Page 1

Non Medical Trainingsprogramma voor Organisaties in de Zorg Aanbod non-medical trainingen voor o.a. medewerkers van zorggroepen, huisartsen & medewerkers van huisartsenpraktijken, overige (para)medici, praktijkondersteuners en verpleegkundigen.


1 2

Speciaal voor organisaties in de zorg heeft Leap 4 Life een trainingsprogramma ontwikkeld dat bestaat uit meerdere modules die los van elkaar te volgen zijn. Opgesteld om bij te dragen aan de professionaliseringsslag van de Nederlandse (eerstelijns) gezondheidszorg. De Nederlandse gezondheidszorg verandert in rap tempo. De (eerstelijns) gezondheidszorg is een dynamisch werkveld geworden. De traditionele solo huisartsenpraktijk verandert. Er worden zorggroepen opgericht, (A-)HOED’en opgezet, anderhalvelijns centra geopend en samenwerkingsconstructies met verschillende ketenpartners contractueel vastgelegd. Ook zijn er nieuwe aanbieders, nieuwe financieringsstructuren en commerciÍle partijen die zich met de zorg en het zorgveld bezig houden bij gekomen. Bestaande organisatie vormen blijken steeds vaker niet afdoende en samenwerking wordt actief gezocht. Naast externe veranderingen zijn er ook interne veranderingen gaande. Door de veranderende organisatie worden er ook andere vaardigheden van de mensen, die in de zorg werken, gevraagd. Of er worden externen aangetrokken, iets dat veelal extra kosten met zich meebrengt. Ketenzorgprojecten, optimalisatie van (bedrijfs)processen en een veelvoud aan vergaderingen, presentaties en onderhandelingen. In het regeerakkoord wordt de eerstelijn een prominente plaats toebedeeld, echter, de meeste eerstelijns medewerkers denken vanuit hun zorgverlener-zijn en niet vanuit een bedrijfskundig perspectief. Hoe dit alles aan te pakken en in goede banen te leiden?

Er worden steeds meer medewerkers aangetrokken of er wordt aan bestaande medewerkers en (kader)artsen gevraagd extra/nieuwe taken op zich te nemen. En dus komen er de daarmee samenhangende vraagstukken naar voren; Hoe geef je adequaat leiding aan een groep professionals? Wat doe je als iemand niet goed functioneert? Hoe geef je een goede presentatie? Hoe zorg je ervoor dat de projectleider ook de juiste vaardigheden heeft om het project te leiden en succesvol de gestelde deadlines haalt? Wat zijn de belangrijke bedrijfskundige processen waar we rekening mee moeten houden? Wat is een missie? Wat is onze missie, onze visie en hoe zetten we onze organisatie en dienstverlening als een merk neer? Allemaal vraagstukken waar, door de drukte en de snel veranderende omgeving, vaak niet voldoende bij stil gestaan wordt‌ daarom nu speciaal voor organisaties in de zorg: De noodzakelijke non-medical trainingen voor de snel ontwikkelende (medische) wereld van de Nederlandse zorg op een rijtje: allemaal op maat te maken voor uw organisatie! Neem voor een offerte op maat contact op met: info@leap4life.nl 2


De volgende onderwerpen en trainingen zijn beschikbaar en worden op maat gemaakt voor uw organisatie. Situationeel Leidinggeven aan Professionals

Het ontwikkelen van competentie, het verkrijgen van betrokkenheid en het behouden van talent is de meest uitvoerige, up-to-date en praktische methode voor het effectief managen en ontwikkelen van mensen, tijd en resources. Gekoppeld aan het feit dat in de zorg veelal zelfsturende professionals aan het werk zijn: hoe daar effectief ‘leiding’ aan te geven? Deze training biedt het gereedschap voor het creëren van open communicatie en het ontwikkelen van zelfvertrouwen in diegenen die de leidinggevenden managen. Het is ontworpen om de frequentie en de kwaliteit van gesprekken over prestatie en ontwikkeling te verhogen. Als resultaat wordt competentie ontwikkeld, is er (meer) effectiviteit in leiderschap en betere teamresultaten worden gecreëerd. Er wordt betrokkenheid gecreëerd en getalenteerde medewerkers worden behouden en uitgedaagd zich (meer) in te zetten voor de organisatie. Duur: 3 dagen of 6 dagdelen

Professioneel Zelfleiderschap

De nieuwe werkomgeving vraagt om zelf-gemotiveerde medewerkers die bereid zijn meer verantwoordelijkheden te dragen, om zichzelf en anderen te leiden, en om verandering te omhelzen. Professioneel Zelfleiderschap is ontworpen voor individuen op alle niveaus die de transitie willen maken van reactief zijn naar verantwoordelijk zijn, en die initiatief nemen in het genereren van ideeën, innovatie en probleem oplossing. Het proces biedt individuele medewerkers strategieën voor het verkrijgen van meer voldoening uit hun werk – door hun besef van leiderschap uit te dagen. Door te leren wat hen motiveert, en wat hun zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden opbouwt, kunnen medewerkers op ieder niveau in de organisatie de sprong maken naar topperformance. Duur: 2 dagen of 4 dagdelen

Project Management

Een projectmanagementtraining is een goede investering voor de organisatie waarvoor u werkt, maar ook voor uzelf. Steeds meer zorggroepen werken projectmatig, echter vaak hebben de medewerkers geen training/opleiding projectmanagement gevolgd. Zorggroepen/organisaties die hun projectmanagement goed op orde hebben kunnen sneller, goedkoper en doeltreffender werken. Ook zijn ze in staat meerdere projecten simultaan te managen en zijn de projecten succesvoller door geoliede projectleiding. Iets dat in de huidige sterk veranderende omgeving een pre is. Bij de training ontvangt u een handige set templates die u in uw organisatie kunt gebruiken. Duur: 2 dagen of 4 dagdelen

Spreken in het Openbaar – The Perfect Presentation

Wilt u graag vol zelfvertrouwen en met de nodige rust voor een groep spreken? Uw stem, taal en gebaren op overtuigende wijze kunnen gebruiken tijdens een presentatie? Er voor zorgen dat uw boodschap blijft hangen bij het publiek? Kortom: wilt u succesvol een uiteenzetting geven voor een groep? De praktijkgerichte training Spreken in het Openbaar geeft u alle tools om een vlot en boeiend spreker te worden. Dankzij de interactiviteit van deze training komt iedereen maximaal aan bod om de aangereikte technieken daadwerkelijk te oefenen. U krijgt praktische tips waarmee u onmiddellijk zelf aan de slag kunt met de krachtige tools die PowerPoint en/of Prezi zijn. U leert in deze training optimaal gebruik te maken van de vaak ongekende mogelijkheden en tegelijkertijd welke valkuilen u absoluut moet vermijden voor een geslaagde en succesvolle presentatie. Duur: 1 dag of 2 dagdelen

3


”Het was zo fijn dat de training begeleidt werd door iemand uit het eigen werkveld! Dat praat een stuk makkelijker en maakt de training heel goed praktisch toepasbaar!” Human Resources Management – P&O

Economische, sociale, demografische en organisatorische veranderingen beïnvloeden ook de rol van HR binnen uw organisatie. Hoe zorgt u voor de juiste mensen op de juiste plaats? Welke technieken zijn nodig voor voortgang-, functioneringsgesprekken? Wat zijn uw rechten en plichten als werkgever/leidinggevende bij ziekte en/of verzuim? Hoe zorgt u ervoor dat de performance van medewerkers optimaal is en correct wordt opgevolgd en beoordeeld? U leert het in de praktijkgerichte training HRM – P&O Bij de training ontvangt u een handige set templates die u in uw organisatie kunt gebruiken. Duur: 1 dag of 2 dagdelen

Effectief Vergaderen

Besprekingen, vergaderingen en meetings zijn vaak saai, duren te lang en leveren veelal geen concreet resultaat. Daarom wordt vergaderen vaak als tijdsverspilling beschouwd, terwijl efficiënt en productief overleg juist heel nuttig kan zijn, de besluitvorming kan versnellen en dus heel wat tijdwinst kan opleveren. Vergaderingen mislukken vaak omdat vooraf en tijdens de vergadering niet is vastgesteld wat precies de bedoeling is van de bespreking. Of omdat tijdens de bijeenkomst het doel uit het oog wordt verloren. Hoe haalt u het maximale uit uw vergaderingen? Welke technieken kunt u daarbij gebruiken? En hoe kunt u het verloop en de effectiviteit van groepsbesprekingen en meetings beïnvloeden? U leert het in de praktijkgerichte training Effectief Vergaderen. Bij de training ontvangt u een handige set templates die u in uw organisatie kunt gebruiken. Duur: 1 dag of 2 dagdelen

Time Management

Er gaan zo'n 50.000 gedachten per dag door ons hoofd. De meeste van deze gedachten situeren zich in het verleden of de toekomst: wat heb ik al afgewerkt en wat moet ik nog allemaal doen? Slechts 5% van onze gedachten situeert zich in het heden. Als we ervan uitgaan dat we in een werksituatie het best functioneren in het NU, moeten we ons daarop concentreren. Dat is het efficiëntst. In totaal zijn we 6 weken per jaar op zoek naar de juiste documenten... Hoe slagen we er in onze papieren en elektronische documenten zo efficiënt mogelijk te organiseren? Deze en nog vele andere praktische vragen komen aan bod in de training Time Management. Duur: 1 dag of 2 dagdelen

Feedback geven en ontvangen

Elkaar aanspreken op gedrag kan stuiten op misverstanden en weerstand. De oorzaak ligt vaak aan de manier waarop men de boodschap brengt. De toon maakt immers de muziek. Feedback vergt lef en moet doordacht gebracht worden. Toetsen of de ander je begrijpt is hierbij van essentieel belang. Het uiteindelijke doel is dat de ontvanger zichzelf een spiegel voorhoudt en daadwerkelijk wat met de feedback doet. Kern van deze training is de bewustwording van jouw persoonlijke communicatiestijl en het effect van jouw gedrag op anderen, zodat je opener communiceert en plezieriger samenwerkt. Duur: 1 dag of 2 dagdelen

Kernkwaliteiten Het kernkwadrantenmodel (Daniel Ofman) geeft op een eenvoudige en creatieve manier inzicht in kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en ergernissen. Het model is geschikt voor individuen en organisaties om zelfkennis te verhogen en samenwerking te verbeteren. De training/workshop is zeer zinvol om als teambuilding in te zetten en/of binnen een groep mensen die regelmatig samenwerkt. Het legt de vinger op waar samenwerking goed gaat en waar minder en geeft een antwoord op de vraag ‘waarom’. Tevens biedt de training ruimte een nieuwe manier van samenwerken met elkaar te creëren. Duur: minimaal 1 dagdeel

4


Sterk Merk - Marketing

Wat is marketing eigenlijk? En hoe kan ik dat inzetten voor mijn organisatie/praktijk? Is het voor mij als huisartsen/zorgorganisatie noodzakelijk om een missie en een visie op te stellen? Wat is mijn strategie? Wat is dat eigenlijk? Wie zijn mijn klanten? En hoe benader ik die? Deze training ondersteunt uw gedachten hierover te ordenen en antwoord te geven op deze vragen. U krijgt praktische tips zodat u zelf de marketing mix van uw organisatie kan samenstellen. Duur: 1 dag of 2 dagdelen

Basis Bedrijfskunde voor praktijkhouders / zorggroepen Marktgericht ondernemen in de zorg vereist basiskennis van bedrijfskunde. Stil staan bij welke keuzes de organisatie maakt en op basis van welke informatie worden deze keuzes gemaakt? Daarnaast staat in deze training management van de eigen organisatie centraal. De markt waarin we als zorgverlener/zorgondernemer opereren verandert in rap tempo: wat is mijn business model? Moet ik een bedrijfsplan schrijven? Wat staat daar dan in? Hoe ontwikkel ik beleid en strategie? Wat als mijn omgeving verandert: hoe pas ik mijn strategie dan aan? Wat is strategie? Wat is marketing? Wat is voor mij van belang in het kader van de bedrijfsvoering van mijn organisatie/praktijk? Moet ik mijn organisatie/praktijk uitbreiden of niet? Is het zinvol/van belang om innovatie projecten op te starten en waarom wel/niet? Is het zinnig een bepaalde investering te doen? U formuleert zelf de antwoorden op deze vragen aan de hand van de opbouw van de training. Na afloop van de training heeft de deelnemer een aantal ideeĂŤn of kansen voor de eigen praktijk/organisatie in hoofdlijnen uitgewerkt. Duur: 4 dagen of 8 dagdelen + tussentijdse huiswerkopdrachten

Binden en Boeien van medewerkers & professionals

Het binden en boeien van medewerkers en aan uw organisatie verbonden professionals is bijzonder belangrijk. De krapte op de arbeidsmarkt is hier nog een versterkende factor. Door deze krapte wordt er meer over het behoud van personeel gesproken, maar in feite zou elke organisatie ten alle tijden over het binden en boeien van personeel moeten nadenken. Geboeide medewerkers zijn enthousiast en werken met passie en energie voor uw organisatie. Het empoweren van medewerkers draagt bij aan het gevoel van verbondenheid met de organisatie en zal de binding stimuleren. Geboeide medewerkers zijn gemotiveerde medewerkers. Veel zaken hebben invloed op de mate van binding en geboeid zijn van uw medewerkers. Kan u inschatten in welke mate uw medewerkers gebonden en geboeid zijn ? Na deze training waarschijnlijk wel. En dan bent u ook in staat er iets mee te doen‌ Duur: 1 dag of 2 dagdelen

Coachen in de Praktijk!, Motiverende Gesprekstechnieken & Coach de Coach

Binnen zorg organisaties is het van belang goede coachings vaardigheden te ontwikkelen om zo effectief te kunnen (samen) werken en anderen te motiveren. Maar wat werk wanneer? Motiverende Gespreksvoering, Provocatief Coachen, Inspirerend Coachen, Mindfullness, Socratisch Motiveren; Wat is het en hoe gebruik ik het op het juiste moment met het gewenste effect? Losse trainingen mogelijk en in een brede coaching training Coachen in de Praktijk! Naast de trainingen Motiverend Coachen en Motiverende Gespreksvoering is het ook mogelijk dat deelnemers zich verdiepen door een Coach de Coach programma te volgen zodat uw medewerkers elkaar verder kunnen ondersteunen. Duur: afhankelijk van kennis en ervaring individuele deelnemers

Bij alle programma’s is het mogelijk accreditatie aan te (laten) vragen. Heeft u interesse in een ander onderwerp? Neem ook dan beslist contact op om te bespreken wat Leap 4 Life voor u en uw organisatie kan betekenen. 5


Contact? Neem voor een persoonlijk gesprek en voorstel op maat contact op met:

Joanne Molendijk – Besselink www.leap4life.nl info@leap4life.nl 06-46 33 58 11 Leap 4 Life KvK nr: 51552329

Programma voor organisties in de zorg non medical  

Non-Medical trainingsaanbod van Leap4 Life voor organisaties in de zorg www.leap4life.nl