Page 1

4 okt 2009

Gebedsavond Br. Johan Selier zal tijdens deze samenkomst spreken.

9-10 okt. WTSM conferentie 28 okt. Gemeenteavond

elke woensdagavond om 20.00u in MFC Aperloo “Mijn huis moet een huis van gebed zijn” luc 19: 46

11 okt. Br. Johan Selier 18 okt. Br Johan Selier 25 okt. Br. Johan Selier

Gedurende de zomer willen we iedere zondag voor de dienst de bidstond in de crèche zaal houden. Hier kunnen we gezamenlijk het aangezicht van God gaan zoeken.

Tijdens en ook na de dienst zijn er mensen die voor je klaar staan om met je te praten of te bidden.….volg de pijlen en je komt vanzelf bij de nazorgruimte.


Deze maand zijn Jan Hilbert & Gertine van de wetering aan de beurt als zendeling van de maand. Laten we de zendingswerkers meenemen in onze gebeden, maar hen ook materieel en financieel ondersteunen.

Straks na de dienst kunt u een zak stoofperen meenemen. Deze mag u meenemen voor de zending. Rare zin zult u zeggen. Misschien wel, maar de bedoeling is simpel: U krijgt een zak met stoofperen en u geeft een gift aan de zending. Dit kan contant of u schrijft even een machtigingskaartje. Eet ze! Chris Spijkerboer

In het Asielzoekerscentrum (AZC) van Oldebroek wonen ruim 140 vluchtelingen. Vanuit de kerken in de omgeving zijn er al contacten met deze vluchtelingen, met als doel Gods liefde te laten zien aan deze mensen. Daarom is er voor AZC Oldebroek een interkerkelijke werkgroep opgericht om het werk onder asielzoekers te coördineren. Onze gemeente is hier ook in betrokken. Asielzoekers: allemaal mensen die hun eigen land hebben verlaten en zijn gevlucht naar Nederland. De redenen zijn heel verschillend, maar ze wonen nu bij ons. Voor de meeste van hen een heel erg moeilijke situatie. Voor de meeste is er (nog) weinig toekomstperspectief. Als christenen hebben we een taak voor deze vreemdelingen zo dichtbij.. Er gebeuren al mooie dingen in het contact met de vluchtelingen. Er zijn openingen voor contact en we merken dat hier ook een duidelijke behoefte is. Daarnaast zijn er allerlei praktische mogelijkheden om er voor hen te zijn. We willen graag al deze werkvormen verder ‘uitbouwen’. Hiervoor start op 5 oktober een cursus.

Uitnodiging: Cursus 'Kerk en Vluchteling’

(Zussenochtenden) 15 oktober "BATH" ochtend half 10. plaats van samenkomen Klaverkamp 12 Hattem tel. 038-4446787 6-7-8 november Weekend weg voor bath vrouwen en hun vriendinnen Opgeven bij Herma Kamphorst tel. 0525-631043 hermakamphorst@live.nl 17 December "BATH" ochtend half 10. plaats van samenkomen Botterstraat 23 Elburg tel. 0525-682440

Deze cursus rust jou toe om mee te kunnen helpen met dit mooie werk. Je kunt ontdekken: ‘Is dit iets voor mij? Het omgaan met deze mensen van een andere cultuur en ook vaak een andere godsdienst (Islam) heeft grote aandacht in de cursus. De cursus is voor een ieder die al contacten heeft met asielzoekers, maar zeker ook voor hen die dat nog niet hebben, maar hier best eens over na willen denken. De cursus wordt d.v. gehouden op de maandagen 5, 12 en 26 oktober. De cursus wordt gegeven in het gebouw van de gemeente ‘Luctor et Emergo, Mheneweg Noord 1bg, 8096 BR Oldebroek. De avonden beginnen om 19.30 uur. De cursus wordt betaald door de deelnemende kerken. Een cursusmap kost € 10,Het is heel verrijkend om mee te doen in het contact met asielzoekers. De cursus helpt jou om over de ‘drempel’ te stappen om hiermee te beginnen! Doe je mee? Namens de werkgroep ‘Kerk en vluchteling voor AZC Oldebroek’ en stichting Gave Kees de Haan, 038-3764550, cjdehaan@planet.nl


Hallo allemaal!

Het thema in groep Jozua voor de komende zondagen:

Zoals jullie merken is het geluid altijd goed geregeld zondags, maar wat jullie niet zien is dat die mannen er altijd al heel vroeg zijn en 's middags als laatste weer weggaan. Daarom hebben we mannen nodig die ze een handje willen helpen. Het gaat om 's ochtends 11 uur ongeveer een uurtje, even wat spullen naar boven helpen sjouwen met de lift en dat soort dingetjes. Het scheelt gewoon enorm veel tijd als er even iemand helpt. Dus als je mee wilt helpen, meld je dan even aan bij Joske. Mailadres: weeuwsnitje100@hotmail.com tel. 06 - 26 65 90 91 Super bedankt!!

De Heilige Geest.

De komende weken gaan we verder met de avonden voor de tieners en de oudere jeugd vanaf 16. Deze worden om de week gehouden: de ene week tieners, de andere week 16+. 25 september en 9 oktober is voor tieners, 2 en 15 oktober voor 16+. Daarnaast starten we dit seizoen ook met een gebedsavond voor en door de jeugd. We willen God zoeken en aanroepen voor ons land, onze omgeving, onze gemeente en onze jeugd. Door gebed kunnen dingen worden veranderd of in beweging worden gezet. We hebben Gods leiding nodig voor ons eigen leven, maar ook het (jeugd)leven in de Fontein! Heb je een hart om samen God te zoeken en Zijn stem te verstaan? Wees welkom woensdag 23 sepember bij Jaap Klop (Munnikenweg 37). Inloop vanaf 19.45. See you soon! Jeugdleiding

De groepen Kaleb en Gideon kijken deze middag gezamelijk een dvd!

Oproep! Voor de creche (0-4 jarigen)zijn we dringend op zoek naar ten minste 1 volwassene die mee zou willen draaien in het oppasrooster. Het komt erop neer dat je dan 1 keer per 5 weken aan de beurt bent om op te passen. Je doet dit samen met 2 anderen. Verder zijn we op zoek naar zowel volwassenen als tieners die op de reservelijst willen staan. Dit betekent, dat je niet vast op het rooster ingedeeld wordt, maar af en toe gebeld kunt worden om in te vallen voor iemand. Zonder nieuwe mensen krijgen we het rooster voor eind van het jaar niet rond! Heb je feeling met de allerkleinsten en wil je je beschikbaar stellen, neem dan even contact op met Rianne van de Beek. Tel:0525-651802 of riannevandebeek@live.nl


Opbrengst dankoffer. 20 sept € 576,27 sept € 618,Giften via bank aug: € 6343,Dank U Heer!!!

Als het bovennatuurlijke natuurlijk wordt. Het boek van Pastor Johan Selier is te koop voor € 12,50 met een machtigings formulier betalen is ook mogelijk.

Hoe gaat het met? Emmy Tamminga…. Tamminga werkt in Spanje bij Jeugd met een Opdracht . www.emmytam.waarbenjij.nu René Hofstee….. is uitgezonden als militair naar Uruzgan. rene7.waarbenjij.nu Hofstee Lidian Veldkamp….volgt de DTS in Heidebeek. www.lidianveldkamp.waarbenjij.nu Veldkamp Wim Kamphorst…. gaat naar Christformation (Bijbelschool) te Rotterdam Chantal Pruim…. gaat naar Nehemia (Bijbelschool, tweede jaar) te Zwijndrecht Wim en Chantal zullen o.a. hun nieuwsbrieven plaatsen op www.wimenchantal.nl. Simone Plender… werkt bij Youth for Christ in Zuid Afrika. www.lifeof-simone.blogspot.com Noralie van ‘t Hul…. Gaat naar Bijbelschool Foundation 4 Life. Noralie91.blogspot.com

Aanvraag bevrijdings– bevrijdings– en gebedspastoraat via: • Uw pastorale kringleiders als u pastoraal bent ingeschreven bij De Fontein • De coördinatoren, als u niet pastoraal bent ingeschreven bij De Fontein Coördinatoren: Jacob van de Werfhorst, tel: 0525-621486, jacob.janny@filternet.nl Ben Berkelaar, tel: 0341-434068, benennel@hetnet.nl Contact persoon K.O.M. Kids on mission: Alexandra van Meulen Alexandradeb@hotmail.com 038-3373282 of 06-15555771

Contactpersoon creche: Rianne v/d Beek riannevandebeek@live.nl

0525-651802

. Evangelische gemeente De Fontein Pastor:

Br. Johan Selier tel. 038-3765020 Worship pastor: Weynie Spijkerboer tel, 0525-633380 Diaconaat/voedselbank; tel. 06-20414877 of mail; voedselbank@eg-defontein.nl diaconaat@eg-defontein.nl Diaconie rek. nr. 1323.98.249 Zending rek.nr. 1323.98.230 Werkgroep Namibië: rehoboth@eg-defontein.nl Kopij fontein nieuws: inleveren tot do.19.00u. fonteinnieuws@eg-defontein.nl

Opname diensten Van de conferenties en doop-diensten zijn dvd’s te koop, van de zondagse diensten zijn cd’s te koop

Bestellen bij: Werner Maas tel: 06-21856603 E-mailadres: shop@eg-defontein.nl Raad van oudsten: Ben Berkelaar Klaas Breunis Pieter Klop Roel Reinders Johan Selier Hans Visser Jacob van de Werfhorst Raad van bestuur: Arlene Chin Mark-Jan van Meulen Gerjanne van Ommen Els van de Poll Marco Port Ate Spronk Secretariaat: Ate Spronk Oudedijk 20 info@eg-defontein.nl

www.eg-defontein.nl mail naar: info@eg-defontein.nl rek. nr. 3313 22 471 t.n.v. ev. gem. De Fontein te Oldebroek

Plaats van samenkomst: ‘MFC Aperloo Stadsweg 27 8084 PH ‘t Harde

0341-434068 038-4443642 0525-652147 0525-682425 038-3765020 0525-654197 0525-621486 038-4201455 038-3373282 038-3759003 0525-632530 0525-633688 0525-632711 8096 RK Oldebroek.

20091004  

9-10 okt. WTSM conferentie 28 okt. Gemeenteavond Gedurende de zomer willen we iedere zondag voor de dienst de bidstond in de crèche crèche c...