Page 1

Uste duzu aparkalekuen gaia bideratzeko sistema Irakurri duzu EH berria behar dugula Bilduren Timestamp Zumaian? proposamena?

Zer iruditzen zaizu?

Baloratu EH Bilduren proposamena 1etik Zer aldatuko 10era zenuke?

Aldaketa edo alternatibarik proposatu nahi zenuke? dituzte.

Besterik gehitu nahi baduzu, hemen tokia:

Eta pentsatzen det ez dala erraza izango, baina egun puntualetarako ayra durex atzeko zelaia parkin estra bezela erabiltzea? Ba hori, iruditzen zaitela kanpokoentzat gutxitxo dela... bestela, orokorrean, planteamendu egokia.Nire zalantza bisitarientzat planteatzen diren bi guneak nahikoa ote diren. Bestetik, herrian bertakook bakarrik aparkatu ahal izango badugu, paradoxa gerta daiteke udan: neguan baino leku gehiago egotea, zumaiarrak oporretan daudelako eta, aldi berean, bisitariek lekurik ez. Dena den, zenbakiak falta zaizkigu: zenbat aparkaleku daude zumaian? Zenbat auto? Herri barruan TAO gune bat jartzea ez zait aukera onena, horrek trafikoa erakarriko duelako eta berriro arazoak. Baina, aurreko kezkatik abiatuta, aztertu egin behar da desorakarik gerta ez dadin: herri barruan lekua eta kanpoaldean lekurik ez. Errotazio ertaineko guneen kontu horrek ez nau konbentzitzen. Bi gune horiek ezin al dira zuzenean bisitarientzat jarri? Horrela aparkaleku gehiago haientzat, eta herriaren kanpoaldean daude. Kirola egitera datozenek berdin-berdin erabili ahal izango dituzte.

1/24/2017 18:27:37 Bai

1/25/2017 16:56:12 Bai

1/25/2017 17:05:41 Bai

1/25/2017 17:45:10 Bai

1/25/2017 19:19:21 Bai

1/25/2017 20:19:09 Bai

1/25/2017 20:40:15 Bai

Eta pentsatzen det ez dala erraza izango, baina egun puntualetarako ayra durex atzeko zelaia parkin estra bezela erabiltzea?

Abiapuntu modura, egokia

Herria 2 zonaldetan banatzea, Egonaldi ertaineko guneak 7 egotea

Bai

Egokia

Ez nuke ezer aldatuko, proposamena dagoen bezala ondo 8 dago Ez

Bai

Ondo pero a los del pueblo que nos den la facilidad de aparcar en otros barrios

Ez nuke ezer aldatuko, proposamena dagoen bezala ondo 6 dago

Egokia

Ez nuke ezer aldatuko, proposamena dagoen bezala ondo 8 dago Ez

Erdizka.

Egoiliar txartela banatzea, doan, Garajea dutenei txartela itzuli eta %50eko hobaria jasotzeko aukera ematea, Herria 2 zonaldetan banatzea, 1 eta 2 zonaldeen osaketa(zonalde bakoitza zein kalek osatzen duten), Kanpotik egonaldi luzerako datozenek herrigunean ezin aparkatu ahal izatea, Egonaldi laburreko guneak egotea, Egonaldi laburreko guneen kokalekuak, Egonaldi ertaineko guneak egotea, Egonaldi ertaineko guneen kokalekuak, Karabanentzat ordainpeko gunea egotea, Karabanentzako ordainpeko gunearen 5 kokalekua Alde zaharra mola geldituko liza Tele?

Bai

Lan txukuna

Egonaldi laburreko 7 guneak egotea

Zumaian erroldatuta dauden pertsonek, baino kotxea beste udalerri baten daukatenek, egoilar txartela lortu ahal izatea kuota txiki bat ordainduz (15â‚Ź urteko, adibidez)

Bai

PNV- rena bano askoz hobeagoa

Garajea dutenei txartela itzuli eta %50eko hobaria jasotzeko aukera 8 ematea

ez

Bai

Bai

Bai

Ba hori, iruditzen zaitela kanpokoentzat gutxitxo dela... bestela, orokorrean, planteamendu egokia.

Que pongan como orio si tienes el impuesto de zumaia te dan la pegatina y puedes aparcar en todo el pueblo. Yo si tengo tarjeta de residente y quiero aparcar en el faro por que no puedo??

ez


Uste duzu aparkalekuen gaia bideratzeko sistema Irakurri duzu EH berria behar dugula Bilduren Timestamp Zumaian? proposamena?

1/25/2017 20:47:30 Bai

1/25/2017 22:18:03 Bai

1/25/2017 22:53:51 Bai

1/25/2017 23:31:35 Ez

1/26/2017 0:07:42 Bai

1/26/2017 8:25:33 Bai

1/26/2017 8:58:21 Bai

1/26/2017 9:16:26 Bai

1/26/2017 9:25:52 Bai

Zer iruditzen zaizu?

Baloratu EH Bilduren proposamena 1etik Zer aldatuko 10era zenuke?

Aldaketa edo alternatibarik proposatu nahi zenuke?

Bai

Ez zait perfektua iruditzen, baina bai alkateak proposatzen duena baino askoz egokiagoa.

TAOrik ez egotea, Kanpotik egonaldi luzerako datozenek herrigunean ezin Egoiliarrentzako guneetan ere ordainduta 8 aparkatu ahal izatea aparkatzeko aukera ere emango nuke.

Bai

Planteamendu ona, osoa. Udalarena ere ez zait gaizki iruditzen, 2 fasetan egitea ordea ez zait egokia iruditzen. Es zerbait asisten dezuten.

TAOrik ez egotea, Proposamenaren iraupena (udan egunero eta urte osoan astebukaeratan), Asteburuena ez dut ulertzen. Neguan astean zehar ez bada behar, 8 asteburuan ere ez.

Erdizka ados

Egoiliar txartela banatzea, doan, Karabanentzat ordainpeko gunea egotea, Karabanentzako ordainpeko gunearen Herritar guztiontzat eskubide berdinak, bizi garen 5 kokalekua zona kontutan izan gabe

Bai

tira

Egoiliar txartela banatzea, doan, TAOrik ez egotea, Kanpotik egonaldi luzerako datozenek herrigunean ezin 7 aparkatu ahal izatea ez

Bai

Ongi, baina borobiltzea eta zehazki definitzea falta. Gainera, gero ikusi egin beharko litzateke ea egoki dabilen.

Egoiliar txartela banatzea, doan, 7 TAOrik ez egotea

Ondo iruditzen zait baina herrigunean ere egon beharko lukete epe ertaineko aparkalekuak

Kanpotik egonaldi luzerako datozenek herrigunean ezin aparkatu ahal izatea, Egonaldi ertaineko guneen kokalekuak, Karabanentzat ordainpeko gunea 8 egotea Herritarrek edozein guneetan aparkatu ahal izatea

Bai

Ondo dago

Herria 2 zonaldetan banatzea, Egonaldi laburreko guneen kokalekuak, Egonaldi ertaineko guneen kokalekuak, Ez nuke ezer aldatuko, proposamena dagoen bezala ondo 8 dago Ez

Bai

Egokia, baina herriko bi zonaldetako egoilarrak eskubide berdinak edukitzen baditu. (1. zonaldekoek 2. zonaldean aparkatu ahal izaten badute, beste aldera berdin izatea)

Egoiliar txartela banatzea, doan, Garajea dutenei txartela itzuli eta %50eko hobaria jasotzeko aukera ematea, Kanpotik egonaldi luzerako datozenek herrigunean ezin aparkatu ahal izatea, Karabanentzat ordainpeko gunea 7 egotea Ez

Bai

Bai

Bai

egokia dela

Usten dut udaran kanpokoei TAOa jartzea zuzena izan daitekela, egun batzutan kriston jendetza etortzen da era.

Ez

Garajea dutenei txartela itzuli eta %50eko hobaria jasotzeko aukera ematea, Kanpotik egonaldi luzerako datozenek herrigunean ezin aparkatu ahal izatea, Egonaldi laburreko guneak egotea, Karabanentzat ordainpeko gunea egotea, Proposamenaren iraupena (udan egunero eta urte osoan 10 astebukaeratan) ez

Besterik gehitu nahi baduzu, hemen tokia:


Uste duzu aparkalekuen gaia bideratzeko sistema Irakurri duzu EH berria behar dugula Bilduren Timestamp Zumaian? proposamena?

1/26/2017 10:18:17 Bai

1/26/2017 11:05:43 Bai

1/26/2017 12:03:45 Bai

1/26/2017 12:17:53 Bai

1/26/2017 14:09:14 Ez

1/26/2017 19:57:58 Bai

1/26/2017 20:26:44 Ez

1/26/2017 20:36:22 Bai

1/27/2017 12:31:39 Bai

1/27/2017 12:40:38 Bai

Baloratu EH Bilduren proposamena 1etik Zer aldatuko 10era zenuke?

Zer iruditzen zaizu?

Aldaketa edo alternatibarik proposatu nahi zenuke?

Besterik gehitu nahi baduzu, hemen tokia:

Bai

Hobetu daiteke, baina egokia

Herria 2 zonaldetan banatzea, Egonaldi laburreko guneak egotea, Egonaldi ertaineko guneak egotea, Proposamenaren iraupena (udan egunero eta urte osoan 7 astebukaeratan)

Kontrol eta gehiago Larretxon, udaran batez ere. Grua zerbitzua ezarri Kontrol gehiago herriaren sarreretan eta zubi txikian Zumaian

Bai

nor da Zumaiarra, Erroldatuak bakarrik edo Zumaian jaiotakoak eta bertan duena jaiotetxea, bertan bizi direlarik Gurasoak. Beste leku baten bizi arren eta Zumaian ez egon erroldatua.

TAOrik ez egotea, Karabanentzat ordainpeko gunea egotea, Karabanentzako ordainpeko gunearen 5 kokalekua

Zumaiarra izanik jaoitzez eta jaiotetxean grusoak (adinekoak) bizi, Zer gaitik kamporatzen gaituzue eta ez gara egoiliarren berdintsu. Naiz eta ez egon Zumaian erroldaturik.

ondo

Egoiliar txartela banatzea, doan, Karabanentzat ordainpeko gunea 8 egotea

ez

Bai

TAOrik ez egotea, Karabanentzat ordainpeko gunea egotea, Karabanentzako ordainpeko gunearen 5 kokalekua lehen eman det nire iritzia

lehen bete det eta imeila gaizki ipini det. barkatu eragozpenak.

Egokia, nahiz eta punturen bat eztabaidatuko nukeen

Herria 2 zonaldetan banatzea, Egonaldi laburreko guneen kokalekuak, Ayra durexeko aparkalekuak errotazio ertaineko (buruz ari naiz hala da?) Leku moduan ez nituzke jarriko, denak ez behintzat. Lanera autoz etor 8 baitaitezke batzuk...

Ez zait bururatzen

Uda garaian izaten da arazo gehien eta zuek proposatu moduan egoiliar txartela banatuko balitz ta kanpokoak kanpoaldean aparkatu ez litzatek arazorik egongo. Udalak inposatu nahi digun aukera ez behintzat, hau da, herria bitan banatzea eta gainera TAO zona batzutan jartzea! Horrek poligonoan bizi garenoi arazoak sortuko lizkiguke

oso ona

Karabanentzat ordainpeko gunea egotea, Proposamenaren iraupena (udan egunero eta urte osoan 8 astebukaeratan)

ez

etxe berdinean kotxe bat baino gehiago egonda, bigarren kotxeak ere txartela doan izango luke?

Interesgarria

Egoiliar txartela banatzea, doan, TAOrik ez egotea, Kanpotik egonaldi luzerako datozenek herrigunean ezin aparkatu ahal izatea, Egonaldi laburreko guneak egotea, Egonaldi ertaineko Lur sail berriyak erosi ta dohaineko aparkalekuak 7 guneak egotea egin

Egokia

Ez nuke ezer aldatuko, proposamena dagoen bezala ondo 9 dago Ez

Egokia, udalarena baino hobea

Proposamenaren iraupena (udan egunero eta urte osoan 8 astebukaeratan)

Udaran bakarrik nahikoa litzateke

Ondo

Proposamenaren iraupena (udan egunero eta urte osoan 8 astebukaeratan)

Udan bakarrik

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai

0


Uste duzu aparkalekuen gaia bideratzeko sistema Irakurri duzu EH berria behar dugula Bilduren Timestamp Zumaian? proposamena?

1/27/2017 13:17:32 Bai

1/27/2017 13:34:40 Bai

1/27/2017 13:39:28 Bai

1/27/2017 14:59:59 Bai

1/27/2017 15:37:13 Bai

1/27/2017 16:10:48 Bai

1/27/2017 21:56:33 Bai

1/27/2017 22:39:05 Bai

Zer iruditzen zaizu?

Baloratu EH Bilduren proposamena 1etik Zer aldatuko 10era zenuke?

Aldaketa edo alternatibarik proposatu nahi zenuke?

Bai

Gehiegi, zona 1-ekoek ezin aparkau izana behintzat 30min beste zonan eozer gauza iteko

Egoiliar txartela banatzea, doan, Garajea dutenei txartela itzuli eta %50eko hobaria jasotzeko aukera ematea, Egonaldi laburreko guneak egotea, Karabanentzat ordainpeko gunea 5 egotea

Multak jartzeko orduan udaltzaingoak entzutia jendian eskusak eta ez aplikatzia diktadura zorrotza, behintzat zumaiarrentzat

Bai

Norabide onean doan pausu bat iruditzen zaidan arren, beste pausu bat haratago joan ezean benetako arazoa nekez konponduko dela iruditzen zait. Nire iritziz eremu gehiago egon beharko lirateke eta norberak bere eremuan soilik izan behar luke ordaindu gabe aparkatzeko eskubidea. Posible da zona estrategiko batzutan aparkamendu librea mantendu behar izatea (supermerkatu inguruak, anbulategia, ... ) baino beti ere denbora limite batekin.

Herria 2 zonaldetan banatzea, Proposamenaren iraupena (udan egunero eta urte osoan 8 astebukaeratan)

Aurreko erantzunean nire proposamena labur esplikatua.

Bai

Ondo

Ez nuke ezer aldatuko, proposamena dagoen bezala ondo Ez 8 dago

Bai

Udal gobernuarena baino hobea

Ez nuke ezer aldatuko, proposamena dagoen bezala ondo Ez 8 dago

Ondo

Kanpotik egonaldi luzerako datozenek herrigunean ezin aparkatu ahal izatea, Proposamenaren iraupena (udan egunero eta urte osoan 8 astebukaeratan)

Bai

Egokia

Kanpotik egonaldi luzerako datozenek herrigunean ezin 8 aparkatu ahal izatea Ez

Bai

Ondo iruditzen zait orokorreanEz

Proposamenaren iraupena (udan egunero eta urte osoan 8 astebukaeratan)

ONDO, Baina udaran zumaian oporrorrak egoten geanakin ahaztuta zaudete, guk ere gure zergak ordaintzen ditugu. IBI ura zabor zergak......... (<berez zumaiarra naiz kanpon bizi naizena)

Egoiliar txartela banatzea, doan, Herria 2 zonaldetan banatzea, 1 eta 2 zonaldeen osaketa(zonalde bakoitza zein kalek osatzen duten), Kanpotik egonaldi luzerako datozenek herrigunean ezin aparkatu ahal izatea, Egonaldi ertaineko guneak egotea, Proposamenaren iraupena (udan egunero eta urte zumaian etxea dugunok zumaiarren baldintzak osoan antzekoak ipintzea. Gurekin udal hau ez du kontatzen 7 astebukaeratan)

Bai

Bai

Besterik gehitu nahi baduzu, hemen tokia:

Kanpotik denboraldi luzerako datozenek aukera euki beharko lukete egoiliar txartela eukitzeko, adibidez pisua alokairuan izanda. Udaran bakarrik jarriko nuke proposamena.

Ez

seiretan majiĂąa aparkatzeko toki ikusten zirelarik


Uste duzu aparkalekuen gaia bideratzeko sistema Irakurri duzu EH berria behar dugula Bilduren Timestamp Zumaian? proposamena?

1/28/2017 15:51:07 Bai

1/29/2017 16:11:34 Bai

1/29/2017 21:59:37 Bai

1/30/2017 0:16:56 Bai 1/31/2017 18:34:42 Bai

1/31/2017 20:47:28 Bai

1/31/2017 20:48:03 Bai

1/31/2017 20:49:13 Bai

1/31/2017 21:01:57 Bai

1/31/2017 21:24:57 Bai 1/31/2017 21:41:05 Bai

1/31/2017 21:41:10 Bai

1/31/2017 21:41:56 Ez

1/31/2017 21:41:57 Ez

Zer iruditzen zaizu?

Baloratu EH Bilduren proposamena 1etik Zer aldatuko 10era zenuke?

Aldaketa edo alternatibarik proposatu nahi zenuke?

Proposamen egokia, baina uda partean bakarrik jarriko nuke hasiera batian.

Uda partean bakarrik 8 izatea Ez

Bai

Egokia

Ez nuke ezer aldatuko, proposamena dagoen bezala ondo 9 dago Ez

Bai

Ez dut kotxerik erabiltzen, beraz aparkalekuare n arazoa ez dut lehen pertsonan bizi. Horregatik zaila iruditzen zait balorazio serio bat egitea.

Egoiliar txartela banatzea, doan, Kanpotik egonaldi luzerako datozenek herrigunean ezin aparkatu ahal izatea, Egonaldi ertaineko guneak egotea, Egonaldi ertaineko 9 guneen kokalekuak Ez.

Bai

Bai

Alternatiba egoki eta bideragarria.

Bai

Oso ondo

10 TAOrik ez egotea Herria 2 zonaldetan 9 banatzea

Bai. TAO-a jarriko nuke, udaran gutxienez. Ez

Egokia

Proposamenaren iraupena (udan egunero eta urte osoan 8 astebukaeratan)

Ez

Bai

Erdizka

Egoiliar txartela banatzea, doan, Herria 2 zonaldetan 8 banatzea

Ez

Bai

Oso egokia iruditzen zait. Batez ere, herri osorako planteamentu bat delako.

Ez nuke ezer aldatuko, proposamena dagoen bezala ondo Ez 8 dago

Bai

Oso landua.

Ez nuke ezer aldatuko, proposamena dagoen bezala ondo Autobusak moilan ez sartzea proposatuko nuke. 8 dago

Bai

Impuestuakin txartela ematea derrigorrezkoa iruditzen zait eta garajea duenari erdia merketzea ideia ona dela uste dut.

Proposamenaren iraupena (udan egunero eta urte osoan 8 astebukaeratan)

Bai

Nahiko egokia

7 TAOrik ez egotea

Ez Herritarrak babestu eta kanpotarrak ordaindu zonaren arabera

Nahiko egokia

7 TAOrik ez egotea

Herritarra babestu behar da TAO bezalako neurri batetik, ordaintzen bait ditugu bertako zergak eta kanpotarrari ordainarazi musutruk lortzen bait dute aparkalekua.

egokia

Ez nuke ezer aldatuko, proposamena dagoen bezala ondo EHbilduk proposatzen duenarekin hasi eta 9 dago emaitzen/ondorien arabera egokitzen joan

egokia

Ez nuke ezer aldatuko, proposamena dagoen bezala ondo EHbilduk proposatzen duenarekin hasi eta 9 dago emaitzen/ondorien arabera egokitzen joan

Bai

Bai

Bai

Bai

Besterik gehitu nahi baduzu, hemen tokia:

Nork kontrolatuko luke ezarritako denbora tarteak betetzen diren ala ez? Urtean zehar udaltzainek egin lezakete lan hori agian baina, udaran, udaltzainak izan beharrean, hortaz arduratuko den pertsona bat (edo batzuk) jartzea ez legoke gaizki.


Uste duzu aparkalekuen gaia bideratzeko sistema Irakurri duzu EH berria behar dugula Bilduren Timestamp Zumaian? proposamena?

1/31/2017 22:04:35 Bai

Bai

Zer iruditzen zaizu?

Orokorran ados nago proposamenar ekin.

Baloratu EH Bilduren proposamena 1etik Zer aldatuko 10era zenuke?

Besterik gehitu Aldaketa edo alternatibarik proposatu nahi nahi baduzu, zenuke? hemen tokia: Horrez gain, autokarabanentzako izendatutako gunea gustatzen zait, baina ez udari begira. Parking hori kotxeentzat utziko nuke. Edo zer egin santiora doazen kotxeekin? Bukatzeko, uste dut ez dudala ulertu proposamenaren iraupena: udan eta asteburuetan bakarrik izango dela oraintxe irakurri dut...1 eta 2 egoiliarren zonak zehazten dira baina esango nuke ez dela zehazten batzuek bestearen zonan aparkatu dezaketen ala ez. Suposatzen dut ezetz eta ados nago (edo hala izan beharko lukela iruditzen zait), baina aipamena faltan bota dut. Bestalde, errotazio ertaineko poli inguruko parkinaren kokapenarekin ez nago guztiz ados. Nire ustez poli aurreko aparkalekuek eta anbulatorio aurrekoek osatu beharko lukete. Errotazio altuagoa behar duen lekua iruditzen zait. Eta proposamenekoa mantentzekotan, GKNn lan egiten dutenek baimen berezia eduki beharko luketela iruditzen zait. Bestalde, asteburuetarako aldaketarik aurreikusten da? Eroski aurreko errotazio altuko guneak igandean ez luke zentzurik izango. Egonaldi ertaineko Horrez gain, autokarabanentzako izendatutako guneen kokalekuak, gunea gustatzen zait, baina ez udari begira. Parking Proposamenaren hori kotxeentzat utziko nuke. Edo zer egin santiora iraupena (udan doazen kotxeekin? egunero eta urte Bukatzeko, uste dut ez dudala ulertu osoan proposamenaren iraupena: udan eta asteburuetan 8 astebukaeratan) bakarrik izango dela oraintxe irakurri dut...


Uste duzu aparkalekuen gaia bideratzeko sistema Irakurri duzu EH berria behar dugula Bilduren Timestamp Zumaian? proposamena?

1/31/2017 22:09:11 Bai

1/31/2017 22:28:57 Bai

2/1/2017 8:03:43 Bai

2/1/2017 15:21:24 Bai

2/2/2017 10:05:57 Bai 2/2/2017 10:18:36 Bai

2/2/2017 10:37:40 Bai

2/2/2017 11:22:07 Bai

2/2/2017 12:01:11 Ez

2/2/2017 13:46:59 Bai

Bai

Zer iruditzen zaizu? Pnv-k eskaintzen duen sistema baino askoz hobea bai behinzat

Baloratu EH Bilduren proposamena 1etik Zer aldatuko 10era zenuke?

Herria 2 zonaldetan banatzea, Egonaldi ertaineko guneak 8 egotea

Aldaketa edo alternatibarik proposatu nahi zenuke?

Besterik gehitu nahi baduzu, hemen tokia:

Zuamaiar bakoitzari txartel bat nahi duen tokian aparkatzeko. Poligonokoak herrian aparkatzeko aukera izan dezan eta herriguneko batek eroski aurrean.

Positiboa. Egokia

Herria 2 zonaldetan banatzea, Egonaldi laburreko guneen 7 kokalekuak

Ona batizbat zumaiarrei danoi era berdinian tratatzen zaielako, desberdintasu nik gabe

Egoiliar txartela banatzea, doan, Garajea dutenei txartela itzuli eta %50eko hobaria jasotzeko aukera ematea, Kanpotik egonaldi luzerako datozenek herrigunean ezin aparkatu ahal izatea, Egonaldi ertaineko guneak egotea, Karabanentzat ordainpeko gunea 8 egotea Ez

Oso ondo dagoela

Ez nuke ezer aldatuko, proposamena dagoen bezala ondo Momentuz ez 8 dago

Orokorrwan ona Bideragarria dela

Proposamenaren iraupena (udan egunero eta urte osoan astebukaeratan), Sistemaren onurak zein gabeziak ikusi ondoren, guneren batean ordainpeko sistema ez baztertzea hasieratik Momentuz ez 8 badaezpada. Herria 2 zonaldetan 8 banatzea Ez

Bai

ona

TAOrik ez egotea, Kanpotik egonaldi luzerako datozenek herrigunean ezin aparkatu ahal izatea, Karabanentzako ordainpeko gunearen 9 kokalekua Bai

Bai

Uain ezarri nahi dutena baño askoz hobia

Bai

Un disparate.Una excusa más para monopoliza, el dominio público que previamente nos ha sido usurpado mediante peatonalizacio nes,carriles bici,obstaculos, contenedores de basura,ropa,et c.

Añadiría un servicio de grua para la retirada de vehículos abandonados,y acortaría los plazos de permanencía para 1 su denuncia.

Sería suficiente con no pretender hacer negocio del dominio público,y devolver al ciudadano,ya sea turista,vecino,o medio-pensionista,la libertad de Básicamente movimiento y seguridad para sobrevivir en este mar deshacer todo lo que de impuestos confiscatorios. han hecho,

oso ondo dagoela

Garajea dutenei txartela itzuli eta %50eko hobaria jasotzeko aukera ematea, Karabanentzat ordainpeko gunea 9 egotea

ez

Bai

Bai

Bai

Bai Bai

Bai

Kanpotik datozenentzat aparkaleku bereziak herriguneetatik kanpo. Baina bigarren guneek ere sufritu behar ez izatea.

Ez nuke ezer aldatuko, proposamena dagoen bezala ondo 10 dago Ez


Uste duzu aparkalekuen gaia bideratzeko sistema Irakurri duzu EH berria behar dugula Bilduren Timestamp Zumaian? proposamena?

2/2/2017 17:41:35 Bai

2/2/2017 18:05:45 Bai

2/2/2017 18:48:39 Bai

2/2/2017 22:32:37 Ez

Zer iruditzen zaizu?

Baloratu EH Bilduren proposamena 1etik Zer aldatuko 10era zenuke?

Aldaketa edo alternatibarik proposatu nahi zenuke?

Zumaiar herritarrei aparkamentu librea jarriko nieke Zumaiko zona guztietan. Zumaia zona desberdiñetan zatituko nuke eta garajea dutenei bere zonan , bertan aparkatzea eskatuko nieke derrigorrez kotxeko inpuestuan murrizketa batez sarituz. Kanpokoentzat izango litzateke TAO. Zumaiar herritarrei aparkamentu librea jarriko nieke Zumaiko zona guztietan. Zumaia zona desberdiñetan zatituko nuke eta garajea dutenei bere zonan , bertan aparkatzea eskatuko nieke derrigorrez kotxeko inpuestuan murrizketa batez sarituz. Kanpokoentzat izango litzateke TAO. Zumaiar herritarrei aparkamentu librea jarriko nieke Zumaiko zona guztietan. Zumaia zona desberdiñetan zatituko nuke eta garajea dutenei bere zonan , bertan aparkatzea eskatuko nieke derrigorrez kotxeko inpuestuan murrizketa batez sarituz. Kanpokoentzat izango litzateke TAO. Zumaiar herritarrei aparkamentu librea jarriko nieke Zumaiko zona guztietan. Zumaia zona desberdiñetan zatituko nuke eta garajea dutenei bere zonan , bertan aparkatzea eskatuko nieke derrigorrez kotxeko inpuestuan murrizketa batez sarituz. Kanpokoentzat izango litzateke TAO. Zumaiar herritarrei aparkamentu librea jarriko nieke Zumaiko zona guztietan. Zumaia zona desberdiñetan zatituko nuke eta garajea dutenei bere zonan , bertan aparkatzea eskatuko nieke derrigorrez kotxeko inpuestuan murrizketa batez sarituz. Kanpokoentzat izango litzateke TAO. Zumaiar herritarrei aparkamentu librea jarriko nieke Zumaiko zona guztietan. Zumaia zona desberdiñetan zatituko nuke eta garajea dutenei bere zonan , bertan aparkatzea eskatuko nieke derrigorrez kotxeko inpuestuan murrizketa batez sarituz. Kanpokoentzat izango litzateke TAO. Zumaiar herritarrei aparkamentu librea jarriko nieke Zumaiko zona guztietan. Zumaia zona desberdiñetan zatituko nuke eta garajea dutenei bere zonan , bertan aparkatzea eskatuko nieke derrigorrez kotxeko inpuestuan murrizketa batez sarituz. Kanpokoentzat izango litzateke TAO. Zumaiar herritarrei aparkamentu librea jarriko nieke Zumaiko zona guztietan. Zumaia zona desberdiñetan zatituko nuke eta garajea dutenei bere zonan , bertan aparkatzea eskatuko nieke derrigorrez kotxeko inpuestuan murrizketa batez sarituz. Kanpokoentzat izango litzateke TAO.

Bai

Gehintzuenaki n ados nago baina ez Zumaia bi zatitan banatzeko horrekin. Nere ustez bai larretxokoek bai poligokoek bai Oikiarrek, Zumaiko edozein zonetan aparkatzeko aukera izan beharko lukete.

Bai

Ez dago gaizki, baina errotazio altuko eta errotazio ertaineko guneetako denbora mugatua eskasa iruitzen zait. Herrira edo alaira enkarguak egitera joan beharko banu, 45minutu denbora oso gutxi da.

Egonaldi laburreko guneak egotea, Egonaldi ertaineko 7 guneak egotea

...

Ona

Garajea dutenei txartela itzuli eta %50eko hobaria jasotzeko aukera ematea, Egonaldi laburreko guneak egotea, Egonaldi ertaineko guneak egotea, Karabanentzat ordainpeko gunea 7 egotea

Ez

Ondo

Egoiliar txartela banatzea, doan, TAOrik ez egotea, Asko jota, soilik ekainaren 15etik abuztuak 31ra arte 8 irautea neurriek

Edozein proposamen AUTOAREN ERABILERA GUTXITZEKO / GALAREZTEKO

Bai

Bai

Egoiliar txartela banatzea, doan, Garajea dutenei txartela itzuli eta %50eko hobaria jasotzeko aukera 7 ematea

Besterik gehitu nahi baduzu, hemen tokia:

Ni, Axular ibiltokiko bizilaguna izanik egoiliar txartelak ze eskubide emango lidake?nere auzoan aparkatzekoa edo herrian ere ahalko nuke aparkatu? adibidez...ardantzabi deko supermerkatu berrira joan nahiko banu? Eskerrik asko!

Tamalgarria halakoak airearen kalitatearengatik ez egitea.


Uste duzu aparkalekuen gaia bideratzeko sistema Irakurri duzu EH berria behar dugula Bilduren Timestamp Zumaian? proposamena?

2/2/2017 23:25:20 Bai

2/2/2017 23:54:09 Bai

1/25/2017 21:34:08 Sí

1/26/2017 9:24:45 Sí

1/30/2017 15:56:55 Sí

2/1/2017 17:24:34 Sí

2/5/2017 1:18:15 Sí

Zer iruditzen zaizu?

Baloratu EH Bilduren proposamena 1etik Zer aldatuko 10era zenuke?

Aldaketa edo alternatibarik proposatu nahi zenuke?

Ikusi arte ezin jakin baina Pnvrena baño askoz sentzudunagoa iruditzen zait

Ez nuke ezer aldatuko, proposamena dagoen bezala ondo 8 dago Ikusi arte ez.

Bai

Ez da konponbidea

Egoiliar txartela banatzea, doan, TAOrik ez egotea, Karabanentzat ordainpeko gunea egotea, Karabanentzako ordainpeko gunearen Getaian bezela.herrira sartu nahi duten kampotarrei 5 kokalekua sarrera bat jartzea.

Bien excepto restringir el aparcamiento de Gkn. Muchos trabajadores hacen uso del aparcamiento

El aparcamiento del polideportivo utilizan Intentaría expropiar la casa que era el batxoki viejo los trabajadores de para hacer aparcamientos. En su día lo iban a 7 Gkn expropiarlo pero se paró.

No está mal

Repartir la tarjeta de residente, gratis, Que los que vengan de fuera para larga estancia no puedan aparcar en la zona urbana, sino en los aparcamientos en las afueras, Que haya zonas de alta rotación, La localización de las zonas de alta rotación, Que haya un área para caravanas, bajo pago, La localización del área para caravanas bajo pago, La duración de la propuesta (en verano a diario y el resto del año los fines de 5 semana) No

no la entiendo muy bien

Bonificación del 50% a los usuarios de los garajes que estén dispuestos a entregar su tarjeta de residente, Que los que vengan de fuera para larga estancia no puedan aparcar en la zona urbana, sino en los aparcamientos en las afueras, La duración de la propuesta (en verano a diario y el resto del año los 5 fines de semana) no se

Mejorable

Distribuir las zonas para residentes en 2 zonas, La configuración de las zonas 1 y 2 (que calles pertenecen a cada zona), una tarjeta unica para los 5 zumaiarras

Buena

Que no haya OTA, Que los que vengan de fuera para larga estancia no puedan aparcar en la zona urbana, sino en los aparcamientos en las afueras, Que haya un área para caravanas, bajo pago, La duración de la propuesta (en verano a diario y el resto del año los 8 fines de semana) No

Bai

Una tarjeta unica para todos los zumaiarras con.libre movilidad por TODO el pueblo y zona de OTA en las afueras ( puero deportivo, egurko)para los no Zumaiarras.

Besterik gehitu nahi baduzu, hemen tokia:

No me queda claro las zonas para residentes


Uste duzu aparkalekuen gaia bideratzeko sistema Irakurri duzu EH berria behar dugula Bilduren Timestamp Zumaian? proposamena?

2/5/2017 1:18:16 Sí

2/9/2017 8:40:12 Bai 2/10/2017 13:19:26 Ez 2/10/2017 13:20:43 Bai

2/10/2017 13:35:14 Bai

2/10/2017 13:53:23 Bai

2/10/2017 14:41:17 Bai

2/10/2017 14:49:31 Bai

2/7/2017 22:38:03 No

Zer iruditzen zaizu?

Baloratu EH Bilduren proposamena 1etik Zer aldatuko 10era zenuke?

Aldaketa edo alternatibarik proposatu nahi zenuke?

Buena

Que no haya OTA, Que los que vengan de fuera para larga estancia no puedan aparcar en la zona urbana, sino en los aparcamientos en las afueras, Que haya un área para caravanas, bajo pago, La duración de la propuesta (en verano a diario y el resto del año los 8 fines de semana) No

Bai

creo que las propuestas tanto de EH Bildu y del Ayto. son a corto plazo, creo que el problema es más de espacio físico (mas coches que plazas de aparcamiento y garajes) y mientras no se solucione eso el problema va a seguir,

Egoiliar txartela banatzea, doan, Garajea dutenei txartela itzuli eta %50eko hobaria jasotzeko aukera ematea, 1 eta 2 zonaldeen osaketa(zonalde bakoitza zein kalek osatzen duten), Kanpotik egonaldi luzerako datozenek herrigunean ezin aparkatu ahal izatea, Egonaldi laburreko guneak egotea, Egonaldi ertaineko guneak egotea, Karabanentzat ordainpeko gunea egotea, Proposamenaren iraupena (udan egunero eta urte osoan 6 astebukaeratan)

Bai

ondo

Bai

Egokia

Bai

Bai

Bai

Bai

Oso ona

8 TAOrik ez egotea Egonaldi laburreko 9 guneen kokalekuak

Habilitar una o dos zonas lo suficientemente grandes para que la gente que viene de fuera o incluso los de Zumaia puedan aparcar y en verano poner alguna medida para acercar al pueblo a la gente que aparque fuera, que no sea el txutxu Otarik ez, eta jartzekotan herritar guztiok egoiliar txartela don izatea

Ya que uno de los fundamentos de todo esto es que la gente de Zumaia use menos el coche habrá que empezar a habilitar con un poco de fundamento los enlaces de los bidegorris con las distintas zonas y no como están ahora, algunos enlaces dejan mucho que desear. Y además tener en cuenta a la gente que se mueve en sillas de ruedas o con los coches de los niños las aceras deja mucho que desear y para pasar a algunas no hay rampas.

Ez

Ez nuke ezer aldatuko, proposamena dagoen bezala ondo Ez 10 dago

Egokia

Garajea dutenei txartela itzuli eta %50eko hobaria jasotzeko aukera ematea, Kanpotik egonaldi luzerako datozenek herrigunean ezin 8 aparkatu ahal izatea Ez

Ondo dagoela

Ez nuke ezer aldatuko, proposamena dagoen bezala ondo Ez 8 dago

Orokorrean ongi dago

Ez nuke ezer aldatuko, proposamena dagoen bezala ondo Ez 8 dago

Mejorable

Besterik gehitu nahi baduzu, hemen tokia:

Si, una unica tarjeta de residente para todo el municipio. No perjudicar a los residentes inmediatos de las zonas de alta rotación ( eroski, etc..) distrbuir la alta rotación por mas zonas de menor numero de aparcamientos de alta rotación en lugar de Distribuir las zonas concentrarlo en dos unicas zonas abarcando para residentes en 2 muchos aparcamientos perjudicando notoriamente zonas, La a los residentes de esas dos zonas dado que localización de las durante el dia no podran estacionar sus vehiculos zonas de alta cerca de sus viviendas aun cuando paquen sus rotación, La duración impuestos de la misma manera que otros de la propuesta (en zumaiarras que si podran aparcar cerca de sus verano a diario y el viviendas. La duracion de la propuesta deberia ser resto del año los para los meses de verano, que es cuando hay 5 fines de semana) problemas de estacionamiento en Zumaia.

Entiendo que queremos beneficiar a los zumaiarras , con dos zonas, no se beneficia....se dificultará la movilidad entre las dos zonas. Y no nos engañemos, el problema del aparcamiento en Zumaia no lo generamos los zumaiarras sino los que vienen de fuera....regulemos eso sin perjudicar a los zumaiarras. Mila esker.


Uste duzu aparkalekuen gaia bideratzeko sistema Irakurri duzu EH berria behar dugula Bilduren Timestamp Zumaian? proposamena?

Zer iruditzen zaizu?

Basadiko bilera

Herria bi zonaldetan banatzea, Egonaldi ertaineko guneen kokalekuak, Proposamenaren iraupena (udan Bileretako egunero eta urte Udan bakarrik izatea, zonalde bakarra koadroan ez Bileretako koadroan ez osoan egoiliarrentzat, Ayra Durexeko gunea mantendu zen galdetzen zen galdetzen astebukaeratan) baina itsas kiroldegikoa ez.

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Baloratu EH Bilduren proposamena 1etik Zer aldatuko 10era zenuke?

Herria bi zonaldetan banatzea, Egonaldi laburreko guneak egotea, Egonaldi ertaineko guneen kokalekuak, Proposamenaren iraupena (udan Bileretako egunero eta urte koadroan ez Bileretako koadroan ez osoan zen galdetzen zen galdetzen astebukaeratan) Bileretako koadroan ez Bileretako koadroan ez Herria bi zonaldetan zen galdetzen zen galdetzen banatzea Bileretako koadroan ez Bileretako koadroan ez Herria bi zonaldetan zen galdetzen zen galdetzen banatzea Bileretako koadroan ez Bileretako koadroan ez Herria bi zonaldetan zen galdetzen zen galdetzen banatzea

Bileretako koadroan ez zen galdetzen Bileretako koadroan ez zen galdetzen Bileretako koadroan ez zen galdetzen Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Aldaketa edo alternatibarik proposatu nahi zenuke?

Enpresek ere txartela izatea, zonalde bakarra egoiliarrentzat, Eroskiko guneko irauoena ordubetera igotzea, itsas kiroldegiko gunea kentzea, udan bakarrik izatea

Itsas kiroldegiko gunea kendu

Itsas kiroldegiko gunea kendu

Distribuir el pueblo en dos zonas, Que Bileretako koadroan ez haya un área para zen galdetzen caravanas, bajo pago Caravanas sin pagar Bileretako koadroan ez Egonaldi laburreko zen galdetzen guneen kokalekua

Itsas kiroldegiko gunea kendu

Bileretako koadroan ez Distribuir el pueblo zen galdetzen en dos zonas

Tarjeta única, quitar zona ludoteka, alta rotación 1 hora, media rotación 2 horas

Bileretako koadroan ez Herria bi zonaldetan zen galdetzen banatzea Itsas kiroldegiko gunea kendu

Distribuir el pueblo en dos zonas, Que no haya OTA, La Bileretako localización de las koadroan ez Bileretako koadroan ez zonas de alta Quitar zona media rotación ambulatorio, zona OTA zen galdetzen zen galdetzen rotación para los de fuera Bileretako Herria bi zonaldetan koadroan ez Bileretako koadroan ez banatzea, TAOrik ez zen galdetzen zen galdetzen egotea, Herri bat da, TAO aukera egon behar du

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Ez nuke ezer Bileretako aldatuko, plana ondo koadroan ez Bileretako koadroan ez dago dagoen zen galdetzen zen galdetzen moduan

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Ez nuke ezer Bileretako aldatuko, plana ondo koadroan ez Bileretako koadroan ez dago dagoen zen galdetzen zen galdetzen moduan

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Ez nuke ezer Bileretako aldatuko, plana ondo koadroan ez Bileretako koadroan ez dago dagoen zen galdetzen zen galdetzen moduan

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Ez nuke ezer Bileretako aldatuko, plana ondo koadroan ez Bileretako koadroan ez dago dagoen zen galdetzen zen galdetzen moduan

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen Bileretako koadroan ez zen galdetzen Bileretako koadroan ez zen galdetzen Bileretako koadroan ez zen galdetzen Bileretako koadroan ez zen galdetzen Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Herria bi zonaldetan banatzea, Bileretako koadroan ez Proposamenaren zen galdetzen iraupena 2 zonalde banatzea uztaila eta abuztuan bakarrik Distribuir el pueblo Bileretako koadroan ez en dos zonas, que no zen galdetzen haya OTA

Ez nuke ezer aldatuko, plana ondo Bileretako koadroan ez dago dagoen zen galdetzen moduan Bileretako koadroan ez Herria bi zonaldetan zen galdetzen banatzea Bileretako koadroan ez Proposamenaren zen galdetzen iraupena

Apiriletik irailera

Bileretako koadroan ez Proposamenaren zen galdetzen iraupena

Apiriletik irailera

Bileretako koadroan ez Herria bi zonaldetan zen galdetzen banatzea Bileretako koadroan ez Herria bi zonaldetan zen galdetzen banatzea

Besterik gehitu nahi baduzu, hemen tokia:


Uste duzu aparkalekuen gaia bideratzeko sistema Irakurri duzu EH berria behar dugula Bilduren Timestamp Zumaian? proposamena?

Zer iruditzen zaizu? Bileretako koadroan ez zen galdetzen Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Baloratu EH Bilduren proposamena 1etik Zer aldatuko 10era zenuke?

Aldaketa edo alternatibarik proposatu nahi zenuke?

Herria bi zonaldetan banatzea, Bileretako koadroan ez Proposamenaren Estaziora irteera berria, urte osoan, errotazio zen galdetzen iraupena ertaineko guneak 4 ordurako

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Herria bi zonaldetan banatzea, Karabanentzako ordainpeko gunearen Bileretako kokalekua, koadroan ez Bileretako koadroan ez Proposamenaren zen galdetzen zen galdetzen iraupena Aste santutatik irailera

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Basadiko bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen Bileretako koadroan ez zen galdetzen Bileretako koadroan ez zen galdetzen Bileretako koadroan ez zen galdetzen Bileretako koadroan ez zen galdetzen Bileretako koadroan ez zen galdetzen Bileretako koadroan ez zen galdetzen Bileretako koadroan ez zen galdetzen Bileretako koadroan ez zen galdetzen Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen Bileretako koadroan ez zen galdetzen Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez Herria bi zonaldetan zen galdetzen banatzea Herria bi zonaldetan banatzea, Bileretako koadroan ez Proposamenaren zen galdetzen iraupena Errotazio guneak urte osoan, bestela libre Bileretako koadroan ez Distribuir el pueblo Alta rotaciรณn OTA. A futuro construir debajo amaia zen galdetzen en dos zonas plaza y marantรณn parking. Herria bi zonaldetan Bileretako koadroan ez banatzea, TAOrik ez zen galdetzen egotea, TAO kanpotarrentzat, bertakoentzat ez Herria bi zonaldetan banatzea, Bileretako koadroan ez Proposamenaren Kanpotik datozenak kanpora bideratu eta zen galdetzen iraupena lanzaderak ipini Bileretako koadroan ez Herria bi zonaldetan zen galdetzen banatzea Egonaldi laburreko zonalde gehiago Bileretako koadroan ez Herria bi zonaldetan zen galdetzen banatzea Bileretako koadroan ez Herria bi zonaldetan zen galdetzen banatzea Herria bi zonaldetan banatzea, Bileretako koadroan ez Proposamenaren zen galdetzen iraupena Errotazioko guneak urte osoan Bileretako koadroan ez Herria bi zonaldetan zen galdetzen banatzea Bileretako koadroan ez Herria bi zonaldetan zen galdetzen banatzea Herria bi zonaldetan banatzea, Zumaiara lanera datozenen egoera aztertu, herri Bileretako koadroan ez Proposamenaren barruko autobusa aztertu, karabanen gunean zen galdetzen iraupena zerbitzu duinak, udan bakarrik Bileretako koadroan ez Distribuir el pueblo zen galdetzen en dos zonas,

Herria bi zonaldetan banatzea, karabanentzako Bileretako koadroan ez ordainpeko gunearen Hondartza inguruan errotazio altuko gunea, apiriletik zen galdetzen kokalekua irailera, langileen egoera aztertu Bileretako koadroan ez Distribuir el pueblo zen galdetzen en dos zonas Bileretako koadroan ez Herria bi zonaldetan zen galdetzen banatzea

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Egonaldi laburreko guneen kokalekua, Egonaldi ertaineko Bileretako guneen kokalekua, koadroan ez Bileretako koadroan ez Proposamenaren zen galdetzen zen galdetzen iraupena Bileretako koadroan ez Bileretako koadroan ez Proposamenaren zen galdetzen zen galdetzen iraupena Bileretako koadroan ez Bileretako koadroan ez Proposamenaren zen galdetzen zen galdetzen iraupena

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Ez nuke ezer Bileretako aldatuko, plana ondo koadroan ez Bileretako koadroan ez dago dagoen zen galdetzen zen galdetzen moduan

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

En verano autobus urbano

Estazioan irteera berria, errotazio guneak igandetan ez, urte osoan, itsas kiroldegikoa kendu, moilako errotazio gunea txikiagoa, pulporarte bakarrik.

Errotazioko guneak urte osoan

Urte osoan

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Egonaldi laburreko guneen kokalekuak, egonaldi ertaineko Bileretako guneen kokalekuak, koadroan ez Bileretako koadroan ez Proposamenaren Moila inguruko errotazioko gunea handiegia da, zen galdetzen zen galdetzen iraupena itsas kiroldegiko gunea kendu, urte osoan Bileretako koadroan ez Bileretako koadroan ez Proposamenaren zen galdetzen zen galdetzen iraupena Errotazio guneak urte osoan

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Ez nuke ezer Bileretako aldatuko, plana ondo koadroan ez Bileretako koadroan ez dago dagoen zen galdetzen zen galdetzen moduan

Besterik gehitu nahi baduzu, hemen tokia:


Uste duzu aparkalekuen gaia bideratzeko sistema Irakurri duzu EH berria behar dugula Bilduren Timestamp Zumaian? proposamena? Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Zer iruditzen zaizu? Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Baloratu EH Bilduren proposamena 1etik Zer aldatuko 10era zenuke?

Aldaketa edo alternatibarik proposatu nahi zenuke?

Bileretako koadroan ez Proposamenaren zen galdetzen iraupena

Urte osoan

Herria bi zonaldetan Bileretako banatzea, Egonaldi koadroan ez Bileretako koadroan ez ertaineko guneen zen galdetzen zen galdetzen kokalekuak Bileretako koadroan ez Bileretako koadroan ez Herria bi zonaldetan zen galdetzen zen galdetzen banatzea Bileretako koadroan ez Bileretako koadroan ez Herria bi zonaldetan zen galdetzen zen galdetzen banatzea Bileretako koadroan ez Bileretako koadroan ez Herria bi zonaldetan zen galdetzen zen galdetzen banatzea Bileretako koadroan ez Bileretako koadroan ez Herria bi zonaldetan zen galdetzen zen galdetzen banatzea

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Karabanentzako Bileretako gunearen kokalekua, koadroan ez Bileretako koadroan ez Proposamenaren Erdia karabanentzako eta erdia kotxeentzako agian zen galdetzen zen galdetzen iraupena hobe, urtean zeharreko zubiak ere kontutan izan

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen Bileretako koadroan ez zen galdetzen Bileretako koadroan ez zen galdetzen Bileretako koadroan ez zen galdetzen Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Ez nuke ezer Bileretako aldatuko, plana ondo koadroan ez Bileretako koadroan ez dago dagoen zen galdetzen zen galdetzen moduan

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Ez nuke ezer Bileretako aldatuko, plana ondo koadroan ez Bileretako koadroan ez dago dagoen zen galdetzen zen galdetzen moduan

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Ez nuke ezer aldatuko, plana ondo Bileretako koadroan ez dago dagoen zen galdetzen moduan Bileretako koadroan ez Herria bi zonaldetan zen galdetzen banatzea

Ez nuke ezer aldatuko, plana ondo Bileretako koadroan ez dago dagoen zen galdetzen moduan Bileretako koadroan ez Proposamenaren zen galdetzen iraupena

ekainak 1etik urriak 12ra, egonaldi laburrekoak ordu betera luzatu, hanka sartze ederra parking subterraneo gehiago ez egitea

Bileretako koadroan ez Errotazio ertaineko zen galdetzen guneen kokapena

lanzadera jarri beharko litzateke

Bileretako koadroan ez Karabanentzako zen galdetzen gunearen kokalekua Obretan dabiltzainentzako txartel berezia Bileretako koadroan ez Egonaldi laburreko zen galdetzen guneen kokalekua

anbulategi ingurua kontuan edukitzea

Ez nuke ezer aldatuko, plana ondo Bileretako koadroan ez dago dagoen zen galdetzen moduan Bileretako koadroan ez Proposamenaren zen galdetzen iraupena

Errotazio altuko guneak ordubetera pasa, urte osoan

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Ez nuke ezer Bileretako aldatuko, plana ondo koadroan ez Bileretako koadroan ez dago dagoen zen galdetzen zen galdetzen moduan Bileretako koadroan ez Bileretako koadroan ez Herria bi zonaldetan zen galdetzen zen galdetzen banatzea Bileretako koadroan ez Bileretako koadroan ez Herria bi zonaldetan zen galdetzen zen galdetzen banatzea Bileretako koadroan ez Bileretako koadroan ez Herria bi zonaldetan zen galdetzen zen galdetzen banatzea

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

TAOrik ez egotea, Egonaldi ertaineko Bileretako guneen kokalekuak, koadroan ez Bileretako koadroan ez Proposamenaren zen galdetzen zen galdetzen iraupena Anbulategiko gunea

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Herria bi zonaldetan banatzea, Egonaldi ertaineko guneen kokalekuak, Proposamenaren iraupena (udan Bileretako egunero eta urte koadroan ez Bileretako koadroan ez osoan Udan nahikoa, lanera datorren jendearen kasua zen galdetzen zen galdetzen astebukaeratan) aztertu, anbulategi aurreko gunea

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Herria bi zonaldetan Bileretako banatzea, Egonaldi koadroan ez Bileretako koadroan ez ertaineko guneen zen galdetzen zen galdetzen kokalekuak,

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bigarren etxebizitza dutenen kasua aztertu, zumaian lan egiten dutenen kasua aztertu, karabanen gunean zerbitzu duinak eskaini, egonaldi laburreko guneak ordubetera, egonaldi ertainekoena 2:30era.

Besterik gehitu nahi baduzu, hemen tokia:


Uste duzu aparkalekuen gaia bideratzeko sistema Irakurri duzu EH berria behar dugula Bilduren Timestamp Zumaian? proposamena?

Zer iruditzen zaizu?

Alondegiko Bileretako koadroan ez bilera zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Karabanentzat ordainpeko gunea Bileretako egotea, koadroan ez Bileretako koadroan ez Proposamenaren zen galdetzen zen galdetzen iraupena

Baloratu EH Bilduren proposamena 1etik Zer aldatuko 10era zenuke?

Aldaketa edo alternatibarik proposatu nahi zenuke?

ekainak 1-irailak 30, aste santutan, zubiak

Oikiako bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Ez nuke ezer Bileretako aldatuko, plana ondo koadroan ez Bileretako koadroan ez dago dagoen zen galdetzen zen galdetzen moduan

Oikiako bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Egonaldi laburreko Bileretako guneen kokalekuak, koadroan ez Bileretako koadroan ez Proposamenaren zen galdetzen zen galdetzen iraupena Urte osorako, anbulategian errotazioa jarri

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Egonaldi laburreko guneen kokalekuak, egonaldi ertaineko Bileretako guneen kokalekuak, koadroan ez Bileretako koadroan ez Proposamenaren Anbulategira zabaldu, itsas kiroldegikoa kendu, urte zen galdetzen zen galdetzen iraupena osoan Egonaldi laburreko guneen kokalekuak, egonaldi ertaineko Bileretako guneen kokalekuak, koadroan ez Bileretako koadroan ez Proposamenaren Urte osoan, itsas kiroldegikoa kendu, anbulategian zen galdetzen zen galdetzen iraupena errotazio altua zabaldu

Oikiako bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Oikiako bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Oikiako bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Oikiako bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Egonaldi laburreko guneen kokalekuak, Bileretako koadroan ez Egonaldi ertaineko Itsas kiroldegiko gunea kendu, anbulategian zen galdetzen guneen kokalekuak errotazio altua jarri Bileretako koadroan ez Egonaldi laburreko zen galdetzen guneen kokalekuak

Anbulategira zabaldu

Oikiako bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Egonaldi laburreko guneen kokalekuak, egonaldi ertaineko Bileretako guneen kokalekuak, koadroan ez Bileretako koadroan ez Proposamenaren Urte osoan, itsas kiroldegikoa kendu, anbulategian zen galdetzen zen galdetzen iraupena errotazio altua zabaldu

Oikiako bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Ez nuke ezer Bileretako aldatuko, plana ondo koadroan ez Bileretako koadroan ez dago dagoen zen galdetzen zen galdetzen moduan

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Herria bi zonaldetan Bileretako banatzea, koadroan ez Bileretako koadroan ez Proposamenaren zen galdetzen zen galdetzen iraupena Urte osoan

Oikiako bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Oikiako bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Oikiako bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Oikiako bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

TAOrik ez egotea, Egonaldi laburreko guneen kokalekua, Egonaldi ertaineko Bileretako guneen kokalekua, koadroan ez Bileretako koadroan ez Proposamenaren zen galdetzen zen galdetzen iraupena Bileretako koadroan ez Bileretako koadroan ez Proposamenaren zen galdetzen zen galdetzen iraupena Bileretako koadroan ez Bileretako koadroan ez Egonaldi laburreko zen galdetzen zen galdetzen guneen kokalekuak

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Egonaldi laburreko guneen kokalekuak, egonaldi ertaineko Bileretako guneen kokalekuak, koadroan ez Bileretako koadroan ez Proposamenaren Urte osoan, egonaldi laburreko guneak ordubete, zen galdetzen zen galdetzen iraupena egonaldi ertainekoa 3 ordura

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

TAOrik ez egotea, Egonaldi laburreko guneen kokalekua, Egonaldi ertaineko Bileretako guneen kokalekua, koadroan ez Bileretako koadroan ez Proposamenaren zen galdetzen zen galdetzen iraupena

Urte osoan, errotazio altua ordubete, bajua 3 ordu

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

TAOrik ez egotea, Egonaldi laburreko guneen kokalekua, Egonaldi ertaineko Bileretako guneen kokalekua, koadroan ez Bileretako koadroan ez Proposamenaren zen galdetzen zen galdetzen iraupena

Urte osoan, anbulategi aurren errotazio altua, ordubetera igo, errotazio ertaina 3 ordura igo

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Egonaldi laburreko guneen kokalekua, Egonaldi ertaineko Bileretako guneen kokalekua, koadroan ez Bileretako koadroan ez Proposamenaren zen galdetzen zen galdetzen iraupena

Urte osoan, anbulategi aurren errotazio altua, ordubetera igo, errotazio ertaina 3 ordura igo

Oikiako bilera

Oikiako bilera

Oikiako bilera

Oikiako bilera

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Bileretako koadroan ez zen galdetzen

Urte osoan, herritarrak ez direnentzat TAO, anbulategira errotazio altua zabaldu, errotazio ertainekoa 3 ordura zabaldu

Egonaldi laburrekoak ordubetera igo

Anbulategi aurrean errotazioa jarri

Besterik gehitu nahi baduzu, hemen tokia:


APARKALEKUEI BURUZKO HERRITARREN EKARPENAK  

Aparkalekuei buruz herritarrak egindako 170 ekarpenak ikusgai. Internetez jasotako inkestak nahiz herritarrekin egindako bilera irekietan he...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you