Page 1

Verbeterde Nuwe Pryslys

Flash & Learn

Enhanced New Price List

MARCH EDITION

Gelamineerde Produkte Magnetiese Produkte Naamplaatjies Boeke Karton Produkte

Laminated Products Magnetic Products Name Tags Books Cardboard Products

KATALOGUS CATALOGUE Tel : 051 - 5226344 / 0878093344 Fax : 0866 141 044 E-Mail : ian@flashandlearn.co.za Web : www.flashandlearn.co.za


LAMINATED PRODUCTS

**** GELAMINEERDE PRODUKTE

Alfabet 1 Size

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Set of 26 A5 Set of 26 A6 Set of 26

001001a 001002a 001003a 001004a 001005a 001006a

Size

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Set of 26 A5 Set of 26 A6 Set of 26

003001a 003002a 003003a 003004a 003005a 003006a

Size

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Set of 26 A5 Set of 26 A6 Set of 26

005001a 005002a 005003a 005004a 005005a 005006a

Size

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Set of 26 A5 Set of 26 A6 Set of 26

009001a 009002a 009003a 009004a 009005a 009006a

English

Alfabet 1 (Tweeklanke & Diftonge) Price

Size

Afrikaans

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 265.00 R 140.00 R 80.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Set of 14 A5 Set of 14 A6 Set of 14

002001a 002002a 002003a 002004a 002005a 002006a

Price

Size

Afrikaans

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 265.00 R 140.00 R 80.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Set of 14 A5 Set of 14 A6 Set of 14

004001a 004002a 004003a 004004a 004005a 004006a

Price

Size

Afrikaans

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 265.00 R 140.00 R 80.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Set of 14 A5 Set of 14 A6 Set of 14

006001a 006002a 006003a 006004a 006005a 006006a

Price

Size

Afrikaans

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 265.00 R 140.00 R 80.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Set of 26 A5 Set of 26 A6 Set of 26

007001a 007002a 007003a 007004a 007005a 007006a

Price

Size

Afrikaans

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 155.00 R 75.00 R 40.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Set of 26 A5 Set of 26 A6 Set of 26

010001a 010002a 010003a 010004a 010005a 010006a

Alfabet 2 English

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Set of 14 A5 Set of 14 A6 Set of 14

008001a 008002a 008003a 008004a 008005a 008006a

Size

A5 Set of 26 A6 Set of 26

Size

A5 Set of 26 A6 Set of 26

English

Alfabet Flitskaarte 1 Alphabet Flash Cards 1

Afrikaans

English

011005t 011006t Alfabet Flitskaarte 3 Alphabet Flash Cards 3

Afrikaans

English

013005t 013006t

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 155.00 R 75.00 R 40.00 English

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 155.00 R 75.00 R 40.00

Alfabet 5

Alfabet 5 (Tweeklanke & Diftonge) Size

English

Alfabet 3 (Tweeklanke & Diftonge)

Alfabet 4 English

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 155.00 R 75.00 R 40.00

Alfabet 2 (Tweeklanke & Diftonge)

Alfabet 3 English

English

English

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 265.00 R 140.00 R 80.00

Alfabet 6

Price

Size

R 110.00 R 60.00

A5 Set of 26 A6 Set of 26

English

Alfabet Flitskaarte 2 Alphabet Flash Cards 2

Afrikaans

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 265.00 R 140.00 R 80.00

English

012005t 012006t

Price

R 110.00 R 60.00

Alfabet Flitskaarte (Tweeklanke & Diftonge) Price

Size

Afrikaans

R 110.00 R 60.00

A5 Set of 14 A6 Set of 14

014005a 014006a

English

Price

R 65.00 R 35.00

Begin- & Eindklanke 2 Size

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A5 Set of 40 A6 Set of 40

016001a 016002a 016003a 016005a 016006a

Size

A5 Set of 26 A6 Set of 26

Size

A5 Set of 26 A6 Set of 26

English

Lopende Flitskaarte 1 Cursive Flash Cards 1

Afrikaans

English

017005t 017006t Lopende Flitskaarte 3 Cursive Flash Cards 3

Afrikaans

Price

Language 3

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 220.00 R 120.00

English

019005t 019006t

Size

English

Price

A2 Set of 4 A3 Set of 4 A4 Set of 4

039002e 039003e 039004e

R 160.00 R 85.00 R 45.00

Lopende Flitskaarte 2 Cursive Flash Cards 2

Price

Size

R 110.00 R 60.00

A5 Set of 26 A6 Set of 26

Afrikaans

Price

Size

Afrikaans

R 110.00 R 60.00

A5 Set of 58 A6 Set of 58

015005a 015006a

English

018005t 018006t

Price

R 110.00 R 60.00

Begin- & Eindklanke 1

Skrifkaarts 1 Writing Cards 1

English

Price

R 210.00 R 130.00

Skrifkaarts 2 Writing Cards 2

Size

Kleinletters Lower Case

Hoofletters Lower Case

Price

Size

Kleinletters Lower Case

Hoofletters Lower Case

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

020021t 020022t 020023t 020024t

020011t 020012t 020013t 020014t

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

021021t 021022t 021023t 021024t

021011t 021012t 021013t 021014t

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00


LAMINATED PRODUCTS

**** GELAMINEERDE PRODUKTE

Lopende Skrifkaarte 1 Cursive Writing Cards 1

Lopende Skrifkaarte 2 Cursive Writing Cards 2

Size

Kleinletters Lower Case

Hoofletters Lower Case

Price

Size

Kleinletters Lower Case

Hoofletters Lower Case

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

022011t 022012t 022013t 022014t

022021t 022022t 022023t 022024t

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

023011t 023012t 023013t 023014t

023021t 023022t 023023t 023024t

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Skrifkaart 3 Writing Card 3 Size

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

Afrikaans

English

Lopende Skrifkaart 3 Cursive Writing Card 3 Price

Size

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

English

Price

Size

026001e 026002e 026003e 026004e 026005e 026006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 265.00 R 140.00 R 80.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Set of 26 A5 Set of 26 A6 Set of 26

English

Price

Size

028001e 028002e 028003e 028004e 028005e 028006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 265.00 R 140.00 R 80.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Set of 26 A5 Set of 26 A6 Set of 26

025001t 025002t 025003t 025004t Alphabet 1

Size

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Set of 26 A5 Set of 26 A6 Set of 26 Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Set of 26 A5 Set of 26 A6 Set of 26

English

024001t 024002t 024003t 024003t

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Alphabet 2

Alphabet 3 Size

Afrikaans

Afrikaans

English

Price

027001e 027002e 027003e 027004e 027005e 027006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 265.00 R 140.00 R 80.00

Alphabet 4 Afrikaans

English

Price

029001e 029002e 029003e 029004e 029005e 029006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 265.00 R 140.00 R 80.00

Alphabet 5 Size

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Set of 26 A5 Set of 26 A6 Set of 26

English

Price

300001a 300002a 300003a 300004a 300005a 300006a

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 265.00 R 140.00 R 80.00

Phonics 1

Phonics 2 Size

Size

Afrikaans

A5 Set of 40 A6 Set of 40

English

Price

030005e 030006e

R 175.00 R 90.00

Lees Reading

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A5 Set of 68 A6 Set of 68

English

Price

031001e 031002e 031003e 031005e 031006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 220.00 R 120.00

Woordsoorte

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

032001a 032002a 032003a 032004a

032001e 032002e 032003e 032004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

033001a 033002a 033003a 033004a

English

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 Meervoudreëls

Size

Afrikaans

Price

A2 Set of 5 A3 Set of 5 A4 Set of 5 A5 Set of 5

040002a 040003a 040004a 040005a

R 200.00 R 110.00 R 55.00 R 30.00

Verkleinreëls

Leestekens Punctuation Marks

Size

Afrikaans

Price

A2 Set of 5 A3 Set of 5 A4 Set of 5 A5 Set of 5

041002a 041003a 041004a 041005a

R 200.00 R 110.00 R 55.00 R 30.00

Idiome Idioms

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A4 Set of 8 A5 Set of 8

043001a 043002a 043003a 043004a 043014a 043005a

043001e 043002e 043003e 043004e 043014e 043005e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 85.00 R 45.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A3 Set of 8 A4 Set of 8 A5 Set of 8

044001a 044002a 044003a 044013a 044014a 044005a

044001e 044002e 044003e 044013e 044014e 044005e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 175.00 R 85.00 R 45.00


LAMINATED PRODUCTS

**** GELAMINEERDE PRODUKTE Taal 1 Size

Afrikaans

Price

A2 Stel van 15 A3 Stel van 15 A4 Stel van 15

035002a 035003a 035004a

R 640.00 R 340.00 R 180.00

Taal 1 Voorsetsels

Taal 1 Leestekens

Taal 1 Hoofletters

Taal 1 Teenoorgesteldes

Taal 1 Bestlike Vnw

Taal 1 Persoonlike Vnw

Taal 1 Selfstandige Nw

Taal 1 Byvoeglike Nw

Taal 1 Werkwoord

Size

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Price

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

034012a 034013a 034014a

034022a 034023a 034024a

034032a 034033a 034034a

034042a 034043a 034044a

034052a 034053a 034054a

034072a 034073a 034074a

034062a 034063a 034064a

034082a 034083a 034084a

034172a 034173a 034174a

R40 R22 R11

Taal 1 Meervoude Lang Klanke

Taal 1 Meervoude Dubbelklanke & Diftonge

Taal 1 Meervoude Klinkers

Taal 1 Trappe van Vergelyking

Taal 1 Manlik & Vroulik

Taal 1 Vergelykings

Taal 1 Intensiewe Vorme

Taal 1 Lettergrepe

Taal 1 Klinkers

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Price

034102a 034103a 034104a

034112a 034113a 034114a

034122a 034123a 034124a

034132a 034133a 034134a

034142a 034143a 034144a

034152a 034153a 034154a

034162a 034163a 034164a

034182a 034183a 034184a

R40 R22 R11

Size

Afrikaans

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

034092a 034093a 034094a

Taal 2

Taal 2 Selfstandige Naamwoorde

Size

Afrikaans

Price

A2 Stel van 15 A3 Stel van 15 A4 Stel van 15

035002a 035003a 035004a

R 520.00 R 290.00 R 150.00

Taal 2 Telwoorde

Taal 2 Koppelteken

Taal 2 Afkappingsteken

Taal 2 Deeltekens

Taal 2 Soorte Sinne

Taal 2 Ontkenning

Taal 2 Aksenttekens

Size

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Price

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

035012a 035013a 035014a

035022a 035023a 035024a

035032a 035033a 035034a

035042a 035043a 034044a

035052a 035053a 035054a

035062a 035063a 035064a

035072a 035073a 035074a

035082a 035083a 035084a

R40 R22 R11

Taal 2 Sinsontleding : Onderwerp

Taal 2 Sinsontleding : Voorwerp

Taal 2 Sinsontleding : Gesegde

Taal 2 Bywoorde

Taal 2 Voornaamwoorde

Taal 2 Wekwoord

Taal 2 Die Kappie

Size

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Price

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

035122a 035123a 035124a

035092a 035093a 035094a

035132a 035133a 035134a

035102a 035103a 035104a

035112a 035113a 035114a

035142a 035143a 035144a

035152a 035153a 035154a

R40 R22 R11

Verdubbel en Halveer 1 Double & Halve 1

Vokaalgroepe Size

Afrikaans

A2 Set of 3 A3 Set of 3 A4 Set of 3 A5 Set of 3

042002a 042003a 042004a 042005a

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

R 120.00 R 70.00 R 35.00 R 20.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

048001a 048002a 048003a 048004a

048001e 048002e 048003e 048004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Verdubbel en Halveer 2 Double & Halve 2

1-20 Flitskaarte 1-20 Flash Cards

Size

Afrikaans

English

Price

Size

A3 set of 10 A4 set of 10 A5 set of 10

050003a 050004a 050005a

050003e 050004e 050005e

R 200.00 R 110.00 R 55.00

A4 set of 20 A5 set of 20 A6 set of 20

Afrikaans

English

063004t 063005t 063006t

Price

R 200.00 R 110.00 R 55.00


LAMINATED PRODUCTS

**** GELAMINEERDE PRODUKTE Language 1

Language 1 Opposites

Language 1 Prepositions

Language 1 Punctuation

Language 1 Vowels

Language 1 Syllables

Size

English

English

English

English

English

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

037012e 037013e 037014e

037022e 037023e 037024e

037032e 037033e 037034e

037082e 037083e 037084e

037092e 037093e 037094e

Language 1 Nouns

Language 1 Adjectives

Language 1 Verbs

Size

English

Price

A2 Set of 16 A3 Set of 16 A4 Set of 16

037002e 037003e 037004e

R 560.00 R 310.00 R 160.00

Language 1 Degrees of Comparison

Language 1 Masculine & Feminine

English

English

Price

037112e 037113e 037114e

037122e 037123e 037124e

037132e 037133e 037134e

R40 R22 R11

English

Language 1 Plurals Language 1 Plurals Language 1 Plurals Language 1 Plurals f or fe consonant sh,ch -s

Language 1 Similes

Language 1 Plurals Vowel

Size

English

English

English

English

English

English

English

English

Price

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

037142e 037142e 037142e

037152e 037152e 037152e

037162e 037162e 037162e

037042e 037042e 037042e

037052e 037052e 037052e

037062e 037062e 037062e

037072e 037072e 037072e

037102e 037102e 037102e

R40 R22 R11

Language 2 too/too/two/to

Language 2 Reflexive Pronouns

Language 2

Language 2 Tenses

Language 2 who's/whose

Size

English

Price

A2 Set of 14 A3 Set of 14 A4 Set of 14

038002e 038003e 038004e

R 480.00 R 270.00 R 140.00

Language 2 we're/were/ where/wear

Language 2 its/it's

Language 2 their/they're/ there

Size

English

English

English

English

English

English

English

Price

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

038012e 038013e 038014e

038022e 038023e 038024e

038052e 038053e 038054e

038072e 038073e 038074e

038082e 038083e 038084e

038042e 038043e 038044e

038032e 038033e 038034e

R40 R22 R11

Language 2 Possessive Pronouns

Language 2 Paragraphs

Language 2 Pronouns

Language 2 Apostrophes

Language 2 Capital Letter

Language 2 Poetic Language 2 Parts Devices of Speech

Size

English

English

English

English

English

English

English

Price

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

038062e 038063e 038064e

038092e 038093e 038094e

038102e 038103e 038104e

038011e 038011e 038011e

038122e 038123e 038124e

038132e 038133e 038134e

038142e 038143e 038144e

R40 R22 R11 Getalkaarte Numbercards

Size

Afrikaans

English

Price

A3 set of 20 A4 set of 20 A5 set of 20

045003a 045004a 045005a

045003e 045004e 045005e

R 360.00 R 220.00 R 110.00

1-20 Getalblokke 1-20 Numberblocks

Size

Afrikaans

English

Price

A4 set of 20 A5 set of 20

047004a 047005a

047004e 047005e

R 220.00 R 110.00

1-20 met Prentjies 1-20 with Pictures

Size

Afrikaans

English

Price

A4 set of 20 A5 set of 20

046004a 046005a

046004e 046005e

R 220.00 R 110.00


LAMINATED PRODUCTS

**** GELAMINEERDE PRODUKTE

Groter as Bigger than

Ranggetalle Ordinal Numbers

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Set of 3 A5 Set of 3

049001a 049002a 049003a 049004a 049005a

049001e 049002e 049003e 049004e 049005e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 35.00 R 25.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Set of 10 A5 Set of 10

054001a 054002a 054003a 054004a 054005a

054001e 054002e 054003e 054004e 054005e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 110.00 R 55.00

Tafels Multiplication

Kom ons tel Let's Count

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

051001a 051002a 051003a 051004a

051001e 051002e 051003e 051004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

052001a 052002a 052003a 052004a

052001e 052002e 052003e 052004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Woordsomme Wordsums

100 Blok 100 Block

Size

Afrikaans

English

Price

Size

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

053001a 053002a 053003a 053004a

053001e 053002e 053003e 053004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

1000 Blok 1000 Block Size

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

Afrikaans

English

057001t 057002t 057003t 057004t

Size

Afrikaans

English

296001t 296002t 296003t 296004t

English

055001t 055002t 055003t 055004t

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

120 Blok 120 Block Price

Size

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

200 Blok 200 Block A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

Afrikaans

Afrikaans

English

056001t 056002t 056003t 056004t

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Syferrigting Symbol Direction Price

Size

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

Plus 1 Addition 1

Afrikaans

English

064001t 064002t 064003t 064004t

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Plus 2 Addition 2

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Set of 4 A5 Set of 4

067001a 067002a 067003a 067004a 067005a

067001e 067002e 067003e 067004e 067005e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 45.00 R 30.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Set of 4 A5 Set of 4

068001a 068002a 068003a 068004a 068005a

068001e 068002e 068003e 068004e 068005e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 45.00 R 30.00

Syfervoete Symbol Feet Size

A4 Set of 10 A5 Set of 10 A6 Set of 10

Afrikaans

English

066005t 066005t 066005t

Getalsimbole & Name Numbersymbols & Names Price

Size

Afrikaans

English

Price

R 95.00 R 50.00 R 30.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster

065001a 065002a 065003a

065001e 065002e 065003e

R 95.00 R 50.00 R 30.00

1-20 Domino's 1-20 Dominoes

1-20 Getalblokke 2 1-20 Numberblocks 2

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A4 Set of 20 A5 Set of 20 A6 Set of 20

060004a 060005a 060006a

060004e 060005e 060006e

R 180.00 R 90.00 R 50.00

A4 Set of 20 A5 Set of 20 A6 Set of 20

274004a 274005a 274006a

274004e 274005e 274006e

R 220.00 R 110.00 R 60.00

Tel 2 Count 2 Size

Size

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

Price

A2 Set of 6 A3 Set of 6 A4 Set of 6

059002t 059003t 059004t

R 220.00 R 110.00 R 60.00

Tel 2/Count 2 (2)

Tel 2/Count 2 (3)

Tel 2/Count 2 (4)

Tel 2/Count 2 (5)

Tel 2/Count 2 (10)

Tel 2/Count 2 (20)

059012t 059013t 059014t

059022t 059023t 059024t

059032t 059033t 059034t

059042t 059043t 059044t

059052t 059053t 059054t

059062t 059063t 059064t

Price

R40 R22 R11


LAMINATED PRODUCTS

**** GELAMINEERDE PRODUKTE Tel 1 Count 1

Tel 1 Tel in 2

Tel 1 Tel in 3

Size

Afrikaans

English

Price

A2 Set of 15 A3 Set of 15 A4 Set of 15

058002a 058003a 058004a

058002e 058003e 058004e

R 560.00 R 300.00 R 155.00

Tel 1 Tel in 4

Tel 1 Tel in 5

Tel 1 Tel in 6

Tel 1 Tel in 7

Tel 1 Tel in 8

Tel 1 Tel in 9

Size

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Price

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

058012a 058013a 058014a

058022a 058023a 058024a

058032a 058033a 058034a

058042a 058043a 058044a

058052a 058053a 058054a

058062a 058063a 058064a

058072a 058073a 058074a

058082a 058083a 058084a

R40 R22 R11

Size

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Price

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

058092a 058093a 058094a

058102a 058103a 058104a

058112a 058113a 058114a

058122a 058123a 058124a

058132a 058133a 058134a

058142a 058143a 058144a

058152a 058153a 058154a

R40 R22 R11

Size

English

English

English

English

English

English

English

English

Price

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

058012e 058013e 058014e

058022e 058023e 058024e

058032e 058033e 058034e

058042e 058043e 058044e

058052e 058053e 058054e

058062e 058063e 058064e

058072e 058073e 058074e

058082e 058083e 058084e

R40 R22 R11

Count 1 Count in 10

Count 1 Count in 11

Count 1 Count in 12

Count 1 Count in 15

Count 1 Count in 20

Count 1 Count in 25

Count 1 Count in 100

English

Price

058152e 058153e 058154e

R40 R22 R11

Tel 1 Tel in 10

Count 1 Count in 2

Tel 1 Tel in 11

Count 1 Count in 3

Tel 1 Tel in 12

Count 1 Count in 4

Tel 1 Tel in 15

Count 1 Count in 5

Tel 1 Tel in 20

Count 1 Count in 6

Tel 1 Tel in 25

Count 1 Count in 7

Size

English

English

English

English

English

English

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

058092e 058093e 058094e

058102e 058103e 058104e

058112e 058113e 058114e

058122e 058123e 058124e

058132e 058133e 058134e

058142e 058143e 058144e

Size

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

069001a 069002a 069003a 069004a

Size

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

071001a 071002a 071003a 071004a

Size

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

073001a 073002a 073003a 073004a

Size

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

075001a 075002a 075003a 075004a

Size

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

077001a 077002a 077003a 077004a

Size

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

079001a 079002a 079003a 079004a

Tel 1 Tel in 100

Count 1 Count in 8

Count 1 Count in 9

Simmetrie English

Romeinse Syfers Price

Size

Afrikaans

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

070001a 070002a 070003a 070004a

Price

Size

Afrikaans

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

072001a 072002a 072002a 072002a

Price

Size

Afrikaans

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

074001a 074002a 074003a 074004a

Price

Size

Afrikaans

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

076001a 076002a 076003a 076004a

Price

Size

Afrikaans

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

078001a 078002a 078003a 078004a

Price

Size

Afrikaans

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

080001a 080002a 080003a 080004a

Taal van Wiskunde English

English

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 English

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Persentasie

Plekwaarderooster English

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Breuke 6

Ekwivalente Breuke English

English

Priemfaktore

Veelvoude English

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Volgorde van Bewerkings

Faktore English

English

English

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Optelling English

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00


LAMINATED PRODUCTS

**** GELAMINEERDE PRODUKTE

Teller & Noemer Size

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

081001a 081002a 081003a 081004a

Size

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

083001a 083002a 083003a 083004a

Size

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

085001a 085002a 085003a 085004a

English

Transformasies Price

Size

Afrikaans

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

082001a 082002a 082003a 082004a

Price

Size

Afrikaans

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

084001a 084002a 084003a 084004a

Price

Size

Afrikaans

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

086001a 086002a 086003a 086004a

Price

Size

Afrikaans

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

088001a 088002a 088003a 088004a

Price

Size

Afrikaans

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

090001a 090002a 090003a 090004a

Lyne

English

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

087001a 087002a 087003a 087004a

Size

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

089001a 089002a 089003a 089004a

English

Size

Afrikaans

091001a 091002a 091003a 091004a

Size

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

English

Breuke 4 Fractions 4

Afrikaans

English

093001t 093002t 093003t 093004t Vorms 3 Shapes 3

English

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

English

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Reghoek

Vierhoeke A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Veelhoeke

Vierkant English

English

Sirkel

Omtrek van 'n 2D Vorm Afrikaans

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Driehoeke English

Hoeke

Size

English

English

Breuke 3 Fractions 3

Price

Size

Afrikaans

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

092001t 092002t 092003t 092004t

English

Price

Size

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

094001t 094002t 094003t 094004t

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Breuke 5 Fractions 5

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

English

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

3D Vorms 1 3D Shapes 1

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A4 Set of 9 A5 Set of 9

095001a 095002a 095003a 095004a 095014a 095005a

095001e 095002e 095003e 095004e 095014e 095005e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 100.00 R 50.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A4 Set of 6 A5 Set of 6

096001a 096002a 096003a 096004a 096014a 096005a

096001e 096002e 096003e 096004e 096014e 096005e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 65.00 R 35.00

3D Vorms 2 3D Shapes 2

Bloedbeleid Blood Policy

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A4 Set of 6 A5 Set of 6

097001a 097002a 097003a 097004a 097014a 097005a

097001e 097002e 097003e 097004e 097014e 097005e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 65.00 R 35.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A4 Set of 6 A5 Set of 6

118001a 118002a 118003a 118004a 118014a 118005a

118001e 118002e 118003e 118004e 118014e 118005e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 70.00 R 35.00

24 Uur 24 Hour

Tafelkaart Table Card

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

098001a 098002a 098003a 098004a

098001e 098002e 098003e 098004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A3 Poster A4 Poster A5 Poster A6 Poster

114003a 114004a 114005a 114006a

114003e 114004e 114005e 114006e

R 22.00 R 11.00 R 5.00 R 3.00

Analoog Tyd Analogue Time

Digitale Tyd Digital Time

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A4 Set of 6 A5 Set of 6

101001a 101002a 101003a 101004a 101014a 101005a

101001e 101002e 101003e 101004e 101014e 101005e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 65.00 R 35.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A4 Set of 6 A5 Set of 6

102001a 102002a 102003a 102004a 102014a 102005a

102001e 102002e 102003e 102004e 102014e 102005e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 65.00 R 35.00


LAMINATED PRODUCTS

Size

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A4 Set of 6 A5 Set of 6

Digitaal & Analoog Tyd Digital & Analogue Time Afrikaans

English

Price

103001a 103002a 103003a 103004a 103014a 103005a

103001e 103002e 103003e 103004e 103014e 103005e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 65.00 R 35.00

**** GELAMINEERDE PRODUKTE KlasreĂŤls Class Rules

Meting 1 Measurement 1

Size

A2 Set of 6 A3 Set of 6 A4 Set of 6

Afrikaans

English

Price

099012a 099013a 099014a

099012e 099013e 099014e

R 220.00 R 120.00 R 65.00

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Set of 8 A5 Set of 8

117001a 117002a 117003a 117004a 117005a

117001e 117002e 117003e 117004e 117005e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 90.00 R 45.00

Breuke 1

Vorms 1

Massa 1

Lengte 1

Volume 1

Tyd 1

Size

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Price

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

099112a 099113a 099114a

099212a 099213a 099214a

099312a 099313a 099314a

099412a 099413a 099414a

099512a 099513a 099514a

099612a 099513a 099614a

R40 R22 R11

Fractions 1

Shapes 1

Mass 1

Length 1

Volume 1 (Eng)

Time 1

Size

English

English

English

English

English

English

Price

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

099112e 099113e 099114e

099212e 099213e 099214e

099312e 099313e 099314e

099312e 099313e 099314e

099312e 099313e 099314e

099312e 099313e 099314e

R40 R22 R11

Meting 2 Measurement 2 Size

Afrikaans

English

Price

A2 Set of 6 A3 Set of 6 A4 Set of 6

100012a 100013a 100014a

100012e 100013e 100014e

R 220.00 R 120.00 R 65.00

Breuke 2

Vorms 2

Massa 2

Lengte 2

Volume 2

Tyd 2

Size

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Price

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

100112a 100113a 100114a

100212a 100213a 100214a

100312a 100313a 100314a

100412a 100413a 100414a

100512a 100513a 100514a

100612a 100613a 100114a

R40 R22 R11

Fractions 2

Shapes 2

Mass 2

Length 2

Volume 2

Time 2

Size

English

English

English

English

English

English

Price

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

100112e 100113e 100114e

100212e 100213e 100214e

100312e 100313e 100314e

100412e 100413e 100414e

100512e 100513a 100514e

100612e 100613e 100114e

R40 R22 R11

Seisoenwiel 1 Seasonwheel 1

Seisoenwiel 2 Seasonwheel 2

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

105001a 105002a 105003a 105004a

105001e 105002e 105003e 105004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A3 Poster A4 Poster A5 Poster A6 Poster

106001a 106002a 106003a 106004a

106001e 106002e 106003e 106004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Weer 1 Weather 1

Hoe laat is dit? What is the time?

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

107001a 107002a 107003a 107004a

107001e 107002e 107003e 107004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 Dae, Maade & Seisoene 1 Days, Months & Seasons 1

Size

Afrikaans

English

Price

A2 Set of 3 A3 Set of 3 A4 Set of 3

104002a 104003a 104004a

104002e 104003e 104004e

R 120.00 R 65.00 R 35.00

Size

Afrikaans

English

Price

A2 Set of 3 A3 Set of 3 A4 Set of 3

108012a 108013a 108014a

108012e 108013e 108014e

R 120.00 R 65.00 R 35.00

Days 1

Months 1

Seasons 1

Dae 1

Maande 1

Seisoene 1

Size

English

English

English

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Price

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

108112e 108113e 108114e

108212e 108213e 108214e

108312e 108313e 108314e

108112a 108113a 108114a

108212a 108213a 108214a

108312a 108313a 108314a

R40 R22 R11


LAMINATED PRODUCTS

**** GELAMINEERDE PRODUKTE

Dae, Maade & Seisoene 2 Days, Months & Seasons 2 Size

Afrikaans

English

Price

A2 Set of 3 A3 Set of 3 A4 Set of 3

109012a 109013a 109014a

109012e 109013e 109014e

R 120.00 R 65.00 R 35.00

Days 1

Months 1

Seasons 1

Dae 1

Maande 1

Seisoene 1

Size

English

English

English

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Price

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

109112e 109113e 109114e

109212e 109213e 109214e

109312e 109313e 109314e

109112a 109113a 109114a

109212a 109213a 109214a

109312a 109313a 109314a

R40 R22 R11

Posisies 1 Positions 1

Posisies 2 Positions 2

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Set of 10 A5 Set of 10 A6 Set of 10

110001a 110002a 110003a 110004a 110005a 110006a

110001e 110002e 110003e 110004e 110005e 110006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 110.00 R 55.00 R 30.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Set of 10 A5 Set of 10 A6 Set of 10

111001a 111002a 111003a 111004a 111005a 111006a

110001e 111002e 111003e 111004e 111005e 111006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 110.00 R 55.00 R 30.00

Teenoorgesteldes 1 Opposites 1

Kleur 1 Colour 1

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 set of 32 A5 set of 32 A6 set of 32

112001a 112002a 112003a 112004a 112005a 112006a

112001e 112002e 112003e 112004e 112005e 112006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 320.00 R 160.00 R 85.00

Teenoorgesteldes 2 Opposites 2

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Set of 10 A5 Set of 10 A6 Set of 10

115001a 115002a 115003a 115004a 115005a 115006a

115001e 115002e 115003e 115004e 115005e 115006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 110.00 R 55.00 R 30.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Set of 9 A5 Set of 9 A6 Set of 9

113001a 113002a 113003a 113004a 113005a 113006a

113001e 113002e 113003e 113004e 113005e 113006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 100.00 R 50.00 R 30.00

Kleur 2 Colour 2

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

116001a 116002a 116003a 116004a

116001e 116002e 116003e 116004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Dagprogram Daily Program Size

Afrikaans

English

Price

A4 Set of 10 A5 Set of 10 A6 Set of 10

119004a 119005a 119006a

119004e 119005e 119006e

R 90.00 R 45.00 R 30.00

Verjaarsdagkaarte Birthday Charts

Olifant

Boom

Nar

Dolfyn

Beer

Kabouter

Aap

Kameel

Leeu

Size

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

Price

A1 Poster

121001a

120001a

123001a

124001a

126001a

125001a

297001a

298001a

299001a

R80

Elephant

Tree

Clown

Dolphin

Bear

Elve

Ape

Giraffe

Lion

Size

English

English

English

English

English

English

English

English

English

Price

A1 Poster

121001e

120001e

123001e

124001e

126001e

125001e

297001e

298001e

299001e

R80

Embleme 1 Emblems 1

Embleme 2 Emblems 2

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A4 Set of 7 A5 Set of 7

127001a 127002a 127003a 127004a 127014a 127005a

127001e 127002e 127003e 127004e 127014e 127005e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 75.00 R 40.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A4 Set of 7 A5 Set of 7

128001a 128002a 128003a 128004a 128014a 128005a

128001e 128002e 128003e 128004e 128014e 128005e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 75.00 R 40.00


LAMINATED PRODUCTS

**** GELAMINEERDE PRODUKTE

Landswapen Coat of Arms

Vlag van Suid-Afrika Flag of South Africa

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

129001a 129002a 129003a 129004a

129001e 129002e 129003e 129004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

130001a 130002a 130003a 130004a

130001e 130002e 130003e 130004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Size

Openbare Vakansiedae Public Holidays

Volkslied Anthem

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

131001a 131002a 131003a 131004a

131001e 131002e 131003e 131004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

132001a 132002a 132003a 132004a

132001e 132002e 132003e 132004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Size

Afrikaans

Price

Size

Afrikaans

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

Nelson Mandela A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

English

133001t 133002t 133003t 133004t

Jacob Zuma

Tale van Suid-Afrika Languages of South Africa

English

134001t 134002t 134003t 134004t

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Provinsies 1 Provinces 1

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

136001a 136002a 136003a 136004a

136001e 136002e 136003e 136004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

137001a 137002a 137003a 137004a

137001e 137002e 137003e 137004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Hoostede Capitals

Menseregte Bill of Rights

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

138001a 138002a 138003a 138004a

138001e 138002e 138003e 138004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

139001a 139002a 139003a 139004a

139001e 139002e 139003e 139004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

140001e 140002e 140003e 140004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

Flags&Capitals A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

Map of Africa

Map of the World Size

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

144001a 144002a 144003a 144004a

Size

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

147001a 147002a 147003a 147004a

Size

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

149001a 149002a 149003a 149004a

Size

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

150001a 150002a 150003a 150004a

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Voedselgroepe Food Groups

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

143001e 143002e 143003e 143004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

146001a 146002a 146003a 146004a

143001e 143002e 143003e 143004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Price

Size

Afrikaans

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

145001a 145002a 145003a 145004a

Price

Size

Afrikaans

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

148001a 148002a 148003a 148004a

Price

Size

Afrikaans

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

152001a 152002a 152003a 152004a

Gewerweldes Size

English

142001e 142002e 142003e 142004e

English

Ongewerweldes English

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Mielieplant English

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 Rot

Slak English

Perd

Size

Afrikaans

151001a 151002a 151003a 151004a

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 Kat

English

English

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Groot Vyf 3 Big Five 3

Duif A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

English

English

Price

Size

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

Afrikaans

English

281001t 281002t 281003t 281004t

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00


LAMINATED PRODUCTS

**** GELAMINEERDE PRODUKTE

Motivering 1 Size

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

153001a 153002a 153003a 153004a

Size

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

155001a 155002a 155003a 155004a

Size

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

157001a 157002a 157003a 157004a

Size

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

159001a 159002a 159003a 159004a

Size

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

161001a 161002a 161003a 161004a

Size

Afrikaans

English

Motivering 2 Price

Size

Afrikaans

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

154001a 154002a 154003a 154004a

Price

Size

Afrikaans

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

156001a 156002a 156003a 156004a

Price

Size

Afrikaans

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

158001a 158002a 158003a 158004a

Price

Size

Afrikaans

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

160001a 160002a 160003a 160004a

Price

Size

Afrikaans

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

162001a 162002a 162003a 162004a

English

Price

Size

Afrikaans

163001e 163002e 163003e 163004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

English

Price

Size

165001e 165002e 165003e 165004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

English

Price

Size

167001e 167002e 167003e 167004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

English

Price

Size

169001e 169002e 169003e 169004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

English

Price

Size

171001e 171002e 171003e 171004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

Motivering 3 English

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

English

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 English

Price

164001e 164002e 164003e 164004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Afrikaans

English

Price

166001e 166002e 166003e 166004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Afrikaans

English

Price

168001e 168002e 168003e 168004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Motivational 8

Motivational 9 Size

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Motivational 6

Motivational 7 Size

English

Motivational 4

Motivational 5 Size

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Motivational 2

Motivational 3 Size

English

Motivering 10

Motivational 1 A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Motivering 8

Motivering 9 English

English

Motivering 6

Motivering 7 English

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Motivering 4

Motivering 5 English

English

Afrikaans

English

Price

170001e 170002e 170003e 170004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Motivational 10

Geld Money

Afrikaans

English

Price

172001e 172002e 172003e 172004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Suid-Afrika South Africa

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 12

135001a 135002a 135003a 135004a 135005a

135001e 135002e 135003e 135004e 135005e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 65.00

Size

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

Groot Vyf 1 Big Five 1

Afrikaans

English

276001t 276002t 276003t 276004t

Price

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Groot Vyf 2 Big Five 2

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 5 A6 Set of 5

173001a 173002a 173003a 173004a 173005a 173006a

173001e 173002e 173003e 173004e 173005e 173006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 30.00 R 20.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 5 A6 Set of 5

174001a 174002a 174003a 174004a 174005a 174006a

174001e 174002e 174003e 174004e 174005e 174006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 30.00 R 20.00


LAMINATED PRODUCTS Liggaam 1 Body 1

**** GELAMINEERDE PRODUKTE Liggaam 2 Body 2

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

175001a 175002a 175003a 175004a

175001e 175002e 175003e 175004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

176001a 176002a 176003a 176004a

176001e 176002e 176003e 176004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Bolyf Upper Body

Onderlyf Lower Body

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

177001a 177002a 177003a 177004a

177001e 177002e 177003e 177004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

178001a 178002a 178003a 178004a

178001e 178002e 178003e 178004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Gesig Face

Hand Hand

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

179001a 179002a 179003a 179004a

179001e 179002e 179003e 179004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

180001a 180002a 180003a 180004a

180001e 180002e 180003e 180004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Voet Foot

Familie 2 Family 2

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

181001a 181002a 181003a 181004a

181001e 181002e 181003e 181004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

183001a 183002a 183003a 183004a

183001e 183002e 183003e 183004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Familie 1 Family 1

Emosies Emotions

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 10 A6 Set of 10

182001a 182002a 182003a 182004a 182005a 182006a

182001e 182002e 182003e 182004e 182005e 182006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 55.00 R 30.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 9 A6 Set of 9

184001a 184002a 184003a 184004a 184005a 184006a

184001e 184002e 184003e 184004e 184005e 184006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 50.00 R 25.00

HigiĂŤne Hygiene

Klere 1 Clothes 1

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 9 A6 Set of 9

185001a 185002a 185003a 185004a 185005a 185006a

185001e 185002e 185003e 185004e 185005e 185006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 50.00 R 25.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 9 A6 Set of 9

186001a 186002a 186003a 186004a 186005a 186006a

186001e 186002e 186003e 186004e 186005e 186006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 50.00 R 25.00

Klere 2 Clothes 2

Sintuie 1 Senses 1

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 10 A6 Set of 10

187001a 187002a 187003a 187004a 187005a 187006a

187001e 187002e 187003e 187004e 187005e 187006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 55.00 R 30.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 5 A6 Set of 5

188001a 188002a 188003a 188004a 188005a 188006a

188001e 188002e 188003e 188004e 188005e 188006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 30.00 R 20.00

Sintuie 2 Senses 2

Beroepe 1 Occupations 1

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 5 A6 Set of 5

189001a 189002a 189003a 189004a 189005a 189006a

189001e 189002e 189003e 189004e 189005e 189006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 30.00 R 20.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 8 A6 Set of 8

190001a 190002a 190003a 190004a 190005a 190006a

190001e 190002e 190003e 190004e 190005e 190006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 45.00 R 25.00

Beroepe 2 Occupations 2

Brandweer Fire Brigade

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 11 A6 Set of 11

191001a 191002a 191003a 191004a 191005a 191006a

191001e 191002e 191003e 191004e 191005e 191006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 60.00 R 30.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 7 A6 Set of 7

192001a 192002a 192003a 192004a 192005a 192006a

192001e 192002e 192003e 192004e 192005e 192006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 40.00 R 20.00


LAMINATED PRODUCTS

**** GELAMINEERDE PRODUKTE

Polisie Police

Tandarts Dentist

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 6 A6 Set of 6

193001a 193002a 193003a 193004a 193005a 193006a

193001e 193002e 193003e 193004e 193005e 193006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 35.00 R 20.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 8 A6 Set of 8

194001a 194002a 194003a 194004a 194005a 194006a

194001e 194002e 194003e 194004e 194005e 194006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 45.00 R 25.00

Poskantoor Post Office

Hospitaal Hospital

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 7 A6 Set of 7

195001a 195002a 195003a 195004a 195005a 195006a

195001e 195002e 195003e 195004e 195005e 195006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 40.00 R 20.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 11 A6 Set of 11

196001a 196002a 196003a 196004a 196005a 196006a

196001e 196002e 196003e 196004e 196005e 196006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 60.00 R 30.00

Nooddienste Emergency Services

Apteek Pharmacy

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 15 A6 Set of 15

197001a 197002a 197003a 197004a 197005a 197006a

197001e 197002e 197003e 197004e 197005e 197006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 85.00 R 45.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 9 A6 Set of 9

198001a 198002a 198003a 198004a 198005a 198006a

198001e 198002e 198003e 198004e 198005e 198006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 50.00 R 25.00

Skool School

Sitkamer Lounge

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 8 A6 Set of 8

199001a 199002a 199003a 199004a 199005a 199006a

199001e 199002e 199003e 199004e 199005e 199006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 45.00 R 25.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 10 A6 Set of 10

200001a 200002a 200003a 200004a 200005a 200006a

200001e 200002e 200003e 200004e 200005e 200006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 55.00 R 30.00

Slaapkamer Bedroom

Eetkamer Dining Room

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 10 A6 Set of 10

201001a 201002a 201003a 201004a 201005a 201006a

201001e 201002e 201003e 201004e 201005e 201006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 55.00 R 30.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 10 A6 Set of 10

202001a 202002a 202003a 202004a 202005a 202006a

202001e 202002e 202003e 202004e 202005e 202006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 55.00 R 30.00

Badkamer Bathroom

Kombuis Kitchen

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 11 A6 Set of 11

203001a 203002a 203003a 203004a 203005a 203006a

203001e 203002e 203003e 203004e 203005e 203006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 55.00 R 30.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 8 A6 Set of 8

204001a 204002a 204003a 204004a 204005a 204006a

204001e 204002e 204003e 204004e 204005e 204006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 45.00 R 25.00

Hou jou huis skoon Keep your house clean

Insekte Insects

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 10 A6 Set of 10

205001a 205002a 205003a 205004a 205005a 205006a

205001e 205002e 205003e 205004e 205005e 205006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 55.00 R 35.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 8 A6 Set of 8

206001a 206002a 206003a 206004a 206005a 206006a

206001e 206002e 206003e 206004e 206005e 206006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 45.00 R 25.00

Soogdiere Mammals

Waterlewe Waterlife

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 9 A6 Set of 9

207001a 207002a 207003a 207004a 207005a 207006a

207001e 207002e 207003e 207004e 207005e 207006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 50.00 R 25.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 7 A6 Set of 7

208001a 208002a 208003a 208004a 208005a 208006a

208001e 208002e 208003e 208004e 208005e 208006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 40.00 R 20.00


LAMINATED PRODUCTS

**** GELAMINEERDE PRODUKTE

Dieregeluide Animal Sounds

Voëls 1 Birds 1

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 9 A6 Set of 9

209001a 209002a 209003a 209004a 209005a 209006a

209001e 209002e 209003e 209004e 209005e 209006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 50.00 R 25.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 8 A6 Set of 8

210001a 210002a 210003a 210004a 210005a 210006a

210001e 210002e 210003e 210004e 210005e 210006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 45.00 R 25.00

Voëls 2 Birds 2

Troeteldiere Pets

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 9 A6 Set of 9

211001a 211002a 211003a 211004a 211005a 211006a

211001e 211002e 211003e 211004e 211005e 211006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 50.00 R 25.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 8 A6 Set of 8

212001a 212002a 212003a 212004a 212005a 212006a

212001e 212002e 212003e 212004e 212005e 212006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 45.00 R 25.00

Plaasdiere 1 Farm Animals 1

Plaasdiere 2 Farm Animals 2

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 8 A6 Set of 8

213001a 213002a 213003a 213004a 213005a 213006a

213001e 213002e 213003e 213004e 213005e 213006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 45.00 R 25.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 8 A6 Set of 8

214001a 214002a 214003a 214004a 214005a 214006a

214001e 214002e 214003e 214004e 214005e 214006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 45.00 R 25.00

Wilde Diere 1 Wild Animals 1

Wilde Diere 2 Wild Animals 2

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 11 A6 Set of 11

215001a 215002a 215003a 215004a 215005a 215006a

215001e 215002e 215003e 215004e 215005e 215006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 60.00 R 30.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 11 A6 Set of 11

216001a 216002a 216003a 216004a 216005a 216006a

216001e 216002e 216003e 216004e 216005e 216006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 60.00 R 30.00

Visse Fish

Reptiele 1 Reptiles 1

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 8 A6 Set of 8

217001a 217002a 217003a 217004a 217005a 217006a

217001e 217002e 217003e 217004e 217005e 217006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 45.00 R 25.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 5 A6 Set of 5

218001a 218002a 218003a 218004a 218005a 218006a

218001e 218002e 218003e 218004e 218005e 218006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 30.00 R 20.00

Reptiele 2 Reptiles 2

My Rekenaar My Computer

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 5 A6 Set of 5

219001a 219002a 219003a 219004a 219005a 219006a

219001e 219002e 219003e 219004e 219005e 219006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 30.00 R 20.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 7 A6 Set of 7

220001a 220002a 220003a 220004a 220005a 220006a

220001e 220002e 220003e 220004e 220005e 220006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 40.00 R 20.00

Op die Plaas 1 On the Farm 1

Op die Plaas 2 On the Farm 2

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 8 A6 Set of 8

221001a 221002a 221003a 221004a 221005a 221006a

221001e 221002e 221003e 221004e 221005e 221006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 45.00 R 25.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 9 A6 Set of 9

222001a 222002a 222003a 222004a 222005a 222006a

222001e 222002e 222003e 222004e 222005e 222006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 50.00 R 25.00

Graan Grain

Suiwel Dairy

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 8 A6 Set of 8

223001a 223002a 223003a 223004a 223005a 223006a

223001e 223002e 223003e 223004e 223005e 223006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 45.00 R 25.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 8 A6 Set of 8

224001a 224002a 224003a 224004a 224005a 224006a

224001e 224002e 224003e 224004e 224005e 224006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 45.00 R 25.00

Wol Wool

Proteine Protein

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 7 A6 Set of 7

225001a 225002a 225003a 225004a 225005a 225006a

225001e 225002e 225003e 225004e 225005e 225006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 40.00 R 20.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 11 A6 Set of 11

226001a 226002a 226003a 226004a 226005a 226006a

226001e 226002e 226003e 226004e 226005e 226006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 60.00 R 30.00


LAMINATED PRODUCTS Padveiligheid Road Safety

**** GELAMINEERDE PRODUKTE Kommunikasie Communication

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 6 A6 Set of 6

227001a 227002a 227003a 227004a 227005a 227006a

227001e 227002e 227003e 227004e 227005e 227006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 35.00 R 20.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 8 A6 Set of 8

228001a 228002a 228003a 228004a 228005a 228006a

228001e 228002e 228003e 228004e 228005e 228006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 45.00 R 25.00

Herfs Autumn

Winter Winter

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A4 Set of 4 A5 Set of 4

229001a 229002a 229003a 229004a 229014a 229005a

229001e 229002e 229003e 229004e 229014e 229005e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 40.00 R 25.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A4 Set of 4 A5 Set of 4

230001a 230002a 230003a 230004a 230014a 230005a

230001e 230002e 230003e 230004e 230014e 230005e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 40.00 R 25.00

Lente Spring

Somer Summer

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A4 Set of 4 A5 Set of 4

231001a 231002a 231003a 231004a 231014a 231005a

231001e 231002e 231003e 231004e 231014e 231005e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 40.00 R 25.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A4 Set of 4 A5 Set of 4

232001a 232002a 232003a 232004a 232014a 232005a

232001e 232002e 232003e 232004e 232014e 232005e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 40.00 R 25.00

Padvervoer Road Transport

Lugvervoer Air Transport

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 6 A6 Set of 6

233001a 233002a 233003a 233004a 233005a 233006a

233001e 233002e 233003e 233004e 233005e 233006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 35.00 R 25.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 5 A6 Set of 5

234001a 234002a 234003a 234004a 234005a 234006a

234001e 234002e 234003e 234004e 234005e 234006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 30.00 R 20.00

Spoorvervoer Rail Transport

Watervervoer Water Transport

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 4 A6 Set of 4

235001a 235002a 235003a 235004a 235005a 235006a

235001e 235002e 235003e 235004e 235005e 235006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 25.00 R 15.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 7 A6 Set of 7

236001a 236002a 236003a 236004a 236005a 236006a

236001e 236002e 236003e 236004e 236005e 236006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 40.00 R 20.00

Gereedskap Tools

Tuingereedskap Garden Tools

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 12 A6 Set of 12

237001a 237002a 237003a 237004a 237005a 237006a

237001e 237002e 237003e 237004e 237005e 237006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 65.00 R 35.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 9 A6 Set of 9

238001a 238002a 238003a 238004a 238005a 238006a

238001e 238002e 238003e 238004e 238005e 238006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 50.00 R 25.00

Bome Trees

Steenvrugte Stone Fruit

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 5 A6 Set of 5

239001a 239002a 239003a 239004a 239005a 239006a

239001e 239002e 239003e 239004e 239005e 239006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 30.00 R 20.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 4 A6 Set of 4

240001a 240002a 240003a 240004a 240005a 240006a

240001e 240002e 240003e 240004e 240005e 240006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 25.00 R 15.00

Tropiese Vrugte Tropical Fruit

Subtropiese Vrugte Subtropical Fruit

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 5 A6 Set of 5

241001a 241002a 241003a 241004a 241005a 241006a

241001e 241002e 241003e 241004e 241005e 241006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 30.00 R 20.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 5 A6 Set of 5

242001a 242002a 242003a 242004a 242005a 242006a

242001e 242002e 242003e 242004e 242005e 242006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 30.00 R 20.00

Blomme 1 Flowers 1

Blomme 2 Flowers 2

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 8 A6 Set of 8

243001a 243002a 243003a 243004a 243005a 243006a

243001e 243002e 243003e 243004e 243005e 243006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 45.00 R 25.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 8 A6 Set of 8

244001a 244002a 244003a 244004a 244005a 244006a

244001e 244002e 244003e 244004e 244005e 244006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 45.00 R 25.00


LAMINATED PRODUCTS

**** GELAMINEERDE PRODUKTE

Vrugte 1 Fruit 1

Vrugte 2 Fruit 2

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 11 A6 Set of 11

245001a 245002a 245003a 245004a 245005a 245006a

245001e 245002e 245003e 245004e 245005e 245006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 60.00 R 30.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 12 A6 Set of 12

246001a 246002a 246003a 246004a 246005a 246006a

246001e 246002e 246003e 246004e 246005e 246006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 65.00 R 35.00

Groente 1 Vegetables 1

Groente 2 Vegetables 2

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 9 A6 Set of 9

247001a 247002a 247003a 247004a 247005a 247006a

247001e 247002e 247003e 247004e 247005e 247006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 50.00 R 25.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 8 A6 Set of 8

248001a 248002a 248003a 248004a 248005a 248006a

248001e 248002e 248003e 248004e 248005e 248006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 45.00 R 25.00

Planete 1 Planets 1

Planete 2 Planets 2

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

249001a 249002a 249003a 249004a

249001e 249002e 249003e 249004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

250001a 250002a 250003a 250004a

250001e 250002e 250003e 250004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Ruimte Space

Musiekinstrumente Music Instruments

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 6 A6 Set of 6

251001a 251002a 251003a 251004a 251005a 251006a

251001e 251002e 251003e 251004e 251005e 251006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 35.00 R 20.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 9 A6 Set of 9

252001a 252002a 252003a 252004a 252005a 252006a

252001e 252002e 252003e 252004e 252005e 252006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 50.00 R 25.00

Behuising Housing

Kulture Cultures

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 7 A6 Set of 7

253001a 253002a 253003a 253004a 253005a 253006a

253001e 253002e 253003e 253004e 253005e 253006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 40.00 R 20.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 8 A6 Set of 8

253001a 253002a 253003a 253004a 253005a 253006a

253001e 253002e 253003e 253004e 253005e 253006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 45.00 R 25.00

Op die stand On the beach

Speelgoed Toys

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 9 A6 Set of 9

255001a 255002a 255003a 255004a 255005a 255006a

255001e 255002e 255003e 255004e 255005e 255006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 50.00 R 25.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 10 A6 Set of 10

256001a 256002a 256003a 256004a 256005a 256006a

256001e 256002e 256003e 256004e 256005e 256006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 55.00 R 30.00

Kersfees Christmas

Sport 1 Sport 1 (Eng)

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 8 A6 Set of 8

257001a 257002a 257003a 257004a 257005a 257006a

257001e 257002e 257003e 257004e 257005e 257006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 45.00 R 25.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 14 A6 Set of 14

258001a 258002a 258003a 258004a 258005a 258006a

258001e 258002e 258003e 258004e 258005e 258006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 75.00 R 45.00

Sport 2 Sport 2 (Eng)

Dinosaurs

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 15 A6 Set of 15

259001a 259002a 259003a 259004a 259005a 259006a

259001e 259002e 259003e 259004e 259005e 259006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 85.00 R 45.00

Size

Afrikaans

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

Die Begin The Beginning

English

Price

260001e 260002e 260003e 260004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Adam en Eva Adam and Eve

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

261002a 261003a 261004a

261002e 261003e 261004e

R 50.00 R 25.00 R 15.00

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

262002a 262003a 262004a

262002e 262003e 262004e

R 50.00 R 25.00 R 15.00


LAMINATED PRODUCTS

**** GELAMINEERDE PRODUKTE

Noag se ark Noah's ark

Die verhaal van Abraham The story of Abraham

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

263002a 263003a 263004a

263002e 263003e 263004e

R 50.00 R 25.00 R 15.00

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

264002a 264003a 264004a

264002e 264003e 264004e

R 50.00 R 25.00 R 15.00

Jakob se droom Jacob's dream

Jakob & Esau Jacob & Esau

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

265002a 265003a 265004a

265002e 265003e 265004e

R 50.00 R 25.00 R 15.00

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

266002a 266003a 266004a

266002e 266003e 266004e

R 50.00 R 25.00 R 15.00

10 Plae 10 Plagues

10 Gebooie 10 Commandments

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

267002a 267003a 267004a

267002e 267003e 267004e

R 50.00 R 25.00 R 15.00

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

268002a 268003a 268004a

268002e 268003e 268004e

R 50.00 R 25.00 R 15.00

Sterk Simson Strong Samson

Dawid & Goliat David & Goliath

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

269002a 269003a 269004a

269002e 269003e 269004e

R 50.00 R 25.00 R 15.00

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

270002a 270003a 270004a

270002e 270003e 270004e

R 50.00 R 25.00 R 15.00

Jona en die vis Jonah and the fish

Jesus se geboorte The birth of Jesus

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

271002a 271003a 271004a

271002e 271003e 271004e

R 50.00 R 25.00 R 15.00

A2 Poster A3 Poster A4 Poster

272002a 272003a 272004a

272002e 272003e 272004e

R 50.00 R 25.00 R 15.00

Afrikaans

Tel tot 100 Count to 100

Periodic Table

Size

Afrikaans

English

Price

Size

A1 Poster A2 Poster A3 Poster

275001a 275002a 275003a

275001e 275002e 275003e

R 80.00 R 40.00 R 22.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster

Geld 2 Money 2

English

Price

280001e 280002e 280003e

R 80.00 R 40.00 R 22.00

Map of South Africa

Size

Afrikaans

English

Price

Size

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

277001a 277002a 277003a 277004a

277001e 277002e 277003e 277004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

Gesonde Kos Healthy Food

Afrikaans

English

Price

278001e 278002e 278003e 278004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Ongesonde Kos Unhealthy Food

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 10 A6 Set of 10

283001a 283002a 283003a 283004a 283005a 283006a

283001e 283002e 283003e 283004e 283005e 283006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 55.00 R 30.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 10 A6 Set of 10

282001a 282002a 282003a 282004a 282005a 282006a

282001e 282002e 282003e 282004e 282005e 282006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 55.00 R 30.00

Diere en hul babas Animals and their babies

Winkels & Inkopies Shops & Shopping

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 8 A6 Set of 8

284001a 284002a 284003a 284004a 284005a 284006a

284001e 284002e 284003e 284004e 284005e 284006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 45.00 R 25.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster A5 Set of 12 A6 Set of 12

286001a 286002a 286003a 286004a 286005a 286006a

286001e 286002e 286003e 286004e 286005e 286006e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00 R 90.00 R 45.00

60 Minute 60 Minutes

Temperatuur Temperature

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

285001a 285002a 285003a 285004a

285001e 285002e 285003e 285004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

287001a 287002a 287003a 287004a

287001e 287002e 287003e 287004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

Wie verjaar? Who's birthday is it?

Sterre van die week Stars of the week

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

289001a 289002a 289003a 289004a

289001e 289002e 289003e 289004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00

A1 Poster A2 Poster A3 Poster A4 Poster

289001a 289002a 289003a 289004a

289001e 289002e 289003e 289004e

R 80.00 R 40.00 R 22.00 R 11.00


MAGNETIC PRODUCTS

**** MAGNEET PRODUKTE Weerkaart 2 Weather 2 Frames Magnetic Board + 24 Magnets Size

Afrikaans

English

Price

320x420mm 400x600mm

M013a M012a

M013e M012e

R 120.00 R 240.00

Weerkaart 3 Weather 3 Frames Magnetic Board + 75 Magnets Size

Afrikaans

English

Price

320x420mm 400x600mm

M0023a M0022a

M0023e M0022e

R 200.00 R 400.00

Weerkaart 4 Weather 4 Frames Magnetic Board + 42 Magnets Size

Afrikaans

English

Price

320x420mm 400x600mm

M0033a M0032a

M0033e M0032e

R 200.00 R 400.00

Diensrooster Duty Chart Frames Magnetic Board + 8 Magnets + 8 Duty Tags Size

Afrikaans

English

Price

320x420mm 400x600mm

M0043a M0042a

M0043e M0042e

R 150.00 R 260.00

Vorms Shapes Shapes Magnets (18cm High), Name Magnets (14cmx5cm) & 2 Headings Size

Afrikaans

English

Price

Various

M0330a

M0330e

R 130.00

Klaskamer beloningskaart Classroom rewards Chart

Woordbou stel Word Building Set

Frames Magnetic Board + 300 Magnets

127 Magnets

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

400x600mm

M0072a

M0072e

R 260.00

6,5cm x 5cm

M0360a

M0360e

R 230.00

Size

6,5cm x 5cm

Size

Various

Wiskunde Stel Maths Set

Geld Stel Money Set

51 Magnets

21 Coins (6,5cm Diameter), 15 Notes (6,5cm x 11,5cm), 15 Maths Magnets (6,5cm x 5cm)

Afrikaans

English

M0350t

Price

Size

R 120.00

Various

Afrikaans

English

M0340t

Getalbou Magnete Number Building Magnets

Breuke Fractions

28 Magnets

21 Magnets (25cmx20cm Total)

Afrikaans

English

M0380t

Price

Size

R 120.00

Various

Afrikaans

English

M0340t

Price

R 110.00

Price

R 30.00


NAME TAGS **** NAAMPLAATJIES 56mm Diamter Steel Name tags

R6-00 Each

Afr

English

Tag01a Tag01e

Afr

English

Tag07a Tag07e

Afr

English

Tag13a Tag13e

Afr

English

Tag19a Tag19e

Afr

English

Tag25a Tag25e

Afr

English

Tag31a Tag31e

Afr

English

Tag37t

Afr

English

Tag02a Tag02e

Afr

English

Tag08a Tag08e

Afr

English

Tag14a Tag14e

Afr

English

Tag20a Tag20e

Afr

English

Tag26a Tag26e

Afr

English

Tag32a Tag32e

Afr

English

Tag38t

Afr

English

Tag03a Tag03e

Afr

English

Tag09a Tag09e

Afr

English

Tag15a Tag15e

Afr

English

Tag21a Tag21e

Afr

English

Tag27a Tag27e

Afr

English

Tag33a Tag33e

Afr

English

Tag39t

Afr

English

Tag04a Tag04e

Afr

English

Tag10a Tag10e

Afr

English

Tag16a Tag16e

Afr

English

Tag22a Tag22e

Afr

English

Tag28a Tag28e

Afr

English

Tag34a Tag34e

Afr

English

Tag40a Tag40e

Afr

English

Tag05a Tag05e

Afr

English

Tag11a Tag11e

Afr

English

Tag17a Tag17e

Afr

English

Tag23a Tag23e

Afr

English

Tag29a Tag29e

Afr

English

Tag35a Tag35e

Afr

English

Tag42a Tag42e

Afr

English

Tag06a Tag06e

Afr

English

Tag12a Tag12e

Afr

English

Tag18a Tag18e

Afr

English

Tag24a Tag24e

Afr

English

Tag30a Tag30e

Afr

English

Tag36t

Afr

English

Tag43a Tag43e


NAME TAGS **** NAAMPLAATJIES

Afr

English

Tag44a Tag44e

Afr

English

Tag50a Tag50e

Afr

English

Tag56a Tag56e

Afr

English

Tag45a Tag45e

Afr

English

Tag51a Tag51e

Afr

English

Tag57a Tag57e

Afr

English

Tag46a Tag46e

Afr

English

Tag52a Tag52e

Afr

English

Tag58a Tag58e

Afr

English

Tag47a Tag47e

Afr

English

Tag53a Tag53e

Afr

English

Tag59a Tag59e

Afr

English

Tag48a Tag48e

Afr

English

Tag54a Tag54e

Afr

English

Tag60a Tag60e

Afr

English

Tag49a Tag49e

Afr

English

Tag55a Tag55e

Afr

English

Tag40a Tag40e


GLOSSY PAPER PRODUCTS

**** GLANSPAPIER PRODUKTE

Classroom borders are printed on quality high gloss paper. 12 Strips of 1000mm x 70mm are included. 12m border in total.

Border 1

R60

Border 2

R60

Border 3

R60

Border 4

R60

Border 5

R60

Border 6

R60

Border 7

R60

Border 8

R60


BOOKS

**** BOEKE

Cardboard Books * Karton Boekies Syfers Numbers Size

15cmx15cm

Afrikaans Out of stock

Plaasdiere Farm Animals

English Out of stock

Price

Size

Afrikaans

English

Price

R 32.00

15cmx15cm

B002

B012

R 32.00

Alfabet Alphabet Size

Afrikaans

15cmx15cm

B007

My Eerste Woorde My First Words

English Out of stock

Babadiere Baby Animals

Price

Size

Afrikaans

R 32.00

15cmx15cm

B005

English Out of stock

Insekte Insects

Price

R 32.00

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

English

Price

15cmx15cm

B008

B016

R 32.00

15cmx15cm

B009

B019

R 32.00

Size

15cmx15cm

Kleur Colour

Afrikaans Out of stock

English Out of stock

Troeteldiere Pets

Price

Size

Afrikaans

English

Price

R 32.00

15cmx15cm

B010

B020

R 32.00

English Out of stock

R 32.00

Wilde Diere Wild Animals

Vorms Shapes

Size

Afrikaans

English

Price

Size

Afrikaans

15cmx15cm

B006

B017

R 32.00

15cmx15cm

B003

Price

Exercise Books * Oefenboeke Lekker lees stories is ‘n ongelooflike versameling van 40 stories per boek in afrikaans en engels sowel as 20 stories per boek in xhosa, sotho en tswana met oefeninge en relevante vrae na elke storie! Hierdie boeke is ideaal om leerders voor te berei vir begripstoetse! (A5 grootte) Reading is fun is an unbelievable collection of 40 stories per book in afrikaans and english as well as 20 stories per book in xhosa, sotho and tswana with exercises and relevant questions after every story! These books are ideal to prepare learners to understand and memorise information! (A5 size)

Eng Level 1 Book 1

Eng Level 1 Book 2

Eng Level 2 Book 1

Size

English

Size

English

Size

English

Price

A5

LL01

A5

LL02

A5

LL03

R40

Eng Level 2 Book 2

Eng Level 3 Book 1

Eng Level 3 Book 2

Size

English

Size

English

Size

English

Price

A5

LL04

A5

LL05

A5

LL06

R40

Afr Vlak 1 Boek 1

Afr Vlak 1 Boek 2

Afr Vlak 2 Boek 1

Size

Afrikaans

Size

Afrikaans

Size

Afrikaans

Price

A5

LL07

A5

LL08

A5

LL09

R40

Afr Vlak 2 Boek 2

Afr Vlak 3 Boek 1

Afr Vlak 3 Boek 2

Size

Afrikaans

Size

Afrikaans

Size

Afrikaans

Price

A5

LL10

A5

LL11

A5

LL12

R40

Xhosa Level 1 Book 1

Xhosa Level 2 Book 1

Xhosa Level 3 Book 1

Size

Xhosa

Size

Xhosa

Size

Xhosa

Price

A5

LL13

A5

LL14

A5

LL15

R25

Sotho Level 1 Book 1

Sotho Level 2 Book 1

Sotho Level 3 Book 1

Size

Sotho

Size

Sotho

Size

Sotho

Price

A5

LL16

A5

LL17

A5

LL18

R25

Tswana Level 1 Book 1

Tswana Level 2 Book 1

Tswana Level 3 Book 1

Size

Tswana

Size

Tswana

Size

Tswana

Price

A5

LL19

A5

LL20

A5

LL21

R25

SHONGOLOLO Die reënboogduisendpoot wat die wêreld speel-speel ontdek.

SHONGOLOLO die reënboogduisendpoot

SHONGOLOLO ons weet wat jy is

Size

Afrikaans

Prize

Size

Afrikaans

Prize

A4

Sho01

R85

A4

Sho02

R85

SHONGOLOLO en die atletiekbyeenkoms Size

Afrikaans

Prize

A4

Sho03

R85


**** Please photocopy **** 206 Paul Krugeravenue, Universitas Bloemfontein, 9301 PO Box 32942, Fichardtpark, Bloemfontein, 9317 Tel : 051 - 5226344 / 0878093344 Fax : 0866 141 044 E-Mail : ian@flashandlearn.co.za Web : www.flashandlearn.co.za

Flash & Learn

** Example** Language 2

038013e

R22

2

R44

Product Name

Code

Unit Cost

Qty

Total

Please note the following administrative arrangements: 路 路 路 路

Please fax all orders to us. We will then send you a written notice of the payment procedure. Your package will reach your nearest Post Office 7-10 days after the above mentioned is finalized. R45.00 postage and handling fee will be charged for packages with a value less than R3000.00.

Cheques payable to: Banking Details:

Flash&Learn Flash&Learn Nedbank Branch Code : 120305 Acc. Nr. : 1203008716

Sub Total : __________________ Postage : __________________ Total: __________________ Name: School: Address: Fax nr: Tel nr : Cell nr:

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________

Flash & Learn Catalogue  

Gelamineerde Produkte Magnetiese Produkte Naamplaatjies Boeke Karton Produkte