Unde este pinguinul Peggy_fragment

Page 1

Această carte aparține lui .................................
Editori: Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir

Text de Paul Petersen bazat pe episodul TV Wissper — Peggy, der Pinguin Titlul original al episodului TV: Wissper — Pingwing Peggy, scenariu de Nick Wilson

Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Virginia Lupulescu Director producție: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României PETERSEN, PAUL Wissper. Unde este pinguinul Peggy? / Paul Petersen; trad. din germană de Ruxandra Chiriță. - București: Pandora Publishing, 2020 ISBN 978-606-978-345-0 I. Chiriță, Ruxandra (trad.) 821.112.2

Titlul original: Wissper - Wo ist Peggy Pinguin? Autor: Paul Petersen All rights reserved: © 2020 Wissper Brand Management Ltd.

in cooperation with:

International Publishing rights: © 2020 Bastei Lübbe AG, Köln Ediția originală în limba germană a fost publicată în 2017 de Bastei Lübbe AG, Köln.

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

Copyright © Pandora Publishing, 2020 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


Unde este pinguinul Peggy?

Traducere din limba germană de Ruxandra Chiriță


Soarele strălucește, iar Wissper e cu tata în grădină. Larry, puștiul din vecini, vine îndată la joacă.

— Wissper, deschizi, te rog, robinetul de apă?

strigă tata, care s-a așezat comod pe scaunul de grădină. Aspersorul e pregătit în apropiere de gardul vecinilor.

— Îl deschid imediat! spune Wissper.


s ! s Fâ s s

Țâșnește un jet puternic de apă.

…din aspersor, peste gard, chiar pe fața lui Larry… — Tată, strigă Wissper, l-ai udat leoarcă pe Larry! — O să supraviețuiască, spune tata și închide ochii ca să tragă un pui de somn.


Wissper fuge la bucătărie, unde-l întâlnește pe fratele ei, Ralph. El preferă să se joace la calculator decât pe afară. — Bună, Ralphie, nu ți-e prea cald aici, în bucătărie?

— Nu-mi spune Ralphie! zice fratele ei și se uită mai departe pe ecran.

8


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.