Page 1

CUPRINS

CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE............................................................ 1 CAPITOLUL AL II-LEA. INFRACŢIUNI CONTRA SIGURANŢEI STATULUI (art. 155-173) ......................................................................................................... 3 Aspecte comune .................................................................................... 3 Trădarea (art. 155) .................................................................................. 7 Trădarea prin ajutarea inamicului (art. 156) ............................................ 8 Trădarea prin transmiterea de secrete (art. 157) .................................... 10 Acţiunile duşmănoase contra statului (art. 158) .................................... 12 Spionajul (art. 159) ............................................................................... 13 Atentatul care pune în pericol siguranţa statului (art. 160) .................... 13 Atentatul contra unei colectivităţi (art. 161) .......................................... 14 Subminarea puterii de stat (art. 162) ..................................................... 16 Actele de diversiune (art. 163) .............................................................. 17 Art. 164. Abrogat. ................................................................................ 18 Subminarea economiei naţionale (art. 165) .......................................... 19 Propaganda în favoarea statului totalitar (art. 166) ................................ 20 Acţiuni împotriva ordinii constituţionale (art. 1661) .............................. 21 Complotul (art. 167) ............................................................................. 22 Compromiterea unor interese de stat (art. 168) ..................................... 24 Comunicarea de informaţii false (art. 1681) ........................................... 25 Divulgarea secretului care periclitează siguranţa statului (art. 169) ....... 26 Nedenunţarea (art. 170) ....................................................................... 29 Infracţiuni contra reprezentantului unui stat străin (art. 171) ................. 30 CAPITOLUL AL III-LEA. INFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEI (art. 174-207) ....................................................................................................... 32 Aspecte comune .................................................................................. 32 OMUCIDEREA (art. 174-179) .................................................................... 35 Aspecte comune .................................................................................. 35 Omorul (art. 174) ................................................................................. 38 Omorul calificat (art. 175) .................................................................... 41 Omorul deosebit de grav (art. 176) ....................................................... 50 Pruncuciderea (art. 177) ....................................................................... 57 Uciderea din culpă (art. 178)................................................................ 60 Determinarea sau înlesnirea sinuciderii (art. 179) ................................. 65 V


LOVIREA ŞI VĂTĂMAREA INTEGRITĂŢII CORPORALE SAU A SĂNĂTĂŢII (art. 180-184) .............................................................. 67 Aspecte comune .................................................................................. 67 Lovirea sau alte violenţe (art. 180) ........................................................ 69 Vătămarea corporală (art. 181) ............................................................. 72 Vătămarea corporală gravă (art. 182) .................................................... 74 Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte (art. 183) ........................ 80 Vătămarea corporală din culpă (art. 184) ............................................. 82 AVORTUL (art. 185-188) ........................................................................... 87 Provocarea ilegală a avortului (art. 185) ............................................... 87 Art. 186-188. Abrogate. ....................................................................... 89 INFRACŢIUNI CONTRA LIBERTĂŢII PERSOANEI (art. 189-196) .............. 89 Aspecte comune .................................................................................. 89 Lipsirea de libertate în mod ilegal (art. 189) .......................................... 92 Sclavia (art. 190) ................................................................................ 100 Supunerea la muncă forţată sau obligatorie (art. 191) ......................... 101 Violarea de domiciliu (art. 192) .......................................................... 104 Ameninţarea (art. 193) ....................................................................... 110 Şantajul (art. 194) ............................................................................... 113 Violarea secretului corespondenţei (art. 195) ...................................... 118 Divulgarea secretului profesional (art. 196) ........................................ 122 INFRACŢIUNI PRIVITOARE LA VIAŢA SEXUALĂ (art. 197-204) .......................................................................................... 125 Aspecte comune ................................................................................ 125 Violul (art. 197) .................................................................................. 127 Actul sexual cu un minor (art. 198) .................................................... 138 Seducţia (art. 199) .............................................................................. 143 Art. 200. Abrogat. .............................................................................. 147 Perversiunea sexuală (art. 201) ........................................................... 148 Corupţia sexuală (art. 202) ................................................................. 153 Incestul (art. 203) ............................................................................... 155 Hărţuirea sexuală (art. 2031) ............................................................... 157 INFRACŢIUNI CONTRA DEMNITĂŢII (art. 205-207).............................. 159 Aspecte comune ................................................................................ 159 Insulta (art. 205) ................................................................................. 164 Calomnia (art. 206) ............................................................................ 169 CAPITOLUL AL IV-LEA. INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI (art. 208-222) ..................................................................................................... 174 Aspecte comune ................................................................................ 174 Furtul (art. 208) .................................................................................. 177 Furtul calificat (art. 209) ..................................................................... 182 Furtul urmărit la plângerea prealabilă (art. 210) .................................. 192 VI


Tâlhăria (art. 211) ............................................................................... 194 Pirateria (art. 212) .............................................................................. 203 Abuzul de încredere (art. 213) ............................................................ 205 Gestiunea frauduloasă (art. 214) ......................................................... 209 Înşelăciunea (art. 215) ........................................................................ 211 Delapidarea (art. 2151) ....................................................................... 218 Însuşirea bunului găsit (art. 216) ......................................................... 224 Distrugerea (art. 217) ......................................................................... 227 Distrugerea calificată (art. 218) ........................................................... 230 Distrugerea din culpă (art. 219) .......................................................... 230 Tulburarea de posesie (art. 220) ......................................................... 232 Tăinuirea (art. 221) ............................................................................. 234 Art. 223-235. Abrogate. ..................................................................... 238 CAPITOLUL AL V-LEA. INFRACŢIUNI CONTRA AUTORITĂŢII (art. 236-245) ..................................................................................................... 239 Aspecte comune ................................................................................ 239 Ofensa adusă unor însemne (art. 236) ................................................ 241 Art. 236¹-238. Abrogate. .................................................................... 242 Ultrajul (art. 239) ............................................................................... 242 Uzurparea de calităţi oficiale (art. 240) .............................................. 247 Portul nelegal de decoraţii sau semne distinctive (art. 241) ................. 249 Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri (art. 242) .............................. 251 Ruperea de sigilii (art. 243)................................................................. 254 Sustragerea de sub sechestru (art. 244) ............................................... 255 Art. 245. Abrogat. .............................................................................. 257 CAPITOLUL AL VI-LEA. INFRACŢIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR ACTIVITĂŢI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITĂŢI REGLEMENTATE DE LEGE (art. 246-2811) ......................................................... 258 Aspecte comune ................................................................................ 258 INFRACŢIUNI DE SERVICIU SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL (art. 246-258) ........................................................................ 260 Aspecte comune ................................................................................ 260 Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor (art. 246) ................ 263 Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi (art. 247) .................. 266 Abuzul în serviciu contra intereselor publice (art. 248) ....................... 269 Neglijenţa în serviciu (art. 249) .......................................................... 273 Purtarea abuzivă (art. 250) ................................................................. 276 Art. 251. Abrogat. .............................................................................. 278 Neglijenţa în păstrarea secretului de stat (art. 252).............................. 279 Art. 253. Abrogat. .............................................................................. 280 Conflictul de interese (art. 2531) ......................................................... 280 Luarea de mită (art. 254) .................................................................... 282 VII


Darea de mită (art. 255) ..................................................................... 288 Primirea de foloase necuvenite (art. 256) ............................................ 292 Traficul de influenţă (art. 257) ............................................................ 293 INFRACŢIUNI CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI (art. 259-2721) ......................................................................................... 297 Aspecte comune ................................................................................ 297 Denunţarea calomnioasă (art. 259)..................................................... 299 Mărturia mincinoasă (art. 260) ........................................................... 301 Încercarea de a determina mărturia mincinoasă (art. 261)................... 306 Împiedicarea participării în proces (art. 2611) ..................................... 308 Nedenunţarea unor infracţiuni (art. 262) ............................................ 309 Omisiunea sesizării organelor judiciare (art. 263) ............................... 312 Favorizarea infractorului (art. 264) ..................................................... 313 Omisiunea de a încunoştinţa organele judiciare (art. 265) .................. 317 Arestarea nelegală şi cercetarea abuzivă (art. 266) .............................. 319 Supunerea la rele tratamente (art. 267) ............................................... 322 Tortura (art. 2671) ............................................................................... 323 Represiunea nedreaptă (art. 268) ........................................................ 326 Evadarea (art. 269) ............................................................................. 327 Înlesnirea evadării (art. 270) ............................................................... 330 Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti (art. 271) ............................... 332 Reţinerea sau distrugerea de înscrisuri (art. 272) ................................. 337 Sfidarea organelor judiciare (art. 2721) ............................................... 339 INFRACŢIUNI CONTRA SIGURANŢEI CIRCULAŢIEI PE CĂILE FERATE (art. 273-278) ................................................................... 341 Aspecte comune ................................................................................ 341 Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, din culpă (art. 273) ................................................... 344 Neîndeplinirea cu ştiinţă a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă (art. 274) ................................................ 347 Părăsirea postului şi prezenţa la serviciu în stare de ebrietate (art. 275) ............................................................................................ 348 Distrugerea şi semnalizarea falsă (art. 276) ......................................... 350 INFRACŢIUNI PRIVITOARE LA REGIMUL STABILIT PENTRU UNELE ACTIVITĂŢI REGLEMENTATE DE LEGE (art. 279-2811) ........................... 354 Aspecte comune ................................................................................ 354 Nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor (art. 279) ..................... 356 Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive (art. 2791) ......................................................................... 360 Nerespectarea regimului materiilor explozive (art. 280) ...................... 363 Nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri (art. 2801)............. 366

VIII


Exercitarea fără drept a unei profesii (art. 281) .................................... 368 Nerespectarea regimului transportului rutier public (art. 2811) ............ 370 CAPITOLUL AL VII-LEA. INFRACŢIUNI DE FALS (art. 282-294)....................... 374 Aspecte comune ................................................................................ 374 FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE SAU DE ALTE VALORI (art. 282-2851) ......................................................................................... 376 Aspecte comune ................................................................................ 376 Falsificarea de monede sau de alte valori (art. 282) ............................ 378 Falsificarea de timbre, mărci sau bilete de transport (art. 283)............. 382 Deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori (art. 285) ..... 384 FALSIFICAREA INSTRUMENTELOR DE AUTENTIFICARE SAU DE MARCARE (art. 286-287) ........................................................... 385 Aspecte comune ................................................................................ 385 Falsificarea instrumentelor oficiale (art. 286) ...................................... 386 Folosirea instrumentelor oficiale false (art. 287) .................................. 388 FALSURI ÎN ÎNSCRISURI (art. 288-294) .................................................. 389 Aspecte comune ................................................................................ 389 Falsul material în înscrisuri oficiale (art. 288) ...................................... 392 Falsul intelectual (art. 289) ................................................................. 396 Falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art. 290)............................. 398 Uzul de fals (art. 291) ......................................................................... 401 Falsul în declaraţii (art. 292) ............................................................... 403 Falsul privind identitatea (art. 293) ..................................................... 406 Falsul prin folosirea emblemei crucii roşii (art. 294) ........................... 409 CAPITOLUL AL VIII-LEA. INFRACŢIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITĂŢI ECONOMICE (art. 295-3022) ....................................... 411 Aspecte comune ................................................................................ 411 Specula (art. 295) ............................................................................... 414 Înşelăciunea la măsurătoare (art. 296) ................................................ 416 Înşelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor (art. 297) ...................... 417 Divulgarea secretului economic (art. 298) .......................................... 419 Contrafacerea obiectului unei invenţii (art. 299) ................................. 421 Punerea în circulaţie a produselor contrafăcute (art. 300) ................... 422 Concurenţa neloială (art. 301) ............................................................ 423 Nerespectarea dispoziţiilor privind operaţii de import sau export (art. 302) ........................................................................... 424 Deturnarea de fonduri (art. 3021) ........................................................ 426 Nerespectarea dispoziţiilor privind importul de deşeuri şi reziduuri (art. 3022) ......................................................................... 427

IX


CAPITOLUL AL IX-LEA. INFRACŢIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAŢII PRIVIND CONVIEŢUIREA SOCIALĂ (art. 303-330) ............................ 430 INFRACŢIUNI CONTRA FAMILIEI (art. 303-307).................................... 430 Aspecte comune ................................................................................ 430 Bigamia (art. 303) ............................................................................... 432 Art. 304. Abrogat. .............................................................................. 434 Abandonul de familie (art. 305) .......................................................... 435 Relele tratamente aplicate minorului (art. 306) ................................... 441 Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului (art. 307) .... 443 INFRACŢIUNI CONTRA SĂNĂTĂŢII PUBLICE (art. 308-313) ................. 444 Aspecte comune ................................................................................ 444 Zădărnicirea combaterii bolilor (art. 308) ........................................... 446 Contaminarea venerică şi transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit (art. 309) ............................................................................. 448 Sustragerea de la tratament medical (art. 3091) ................................... 449 Răspândirea bolilor la animale sau plante (art. 310) ........................... 450 Infectarea apei (art. 311)..................................................................... 451 Traficul de substanţe toxice (art. 312) ................................................. 453 Falsificarea de alimente sau alte produse (art. 313) ............................. 454 INFRACŢIUNI PRIVITOARE LA ASISTENŢA CELOR ÎN PRIMEJDIE (art. 314-316) ........................................................................ 458 Aspecte comune ................................................................................ 458 Punerea în primejdie a unei persoane în neputinţă de a se îngriji (art. 314) .............................................................................. 459 Lăsarea fără ajutor (art. 315) ............................................................... 461 Lăsarea fără ajutor prin omisiunea de înştiinţare (art. 316) .................. 463 ALTE INFRACŢIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAŢII PRIVIND CONVIEŢUIREA SOCIALĂ (art. 317-330) ................................ 465 Aspecte comune ................................................................................ 465 Instigarea la discriminare (art. 317) ..................................................... 467 Împiedicarea libertăţii cultelor (art. 318) ............................................. 469 Profanarea de morminte (art. 319) ...................................................... 471 Tulburarea folosinţei locuinţei (art. 320) ............................................. 472 Ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice (art. 321) ................................................................................ 474 Încăierarea (art. 322) .......................................................................... 478 Asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni (art. 323)............................ 482 Instigarea publică şi apologia infracţiunilor (art. 324) ......................... 486 Răspândirea de materiale obscene (art. 325)....................................... 489 Cerşetoria (art. 326) ............................................................................ 490 Art. 327. Abrogat. .............................................................................. 492 X


Prostituţia (art. 328) ............................................................................ 492 Proxenetismul (art. 329) ..................................................................... 495 Jocul de noroc (art. 330) ..................................................................... 500 CAPITOLUL AL X-LEA. INFRACŢIUNI CONTRA CAPACITĂŢII DE APĂRARE A ROMÂNIEI (art. 331-355) ........................................................ 502 Aspecte comune ................................................................................ 502 INFRACŢIUNI SĂVÂRŞITE DE MILITARI (art. 331-347) .......................... 505 INFRACŢIUNI CONTRA ORDINII ŞI DISCIPLINEI MILITARE (art. 331-337) ........................................................................ 505 Absenţa nejustificată (art. 331) ........................................................... 505 Dezertarea (art. 332) .......................................................................... 507 Călcarea de consemn (art. 333 ) ......................................................... 509 Insubordonarea (art. 334) ................................................................... 512 Lovirea superiorului (art. 335) ............................................................ 514 Lovirea inferiorului (art. 336) .............................................................. 516 INFRACŢIUNI PE CÂMPUL DE LUPTĂ (art. 338-339) ........................... 517 Capitularea (art. 338) ......................................................................... 517 Părăsirea câmpului de luptă (art. 339) ................................................ 518 INFRACŢIUNI SPECIFICE AVIAŢIEI ŞI MARINEI MILITARE (art. 340-347)......................................................................................... 520 Zborul neautorizat (art. 340)............................................................... 520 Părăsirea navei (art. 341) .................................................................... 521 Părăsirea comenzii (art. 342) .............................................................. 523 Neluarea măsurilor necesare în operaţiile navale (art. 343)................. 524 Coborârea pavilionului (art. 344)........................................................ 526 Coliziunea (art. 345) .......................................................................... 527 INFRACŢIUNI SĂVÂRŞITE DE MILITARI SAU DE CIVILI (art. 348-352) .......................................................................... 529 Sustragerea de la serviciul militar (art. 348) ........................................ 529 Defetismul (art. 349) .......................................................................... 530 Jefuirea celor căzuţi pe câmpul de luptă (art. 350) .............................. 531 Folosirea emblemei crucii roşii în timpul operaţiilor militare (art. 351) ............................................................................... 532 Sustragerea de la rechiziţii militare (art. 352) ...................................... 533 INFRACŢIUNI SĂVÂRŞITE DE CIVILI (art. 353-355) ............................... 535 Sustragerea de la recrutare (art. 353) .................................................. 535 Neprezentarea la încorporare sau concentrare (art. 354) .................... 536

XI


CAPITOLUL AL XI-LEA. INFRACŢIUNI CONTRA PĂCII ŞI OMENIRII (art. 356-361) ..................................................................................................... 538 Aspecte comune ................................................................................ 538 Propaganda pentru război (art. 356) ................................................... 539 Genocidul (art. 357) ........................................................................... 541 Tratamentele neomenoase (art. 358) ................................................... 543 Distrugerea unor obiective şi însuşirea unor bunuri (art. 359) ............. 546 Distrugerea, jefuirea sau însuşirea unor valori culturale (art. 360) ....... 548 Index .................................................................................................................. 550

XII

Drept penal roman - partea speciala | Editia a 7-a, revizuita si actualizata | Autor: Tudorel Toader  

Drept penal roman - partea speciala | Editia a 7-a, revizuita si actualizata | Autor: Tudorel Toader

Drept penal roman - partea speciala | Editia a 7-a, revizuita si actualizata | Autor: Tudorel Toader  

Drept penal roman - partea speciala | Editia a 7-a, revizuita si actualizata | Autor: Tudorel Toader

Advertisement