Théo și Léa se ceartă

Page 1

Aceasta carte apartine lui : ..................................................

Théo&Léa

Prietenului meu, Câlinet E. M.

Editori:

Magdalena Mărculescu

Silviu Dragomir

Fondator:

Ion Mărculescu, 1994

dirEctor Editorial:

Bogdan-Alexandru Stănescu

dirEctor producțiE:

Cristian Claudiu Coban

dtp:

Faber Studio

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

ROBBERECHT, THIERRY

Théo şi Léa se ceartă / Thierry Robberecht, Estelle Meens; trad. din lb. franceză de Doina Popescu. – Bucureşti: Pandora Publishing, 2023

ISBN 978-606-978-604-8

I. Meens, Estelle

II. Popescu, Doina (trad.)

087.5

821.133.1

Titlul original: Théo et Léa se disputent

Text: Thierry Robberecht

Ilustrații: Estelle Meens

Copyright © 2021 Mijade Publications (B-5000 Namur - Belgium)

Text © 2021 Thierry Robberecht

Illustrations © 2021 Estelle Meens

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

© Pandora Publishing, 2023, pentru traducerea în limba română www.pandoram.ro

Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București

Tel.: +4 021 300 60 90

Fax: +4 0372 25 20 20

Théo s e cearta Léa si ‚

Traducere din limba franceză de Doina Popescu

Théo Léa&

Thierry Robberecht Estelle Meens

Théo și Léa sunt frați.

Au primit un cadou.

O mașinuță!

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.