Ursuletul alb ca neaua fragment

Page 1

Această carte aparține lui:

PND_Snow Bear_Int_RO_F1.indd 1

lun., 30/10/2017 13:23:40


PND_Snow Bear_Int_RO_F1.indd 2

lun., 30/10/2017 13:23:44


PND_Snow Bear_Int_RO_F1.indd 3

lun., 30/10/2017 13:23:47


Pentru Lily Hudson ~ TM Pentru Migs și Meddy ~ AB

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 redactor: Virginia Costeschi Director producție: Cristian Claudiu Coban Dtp: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României Ursulețul / text: Tony Mitton ; il.: Alison Brown ; trad. din engleză de Domnica Drumea. - București : Pandora Publishing, 2017 ISBN 978-606-978-116-6 I. Mitton, Tony (text) II. Brown, Alison (il.) III. Drumea, Domnica (trad.)

Titlul original: Snow Bear Autor: Tony Mitton Ilustrații: Alison Brown Text copyright © Tony Mitton 2015 Illustration copyright © Alison Brown 2015 This translation of Snow Bear is published by PANDORA by arrangement with Bloomsbury Publishing Plc. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2017 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

821.111

PND_Snow Bear_Int_RO_F1.indd 4

lun., 30/10/2017 13:23:51


Tony Mitton Alison Brown Traducere din limba engleză de

Domnica Drumea

PND_Snow Bear_Int_RO_F1.indd 5

lun., 30/10/2017 13:23:55


PND_Snow Bear_Int_RO_F1.indd 6

lun., 30/10/2017 13:23:58


A fost odată un ursuleț ce rătăcea și n-avea casă, și anevoie se târa, se poticnea-n zăpada deasă. Și pașii lui, tot mai greoi, se înșirau în urma sa, Iar neaua pură, sclipitoare, neatinsă-l aștepta.

PND_Snow Bear_Int_RO_F1.indd 7

lun., 30/10/2017 13:24:02


Dac-ai fi și tu un biet ursuleț înghețat, ai vrea și tu un loc liniștit și cald. Dar cum să-l găsești imediat?

PND_Snow Bear_Int_RO_F1.indd 8

lun., 30/10/2017 13:24:06


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.