Прибој

Горан Вучићевић

Драгољуба Савића 228

Дејан Пузовић

3.

Удружење за заштиту животне средине и рекреацију „Еко-Лим“ 28066503

1.

Центар за одрживи развој "СОПОТНИЦА" 17648594

Сопотница 31300 Пријепоље

2.

НВО »Пријатељи Бродарева» 17586092

Братства јединства бб 31300 Пријепоље

3.

"Центар за одрживи развој Камена Гора" 17623761

4.

"ЈАДОВНИК-оаза нетакнуте природе" 17776584

ПРИЈЕПОЉЕ ЗЛАТИБОРСКИ

Ваљдат Камбери

sopotnica.prijepolje@gmail.com

http://www.sopotnica.com/

prijateljibrodareva@gmail.com

Камена Гора бб 31300 Камена Гора Моше Пијаде 3 31300 Пријепоље

office@ug-jadovnik.com

www.ug-jadovnik.com

033 / 715 356 033 / 714 630 * 060 / 73 90 800 * 063 / 73 90 800*

Славиша Јањушијевић*

064 / 63 05 709*

Есад Курбеговић Амел Курбеговић * amel.kurbegovic@gm ail.com Skype. amelkurbegovic

033 / 75 288 033 / 75 121

Милојко Глушчевић

Неле Јоксимовић


5.

Еколошки покрет Пријепоља 28019939

6.

«Ми можем» 28041870

7.

Еко центар Аљиновићи 28036647

8.

«Урбани живот» 28042485

9. ПРОКУПЉЕ ТОПЛИЧКИ

1.

2.

3.

4.

5.

6. РАЖАЊ НИШАВСКИ РАЧА ШУМАДИЈСКИ

1.

1.

Еколошко друштво «Пријатељи Сопотнице» 17497499 «Центар за едукацијуNETWORK» 28015593 «НВО Позитивни друштвени фактор» 17715216 Vox Populi 28042540 Удружење Омладински центар Прокупља 28012853 „Топлица – Одбор за развој локалне заједнице“ 17507311 „Центар за економски развој“ 28047142 Завичајно удружење грађана «Браљина» 17769944 Удружење «Сунчана Шумадија» 28007515

Љубише Миодраговића 170 31300 Пријепоље Ивање бб Ивање 31300 Пријепоље 31307 Аљиновићи

Семир Каљић

Анес Рондић

epresscentar@gmail.com

Сретко Радуловић

www.ekocentri.com

Д. Пузовића 2 31300 Пријепоље Стара централа бб 31300 Пријепоље

Индира ХаџагићДураковић

033 / 713 280

Устаничка 25 18400 Прокупље Зеле Вељковића 13 18400 Прокупље Генерала Тренијеа 18 18400 Прокупље Бошка Југовића 17 18400 Прокупље

Будимир Тешевић

Марко Лепосављевић

Иван Раденковић

contact@voxpopuli.org.rs

omladinskicentarpk@gmail.com

http://voxpopuli.org.rs

027 / 327 500 062 / 88 40 790

Иван Копривица

027 / 325 805 * 064 / 23 26 162*

Милош Динић Ненад Динић * jerebanos@gmail.com Бранко Денић **

064 / 85 87 704**

Хорватовићева 8 18400 Прокупље

Миодраг Губијан

Горња Речица бб 18400 Прокупље

Младен Младеновић Љубинко Васиљевић

37215 Браљина

Славиша Марковић

Краља Александра Карађорђевића 19 34210 Рача

Горан Милојевић


РАШКА РАШКИ

1.

Еколошко удружење «Оморика» 28016751

2.

«Еко клуб-Зелени путокази» 17527207

3.

Удружење грађана за заштиту природе «Копаоник - насеље Треска» 17615203

4.

5.

6.

7.

8.

Удружење «Спуст без границаРашка» 17665235 Удружење Велес 28005628 Еколошко удружење «Оморика» 28016751 Рафтинг удружење «Ибар» 28014651 Удружење «Мој град-мој свет» 28019688

9.

Удружење грађана «Зелени Копаоник» 28055269

10.

Удружење за развој МЗ Трнава – Голија 17719955

11.

1.

Игора Никића 40 36350 Рашка

Саша Петровић

Ратка Луковића бб 36350 Рашка

Зоран Симовић

http://zoljas.blog.rs/

Улица Насеље Треска –вила «Рунолист» Копаоник 18400 Душанова 2 36350 Рашка

Павле Карајовић

ostracus@open.telekom.rs

www.spustbezgranica.co.rs www.spustbezgranica.rs

064 / 20 58 663*

Ненад Остраћанин* ostracus@bitinfo.co.rs

Студеничка 2 36350 Рашка

Драган Милосављевић

Игора Никића 40 36350 Рашка

Саша Петровић

Игора Никића 6а 36350 Рашка

Томислав Томић

Душанова 2 36350 Рашка

Ненад Остраћанин

Рађевав ,Лисине 36354 Копаоник

Радослав Вукоичић Братислав Попрашић

Трнава бб 36350 Рашка

Радоје Радојевић

Центар за развој и очување Голије 28081979

Студеничка 2 36350 Рашка

Златан Вукосављевић Тања Саковић

Удружење «Еко Сава» 28014619

Савска 57 22424 Кленак

Ратко Радосављевић

РЕКОВАЦ ПОМОРАВСКИ РУМА СРЕМ СРЕМСКИ


2.

«Еко-село Буђановци» 08891974

Партизанска 6 22421 Буђановци

3.

«Пријатељи Павловаца» 28019955

Железничка 20 Павловци 2240 Рума

Миленко Станковић

4.

Удружење Рома Руме 08902151

Аугуста Цесарца 45б 22400 Рума

Димитрије Тадић

5.

Удружење Рома «Буђановци» 28035870

Душана Јерковића 176 22421 Буђановци

Драган Брцан

6.

7.

8.

9.

СВИЛАЈНАЦ ПОМОРАВСКИ

Удружење произвођача и љубитеља органске хране VitaS 08878633 „Еколошко удружење Сава Кленк Шпиц“ 28054513 Удружење љубитеља акваристике,заштита животиња и очување животне средине „Оскар“ 28067038 Еколошки тим општине Рума 28075715

Железничка 12 22400 Рума

sladjaandric@yahoo.com ekoselobudjanovci@gmail.com

022 / 447 510 063 / 521 282

vitasruma@yahoo.com

Савска бб 22424 Кленак

Павловачка 1 22400 Рума

orskar1@ptt.rs

http://oskarruma.50webs.com/

Лаза Сремчевић

Т/ф 022 / 472 749 064 / 40 70 813

Санда Кљештановић

022 / 445 288* 064 / 40 79 312* 022 / 445 054** 063 / 353 167**

Василије Николић* Рајчевић Слободан **

022 / 424 147 064 / 25 63 893 064 / 16 73 791

Далибор Бајић

Главна 107 22400 Рума

Светислав Велимировић Мира Томић

10.

„Еко рециклажа“ 28068522

Маршала Тита 110 22424 Кленак

Александар Савић

11.

Удружење Традиционалисти Краљеваца 28080921

Ослободилачка 58 22411 Краљевци

Тима Симић

1.

Удружење «Центар за органску производњу» 28032315

Светог Саве 192 35210 Свилајнац

Горан Деспотовић

2.

«Зелени центар» 28037422

Краљевића Марка 8 35210 Свилајнац

Игор Николић


3.

4.

5. СВРЉИГ НИШАВСКИ 1.

2.

3.

4. СЕНТА БАНАТ СЕВЕРНОБАНАТ СКИ

1.

2. +

3.

4.

5.

Удружење за екологију и туризам "ЕКО-ТУРС" 17760173 Удружење «Дубље Д.Д.Р.» 17712756 „Центар за развој ресавских шума“ 17781243 Удружење грађана Еколошко туристичка невладина организација ЕТНОС 17778137 «Аграрни еко центар» 17343904 ЛИНК – Центар за развој омладинског активизма и заштите животне средине 28068409 Метларско удружење „М-ЕКО“ 17583972 Удружење грађана «Љубитељи Тисе» 08892440 Удружење за заштиту градске и природне средине «Локатор» 08848661 "Организација жена Горњи Брег" 08869910 «Натура» Клуб истраживача Сента 08680213 «Читалачки клуб Горњи Брег» 08806632

Војска бб 35208 Војска Дубље бб 35210 Дубље

Драгутин Станојловић 060 / 03 28 497* 064 / 16 83 435*

dublje@hotmail.com

Стевана Синђелића 73 35210 Свилајнац

Хаџићева 5 18360 Сврљиг

Драган Векић* draganvekic@gmail.com

Skype: draganvekic Радисав Радосављевић

simce.3d@krstarica.com

Радетова 2 18360 Сврљиг

062 / 221 970

Милица Павловић

018 / 824 421

Влада Крстић

Генерала Митића 7/7 18360 Сврљиг

Милош Митић

Нишевац 18360 Сврљиг

Иван Благојевић

Радноти Миклоша 46 24400 Сента

obensberg@gmail.com

Главни трг 15 24400 Сента

locator.senta@gmail.com

www.locator.org.rs

063 / 535 262 * 024 / 817 8

Алфелди Михаљ Атила Вереш *

024 / 811 383 064 / 14 62 131 *

Золтан Сепеши *

Мали сокак 59 24406 Горњи Брег

Маргарита Фаркаш

Главна улица 23 24400 Сента

natura@sksyu.net

063 / 88 26 154

Велики сокак 41 24406 Горњи Брег

fodor@sksyu.net

024 / 811 037 024 / 843 073

Роберт Кормањош

Иштван Фодор


6.

7.

8.

9. СЕЧАЊ БАНАТ СРЕДЊЕБАНАТ СКИ СЈЕНИЦА ЗЛАТИБОРСКИ

1. +

1.

2.

3. СМЕДЕРЕВО ПОДУНАВСКИ 1.

2.

Удружење грађана «Регија Тисе» 08788910 Удружење «Јужнокрајински златни тим» 28030762 Удружење грађана «Скелеџија» 28024142 Удружење грађана викенд насеља „Халас чарда“ 28076720 Удружење за заштиту и очување човекове околине «Озон» 28014317 Удружење грађана љубитеља природе "ОЗОН" 17722476 Форум за локалну и регионалну сарадњу 17299921 „Сјеница и пријатељи“ 28060262 Удружење Социјално еколошка организација младих Смедерева 28016808 Центар за урбано политички развој Смедерева 17423916

3.

Удружење грађана «Србија 21» 28020856

4.

Удружење за неговање природне и културне баштине "ХРАСТ" 17688499

Главна улица 15 24400 Сента

Ласло Рац Сабо

Главна улица 15 2440 Сента

Золтан Ђолаи

Ђуре Јакшића 11 24400 Сента

Петер Варга

Главна улица 15 24400 Сента

Ласло Хорват

Вожда Карађорђа 69 23240 Сечањ

ozonsecanj@yahoo.com

http://www.facebook.com/pa ges/edit/pictu...

023 / 841 294 * 060 / 80 47 471 063 / 83 47 471

Драго Новчић *

Милорада Јовановића бб 36310 Сјеница

Сретко Ковачевић

Његошева 19 36310 Сјеница

Седат Врцић

Светозара Марковића 8 36310 Сјеница

Мирсад Хоџић

Излетничка 2 11300 Смедерево

Миланче Васић

Трг Републике 12 11300 Смедерево Краља Петра I 23 11300 Смедерево Милоја Ђака 3/3 11300 Смедерево

Дејан Илић

Јовица Марковић

Дејан Радовановић


5.

6.

7.

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ПОДУНАВСКИ

Удружење Социјално еколошка организација младих 28016808 Удружење грађана «Унија активних грађана» 17722590 Друштво за заштиту животиња и животне средине «АПАС» 17614401

8.

Заједно за Смедерево 28030673

9.

Центар за регионално повезивање и заштиту Дунава "Danubius" 17769456

10.

Удружење грађана Смедерева-Јасенак 28061706

11.

Иницијатива за оживљавање и развој друштва 28060947

Излетничка 2 11300 Смедерево

Миланче Васић

Стевана Ђуковића 8 11300 Смедерево

Милош Дикић

Краља Петра I 11 11300 Смедерево Радоја Домановића 58

11300 Смедерево

apas.026@gmail.com

http://www.lunja.org

benes02@yahoo.com

066 / 90 68 704 065 / 67 93 512

Гордана Ристић

026 / 222 130 063 / 221 290

Горан Ђорђевић

Карађорђева 58/53 11300 Смедерево

Градимир Стевановић

026 / 641 230 * 063 / 82 93 101* 026 / 224 855** Т/Ф 026 / 227 950 ** 064 /84 76 030**

Карађорђева 39/11 11300 Смедерево

Жикица Живојиновић* Мирјана Милићевић** mmilicevic@direkcija sd.co.rs

Алексе Дундића 10 11300 Смедерево

Стеван Цветковић

12.

Уједињена омладина Србије 28071159

Ђуре Јакшића 2/8 11300 Смедерево

Иван Петровић

13.

Удружење грађана „Града и села Смедерева“ 28075553

Револуције 71 11300 Смедерево

Зоран Хранисављевић

1.

«Европшки покрет у Смедеревској Паланци»» 17275585

Слободана Пенезића 7 11420 Смедеревска Паланка

office@evropski-pokret.org.rs

www.evropski-pokret.org.rs

026 / 341 290 064 / 19 04 460

Милан Милошевић


СОКОБАЊА ЗАЈЕЧАРСКИ

СОМБОР

2.

Еколошки покрет Паланке 28049978

3.

«Чисто место» 17626795

1.

Удружење за лековито биље "Др. Јован Туцаков" 17440586

2.

Удружење «Зелено срце» 28011202

3.

Организација за локалну иницијативу Сокобања 17445804

1.

Еколошко удружење грађана Сомбор 08788588

2.

Еколошко друштво «Озон» 08779082

БАЧКА ЗАПАДНОБАЧКИ

3.

4.

5.

6.

Удружење " Подунавска мотонаутичка регата Сомбор" 28006624 Друштво за заштиту и проучавање природе-Натура 08899525 Удружење жена «Гаковчанка» 08898642 Удружење грађана «Оаза» 08884005

Први српски устанак 91 11420 Смедеревска Паланка Синђелићева 9 11420 Смедеревска Паланка Његошева 50 18230 Сокобања

064 / 17 47 925

Слађана Старчевић

dr.jovan.tucakov@gmail.com

www.lekovito-bilje.net

018 / 830 076

Николе Тесле 17/2 18230 Сокобања Алексе Маркишића 129 18230 Сокобања

olisokobanja@ptt.rs

agrobezdan@neobee.net

018 / 830 338 018 / 830 421

Љиљана Ивановић

025 / 420 095 * 063 / 83 80 266

Александар Радишић *

025 / 810 065 * 064 / 64 07 510

Жарко Пудар *

Венац војводе Мишића 14 25000 Сомбор Милана Ракића 20, 25000 Сомбор

Марин Голуб

natura.serbia@gmail.com office@natura-sombor.com

www.natura-sombor.com

064 / 28 38 095 064 / 16 40 185 Факс 422 567

Краља Петра I 68 25282 Гаково Мајора Милана Тепића 16 25210 Чонопља

Небојша Станојевић

Милан Бабић

Вере Гуцоње 5 25000 Сомбор Жртве фашизма3 25270 Бездан

Елизабета Милошевић

Томас Оливер Мере

Катица Јокић

025 / 844 880 * 064 / 23 39 818

Здравко Панић Момир Костић*


7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. +

14.

15.

16.

17.

Удружење грађана за развој еко-руралног туризма «Подунав» 08877882 Удружење «Акција сада» 08887977 Удружење грађана «Пулс» 08835217 Удружење грађана «Заједница» ( «Community» ) 08861757 Еколошко удружење «Брчак» 28014546

И.Г.Ковачића 34 25272 Бачки Моноштор

podunav.monostor@yahoo.com

ngopodunav@gmail.com

http://skituljko.webs.com/ www.backimonostor.com www.myspace.com/ngopodu nav www.backimonostor.org.rs

025 / 808 000 063 / 89 38 128 069 / 39 38 128

Пинкијева 46 25000 Сомбор Жртава фашизма 3 25270 Бездан Пинкијева 46 25000 Сомбор

Дејан Митић Зденка Митић Маринела Шћепановић

pulsbezdan@gmail.com metzger@neobee.net

www.pulsbezdan.org.rs

025 / 810 966 *

info@ugcommunity.org

www.ugcommunity.org

062 / 246 624

Томо Метзгер *

Зоран Хајтл

Ослобођења 92 25284 Станишић

025 / 830 102 *

Момир Икач * Љубинко Врачарић

«Еколошка учионица Барачка» 08909890

Максима Горког 71 25000 Сомбор

kice@baracka.org

www.baracka.org

025 / 428 584 * 025 / 819 833 064 / 23 26 693 069 / 23 26 693

Иван Ковач Кице *

«СЕРЦ- Српски центар за еколошка истраживања» 28030495 Удружење грађана «Дуга» 08909008

И. Л. Рибара 21 25221 Кљајићево

office@serc.org.rs

www.serc.org.rs

025 / 852 348

Удружење грађана за остваривање културних и хуманитарних циљева «Раванград» 08644241 Удружење грађана за очувње, истраживање и заштиту природе «Стари храст» 08886962 «Зелени фронт» 28049242

Трг бораца бб 25274 Колут

Трг Светог Тројства 1 25000 Сомбор

Сања Ћупурдија

oksombor@eunet.rs prising@eunet.rs

025 / 23 873 063 / 83 84 529

Средња 2 25260 Апатин

Трг Светог Ђорђа 4 25000 Сомбор

Иван Пошарац

Манда Пришинг

Слободан Дробац

zelenifront@gmail.com

www.zelenifront.org.rs

064 / 24 53 710* 069 / 725 191** 061/62 42 502***

Никола Шарић* Борис Ћелић** Владимир Коларић***


18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Удружење «Сомбор у покрету» 28020708 «Дунавска перспектива» 28032528 Удружење "Асоцијација за развој села Риђице" 08856664 Удружење грађана «Лептир» 28039000 «Отворени клуб здравља» 08685371 Удружење грађана «СО опен» 08805717 Удружење риболоваца «Тритон» 28039026 Удружење за производњу органске хране "ECO ENERGY" 08862583 Удружење грађана викендаша «Дунав стаклара» 28010672 Железничко планинарско смучарско друштво «Др Радивој Симоновић» 08099081 Удружење пољопривредних произвођача «Еко-Телечка» 08862125 Удружење грађана «Мој канал» 28002246

Трг Светог Тројства 1 25000 Сомбор Кљајићевски пут 7 25000 Сомбор

Ана Барак-Лучић Дубравка Месарош

dunavska.perspektiva@gmail.com

Книнска 16 25280 Риђица

063 / 424 254

Благојевићева 15 25000 Сомбор Трг Светог Ђорђа 4 25000 Сомбор Шумадијска 14 25000 Сомбор

Гордана Блануша

Љубо Буловић

063 / 590 426

kanc@soinfo.org

Горан Булајић Немања Дубравац

http://www.soopen.info/

Тозе Марковића 5 25000 Сомбор

Тибор Мерли Весна Мерли

Дубровачка 11 25000 Сомбор

Јовица Келић

Вука Караџића 22 25264 Сонта

Вељко Бачић

Париска 10 25000 Сомбор

Петефи Шандора 84 25222 Телечка Лазе Костића 2 25000 Сомбор

rsimonovic@yahoo.com

http://www.rsimonovic.org/

063 / 10 68 679*

Здравко Зорић*

025 / 864 086

Валериа Балинт

Милош Елек


30.

31.

21.октобра 6 25000 Сомбор

ptice.sombor@gmail.com

www.ptice-sombor.com

025 / 427 523* 063 / 83 02 734*

Дејан Хајошевић*

Матије Гупца 75 25000 Сомбор

Мирјана Швељо

Војвођанска 48 25000 Сомбор

Марко Стипанков

32.

Удружење грађана за рурални развој «Еуро-Бачка» 08840750

33.

Еколошко удружење «Локвањ» 08848734

Краља Петра I 68 25282 Гаково

025 / 866 898 * 063 /468 703

Марио Николић Момир Лалић *

34.

Студио 5 08903883

Огњена Прице 25 25000 Сомбор

060 / 54 44 452* 069 / 725 191**

Бојан Марковић* Борис Ћелић** Владимир Коларић***

35.

Удружење грађана „Зелени тим Сомбор“ 28070306

36.

„Омладински клуб Енерџи“ 28031122

37.

studio5sombor@gmail.com

www.studio5.org.rs

061/62 42 502***

Сонћански пут 25 25000 Сомбор

Драгослава Чубрило

Октобарске револуције 4 25000Сомбор

Арнолд Вајда

„Еко-логика“ 28077041

22.децембра 35 25000 Сомбор

Дијана Бачко

38.

Удружење „Пружимо руке“ 28013779

Карађорђева 14 25000 Сомбор

Вера Млађан

39.

Удружење грађана Породица Сомбор 28076916

Проте Матеје Ненадовића 6/11 25000 Сомбор

Александар Бранковић

1.

Удружење грађана «Бељанска бара» 08901317

СРБОБРАН БАЧКА ЈУЖНОБАЧКИ

Клуб за одгој и заштиту птица «Сомбор» 08901457 «Центар невладиних организација Сомбор» 08702420

2.

Удружење жена «Вредне руке» 28028415

Светог Саве 30, 21215 Турија Врбашки пут бб 21480 Србобран

tatika@open.telekom.rs tatika@neobee.net tatika.srdanov5@gmail.com

021 / 738 001 * 060 / 72 22 121 Ф / 736 016

Александар Јојкић Светозар Срданов Татика * Ружица Пивнички


Удружење грађана «Еко-лов» 08864730 Удружење грађана «Ром » 08673691 Еколошкi покрет oпштине Србобран 28057903 Омладински клуб општине Србобран 08904197

Саве Ковачевића 16 21480 Србобран Саве Ковачвић 18 21480 Србобран

1.

Удружење грађана "Дунавско благо" 28039832

Обала Дунава 7 21205 Сремски Карловци

1.

Еколошки покрет Сремска Митровица 08891150

Босутски пут 78 22000 Сремска Митровица

region1@ptt.rs

Босутски пут 78, 22000 Сремска Митровица

region1@ptt.rs

Савски цвет 128 22000 Ср. Митровица

sm.ekopatrolrs@neobee.net

3.

4.

5.

6. СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ БАЧКА ЈУЖНОБАЧКИ СРЕМСКА МИТРОВИЦА СРЕМ СРЕМСКИ 2.

Национална асоцијација за екотуризам «Екотуризам Србије» 08897263

Саве Ковачевића 16 21480 Србобран Нишка 25 21480 Србобран

Драган Курјачки

kudrom@neobee.net

021 / 730 047

Славко Димић Тоша Станојев Драган Курјачки Даница Смиљан

Димитрије Матић Т/Ф 022 / 617 522* 064 / 39 24 977*

Радомир Јовелић Вишеров*

Т /Ф 022 / 617 522 * 064 / 39 24 977

Радомир Јовелић Вишеров *

064 / 55 56 499 064 / 20 75 698

Драган Перић

Стари шор 113 22000Сремска Митровица

022 / 212 779 063 / 70 41 572

Горан Михајловић

Т/Ф 022 / 621 108 022 / 627 154 022 / 641 863* 064 / 49 16 898*

Бојана Новаковић* novakovic.bojana333 @gmail.com Бранислава Бошковић

www.ecotourismserbia.com

3.

Еколошки покрет Еко Патролс-РС 08865841

4.

Сремски еколошки покрет 08834369

5.

«Еколошки клуб Града Сремска Митровица» 08909105

Марко Перичин Камењар 12/12 22000Сремска Митровица

6.

Удружење «Центар за развој села СМ » 28009151

22232 Дивош

Дарко Сурла

7.

Еколошки покрет Еко Срем 08838810

Вука Караџића 10 22000 С.Митровица

Живана Панић Владимир Санадер

pipikabo@gmail.com ekoloskiklubsm@gmail.com

www.mladgrad.com


8.

9.

10.

11.

СТАРА ПАЗОВА

Еколошко удружење «Чисте руке» 28029713 Удружење Људи добре воље 28021658 Еколошко друштво «Ушће» 28049897 Удружење грађана «Еко-тим» 28046944

Филипа Вишњића 15 22000 С.Митровица Променада 31 22000 Сремска Митровица

22000 Сремска Митровица Марка Перичина Камењара 12/24 22000 Сремска Митровица Пеке Дапчевића 66 22201 Засавица I Игњата Јунга 17 22000 Сремска Митровица Марко Перичин Камењар 12/12 22000 Сремска Митровица

13.

Удружење грађана «Зелена Засавица» 28010737

14.

Лаурус центар 28012667

15.

Регионални UNECO Срем 28031203

16.

«Еколошкориболовачко удружење Засавичкизлати караш» 08872813

Радивоја Богдановића 2 22203 Ноћај

17.

„Центар за развој речног туризма“ 28077874

Светог Димитрија 36 (ПСЦ „Пинки“) 22000 Сремска Митровица

1.

Еколошки покрет «Зова» 08736880

2.

Милан Живанић

Јалијска Друга 38

«Европски корак» 08891338

«Омладински клуб општине Стара Пазова» 08907617

Светлана Цуцанић*

Иван Лазански

10. марта 42 22217 Босут

12.

СРЕМ СРЕМСКИ

022 / 613 821*

Јелена Жабић

064 / 13 17 996

Мирјана Марковић

022 / 659 501 064 / 66 60 427

Жикица Беломарковић Соња Чандрлић

Бојана Новаковић

novica.n@gromnet.net

Дарко Папић

Игор Царевић

Словенски трг бб 2/7 22330 С.Пазова

ekoloskipokret@hotmail.com

Партизанска 87 22304 Нови Бановци

omladinskiklub.starapazova@g mail.com

022 / 363 383 063 / 77 27 443 064 / 13 96 124

Берислав Мијић

Сандра Хакач


Трг Зорана Ђинђића бб 22330 Стара Пазова

Мирјана Домоњи mirjana.domonjisp@g mail.com Skype: mirjana.domonji

3.

Еколошки покрет општине Стара Пазова ЕКО САН 28020066

4.

« Креативна Омладина Стара Пазова » 28017600

1.

Удружење «TERRA’S» 08720827

Трг цара Јована Ненада 15/ I 24000 Суботица

terras@terras.org.rs

www.terras.org.rs

2.

Удружење «Етнолифе» 08721807

Кирешки пут 3, 24000 Суботица

etnolife@eunet.rs hulo@tippnet..rs

www.etnolife.org

Матије Корвина 9. 24000 Суботица

savezsd@tippnet.rs

Матије Карвина 9 24000 Суботица

riparia.org.rs@gmail.com info@riparia.org.rs reh@riparia.org.rs riparia_su@yahoo.com

www.riparia.org.rs

024 / 553 106 064 / 92 61 153 063 / 81 44 040

Жика Рех Секереш Ото Сандра Чокић

Хенрика Сјенкевића 14, 24000 Суботица

office@youthandecolife.org

http://youthandecolife.org Skype.youthandecolife

064 / 19 71 513

Слободан Мац

Матије Корвина9, 24000 Суботица

gabor@mesaros.net office@protego-org.org

http://protego-org.org

063 / 84 72 253 062 / 234 272*

др Габор Месарош*

djnatasa@yahoo.com

www.cekor.org

Т/Ф 024 / 523 191 * 064 / 21 31 937

Наташа Ђерег * Миодраг Златић

СУБОТИЦА БАЧКА СЕВЕРНОБАЧКИ

3.

4.

5. К

6.

7.

8.

Друштво еколога «Рихард Чорнаи» 08170754 Удружење љубитеља природе «Рипариа» 08710171 Удужење грађана «Омладински еко живот» 08686262 Удружење за заштиту и развој окружења и градитељског наслеђа «Протего» 08882720 Удружење грађана Центар за екологију и одрживи развој ( ЦЕКОР) 17242032 Удружење грађана “ECO-FRIENDS AND ECO-HIT KIT ELECTRONIC T.D” 08895350

022 / 311 694 060 / 36 33 880

Хвјездославова 40 22330 Стара Пазова

Корзо 15/13, 24000 Суботица

Хоргошки пут 21 24413 Палић

Тина Домоњи Милан Шипицки Владимир Пољовка

facebook.com/Kreativnaomla dinaStarePazove 024/554 600/123* 024/ 554 600 124**

eco-friends@atw.hu

факс 553 116 063 / 73 75 361 063 / 666 509 ** 024 / 541 686 * 024 / 596 067 064 / 12 23 504 064 / 23 94 777 024 / 553 106 024 / 556 891 Ф / 556 342

024 / 753 327 069 / 13 06 947

Сњежана Митровић* Терезија Хорват Скендеровић ** Томислав Сударевић Марта Чеке Хуло Иштван* Хуло Иштван Бенчик Иштван Немет Чила

Денеш Тот


9.

Удружење грађана «Кооператива АСЦ»

10.

Удружење грађана «Осторка» 08804125

11.

12.

13.

14.

15

16.

17.

18.

19.

20.

Еколошко удружење грађана «Хоризонти» 08691410 Удружење «Зелена патрола» 28005768 Асоцијација за развој Града Суботице 08843864 Група за промоцију зелене енергије Geen Energy Group «GEG» 08910243 Регионална UNECO Бачка , Унија еколога «UNECO» 28031173 «Еколошки форум жена Старог Жедника» 08859582 Удружење грађана «CHONTAFEJER» 08759618 Невладина организација ПОЛИС ФЕСТ 08856770 "Удружење за заштиту животне средине Flow-E.R." 28047657 Група грађана Антал Иштван 28046197

Трогирска 2 24413 Палић

asc.sub@gmail.com

Јожефа Хегедиша 3 24413 Палић

info@ostorka.org.rs

www.ostorka.org.rs

А.Чарнојевића 65/32 или М.Корвина 9 24000 Суботица

horizonti_su@yahoo.com

Гогољева 7 24000 Суботица

zelenapatrola@gmail.com

Матије Корвина 9 24000 Суботица

assu@tippnet.rs

www.assu.co.rs ?

Средња 7 24000 Суботица

info@greenenergygroup.rs

www.greenenergygroup.rs

Лајоша Јоа 68/30 24000 Суботица

su.uneco@gmail.com

Владимира Назора 4 24224 Стари Жедник Ослободилачка 67 24220 Чантавир Парк Рајхл Ференца 11 24000 Суботица Тополска 16 24220 Чантавир Иштвана Кизуре 7 24104 Келебија

024 / 753 355 Ф / 753 191

Иван Вујић

024 / 670 850 069 / 23 62 596

Андраш Риц

024 / 553 106 024 / 553 331 024 / 554 600/119

Ф www.zelenapatrola.com

/ 552 281

024 / 537 245 * 065 / 82 86 965

Ана Бошњак Милутин Јанковић Јасминка Мркоњић Андор Луховић * andor.luhovic@gmail.com

Т/Ф 024 / 523 889 063 / 526 038

Мирјана Војнић Богдан Јовановић

024 / 546 748 064 / 12 51 400

Тихомир Васиљев

063 / 587 446

Бјанка Чутурило

064 / 15 01 670

Љубица Фабијан

Марта Фелди

Биљана Николић Горан Николић

Виола Урбан

Иштван Антал


21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Невладина организација ШКОЛСКО ЗВОНО 08742774 Удружење грађана «Мој извор» 28036108 Скаутски округ Пешчарска висораван 28038984 Удружење грађана Чантавира 08758719 EPAR-OIPA Србија 28029802 Удружење грађана «Младост» 28023006 Удружење за унапређење пољопривредне производње и заштиту животне средине БИОСИСТЕМ 28006977 «Центар за одрживи развој» 08862664 Удружење « Тренчтаун » 08897352 Удружење « Ризничар» 28005571 Удружење грађана за унапређење суботичке регије «EUROPE GATE» 08687439 «Удружење љубитеља природе» ЧАРДАК ШУМСКИ 28055293

Богобоја Атанацковића 4 24000 Суботица

zcujic@ptt.rs ?

024 / 571 139

Гордана Радовић Бојан Радовић

Вука Мандушића 11 24000 Суботица

Душан Кубуровић Веселин Лазаревић Огњен Пурић

Београдска 2 24415 Бачки Виногради

Кристиан Крац

Тополска 2 24220 Чантавир

024 / 782 223

Матка Вуковића 9 24000 Суботица Дежеа Костолањија 5 24000 Суботица

Роберт Мартон Славица МазакБешлић Бранко Буљовчић Дионисије Чобански

Иве Андрића 7 24000 Суботица

Анастазија Ердеди

Шарпланинска 13 24000 Суботица

Горана Вискић

Ивана Зајца 16/1 24000 Суботица

Ивана Арсенов

Радановачка 9д 24000 Суботица

064 / 36 69 658

Трг угарнице 14 24000 Суботица

024 / 546 067 024 / 546 021 024 / 546 463

Тук Угарнице 24 24413 Палић

Борјана Гаврилов Болић bgbolic@suonline.net Естера Ловас

Драган Драшковић


33.

34.

35.

36.

37.

38.

Хрватско еколошко удружење „КРО-ЕКО“ 08889996 Центар за екологију и енергетски развој „NATIONAL LOGISTIC ASSOTIATION“ 28068344 Војвођанско друштво за органску производњу 28075065

Унска 4 24413 Палић

Алеја Маршала Тита 18 /II-4 24000Суботица

Весна Лазовић

milankalj@yahoo.com

063 / 85 69 323

Миланка Станкић

Тополска 2 24220 Чантавир

Роберт Мартон

Ференца Балога 3 24000 Суботица

Срђан Зекић

Хоргошки пут 3 24413 Палић

Београдски пут 31 24000 Суботица

palic.gazda@gmail.com office@gazda.org.rs

office@dshv.net

http://www.gazda.org.rs

www.dshv.net

024 / 754 680 061 / 11 16 004

Габор Пуха

Т/Ф 024 / 551 348 024 / 524 977 024 / 526 243* 064 / 92 18 274 064 / 82 17 274*

Антун Лулић* lulic@eunet.rs

Анке Буторац 109 24000 Суботица

Димитар Каран

Трг цара Јована Ненада 15/I 24000 Суботица

Томислав Сударевић

1.

Удружење грађана «Битврђа» 28013159

Бранка Радичевића 2 17530 Сурдулица

Александар Петровић

2.

Удружење «Перина барака» 28008775

17534 Власина Стоковићева бб

Павле Стојановић

3.

Еколошко друштво «Иногоште» 17438034

Војводе Мишића бб 17530 Сурдулица

Момчило Богдановић

39.

40. СУРДУЛИЦА ПЧИЊСКИ

Друштво љубитеља природе „ЖАБЉИ САЛАШ BEKA TANYA“ TERMESZETBARA TOK EGYESULETE 08775087 Удружење грађана «Млади и игра» 08692548 Удружење грађана Чантавира 08758719 Удружење грађана «Know How» 08902747 Удружење земљорадника северне Војводине 08812586


БАЧКА ЈУЖНОБАЧКИ

Еко центар «Водомар 05» 08870055

Петефи Шандора 85, 21235 Темерин

vodomar05@eunet.rs

Друштво пријатеља баште 08730237 Удружење «ЗЕЛЕНИ ЕКО КРУГ»(ЗЕК) 08898332 Јужно Бачки Сремски Скаутски Округ 28041900

Народног фронта 82 21235 Темерин

kertbaratkor@parabolanet.com

4.

5.

Удружење «Руковање виа» 28032382

6.

"Друштво за едукацију Рома" 17668889

7.

«Омладински центар Сурдулица» 17775057

8.

Ловачко удружење «Врла» 07241330

9.

ТЕМЕРИН

Удружење « Форум за Власину и Крајиште » 28007990 Друштво љубитеља природе «Falco» 08813965

Сурдуличких мученика бб 17530 Сурдулица Жике Стајковића 16 17530 Сурдулица Сурдуличких мученика бб 17530 Сурдулица Насеље Бело поље бб 17530 Сурдулица Краља Петра I 39 17530 Сурдулица Васе Смајевића 44 17530 Сурдулица Николе Пашића 196, 21235 Темерин

Удружење грађана «Зора-Н» 28032064

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Еколошкоомладинска алтернатива Темерин 28033613

Дрварска 3 21235 Темерин

Мифаил Салијевић

Владица Шаћировић

Зоран Зејнић

Мирољуб Ивановић

Драган Костадиновић

Србољуб Радуловић

office@falco.org.rs wind@neobee.net

www.falco.org.rs www.temerinski.info/2010/04 /ekocentar-vodomar-05 www.vodomar05.org www.kertbaratkor.org.rs

ekoadut@gmail.com

Перцел Мора 29 21235 Темерин Јужно Бачки Сремски Скаутски Округ Новосадска 346 21235 Темерин

021 / 843 761 063 / 82 23 211 064 / 31 46 850 021 / 851 100 063 / 517 276 021 / 851-288

Иштван Балог Драган Вукотић

021 / 843 310* 063 / 577 705

Тибор Терновац Шандор Шнајдер*

Т/Ф 021 / 841 463 061 / 13 66 210 063 / 84 11 280

Синиша Кајганић Милорад Ћосић

Даниел Мађар Емил Кантарџић Јужно Бачки Сремски Скаутски Округ

Слађана Марковић

Јуж


ТИТЕЛ БАЧКА ЈУЖНОБАЧКИ

1.

2.

3.

4. ТОПОЛА ШУМАДИЈСКИ

1.

ТРГОВИШТЕ ПЧИЊСКИ

ТРСТЕНИК РАСИНСКИ

Друштво за заштиту флоре и фаунеДунава и дунавског приобаља Војводине „Форланд“ 08862575 Друштво за енергетску ефикасност објеката Србије 28036051 ORGANIC LANDSCAPE 17558048 Удружење грађана «Млади у акцији» 08746354 Удружење "Центар за одрживи развој и екологију Топола" 28020082

1.

Удружење «Нетакнута природа» 28006454

2.

Удружење за заштиту животне средине општине Трговиште 17766481

3.

Удружење „Нетакнута природа“ 28006454

1.

2.

3.

Удружење «Екосвет ТС» 28004621 Удружење за еманципацију Рома «КХАМ » 17718428 «Трстенички водомар» 28041586

Српских владара 2 21248 Лок

062 / 17 88 558 021 / 867 035 063 / 594 986 * 063 / 530 066 **

Армина Лајнингена 31 21240 Тител

021 / 861 224 064 / 33 33 438

Михајла Крестића 8а 21240 Тител Светозара Милетића 126 21240 Тител

Дејан Варга * dejan-lld@hotmail.com

Јелена Ајдић ** lokajd@gmail.com

Јован Вла jovan.vla@gmail.com

Мира Маркановић

021 / 860 664* 021 / 493 577

Славица Ћурчић* Љиљана Кекић

Танаска Рајића 9 34310 Топола

Жељко Вуковић

Боре Станковића 10 17525 Трговиште

Љубиша Стефановић

Лењинова 2 17525 Трговиште

Јовица Митић

Боре Станковића 10 17525 Трговиште Књегиње Милице 80/17 37240 Трстеник

Љубиша Стефановић

Александар Додић

Књегиње Милице 4/41 37240 Трстеник

Марко Марковић

Цара Душана 12/24 37240 Трстеник

28041586


4.

5.

6.

7.

8.

9. ТУТИН РАШКИ

1.

«Фонд за унапређење ресурса грађана» 17651030 Удружење за одрживи развој "Ризница" 17711059 Удружење за демократизацију и образовање Рома» 17613561 «Савет за мониторинг, људска права и борбу против корупције – Транспарентност» 17649337 Организација за права и заштиту животиња и животне средине «Чаршија» 28027303 Еколошки покрет «Моравски орашак» 28009313 Удружење пчелара "МАТИЦА САН" 28035420

2.

«Еко-бисер» 28036086

3.

„Пештерско – газиводска ЕКО лига“ 28061820

1.

Удружење «Еколошки покрет» 07681658

2.

«Европски еколошки центар» 17765337

Живадина Апостоловића 4/1 37240 Трстеник

Јулија Јовановић

Попина 37240 Трстеник

Горан Крстић

Бошка Савића 2/3 37240 Трстеник

Александар Митровић

Миодрага Чајетинца 22/3 37240 Трстеник

Марио Спасић

Војислава Танкосића 15/12 37240 Трстеник

Зоран Богдановић

Миодрага Луковића 55 37240 Трстеник

moravskiorasak@ptt.rs

037 / 710 095

Гордана Родић

Црквине бб 36321 Црквине

Един Хазировић

Црквине бб 36321 Црквине

Елведин Хазировић

Револуције 1 36320 Тутин

Вахидин Рамичевић

Тринаестог октобра 7 35230 Ћуприја

Петра Савић

Вељка Влаховића 17 35230 Ћуприја

Јадранка Ђорђевић

ЋИЋЕВАЦ РАШКИ ЋУПРИЈА ПОМОРАВСКИ


3. УБ КОЛУБАРСКИ 1.

2.

3. УЖИЦЕ ЗЛАТИБОРСКИ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

«ВИРУС» 28019114 Унија еколога UNECO КОЛУБАРАСубрегионални центар Уб 28030886 Удружење за екологију „Тамнава-Бргуле“ 28059957 "Еколошко удружење староседелаца села Каленић" 28081197 Удружење грађана « Зелена школа» 280282 Етно удружење Завичај 17648390 Удружење "Покрет за омладински развој" 28004770 Удружење љубитеља планине Таре «СОКОЛИНА» 17550870 Регионални центар за одрживи развој Ужице 28005482 Центар за екологију,воде и енергетику» 28031459 Завичајно удружењеграђана «Шарган» 28030746

Милутина Бојића 5 35230 Ћуприја КраљаПетра Првог 70 14210 Уб

virus.udruzenje@gmail.com

062 / 214 144

Владимир Васиљевић

tanjapeladic@gmail.com

063 / 283 329

Тања Живота

Бргуле бб 14212 Бргуле

Живомир Филиповић

Каленић бб 14210 Уб

Милорад Васић

Марије Маге Магазиновић 19 31000 Ужице Злакуса 36 31205 Севојно

Жељко Томић

terzicaavlija@eunet.rs drco@eunet.rs

http://www.zlakusa.com/udru zenje-L.htm

031 / 546 1 063 / 84 39 866

Саша Дрндаревић

Николе Пашића 38 б 31000 Ужице

Драгољуб Синђелић

Омладинска 10 31000 Ужице

Илија Мисаиловић

Немањина 45 31000 Ужице

Душан Димитријевић

Ужичке републике 1 31000 Ужице

Момир Миловановић

Шарган витаси бб 31242 Кремна

Миладин Тимотијевић Александар Величковић


8.

9.

10.

11

12.

Удружење наставника „Опстанак“ 28047509 Еколошки клуб Ужице 28061447 Друштво за очување природне и културне баштине „Екосфера“ 28066848 Друштво за очување природе и лековитог биља „Ужичко биље“ 28076061 Удружење грађана „Моје Ужице“ 28076797

031 / 524 749 * 062 / 211 263* 031 / 520 357 ** 064 20 88 266**

Железничка 85 31000 Ужице Лазара Мутапа 8/55 31000 Ужице

Милева Рогић * milevarogic@gmail.com Душица Ристовић **

stradus@sbb.rs + Златан Парлић

Марије Маге Магазиновић 5 31000 Ужице

Лидија Амиџић Милић Симић

Јована Цвијића 18 31000 Ужице

Александар Ристић

Николе Пашића 32 31000 Ужице

Мирослав Станојевић

ЦРНА ТРАВА ЈАБЛАНИЧКИ ЧАЈЕТИНА ЗЛАТИБОРСКИ

Удружење грађана 1. К

«Еколошко удружење Златни бор»

17713442

zimm@open.telekom.rs

031 / 831 709 Зора Вермезовић* 064 / 23 91 718 vermezovic@ptt.rs 031 / 845 465 * Весна Белчевић ** 064 / 27 06 994 * div.b@open.telekom.rs 031 / 841 049 ** Skype: zlatiborr

2.

Туристичко удружење «Гостиље» 17783041

Гостиље бб 31313 Гостиље

3.

«Стари Влах» 28038526

Вељка Стаматовића бб 31310 Чајетина

Душан Гаврић

Сирогојно бб 31207 Сирогојно

Иван Андрић

Насеље Трбовац 32242 Овчар Бања

Тихомир Салевић

Градско шеталиште бб 32000 Чачак

Велимир Митровић

4. ЧАЧАК МОРАВИЧКИ

Слободана Пенезића 31 31310 Чајетина

1.

2.

Туристичко удружење „СирогојноБуковица“ 28081502 Удружење « Викенд насеље Западна Морава » 28001487 «Мрежа нулте емисије» 28024703

031 / 870 214

Мирослав Туцовић


3.

Удружење грађана «Географско еколошко друштво» 17664336

4.

Удружење за заштиту животне средине "ОВЧАР И КАБЛАР" 28044828

5.

6.

Покрет за живот Србије 28027044 Међународна академија наука екологије, безбедности човека и природе – Србије 28900244

7.

Удружење «Здрав дух» 28015526

8.

Удружење за уметност,науку, екологију и туризам „АРСЕТ“ 28081260

9.

Удружење Покрет младих 28075375

10.

11.

Удружење за уметност, науку, екологију и туризам "АРСЕТ" 28081260 Удружење за органску пољопривреду и одрживи развој ''BioSodex'' 17764462

Господар Јованова 1 32000 Чачак

Овчар Бања бб 32242 Овчар Бања

032 / 222 345

Милан Марјановић

ovcar_kablar@yahoo.com

Карађорђева 13 32000 Чачак

Стоје Тошић 23 32000 Чачак

Владан Ницовић Горан Шипетић

Душица Бојовић

032 / 335 475

Игор Дмитијевич Калинин

Булевар ослобођења 13/63 32000 Чачак

Александар Бараћ Снежана Ђелкапић

Обилићева 24 32000 Чачак

Слободан Стјепановић

Ђорђа Томашевића 32 Љубић 32000 Чачак

Срђан Илић

Обилићева 24 32000 Чачак

Цара Душана 34 32000 Чачак

Слободан Стјепановић

Слободан Миленковић


ЧОКА

1.

БАНАТ СЕВЕРОБАНАТС КИ

2.

ШАБАЦ МАЧВАНСКИ

ШИД

1.

Еколошко удружење «Чока» 08739439 Удружење за туризам и заштиту природе Чока "ТЕТЕК" 28025050 Еколошки омладински савез Шабац ЕКОС 28005237

Маршала Тита 2, 23320 Чока

0230 / 71 009 Ф 71 054 063 / 541 629

nkolun@gmail.com

Маршала Тита 88 23320 Чока Стојана Новаковића 14/1710 15000 Шабац

Недељко Колунџија

Роберт Хомоља

ekos.sabac@gmail.com

015 / 350 930 * 060 / 05 71 983

Маја Мандић*

069 / 24 35 853 065 / 870 63 47 064 / 0524 277 064 / 28 14 606 063 / 74 21 772

Лука Греци Иван Јелић Петар Максић

2.

Омладински Кишобран - ОК 28013167

Владе Јовановића 17 15000 Шабац

3.

Шабачки еколошки покрет – ШЕП 17546597

Масарикова 5 15000 Шабац

Трифун Дробњак

4.

«Иницијатива за регионални развој» 28042736

Војислава Илића 55 15000 Шабац

Александар Пожгај

5.

Унија еколога UNECO Регионални центар Подриње – Шабац 28028288

6.

Удружење „Интеграциони центар“ 28000693

1.

Еколошки покрет Шид 28026510

Карађорђева 85 22240 Шид

sandra.nedic2601@gmail.com

2.

«Еколошко друштво Босут» 08816638

Вука Караџићабб 22245 Моровић

ekokamp@yahoo.com limunex@yahoo.com

3.

Омладински клуб «Моровић» 08637059

Краља Петра I бр.16/1, 22245 Моровић

СРЕМ СРЕМСКИ

Господар Јевремова 5 15000 Шабац

omladinski.kisobran@gmail.co m

http://www.sabacjeok.org

015 / 341 861 063 / 80 29 397 015 / 352 339 * Т/Ф / 342 046** 064/ 14 56 605**

sabac@uneco-podrinje.rs

Јована Цвијића 7/12 15000 Шабац

Ивица Радановић* futura06@open.telekom.rs

Снежана Дамњановић** s-merkur@open. telekom.rs

Здравко Антић

okmorovic@yahoo.com

www.morovic.eu

www.morovic.eu

022 / 712 022 Т/Ф/ 712 564 063 / 526 203 062 / 755 877 022 / 736-902 * 022 / 736 156 * Ф / 736 017 065 / 99 98 876 065 /88 87 111 022 / 736 910 065 / 88 87 111

Александра Недић

Жељко Прскало * Skype:zeljko.prskalo.li mun Жељко Прскало Skype:zeljko.prskalo.limu n Драган Спасојевић


4.

5.

6.

7.

8.

Удружење жена «Филип Вишњић» 28027656 Удружење жена «Панона» 08881430 Удружење грађана «Зелено доба» «Green age» 28013612 Удружење жена «ИЗВОР» 28011083 Удружење жена «Ердевичанке» 28045824

Железничка 2 22246 Вишњићево

Снежана Милисавац

Сремска 31 22230 Ердевик

Бранка Живанић

Бранка Радичевића 11 22240 Шид

Ђорђе Остојић

nesa01@yahoo.com

Светог Саве 1 22242 Беркасово

Гордана Балашћак

Трг младих 1 22230 Ердевик

Наталија Пунош

9.

Удружење жена «Сремице» 08907714

Краља Петра I 16 22245 Моровић

10.

Неваладина организација « Центар за развој Шида » 28006462

ТПЦ Светог Саве2-6 22240 Шид

022 / 736 141* 062 / 81 56 292* 022 / 736 193** 064/ 23 31 143** www.centarzarazvojsrema.or g.rs ?

Миланка Гашић* Гоја Јовановић **

Милан Башић

ПОКРЕТИ ГОРАНА СРБИЈЕ – ОПШТИНСКИ ОДБОРИ Покрет горанa и Волонтерски центар Војводине ПОКРЕТ ГОРАНА СРБИЈЕ 07000472 АЛЕКСАНДРОВАЦ

Покрет горана Александровац 07279043

Његошева 3 21000Нови Сад Ранкеова 17 Београд Врачар 29. новембра 142 37230 Александровац

office@volontiraj.rs

www.vcv.org.rs http://goranisrbije.com/

021 / 451 788

Алекса Јефтић Мирослав Михајиловић Новица Милојковић Мирко Ђорђевић


БАЧКА ПАЛАНКА

БАЧКА ТОПОЛА

БЕОГРАД БЕОГРАД ВРАЧАР БЕОГРАД МЛАДЕНОВАЦ БЕОГРАД РАКОВИЦА БЕОГРАД ЧУКАРИЦА

БЕЧЕЈ

Покрета горана Бачка Паланка 08904413

Краља Петра I 1 21400 Бачка Паланка

Покрет горана Бачка Топола Општински одбор 08081441 Покрет горана Београда 07059604 Покрет горана Врачара 07054106 Покрет горана Младеновац 17053809 Покрет горана Раковица 07050470

Суботички пут бб, 24300 Б. Топола

ВРБАС

ВРШАЦ ЖАГУБИЦА

Јован Менчик

024 / 715 721 064 / 98 58 297 024 / 713 255 063 / 84 32 582

Мелинда Кокаи-Мерњак Милана Вукелић

Ранкеова 17 Београд Врачар Тимочка 24 Београд Врачар Јанка Катића 6 11400 Младеновац Мишка Крањца 12 Београд 11193 Раковица

Горан Гнус

Зоран Корјак Срђан Марковић

Љубомир Попара

Покрет горана Чукарица 07014503 УПУ Покрета горана Бечеј 08083533 Покрет гирана Брус 07195044

БРУС

ВРАЊЕ

sekretarijat@gmail.com poljoskola@tippnet.rs

021 / 755 91 30 063 / 75 08 300 021 / 60 04 17 063 / 75 08 300

Општинска конференција Покрет горана Врање 07139250 Покрета горана општине Врбас 08091986 Покрет горана Вршца Покрет горана Жагубица 07307624

Соње Маринковић 21220 Бечеј

021 / 69 12 591 021 / 69 19 806 021 / 69 585 063 / 88 74 701 Т/Ф 037 / 825 840 * 064/ 29 71 287 * 064/ 40 53 912**

Ослободилачка бб 37220 Брус

29. новембра 16 17500 Врање М.Тита 89 21460 Врбас Ђуре Даничића 40 Дворска 10 а 26 300 Вршац Трг ослобођења 1 12320 Жагубица

Марија Миковић Председник: Ференц Нандор Милош Татић* Драган Торбица **

Станко Петковић

ggrujin@gmail.com

nemet@hemo.net

021 / 795 40 87 064 / 80 53 101 021 / 797 840

Александра Кртолица Гојко Грујин

013 / 833 290 063 / 80 19 375

Илдико Немет Председник : Илдико Немет Воја Симић


ЗАЈЕЧАР К

ЗРЕЊАНИН

ИНЂИЈА

КИКИНДА КЊАЖЕВАЦ

КУЛА

ЛЕСКОВАЦ

ЉИГ МЕДВЕЂА НЕГОТИН

НИШ

НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Покрет горана Зајечар 07257180

Николе Пашића172 19000 Зајечар

Покрета горана Зрењанин 08082146

Македонска 11 23000 Зрењанин

Покрета горана Инђија 08778396 Покрет горана Кикинде 08877351 Покрет горана Књажевца у оснивању

Покрет горана Куле 08630658

Покрет горана Србије-Општински одбор Лесковац 07273380 Општински покрет горана Љиг 07134142 Покрет горана «Будућност» 07178867 Покрет горана Неготин 07231857 Покрет горана Града Ниша 07308981 Покрет горана Нови Кнежевац 08081409

019 / 422 811 Ф / 443 722 019 / 423 273* 064 / 81 55 155* 023 / 536 961 064 / 81 16 856 063 / 516 877 023 / 549 117 посао

sgtimotckeza@open.telekom.rs

Лењинова 8 25230 Кула

pgk.office@yahoo.com

office@pokretgoranakula.org.rs

Зорица Ћурчић Председник: Босанац Богдан

022 / 565 192 064 / 14 64 891 022 / 560 623

Велисав Петровић

www.pgk.org.rs Skype: pgk.join.us

063 / 80 27 297 060 / 66 40 044

Ловро Панцел

www.pokretgoranakula.org.rs

Расадник 025 / 729 509 Канцеларија 025 / 726 515 069 / 20 08 962* 065/ 88 21 288* 025 / 707 008 *

Горан Крупљанин* gkrupljanin@so-kula.com

Кнеза Лазара 14, 22320 Инђија Марка Миљанова 6 23300 Кикинда

Драгослав Савић*

Стојана Љубића 12/б 16000 Лесковац

Младен Ђелић

Карађорђева 7 14240 Љиг

Александар Шутић

Јабланичка 103 16240 Медвеђа

Слободан Павловић

Трг Ђорђа Станојевића 17 19300 Неготин Габровачки пут 1 18000 Ниш Палилула Краља Петра I 13 23330 Нови Кнежевац

019 / 545 426

Панта Ванчевић Горан Богић

018 / 222 878

Мирослав Динић

Милица Шећеров


НОВИ ПАЗАР

НОВИ САДГРАД

ПАНЧЕВО

ПИРОТ

ПОЖАРЕВАЦ

ПРОКУПЉЕ СВРЉИГ

Покрет горана Града Новог Пазара 07302932 Покрет горан и волонтерски центар Војводине ( ПГВГВ)

Рајка Ацковића 101 36300 Нови Пазар Позоришни трг 2 21000 Нови Сад

Покрет горана Новог Сада 08033617

Позоришни трг 2 21000 Нови Сад

Покрет горана и центар волонтера Панчево 08135606 Покрет горана „Пирот“ 07172508 Удружење очувања природе ОУП « Покрет горана « 28011539 Покрет горана Прокупља 17780433 Покрет горана Сврљиг 07108869

Светог Саве 10 26000 Панчево

Сабахудин Хадровић

office@pokretgorana.org.rs

www.pokretgorana.org.rs

office@pokretgorana.org.rs pgvcv.ns@gmail.com

www.pokretgorana.org.rs

pagorani@gmail.com

www.pgcvp.rs

021 / 451 788 Факс 523 865 064 / 16 09 021

021 / 451 788 013 / 334 667 т/ф 333 201 060 / 33 46 670* 060/33 46 676** 064 / 13 03 637* 064 / 24 89 175**

Српских владара 130 18300 Пирот

СЕНТА

СМЕДЕРЕВО

Покрет горана Смедерево 07333161

Горанска бб 11300 Смедерево

СОМБОР

Покрет горана Сомбор 08149399

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Покрет горана Војводине 08033609

ljiljakonevski@hotmail.com

Владимир Вељковић vladimir.veljkovic89@gmail.com

Милан Раковић Славољуб Матеовић Тихомир Виденовић maria.hever@sugarfactorysenta.co.rs

024 / 827 800 024 / 815 615 063 / 430 676 024 / 815 122 063 / 509 830

Неда Самарџић Председник. Свилар Хевер Марија Цвијетин Јовановић

Апатимнски пут бб 25000 Сомбор Митрополита Стратимировића 5 21205 Ср. Карловци

Љиљана и Сандра Коневски

Биљана Стефановић

21. српске дивизије 13 18400 Прокупље Преконошки пут бб 18360 Сврљиг Стевана Сремца 10/4 24400 Сента

Душица Миленковић Петар Виђикант

Анђел Аранђеловић

Ситничка 2 12000 Пожаревац

Покрета горана Сента 08081883

Алекса Јефтић Наташа Кунић

025 / 424 427 063 / 70 68 775 063 / 619 982 office@pokretgorana.org.rs ekoloskicentar@gmail.com office@ekoloskicentar.org

021 / 523 865 021 / 881 027

Душанка Вукобратов

Алекса Јефтић Јелена Јефтић


СРЕМСКА МИТРОВИЦА

СТАРА ПАЗОВА

СУБОТИЦА

СУРДУЛИЦА ШТРПЦЕ

Покрет горана Сремска Митовица 08142122 Покрет горана општине Стара Пазова 08011729

Светог Саве 19, 22000 Сремска Митровица Бранка Радичевића бб 22330 Стара Пазова

Покрет горана Суботице 08009414

Магнетна поља бб, 24000 Суботица

Покрет горана – Сурдулица 07197772 Покрет горана Шара 28050666

Српских владара 67 17530 Сурдулица Готовуша бб Готовуша 38236 Штрпце

zasavica@zasavica.org.rs

goranisub@gmail.com

www.zasavica.org.rs

www.gorani.rs

т/ф 022 / 614 300 065 / 51 48 477 064 / 30 62 833 022 / 311 119 063 / 16 01 913 022 /310170/308 063 / 559 585 024 / 546 313 Ф / 546 053 064 / 14 41 783 064 / 19 88 055 063 / 537 844 017 / 813 010

Слободан Симић Марко Цвијановић Гордана Ћирић Председник. Никола Клашнић Јасмина Лечић Марија Црнковић Јожеф Пинтер

Зоран Митић Славица Стојчетовић

ЛИСТА НВО КОЈЕ СЕ БАВЕ ПРОБЛЕМИМА ПРОИЗВОДЊЕ ОРГАНСКЕ ХРАНЕ АРАНЂЕ ЛОВАЦ

Рурално еколошка пољопривредна асоцијација 17623702

34304 Село Бања бб 34304 Бања

repaorganica@ptt.rs

064 / 82 58 221

Мирјана Даниловић

БЕОГРАД Национално удружење за развој органске производње „Serbia organika“ 17753487

Молерова 29/A 11000 Београд Врачар

Ивана Симић

Удружење „Центар за здраву исхрану“ 28077629

Хазарска 61 11050 Београд Звездара

Дејан Масликовић

БОР

„Еко Клуб Бор“ 17525875

Првомајска 15 19210 Бор

Љубиша Обрадовић

ВАЉЕВО

Удружење «Центар за органску производњу воћа и лековитог биља» 28040199

Владике Николаја 54 14000 Ваљево

Небојша Менковић


ВАЉЕВО

ВАЉЕВО

ВРШАЦ

ДИМИТР ОВГРАД ЈАГОДИ НА

КУЛА КРАГУЈ ЕВАЦ

Удружење произвођача и трговаца здраве хране „Органска пољопривреда“ 17781464 «Центар за органску производњу» 28032200 „Удружење за биодинамичку пољопривреду Србије“ 28024355 Удружење за развој органске производње "Биобалкан" 28074352 Центар за развој органске пољопривреде 17664948 Удружење произвођача органске хране «ЕкоКула» 28000758 Унија за органску производњу Србије «Еко-плус» 17416413 Удружење грађана «Еко-ленд»

17651536 КУРШУ МЛИЈА

НЕГО ТИН

„Транзициона и органска, произвођачка и прерађивачка асоцијација Србије за округ Куршумлија, Блаце и Брус“ 17432451 Удружење „Центар за органску производњу – Неготин“ 28075685

Здравка Јовановића 47 14000 Ваљево

ursesva@gmail.com

Т/Ф 014 / 293 880 014 / 293 881 * 066 / 84 00 681 *

Петар Добријевић* +

Карађорђева 64 14000 Ваљево

Андра Савчић

Јаше Томића 3 26300 Вршац

Зоран Петров Стеван Бошков

Гајин дол бб Гајин дол 18320 Димитровград

Љубиша Костов

7.јули 1 ? I спрат/ стан 5

Жељко Ристић

Вељка Влаховића82 25230 Кула

Кристина Киш Тишкеи

Бранка Радичевића 20/20 34000 Крагујевац

ekoplus@microsky.net

034 / 365 602

Јелена Вуковић

Пајазитово бб 34000 Крагујевац

Милан Милошевић

Немањина 9 18430 Куршумлија

Горан Илић

Буковски пут бб 19300 Неготин

Миодраг Првуловић


НИШ МЕДИАНА

ПРОКУ ПЉЕ РУМА

СВИЛАЈ НАЦ

СЕЛЕНЧА

СОМБОР

СУБОТИ ЦА

Удружење за органску храну и здрав живот „КУТАК ЗДРАВОГ ЖИВОТА“ 17757903 „Центар за економски развој“ 28047142 Удружење произвођача и љубитеља органске хране VitaS 08878633 Удружење «Центар за органску производњу» 28032315 Удружење за здраву средину и органску храну „ЗДРАВООРГАНИК“ 08878951 «Центар за органску производњу» 28011288 Удружење за производњу органске хране”ECO ENERGY” 08862583 Војвођанско друштво за органску производњу 28075065

Јована Ристића 12/42 18000 Ниш Медиана

018 / 282 380 064 / 13 59 133

Горња Речица бб 18400 Прокупље

Железничка 12 22400 Рума

Милан Николић

Младен Младеновић Љубинко Васиљевић

vitasruma@yahoo.com

Т/Ф 022 / 472 749 064 / 40 70 813

Санда Кљештановић

Светог Саве 192 35210 Свилајнац

Горан Деспотовић

Маршала Тита 102 21425 Селенча

Јозеф Гашпаровски

Маршала Тита 179 21425 Селенча

Јозеф Гашпаровски

Дубровачка 11 25000 Сомбор

Јовица Келић

Трг цара Јована Ненада 15/I 24000 Суботица

Томислав Сударевић

Петрфи Шандора 71 25222 Телечка

Валериа Балинт

Цара Душана 34 32000 Чачак

Слободан Миленковић

ТЕЛЕЧКА

Удружење пољопривредних произвођача «Екоземља.РС» 08862125 ЧАЧАК Удружење за органску пољопривреду и одрживи развој ''BioSodex'' 17764462


Еколошко информисање Web портали ЕкоФорум

Пош. адреса Радивоја Кораћса 4 За пошт. пош. Сарајевска 11 11000Београд Булевар деспота Стефана 10/23 11000 Београд

e-mail

Web + Skype

Телефон, факс, мобилни

Контакт особа, личnи e-mail , Skype

info@ekoforum.org

www.ekoforum.org Skype: ekoforum

info@crnps.org.rs

www.crnps.org.rs

011 / 32 25 024 011 / 32 40 128

Јасна Филиповић Зоран М. Марковић

Чеде Васовића 18/23 12000 Пожаревац

zeljko@ekologija.rs

www.ekologija.rs http://engb.facebook.com/people/%C 5%BDeljkoStankovi%C4%87/10000056 3738450

012 / 222 477 064 / 08 11 508

Жељко Станковић

Зелене новине

11000 Београд

zelenenovine@aol.com

www.zelenenovine.com.co.in

064 / 19 91 813

Дејан Андрић Србијански

Стаклено звоно

Кнеза Милоша 23/61 34000 Крагујевац

kontakt@staklenozvono .rs

http://staklenozvono.rs www.staklenozvono.info

Ф 034 / 311 565 064 / 12 08 668 065 / 33 11 297

Зорица Савић

office@aarhuskg.rs

www.aarhuskg.rs

034 / 353 703

aarhussu@openunsuboti ca.rs

www.aarhussu.rs

024 / 554 600

Центар за развој непрофитног сектора ЦРНПС

Екологија

Архус центар Крагујевац Архус центар Суботица

Првослава Стојановића 8 34000 Крагујевац Трг цара Јована Ненада 15 24000 Суботица

Vesti.rs

Рамбо Амадеус -

www.vesti.rs/Ekologija

Eko-Action

Зелена Србија ( Агенција Бета)

rambadeus@gmail.com

Краља Милана 4 11000 Београд

zelenasrbija@beta.co.rs

Контакт форма www.vesti.rs/kont akt.php

Антоније Пушић

www.ramboamadeus.com

www.zelenasrbija.rs

011 / 36 02 418 011 / 36 02 400

Марина Ценић


Press Green ( Press Online)

Хајдук Вељков венац 4-8 11000 Београд

Данијела Ђорђевић ddjordjevic@novinepress.rs

info@ecomediacenter.c om

Eco media center

info@zelenainicijativa.rs office@zelenainicijativa.rs

Зелена иницијатива Еко куће „Алтернативна културна организацијаАКО“

www.pressonline.rs

Т/Ф 011/ 33 35 000 Ф 011 / 33 35 017

Војводе Бојовића 82 21000 Нови Сад

kontakt@ekokuce.com

http://zelenainicijativa.rs

Момчило Јованов Дашко Милиновић Илија Кузмановић

www.ekokuce.com

Кликни зелено

www.kliknizeleno.rs

Зелена земља

http://www.zelenazemlja.com

Испаравање

http://www.isparavanje.rs/

Eелектронски билтени Еко-НЕЦ ( двонедељно)

Игумана Пајсија 10 34113 Крагујевац

ekonecglasilo@gmail .com ekoneckg@yahoo.co m

Војвођански еколошки магазин –ВЕМ

Јанка Чмелика 60/1 21000 Нови Сад

vemekovest@gmail.c om

http://ekonec.wordpress.com http://nec-rp.wetpaint.com

061 / 13 09 755

Милисав Пајевић

063 / 89 45 263*

Маја Пввлица

011 / 20 29 626

Ивана Филишовић ivana.filipovic@futuremedia.r s

021 / 780 537 065 / 88 80 857

Виерка Марчок Церовски

Часописи www.futuremedia.rs Green magazine Издавач: Футура Медиа д.о.о. Еко лист (двомесечник) Издавач: Удружење грађана «Зелени круг»

Теразије 7-9 11000 Београд С. Марковића 3 21470 Бачки Петровац

redakcijagreen@futur emedia.rs

http://www.facebook.com/pages/Gr eenMagazine/113526802049870?v=inf o

ekolist@yahoo.com

www.ekolist.org


Панонска зора Издавач: Еколошки покрет «Панонска зора»

Доситеја Обрадовића бб 23000 Зрењанин

panonskazora@yahoo.c om

Еко Србија Издавач : Удружење «Еко Србија»

Слободана Бајића 11 21208 Сремска Каменица

ekosrbija@eunet.rs

www.ekosrbija.org

ЕликсирЕко Издавач : Дневник , Нови Сад

Бул. ослобођења 81 21000 Нови Сад

dnevnik.eliksir@neob ee.net

www.eliksireko.com

Македонска 29 11000 Београд

dodaci@politika.rs

http://www.politika.rs/rubrike/e ko-oko/index.1.sr.html

Хиландарска 2 11000 Београд

cekajucivetar@hotma il.com

http://www.radiobeograd.rs/inde x.php?option=com_content&tas k=view&id=823&Itemid=139

023 / 527 676 Факс 543 448 ( за Пан.зору) 064 / 40 55 428

Вукоман Максимовић

060 / 14 33 300 063 / 82 32 330

Новица Костић

021 / 66 24 754

Божана Носков Переги

011 / 33 01 512

Уредник Нада Ковачевић nada.kovacevic@politika.rs

Дневне новине Еко око ( Политика – додатак једном месечно) Дневник (еко страна четвртком)

Радио емисије Чекајући ветар ( Радио Београд 2 )

ТВ емисије ТВ Београд 1 ( понедељак 10.00) Лов и риболов ТВ Београд 2 (понедељак 12.30) Екологија ТВ Београд 2 ( уторак 16.35) Емисија из екологије ТВ Београд 2 ( петак 16.05) Емисија из Екологије ТВ Б 92 ( субота 10.50) По мери природе ТВ Војводина 1 (субота 10.00) Питамсе, питам се – дечија емисија ТВ Војводина1 (субота-клизни термин) Зелени сат или Еко

Уредник Бранислав Маринков


ТВ Бојводина 2 ( уторак-клизни термин) Зелени сат- Зелени град- Еко ТВ Војводина 2 (субота 16.35) Питам се ,питам се -дечија емисија ТВ Стдио Б ( понедељак 13.08) Зелена емисија ТВ Стидио Б (петак 14.20) Еко њуз ТВ Стидио Б (субота 11.30) Зелена емисија ТВ Арт (понедељак 8.30) Арт зоологија ТВ АРТ ( четвртак 20.00) Арт зоологија

ЛЕГЕНДА: ЗНАК ( * ) ПОРЕД ИМЕНА И ПРЕЗИМЕНА И БРОЈЕВА ТЕЛЕФОНА = Ознака личног или породичног телефона. Остали телефони су службени. ЗНАК ( К ) испод редног броја организације = Ознака да организација има сопствену канцеларију УПУ = У процесу усклађивања ( у Агенцији за привредне регистре) Т/Ф и Ф = Телефон/факс , факс

За састављање НВО-базе података еколошких организација и организација које се баве Републици Србији коришћени подаци :

екологијом у

Центар за развој непрофитног сектора www.crnps.org.rs ; Фонд за развој непрофитног сектора АП Војводине www.fondrnps.org.rs - НВО-база података и резултати конкурса «Развој свести за здраву животну средину» из 2007. године ; 3. Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој www.eko.vojvodina.gov.rs 4. Грађанска иницијатива www.gradjanske.org ; 5. Зелена мрежа Војводине www.zelenamreza.org ; 6. Правни факултет Нови Сад www.pf.uns.ac.rs ; 7. Резултата конкурса еколошких НВО Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој ; 8. Резултата конкурса за суфинасирање пројеката у области заштите животне средине Министарства заштите животне средине и просторног планирања ; 9. Интернет презентација општина ; 10. Добијене повратне информације од појединих организација и општинских управа ; 11. Званични сајтови појединих организација ; 12. Стална конференција општина и градова www.skgo.org ; 1. 2.


13. Регионални центар за животну средину ( REC ) - Регистар НВО у Србији у области животне средине : http://archive.rec.org/REC/Programs/NGO_support/PDF/serbian_ngo.pdf ; 14. Инфонет Војводине: Електронска база података еколошких НВО « ЕКОЛОШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ»; www.gecnera.ro/Ekoloske%20NVO%20Vojvodine.htm ; 15. Сајт www.ukrstanje.org/projekti/bazanfo/q2.html ; 16. Покрет горана и волонтерски центар Војводине www.pgvcv.ekoloskicentar.org ; 17. Сајт http://www.ekke.gr/estia/Youg_pages/Serbia_Pages/NGO/index.htm ; 18. Сајт «Беле стране» Телеком Србија ад http://www.belestrane.988info.rs/site/ ; 19. Агенција за приврене регистре http://www.apr.gov.rs/ ; 20. Skype 21. Портал привреде Србије www.firme.rs 22. Упознај Србију www.upoznajsrbiju.co.rs 23. Пословни именик Србије http://belgradeto.com/ 24. Ресурсни центар http://resursnicentar.ehons.org/rs/baza-podataka/nvo/nvo/nvo-ostali/ 25. Чланице мреже Натура 2000 ресурсни центар – Млади истаживачи http://www.mis.org.rs/vss/pages/sr/ekoloski-programi/natura-2000/natura-2000-resursnicentar/clanice-mreze-natura-2000-resursni-centar.php 26. Градски web адресар Града Зрењанина http://www.zrenjanin.rs/5-45-0-111/Gradski-web-adresar 27. Грађанске иницијативе –Директоријум http://www.gradjanske.org/page/youthProgram/sr/infoCenter/directory.html 28. ИНФОРМАТОР ЗА ЛАКШЕ СНАЛАЖЕЊЕ У ИНКЛУЗИВНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ КРАЉЕВО http://www.oknis.org.rs/zadecu/index.php/Деца:Директоријум 29. Клубови и удружења бициклиста http://www.ciklonaut.com/Razno/Klubovi.htm 30. Удружења Нови Београд http://www.mojgrad.rs/Beograd/Novi-Beograd/Drzavni-organi-drustvene-organizacije/Udruzenja 31. НВО Града Ниша http://cityofnis.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=27 32. Цивилне организације општине Сента http://www.zenta-senta.co.rs/sr/servisne-informacije/civilne-organizacije 33. Стаклено звоно http://staklenozvono.rs/?p=4243 34. Невладине установе у Нишу http://www.niscafe.com/index.php/inside/nevladine-ustanove-u-nisu.html 35. Тимочки клуб - Цивилно друштво http://www.timok.org/index.php?option=com_content&view=category&id=58&Itemid=72&lang=sr 36. Савез пчеларских организација Војводине –СПОВ http://spov.info/clanstvo/drustva-i-udruzenja-pcelara 37. Невладин сектор Зајечар http://www.zajecar.info/sr/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=47 38. Савез извиђача Београда –одреди http://www.izvidjacibeograda.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=2&lang=sr 39. Чланови ФЕНС-а www.fens.org.rs/organizacije/SPISAK%20CLANICA,%202010.xls 40. Организације и удружења општине Неготин http://www.negotin.rs/org_list.php?id_org_category=14&lg=sr 41. Цивилни сектор општине Пирот http://pirot.rs/latin/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=6 42. REC Srbija http://www.recserbia.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=1 43. Директоријум невладиних организација Златиборског округа http://www.sretenje.org.rs/sr/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,1/Itemid,8/ 44. Невладине организације Чачка http://www.cacak.org.rs/132-1-l 45. ЕкоИнфо ; Општина Нови Сад – Списак НВо организација http://www.ekoinfo.iz.rs/adresar/opstine/juznobacki/novisad.html 46. Удружења грађана Аранђеловца http://www.arandjelovac.rs/udruzenja.html 47. http://www.oplanetise.com/zelenalistasrbije.html#zelena_zona 48. http://www.niscafe.com/index.php/inside/nevladine-ustanove-u-nisu.html


ЗАПАДНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ НАПОМЕНА:

При састављању списка нису обухваћенни: друштва за заштиту животиња , организације за рурални развој, кинолошка друштва, голубарска друштва, ловачка удружења, риболовачка удружења, коњички клубови, друштва која промовишу здрав начин и стилове живота, удружења воћара и повртара, гљиварска друштва, волонтерске организације, организације за одрживи развој, изградња локалне заједнице – сем оних који су се статутарно определили за екологију и заштиту животне средине и то пријавили АПР-у или су о томе обавестиле Еколошки покрет Оџака.


ПОДАТКЕ ЗА ИЗМЕНУ ИЛИ ДОПУНУ БАЗЕ ПОДАТАКА СЛАТИ НА e-mail АДРЕСУ ЕКОЛОШКОГ ПОКРЕТА ОЏАКА :

epodzaci@gmail.com

ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ОЏАКА

РАДИЈУС ВЕКТОР БЕОГРАД

BAZA PODATAKA EKOLOŠKIH NVO U REPUBLICI SRBIJI  

Ekološki pokret Odžaka obaveštava ekološke organizacije i javnost da je na svom sajtu www.epodzaci.org objavio II izdanje „Baze podatak...

BAZA PODATAKA EKOLOŠKIH NVO U REPUBLICI SRBIJI  

Ekološki pokret Odžaka obaveštava ekološke organizacije i javnost da je na svom sajtu www.epodzaci.org objavio II izdanje „Baze podatak...

Advertisement