Page 1

EESTI HOBUSEKASVATAJATE SELTS

AASTARAAMAT

2007


Hobusesööt 150-aastase kogemusega HAVENS on üks Euroopa juhtivaid hobusöötade tootjaid Hollandis, kelle 100% naturaalset kvaliteeti hindavad nii kasvandused kui tippsportlased Prantsusmaalt Skandinaaviani. Alates Souli olümpiamängudest 1988. a. kuni Sydneyni 2000. a. on HAVENS Draversbrok, Reform-Herbal ja teised HAVENSi tooted olnud Hollandi OM koondise ametlikuks söödaks, toetades 1992 Barcelona OM meeskondlikku kullavõitu ning Jeroen Dubbeldami ja De Sijemi individuaalset kulda Sydneys 2000 a. HAVENSi kvaliteeti usaldavad paljud kasvandused eesotsas Zangersheide hobusekasvandusega Belgias, mis on andnud maailmale olümpiavõitja ning maailmameistri Ratina Z. HAVENSi hobusöötade spekter sisaldab tooteid nii ponidele kui hobustele igast soost ja vanuses: SÖÖDAGRAANULID Basis-Sportbrok DraversBrok® Derby-Compact® Ferto-Lac 3 märadele Foal-Cubes varssadele

• • • • •

• • • •

MÜSLID Reform-Herbal Muesli Muesli-without-oats Sport-Muesli, Power-Plus Mix

Jeroen Dubbeldam ja De Sijem Sydney 2000 OM kuldmedal

SEGUD • Kentucky Lite E • 5-Cereal Mix mustubadega • Slobber Mash seedehäirete puhul

Esindaja Baltimaades:

HACCP-certified

Endla tn. 9, Tallinn 10122, ESTONIA Tel.: +372 627 9183 Faks: +372 627 9184 e-mail: info@ecocapital.ee


MTÜ EESTI HOBUSEKASVATAJATE SELTS

Reg. nr. 80083431 86801 TORI, PÄRNUMAA TELEFON

+372 446 6995 FAKS

+372 446 6066 E-MAIL

ehs@ehs.ee KODULEHT

www.ehs.ee SEB

a/a 10902001013003 Käibemaksukohuslase nr.

EE100914960


Taas kohtumisteni, hobusekasvatajad !

EESTI HOBUSEKASVATAJATE SELTSI JUHATUS

Ajal, mil aastaraamat lugejateni jõuab, on hobuaasta juba alanud. Sündinud on esimesed varsad, tehtud esimesed valikud mära paarituseks, aasta jooksul tehtule on kriipsu alla tõmmanud eesti, tori, eesti raskeveo, trakeenide ja teiste tõugude aretajad.

PRESIDENT HILLAR KALD

Käesolevas aastaraamatus olev seltsi liikmete nimekiri on läbi aegade arvukaim. Liitujad on enamjaolt noored hobusekasvatajad, taas hobusekasvatusega end siduvad talunikud või põllumajandusega seotud ettevõtted. Peamine eesmärk on oma hobuse ja kasvatatava tõu kohta kõike teada. Kõikvõimalik õpetus ja informatsioon on esikohal. Selts on täitnud järjepidevalt oma põhikirjas kirjapandud eesmärki – ühendada hobusehuvilisi inimesi. Kui seltsi taasasutamise ajal detsembris 1992 oli liikmeid ligi 70, siis nüüd juba ligi 360.

tel. 749 7102, 506 8690 hillar.kald@mail.ee

ASEPRESIDENT ENN RAND eesti raskeveohobuse kasvatajate haruseltsi juhataja

Vanem hobusekasvataja või alles alaga tutvuja, igaüks on hobusekasvatuse maine kujundaja. Maaelu jätkusuutlikkus ei sõltu ainult intensiivselt põllumajandustoodangu tootjast, vaid ka igast maaperest, selle talupidamisest, metsamajandamisest, põlluharimisest, turismi ja vabaajaveetmise võimaluste arendamisest. Kui kaaslaseks sellel teel on valitud hobune, siis on võetud endale rohkemal või vähemal määral kohustusi. Aretajad käigu ühes sammus turu nõetega, sportlane rõõmustagu võimeka hobuse üle, vabaajaveetja nautigu hea ja sõbraliku ratsu seltskonda.

tel. 503 6066 enn@maria.ee

ÜLO METSMAKER eesti hobuse kasvatajate haruseltsi juhataja tel. 515 9611 rain.metsmaker@mail.ee

Aretusühingu töö eesmärgiks peab olema enda elu-oluga ja hobustega rahulolev hobusekasvataja, kelle huvide kaitsmine on peamine, kuid samas ka mõnes osas raske tegevus. Väikesearvulised hobusetõud vajavad läbimõeldud aretustööd ning seda aastakümneteks ette. Et hobusekasvatus on pidev ja arenev protsess, näitab ka Teie käes olev aastaraamat. Vähem emotsioone, kuid üha rohkem tulemusi on Teie ees tabelistes. Aastaraamatust leiate ülevaate seltsi majandusaastast, noorhobuste hindamistulemused, varssade nimekirjad ja tunnustatud sugutäkkude nimekirja jm.

ROOMET VAHTRAS eesti hobuse kasvatajate haruseltsi juhatuse liige tel. 609 7547, 525 3679 starwood@hot.ee

Loodame, et koostöös iga hobusekasvatajaga aitame Teil teha õigeid valikuid ning suudame seista Teie huvide eest.

ANDE ARULA eesti raskeveohobuse kasvatajate haruseltsi juhatuse liige

Meeldejäävaid kohtumisi soovides,

tel. 539 44855 andearula@gmail.com

Krista Sepp EHS tegevdirektor

2


EESTI HOBUSEKASVATAJATE SELTSI JUHATUS

TEGEVTEENISTUS

ALDO VAAN tori hobuse kasvatajate haruseltsi juhataja

KRISTA SEPP tegevdirektor tel. 5340 7095 krista.sepp@ehs.ee

tel. 477 1156, 503 8154 topitalu@hot.ee

JAANUS KALLASTE tori hobuse kasvatajate haruseltsi juhatuse liige

ANDRES KALLASTE tõuaretustöö juhataja tel. 511 0857 andres.kallaste@ehs.ee

tel. 528 6284 torihobune@hot.ee

PEEP PUNA trakeeni haruseltsi juhataja

KALLE LASN raamatupidaja tel. 526 6237 kallelasn@hot.ee

tel. 439 8245, 502 2501 peep.puna@mail.ee

TIIT MAISA trakeeni haruseltsi juhatuse liige

SIRLI VEINBERG tõuraamatupidaja tel. 511 0859 sirli.veinberg@ehs.ee

kontakt: tel. 5622 2320 kliinika@hot.ee

MIRJE SÄREV tõuraamatupidaja lapsehoolduspuhkusel

3


EESTI HOBUSEKASVATAJATE SELTSI LIIKMESKOND JA TEGEVUSEST 2007. aastal

Jõudluskatseid noorhobustele korraldati 2007. aastal Järvamaal Kännu talus, Lääne-Virumaal Jänedal, Harjumaal Kolgakülas, Raplamaal Konuveres Ohukontsa külas, Kehtnas, Härglas ja Tammiku talus Linnaaluste külas, Pärnumaal Päriveres ja Tori Hobusekasvanduses, Tartumaal Kobratu tallis ja Pärna Talus Lammiku külas, Läänemaal Topi talus, Võrumaal Väimelas, Vidrike külas Valgamaal.

Eesti Hobusekasvatajate Seltsil on 357 liiget (seisuga 25.03.2008). Seltsiga on liitunud 9. märtsist 2007 kuni 9. märtsini 2008:

Hobuseid hinnati komisjoniga ka Manniva külas Harjumaal, Hargo talus Valgamaal ning hobusekasvatajate juures Saaremaal ja Hiiumaal.

Harjumaalt: Katrin Liiv, Airi Perkmann, Aaviku Talu Halduse OÜ, Klelia Lassi, Anita Linnik, Christel Käsper, Tatjana Mihaljova, Linda Ausmees;

Üleriigilised jõudluskatsed eesti tõugu hobustele korraldas Kõljala tall, esindaja Kristine Järsk.

Hiiumaalt: Tiiu Veevo; Jõgevamaalt: Tiit Puur;

Eesti raskeveo tõugu hobustele toimus XIII raskeveohobuste päev, korraldaja Nurmenuku Puhkekeskus, esindaja Viktoria Kaasik.

Järvamaalt: Kaire Vask, Peeter Nurmik, Sirje Õnnis, Meelis Saar; Saaremaalt: Veiko Viil, Kristi Salumaa, Aili Peel, Jorma Tapio Ihalainen, OÜ RK Marjamaa, Aarne Lember jätkab liikmelisust osaühinguna Asva Hobusekasvandus;

Tori tõugu noorhobuste üleriigilised jõudluskatsed toimusid traditsiooniliselt Toris, korraldaja Tori Hobuseksvandus (esindaja Jaanus Kallaste). Tori tõugu noorhobuste hindamiskomisjoni töös osales eksperdina Johann-Peter Lass Saksamaalt.

Viljandimaalt: Urve Loit, Aide Vendla, Lea Maisla, Aivi Varjund, Kairi Dräbtsinskaja;

Trakeenide üleriigilised jõudluskatsed toimusid Heimtali Hobusekasvanduses ning hindamiskomisjoni tööst võtsid osa Arunas Jurgaitis ja Ramune Jasiene Nemunase Hobusekasvandusest ning Dieter Trepkau Trakeeni Liidu esindajana.

Pärnumaalt: Kati Murutar, Katrin Pirs, Liis Landing, Raino Laine, Ave Siirak; Läänemaalt: Heli Alp; Lääne-Virumaalt: Jaana Salumäe;

Tõuraamatute pidamise teemat käsitleti mais Soomes Hipposes toimunud kohtumisel.

Tallinnast: Koit Väinsalu, Maria Poprošalova; Tartumaalt: Ivar Feldmann, Valdeko Erstu, Helena Elman, Margus Villako jätkab osaühinguna Kavilda Tallid;

Eesti Tõuloomakasvatajate Liidu korraldatud näitusel osalesid hobustega: eesti raskeveohobused Ande Arulalt, tori hobused Jüri Somelarilt ja Mati Org´ilt, eesti hobune Anu Pärisoolt, trakeenid Heimtali Hobusekasvandusest ja shetlandi ponid Andrus Teemantilt.

Valgamaalt: Anne Markvart; Läänemaalt: Aini Sarrapik; Võrumaalt: OÜ Varstu AK; Raplamaalt: Alt-Eriko Talu OÜ, Gaili Ilisson jätkab osaühinguna VG Teenused ning perekond Hämarsalu esindab seltsis Ilmar Hämarsalu.

Parima tõulooma kasvataja karika teenisid: eesti hobuste kasvataja Anu Pärisoo, tori hobuste kasvataja Jüri Somelar, eesti raskeveohobuse kasvataja Viktoria Kaasik ja trakeenikasvataja Heimtali Hobusekasvandus.

Välja astusid Märt Lukas, Toomas Traagel, Lui Remmelg ja Peeter Soorm.

Võõrratsaniku testi 2007 sügisel otsustati mitte korraldada, sest esines mitmeid hobuste haigestumisi.

Manalateele saatsime seltsi auliikme, kauaaegse Eesti Hobusetõugude Tõuaretuse Nõukogu esimehe Mihkel Kallaste. Meie hulgast lahkus 2008. aasta kevadel endine Pajusi kolhoosi peazootehnik Ülo Alev ning Tori Hobusekasvanduses jäeti hüvasti endise kasvanduse töölise Ants Nüüdiga.

2007. aastal korraldati viis koolitust hobusekasvatajatele maakondlike õppepäevadena ning detsembril toimus Toris üleriigiline õppepäev eesti hobuse kui ohustatud tõu kasvatamise ja kasutamise teemal. Anti välja IV tõuraamatu köide eesti tõugu märade andmetega.

2007. aastal toimus neli seltsi juhatuse koosolekut ning üldkoosolek viidi läbi Tori Rahvamajas. Koostöös kolleeegidega ETLL-ist ja Maaülikoolist tehti ettepanekuid Põllumajandusloomade aretusseaduse muudatusteks ning Põllumajandusministeeriumi poolt kavandatud seaduse muudatuste osas.

Krista Sepp EHS tegevdirektor

4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


EESTI TÕUGU HOBUSTE TÕURAAMATU KANDED 2007 Eesti tõugu hobuste tõuraamatusse kanti 51 mära ja 12 täkku. 2007. aastal tunnustati sugutäkkudest täkud Aiken 788 E, Radar 794 E, Ardo 795 E, Rosso 796 E.

MÄRAD - PEATÕURAAMATU OSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

mära

isa

kasvataja

Rondo 3966 E Vektra 3967 E Riola 3968 E Võru 3969 E Reesa 3970 E Teele 3971 E Raselli 3972 E Romona 3973 E Amrita 3974 E Eksi-Naksi 3975 E Elksi 3976 E Ellu 3977 E Elke 3978 E Ally ex Alma 3979 E Agate 3980 E Triina 3981 E Reede 3982 E Väle 3983 E Troopika 3984 E Rosita 3985 E Riina 3986 E Tundra 3987 E Rebecca 3988 E Laasu 3989 E Lüürika-Lüüra 3990 E Reedatädi 3991 E Amoora 3992 E Rutta 3993 E Verna 3994 E Alfa 3995 E Ria 3997 E Astrid 3998 E Revaalia 4000 E Anja 4001 E Aprilla 4002 E Aura 4003 E Aari 4004 E Arlote 4006 E Ronda 4007 E Apsu 4008 E Rohke 4009 E Riisi 4010 E Ripsi 4011 E Aina 4012 E Ronja 4013 E Ralli 4014 E

Rodeo 726 E Vigur 682 E Regaal 724 E Vigur 682 E Rosett 600 E Tukker 703 E Ruttar 707 E Ruttar 707 E Adam 717 E Elkar 598 E Elkar 598 E Elkar 598 E Elkar 598 E Aroon 656 E AKU 684 E Taigur 721 E Rall 729 E Viks 708 E Tommy 736 E Rolf 716 E Rolf 716 E Tukker 703 E Rall 729 E Laasik 711 E Laasik 711 E Rall 729 E Aramis 719 E Rallik 688 E Vigur 682 E Amlet 740 E Rallik 688 E Andi 718 E Rojaal 728 E Aku 684 E Aku 684 E Aku 684 E Aku 684 E Artemon 723 E Regaal 724 E Aku 684 E Rodeo 726 E Rodeo 726 E Rolf 716 E Aksel 722 E Rolf 716 E Rolf 716 E

Martin Kivisoo Martin Kivisoo Martin Kivisoo Martin Kivisoo Pihtla HK Heino Kallas Veljo Sinikas Krista Kanniste Katrin Jõgi Tori Hobune AS Tori HK OÜ Tori HK OÜ Tori HK OÜ Koit Tikk Pihtla HK TÜ Marika Ige Maarika Vahter Maarika Vahter Aili Kirst Juhan Kuusk Avo Pitk Rein Lepp Ristitee talu Ristitee talu Ristitee talu Ristitee talu Ristitee talu Lii Kohari Heino Kallas Miia Tari Tõnu Liivo Aleksei Lotman Aili Kirst Pihtla HK TÜ Pihtla HK TÜ Pihtla HK TÜ Pihtla HK TÜ Andres Rajamets Esta Ots Kristi Kalve Martin Kivisoo Martin Kivisoo Kalev Au Roland Raik Kalev Au J.-Al. Rooda

24

omanik Tihuse Turismitalu OÜ Tihuse Turismitalu OÜ Tihuse Turismitalu OÜ Tihuse Turismitalu OÜ Kadri Raadla (Läänemaa) Maila Kukk (Pärnumaa) Silva Kaja (Harjumaa) Märt Kahu (Viljandimaa) Katrin Jõgi (Lääne-Virumaa) Tori HK OÜ (Pärnumaa) Tori HK OÜ (Pärnumaa) Tori HK OÜ (Pärnumaa) Tori HK OÜ (Pärnumaa) Tiiu Veevo (Hiiumaa) Marika Ige (Saaremaa) Marika Ige (Saaremaa) Maarika Vahter (Valgamaa) Maarika Vahter (Valgamaa) Liivi Ungru (Saaremaa) Urve Loit (Viljandimaa) Rein Leitaru (Raplamaa) Rein Lepp (Võrumaa) Ristitee talu (Hiiumaa) Ristitee talu (Hiiumaa) Ristitee talu (Hiiumaa) Ristitee talu (Hiiumaa) Ristitee talu (Hiiumaa) Jaanus Berkmann (Hiiumaa) Elle Puurmann (Läänemaa) Elle Puurmann (Läänemaa) Koit Väinsalu (Harjumaa) Arvo Sarrapik (Läänemaa) Pihtla HK TÜ RK Marjamaa OÜ Pihtla HK TÜ Aita Naanu (Saaremaa) Aita Naanu (Saaremaa) Andres Rajamets (Läänemaa) Helin Rõmmel (Saaremaa) Ants Kuks (Valgamaa) Tihuse Hobuturismitalu OÜ Tihuse Hobuturismitalu OÜ Roland Raik (Harjumaa) Roland Raik (Harjumaa) Roland Raik (Harjumaa) Jaan-Aleksander Rooda


MÄRAD - TÕURAAMATU OSA 1 2 3

mära

isa

kasvataja

omanik

Rosita 3996 E Astra 3999 E Rosinante 4005 E

Rock 754 E Amlet 740 E Röövel Paalapoeg E

Jüri Siemer Rein Kose Eva Oberschneider

Jüri Siemeri Simmu Talu FIE Liis Landing (Pärnumaa) Jelena Lagutina (Harjumaa)

täkk

isa

kasvataja

omanik

Aiken 788 E Reps 789 E Volli 790 E Ariett 791 E Aspar 792 E Kardo 793 E Radar 794 E Rosso 796 E Atvar 797 E Raua Roobert 798 E Andro 799 E

Anakee 720 E Rosett 600 E Vihur 733 E Anakee 720 E Amlet 740 E Kalle 750 E Rosett 600 E Rolf 716 E Aku 684 E Rall 729 E Aksel 722 E

Angela Noor Elita Torn Urve Veersoo Kalvar Ige Marika Kose Jelena Lagutina Pihtla HK Hanna ja Veljo Soo Jaan-Aleksander Rooda Ristitee talu Roland Raik

Angela Noor Katrin Jõgi Jüri Siemeri Simmu Talu Anita Linnik Marika Kose Jelena Lagutina Pihtla HK Hanna ja Veljo Soo Jaan-Aleksander Rooda Ristitee Talu Roland Raik

TÄKUD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

EESTI TÕUGU VARSAD 2007 1.

AADEL

T

valkjaskol.

06.06

Apollo 778 E

Reola 3880 E

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

AAKON AASIA ADELA ADOLF AFRODITA AGE AINA AINAR AKE AKSUR AKROS AKSANNA AKUSTIKA ALADIN ALBI ALLER ALONSO ALOORE ALVA ALVARO AMARILLO AMIGO AMMI ANDRA ANITA ANNA

T M M T M M M T M T T M M T M T T M M T T T M M M M

hall hall hõbemust kõrb hall kõrb raudjas kõrb võik hiirjas must võik kõrb hiirjas h.raudjas kõrb tumehall raudjas raudjas t.raudjas hall hiirjas raudjas tumehall tumehall hiirjas

17.04 13.07 08.07 01.06 03.05 10.04 16.05 22.04 03.05 20.04 01.06 21.04 31.05 05.05 10.05 21.04 08.07 30.05 25.04 20.05 01.05 21.04 30.04 16.05 14.07 18.05

Aiken 788 E Aksel 722 E Aksel 722 E Are 760 E Antu 757 E Aku 684 E Are 760 E Andro 799 E Aku 684 E Aku 684 E Aku 684 E Aku 684 E Are 760 E Apollo 778 E Aku 684 E Aku 684 E Aksel 722 E Amlet 740 E Aku 684 E Antu 757 E Antu 757 E Ambur 784 E Amlet 740 E Antu 757 E Aksel 722 E Aku 684 E

Arabella 3865 E Estonia 3839 E Ekvadora 3840 E Elki 3407 E Ripsi 4011 E Troopika 3984 E Roksana 3893 E Aina 4012 E Epp 3530 E Tromba 3490 E Revaalia 4000 E Rosanna 3655 E Rosita 3985 E Rihti 3920 E Täpi 3332 E Rille 3849 E Express Pride E Loria 3801 E Vilja 3690 E Ronja 4013 E Romana 3696 E Tiki 3769 E Rapsi 3667 E Angela 3929 E Ella 3774 E Rona E

25

Kuusekännu Ratsakeskus OÜ Angela Noor Heino Kallas Heino Kallas Juhan Kuusk Roland Raik Liivi Ungru Juhan Kuusk Roland Raik Pihtla HK TÜ Pihtla HK TÜ Pihtla HK TÜ Pihtla HK TÜ Urve Loit Ingrit Lomann Pihtla HK TÜ Pihtla HK TÜ Heino Kallas Marika Kose Pihtla HK TÜ Roland Raik Roland Raik Sirje Põldaru Jaan Endrikson Roland Raik Heino Kallas Aili Kirst


28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

ANXI APOLLO APOLLON APS ARABELL ARAMIIA AREENA ARGENTO ARIELA ARIOLA ARKTIK ARMANI ARMAS ARME ARMIINA ARSEN ARTIKA ASIIL ASTER ASTI ASTON ASTRA ATEMOS ATTUR AURA AURI AVAR EBER EEDEL EGO EKKER EKTOR ELDORADO ELEEGIA ELEX ELLIS ELMAR ELOLINÕ ELONA ELVIIRA ELVIS EMIIR EMMA ENDERELLA ENSO ENTRE EPI ERE ERIK ERK ERKAN ERKO ERMI ESCADA ESKU VÄLGUPOEG ESPEN EST ETNA

M T T T M M M T M M T T T M M T M T M M T M T T M M T T T T T T T M T T T M M M T T M M T M M M T T T T M M T

ahkmust tumehall kõrb kõrb must raudjas hiirjas hiirjas heleraudjas must (hall) hall hall raudjas raudjas ahkmust raudjas võik helekollane kollane ahkmust tumehiirjas valkjaskol. võik raudjas ahkmust võik helekõrb kõrb hiirjas hõbekõrb hiirjas kollane tumehall ahkmust ahkmust hiirjas hõbemust tumekõrb hall kõrb ( hall) kõrb kõrb must (hall) tumekõrb tumekõrb ahkmust must kõrb ahkmust hõbemust must hiirjas raudjas tumehall kõrb

15.09 13.07 31.05 15.06 03.05 27.08 03.05. 28.05 17.05 15.09 12.09 17.07 20.07 06.05 18.06 03.05 10.05 14.04 18.05 24.04 23.07 31.07 03.05 25.04 06.04 15.04 10.05 06.05 31.08 29.06 23.05 30.04 03.07 10.02 07.03 08.04 27.04 18.04 14.02 28.04 16.06 20.04 01.07 17.07 25.07 10.05 22.05 10.04 23.05 28.07 17.05 21.05 01.03 23.06 06.06

Ahtos 755 E Aksel 722 E Aku 684 E Atvar 797 E Apollo 778 E Ahtos 755 E Aku 684 E Aku 684 E Are 760 E Ariett 791 E Anakee 720 E Aksel 722 E Absoluut 766 E Arm 779 E Absoluut 766 E Aku 684 E Aku 684 E Amlet 740 E Aku 684 E Aku 684 E Aspar 792 E Ahtos 755 E Antu 757 E Anakee 720 E Aksel 722 E Aku 684 E Aku 684 E Elkar 598 E Eduard 758 E Elder 706 E Elton 751 E Erts 770 E Elder 706 E Elder 706 E Elder 706 E Elder 706 E Eduard 758 E Eduard 758 E Elder 706 E Ex 695 E Erts 770 E Eskort 705 E Elder 706 E Elder 706 E Elder 706 E Elton 751 E Erts 770 E Elder 706 E Eerik 780 E Elder 706 E Eduard 758 E Elton 751 E Elder 706 E Elder 706 E Elder 706 E

Regita E Eerika 3717 E Andante 3015 E Ralli 4014 E Raselli 3972 E Rosita 3760 E Reela 3850 E Agate 3980 E Rebeka 3896 E Astrid 3998 E Rula 3638 E Exellana 3775 E Anka E Ehe 3714 E Tella 3922 E Reesa 3970 E Torma 3435 E Lambaada 3572 E Riina 3986 E Tinna 3756 E Astra 3999 E Reeta 3770 E Vilje 3697 E Rutta 3993 E Tipsi 3916 E Emma 3759 E Rosta 3947 E Ruupia 3718 E Rilla 3512 E Assi 3417 E Akra 3743 E Exleegia 3783 E Piida E Rooma 3469 E Telvi 3470 E Reka E Apsu 4008 E Remedia 3944 E Timmi 3421 E Ramona 3973 E Elba 3713 E Toone 3817 E Alma 3561 E Täpi 3518 E

T T M

kõrb raudjas must

21.02 01.09 19.04

Elder 706 E Elder 706 E Eerik 780 E

Roo 3669 E Ressi 3422 E Alfa 3995 E

26

Siret Põllu Heino Kallas Aili Kirst J.-Al. Rooda Silva Kaja Tiina Baumeister Pihtla HK TÜ Marika Ige Juhan Kuusk Katrin Saar Tihuse Turismitalu OÜ Heino Kallas Andressel AS Pihtla HK TÜ Valdur Kirotar Pihtla HK TÜ Pihtla HK TÜ Marika Kose Rein Leitaru Age Põldaru Liis Landing Veronika Kingsepp Roland Raik Jaanus Berkmann Heino Kallas Anne Markvart Pihtla HK TÜ Lembit Künnapas Kristi Kalve Heino Kallas Jüri Somelar Maarika Vahter Heino Kallas Tihuse Turismitalu OÜ Tihuse Turismitalu OÜ Tihuse Turismitalu OÜ Ants Kuks Lilian Freiberg Tihuse Turismitalu OÜ Märt Kahu Aliine Johanson Aivo Välja Heino Kallas Heino Kallas Vihmapisar 3951 E Heino Kallas Annu 3607 E Jüri Somelar Aita 3552 E Maarika Vahter Aasia 3905 E Tika Talu Verna 3994 E Elle Puurmann Rosanne 3950 E Heino Kallas Ricky 3955 E Kristi Kalve Valessa 3911 E Jüri Somelar Retoorika 3755 E Tihuse Turismitalu OÜ Rilli 3499 E Heino Kallas Aami 3571 E Elo Liiv Tihuse Turismitalu OÜ Heino Kallas Elle Puurmann


86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.

ETTUR EXTREEM LAGUUN LASER LEONORA RABA RADAR RAELA RAFAELA RAHE RALF RALINA RAMIIRO RAMSI RANDEVUU RANDOR RANNAPOISS RANT RASMUS RATA RA RAVELL REGATE REGEEN

T T T T M M T M M M T M T M M T T T T M T M T

ahkmust punaraudjas hall hall raudjas võik põdravõik võik hall must hall tumehiirjas raudjas kõrb must heleraudjas ahkmust punaraudjas kollane helekollane kollane valkjaskol. must

29.04 04.04 30.05 08.06 12.06 11.5 07.08 01.06 20.05 13.06 16.07 29.05 09.06 05.05 31.08 24.04 07.06 09.05 27.07 14.05 31.07 05.06 18.06

Elton 751 E Elder 706 E Laasik 711 E Laasik 711 E Laasik 711 E Rosett 600 E Rolf 716 E Rannik 747 E Raksel 725 E Ruubik 776 E Rotser 742 E Rolf 716 E Romeo 734 E Rannik 747 E Rikoshet 783 E Rannik 747 E Raksel 725 E Rannik 747 E Rosett 600 E Roomel 744 E Raksel 725 E Rannik 747 E Rallik 688 E

109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129.

REGINA REHTO REILI REKORD REMELLA REPRE RA RESERVA RESÜMEE REVAL REVANS RHEA RIIVA RIMMO RIOHA RISELLA RISLING RISLING II RISTIISA RITTER RIVANERA ROBIN FIELD

M T M T M M M M T T M M T M M T T T T M T

must raudjas kõrb hõbemust helekollane kollane hiirjas raudjas võik must kõrb helevõik kõrb hiirjas kõrb hiirjas ahkmust mustjaskõrb must heleraudjas hõbevõik

28.08 25.02 15.07 13.04 30.06 06.05 02.05 23.05 22.05 08.05 03.05 18.05 29.04 14.05 14.04 21.05 25.05 28.06 25.09 15.07 10.07

Reps 789 E Raksel 725 E Raksel 725 E Regaal 724 E Ruttar 707 E Roomel 744 E Rallik 688 E Rikoshet 783 E Raksel 725 E Rikoshet 783 E Ruubik 776 E Raksel 725 E Raksel 725 E Rallik 688 E Rimrock 774 E Rallik 688 E Rolf 716 E Ruudi 772 E Rikoshet 783 E Rallik 688 E Rob Roy 768 E

130. ROBINSON T (RATSA RIKKAKS) 131. ROCKET T 132. ROLETE M 133. ROLLE T 134. RON T 135. RONJA II M 136. RONJA M 137. ROSABELLA M 138. ROOSI M 139. ROSSA M

hiirjas

09.05

Rokit 769 E

140. ROVENTA

tumehall

M

hõbekõrb 28.03 tumekõrb 18.04 raudjas (hall) 13.05 kollane 02.06 tumekõrb 18.06 kõrb 17.05 tumevõik 06.08 hõbekõrb 30.08 raudjas 08.08 10.04

Rikoshet 783 E Rotser 742 E Rosett 600 E Rosett 600 E Rall 729 E Rikkur 781 E Rotser 742 E Rikoshet 783 E Raua Roobert 798 E Rob Roy 768 E

27

Anette 3742 E Vektra 3967 E Triina 3981 E

Eera 3663 E

Jüri Somelar Tihuse Turismitalu OÜ Marika Ige

Marika Ige

Elmira 3747 E Tundra 3987 E Tipa 3796 E Elo 3586 E

Aita Naanu Rein Lepp Asta Peäske Pihtla HK TÜ Ally Ex Alma 3979 E Tiiu Veevo Arabella 3735 E Helin Rõmmel Arita 3803 E Jaanus Sall Tonna 3613 E Elve Peäske Alfa 3503 E Tõnu Suuster Aala 3877 E Pihtla HK TÜ Riisi 4010 E Tihuse Turismitalu OÜ Atra 3878 E Pihtla HK TÜ Revella 3899 E Toivo Singi Anda 3776 E Pihtla HK TÜ Roosi 3496 E Angela Noor Täpi 3601 E Julia Katok Rebecca 3857 E Mati Paljasma Aet 3871 E Pihtla HK TÜ Tohtri OÜ Paesalu Emmeliine 3853 E Tornado 3915 E Jüri Makarov Ehti 3424 E Mati Paljasma Airi-Asamba 3773 E Mati Paljasma Eküü 3891 E Tihuse Turismitalu OÜ Viktooria 3701 E Kaie Aamisepp Ralli 3477 E Julia Katok Roosi 3852 E OÜ Paesalu Romantika E Tihuse Turismitalu OÜ Relee Relais 3724 E Valdu Laid Alibi 3874 E Tihuse Turismitalu OÜ Ronda 4007 E Helin Rõmmel Aara 3635 E Valdu Laid Asta 3771 E Mati Paljasma Risti 3721 E OÜ Paesalu Aurora 3937 E Aide Vendla Adli 3848 E OÜ Paesalu Tairi 3645 E Loore Avik Telbi 3938 E Andressel AS Rohke 4009 E Tihuse Turismitalu OÜ Leedi 3785 E OÜ Paesalu Täpitüdruk Rööpli Jaani Talu FIE (So Selfish) 3901 E Tequila 3932 E Osmussaare Fond Ebelia 3861 E Elba 3419 E Asku 3560 E Arabella 3627 E Rosabella 3925 E Valli 3934 E Anni 3753 E Aari 3869 E Eotra 3729 E

Tihuse Turismitalu OÜ Aili Kirst Valdur Privoi Rein Lepp Probil OÜ Esna T OÜ Eevi Laanemaa Tihuse Turismitalu OÜ Ristitee talu

Armi 3585 E

Annika Maripuu


141. ROYAL HARRI T must 01.05 142. RUNNING T hõbemust 13.05 ROLEX 143. RUTA M kõrb 22.04 144. RUUDI T võik 12.05 145. RUUPIA M hiirjas 15.04 146. RÄNI M tumevõik 15.05 147. RÕÕMU M hõbekõrb 05.02. 148. RÕÕMUS T must 06.04 149. RÕÕMUS M tumevõik 02.02 REEDE 150. RÜMMEL T põdravõik 22.06 151. TAALIA M hall 16.04 152. TAAVET T valkjaskol. 16.05 153. TAAVI T valkjaskol. 16.04 154. TAMIRA M hõbevõik 01.05 155. TARAPITA M helekõrb 12.07 156. TENDERNESS M valkjaskol. 28.04 157. TENOR T hõbevõik 16.04 158. TIRITAM T helekollane 24.07 159. TOHTRI T kõrb 11.08 EGON 160. TOHTRI M kõrb 29.05 ENEKE 161. TOHTRI M kõrb 15.05 ENIGMA 162. TOHTRI T helevõik 28.05 EOMER 163. TOLERANT T hõbekõrb 19.06 164. TORMIK T must 10.05 165. TUBLI M hiirjas 23.04 166. TULL T valkjaskol. 25.04 167. TUUS T raudjas 06.04 168. TVISTER T raudjas 03.05 169. VILHEM T valkjaskol. 10.04 VOLTER SCHLÜBKE 170. VAGURM raudjas 06.04 VIGUR 171. VAHVA T must 23.04 VUNTS 172. VAIRA M kõrb 10.05 173. VALENTIINA M hall 30.04 174. VALGE VÜRST T valkjaskol. 06.04 175. VALLATU M raudjas 12.02 176. VALLATU M valkjaskol. 01.01 VALENTINA 177. VANA T punaraudjas 01.05 TALLINN 178. VANDEL T kollane 30.03 179. VANILLA M kollane (hall) 28.02 180. VAPPER M kõrb 05.05 MEERI 181. VAPPER M helekollane 02.05 VALLI 182. VAPPER T helekollane 01.05 VOLLI 183. VASALL T hiirjas 25.06 184. VEKSEL

T

võik

08.04

Raksel 725 E Alja 3873 E Regaal - K 786 E Relli

Valdu Laid

Romeo 734 E Rannik 747 E Rosett 600 E Rannik 747 E Rikoshet 783 E Royal 759 E Rallik 688 E

Avo Toomla Pihtla HK TÜ Katrin Jõgi Pihtla HK TÜ Tihuse Turismitalu OÜ Tihuse Turismitalu OÜ Maila Kukk

Tuule 3836 E

Esta 3640 E

Amrita 3974 E Eda 3641 E Võru 3969 E Eeli 3823 E Teele 3971 E

Annika Aalto

Rolf 716 E Topper 596 E Trevor 739 E Trevor 739 E Kardo 793 E Trevor 739 E Trevor 739 E Taigur 721 E Trevor 739 E Elkar 598 E

Rannu 3326 E Alisa 3712 E Evita E Robin 3918 E Vamor 3844 E Ria 3997 E Toora 3810 E Enni 3674 E Ami 3599 E Tohtri Elise 3868 E

Elve Peäske Anna Lipašina Mari Maisla Priit Ojamaa Jelena Lagutina Koit Väinsalu Linda Leemets Tika Talu Linda Leemets Maret Kärdi

Elkar 598 E

Tohtri Edda 3855 E

Maret Kärdi

Elkar 598 E

Renate 4016 E

Maret Kärdi

Elkar 598 E

Tooma 3364 E

Maret Kärdi

Kardo 793 E Tommi 698 E Trevor 739 E Trevor 739 E Trevor 739 E Kardo 793 E Vigur 682 E

Rosinante 4005 E Arlote 4006 E Elli 3737 E Edi 3739 E Etti 3738 E Tuisu 3917 E Alleluja 3814 E

Jelena Lagutina Andres Rajamets Priit Ojamaa Priit Ojamaa Priit Ojamaa Jelena Lagutina Ants Pirso

Vigur 682 E

Terbi 3534 E

Ristitee talu

Vihur 733 E

Ellu 3764 E

Kaili & Marek Allmägi

Viks 708 E Vigur 682 E Vigur 682 E Vaks 696 E

Terri 3838 E Tiina 3457 E Tella 3768 E Revalia 3821 E Vend Voitka 738 E Tamara 3726 E

Aarne Lember Ristitee talu Ristitee talu Tihuse Turismitalu OÜ Madis Kiiver

Vigur 682 E

Rebecca 3988 E

Ristitee talu

Vaks 696 E Vaks 696 E Vigur 682 E

Ralla 3889 E Eku E Elviira 3815 E

Tihuse Turismitalu OÜ Tihuse Turismitalu OÜ Ristitee talu

Vend Voitka 738 E Taiga 3703 E

Jelena Lagutina

Vend Voitka 738 E Relli 3615 E

Jelena Lagutina

Volli 790 E Viks 708 E

28

Rosita 3996 E

Jüri Siemeri Simmu Talu FIE Eksi-Naksi 3975 E Tori HK OÜ


185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226.

VEKSEL II VELVET VEMMAL VENEETSIA VEPS VERMUT VESKE VESSA VESSE VIDRIIKA VIGURVAGUR VIGURIGA VIIOL VIGURVÄNT VIIGER VIIRE VIIRUK VIIVIKA VIKKER VIKSI VIKTOOR VILGAS VILISTA VIOLA VIPLA VIPLALA VIPS VIRTUOOS

T T T M T T M M M M T

võik kollane kollane kollane hiirjas helevõik kõrb t.raudjas must raudjas kõrb

12.03 25.03 08.03 21.03 30.06 12.03 10.04 21.05 12.07 02.06 06.04

Vaks 696 E Vaks 696 E Vaks 696 E Vaks 696 E Viks 708 E Vaks 696 E Vihur 733 E Vihur 733 E Viks 708 E Vigur 682 E Vigur 682 E

Epa 3780 E Ekstra 3732 E Reisi 3779 E Eksootika 3788 E Alli 3866 E Riola 3968 E Eske 3767 E Ella 3765 E Tupsu 3652 E Laasu 3989 E Eka 3521 E

Tihuse Turismitalu OÜ Tihuse Turismitalu OÜ Tihuse Turismitalu OÜ Tihuse Turismitalu OÜ Temmo Toll Tihuse Turismitalu OÜ Roomet Vahtras Roomet Vahtras Temmo Toll Ristitee talu Ristitee talu

T

kõrb

20.06

Vigur 682 E

Ristitee talu

M T M T M T M T T M M M M T T

helekollane hiirjas hall kollane tumehall raudjas ahkmust must (hall) raudjas helevõik kõrb kollane kollane kõrb t.raudjas

07.05 30.04 25.08 01.08 07.04 09.03 25.06 23.05 20.02 20.06 29.01 02.05 18.03 19.07 22.09

Vigur 682 E Vihur 733 E Viks 708 E Vaks 696 E Vigur 682 E Vaks 696 E Viks 708 E Viks 708 E Vaks 696 E Vigur 682 E Vaks 696 E Vihur 733 E Vaks 696 E Viks 708 E Vaks 696 E

VISBI VISMUT VISPEL VOORE AAMUS VOORE ADOOR VOORE AURUM VOORE RICO VUNDER VURLE VÄLE VÄLEK VÄLK VÄNTVIGUR VÕLU ARABELLA

M T T T

kõrb kollane tumekõrb valkjaskol.

07.03 22.03 10.04 27.06

Viks 708 E Vaks 696 E Viks 708 E Apollo 778 E

LüürikaLüüra 3990 E Americana 3636 E Este 3766 E Ana 3948 E Relli 3531 E Reedatädi 3991 E Reti 3533 E Asti 3834 E Alli 3824 E Rangi 3754 E Amoora 3992 E Reidi 3403 E Andra 3706 E Rage 3781 E Tuiu 3573 E Röövlitütar Ronja 3886 E Ellu 3977 E Rolli 3884 E Elksi 3976 E Aia 3892 E

T

tumehiirjas

27.07

Apollo 778 E

Adeelia 3860 E

Voore Tallid OÜ

T

kollane

09.06

Apollo 778 E

Abeelia 3606 E

Voore Tallid OÜ

T T M M T T T M M

raudjas kõrb kõrb kõrb võik kõrb helekollane helevõik

10.06 18.05 29.04 27.02 11.02 08.02 15.05 09.05 08.06

Rodeo 726 E Viks 708 E Viks 708 E Vigur 682 E Vaks 696 E Vaks 696 E Vigur 682 E Vigur 682 E Ago E

Anca 3954 E Robiina 3825 E Rita 3550 E Anette 3702 E Rondo 3966 E Reegi 3787 E Ami 3789 E Rella 3930 E Eida 3808 E

Voore Tallid OÜ Aarne Lember Õunapuu talu Sonja-Hilli Torn Tihuse Turismitalu OÜ Tihuse Turismitalu OÜ Ristitee talu Aare Ernes Gunnar Polma

29

Ristitee talu Roomet Vahtras Temmo Toll Tihuse Turismitalu OÜ Ristitee talu Tihuse Turismitalu OÜ Temmo Toll Aarne Lember Tihuse Turismitalu OÜ Ristitee talu Tihuse Turismitalu OÜ Roomet Vahtras Tihuse Turismitalu OÜ Elme Part Tihuse Turismitalu OÜ Tori HK OÜ Tihuse Turismitalu OÜ Tori HK OÜ Voore Tallid OÜ


30


31


32


33


34


35


36


EESTI TÕU ARVUKUS 2007. AASTAL

IV TÕURAAMAT – märad 3160 E kuni 3965 E

Eesti hobuste arvukus on jätkuvalt kasvamas. Tõuraamatu andmetel on hobuseid kantud tõuraamatu osadesse järgnevalt:

5. detsembril 2007 Tori Rahvamajas toimunud üleriigilisel õppepäeval jõudis aretajateni IV eesti tõugu hobuste tõuraamat, mis mahutab endas andmeid eesti tõugu märade kohta tõuraamatu numbritega 3160 kuni 3965. Raamatus on 384 lehekülge informatiivset materjali ning lisaks värvifotod tõumäradest. Tõuraamat algab huvitava analüüsimaterjaliga märade genealoogilisest struktuurist, mõõtmetest, värvusest ja viljakusest.

aasta

arv

2000 2005 2007 2008

650 1222 1511 1628

peatõuraamat

tõuraamat

eeltõuraamat

register

399 459 488

21 40 48

745 909 988

57 103 104

Tänusõnad raamatu valmimise eest kuuluvad aretajatele ning endistele ja praegustele kolleegidele Eesti Hobusekasvatajate Seltsist. Tõuraamatu kujundas Kaarin Kaaviste ning analüüsiva osa teostas Urve Loit.

Eesti mära varsaga. Foto: Rain Metsmaker

37


tud parima tüübiga eesti tõugu märaks Luulupes üleriigilistel jõudluskatsetel.

Foto: Ago Ruus, 2007

Poeg EURO 767 E nimel on aastast 2006 tõu rekord traavis 1km distantsil ajaga 2 min ja 58 sek. Täkud Elton 751 E ja Eduard 758 E on hinnatud jõudluskatsetel vastavalt I ja II reservvõitja tiitliga. Möödunud aastal I reservvõitja tiitli pälvinud täkk RADAR 794 E põlvneb samuti Elkar 598 E tütrest Eda 3641 E. Elkar 598 E jättis oma sümpaatse jälje ka Tori Hobusekasvandusse, kus ta kodu oli vahetult enne Tohtri talli minekut - 10 järglast, sh. 7 mära, kellest neli on jäetud põhikarja. Mära EKSI-NAKSI 3975 E on kaheaastaste märade jõudluskatsetel saavutanud I auhinna tiitli ja 2005. aastal saavutanud I koha eesti hobuste arvestuses sõidukatsetes Tori ringrajal. 2007. aastal võttis I koha Toris konkurentsitult Elkari poeg EKSEL. Eksel oli stardis ka rakendispordi võistlustel Luunjas.

ELKAR – 25 2007. aastal täitus veerand sajandit praeguseks vanimal aktiivses aretuskasutuses oleval eesti tõugu sugutäkul ELKAR 598 E. 9. mail 1982 Saaremaal Pöides sündinud kõrb iludus naudib juba neljandat aastat oma paradiislikke päevi Pärnumaal, Sauga jõe äärses koplis koos viiest märast koosneva tabuuniga. Eesti Hobusekasvatajate Seltsile kuuluv täkk on usaldatud pidamiseks Räägu küla Tohtri tallile, mille omanik on mahepõllumajanduslikku lamba- ja hobusekarja pidav loomaarst Maret Kärdi. Hobused on tänu aastaringsele väljas liikumisele suurepärase tervise juures ja heas seisundis. Soliidses eas härra on pehmete ja ümarate vormidega, särtsaka temperamendiga ning vanust ei ole reetmas miski peale mõne halli karva kulmukaartel.

Juba hakkab end ilmutama ka Elkari 4. põlvkond. Registreeritud 23st 4. põlvkonna järglasest on kaks järglast 5. põlvkonda andnud eesti täkk RIKKUR 781 E. Erinevalt muudest kirjalikest allikatest on hobuste tõuraamat jätkuvas muutumises ja täienev register. Ühelt suguloomalt saab järglasi niikaua, kui teda aretuses kasutatakse. Eespool toodud numbrid ei ole seega lõplikud, sest Elkar saab isarõõme jätkuvalt nautida. Tänavu peaksid ilmavalgust nägema 6 tema last. 20. märtsil 2007 Kuressaares peetud Eesti Hobusekasvatajate Seltsi eesti hobuste haruseltsi aastakoosolekul tähistati märkimisväärset juubelit nimelise tordi söömisega ning Aili Kirst meenutas Elkari Saaremaal veedetud nooruspäevi ja seltsi tõuaretuse juht Andres Kallaste andis kiire ülevaate tema tähendusest eesti hobuse tõu populatsioonis.

Eesti hobusetõus on vähe kogu populatsioonile nii tugevat mõju avaldanud sugutäkke ja kindlasti ei ole siinkohal vähetähtis täku pikaealisus. Elkaril on Eesti Hobusekasvatajate Seltsi peetava tõuraamatu andmeil praeguseks registreeritud kokku 161 last, 283 lapselast ja 184 lapselapselast. Viljakamad tütred on seni olnud EKSTRA 3471 E (11 varssa), ELO 3586 E (11), EPP 3530 E (11), ELBA 3419 E (10), Esta 3557E (9), ESTA 3640 E (8) ja EEFA 3502 E (7).

Tütar isaga, TOHTRI ESTER ja ELKAR.

Tütar ESTA 3640 E on tõus sportliku tüübi poolest tuntud täku, 1999. a. sündinud RAKSEL 725 E ema. Elkari enimkasutatud poeg, 1994. aastal sündinud täkk ELDER 706 E on kirja saanud tervelt 88 esimese põlve järglast. Rohkete tiitlitega pärjatud Elder oli oma nooruses 2-aastaste noorhobuste näituse võitja, kõige ilusama eesti tõugu hobuse tiitli võitja Vidrikel 1998, 1999, 2000. a., esindas tõugu II ülemaailmsel hobufestivalil Ungaris (2000. a.) ja saavutas seal kolmanda koha ilusaima hobuse konkursil aborigeensete hobuste klassis. Tema paar aastat noorem vend ETTUR 731 E on oma 7 lapse seas andnud ka täku RÄPPAR 785 E ema EETIKA 3786 E. Elkari tütar EXELLANA 3775 E on vali-

38


TORI TÕUGU HOBUSTE TÕURAAMATU KANDED 2007 Tori tõugu hobuste tõuraamatusse kanti 2007. aastal 13 täkku ja 29 mära.

MÄRAD mära

isa

kasvataja

omanik

Hennessy 24 697 T Piiga 24 699 T Carina II 24 701 T Priisa 24 703 T Heera 24 705 T Catimbra 24 707 T Pranka 24 709 T Perla 24 711 T Uili 24 713 T Vereena 24 715 T Maali ex Huige 24 717 T Lyrika 24 719 T Viplala 24 721 T Lancia 24 723 T Denje 24 725 T Armanda 24 727 T Athena 24 729 T Carisma 24 731 T Palma 24 733 T Pirre 24 735 T Pille-Riin 24 737 T Sude 24 739 T Polly 24 741 T Henna 24 743 T Hirmu 24 745 T Hekate 24 747 T Päike 24 749 T Penelope 24 751 T Hannika 24 753 T

Hermelin 13 549 T Premium 13 547 T Casanova 13 581 T Pastor 13 609 T Hiirik 13 007 T Casanova 13 581 T Preester 13 603 T Preester 13 603 T Unsak T 1991 s. Varus 13 617 T Hämarik 7279 T Lakmus 13 575 T Vodevil 13 589 T Lakmus 13 575 T Dollar 13 565 T Arhippos 13 535 T Albion 13 627 T Carry´s Son 13 611 T Premium 13 547 T Pittsburgh 13 583 T T täkk Sukles 12 091 T Premium 13 547 T Humal T 1994 s. Hailar 9839 T Hermelin 13 549 T Premial 13 571 T Premial 13 571 T Hargo 10 695 T

AS Edda Wildenau Elle Mässak Elle Mässak Tori HK Tori HK Tori HK Tori HK Tori HK Viive Pilv Katrin Krindal Kuldre kolhoos Türi TMK Tori HK Maie Kukk Margot Mitt Konuvere Tall OÜ Konuvere Tall OÜ Konuvere Tall OÜ Konuvere Tall OÜ Eva Kivimaa Kamara sovhoos “Kalev” kolhoos Ivar Feldmann Vardja PÜ M. Lillevere nim. kolhoos Klaire Rannamets Aldo Vaan Aldo Vaan Jõgeva Riigimajand

Liis Ira Ene Neimla Elle Mässak Tori HK Tori HK Tori HK Tori HK Tekla Fritzon Veiko Viil Jana Pehlak Liis Landing Türi TMK Türi TMK Maie Kukk Margot Mitt Konuvere Tall OÜ Konuvere Tall OÜ Konuvere Tall OÜ Konuvere Tall OÜ Karin-Juta Aarma Karin-Juta Aarma Ivar Feldmann Ivar Feldmann Merike Arula Ande Arula Jouni Saastamoinen Topi Mõis OÜ Diana Hübinette Ave Siirak

täkk

isa

kasvataja

omanik

1 2 3 4 5

Arhipel 13 695 T Opaal 13 697 T Heko 13 699 T Piparmünt 13 701 T Hertman 13 703 T

Arhippos 13 535 T Omer xx Hertsog 12 521 T Pärn 13 587 T Heigo 11 479 T

Andres Kallaste Tiit Talve Rein Kalberg as Andressel Andres Supp

6 7 8 9 10 11 12 13

Unts 13 705 T Luks 13 707 T Lauk 13 709 T Opman 13 711 T Sepapoiss 13 713 T Hipolit 13 715 T Heldas 13 717 T Aldus 13 719 T

Ulrek 13 613 T Laser 12 109 T Luho 11 807 T Otoman T 2001 s. Sokos 13 635 T Honsul 13 529 T Hissak 11 029 T Arhippos 13 535 T

Lilian Masing-Org Margot Mitt Kristi Heinla Kõu Joandi Tiit Lumila Raivo Murumägi Tori Näidissovhoos Aldo Vaan

Andres Kallaste Konuvere Tall OÜ Tekla Fritzon as Tuti Auto Riina Säälik & Kirsti Tertõtšnaja Karin-Juta Aarma Jekaterina Minakova Paul Schüts Kõu Joandi Mustjõe Talu OÜ Sirly Viirmaa Teet Oole Topi Mõis OÜ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

TÄKUD

39


Ande Arula ja EKSTRON Foto: Ago Ruus


EESTI HOBUSEKASVATAJATE SELTSI

AHTI 228 E liin

AKU 684 E

EESTI TÕUGU SUGUTÄKUD PAIKNEMINE 2008. aastal

1990 i. Aabram 599 E e. Eti 3379 E ei. Edkar 567E Hiiumaa Mariann Kokla tel. 5649 1568

AHTI 228 E liin

RASPEL 70 E liin

AKSEL 722 E

ROSETT 600 E

1999

1983

i. Ando 537 E e. Torma 3435 E ei. Toover 556E

i. Rops 386 E e. Ami 3248E ei. Ampiir 444E

Luulupe küla Leisi vald Saaremaa

Arma Ratsatalu Rutja küla, Lääne-Virumaa

Heino Kallas, tel. 514 558

Mare Kalme tel. 5340 3806

RASPEL 70 E liin

RASPEL 70 E liin

RALLIK 688 E

RAKSEL 725 E

1991

1999

i. Remmik 665 E e. Tolla 3372 E ei. Tork 581 E

i. Rosett 600 E e. Esta 3640 E ei. Elkar 598 E

Topi talu Läänemaa

Kolgaküla küla Kuusalu vald, Harjumaa

Aldo Vaan, tel. 503 8154

Roomet Vahtras, tel. 525 3679

RASPEL 70 E liin

TAUBE 60 E liin

RANNIK 747 E

TUKKER 703 E

2002

1993

i. Rolf 716 E e. Taalia 3792 E ei. Tuljak 666 E

i. Tukk 520 E e. Riti 3460 E ei. Rips 662 E

Pihtla Hobusekasvandus Pihtla vald, Saaremaa Ülo Metsmaker tel. 515 9611

Pärna talu Lammiku küla Tartu vald Tartumaa Hillar Kald, tel. 506 8690

TAUBE 60 E liin

ENI 8 E liin

TOMMI 698 E

ELKAR 598 E

1993

1982

i. Tukk 520 E e. Elki 3407 E ei. Eps 583 E

i. Episood 393 E e. Valli 2909 E ei. Võlur 300 E

Heimtali Hobusekasvandus Heimtali Viljandimaa

Räägu küla Sauga vald Pärnumaa

Peep Puna tel. 502 2501

Maret Kärdi tel. 5645 5431

ENI 8 E liin

ENI 8 E liin

ELDER 706 E

ELTON 751 E

1994

2001

i. Elkar 598 E e. Arda 3275 E ei. Askar 475 E

i. Elder 706 E e. Vanilli 3700 E ei. Vaks 969 E

Luulupe küla Leisi vald Saaremaa Heino Kallas, tel. 514 558

Kobratu küla Tartu vald Tartumaa Jüri Somelar tel 735 2098


VUHTI 136 E liin

VIKS 708 E 1995 i. Vigur 682 E e. Tiina 3234 E ei.Trombet 404E Tori Hobusekasvandus Tori, Pärnumaa Jaanus Kallaste tel. 528 6284

EESTI TÕUGU ERASUGUTÄKUD PAIKNEMINE 2008. aastal

AHTI 228 E liin

AHTI 228 E liin

ARE 760 E

ADAM 717E

1990

1996

i. Aabram 599 E e. Eesi 3383 E ei. Edkar 567 E

i. Ando 537 E e. Rilme 3361 E ei. Rool 465 E

Tamme talu Halliste vald Viljandimaa

Kõivu-Andrese talu Kõivu küla Haaslava vald

Urve Loit, tel. 514 8705

Heldur Peterson tel. 511 9632

AHTI 228 E liin

AHTI 228 E liin

ANAKEE 720 E

ARAMIS 719 E

1997

1998

i. Anti 694 E e. Petra E ei. Posol ox

i. Aroon 656 E e. Revalia E

Tika talu Kõrkvere küla Pöide vald Saaremaa

ei. Remmik 665E Ristitee talu Käina vald Hiiumaa

Kalvar Ige, tel. 504 4169

Ristitee Talu - Koit Tikk tel. 508 3642

AHTI 228 E liin

AHTI 228 E liin

AHTOS 755 E

ANTU 757 E

1999

2001

i. Aroon 656 E e. Terbi 3534 E ei. Tarsan 443 E

i. Ando 5737 E e. Tuise 3695 E ei. Tukker 703 E

Jausa küla Emmaste vald Hiiumaa

Jõekääru talu Saku vald Harjumaa

Siret Põllu, tel. 5194 1767

Roland Raik, tel. 565 8580

AHTI 228 E liin

AHTI 228 E liin

AGENT 787 E

APOLLO 778 E

2001

2003

i. Aku 684 E e. Riiva 3459 E ei. Rips 662 E

i. Aku 684 E e. Täpi 3332 E ei. Toor 554 E

Jõempa küla Kärla vald Saaremaa

Ohukotsu küla Märjamaa vald Raplamaa

Jaan-Aleksander Rooda tel. 501 4995

Esindaja Anu Pärisoo tel. 514 6552

AHTI 228 E liin

AIKEN 788 E

ARDO 795 E

2003

2004

i. Anakee 720 E e. Roosi 3496 E ei. Rips 662 E

i. Aksel 722 E e. Rossa 3811 E ei. Rellik 683 E

Manniva küla Jõelähtme vald Harjumaa

Ellamaa küla Nissi vald Harjumaa

Angela Noor tel. 5194 3208

Urmas Sepp tel. 5647 8101


EX 695 E

ESKORT 705 E

1992

1993

i. Eps 583 E e. Valsi 3401 E ei. Vilkur 471 E

i. Eps 583 E e. Rilla 3335 E ei. Rops 386 E

Sandhofi küla Koeru vald, Järvamaa

Pürksi Noarootsi vald Läänemaa

Jüri Ilves, tel. 5621 1093

Üllar Neemrand tel. 511 5844

ENI 8 E liin

ENI 8 E liin

EDUARD 758 E

EURO 767 E

2002

2002

i. Elder 706 E e. Aada 3725 E ei. Aroon 656 E

i. Elkar 598 E e. Andra 3562 E ei. Aku 684 E

Karula vald Valgamaa

Randiküla küla Tori vald Pärnumaa

Liilia Tali tel. 510 0490

Taimi Usin, tel. 513 3844

RASPEL 70 E liin

RASPEL 70 E liin

ROKKAR 713 E

ROLF 716 E

1995

1998

i. Romm 611 E e. Tulli 3388 E ei. Tuljak 417 E

i. Rommik 710 E e. Elki 3407 E ei. Eps 538 E

Lümandu Saaremaa Tuula Makkonen

Jõempa küla Kärla vald Saaremaa

tel. 511 3395

Jaan-Aleksander Rooda tel. 511 4995

RASPEL 70 E liin

RASPEL 70 E liin

RALL 729 E

RODEO 726 E

1998

1999

i. Rallik 688 E e. Anda 3621 E ei. Aldo 695 E

i. Roman 691 E e. Roosi 3496 E ei. Rips 662 E

Neeruti küla Palupera vald Valgamaa

Manniva küla Jõelähtme vald Harjumaa

Tiiu Toots, tel. 501 0751

Angela Noor tel. 504 7247

RASPEL 70 E liin

RASPEL 70 E liin

ROMEO 734 E

ROTSER 742 E

2000

2000

i. Ruttar 707 E e. Valla 3633 E ei. Vigur 682 E

i. Rokkar 713 E e. Roosa 3513 E ei. Rips 662 E

Raikküla küla Raikküla vald Raplamaa

Upa küla Kaarma vald Saaremaa

Veljo Sinikas tel. 511 1438

Sonja-Hilli Torn tel. 5344 0663

RASPEL 70 E liin

RASPEL 70 E liin

ROB ROY 768 E

RIKOSHET 783 E

2003

2003

i. Rotser 742 E e. Eili 3746 E ei. Eksi 538 E

i. Regaal 724 E e. Eti 3379 E ei. Edkar 567 E

Loksa küla Tamsalu vald Lääne-Virumaa

Hellamaa küla Muhu vald Saaremaa

Rasmus Jänes tel. 515 9683

Martin Kivisoo tel. 514 8667


TAUBE 60 E liin

TAUBE 60 E liin

TAIGUR 721 E

TREVOR 739 E

1997

2000

i. Tuljak 666 E e. Alma 3561 E ei. Askar 475 E

i. Trump 737 E e. Rosanna 3655 E ei. Rosett 600 E

Tika talu Kõrkvere küla Pöide vald Saaremaa

Jälevere küla Suure-Jaani vald Viljandimaa

Kalvar Ige, tel. 504 4169

Linda Leemets tel. 519 8802

TARU 149 E liin

TARU 149 E liin

TOPPER 596 E

TEMBER 730 E

1984

1997

i. Toor 554 E e. Tiiu 2886 E ei. Tupper 306 E

i. Toor 554 E e. Ermi 3563 E ei. Eksi 538 E

Vidrike küla Otepää vald Valgamaa Maarika Vahter tel. 504 4376

Kuusiku alevik Rapla vald Raplamaa Eero Esnar, tel. 486 9113

LARI 23 E liin

VUHTI 136 E liin

LAASIK 711 E

VAKS 696 E

1995

1996

i. Lemmik 685 E e. Relle 3337 E ei. Rool 465 E

i. Vigur 682 E e. Viida 3532 E ei. Vilkur 471 E

Väljaküla küla Orissaare vald Saaremaa Aile Vellamäe tel. 452 8769

Tihuse Turismitalus Muhumaal tel. 5148667

VUHTI 136 E liin

VUHTI 136 E liin

VIHUR 733 E

VEND VOITKA 738 E

2000

2001

i. Vigur 682 E e. Arabella 3363 E ei. Ando 537 E

i. Vigur 682 E e. Americana 3636 E ei. Aroon 656 E

Kolgaküla küla Kuusalu vald Harjumaa Roomet Vahtras tel. 525 3679

EESTI HOBUSEKASVATAJATE SELTSI

Linnaaluste küla Kehtna vald Raplamaa Ülo Kiiver, tel. 510 7359

FARDA järglaskond

FANFAAR 11 629 T

TORI TÕUGU SUGUTÄKUD PAIKNEMINE 2008. aastal

1983 i. Farda H e. Hulli 17 439 T ei. Hordo 6625 T Laeva küla Laeva vald Tartumaa Jüri Mets, tel. 508 7589

ALGUSE järglaskond

HOIUS 3939 TB liin

AILUR 12 391 T

HERTSOG 12 521 T

1986

1986

i. Aaker 9969 T e. Haara 19 591 T ei. Hasart 10 021 T

i. Himbur 10 377 T e. Une 19 185 T ei. Urnik 8513 T

Penu küla Häädemeeste vald Pärnumaa

Koruste küla Rõngu vald Tartumaa

Hilmar Kohv, tel. 527 9535

Hiie Rosin, tel. 522 9745


HINGSTAR 317 T liin

CASANOVA 13 581 jk.

HOMEROS 13 679 T

CREDO 13 681 T

1999

2003

i. Hopper 11451 T e. Hiire 21 5559 T ei. Harlekiin 7273 T

i. Casanova 13 581 T e. Presli 24 139 T ei. Premium 13 547 T

Tori Hobusekasvandus

Pärna talu Tartu vald Tartumaa

Jaanus Kallaste tel. 528 6284

Hillar Kald, tel. 506 8690

KÜLMUTATUD SPERMA

HIIRIK 13 007 T VÕRSIK 13 639 T AILUR 12 349 T HOMEROS 13 679 T EHS, tel. 446 6995

TORI TÕUGU ERASUGUTÄKUD PAIKNEMINE 2008. aastal

ALBION 13 627 T

HOPAK 13 455 T

1999

1990

i. Algus 13 373 T e. Kalli 21 075 T ei. Kiirus 9359 T

i. Hiilur 10 323 T e. Uula 20 543 T ei. Urnik 8513 T

Raplamaa

Aiamaa talu Lange küla Haaslava vald Tartumaa

Merit Õunapuu tel. 5615 2931

Jaan Polli, tel. 5396 8386

HOIUS 3939 TB liin

VIRK 571 TA liin

HAPOLLON 13 569 T

VÕRSIK 13 639 T

1995

1995

i. Handur 12 389 T e. Veega 19 833 T ei. Veer orl. tr.

i. Võlur 12 087 T e. Heisi 23 987 T ei. Heigo 11 479 T

Pärna talu Lammiku küla Tartu vald Tartumaa Hillar Kald, tel. 506 8690

Terje Villems Tartu tel. 5625 7010

SAMMUR 569 TA liin

DELFIIN 13 531 T jk.

SOLIID 12 339 T

DEVON 13 597 T

1985

1998

i. Sputnik 5369 T e. Lemmik 19 785 T ei. Lark 6393 T

i. Deilar 13 545 T e. Livoonia xx ei. Beg xx

Pärnumaa omanik: Harri Tuisk

Kehtna alevik Kehtna vald Raplamaa

Maie Kukk, tel. 5564 2117

Kalju Laiapea tel. 513 5385

PREMIUM järglaskond

PREMIUM järglaskond

PREMIAL 13 571 T

PÄRN 13 587 T

1996

1998

i. Premium 13 547 T e. Alvi 19 483 T ei. Algus 8787 T

i. Premium 13 547 T e. Disette 24 025 T ei. Delfiin 13 531 T

Topi talu Seira küla Lihula vald Läänemaa

Tika talu Kõrkvere küla, Pöide vald Saaremaa

Aldo Vaan, tel. 503 8154

Kalvar Ige, tel. 504 4169


PREMIUM järglaskond

PREMIUM järglaskond

PREESTER 13 603 T

POKKER 13 615 T

1999

2001

i. Premium 13 547 T e. Hõire 23 811 T ei. Hiirik 13 007 T

i. Premium 13 547 T e. Anta 24 373 T ei. Angel 11 621 T

Tori Hobusekasvandus Tori Pärnumaa Jaanus Kallaste tel. 528 6284

Saha küla Jõelähtme vald Harjumaa Made Varul, tel. 506 0763

PREMIUM järglaskond

PROMINENT 13 657 T

AGARUS ISE 13 625 T

2000

2001

i. Premium 13 547 T e. Gimbra 24 103 T ei. Gimalai 13 665 T

i. Agar 13 593 T e. Hasko 24 467 T ei. Husaar 12 709 T

Kasepere küla Padise vald Harjumaa

Jäneda Hobusekasvandus Tapa vald Lääne-Virumaa

Mihkel Kangur tel. 528 7292

Esindaja Eliis Veiper tel. 522 5718

ARHIPPOS 13 535 T

ARHIVAR 13 675 T

1992

2003

i. Absinth H e. Kalli 23 207 T ei. Kraver 8505 T

i. Arhippos 13 535 T e. Pippa 24 137 T ei. Premium 13 547 T

Pärivere küla Are vald Pärnumaa

Pärivere küla Are vald Pärnumaa

Andres Kallaste tel. 511 0857

Andres Kallaste tel. 511 0857

ARTI 13 605 T

LUXUS 13 693 T

1998

2002

i. Arsenal xx e. Aidi 22 097 T ei. Angel 11 621 T

i. Lakmus 13 575 T e. Palla 24 279 T ei. Poedinok 13 591 T

Tobra talu Nüpli küla Otepää vald Valgamaa

Pärna talu Lammiku küla Tartu vald Tartumaa

Tarmo Piho, tel. 505 2282

Hillar Kald, tel. 506 8690

OPAAL 13 697 T

PILGER 13 673 T

2000

1996

i. Omer xx e. Barby 24 235 T ei. Bellekt

i. Poedinok e. Heege 2845 T3 ei. Hüpik 12 745 T

Tori Hobusekasvandus Tori Pärnumaa Konuvere Tall OÜ tel. 5615 2931

Pärna talu Lammiku küla Tartu vald Tartumaa Hillar Kald, tel. 506 8690

INGLISE TÄISV.

MADRIGAL XX

TORI TÕULE TUNNUSTATUD TÄKUD PAIKNEMINE 2008. aastal

1993 i. 3441 Mavr xx e. 7026 Agidel xx ei. 3432 Art xx KÜLMUTATUD SPERMA Heli Junnila tel. 5398 9557


TRAKEEN

EAGLE PASS

CASANOVA 13 581 T

1998

1996

i. 199 Palladium e. 1690 Elanta ei. 136 Temp 5

i. Cor de la Bryere e. Fenja III ei. Grundyman xx

Jälgimäe küla Saku vald Harjumaa

Pärivere küla Are vald Pärnumaa

Roland Raik tel 565 8580

Andres Kallaste tel. 511 0857

HOLSTEIN

HANNOVER

CARRY´S SON 13 611 T

HERMELIN 13 549 T

2000 i. Carry e. Karolaina ei. Kilian Pärivere küla Are vald Pärnumaa Andres Kallaste tel. 511 0857

1989 i. Hichcock e. Windrose ei. Wittenberg Särevere Türi vald Järvamaa Maie Kukk, tel. 5564 2117

HANNOVER

HANNOVER

FUKS 13 601 T

HOT SHOT 13 621 T

1991

1998

i. 49 Fassaad H e. Draama H ei. 29 Demosfen

i. Hermelin 13 549 T e. Musi ox 242 ei. Musikant 8 ox

Vinni alevik Vinni vald Lääne-Virumaa

Jüri Harjumaa

Reet Proover tel. 522 8369

Hille Hanso ja Madis Mõttus

EESTI HOBUSEKASVATAJATE SELTSI

NEPTUN ov ÄRSTA 77A

NAKSUR 2137 ER

EESTI RASKEVEO TÕUGU SUGUTÄKUD PAIKNEMINE 2008. aastal

1987 i. Naks 1994 ER e. Viisa 5839 ER ei. Viskus 1758 ER Vitsiku küla Kohtla vald Ida-Virumaa Andres Supp tel. 5390 8002

KARAT 571 A liin

KASPAR 2173 ER

EESTI RASKEVEO TÕUGU ERASUGUTÄKUD PAIKNEMINE 2008. aastal

1996 i. Kaun 1985 ER e. Rumba 6222 ER ei. Runo 2082 ER Andres Supp • Vitsiku küla Kohtla vald Ida-Virumaa Krista Sepp tel. 5340 7095

KARAT 571 A liin

KARAT 571 A liin

KUNINGAS 2184 ER

KEVIN 2187 ER

2000

2001

i. Kaunis1892 ER e. Eti 6219 ER ei. Ebar 1993 ER

i. Kaspar 2173 ER e. Neidi 6241 ER ei. Naksur 2137 ER

Kiisa küla Sauga vald Pärnumaa

Hüti küla Mõniste vald Võrumaa

Viktoria Kaasik tel. 507 7851

Pille-Riin Sarv tel. 512 2830


EVIDO 1340 A liin

EVIDO 1340 A liin

EMIIR 2175 ER

EKSTRON 2179 ER

1999

2000

i. Esker II 2172 ER e. Vaade 6236 ER ei. Vadis 2171 ER

i. Esker II 2172 ER e. Neevi 6223 ER ei. Norr 1928 ER

Atsalama küla Mäetaguse vald Ida-Virumaa Rene Tarum, tel. 332 7681

Mõisaküla küla Lihula vald Läänemaa Ande Arula tel. 5394 4855

VALLIN 197 A liin

VALMET 2186 ER 2003 i. Virko 2174 ER e. Killu 6097 ER ei. Kaunis 1892 ER Sigaste küla Saarde vald Pärnumaa Vambola Bakhoff tel. 5615 5021

Jätkub lk. 96 ...

TRAKEENI TÕUGU SUGUTÄKUD PAIKNEMINE 2008. aastal

PILGERI liin

PILGERI liin

PRESTON

KATERIS

1998

1997

i. 073 Prooton e. 0693 Presli ei. 028 Ves 71

i. Ornamentas e. Karmen ei. Reimis xx

Heimtali HK Heimtali Viljandimaa

Nuiamäe talu Viiratsi vald Viljandimaa

Jane Uibopuu tel. 5695 7543

OÜ Anakard Tel. 5620 6770

PILGERI liin

PILGERI liin

MOORION (ks)

ANDROS (ks)

2003

2003

i. 0133 Heops e. 1805 Meloodia ei. 242 Musikant 8

i. 0133 Heops e. 1797 Andromeda 242 ei. Musikant 8

Heimtali HK Heimtali Viljandimaa

Heimtali HK Heimtali Viljandimaa

Peep Puna, tel. 502 2501

Peep Puna, tel. 502 2501

PYTHAGORASE liin

PYTHAGORASE liin

REVAL

EAGLE PASS

1989

1998

i. Ekkor e. Raviata ei. Regar xx

i. 199 Palladium e. 1690 Elanta ei. 136 Temp

Kehtna alevik Kehtna vald Raplamaa

Jälgimäe küla Saku vald Harjumaa

Mirje Laiapea tel. 513 9652

Roland Raik tel. 565 8580

PYTHAGORASE liin

PYTHAGORASE liin

POISON

PEPPER

1998

1997

i. Elvater 885 e. Pallada 222 ei. Bariton

i. Elvish 885 e. Pallada 222 ei. Bariton

Linnaaluste küla Kehtna vald Raplamaa

Tammiku talu Kehtna vald Raplamaa

Ülo Kiiver, tel. 510 7359

Ülo Kiiver, tel. 510 7359


TORI TÕUGU VARSAD 2007 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

AARVEN ADRENALIIN AGENT AILU ALBIA ALMADA ALONDRA ALTIUS ANGOOLA ARAAL ARAIA ARDIC ARFUS ARGENTIINA ARHETES ARHILDE ARIIMUS ARLA AROONI ARTIKA ATS AULI AVANS AXEL BLACK JACK

M T T M M M M T M T M T T M T M T M M M T M T T T

kõrb kõrb raudjas kõrb raudjas raudjas raudjas t.raudjas raudjas raudjas raudjas raudjas raudjas kõrb t.raudjas t.raudjas t.raudjas raudjas h.kollane kõrb t.raudjas raudjas raudjas t.raudjas kõrb

28.04 27.06 10.06 09.07 27.05 25.03 02.06 11.03 28.02 28.04 12.04 21.04 22.09 15.04 09.06 09.05 15.09 12.03 12.08 17.04 11.04 07.07 27.02 24.07 09.04

Ailur 12 391 T Arti 13 605 T Albion 13 627 T Ailur 12 391 T Albion 13 627 T Agarus Ise 13 625 T Albion 13 627 T Albion 13 627 T Arhivar 13 675 T Areen 13 663 T Arhivar 13 675 T Argument 13 685 T Argument 13 685 T Arti 13 605 T Arhippos 13 535 T Arhippos 13 535 T Aldus 13 719 T Agarus Ise 13 625 T Argument 13 685 T Arhippos 13 535 T Argument 13 685 T Ailur 12 391 T Arhivar 13 675 T Arhippos 13 535 T Bambus trak.

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

CALIFORNIA CALILEO CALITOS CAMELOT CAMERON CAMIRO CAPRIO CARA CATALINA CARNIVAL CASA CASADORA CASCADA CASCADIA CASCANIA CASSIN CATRIONA CEILON CEVIN CLAPTON CLAUDIA COCONUT COLLINS CONCORDIA CORETTA CORNELIA CORRADA COSTNER ESTREIA FALUNA FEMME FIFI

M T T T T T T M

kõrb(hall) m.kõrb raudjas raudjas p.raudjas kõrb t.kõrb must(hall)

19.03 01.04 01.03 19.05 02.04 28.02 13.03 17.04

Carry´s Son 13 611 T

T M M M M M T M T T T M T T M M M M T M M M M

t.kõrb p.raudjas kõrb m.kõrb must must hall tumehall hall p.raudjas raudjas p.raudjas t.kõrb p.raudjas raudjas raudjas kõrb raudjas t.kõrb must kõrb kõrb t.raudjas

28.03 14.06 30.03 10.03 15.03 25.03 07.05 05.02 05.04. 21.04. 07.03 11.04 16.04 27.03 24.03 07.03 25.06 11.03 04.04 27.05 05.05 22.04 29.06

Carry´s Son 13 611 T Carry´s Son 13 611 T

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Casanova 13 581 T Casanova 13 581 T

Carry´s Son 13 611 T Carry´s Son 13 611 T

Casanova 13 581 T

Carry´s Son 13 611 T Carry´s Son 13 611 T

Casanova 13 581 T Cassinio holst. Casanova 13 581 T Casanova 13 581 T Cassinio holst. Cassinio holst. Cassinio holst.

Carry´s Son 13 611 T Carry´s Son 13 611 T

Casanova 13 581 T

Carry´s Son 13 611 T

Casanova 13 581 T Casanova 13 581 T

Carry´s Son 13 611 T

Credo 13 681 T

Carry´s Son 13 611 T Carry´s Son 13 611 T

Eagle Pass trak. Fantoom 13 643 T Fuks 13 601 T Fanfaar 11 629 T 49

Harda 24 627 T Donna 24 095 T Lisette T Ariela 24 651 T Embra T Kerli 24 679 T Arabella 24 393 T Landa 23 799 T Daina 24 027 T Pikee 24 505 T Dooria 24 513 T Divi 24 209 T Fugiira 24 591 T Viola 24 641 T Hekate 24 747 T Hunna 24 503 T Penelope 24 751 T Fantaasia 24 451 T Henna 24 743 T Viida 24 201 T Arma 24 553 T Hipo 24 369 T Camilla 24 487 T Hiiri 24 053 T Guinness Ex Guano Apes T Anette 24 411 T Verso de Varna Saidi 24 523 T Alabama T Düüni 24 449 T Etura T Preeria 24 385 T Alondra 24 251 T

Tekla Fritzon Kairi Rebane Konuvere Tall OÜ Enn Ehastu Konuvere Tall OÜ Jäneda HK OÜ Konuvere Tall OÜ Konuvere Tall OÜ Andres Kallaste Heimtali HK OÜ Ulvi Rosenberg Sulev Sokk Ester Ader Marek Piho Jouni Saastamoinen Jouni Saastamoinen Diana Hübinette Kaire Vask Merike Arula Heino Kallas Tarmo Gross K. ja M. Allmägi Andres Kallaste Helle Rennik Mihkel Kangur

Herbina 24 293 T Pirre 24 735 T Starla 24 527 T Catimbra 24 707 T Paprika 24 341 T Printsess 24 389 T Pranka 24 709 T Lektra 24 495 T Dimbra 23 997 T Preemia 24 387 T Pagiira 24 363 T Hille 24 615 T Deli 24 255 T Presli 24 139 T Aldona 24 409 T Corinna 24 617 T Heege 23 845 T Corrida 24 489 T Cirke 24 693 T Harey 24 043 T Weluna 24 593 T Piiga 24 699 T Fanta 24 333 T

Andres Kallaste Karin-Juta Aarma Klaire Rannamets Tori HK OÜ Andres Kallaste Andres Kallaste Tori HK OÜ Tori HK OÜ Tori HK OÜ Andres Kallaste Andres Kallaste Väino Väiko Jüri Somelar Andres Kallaste Topi Mõis OÜ Andres Kallaste Hillar Kald Andres Kallaste Andres Kallaste Roland Raik Ene Lipping Ene Neimla Jüri Mets

Topi Mõis OÜ Jüri Patune Klaire Rannamets Angela Noor Jüri Somelar Klaire Rannamets Andres Kallaste Marju Kiris


57. 58. 59. 60. 61.

74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.

FIGO DE LUIS FLICK FUKI HALINKA HANNIBAL -UWHARBAT HARRY HATI HEGA HELMUT HENESSA HIGGS HIMMEL HIPHOP HIPPA HIRLY HURMIHAFROLETA KABELLI KIDT LEEGI LIISU LUNA -UWLUUNA OLERON OPERA OPMAR OPOSSUM OPRIIS ORELLA ORPHEUS ORSELLA PALETT PATREZE PATRIITS PATTAYA PERCO PIANKA PICK-ME-UP

95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.

62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

T T M M T

m.kõrb kõrb kõrb p.raudjas t.raudjas

26.04 15.04 14.03 21.04 06.06

Flipper trak. Fuks 13 601 T Fuks 13 601 T Heko 13 699 T Herr 11 859 T

Carina II 24 701 T Dagi 23 885 T Preili 24 621 T Virma 24 659 T

Elle Mässak Janika Orgus Ants Herzman Tekla Fritzon Henriette-UW- 24 533 T Ute Wohlrab

T T M M T M T T T M M M

kõrb t.raudjas p.raudjas kõrb raudjas raudjas raudjas raudjas kõrb raudjas t.raudjas raudjas

26.03 26.06 30.05 25.03 15.05 23.06 01.05 17.06 06.04 22.04 20.09 09.07

Hermelin 13 549 T Hipolit 13 715 T Hertsog 12 521 T Hermelin 13 549 T Hermelin 13 549 T Hermelin 13 549 T Hertsog 12 521 T Heldas 13 717 T Hermelin 13 549 T Heko 13 699 T Hipolit 13 715 T Hertman 13 703 T

Lyrika 24 719 T Leesi T Attila 24 575 T Lancia 24 723 T Aara 24 023 T Favoriit 24 649 T Denje 24 725 T Keta 23 479 T Tšitra 24 425 T Perla 24 711 T Hannika 24 753 T Urmi 24 115 T

Türi TMK Sirly Viirmaa Kristi Tertõtšnaja Maie Kukk Olustvere TMK Eliis Veiper Margot Mitt Teet Oole Maie Kukk Tekla Fritzon Sirly Viirmaa Riina Säälik

M T M M M M T M T T T M T M M M T M T M T

kõrb m.kõrb p.raudjas t.raudjas kõrb t.kollane raudjas t.raudjas t.raudjas kõrb raudjas võik p.raudjas kollane raudjas tumehall raudjas raudjas raudjas raudjas kõrb

27.05 13.06 02.06 25.06 24.07 26.01 30.04 08.01 01.07 16.06 24.02 28.01 27.05 02.02 03.05 05.04 08.03 01.10 13.03 23.03 08.05

Kessu 23 795 T Oliivia 24 335 T Urva T Disette 24 025 T Helbe 24 107 T Hiina 23 813 T Ramona 24 315 T Hirande 24 493 T Lusti 23 271 T Agrande 24 695 T Priisa 24 703 T Uili 24 713 T Kanni 22 023 T Lakoonika 24 491 T Doora 24 243 T Draama 24 063 T Heera 24 705 T Dagma 23 929 T Cardia 24 677 T Anakonda 24 681 T Lee 23 879 T

Relika Ivask Jüri Somelar Aira Viks Paul Schüts Ute Wohlrab Tori HK OÜ Kalju Laiapea Tori HK OÜ Kõu Joandi Jäneda HK OÜ Tori HK OÜ Veiko Viil Lea Maisla Tori HK OÜ Jaanus Lindsalu Karin Sild Tori HK OÜ Topi Mõis OÜ Kalju Laiapea Tori HK OÜ Veikko Lehtsaar

PILGRIM PILLE PIRAAT PRAOST PREERIA ll PREERIA

T M T T M M

t.kõrb hall p.raudjas raudjas raudjas raudjas

25.03 17.06 08.03 28.01 06.07 03.08

Kateris trak. 252 Krach trak. Luks 13 707 T Lauk 13 709 T Leigar 12 315 T Lennar 12 679 T Opaal 13 697 T Opaal 13 697 T Opman 13 711 T Opaal 13 697 T Opaal 13 697 T Opaal 13 697 T Opaal 13 697 T Opaal 13 697 T Pilger 13 673 T Pilger 13 673 T Preester 13 603 T Premial 13 571 T Premial 13 571 T Preester 13 603 T 199 Palladium ex Poladii trak. Profit trak. 476 Poison trak. Preester 13 603 T Preester 13 603 T Premial 13 571 T Piparmünt 13 701 T

PRESIDENT PERIMEL SANGAR SELIINA SONETT SÖÖR UUS POISS VESSER VALJAR VALUUTA VEERA VIRRE VÕITUR

T T T M T T T T T M M M T

raudjas kõrb raudjas p.raudjas raudjas raudjas t.raudjas raudjas raudjas kollane kollane h.kollane raudjas

11.01 02.03 28.04 25.08 06.05 09.05 03.06 23.04 28.03 21.05 12.05 17.05 16.04

Vereena 24 715 T Herli T Kaidi 24 547 T Hoidi 24 155 T Päike 24 749 T Maali ex Huige 24 717 T Prominent 13 657 T Hennessy 24 697 T Premial 13 571 T Reggie 24 321 T Soliid 12 339 T Unistus 24 347 T Soliid 12 339 T Aara 23 803 T Soliid 12 339 T Viplala 24 721 T Sepapoiss 13 713 T Loori 24 537 T Unts 13 705 T Pillle-Riin 24 737 T Võrsik 13 639 T Hera 24 429 T Vallatu 13 671 T Hirmu 24 745 T Varus 13 617 T Stella 21 655 T Varus 13 617 T Hille 24 423 T Vahur 13 647 T Hessa 24 599 T Võrsik 13 639 T Huige 24 033 T 50

Jana Pehlak Karitsu Rantšo OÜ Kõpu talu OÜ Tori HK OÜ Topi Mõis OÜ Andressel AS Liis Ira Kalju Laiapea Maie Kukk Olustvere TMK Türi TMK Mustjõe Talu OÜ Karin-Juta Aarma Helges Talinurm Ande Arula Lilian Masing-Org Lilian Masing-Org Kaja Väärsi Tarmo Vain


51


52


53


54


55


56


57


58


59


AMPERA - Parim noorm채ra 2007 Foto: Krista Sepp

60


TORI TÕUGU HOBUSED 2007. AASTAL

EHS juhatus kehtestas 2007. aastal tori tõugu varsa toetuse, 500 krooni.

2006. aasta aastaraamatus tegi Andres Kallaste kokkuvõtliku ülevaate tori hobuste aretusprogrammidest, mis on aluseks olnud tori hobuse aretamisel. Tori tõugu hobuse kasvatajate eesmärgiks on säilitada tori tõugu hobuse genofond, tegeleda tõu täiustamise, propageerimise ja väärtustamisega ning tagada tori hobuse konkurentsivõime säilimine võrreldes samaväärsete hobusetõugudega.

• põlvnemine tori tõugu, peatõuraamatusse kantud vanematest

Varsatoetuse tingimused:

• isa peab olema tunnustatud sugutäkk • varss peab olema karjas vähemalt kuus kuud Väljamaksmist alustatakse peale riigipoolse aretustoetuse selgumist. EHS on varunud külmutatud spermat täkkudelt HIIRIK, AILUR, VÕRSIK.

Seltsi tunnustati tori tõu kui ohustatud tõu säilitajat 27. aprillil 2004 (VTA, 27.04.2004, nr. 229).

Üleriigilistel jõudluskatsetel Tori Hobusekasvanduses tunnistati parimaks täkuks tori universaalse suuna täkk ARAMIS III (isa Albion 13 627 T, kasvataja Merit Õunapuu, omanik Konuvere Tall OÜ). Tori ratsaspordihobuse aretussuuna parim täkk oli CAMBRINIUS (isa Casanova, kasvataja Andres Kallaste, omanik Rebeka Luhaste). Reservvõitja-täkk oli Tori Hobusekasvanduse LÜÜBEK (isa Lakmus 13 575 T).

Tõuraamat Tori hobuste kasvatajate haruseltsi kuulub 28.03.08 seisuga 150 tori hobuse kasvatajat ja omanikku ning neile kuulub 848 tori tõugu hobust. Suuremad tori hobuse kasvatajad: Andres Kallaste (71), Hillar Kald (52), Tori Hobusekasvandus (53), Jüri Somelar (28), Aldo Vaan (27), Konuvere Tall (32), Elle Mässak (24), Kalju Laiapea (23), Ute Wohlrab (20+1), Ene Lipping (16), Heimtali Hobusekasvandus (10) jt.

Märadest tunnistati parimaks märaks Jüri Somelari kasvatatud tori universaalse aretussuuna mära AMPERA (i. Arhippos) ning reservvõitja CINTANA (i. Casanova, kasvataja ja omanik Andres Kallaste).

Tori tõugu hobuste tõuraamatu andmetel on tori tõugu tõupuhtaid hobuseid kokku 1097, neist: peatõuraamatusse või tõuraamatuse kantud MÄRASID - 399

7. juunil toimusid Toris rakendihobuste sõidu- ja veo-katsed ning tori hobuse propageerimiseks toimus rakendite vigursõit. Tori hobusetõu propageerimine toimus laialdasemalt karikasarja TORI HOBUNE 2007 kaudu.

peatõuraamatusse või tõuraamatusse kantud TÄKKE - 49

Parimad võistluspaarid TAKISTUSSÕITUDES:

tõuraamatu põhiosasse kantud NOORHOBUSEID ja RUUNASID - 675

Pärna talust - 4 a. St täkk Hermelini järglane HALBAREX, sõitja Gea Kiudorf

Peatõuraamatusse kantud tunnustatud tori tõu-gu sugutäkke on 24. Lisaks kasutatakse tõule tunnustatuid, programmiga lubatud tõugudest täkke: • holsteini tõugu

CASANOVA 13 581 T CARRY´s SON 13 611 T

• hannoveri tõugu

HERMELIN 13 549T FUKS 13 601 T

5 aastastest PREMIER (i. Pilger), sõitja Katrin Kai Raid vanemate hobuste klassis PHILIP (i. trakeen Poroh), sõitja Maila Kukk

(kasvataja Ülar Raudsepp, omanik Sergei Bõstrov)

KOOLISÕIDUS edukamad: noorhobuste klassis HOMER (i. Hermelin), sõitja Kaisa Kajo

2007. a. kanti tori tõugu hobuste tõuraamatusse: • täkke - 11

8 T UNH ja 3 T RSPH

• märasid - 29

9 T UNH ja 20 T RSPH

(kasvataja Klaire Rannamets)

vanemate hobuste klassis oli kaksikvõit, võrdsed tulemused saavutasid

Prioriteediks tori tõu genofondi säilitamisel on olnud tori universaalse hobuse aretus, mis hõlmab põhiliselt seni ka riigi poolt tunnustatud keskkonnatoetusega toetatud tori tõu osa. Universaalse suuna täkkude laialdane propageerimine ja soodushindade kehtestamine on viimasel aastal leidnud poolehoidjaid ja selle kinnituseks on ka fakt, et üks enam paaritanud täkke on universaalse aretussuuna esindaja AILUR 12 391 T (registreeritud 11 paaritust).

KISSINGER (i. Krahv), sõitja Tiina Lillemägi (kasvataja Marika Keskküla, omanik Õie Malmberg)

HENDI (i. Heik), sõitja Kaidi Vendla

(kasvataja Aravete ÜM, omanik Ulvi Rosenberg)

Tõu parimad hobused olid esindatud näitusel TÕULOOM 2007. Parima tõulooma kasvataja karika, mille oli välja pannud Veterinaar ja Toiduamet koostöös ETLLga sai tori hobuse kasvataja Jüri Somelar.

61


2007. aastal paremad tori tõugu hobused ratsaspordis on Ratsaspordi Liidu andmetel: KOOLISÕIT 1. 5. ERL edetabelis OXFORD (i. Orderstern xx) (kasvataja Andres Kallaste, omanik Angela Griffel) 2. 8. ERL edetabelis ZÄZ (i. Zapal xx) (kasvataja Marika Keskküla, omanik Nancy Himma-Mantsik)

3. 11. ERL edetabelis PALLADION (i. Premium) (kasvataja Hugo Vaino, omanik Tondi RSK)

TAKISTUSSÕIT 1. 26. ERL edetabelis OPAAL (i. Omer xx) (kasvataja Tiit Talve, omanik Konuvere Tall OÜ, esindaja Merit Õunapuu)

2. 32. ERL edetabelis CASTRO (i. Casanova) (kasvataja Andres Kallaste, omanik Erle Hermann) 3. 59. ERL edetabelis PÄRN (i.Premium) (kasvataja Andres Kallaste, omanik Tika Talu, esindaja Kalvar Ige)

TORI TÕU MINEVIKUST JA OLEVIKUST Alles tähistasime vabariigi 90-ndat aastapäeva. Kõik me olime uhked ja tänulikud vanavanemate poolt vabadussõjas saavutatud võidu eest. Senini on unustuse hõlma vajunud teadmine hobuse rollist selles meile tähtsas sõjas, eeskätt rõhutaksin tori hobuste (tolajal tori-roadsterite) erilist tähtsust. Kui 1918. aastal hakati formeerima eesti väeosasid, siis võeti sinna põhiliselt eesti mehi, kes ei olnud teeninud ega teinud koostööd tsaari valitsusega, ega ka baltisakslasi. Nii ka hobustega, parimateks loeti sõjaväes tori hobuseid. 1919. aastal andis Põllutööministeerium järgmise ülevaate: „Hobusekasvatuse alal tuli võidelda lõpliku hävingu vastu Eestis. Kõik paremad hobused ja pea kõik sugutäkud olid mobiliseeritud. Nii ka suur osa Riigi Tori hobusekasvanduse sugutäkkudest. Ei olnud enam täkkusid, kellega märasid paaritada. Hobusekasvatuse peavalitsuse ettepanekul otsustati valitsuse poolt vabastada sõjaväkke võtmisest Tori sugutäku HETMANI järeltulijad esimeses ja teises põlves, tori täkkudega paaritatud märad ja Põllutööministeeriumi poolt märgitud suguhobused. Tori hobusekasvanduse sugutäkkude kättesaamiseks, mis sõja ajal kaduma läinud, algatas Peavalitsus tülikat ja aeganõudvat otsimise tööd. Neid oli osa

MIMI-LEE 1559 TA perekonna jätkaja, Tori Hobusekasvanduse mära AROONIA 20 367 T (i. Aaker 9969 T - e: Helbe 15 059 T)


jäänud Lätimaale, osa langenud enamlaste kätte, osa olid ära viinud vene valged väeosad ja Balti pataljon, osa mobiliseeritud Eesti väeosadesse. Neist täkkudest tuli katsuda riigile päästa, mis võimalik.“

Tori hobuse kujunemine 1856. aastal tööd alustanud Tori Hobusekasvandusele pandi alus mõneti juhuslikult ja see meenutab teatud mõttes 1990-ndate alguses toimunud maade erastamist Eestis. Nimelt oli Liivimaa rüütelkond rentinud lambakasvatuse (meriino lammaste) arendamiseks Vene kroonult Tori mõisa. Rendileping lõppes 1856. aastal. Kuigi meriino lammaste kasvatamine Eesti tingimustes ei andnud tulemusi, ei tahtnud rentijad loobuda mõisast ja maadest, taotleti keisrilt rendilepingu pikendamist. Ettekäändeks toodi asjaolu, et kohalik eesti hobune on hävimisohus. Tema säilitamiseks olevat vaja asutada hobusekasvandus. Et rentijad ega kasvanduse juhid ei olnud eestlased, siis alguses tegeleti mõned aastad eesti hobuse parandamisega, kuid üsna varsti see unustati. Hakati rohkem tegelema sellega, mis oli kasulikum. Seda soodustas ka teadmatus aretusest ja omanikutunde puudumine. Eriti hästi mäletavad meie kaasaegsed sama suhtumist okupatsiooni aastatel 1940 -1990.

Edukaim tori hobune spordis, täkk OPAAL, kasvataja Tiit Talve.

keskmiste ja väiketalupidamiste nõuetele vastavat põllumajanduslikku hobust, kellel vajalik tüsedus ja jõud, avar ja kiire liikumine ja ning vastupidav pikkadel sõitudel ja vedudel, vaid anda ka sõjaväele ratsarivihobust“. Kuni 1933. aastani oli tori suguhobustel üks suguraamat, 1933. aastal avatakse 2 suguraamatu osa: TA - tüsedamate tori hobuste ja TB - kergemate tori hobuste tarvis. 1930. aastate keskel toimus teataval määral aretuseesmärgi muutus, mis oli seotud kahe asjaoluga: 1. Sõjaministeerium uue Hobusekasvanduse seaduse kehtima hakkamisega 1936. aastal. Ei olnud enam vajadust tori hobuse aretuses silmas pidada sõjaväe ratsahobuste produtseerimist, vaid eelkõige sõjaväe voori ja suurtükiväe nõudeid (Tori hobuse aretus I, lk 59, Viljandi 1939). 2. Üha arenev talumajapidamine ja seoses uute maade kasutuselevõtmisega talude arvu suurenemine, andis sotsiaalse tellimuse tori raskematüübilisele hobusele.

Tori tõu kujunemine sai alguse rahvusliku ärkamisaja lõpuperioodil, 1890. aasta alguses, kui eestlastest talunikud vajasid oma tallu hobust, kes vastaks nende nõudmistele. Kuuldused, et Sangaste mõisa omanikul, krahv Bergil on norfolk-roadsteri nimega sugutäkk Hetman järglased, kelle järglased sobivad taludesse, viiski selleni, et talunike nõudmisel toodi täkk Torisse. Alguses rendile, kuid hiljem talunike nõudmisel osteti kasvandusele täkk päriseks. Alates tema järglastest hakati Toris aretatavat tõurühma kutsuma tori-roadsteriteks. Vale oleks arvata, et sellest perioodist alates tori hobuste populaarsus tõusis. See suurenes küll talunike hulgas, kuid suurpõllumeeste ja mõisate omanike vahel puudus üksmeel ja nemad kasvatasid põhiliselt võõrtõuge.

Olenemata sellest, et mehhaaniline veojõud suurenes, oli hobustest põllumajanduses puudus. 1936. aastal oli Eestis hobuste arvukus 215 910 ja majapidamisi ligi 150 tuhat. Hobuste puudujäägi korvamiseks soosis riik raskema põllutööhobuse aretust. Riik suunas suurema osa toetustest täkkude impordiks, Soome täkkude ost eesti hobusetõule, postjeebretooni täkkude ost tori tõule ja ardenni täkkude ja märade ost eesti raskeveohobustele. Kuigi paljud tori hobuse kasvatajad olid selle vastu, oskas riik väga oskuslikult oma eesmärgid ellu viia. Peamiselt teostati seda läbi riikliku Tori Hobusekasvanduse, kus paiknes enamus sugutäkke. Aretust suunati paaritustasude ja tõuraamatusse kandmiste kaudu raskema tori hobuse poole.

Mihkel Ilmjärve andmetel (Tori hobuste aretus I; Viljandi 1939) esines mõisates enne Eesti omariiklust 22 hobusetõu esindajaid. Sihikindla ja uue hoo sai tori hobuste (tori roadsterite) aretus pärast Eesti iseseisvuse väljakuulutamist. Juba 1919. aastal asutasid erksamad tori hobuse kasvatajad Viljandimaal Viljandi Hobusekasvatajate Seltsi, mis 1920. aastal sai üleriigiliseks Eesti Tori Roadsteri Hobusekasvatajate Seltsiks. Tähelepanuväärne on just see, et seltsi algatus ei tulnud kuskilt kõrgemalt ega kelleltki suuremalt. Selts alustas väga edukalt tööd ja juba 1921. aastal Põllutööministeeriumi soovitusel ning organiseerimisel moodustati Eesti ardenni ja Eesti maahobuse kasvatajate seltsid. Omariikluse algusest kuni 1936. aastani oli tori hobuste aretuse sihiks „anda mitte ainult meie suur-,

Peale Eesti annekteerimist 1940. aastal toimus tori tõu aretus edasi raskema põllumajandusliku hobuse suunas, aluseks 1936. aastal vastu võetud aretusprogramm. Aretustöö oli tulemuslik. Tori

63


hobused olid nõutud nii Eesti NSV-s kui ka üle Nõukogude Liidu. 1950. aastal NSVL Põllumajandusministeerium kinnitas tori hobusetõu parandajaks hobusetõuks. Seda on tänapäeval ekslikult ka väljendatud kui tõu tunnustamise aastat, õnneks see nii ei ole. Tori tõu tunnustamine toimus põllutööministri poolt 1925. aastal kui „tori-roadsteri“ tõunimi muudeti „tori“ tõunimeks.

paljudes majandites tori hobuste vähendamisega. Kokkuvõtteks sellest perioodist. Võõra võimu all me säilitasime oma rahvusliku uhkuse, tori hobuse, kes oli kindlasti kõige kasulikum tõug Eestis. Säilitasime tori hobuse, kuid kaotasime tori hobuse kasvatajaomaniku. Kõige raskem periood tõule algas Eesti taasiseseisvumisega. Tõufarmide lagunemine, üldine maaelu ja põllumajanduse langus, hobuste tagastamine kunagiste omanike järeltulijatele jne. Ligi pooled talud lõpetasid oma tegevuse juba mõne aasta pärast. Hobustele ei olnud lihtsalt veel kohta talus ega maaelu edendamises ja XXI sajandisse astusime tori hobuse kui ohustatud tõu kasvatajatena. Tõule aretussihte rajades pidime jälle tagasi pöörduma tori hobuse aretuse ajaloo juurde. Kui me seda arvestame, võime julgelt väita - tere tulemast!

1950. aastal tehti NSVL Põllumajandusministeeri umi poolt ettepanek parandajale tõule anda uus nimetus ja nimetada tõug eesti rakkehobuseks. Õnneks sellele ohule suudeti vastu hakata. Sellise raskema tüübi nõudlus kestis ENSV kolhoosides ja sovhoosides teatud määral 1960. aastateni. Seoses põllumajanduse mehhaniseerimisega ja majandite liitmisega tööhobuste osatähtsus põllumajanduses langes kiiresti. 1970. aastate alguses oli 75% Eesti hobuste arvust tori hobused ning kõige tulutoovam kasvatuse eesmärk oli tõuhobuste müük teistesse NSVL piirkondadesse, vähesel määral kasutati raskema tüübilist hobust farmi- ja põllutöödel. Tori tõugu hobuseid kasvatati põhiliselt neis majandites, kus eestvedajana, spetsialistina või tallimehena töötasid inimesed, kes olid üles kasvanud eesti taludes koos tori hobusega. Tori hobuse aretuses on alates Hetmani kasutusest peaeesmärgiks olnud Eesti oma riigi turg, nõudlus hobusele, siis NSVL tingimustes, kus üheltpoolt oli võimalus müüa hobust teiste tõugude parandajaks, kuid samal ajal vähenes Eesti sisene nõudlus üheskoos eestlaste maakultuuri ja identiteedi kadumisega. Ühtegi tõugu aga ei saa aretada arvestades ainult välisturu nõudeid ja nii oli 1976. aastal tulemuseks see, et vabariigi sisene nõudlus puudus, N. Liidu sisene turg oli vähene ning ühe päevaga sõlmiti Saksamaaga ostu-müügitehing 147 tori tõugu hobusele vanuses 3-6 aastat. Tõuhobuse hinnaks kujunes 500 rubla.

Artikli kirjutamiseks oli kaks põhjust - esiteks põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmisega toimuv ja teiseks - tekkinud problemaatika seoses tori tõu ja Tori Hobusekasvandusega. Olles tõuaretuses ja hobusekasvatuses tegevad pikemat aega, näeme kuidas viimasel aastakümnel riik ja tõuaretajadkasvatajad üksteisest kaugenevad. Arvame, et seaduse eesmärgiks on kindluse andmine nii tõuaretajale kui ka riigile oma eesmärkide tagamiseks ja seda mitte ainult tänaseks, vaid ka tulevikus. Mitte nii, et meie (riik) ütleme, teie (aretajad) täidate ja vastutate. Kui aretajad võtavad vastu aretusprogrammi kümneks aastaks ja see on tunnustatud riigi poolt, siis see peaks kehtima 10 aastat. Mitte et iga paari aasta järgi muudetakse ja täiendatakse, vastavalt seaduste muutmistele. Seaduste parandused peaksid tulema läbi tunnustatud ekspertide analüüside, mitte meie riigiasutuste kabinettidest toetudes hobusekasvatuse analüüsil Sloveenia kogemustele või Põhjamaade soovitustele. Igal tõul on oma aretuse ajalugu ja seda tuleb tõu aretuse-säilituse juures arvestada. Seejärel lisame kogemused mujalt maailmast ning otsustame.

1970. aastaks olid tõus kadunud tõusisesed tüübid ja tõug kujunenud raskeks sammuhobuseks. Juba 1930. aastal ütles Mihkel Ilmjärv, kes oli Tori Hobusekasvanduse juhataja ja Põllutööministeeriumis hobusekasvatuse eriteadlane, et sammuhobustele on vaja vahetevahel kiirushobuse verd lisada, et suurendada energiat ja vastupidavust (Meie hobune 1929-1930, lk 215).

Tori tõug ja selle tulevik on autorile eriti südamelähedane, sest seda tõugu kasvatasid nii tema vanaisa kui isa ning kasvatavad pojad. Olles kaitsnud väitekirja tori tõu aretusest, olen veendunud, et tõugu säilitatakse edaspidigi aretajate ja riigi koostöös.

1973. aastal võtsid tori tõu kasvatajad vastu uue aretusprogrammi, kus rõhutatakse tori hobuse kahesuunalist aretust. 1970. aastate lõpus ja 1980. alguses nõudlus tori hobuste järgi suurenes järsult Nõukogude Liidus. Kas oli selle põhjuseks „külma sõja“ kõrgperiood või midagi muud, kuid majanditele anti ranged korraldused märade paaritamiseks ja nõuti müügiplaanide täitmist. Enamik häid tõuhobuseid oli kahe aastaselt müüdud. 1980. aastate keskpaigas enam ranget plaanimajandust taga ei aetud ning et hobusekasvatuse tulu,võrreldes teiste loomakasvatusharudega, oli minimaalne, siis alustati

Andres Kallaste

64


EESTI RASKEVEO TÕUGU HOBUSED EESTI RASKEVEO TÕUGU VARSAD 2007 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

EKSANTA ELSA EXSTASY HALDJAS HEERA HÄMARIK KAGI KARANT KARRA KASANNE KASPER KASPIA KATI KAUR KEIRA KENTER KETA KILLU KLEIO KONDOR KORALL KRAFT KRANDE KRANDO KULLER NAPOLEON NOVELLA VAGABOND VESTA VIIRA

M M M M M M M T M M T M M T M T M M M T T T M T T T M T M M

p.raudjas raudjas kõrb raudjas h.raudjas raudjas raudjas raudjas raudjas raudjas raudjas raudjas kõrb raudjas raudjas raudjas raudjas raudjas kõrb raudjas raudjas raudjas kõrb raudjas kõrb h.raudjas kõrb raudjas t.raudjas raudjas

04.04 02.07 16.10 08.06. 10.06 08.06. 12.05 25.03 17.06 12.06 31.05 18.06 25.05 03.08 14.04 09.06 27.09 23.10 05.07 14.04 10.06 10.06 15.03 05.06 27.10 18.06 29.05 03.07 25.06 23.07

Ekstron 2179 ER Ekstron 2179 ER Ekstron 2179 ER Härold 2181 ER Hospadin 2177 ER Härold 2181 ER Kaspar 2173 ER Kaspar 2173 ER Kaspar 2173 ER Kaspar 2173 ER Kaspar 2173 ER Kaspar 2173 ER Kaspar 2173 ER Kaspar 2173 ER Kuningas 2184 ER Kaspar 2173 ER Kaspar 2173 ER Kaspar 2173 ER Kaspar 2173 ER Kuningas 2184 ER Kaspar 2173 ER Kaspar 2173 ER Kaspar 2173 ER Kaspar 2173 ER Kaspar 2173 ER Naksur 2137 ER Naksur 2137 ER Vadis 2171 ER Valmet 2186 ER Vadis 2171 ER

XIII EESTI RASKEVEOHOBUSE PÄEV

Eksi 6197 ER Telgi 5958 ER Vaasa 5985 ER Kalli 6264 ER Aseri ER Ellu 6249 ER Tinna 6214 ER Nirka 6046 ER Eskera 6266 ER Neemi 6215 ER Eera 6269 ER Erka 6251 ER Emti 6259 ER Kai 6256 ER Neidi 6241 ER Evrika 6277 ER Veemi 6281 ER Vermi 6240 ER Edita 6276 ER Wemby 6261 ER Nolla 6207 ER Estafeta 6268 ER Vaade 6236 ER Veida 5936 ER Edita II 6271 ER Eti 6213 ER Evita 6280 ER Hara 6233 ER Nikita 6257 ER Nokia ER

Ande Arula Kersti Känd Ande Arula Jüri Pertel Tiina Piirmets Jüri Pertel Urmas Soosalu Andres Supp Andres Supp Andres Supp Andres Supp Andres Supp Andres Supp Tarmo Saarpuu Viktoria Kaasik Andres Supp Andres Supp Andres Supp Tarvo Kuusalu Viktoria Kaasik Andres Supp Andres Supp Andres Supp Andres Supp Andres Supp Toomas Põder Hannes Kivil Saija Huttunen Vaike Talu Johanna Rekola

Parima noore mära tiitli sai ELEONORA (i. Ekstron 2179 ER), kasvataja Viktoria Kaasik, omanik OÜ Lendermäe (esindaja Sanna Turu). Parima noore täku tiitel omistati täkule VAPPER (i. Vezdehod), kasvataja Andres Supp, omanik Airi Perkmann.

Raskeveohobuse kasvatajate päevade korraldamine sai alguse 1995. aastal, kui tolleaegne Kaiu mõisa mõisaproua Marika Vartla kutsus raskeveohobuse kasvatajaid Raplamaale. Raplamaa eesti raskeveohobuseid võis siis kokku lugeda ühe käe näppudel ja tõu propageerimisega tuli algust teha. Rahvast kogunes palju, viidi läbi võistlusi Mõisaproua auhindadele ning tõuhobuseid esitati käekõrval ja rakendisõidus, tegemata ei jäänud ka maksimaalvedu.

Tunnustatud täkkudest valiti parimaks Ande Arula kõrb täkk EKSTRON 2179 ER ning märade hulgast sai tõu etaloniks mära NEIDI 6241 ER (i. Naksur 2137 ER), kasvataja Silvia Keskküla, omanik Viktoria Kaasik. Maksimaalveos oli parim Kersti Kännu raskeveohobuste kasvandusest Kõrgekalda talust Vändra vallast pärit ERELE (i. Ekstron 1925 ER). Võisteldi ka rakendite sõidus ja harrastati tünnisõitu meelelahutuseks. Pealtvaatajatele pakkusid elamusi Urmas Saks Tartumaalt- kes eesti raskeveohobustest kokku pandud kahehoburakendiga tutvustas rakendisporti ning Pille-Riin Sarv, kes esitas koolisõidu kava täkuga Kevin.

Kui vahepealsetel aastatel on raskeveohobuse kasvatajad kohtunud traditsiooniliselt Virumaal, siis 2007. aastal otsustati tõu levikuga kaasa minna ning oma hobuseid võrrelda Pärnumaal, Sauga vallas Kiisa külas Viktoria Kaasiku Nurmenuku Puhkekeskuses 13. augustil. Näitusel esitati 22 eesti raskeveohobust.

Eesti raskeveohobuste hindamis- ja tõukomisjon tunnustas tõule kaks täkku :

65


VALMET 2186 ER raudjas s. 2003 i. Virko 2174 ER, e. Killu 6097 ER kasvataja Karin-Juta Aarma omanik Vaike Talu, esindaja Vambola Bakhoff KEVIN 2187 ER raudjas s. 2002 i. Kaspar 2173 ER e. Neidi 6241 ER kasvataja Viktoria Kaasik omanik Hüti Konverentsitalu OÜ, esindaja Pille-Riin Sarv Üritusel osales raskeveohobuste kasvatajaid Soomest, kus 2007. aastal asutati oma Eesti raskeveohobuste ühing. Tänutäheks meie hobusekasvatajatele toodi Soomes paikneva täku Vadis 2171 ER raamitud foto.

Täkk KUNINGAS sammumas tallide poole.

XIII EESTI RASKEVEOHOBUSTE PÄEV

66


67


68


Haruseltsist ja tõuraamatust arvudes Eesti raskeveohobuse kasvatajate haruseltsi kuulub 34 hobusekasvatajat. Hobuseid on kõige enam IdaVirumaal (77), järgnevad Pärnumaa (18), LääneVirumaa (12), Harjumaa (9) jt. 01.01.2008 oli eesti raskeveo tõugu hobuseid Eestis 214, sh. märasid 148, täkke 43 ja ruunasid 23. Populatsioonis on 120 kolmeaastast või vanemat mära. Peatõuraamatusse on kantud 76 mära ja 7 täkku. Tõus on tunnustatud täkud:

Saija Huttunen ja HARA, Soomes.

EKSTRON 2179 ER EMIIR 2175 ER KASPAR 2173 ER KEVIN 2187 ER, KUNINGAS 2184 ER NAKSUR 2137 ER VALMET 2186 ER

Ühingu tehtud hobuste registreerimise tulemusena on aasta 2007 lõpuni ”leitud” Soomest kokku 24 eesti raskeveo tõugu hobust, kellest 5 on sündinud Soomes. Tunnustatud sugutäkke on 2, täiskasvanud märasid 8 ja ruunasid 10. Alla 2-aastaseid sälgusid on 4. Eelnimetatud hobustest on ainult osa registeeritud Suomen Hipposes, kuid soovime registreerumist suurendada teavitamise ja infomaterjali jagamise abil. Ühing on võtnud kasutusele ka kakskeelsed (eesti-soome) paaritus- ja sünnitunnistused, millega Soomes sündinud puhtatõulised eesti raskeveo varsad registreeritakse Suomen Hippose külmavereliste tõugude registrisse ja kantakse ka Eesti Hobusekasvatajate Seltsi eeltõuraamatusse.

2007. aastal sündis 30 eesti raskeveo tõugu varssa, neist kaks Soomes. Tartu sügisnäitusel, kus korraldatakse Eesti Tõuloomakasvatajate Liidu poolt suurim tõuloomade näitus, anti parima eesti raskeveohobuse kasvataja karikas 2007. aasta töö eest Viktoria Kaasikule.

Enamik Soomes elavatest eesti raskeveo hobustest on eraisikute käes ning ühel omanikul on maksimum 3 raskeveo hobust. Mõni hobune on kasutuses ainult suguloomana, mõni töötab ”professionaalselt” metsatööl palgivedajana või turismiüritustel tõllahobusena. Mõni teenib ratsakoolis tunnihobusena ning esineb maakondlikul tasemel võistushobusena kooli- ja takistussõidus.

RASKEVEOHOBUSE KASVATAJAD SOOMES Grupp soomlasi, eesti raskeveo tõugu hobuste omanikke asutas Eestin Raskaat Vetohevoset ry. (Eesti Raskeveohobuste Ühing) Joensuu linnas 15.04.2007.

Eesti Raskeveohobuste Ühingul on Soomes liikmeid 20. Lähitulevikus soovime arendada tõu aretustööd Soomes, korraldada näitusi ja üritusi hobuste kandmiseks EHSi tõuraamatusse, suurendada ühingu liikmete arvu ning teha mitmekülgset koostööd EHSiga.

Ühingu tähtsamaks eesmärgiks on lisada teadmisi eesti raskeveo tõugu hobusest ning tuua raskeveohobuseid nähtävale erinevatel hobuüritustel. Eesmärgiks on leida Soome imporditud ja siin sündinud eesti raskeveo tõugu hobused. Ülesande teeb keeruliseks see, et siiamaani polnud kohustust registreerida imporditud hobuseid Soome Hobusekasvatajate Seltsis (Suomen Hippos). Soome on imporditud päris mitmeid eesti raskeveo tõugu hobuseid 90-ndate lõppus, koos paberitega või ilma paberiteta. Sellel aastatuhandel on raskeveo hobuseid Soome toodud vähemal määral. Mõned hobustest olid juba eakamad ja praeguseks juba surnud. Teisest otsast on aretustöö käivitunud ilusasti. Nõudmine eesti raskeveo hobuste järele on kasvanud koos soomlaste tutvumisega tõuga. Eriti oleks turgu natuke vanematel, juba rakendi- või ratsahobuseks välja õpetatud hobustele.

Vahel küsitakse, mis see asi on, mis soomlasi eesti raskeveo tõugu hobuses köidab? Omalt poolt võin öelda vaid, et eesti raskeveo hobune on äärmiselt ilus. See on tugeva konstitutsiooni ning suurt jõudu näitava välimusega hobune, kellel on leebe iseloom. Hobusel on renjas laudjas, sõrgatsitutid ja hoogne liikumine. Mitmekülgsed kasutuseeldused on võrratud. Sellisest hobusest on hobiratsutamiseks või -rakendiks enam kui piisavalt. Kas hobuselt saab üldse enamat nõuda? Johanna Rekola Eesti Raskeveohobuste Ühing Soomes asepresident

69


TRAKEENI HOBUSED HEIMTALIS Foto: Lauri Kaaviste


TRAKEENI TÕUGU HOBUSED TRAKEENI TÕUGU VARSAD 2007 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

AKORD BLISANDRA EHATÄHT FERA FERRARA FIX HISTORY IBIZA KALIMERA LISANNA MADONNA MATRJOSHKA NESTA OLLI OPKA ORESTES ORLANDO PARLAMENT PAROODIA PATWYND PEPSICA PERLON PIQANT PIRUETT PORSCHE POSEIDON PRADA PRALINEE PRAMONA PRAID PRINCELLE RAVENNA ROMERO TABASCO TURBO VANILLA

T M M M M T M M M M M M M M M T T T M T M T T T T T M M M T M M T T T M

kõrb kõrb raudjas kõrb raudjas kõrb raudjas m.kõrb t.kõrb m.kõrb must t.kõrb must kõrb kõrb must kõrb raudjas t.kõrb t.kõrb hall t.kõrb t.kõrb raudjas kõrb kõrb raudjas raudjas m.kõrb m.kõrb t.kõrb raudjas t.kõrb hall m.kõrb kõrb

24.03 15.03 26.05 18.05 27.04 17.03 08.05 18.05 23.04 29.03 10.03 22.05 04.04 20.03 20.04 05.07 08.03 22.04 12.05 05.07 21.02 02.03 05.09 09.04 21.04 12.02 13.06 14.03 18.04. 27.03 05.03 23.05 01.05 18.03 06.05 18.05.

Ekkor Kateris 486 Reval 0130 Fransisco Lehndorff´s 0124 Prohvet 199 Palladium 476 Poison Kateris 476 Poison King Arthur 0103 Bambus Nelson ox 199 Palladium Kateris El Perico Lehndorff´s Prints Hot Patricius 0130 Fransisco Andros Peron Junior Poheem Ekkor Grand Prix Kateris Andros Lehndorff´s Kateris Ekkor Lehndorff´s Flipper Patricius Mangust Profit Andros

71

1797 Andromeda Berchta 1822 Epra 1804 Lucianella Forchalija 0952 Flamingo Hõbekiir 0081 India Kaita Lisette Millenna Mavritanija 0953 Hasoona 00265 Orlanda Ops 1808 Ophelia 1373 Olümpia Pampeero Patricia 0597 Parma 0602 Pepsi Perlafee 1441 Pavane 0693 Presli 1586 Philadelphia Praha Praia 0949 Printsess Pateetika 0944 Petra Printsess Hot 1813 Riviera 0950 Rodeesia Topa 0951 Tango 1800 Veega

Heimtali HK OÜ Maila Kukk Kaja Petrov Jaana Salumäe OÜ Anakard U.-Peeter Teemusk Malle Aava Katariina Luomanen OÜ Anakard Ülo Kiiver Heimtali HK OÜ Andres Kiive Maie Kukk U.-Peeter Teemusk Ülle Teemusk Roland Raik Heimtali HK OÜ Heimtali HK OÜ Kalju Laiapea Angela Noor Heimtali HK OÜ Heimtali HK OÜ Christel Käsper Heimtali HK OÜ Maila Kukk Anakard OÜ Heimtali HK OÜ Heimtali HK OÜ Anakard OÜ Neidi Puur Heimtali HK OÜ Mirje Särev Mirje Särev Andres Kiive Katrin Krindal Jüri Patune


72


73


74


75


Trakeeni t채kk ESSEN Foto: Krista Sepp

AFRICA - Parim noorm채ra 2007 Foto: Peep Puna

76


TRAKEENI MÄRAPEREKONDADE TUNNUSTAMINE

Märaperekondade süstematiseerimise alused Märaperekondade süstematiseerimise aluseks on võetud Trakeeni Liidu tõuraamatus esitatud põhimõtted. Perekonnale antakse tähemärk ja number ning selle alla lisatakse kasvataja või omaniku (koha nimi).

Eesmärk Märaperekondade tunnustamise eesmärgiks on väärtustada tõu aretuses silmapaistvalt olulise tähtsusega märasid. Märaperekonda kuuluvuse kohta tehakse kanne tõuraamatusse ning aretajatele kättesaadavaks põhjalik märaperekonna iseloomustus. Märaperekondade tunnustamiseks tegi suure eeltöö ära Kersti-Maie Alp ning kaasa aitas Mirje Särev. Meeldiv koostöö on olnud Saksamaal trakeeni märaperekondade süsteemi koostamisele ning nüüd edendamisele pühendunud proua Gabriela Kelleriga. Trakeeni märaperekondade tunnustamise töögrupp kohtus 21. septembril 2007 Tartus. Osalesid Eesti Hobusekasvatajate Seltsi trakeeni haruseltsi tõukomisjoni ja juhatuse liikmed, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadlased: professor Haldja Viinalass, emeriitprofessor Olev Saveli ja dotsent Heldur Peterson. Koosolekut juhatas Andres Kallaste.

Perekonnad tõus on grupeeritud tähtede järgi järgmiselt: T PEREKONNAD Originaal Trakehneni kasvanduse või sellega seotud märad. O PEREKONNAD Ida-preisi põlvnemisega märad. S PEREKONNAD Ülejäänud perekonnad / Poola põlvnemised, teiste aretuspiirkondade märad. E PEREKONNAD Baseeruvad inglise täisverelistel märadel. A PEREKONNAD Baseeruvad araabia täisverelistel märadel.

Märaperekonna tunnustamisel on aluseks võetud Trakeeni Liidu poolt 1985. aastal Saksamaal välja antud Trakeenide aretuse tõuraamatus (“Stutbuch der Trakehner Zucht” 1985, Hippos-Verlag, München) esitatud põhimõtted. Märaperekonna definitsioon sõnastati jägnevalt: märaperekond koosneb vähemalt kolmest otseselt suguluses olevast aretushobusest.

Eesti Hobusekasvatajate Seltsi poolt tõuraamatusse kantud märal tehakse perekonna kirje: Näide Perekond: Pampa T1B2 Vasalemma Hobusekasvandus. Märade perekondade kinnitamise juures arvestati, et andmed edastatakse Trakeeni Liitu ning need kinnitatakse ja avaldatakse III tõuraamatu köites.

Trakeeni tõu märaperekonnad Eestis

77


ARIADNE - s. 2001 i. Laheeb - e. Argentyna Janow Podlaski hobusekasvandus (Poola)

Foto: Angelika Ciesniarska ©

ARAABIA HOBUSTE HARUSELTS

tatsiooni vormistamist originaaltõuraamatu poolt. Paneks siinkohal taas hobuste ostjatele südamele, et ostes araabia täisverelist hobust väljastpoolt Eestit, tellige kindlasti eksportsertifikaat vastava tõuseltsi poolt, kus hobune arvel on.

2007 AASTAL

Aastal 2007 koondusid araabia täisvereliste hobuste kasvatajad EHS araabia hobuste haruseltsi. Esitati liitumisavaldus WAHOle (World Arabian Horse Organization), millele saadi positiivne vastus ja hetkel on Eesti Araabia Hobuste Tõuraamat liituva liikme staatuses. Täisliikme staatuse saamiseks peame välja andma oma esimese kirjaliku tõuraamatu ja saama sellele heakskiidu kõigi WAHO täisliikmete poolt. 2007. aastal tegeleti aretusprogrammi ja tõuraamatu pidamise korra väljatöötamisega. Käesoleval hetkel käib töö Veterinaar- ja Toiduametilt tõuraamatu pidamise õiguse taotlemiseks.

2007. aastal registreeriti Eestis 3 puhtatõulist varssa: VALENTINE Maie Kuke tallis, SAHARA Janika Mägil Reiu tallis ning AALIYAH Astra Nilgi tallis. Paaritusi on 2007. a. registreeritud 9. 2008. a. on plaanis korraldada esimene spetsiaalselt araabia hobustele mõeldud näitus. Hindama on palutud kogenud araabia hobuste treener ja kohtunik Hollandist. Head varsaõnne ja jätkuvalt häid aretusotsuseid 2008. aastaks!

Tänaseks on araabia hobuste haruseltsiga liitunud 11 inimest. Tõuraamatusse kantavaid hobuseid on umbes 50, veel mõned vajavad korrektse dokumen-

Astra Nilk

Foto: Renate Kaupmees

78

AALIYAH Foto: Ago Ruus


SHETLANDI PONIDE KASVATAJATELE

landi suvi ja vegetatsiooniperiood on lühike ja jahe, suurem osa aastast on ponide põhitoiduks madalakasvuline kanarbik ja islandi samblik. Shetlandi poni tihe, pikk ja vettpidav talvekarv, samuti võimas lakk ja saba on kohastumus tuulise ja vihmase ilmastikuga (aastane sademete hulk Shetlandi saartel on 990 mm). Tööhobune, keda on kasutatud nii veo-, kande- kui ka ratsahobusena. 19. sajandil, kui Inglismaal keelustati naiste ja laste tööjõu kasutamine söekaevandustes, hoogustus shetlandi ponide müük ja väljavedu saartelt kaevanduste tarbeks. Kuna müüdud ponide hulk oli pidevalt suurem kui sündinud ponide arv, sattus shetlandi tõug 19. sajandi teisel poolel hävimisohtu. Kui aastal 1820 oli shetlandi ponide arvukus saartel üle 10 tuhande isendi, siis aastaks 1870 oli see langenud juba alla 5 tuhande. Viimasel ajal on ponide arv Shetlandi saartel 1000 ringis.

10.11.2007 kohtusid Pärnumaal Raja talus üle tosina shetlandi ponide kasvataja või lihtsalt huvilise, kellele see väike, Raja talus isegi miniatuurne poni meeldib. Andrus Teemant rääkis palju ja mitte ainult oma ponidest, vaid ka tõust, standardist, tervisest, kasutusest. Otsustati shetlandi ponide kasvatajaid kutsuda ühinema oma seltsiks ning alustada teed selle tõu registreerimiseks tõuraamatus Eestis. Pöördutud on ematõuraamatu poole Inglismaal ning liitumiseks ei ole takistusi. Eelnevalt tuleb korrastada dokumentatsioon ning töö tunnustamiseks pöörduda Veterinaar- ja Toiduameti poole. Shetlandi poni kasvatajaid aitavad: Andrus Teemant (tel. 506 8666) ja Merit Õunapuu (tel.5615 2931).

1890. loodi Shetlandiponi Tõuühing: Shetland Pony Stud-book Society. 1891. aastal oli tõuraamatusse kantud 84 täkku ja 408 mära, kelle turjakõrgus oli valdavalt 86 kuni 100 cm. Shetlandi ponid jaotatakse kasvu järgi kahte rühma:

Raja talu peremees, Andrus Teemant ütleb, et shetlandi ponist lühidalt rääkida või kirjutada pole võimalik, kuid siinkohal siiski väike tutvustus. Shetlandi poni on vanim briti hobusetõug. Tõug on eksisteerinud Shetlandi saartel enam kui 2000 aastat. Väikest kasvu, toitumis- ja pidamistingimuste suhtes vähenõudlik, pikaealine, tugev ja vastupidav hobune, kes on välja kujunenud Shetlandi saarestiku karmides ilmastiku- ja toitumistingimustes. Shet-

shetland – turjakõrgus 34”-42”(87-107cm) minishetland – turjakõrgus kuni 34”(87cm) Tänapäeval on shetlandi poni ennekõike väike-laste, lõbusõidu-, tsirkuse- ja seltsihobune, maastikuhoolduses suurepärane muruniiduk.

79


MUUD TÕUD JA RISTANDID INGLISE TÄISVERELISED VARSAD 2007 1. BRETTY xx

M

raudjas

21.02

Wilawander xx

Beauty xx

Klaire Rannamets

ARAABIA TÄISVERELISED VARSAD 2007 1. VALENTINE

M

2. AALIYAH 3. SAHARA 4. APHRODITE

M M M

raudjas (hall) raudjas t.raudjas raudjas

17.07

Nelson (Nevskii) ox

Virginia ox

Maie Kukk

15.05 24.08 03.08

Germanec ox Caesar ox (Fi) Apolonas ox

Alora ox Sedula ox Zenia ox

Astra Nilk Janika Mägi Janika Mägi

Mary - Lu

Tiina Orover

Waleria Florida Heureka Franceska Fioretti Frantsila

Ülle Luik Ülle Luik Reet Proover Reet Proover Ants Herzmann

HOLSTEINI TÕUGU VARSAD 2007 1. ZINGA-ZANGA

M

kõrb

21.04

Caruso

HANNOVERI TÕUGU VARSAD 2007 1. 2. 3. 4. 5.

CABBALERO CABOCHON FIORELLA SILVESTER SIRLI

T T M T M

kõrb kõrb kõrb m.kõrb tumekõrb

25.04 25.05 27.04 23.03 14.05

Chance Chance Fuks Spartacus Spartacus

SHETLANDI PONI VARSAD 2007 1. JÕULUAR

T

2. KINGDOM BRUNEL 3. KLIKA 4. KRAHVINNA 5. RAJA BACCARA 6. RAJA BANUK 7. RAJA BERNANDO 8. RAJA BRANDO 9. RAJA ELTON 10. RAJA MERBELLA 11. RAJA MERLA 12. SILBERSEE`S WANNA 13. R

27.04

Jimmy Boy

Dublee

Sonja-Hilli Torn

T

kollane (hall) hall

12.04

Kardinal

Electric Heartbeat

Konuvere Tall OÜ

M M M T

t.hall hall raudjas v-p.-kirju

29.06 02.04 05.04 16.05

Kardinal Kardinal Berni Berni

Mati Org Tori HK OÜ Andrus Teemant Andrus Teemant

T T T M M M

must must h-v.-kirju h.raudjas hiirjas

04.04 30.05 24.06 14.07 23.05 20.06

Berni Berni Möhlenkamp´s Elvis Merlin v. Ellernbrook Merlin v. Ellernbrook Enrigue

Della Amigo Ricarda Möhlenkamp´s Fabietta Anuschka Raisa v.d. Ringel Raja Bretta Raja Bella Raja Berta Willemientie-N

08.06

Berni

M

Andrus Teemant Andrus Teemant Andrus Teemant Andrus Teemant Andrus Teemant Andrus Teemant

Möhlenkamp´s Gina

Andrus Teemant

Diandra Mistral

Probil OÜ

NEW FOREST TÕUGU VARSAD 2007 1. WINSTON

T

raudjas

13.07

Wilton´s Surprise

80


POOLVERELISED JA RISTANDVARSAD 2007 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

ABIGAIL M ALITA M AMON RA T ARMAGEDON T august T BERLINDA M BIBI - BERTA M BONITA M BRITNEY M CALIPSO T CARRERA M CHIN DE CLAY M CORNELIUS T EKSOOTIKA M EKSOOTIKA II M ELVIS T ERIK-FIDEL T FAUST T GUPITO T HANNA M HAPPY M HASOR T HERTSOG T HISABELLA M HOCUS HOGO T HOLLY - DOLLY M HOT SHOT T HOTTON T JAKOBSON T KAAREL T KARITA M KASKADA M KONTAKT T KRATT T KOIDU M LUXUS T LIPSI M LUISA M LURICH T MADONNA M MARAN M MAURUS T MAX T NAKSITRALL T NELLA M NELSI M OKI DOKI M ORLYMEJA M OSMAR T OTHILIE M PALLAS M ATHENE LITTLE PUMA T PALLO T PARZIVAL T PIIBE M PRECIOUS M

hall 01.06 t.kõrb 01.06 kõrb 03.05 kõrb 03.08 kõrb 02.08 kõrb 19.03 m.kõrb 24.05 tumehall 23.07 m.kõrb 10.04 m-v.-kirju 23.07 kõrb 13.04 raudjas 14.08 hall 02.04 võik 10.05 hõbekõrb 03.08 kõrb 06.05 raudjas 08.05 kõrb 18.08 raudjas 15.05 must 31.05 t.raudjas 12.08 kõrb 09.09 hall 28.08 hall 02.04 võik 22.05 kõrb 12.04 võik 04.05 võik 03.05 hall 08.05 t.raudjas 19.07 raudjas 06.03 kõrb 23.06 kõrb 21.09 raudjas 03.05 kõrb 14.07 kõrb 03.06 ahkmust 01.09 must 15.03 t.kõrb 07.05 kollane 07.05 helevõik 21.06 kõrb 07.05 raudjas-k. 18.04 hall 07.04 p.raudjas 20.03 t.raudjas 30.06. kollane 30.05 kõrb 07.06 kõrb 01.06 must 15.01 t.kõrb 14.08

Aiken 788 E Arti 13 605 T Anton Aristoteles MS Anton Briljant 13 623 T Raja Brandy Bordeaux 475 Pepper Terek JR

must raudjas hall p.raudjas hall

15.04 01.08 19.04 24.07 03.06

Odysseus Odesso Bolivar

Dorothea Väle Romy-Rengers Target Fascination Bella Cookie Press Nöbi Falabella Bonaly Camilla 1141 Amfora Chimera Palome Malli Romantika Milli Havanna T Nöpsi Enna Homila Fiffi Vaida 6178 ER Tevori Hally Finn Tamaara Arpa Seedy Nita Rosinante 3752 E Kadriina (Katariina) Katja Drama Doona Dolori rist. Zuzi-Maša Polly Macarena Gilda Inike V.D. Padbree Freezija Tuti Rumba 3763 E Musi Meesi Kolla Begaaria Tepsi 3940 E Gerby Cameja Elts 3381 E Casablanca Viola

Angela Noor Enn Ehastu Muhu Jaanalind OÜ Mariliis Kutsar OÜ Muhu Jaanalind Anu Kull Probil OÜ Arina Koppel Ülo Kiiver Valli Tammiku Meeli Lehtsaar Arja Hälinen Kairi Dräbtšinskaja Sirje Põldaru Annika Aalto Sirje Põldaru Siiri Taru Arina Koppel Kaili Kullamaa Raimond Sieberk Sirly Viirmaa Jüri Pertel Heidi Juursoo Kristi Jürissaar Sarje Ottis Malle Aava Katri Kuris Aili Kirst Kersti Känd Vahur Kuresson Elle Mässak Arina Koppel Andres Supp Rene Tarum Karin Pirs Aita Naanu Mati Karask Katrin Pirs Raili Märdin Sirje Põldaru Lui Remmelg Sonja-Hilli Torn Sonja-Hilli Torn Olustvere TMK Maie Kukk Maie Kukk Sirje Kiilits Aili Ruul Aira Viks Aili ja Kalvar Ige Reelika Laks

199 Palladium Pacheco 476 Poison Pacheco 475 Pepper

Kanni Hulda T Salome Lemme Marion

Berit Lehtsaar Lui Remmelg Laura Nahkor Lui Remmelg Liina Hõlpus

Casanova 13 581 T Orly Chin de Muze

Cassinio Elker teadmata Elker Ekstron 2179 ER Fuks Girilai 13 669 T Kullar Hipolit 13 715 T Haamor Hektor Finn Hornet Hektor Finn Hornet Hektor Finn Hektor Finn Junts Kaspar 2173 ER Kaspar 2173 ER Kaspar 2173 ER Kaspar 2173 ER Kaspar 2173 ER Ulanas Laasik 711 E Levantos I 13 595 T teadmata Larosell 13 655 T Musketär Mikk Maxen (Maksim) Maxen (Maksim) Nelson (Nevskii) ox Nelson (Nevskii) ox Nelson (Nevskii) ox

Opaal 13 697 T

Orly Chin de Muze

81


57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

RANKA RECORD RIKI RINNA ROMPUNA ROWEN RUMBA-ARMA RUUDI-ARMA TARZAN TIGRIS TORGEL TULLAMORE UPE VILLEM VON BRUNN V - FERRUM VANESSA WANESSA VEMBU WICHITA VUSSER Errera VIKI EURECA WICTORIA RADOON

M T T M M T M T T T T T M T T T M M T M T M M M M T

kõrb m.kõrb t.kõrb võik raudjas kõrb helevõik võik t.kõrb v.kollane võik t.kõrb raudjas raudjas kõrb t.kõrb hall võik raudjas kollane raudjas võik kõrb võik must raudjas

04.03 23.10 30.05 06.05 23.05 13.02 26.03 19.02 29.05 10.07 05.07 04.05 03.05 06.09 05.04 22.05 28.06 09.04 06.07 01.06 27.05 19.06 22.05 27.06 19.02 08.06

teadmata Rotser 742E Romeo 734 E Rannik 747 E Royalist Royalist Rosett 600 E Rosett 600 E Troll 775 E Trevor 739 E Trevor 739 E Troll 775 E Lepa Vinnetou Varus 13 617 T Virk 771 E Vallatu 13 671 T Wilton´s Surprise Vinnetou Wilton´s Surprise Vallatu 13 671 T Ekstron 2179 ER Vend Voitka Ekstron 2179 ER Warock Randeno

Foto: Lauri Kaaviste

82

Mahe Tihuse Turismitalu OÜ Redy Finn Alina Mnogolessova Veega Olev Ööbik Triina Andi Lember Versooria OÜ Anakard Versija OÜ Anakard Belene Mare Kalme Killu 6097 ER Mare Kalme Easy Baby Katrin Planhof Skott Madonna Ande Arula Possu Ande Arula Armi Reelika Laks Ulle - Vanessa 24 119 T Heino Leer Honda T Anne Grünberg Tanita Lilian Masing – Org Fifty - Fifty Türi TMK Diana Olena Vool Viiru 3740 E Märt Lukas Amore Mari Padar Roki 3574 E Aivi Varjund Tarapita 3819 E Ande Arula Tulma-Tuuli 3819 E Ande Arula Varsella Anne Lohk Taira-Triinu 3793 E Ande Arula Palla 24 279 T Hillar Kald Hibrahimma Ede Eerits


83


SÕIDU- JA VEOJÕUDLUSKATSETE KOKKUVÕTTEKS

täkk HOMEROS 13 679 T (i. Hopper 11 451 T) teist korda rajal. Pikem ettevalmistus katseteks andis hea tulemuse traavis ja sammus. Esmakordelt tonnise kelgu vedamine võttis korra nii sõitja kui hobuse mõtlema, aga koostöö sujus ning veotahet väljendab saavutatud maksimumtulemus.

2007. aastal katsetati Tori Hobusekasvanduse ringrajal ühte eesti tõugu täkku EKSELit ning üheksat tori tõugu hobust. Hobuste katsed algasid 1 km traavi distantsiga, kus hobune on rakendatud kindla raskusega kummiratastega sõiduvankri ette.

Tori tõugu vanemate hobuste kahevõistluses oli väljas kolm täkku ja üks mära. Jäneda Hobusekasvanduse PLIKA (i. Promenaad trak.) ning sõitja Helle Persitski olid parimad nii traavis kui sammus ning võitjakarikas viidi Jänedale. Marja Hietakorpi ja LENNAR 12 679 T (i. Lend 11 045 T) koostöös oli näha head ettevalmistust ning tulemseks teine koht. Sirly ja Arvo Viirmaa pere Häädemeeste vallast ei pidanud raskeks kuueaastase täku HIPOLIT 13 715 T (i. Honsul 13 529 T) katsetust. Traavidistantil korralik töö ja hea tulemus, kuid sammudistantsil seekord veel vähe jõuvarusid. Täkku Hipolit 13 715 T ja neljanda koha saavutanud täkku VÕRSIK 13 639 T (i. Võlur 12 087 T), sõitja Aavo Liplap ja omanik Terje Villems, oleks soovinud näha jõudluskatsetel paremas toitumuses, noortele hobusemeesteletreeneritele oli aga mõõduvõtt Toris kindlasti õpetlik.

Peale lühikest puhkust 1 km sammudistants vankri taha haagitud kindla raskusega väikese veokelguga. Mõlemat katset jälgivad-hindavad kolm kohtunikku, auhindamise aluseks on kindel punktitabel vastavalt distantsi läbimiseks kulunud ajale ning veokatsel veokelgu kaal ja läbitud katselõik meetrites. Kohtunike töö on hinnata hobust - tema liikumist, temperamenti, iseloomu, vastupidavust, koostöö- ja veotahet. Sama oluline on hobuse tervise jälgimine. Seekord näitasid end üle aastate parimast küljest tori tõugu vanemate hobuste kombineeritud kolmevõistlusest osavõtjad. 2006. aasta kolmevõistluse võitjapaar - Peeter Nurmik oma tori tõugu märaga AME 24 483 T pidi seekord tunnistama Tori Hobusekasvanduse hobuse LAKOONIKA ja sõitja Jaanus Kallaste üleolekut. Lakoonika isa on holsteini tõugu täkk Lakmus 13 575 T ja ema Tori Hobusekasvanduse üks kuulsamaid märasid - Aroonia 20 367 T (ei. Aaker 9969 T), sündinud 1999. aastal ning andnud tänaseks kasvandusele 4 varssa. Tüübilt on Lakoonika väga suurejooneline (turjakõrgus 174 cm) ning tugeva luustikuga (kämblaümbermõõt 22,5 cm) hea tori mära tõutüübiga hobune. Sõitja ja hobuse koostöö oli muljetavaldav. Traavidistantsi veatu sõit ja parim aeg (2 min. 40 sek.), sammus kulus ühe kilomeetri distantsi läbimiseks 6 minutit ja 55 sekundit, mis oli konkurentsitult parim tulmus. Peeter Nurmik ja Ame tegid igal alal tubli töö, veokatsel maksimumdistants, kuid mõned sekundid allajäämist nii sammus kui traavis andsid neile teise koha.

Tori tõugu noorhobuste katsete karika viis Valgamaale Kaja Väärsi, tema kollane täkk VAHUR 13 647 T (i. Varus 13 617 T) paistis välja hea, rahuliku iseloomuga, kuid vähene ettevalmistus viis tulemused tagasihoidlikumaks. Kindlasti oleks vajalik täkku veel kord katsetada. Eesti tõugu hobuseid esindas täkk EKSEL (i. Elkar 598E) Tori Hobusekasvandusest, sõitja Andrus Kallaste ning eelkõige esitati särav tulemus traavikatsel. Aeg 3 min ja 8 sek jääb vaid 10 sekundi kaugusele Taimi Usina ja EURO 767 E 2006. aastal saavutatud tõu rekordile. Seekord raskeveohobuse kasvatajaid oma hobustega väljas ei olnud, aga kiitma peab ikka väsimatut Enn Roobat Järvamaalt, kes oma ristandmäraga ARABELLA hästi esines.

Teine Järvamaa mees, Lembit Junja, oma kõrvi tori märaga HEDI 24 219 T on mitmeid kordi Toris katsetatud ning kõige parem on kindlasti Hedi liikumine traavis ja veotahe, neile kolmas koht.

Jõudu soovides ning kohtumisi Toris oodates Krista Sepp

Tori hobuse kasvatajad on alati vajalikuks pidanud universaalse tori hobuse katsetust ning sel aastal oli

84


85


RAKENDISPORDIST

XIII Eesti raskeveohobuste päev. Raskeveohobuseid ja rakendisporti propageerib Urmas Saks.

Ajaloost Hobuste vankri ette rakendamine on igivana komme. Antiik-Kreeka lahutamatuks osaks oli kaarikute võiduajamine. Hilisemal ajal oli hobusel suur tähtsus transpordis. Postitõllad ja muud uhked tõllad kuulusid kõrgklassi igapäeva elu juurde. Eestis on hobustega ikka kirikus käidud ja neid vankrite ja tööriistade ette rakendatud. Tänapäeval on hoburakendid leidnud kasutamist pulmadel ja muudel tähtpäevadel, samuti linnas Hansapäevadel, kui meenutatakse endisi aegu. Linnalastele pakutakse vankri ja saanisõite, et mäletada ajalugu ja et tänapäeva lapsed saaksid ettekujutuse hobuasjandusest.

Rakendisport sobib kõigile hobusetõugudele, nii ratsahobustele kui ka traavlitele.

Hobune Milline on siis hea rakendihobune iseloomult? Hea rakendihobune on tark, hästi koolitatud, heas vormis ja koostööaldis. Tõul ei ole tähtsust, kuid hea väljanägemine tuleb kasuks. Kutsaril peavad olema raudsed närvid, ta peab olema asjasse pühendunud ning tal peavad olema vanaaja hobusemehe kombed ja tavad. Rakendispordiks vajatakse siis hobust või poni ja kui küsimus on paarisrakendis, siis kahte sarnast hobust või poni. Lisaks veel vanker, rakmed, kutsar ja abimees. Abimees on inimene kes „ripub” vankri taga ja hoiab seda tasakaalus pööretel ja kurvides.

Rakendisport sai alguse Euroopast, kust levis Inglismaale, Ameerikasse, Austraaliasse, Lõuna-Aafrikasse ja Põhjamaadesse. Meie lähimad naabrid soomlased alustasid rakendispordiga 1986. ja 1987. aastal, kui toimusid esimesed rakendivõistlused Soomes. Eestis toimusid esimesed rakendivõistlused Saksa Ratsutamiskompleksis Luunja vallas Sirgu külas Tartumaal 2004. aastal Urmas Saksa eestvõtmisel.

Rakendivõistlused Rakendivõistlused koosnevad kolmest võistlusalast: koolisõit, mastikusõit ehk kestvuskatse, täpsuskatse.

Rakendisport - mis see on?

Rakendite koolisõit on võrreldav ratsutamise koolisõiduga. Kohtunikud hindavad allüüride vabadust, takti ja reeglipärasust, samuti rakendi ja kutsari ühtsust, tasakaalustatust, hobuste õiget asendit ja painet. Hindamine on sarnane koolisõidu

Kõige rohkem sarnaneb rakendisport ratsutamise kolmevõistlusega. Rakendisport nõuab palju kutsarilt ja hobuselt, kuid seda võib harrastada kes tahes, east, soost, vanusest ja suurusest sõltumata.

86


hindamisega, hobune peab olema tähelepanelik ja kuulekas kutsari märguannete peale. Alati hinnatakse rakendit kui tervikut, mitte hobuseid ja kutsarit eraldi. Maastikusõit ehk kestvuskatse on võrreldav kolmevõistluse krossiga. Maastikusõidu rada on 20-28 km pikk, see jagatakse viieks eri osaks, kusjuures iga osa peab läbima maääratud allüüris. Osad peab läbima etteantud kiirusel - ei liiga kiiresti ega liiga aeglaselt. Viimasel ehk E-osal peab läbima 8 erinevat takistust (puudest, kividest tehtud takistusi, veetakistusi jne.) Vankritega loomulikult takistusi ei hüpata, vaid neid läbitakse. Enne täpsussõitu läbivad kõik rakendid veterinaarkontrolli - mõõdetakse hobuste pulssi, hingamist ja üldist heaolu. Hertsog (raudjas) ja Hopak 13 455 T, omanik Jaan Polli. Foto: ?

Täpsussõit Viimane rakendispordi ala on täpsussõit. Täpsusrajal on läbimiseks nummerdatud takistused/väravad, mis on mahaaetavad ning nende laiuseks on vankrilaius +30 cm. Väravateks on koonused, mille peal on pallid. Vankri mõlemale poole jääb varu 15 cm - kui pall kukub, siis tulevad karistuspunktid.Täpsussõit otsustab tavaliselt kogu võistluse. Nüüd võisteldakse võistlusväljakul, mitte metsavarjus looduses, kutsarid on riietunud parimatesse riietesse ja hobustele on pandud uhked vankrid ja rakmed. Täpsussõidus tulevad ilmsiks kõik rakendispordi parimad küljed - vana aja hiilgus, võistluste põnevus ja kutsari sõiduoskused.

rakenditega võistlesid: Siret Saks ja Sten Shois ponil Kööning, Rando ja Kai Jõemets - Petral. Kahehobuse rakenditel võistlesid: Urmas Saks ja Ian Leman hobustega Välk ja Kelly, Tõnu Rähn ja Tõnis Maar Londa ja Leegiaga. Seda võistlust võib lugeda rakendispordi alguseks Eestis. 2005. aastal toimusid rakendispordi võistlused Luunja pargis Palladium Cupi vahepalana. Võistlustest võttis osa 2 kahehobuse rakendit - Urmas Saks ja Ian Leman hobustel Välk ja Kelly ; Vello Kikas ning 3 ühehobuse rakendit: Ivari Padar - Uku, Rando Jõemetsa - Uku ning Tõnu Rähn - Jack. Teine rakendispordi võistlus samal aastal toimus Saksa Ratsutamiskompleksis, kus osales 3 kahehobuse rakendit: Urmas Saks ja Ian Leman / Välk - Elly, Jaanus ja Andrus Kallaste / Lamoore - Lektra ning teine paar Eksi-Naksi - Elsi. Ühehobuse rakenditega osalesid Tõnu Rähn ja Tõnis Maar - Jack ning teine võistluspaar Rando ja Marko Jõemets - Ukul. 2006. aastal propageeriti rakendisporti Mäetagusel raskeveo hobuste päeval ja Ülenurmes põllumajandusmuuseumis näituse „Tõuloom 2006” raames.

Rakendisport Eestis Nagu eespool öeldud, toimusid Eesti esimesed rakendispordi võistlused Saksa ratsutamiskompleksis Luunja vallas Sirgu külas Tartumaal 2004. aasta sügisel. Vihmane ja porine päev ei suutnud rikkuda osalejate ja pealtvaatajate tuju. Osa võttis 3 ühehobuse rakendit ja 3 paarisrakendit. Ühehobuse Paarisrakendisõitu õpib Monika Päeske, kõrval Ülo Metsmaker ja taga Jaanus Kallaste.

2007. aastal toimusid rakendivõistlused Saksa Ratsutamiskompleksis ja osales 3 ühehobuserakendit ning 3 kahehobuserakendit. Ühehobuse rakendid: Ian ja Laura Leman ponil Harry, Tõnu Rähn ja Jaan Simovart - Lili Jons, Airi Reinvart ja Kerli Luige Ekselil. Kahehobuse rakenditega võistlesid: Urmas ja Heiki Saks / Estiil - Ekstriim, Jaanus ja Andrus Kallaste / Lüürika - Lamoore ning nende teine võistluspaar Lakoonika - Hoidi. Kohtunikena olid tegevuses: Margit Rändur, Siret Saks, Marko Villemson, Gea Kiudorf, Katrin Kai Raid ja Terje Saks. 2008.aastal toimuvad rakendispordi võistlused Toris 17-18.05 ja Saksa Ratsutamiskompleksis 1314.09.08. Olete oodatud vaatama ja osalema! Terje & Urmas Saks

87


HOBUSEGA VÕISTLUSELE VÕI NÄITUSELE

te võistlusi korraldavad liidud, organisatsioonid. Hobuste aretusorganisatsioonid ei ole momendil veel kehtestanud hobuste teatud haiguste vastast vaktsineerimise korda ja seega näitustel osalemiseks ei ole vaktsineerimine kohustuslik. Eesti Ratsaspordi Liidu poolt kehtestatud korra kohaselt peavad kõik võistlustel osalevad hobused olema vaktsineeritud hobuste gripi vastu iga kuue kuu järel.

Hobuste võistlusi ja näitusi tuleb igal aastal juurde ja seetõttu sagenevad ka hobuste haigestumised erinevatesse nakkushaigustesse. Alates 2008. aastast ei nõuta enam hobuste liikumisel ka veterinaartõendit vorm 7E. Seega lasub kogu vastutus terve hobusega võistlusele või näitusele minnes hobuse omanikul. Selleks, et hobune ka pärast võistlust-näitust terve oleks, mõned soovitused.

Vaktsineerimise eesmärk on aktiviseerida hobuse immuunsüsteemi, et nakkuse saamisest hoolimata hobune ei haigestuks. Samas ei anna vaktsineerimine kunagi 100% garantiid, et hobune ei haigestu. Selleks, et vaktsineerimine annaks võimalikult hea tulemuse, tuleks täita allpool loetletud tingimused:

1. Ärge minge võistlusele või näitusele sellisesse kohta, kus teile teadaolevalt on hobused haiged.

Hobune peab vaktsineerimise hetkel olema terve ja normaalses toitumuses. Vaktsineerimine tuleb teostada vastavalt vaktsiini valmistaja juhendile.

2. Võistlustel või näitusel olles ärge võimalusel paigutage hobust võõrasse talli, kasutage ainult oma hobusele mõeldud puhastusvahendeid, ämbreid ja muud varustust, ärge laenake neid ka teistele. Vältige kontakte võõraste hobustega.

Vaktsineerimise teostab loomaarst. Kõik vaktsineerimised tuleb kanda hobuse passi.

3. Kui kasutate välibokse, jälgige, et need oleks enne pestud ja desinfitseeritud.

Marutaud

4. Võistlustel või näitustel võtke vajaminev vesi alati kraanist. Ei tohiks kasutada avatud nõudes olevat vett.

Täiskasvanud hobused vaktsineeritakse 1 kord aastas. Varsad, kes on sündinud vaktsineeritud märast, tuleks vaktsineerida pärast võõrutamist - 6-8 kuu vanuselt. Edasi 1 kord aastas.

5. Ärge kasutage abilisi, kes tegelevad mitmete erinevatest tallidest pärinevate hobustega.

Vaktsineerimata mära järglased võib vaktsineerida alates 4 elukuust. Kui vaktsineeritakse alla 6 kuu vanust varssa, oleks soovitav vaktsineerida 2 korda kuuajalise vahega. Edasi 1 kord aastas.

6. Võistluselt või näituselt saabudes peske või puhastage hobune enne talli paigutamist. 7. Kui võistlusel või näitusel olles selgub, et seal on mõni hobune haige, paigutage hobune tagasi jõudes teistest hobustest eraldi.

Enimkasutatavad Rabies.

8. Hobuseveo auto ja -treiler tuleb pärast iga vedu puhastada ja desinfitseerida - eriti oluline, kui veate erinevate tallide hobuseid.

vaktsiinid:

Rabisiin,

Nobivac

Hobuste gripp Parima tulemuse saavutamiseks oleks hea, kui kõik tallis viibivad hobused on vaktsineeritud. Vaktsineerimata hobused vaktsineeritakse 2 korda kuuajalise vahega. Edasi vaktsineeritakse hobuseid iga kuue kuu järel. (Mõnede vaktsiinide korral on lubatud vaktsineerimine kord aastas).

9. Teostage regulaarselt siseparasiitide tõrjet, sest ka parasiidid nõrgestavad organismi ja hobune haigestub kergemini. 10. Vaktsineerige hobused kindlasti gripi ja herpesviiruse vastu, sest neid haigusi varjatult põdevad hobused haigestuvad väga kergesti ka teisesse nakkushaigustesse.

NB! ERL võistlustel osalevad hobused peavad olema vaktsineeritud iga kuue kuu järel. Varsad, kes on sündinud vaktsineeritud märast tuleks vaktsineerida pärast võõrutamist - 6-8 kuu vanuselt. Vaktsineerimata mära järglased võib vaktsineerida alates 4 elukuust.

Järgnevalt tutvustaks lühidalt hobuste vaktsineerimise võimalusi. Riiklikud tauditõrjeprogrammid ei näe momendil ette ühtegi hobuste haigust, mille vastu teostatakse vaktsineerimist riigi kulul. Seega kõik kulud, mis sellega seonduvad, tuleb katta omanikul ning hobuste vaktsineerimine ei ole kohustuslik. Vastava korra võivad kehtestada aretusorganisatsioonid või hobus-

Enimkasutatavad vaktsiinid: Equilis Equenza T, Tetagripiffa TG (sisaldavad ka teetanuse vaktsiini) ja Equilis Resequin (sisaldab ka rinopneumoonia vaktsiini).

88


Herpesviroos Hobuste rinopneumoonia

Enimkasutatavad vaktsiinid: Equilis Resequin (sisaldab ka gripi vaktsiini), Pneumabort K.

Parima tulemuse saavutamiseks oleks hea, kui kõik tallis viibivad hobused on vaktsineeritud. Soovitav oleks kasutada vaktsiini, mis annab immuunsuse mõlema tüübi vastu.

Teetanus Clostriidium tetani poolt tekitatud, väga raskelt kulgev ja tavaliselt hobuse hukkumisega lõppev haigestumine.

Vaktsineerimata hobused vaktsineeritakse 2 korda 4 kuni 6 nädalase vahega. Edasi vaktsineeritakse hobuseid iga kuue kuu järel. (Mõnede vaktsiinide korral on lubatud vaktsineerimine kord aastas).

Allpool toodud juhend on vaktsiini Cloteid jaoks: Vaktsineerimata hobused vaktsineeritakse 2 korda 3 nädalase vahega. Edasi 1 kord kolme aasta järel.

Varsad, kes on sündinud vaktsineeritud märast tuleks vaktsineerida pärast võõrutamist - 6-8 kuu vanuselt. Vaktsineerimata mära järglased võib vaktsineerida alates 4 elukuust.

Varsad võib vaktsineerida alates 4 elukuust. Kui kasutate vaktsiine Equilis Equenza T, Tetagripiffa TG (sisaldavad ka gripi vaktsiini). Jälgida hobuste gripivastase vaktsineerimise juhendit.

Tiinete märade eriti tõhusaks kaitseks tüüp 1 vastu kasutatakse ka tiinete märade vaktsineerimist vaktsiiniga Pneumabort K: 5, 7, ja 9 tiinuskuul.

Andres Tuvi

89


90


91


92


93


EESTI RATSASPORDI LIIT

telefon: 603 1525, faks: 603 1526 / erl@sport.ee

KLUBID 1. Ratsaspordiklubi Mondes 80076046 Koidu 98A, 76605 Keila Harjumaa GSM: 504 5759 2. Tartumaa Ratsaspordiklubi 80068495 Luunja 62201 Tartumaa GSM: 509 4617, faks: 734 0065 3. Liivimaa Ratsaklubi 80087647 Sirgu küla Luunja vald Tartumaa GSM: 506 5374 4. Spordiklubi Vääna Ratsutajad 80064132 Saulemma Vääna sjk 76903 Harjumaa Tel: 604 7768 5. Tondi Ratsaspordiklubi 80000907 Tondi 30 11316 Tallinn Tel/faks: 655 7205, GSM: 520 8159 6. Niitvälja Ratsaspordiklubi 80004101 Niitvälja 76603 Keila vald Harjumaa GSM: 501 6336 7. Kurtna Ratsaklubi 80088813 Kurtna küla Saku vald 75503 Harjumaa GSM: 506 0522 8. Viljandimaa Ratsaspordiklubi 80024865 Tallinna 24 Viljandi 71008 GSM: 505 8608 9. Saaremaa Ratsaspordiklubi MTÜ 80159453 Kaali tee 2-24 Kõljala küla Pihtla vald 94102 Saaremaa GSM: 521 7023 10. Kasemäe Ratsaspordiklubi 80035768 Kasemäe talu Vanamõisa küla 76401 Saue vald Harjumaa GSM: 515 9151 11. Kassari Ratsamatkad MTÜ 80023512 Ristitee talu Kassari 92111 Käina vald Hiiumaa GSM: 508 3642 12. Ratsaklubi Kuldne Kabi 80110100 Ruila Kernu vald Harjumaa GSM: 503 8770 13. Ratsaspordiklubi GKG 80151730 Pärnu mnt. 160, 10505 Tallinn GSM: 5690 4145 14. Ratsaspordiklubi Black Stallion Niidi 19 10314 Tallinn GSM: 503 0333 15. Ratsaspordiklubi Grand Cavalier 80150038 Paldiski mnt. 135, 13516 Tallinn 16. Spordiklubi Rafter MTÜ 80115935 Kadaka tee 131, 12915 Tallinn GSM: 5656 0999 17. Virumaa Ratsaspordiklubi 80162840 Tammiku küla Vinni vald 46602 Lääne-Virumaa 18. RSK Nancy 80100916 Paldiski mnt. 50 Tallinn GSM: 5552 9623

94

Ruudo Vatsel ruudo@hot.ee Urmas Raag urmasraag@hot.ee Urmas Saks lmrk@hot.ee Maie Kelle

Sirje Argus tondiman@hot.ee Ellen Vatsel niitvaljarsk@hot.ee Raul Kauna kurtnaklubi@hot.ee Mall Normann malln@hot.ee Kristine Järsk srsk@hot.ee Tiina Lambing kasemae@hot.ee Koit Tikk ratsa.kassari@neti.ee Riina Karm riina.karm@avita.ee Katri Klettenberg gunnar.klettenberg@mail.ee Abdulkarim Barake info@blackstallion.ee Toomas Rüütmann info@crandcavalier.ee Dina Ellermann dinaellermann@hot.ee Mait Jaanson mait.jaanson@hanza.net Nancy Himma-Mantsik nancy@merkerson.ee


19. Ratsaspordiklubi Caballus Turuplats 5/7-49, 11611 Tallinn GSM: 512 9686, faks: 614 0222 20. Ratsaspordiklubi Parkuur Esplanaadi 10-515, 80025 Pärnu 21. Ratsaspordiklubi Philippos MTÜ Päevalille 41, 74117 Maardu GSM: 568 06703 22. Ratsaspordiklubi Ruttar Raikküla küla Raikküla vald 78402 Raplamaa GSM: 511 1438 23. Hiiumaa Ratsaspordiklubi Sadama 15 Kärdla 91412 Hiiumaa GSM: 504 1241 24. Ratsasprdiklubi CAF Roosikrantsi 9, 10119 Tallinn Tel: 640 8522 25. Ratsaspordiklubi Domingo Köömne 30, 10617 Tallinn GSM: 565 9905 26. Ratsaspordiklubi Oxford Ringi 34-1 Pärnu 80012

80173200

Key Kunman info@caballus.ee

80146338

Hillar Talts info@parkuur.ee Tiina Raide tiina.raide@elcoteq.com

80187107

27. Märjamaa Spordiklubi Metsanurga 7, 78301 Märjamaa GSM: 517 5919 28. Järvamaa Ratsaspordiklubi MTÜ Kirisaare küla Viisu sjk Järvamaa GSM: 386 9827 29. Tallinna Ratsaspordiklubi MTÜ Paldiski mnt. 135 Tallinn GSM: 5664 2950 30. Avante MTÜ Jäneda küla Tapa vald Lääne-Virumaa 73602 GSM: 516 0344 31. KSK Järlepa Tall MTÜ Järlepa mõis Juuru vald Raplamaa GSM: 5331 0034 32. Ratsaspordiklubi KRT Kukrumäe 3 Harku vald 76901 Harjumaa

80185864

Veljo Sinikas ruttar.rsk@mail.ee

80198105

Jaanus Berkmann ratsu@hiiumaa.ee

80198654

Arno Mägi ratsasport@amp.ee

80142257

Therje Prohorova therje@infonet.ee

80179835

Angela Griffel rskoxford@hot.ee

80107551

Mati Püü msk@hot.ee

80221086

Raivo Laanet raivo@koorditallid.ee

80238460

Tarmo Kutsar kylli@veskimetsa.ee

80236892

Helle Persitski helle@janedatall.ee Liis Rammo jarlepa@hotmail.com

33. Merimetsa Spordiklubi Järveotsa tee 35a-73 Tallinn 34. Ratsaspordiklubi Vaikla MTÜ Vaikla küla Iisaku vald 41101 Ida-Virumaa Tel: 506 9020 35. Ratsarügemendi Klubi Kalevi 18a-5, 51010 Tartu GSM: 504 0615 36. Vääna Ratsakeskus MTÜ Juku põik 6-2 Rannanmõisa 76901 Harku vald GSM: 566 01028 37. Rider MTÜ Spordi 2 Kohtla-Järve 30328 Ida-Virumaa Tel: 5371 1274 38. Spordiklubi THK Pärnu mnt. 13 Tori alevik 86801 Pärnumaa GSM: 503 1892

95

80114628

Anzelika Maasik angel@angel.ee

80206000

Aldo Kanepi

80189129

Aleksander Dubrov vaiklapuhkus@vaiklapuhkus.ee

80144753

Tõnis Sareal ratsarygement@hot.ee

80252402

Katrin Tinno katrin.tinno@alk.ee

80204633

Arina Koppel arinakoppel@mail.ru

80259835

Imre Sams imre@sams.ee


EHS AASTARAAMAT 2007 SISUKORD 1

Tervitus ______________________________________________________________________________ 2

2

Seltsi juhatus ja tegevteenistus ___________________________________________________________ 2

3

EHS liikmeskond ja üritused _____________________________________________________________ 4

4

Majandusaasta aruanne ________________________________________________________________ 5

5

Liikmete nimekiri ______________________________________________________________________ 8

6

Eesti tõugu hobuste tõuraamatu kanded _________________________________________________ 24

7

Eesti tõugu varsad 2007 _______________________________________________________________ 25

8

Eesti tõugu noorhobuste piirkondlikud jõudluskatsed ______________________________________ 30

9

Eesti tõugu noorhobuste üleriigilised jõudluskatsed ________________________________________ 35

10 Kokkuvõte eesti hobuse tõust aastal 2007 ________________________________________________ 37 11 Elkar 25 ____________________________________________________________________________ 38 12 Tori tõugu hobuste tõuraamatu kanded __________________________________________________ 39 13 SUGUTÄKUD ________________________________________________________________________ 41 14 Tori tõugu varsad 2007 _______________________________________________________________ 49 15 Tori tõugu noorhobuste piirkondlikud jõudluskatsed _______________________________________ 51 16 Tori tõugu noorhobuste üleriigilised jõudluskatsed _________________________________________ 58 17 Kokkuvõte tori tõust aastal 2007 _______________________________________________________ 61 18 Tori tõu ajaloost ______________________________________________________________________ 62 19 Eesti raskeveo tõugu varsad 2007 _______________________________________________________ 65 20 XIII eesti raskeveohobuste päev ________________________________________________________ 65 21 Eesti raskeveo tõugu noorhobuste piirkondlikud jõudluskatsed _______________________________68 22 Eesti raskeveohobuste selts Soomes _____________________________________________________ 69 23 Trakeeni tõugu varsad 2007 ____________________________________________________________ 71 24 Trakeeni tõugu noorhobuste piirkondlikud jõudluskatsed ____________________________________71 25 Trakeeni tõugu noorhobuste üleriigilised jõudluskatsed _____________________________________74 26 Trakeeni märaperekondadest ___________________________________________________________ 77 27 Araabia hobused Eestis ________________________________________________________________ 78 28 Shetlandi ponidest ___________________________________________________________________ 79 29 Muud tõud _________________________________________________________________________ 80 30 Poolverelised ja ristandvarsad 2007 _____________________________________________________ 81 31 Ristandhobuste jõudluskatsed __________________________________________________________ 83 32 Sõidu- ja veokatsete kokkuvõtteks _______________________________________________________ 84 33 Rakendispordist ______________________________________________________________________ 86 34 Hobusega võistlusele või näitusele ______________________________________________________ 88 35 EHS teenused 2008 __________________________________________________________________ 89 36 EHS kalenderplaan 2008 ______________________________________________________________ 90 37 ERL kalenderplaan 2008 ______________________________________________________________ 91 38 ERL klubid __________________________________________________________________________ 94 FOTOD Krista Sepp, Ago Ruus, Maret Hiir, Viktoria Kaasik, Andrus Teemant, Anneli Käo, Lauri Kaaviste, Soome Raskeveohobuse Ühing, Liis Ira, Renate Kaupmees, Vambola Bakhoff, Rain Metsmaker, Angelika Ciesniarska KUJUNDUS Kaarin Kaaviste


FLORISEL XX liin

THETFORD

TRAKEENI TÕUGU SUGUTÄKUD PAIKNEMINE 2008. aastal

1998 i. 3336 Fazon xx e. 00251 Thisbe ei. Beg xx Niitvälja küla Keila vald Harjumaa Ants Sähka, tel. 504 6270

SUNSTAR XX liin

PHALARIS XX liin

HORNET

FRANZISCO

1995

1996

i. Bambus e. Hõbe 83 Primer

i. Fas xx e. Barcelona ei. 180 Briis

Kobra küla Vändra vald Pärnumaa

Tammiku küla Vinni vald Lääne-Virumaa

Maila Kukk tel. 5661 3566

OÜ Wellington Invest tel. 502 5330

PASTEUR XX järglased

THE SIRE HOT

RUBENS

1996

2004

i. Hohenstein e. Tora VII ei. Sir Sostakovich xx Niitvälja Keila vald Harjumaa G. Püvi ja A. Barake tel. 566 1677

i. Kostolany e. Rispe IV ei. Bartholdy OÜ Nuiamäe Tallid Piia Vilu, Tiit Maisa tel. 5620 6770

ARAABIA TÄISV. AMURATH OX liin

TÄISVERELISED SUGUTÄKUD PAIKNEMINE 2008. aastal

NELSON OX 1998 i. B06 Vidnõi ox e. 1169 Niva ox ei. 279 Vopros ox Särevere Järvamaa Maie Kukk tel. 5564 2117

INGLISE TÄISV. TOURBILLON XX liin

MADRIGAL XX 1993 i. 3441 Mavr xx e. 7026 Agidel xx ei. 3432 Art xx Heli Junnila tel. 5398 9557

BERNI 1983 i. Baldur e. Nicole

SHETLANDI PONI SUGUTÄKUD PAIKNEMINE 2008. aastal

NINJA v. Maria Weide CMXCVIII 1998 i. Kong V.T. Morehof e. Honij v. Greengras

Raja talu Sigaste küla Saarde vald Pärnumaa

Raja talu Sigaste küla Saarde vald Pärnumaa

Andrus Teemant tel. 506 8666

Andrus Teemant tel. 506 8666


2008.a. paaritushooaeg OÜ Heimtali Hobusekasvanduses litsenseeritud täkkudega Nimi Värvus, mõõdud

Sünd.

Tõug

MOORION Muzikant 8 ox

2003

trakeen

hall, 168-195-22,5

Isa Täkutasu

0133 Heops

Ema Kohaloleku aeg

Ema isa

1805 Meloodia

2500.-

Pidev, NP

242

ANDROS hall, 162-185-20,5

2003

trakeen

0133 Heops 2500.-

1797 Andromeda Pidev, NP

242 Muzikant 8 ox

ESSEN t.kõrb,172-192-21

2004

trakeen

Preston 2500.-

0931 (00223) Ersti Pidev, NP

073 Prooton

PRESTON t.raudjas,174-192-21,5

1998

trakeen

073 Prooton 2500.-

0693 Presli Pidev, NP omanik Jane Uibopuu

028 Ves

ARISTOKRAAT t.kõrb, 161-184-20

2005

trakeen

0142 Erfrut 1500.-

0934 Antigone Pidev, NP

073 Prooton

TOMMI 698 E kollane, 143-168-18

1993

eesti

Tukk 520 E 700.500.- EHS liikmele

Elki 3407 E Pidev, NP omanik EHS

Eps 583 E

Täkutasu makstakse esimesel paaritusel, korduspaaritus tasuta. Mära toomisel nõutav veterinaartõend. Mära ülalpidamine tiinestamiseks vajalikul ajal 60.-EEK päev. Kõikidele tasudele lisandub käibemaks 18 %.

ESSEN

PADDY • Moorion-Preeria 2008

OÜ Heimtali Hobusekasvandus HEIMTALI side PÄRSTI vald 71102 VILJANDI maakond

Tel/faks +372 433 3083 e-post: Peep.Puna@mail.ee www.hobusekasvandus.ee


PAARITUSEKS

EESTI RASKEVEOHOBUSTE KASVANDUS

KUNINGAS 2184 ER

XIV EESTI RASKEVEOHOBUSTE PÄEV

LUXUS

KALDIMÕISA OÜ Kaldimõisa OÜ / Lammiku küla 60502, Tartu vald Tartumaa Kontakt: Hillar Kald / Tel: 5068690 / Hillar.Kald@mail.ee

• • • • •

Ratsatreeningud Hobuste treenimine Maneež Hobuste müük Ratsa- ja vankrimatkad

i: Handur • ei: Veer

HAPOLLON

• Boksikohtade rent • Paaritamine tori tõule tunnustatud sugutäkkudega • Hobuste transport

www.parnatalu.ee

sünd. 2002 i: Lakmus ei: Poedinok

i: Poedinok • ei: Hüpik

PILGER 13 673 T


PREMIAL 13 571 T

paarituseks tori tõugu täkk

i. Premium 13 547 T - e. Alvi 19 483 T K

O

N

T

A

K

T

aldo vaan +372 503 8154

&

tõuhobuste müük ratsutamine

y`

rr

Ca

PAARITUSed

Arhippo

s

s

n so

TORI TÕULE TUNNUSTATUD TÄKKUDEGA

Andres Kallaste

Arhivar

tori tõ u mära gu noorh de, o ja var buste ssade müük TEL. +372 511 0857 Andres.Kallaste@mail.ee

Ca

sa

no

va


TORI TÕUGU TÄKUD OPAAL 13 697 T

sünd:18.04.2000 i: Omer xx - e: Barby 24 235 T

ALBION 13 627 T

sünd: 01.07.1999 i: Algus 13 373 T - e: Kalli 21 075t

ARAMIS III Parim tori tõugu noortäkk 2007

KONTAKT Merit Õunapuu, tel. 5615 2931

i: Albion 13 627 T - e: Landa 23 799 T

KONUVERE TALL OÜ Konuvere küla Märjamaa vald Raplamaa e-post: albion1@hot.ee


LEPPKOLGA TALU .. ..

MUUB HEINA VÄIKEPAKIS JA RULOONIDES saadaval erinevad liblikõieliste ja kõrreliste segud kultuurheinamaadelt või liigirikas hein looduslikelt rohumaadelt

POHK VÄIKEPAKIS JA RULOONIDES viljakoristushooajal tellides on võimalik tellida vastavalt soovile kaera-, odra- või nisupõhku

VAJADUSEL TRANSPORT Võrumaa, Mõniste vald Tel: 53470178; arabian@hot.ee

HOBUMAJANDUST õpi Türi Tehnika- ja Maamajanduskoolis ERIALAD: põhihariduse baasil

põllumajandus hobusekasvatuse suunaga õppeaeg 3,5 aastat keskhariduse baasil

hobumajandus õppeaeg 2 aastat

KONTAKT • tel. 387 4273 kool@tyritmk.ee • www.tyritmk.ee

Hoolda mind mõistuse ja hoia südamega!


Marja Hietakorpi tori täkuga LENNAR Toris katsetel

eesti tõugu hobused

tori tõugu hobused

Parim noor mära VOORE ADELHEID

Parim noor täkk ARAMIS III om. Konuvere Tall OÜ

om. Voore Tallid OÜ

trakeenid

Parim noor täkk TORERO ja ARISTOKRAAT om. Mihkel Kangur

Heimtali Hobusekasvandus


KARIKASARI TORI HOBUNE 2008 TAKISTUSSÕIT I etapp

KOOLISÕIT

31.05

Jäneda

I etapp

01.06

Jäneda

Jäneda Hobusekasvanduse OÜ

Jäneda Hobusekasvanduse OÜ

II etapp

II etapp

15.06

Tori

26.07

Jäneda

Tori Hobusekasvanduse OÜ

Jäneda Hobusekasvanduse OÜ

III etapp

III etapp

21.06

Tartumaa

Hillar Kald Pärna talu

IV etapp

13.09

13.09

Särevere

Türi Tehnika- ja Maamajanduskool

Särevere

Türi Tehnika- ja Maamajanduskool

VÕITJAD 2007

TAKISTUSSÕIT

KOOLISÕIT

Gea Kiudorf & Halbarex

Kaisa Kajo & Homer

TAKISTUSSÕIT 100 cm

NOORHOBUSTE PROGRAMMIS

Katrin-Kai Raid & Premier

Tiina Lillemägi & Kissinger

TAKISTUSSÕIT 110 cm

Maila Kukk & Philip KÕRGEMAD TAKISTUSSÕIDUD

AASTARAAMAT

2007

EESTI HOBUSEKASVATAJATE SELTS Tori 86801 Pärnumaa www.ehs.ee

Kaidi Vendla & Hendi

Profile for Krista Sepp

EHS AASTARAAMAT 2007  

Eesti Hobusekasvatajate Seltsi aastaraamat / The yearbook of Estonian Horsebreeders Association

EHS AASTARAAMAT 2007  

Eesti Hobusekasvatajate Seltsi aastaraamat / The yearbook of Estonian Horsebreeders Association

Profile for eestihks
Advertisement