Totu-i mai ușor cu un pupic_fragment

Page 1

Această carte aparţine lui

.....................................................
Pentru Esther și Trini, cu dragoste și pupici - S.P-H. Pentru Eunice, cu dragoste și mulțumiri - S.M. Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Virginia Lupulescu Director producţie: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Totu-i mai ușor cu un pupic! / text: Smriti Pradasam-Halls ; il.: Sarah Massini ; trad. din engleză de Domnica Drumea. București : Pandora Publishing, 2020 ISBN 978-606-978-288-0 I. Pradasam-Halls, Smriti (text) II. Massini, Sarah (il.) III. Drumea, Domnica (trad.) 821.111

Titlul original: Kiss it better Text: Smriti Prasadam-Halls Ilustraţii: Sarah Massini Text copyright © Smriti Prasadam-Halls 2016 Illustration copyright © Sarah Massini 2016 This translation of KISS IT BETTER is published by PANDORA PUBLISHING S.R.L. by arrangement with Bloomsbury Publishing Plc. All rights reserved.

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

Copyright © Pandora Publishing, 2020 pentru prezenta ediţie O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


u t o T i m a i u șo r cu un pupic! Smriti Prasadam-Halls &

Sarah Massini Traducere din engleză de Domnica Drumea


Uneori, ești cam supărat. Te-ai zgâriat la genunchi, vânătăi multe și-un cucui ai căpătat.

Nu te speria, u n pupic din nec az te scoate…i te apără de to ș e n i t Vine i ate. ute-n zbor la


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.