Te voi iubi mereu - fragment

Page 1

Această carte aparține lui:

PND_Te voi iubi mereu_RO_F1.indd 1

25/01/2017 16:47


PND_Te voi iubi mereu_RO_F1.indd 2

25/01/2017 16:47


PND_Te voi iubi mereu_RO_F1.indd 3

25/01/2017 16:47


Pentru Alys și mămica ei… Mereu – M. S. Pentru George și Charlie – A. B.

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 redactor: Virginia Costeschi Director producție: Cristian Claudiu Coban Dtp: Faber Studio

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României Te voi iubi mereu / text: Mark Sperring; il.: Alison Brown; trad.: Dominica Drumea. - București: Pandora Publishing, 2017 ISBN 978-606-8780-85-6 I. Sperring, Mark (text) II. Brown, Alison (il.) III. Drumea, Domnica (trad.)

Titlul original: I’ll Love You Always Autor: Mark Sperring Ilustrator: Alison Brown Text copyright © Mark Sperring, 2017 Illustrations copyright © Alison Brown, 2017 Prezenta ediție s-a publicat prin acord cu Bloomsbury Publishing Plc. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2017 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

821.111-32=135.1

PND_Te voi iubi mereu_RO_F1.indd 4

25/01/2017 16:47


Te voi iubi mereu

Text: Mark Sperring Ilustrații: Alison Brown Traducere din engleză de Domnica Drumea

PND_Te voi iubi mereu_RO_F1.indd 5

25/01/2017 16:47


PND_Te voi iubi mereu_RO_F1.indd 6

25/01/2017 16:47


Cât de mult te voi iubi? O secundă-i prea puțin. O secundă e prea scurtă, mult mai mult la tine țin.

PND_Te voi iubi mereu_RO_F1.indd 7

25/01/2017 16:47


Un minut nu e nimic, căci minutele zboară!

PND_Te voi iubi mereu_RO_F1.indd 8

25/01/2017 16:47


Trec ca o adiere de vară.

PND_Te voi iubi mereu_RO_F1.indd 9

25/01/2017 16:47


O oră la fel – nici nu știi când dispare.

PND_Te voi iubi mereu_RO_F1.indd 10

25/01/2017 16:47


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.