Tom ecologist

Page 1

Această carte aparține lui: ....................
Pentru Tom E. M.

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Virginia Lupulescu Director producție: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio Corectură: Eugenia Ursu Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României ROUSSEAU, GENEVIÈVE Tom, ecologist / Geneviève Rousseau şi Estelle Meens ; trad. din engleză de Luminiţa Gavrilă. Bucureşti : Pandora Publishing, 2020 ISBN 978-606-978-280-4 I. Meens, Estelle II. Gavrilă, Luminiţa (trad.) 821.111

Titlul original: Gare au gaspi! Text: Geneviève Rousseau Ilustrații: Estelle Meens Copyright © 2012 Mijade Publications (B-5000 Namur - Belgium) Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2020 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


Geneviève Rousseau

Estelle Meens

Tom, ecologist

Traducere din engleză de Luminița Gavrilă


— Copii, planeta Pământ nu se simte bine, ne-a spus Nathalie. Are nevoie de noi, o putem salva! Am fost foarte surprinși. — Dar suntem prea mici! — Nu, Tom. Vei vedea că putem face multe lucruri pentru a ajuta planeta.


— Nu trebuie să amestecăm deșeurile. Putem să sortăm sticla, plasticul, și hârtia, și să le punem pe fiecare în containerul corespunzător.

— În compost punem cojile și resturile naturale. — Bleah, bleah… — E puțin dezgustător, dar va face solul mai bogat.


— Uau! Ce mari sunt turbinele eoliene! — Sunt niște elice uriașe care produc electricitate cu ajutorul vântului…


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.