Page 1

A MI ROPA TENDIDA EDUARDO MAESTRE

Soprano

Contralto

œ œ œ œ œ œ.

P

& 43

Na ra na na

P

? 43

Bajo

na,

na

ra

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Na ra na na

na

ra

na

na

na

ra

ra

na

œ œ œ œ na

ra

na

na

ra

œ

na

œ œ œ œ œ œ.

na

ra

na na na

na

œ œ.

ra

na ra

œ œ œ œ œ œ œ œ na

na

na,

na

na

na,

V œ œ œ

ra

œ

&

?

ra

& œ œ. na

na

œ œ œ œ

œ

3 V4 Ó

Tenor

3

3 &4 Ó

na

na

ra

œ

na

œ œ œ

na

ra

∑ Poema: Claudio Rodríguez.

œ œ.

na na na

œ na


2 5

œ

& œ œ. na

ra

na

A MI ROPA TENDIDA

ra

na ra

œ œ.

na na

na

& V œ. na

œ

na na

na na ra

œ œ œ

œ

na

& œ

na na

na

na

? œ na

ra

na

na

-

˙

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

na

œ

œ

na

na

Me

laes -

na

na

ra

œ

laa

ra

na

-

na

œ

cla

na

œ

œ

na

na,

ra

ra.

na

na

ra

œ

na

na

œ œ

tán

re - fre -

œ

na,

œ œ œ œ œ œ.

œ

œ

na

œ

F

na

gan - do,al - guien

na

ra

ra

œ

na

œ

ƒ

œ œ œ œ

na,

V œ œ œ

na,

Ó

œ

ra

ra

œ œ œ œ œ œ œ

& œ œ.

œ œ œ œ

œ

Œ

œ œ.

?

7

œ œ œ œ

œ.

ra na na na ra

œ

œ

Na

na

œ œ. na ra

œ

¡Yo

œ œ œ

na,

œ œ.

œ

na ra na na na

na

œ

œ

œ œ œ

œ

œ

na

na

na ra na

na

na


9

œ

& œ œ. na

ra

na

& œ.

na

?œ œ œ ra

na,

11

& œ œ. na

su

ra

na

œ œ

œ œ œ

œ œ.

œ

na

na

ra

ra

-

ra

na

œ

cio

na

œ

na

œ

-

na

a

ra

na

na

na

na

na

na

ra

na

œ

na na

ra

na

siem

na

na

-

ra

pre,

œ

œ œ œ

œ

œ

na

na

na

na

na

na

na

na

œ

œ

na

na

ra

na na na

ra

œ

œ

na

na,

œ

œ œ œ

œ œ œ

na

na

œ œ

ra

na,

œ

ra

lo

œ œ.

pa - ra

na

na

na,

ra

na,

ra

na

3

œ

œ œ œ œ œ œ.

œ œ œ œ œ œ œ œ

ra

na

r œ œ.

na

na

ra

lae - chéa

œ

-

na

‰.

œ

pa

na,

na

œ

œ

ra

œ œ œ œ œ œ œ

œ

ra

œ œ œ œ

œ

œ

œ

na

œ

œ œ. œ

œ œ œ œ

na,

œ

na

œ œ œ

œ

V œ œ œ na

œ œ œ œ

œ.

que des - dea - quel dí

V œ.

na

A MI ROPA TENDIDA

œ

ya

ra

œ œ

no

œ œ.

la -

œ

na na na

na

œ

œ

na

na


4

œ

& œ œ.

13

na ra

& œ

na

œ

na

na

na

ra

ra

na

na,

na,

œ

na

ra

na

œ

ra

na

na

na

-

ra

ra

na,

na

na

na

na

na

to

ra

na

œ œ œ œ œ œ. na na na

œ

œ

na

na

na

na

œ œ œ

pe- roahí

la véis to

œ œ œ

na

œ

œ œ.

ra

œ œ

na,

más

œ œ

œ

na

¡Sihas - ta mees - tá

œ

ra

na

≈ œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

No lahe pues

na

na

œ

œ.

ta!

na

ra

œ

œ

≈ œ œ œ

ra

na

na

na na

na

œ

a!

na na

œ.

na,

-

œ œ œ œ

na,

? œ œ œ na

œ

œ

V œ œ œ

ra

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ

œ

ser - ví

na na ra na na

ra

-

me

na na

& œ œ.

jus

y

œ

15

& œ

œ œ œ

œ œ. œ

na

œ œ œ œ

œ

3

más,

V œ.

na

na ra na na

œ

var - la

na

œ œ œ œ œ œ.

œ.

na ra

œ

? œ

A MI ROPA TENDIDA

œ

œ

na

na

ra

œ œ.

na na na

œ

œ

na

na,

ra

-

œ

dos,

œ na


A MI ROPA TENDIDA

œ

& œ œ.

17

na ra

na ra

na

œ œ

≈ œ œ. a - hí,

ten - di

V œ.

œ œ.

œ

na na

na na

na

ra

-

na

œ

œ.

da,

œ œ œ ra

œ

na

na

na ra

na

na

na

ra

œ œ3 œ œ & ro - pa

ten - di

V œ œ œ na

ra

na

-

na

daal

ra

na

œ

sol,

na na

na

ra

ten - di

-

na na

œ

daal

na

ten - di

na

ra

ra

na

ra

na

na

-

ra

na

na

ra

na

na,

œ

œ

ved

mi

œ.

ra

na.

œ

œ

œ œ œ

na,

na

œ

œ œ3

œ

sol,

ro - pa

ten - di

na

œ

œ œ3 œ

ten - di

na

da,

œ œ œ œ œ œ.

na

ra

œ.

œ

na,

ro - pa

œ œ œ œ œ œ œ œ

? œ œ3 œ œ ro - pa

œ

œ œJ

na

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ

na,

na,

œ œ œ

œ

œ

ra

na

œ œ œ

& œ œ.

œ

œ œ œ œ

œ

na na

œ

na

œ œ.

na na

19

f

œ œ œ œ

œ.

5

-

ra

œ -

œ

œ

daal

f ¿Quién

œ

daal

na

œ

sol.

œ œ na

na.

œ. sol.

œ

f ¿Quién


A MI ROPA TENDIDA

6

& œ.

œ œj œ .

21

es?

¿Quées es -

‰.

& œ V œ

‰.

? œ.

œ œ J

es? 24

f f

&J

di - da

to?

r œ œ.

¿Quién es?

r œ œ.

¿Quién es?

œ.

œ J

œ œ œ œ

smorzando

U

ja - bo - na - du - ra smorzando

di - da

ja - bo - na - du - ra

j &œ œ V œJ

˙ œ

j œ œ.

¿Quées

es - to?

œ

œ œ J .

¿Quées

es - to?

˙

¿Quées es - to?

œ Uœ

U

œ

di - da

? œj Uœ di - da

j œ œ œ œ œ œ J

smorzando

œ œ œ œ

œ œ ˙

vuel - ve,

œ œ ˙

vuel - ve,

œ œ ˙

ja - bo - na - du - ra smorzando

vuel - ve,

ja - bo - na - du - ra

vuel - ve,

œ J

œ ‰ œ œ œ œ œ œ. œ œ. ƒ ¿Qué le - jí - ain-mor-tal, y qué per3

œ œ œ œ

œ œ ˙

3

3 ‰ œ œ. œ œ œ œ œ . œ œ ƒ ¿Qué le - jí - ain-mor-tal, y qué per3

‰ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ ƒ 3

3

¿Qué le - jí - ain- mor-tal,

y qué

per -

3 . ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ ƒ ¿Qué le - jí - ain 3 - mor-tal, y qué per -

äœ

fqué

äœ

blan - cu

œ â fqué

œ œ â â blan - cu

fqué

œ â

ä œ

œ fâ

qué

œ â

blan - cu

ä œ

U

ä œ

ä œ

blan - cu

˙.

-

ra?

U -

-

˙.

ra?

U

˙.

ra?

U ˙. -

ra?

-


A MI ROPA TENDIDA 28

Tempo primo

&

Tempo primo

& œ œ œ œ œ œ œ PNi hi ro ni ni hi ro, Tempo primo

œ

ro

no,

30

& Œ

na

ra

F

na,

ni

ro

ni

œ

ro

Na

œ œ el

ro

ni,

la

ni

no na.

na na na

no,

na

ri

no

ni

no

œ

ro

œ

nues - tra

œ

œ

Ni

ro

ni

ni

ni

hi ro,

œ J

œ.

ro

œ no,

Co -

œ J

na,

hi

œ R

na,

œ.

œ œ œ œ œ œ œ

œ

f

œ œ œ œ œ œ

œ.

ni

ra

ra

œ œ œ

‰.

œ œ

ce - rroes

œ œ œ œ œ ? œ œ œ œ ni

ni

na

na

moal a - tar - de - cer

no

ro

œ

na

. V œ œ œ œ œ

ri

ni no

œ

na na,

na

hi

Ó

œ œ.

& œ.

ni

œ œ œ œ œ œ

œ

Tempo primo

Ni

œ

œ

œ œ

œ œ œ œ œ.

V ?œ P

7

-

œ

œ

na

ra

pa

œ œ œ œ œ œ

ni

ro

ni

ro

ni no


A MI ROPA TENDIDA

8

& œ

32

œ J

œ

ni

ro

ni

ro

V

hi

œ des

ro

ni

ni,

la

œ œ œ -

œ

de lain - fan

-

cia,

na

ro

ni

no, 34

& œ

ni

œ na

hi

ro

na na,

œ.

œ

œ.

más

y

más

œ œj

na

V œ. ?œ

œ

Ni

ro

na,

na

œ

œ

ni

œ œ œ œ œ œ

œ

˙

œ no,

ra.

œ œ œ œ œ œ

ni no

f

œ œ œ œ œ.

-

ni

ro

ni no

œ. -

ra

œ. no,

hi

ro

ni no na.

œ J

œ.

na.

y ved la mí - aa - ho

na ra

ri no ni ro

na

ra

hi ro,

os - cu

œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

na

ni

œ œ.

na

na

œ

ni

na

na

ra

œ

& œ œ œ œ œ œ œ ni

no

ro

œ.

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

? œ.

œ

œ.

ni

œ œ

& œ œ œ œ œ. ni

œ J

œ.

¡Ved

mi

œ œ

ni ni,

la

ƒ

ra

œ. ¡Ved

œ œ œ œ œ œ na

ri

no

ni no

na,

œ œ œ

na na na

œ mi


A MI ROPA TENDIDA

& œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

36

ro

-

pa, mi ro - pa, mia - po - sen

œ œ.

& œ. na,

V œ

ro

na na,

œ -

œ.

pa,

ri

no

ni

ro

ni

& ˙

V

no,

ni

œ œ

œ

hi

ro

ni

ni

ni ni,

la

ra

mia - po - sen

-

œ

Ni

œ œ œ œ œ œ œ na

ri

no ni no

na,

na

œ

en

œ par!

na

par!

no,

ni no ni

-

#œ #œ ne

tro

œ #œ #œ œ œ œ #œ #œ œ ne

ni no

tro

#œ.

he no

ro

œ.

ne hen,

ne

ra

œ

œ œ.

-

œ

œ

œ œ œ œ œ œ

œ

# œ Jœ ƒ R

na,

≈ œ # œJ ƒ ¡A - den

œ

to de par

ro

‰.

na ra

hi ro,

œ œ œ

œ œ #œ œ #œ #œ.

˙

? œ.

ra

¡A - den

hi ro

en

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

Œ

& œ œ œ œ œ. ni

de par

no na.

38

œ

œ œ

œ.

to

na

œ œ œ œ œ ? œ œ œ œ na

-

9

no

ne

no na.

re

≈ œR

con


A MI ROPA TENDIDA

10

#œ œ #œ #œ œ œ œ œ ≈ œ

40

& œ

con

to - doel

ai - rey

& œ #œ œ œ œ œ œ ne

V

re

ne

ne

ne

to - doel cie - loen

ne

to - doel

Ne

ai - rey

œ

he

ne

hen

Moderato

& œ œ œ œ #œ f¡Vis - ta la tie - rra

ne

ro

Moderato

V #œ œ œ œ f¡Vis - ta la tie

? œ œ #œ #œ #œ f¡Vis - ta la tie - rra Moderato

ne

œ #œ tie - rra!

¡Más

œ #œ

tie - rra!

œ #œ

- rra

no

#œ œ œ

Moderato

& œ œ œ œ #œ f¡Vis - ta la tie - rra

ne

œ

œ

¡Más

-

œ

rit.

a - den

œ #œ œ

¡Más

a - den

ma!

-

-

œ -

tro!

U œ

tro!

tro!

ha.

˙ #œ œ

na na

˙

Tempo primo

tro!

œ

ha

œ œ

na,

U

j #œ

ma!

#œ.

#Uœ

œ œ œ

¡Más

tie - rra!

-

rit.

tie - rra!

œ

a - den

ci

#Uœ

rit.

#œ œ œ

-

no

rit.

a - den

-

˙

ne re ne ne ne,

œ œ œ œ œ œ

no,

ci

œ

j œ #œ œ œ œ #œ

to - doel cie - loen

-

œ

#œ œ #œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ

? #œ 42

re

œ

f

ha

œ.

ha.

¡No

ten -

Tempo primo

˙ ˙

#œ nœ œ œ P Ta ra ta ta

Tempo primo

Œ

˙

œ

Tempo primo

P

Pa

œ œ œ ra

pa pa


A MI ROPA TENDIDA 45

&

œ ded -

œ œ œ J

laen el

& œ œ œ to

ra

pa

-

to

? #œ

œ

pa

ta

œ œJ

híen

œ #œ œ œ

ta

œ

œ

pa

ta

ra

to

ra

ta

Ta

ra

ta

ta

œ

œ œ œ #œ

pa ra

pa pa

pa

#œ œ œ en la

ci

#œ -

ta

ra

ta ta

œ

to

pa pa

tio:

a -

ta

ra

ta

ta

œ J

œ

ta

ra

œ pa

ta

œ œ œ ra

pa

pa

œ œ #œ œ œ œ œ

ta ta ta.

ta

ta ra ta ta ra ta.

ra,

ta,

œ

œœœ œœ œ

pa

ra

-

œ œ

œ #œ œ œ

ta

œœ œ

œ

pa

œ.

#œ œ œ œ #œ

pa ra

to

ma,

ra ta

el

œ œ œ

˙

œ #œ #œ œ #œ #œ œ

pa ra pa pa pa

? #œ

ta

œ

œ œ œ œ œ œ ra,

œ œ œ œ

œ

to ra ta

ta

œ #œ œ

ten - ded - laen

œ

ra

ra

#œ œ

œ

la ci - ma,

to ra ta

ta

¡No

F

& œ œ œ œ œ œ V #œ

tio!

ra ta,

V Ó

& œ.

œ.

œ œ œ

ta

47

#œ.

11

ƒ ro - pa

pi - sa - da por el

#œ œ œ œ œ œ œ ƒ ro - pa pi - sa - da por el œ œ œœ œ œ œ

ƒ ro - pa

œ #œ œ > > > ha ha. ƒ ro

pi - sa - da por el

-

œ >

pa

œ >

pi -


A MI ROPA TENDIDA

12

œ #œ œ &

œ #œ

50

sol

yel

ga

& #œ #œ œ sol

yel

ga

V #œ œ œ sol

? -

yel

œ ˙ > -

sa

ga

-

-

llo,

-

œ #œ por

el

˙ re

œ œ #œ œ #˙ llo,

por

el

œ

re

-

-

œ œ œ œ #˙ -

llo,

˙ >

por

el

œ >

da

& œ œ œ œ œ œ œ PNa ra na ra na ra na

-

y

œ ˙

œ

œ ˙

y

a tempo

œ

na

pre.

˙

siem

-

rit.

pre.

rit.

pre.

na

na

na

œ œ

œ œ œ œ œ œ. na

-

na

pre.

U

œ b˙

-

pre.

U

-

pre.

U

œ b˙

pre. Siem

-

pre.

œ

œ œ œ œ

na

na

na

ra

V

?

a tempo

-

œ ˙

œ œ œ > >

œ >

ra

rit.

œ

na

œ >

Siem

œ

ra

œ bU˙

Siem

siem

na

>œ Siem

sol

a tempo

& œ œ œ œ œ PNa ra na na na

-

rit.

˙ >

œ œ œ ra

-

siem

y

el

na

siem

œ ˙ >

por

a tempo 56

re

œ #˙

ra

œ œ.

na

ra

na

na


A MI ROPA TENDIDA

œœ œ œœ œ œ

. &œ

58

na

ra na ra na

& œ œ.

na

na ra na na

V

?

61

&

œ

œ

na

na

& œ œ. na ra

ra na

œ J

na

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

na

na ra na ra na ra na na ra na

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.

œ

na ra

ra na

œ

œ œ œ

13

na ra na na na

na na ra

na ra na na na ra

∑ f

œ œ R He

œ

œ œ œ œ œ.

na

na ra na na

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

na

na ra na na

œ œ œ

≈œ œ œ

di - cho a - sí,

a me - dia

œ œ œ œ

na

na

ra

ra

na

na

na

ra

?œ al

œ -

ba

˙

œ œ œ

na

ra

œ

na

V

na ra

∑ ‰.

Ó

œ œ.

na

œ œ

na

na

œ œ œ

œ

∑ ≈ œ œ œ œ por - que

de

nue

-

vo

la

ha

-

llo,

ra


A MI ROPA TENDIDA

14

œ

63

&œ œ œ ra

na

œ J

na

na

& œ œ œ œ œ œ. na

ra

na

na

na

œ œ œ œ œ œ œ

na

na

ra

na

V

? œ.

≈ œR œ œ œ œ

&

œ

œ

na

na

œ

œ œ œ œ œ.

na

na ra na na

&œœœœœ Pna ra na na na V Œ ?œ

œ

na

na

na ra

na

na

ra

na

œ œ œ œ

na

œ œ œ œJ

li - bre sa - nay sal

na ra na na na ra

œœ œ J

el

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ.

œ œ œ

fFueen

ra

œ

ra

ra na ra na

j œ œ œ œ.

el

na

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

fFueen

ra

na

ra

na na

de nue- voal ai - re

65

na

œ œ.

œ œ.

ra

ra

œ œ œ

rí - o, se - gu - ro,

œ.

rí - o, se - gu - ro,

ra na

œ œ.

na ra

œ. -

va.

œ œ œ œ ra na

na ra

œ œJ œ œ ≈ en a - quel

na

na

œ œ. œ œ œ œ œ

≈ œ œ œ œJ en a - quel

œ J

na

œ. œ.

- o -

- o

na ra na na

‰. -

‰.

œ R - don-

œ R

don-


A MI ROPA TENDIDA

&œ œ œ œ œ œ œ

68

na ra na ra na ra na

&œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ J

de se

la - va to

?œ œ œ œ œ J de se

la - va to

na ra na

œ

na ra na na na

V

œ œ œ

na

na ra

na

na

do,

œ

do,

71

& œ œ œ œ œ œ œ FHue - lea la mis - ma a - gua,a & œ œ œ œ œ œ œ FHue - lea la mis - ma a - gua,a

œ na.

œ œ œ œ cuer- po mí - o.

œ œ œ œ

cuer- po mí - o.

V

?

f f

œ

œ

f

na ra na na na.

œ

œ. -

œ

œ œ œ œ œ œ œ

œ. -

œ

15

œ

œ

ba - joel

f

œ

œ

œ ˙

ba - joel

puen - te.

˙.

œ -

te.

-

te.

œ

ba - joel puen

#œ œ œ œ œ œ f ¡Y ya sin man

puen - te.

œ

ba - joel puen

œ

œ ˙

-

˙

˙. Œ

cha!

œ œ œ œ œ œ ˙ f¡Y ya sin man - cha! ‰ œj œ œ œ œ ˙ f ¡Y ya sin man - cha!

Œ Œ

œ œœ œ ‰ Jœ œ œ œ œ ˙ f ¡Y ya sin man - cha! P La ra ni no


A MI ROPA TENDIDA

16 75

&

œ

œ

f ¡Sihay

al

œ -

œ

œ

gún

va - lien

La

ni

no na

? œ œ œ

œ

ra

na no

&

-

-

-

œ œ œ œ

V œ œ œ œ œ œ œ P

77

œ.

&

ra

no

ni

& œ

-

na

na

que

œ

na

. V œ œ œ œ œ ro

ni

no

œ

na

na

no

œ J

na

œ

œ

œ œ œ œ

na

na

ni

na

ni

ro

œ

se

la

pon

œ

œ

na

na

œ

ni

no

œ J

no na no na

œ œ

na

œ -

œ

ra

ga!

œ

œ

na

na

œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ.

œ

na

na ra na

na ra na

na

ni

na

ra

ni

œ œ œ œ œ œ œ ni

la

na

no

œ J

œ

ra

ni

se

œ.

œ

na

- ga,

œ

que

œ

œ œ œ œ œ œ œ

œ.

pon -

? œ

ro

te,

œ F Na

œ

no

œ

ni

na

œ

j œ œ

no

ni

no

ni

no

j œ

œ

no

na

œ J

ni

œ œ œ œ la

ra

ni no


A MI ROPA TENDIDA 79

&

œ.

œ œ.

que leaho

j & œ

œ œ. -

ga - rí

j œ

œ

-

-

-

a.

Bien

j œ

ra

na

V œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ

?œ œ œ

œ

la

na

81

&

ra

ra

no

ni

na

no

na

ra

œ

no

œ

ni

no

na

del

co - ra - zón noes blan

? œ

-

na

ro

ni

no

-

no

queal

œ

œ œ œ œ

na

ni

no

œ.

j œ œ

ca

pe - ro

na

ra

œ

na

ni no

œ J

ni no na no ni

œ

ro

œ na

œ noim -

œ

na

œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ.

œ

na

na ra na

na ra na

na

ni

na

ra

ni

œ œ œ œ œ œ œ ni

na

œ

na

na

œ

-

œ J

œ.

. V œ œ œ œ œ

œ

no

œ

j œ œ na ra

ra

ra

pie

na

ni

na

œ œ œ œ œ œ

ni

ro

œ

œ œ œ œ œ œ œ

œ.

& œ

œ J

œ œ œ.

œ

na

17

no

ni

no

ni

no

j œ

œ

no

na

œ J

no

œ œ œ œ la ra ni no

A mi ropa tendida  

Madrigal. Poema de Claudio Rodríguez.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you