Te iubesc zi si noapte-fragment

Page 1

Această carte aparține lui:

Te iubesc zi si noapte_interior_240x274mm.indd 1

14.10.2015 16:32


Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 redactor: Virginia Costeschi Director producție: Cristian Claudiu Coban Dtp: Faber Studio Corectură: Eugenia Ursu Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României PRASADAM-HALLS, SMRITI Te iubesc zi şi noapte / Smriti Prasadam-Halls; il.: Alison Brown; trad.: Domnica Drumea. – Bucureşti: Pandora Publishing, 2015 ISBN 978-973-1989-92-1

Titlul original: I Love You Night and Day Autori: Smriti Prasadam-Halls, Alison Brown Text copyright © Smriti Prasadam-Halls, 2014 Illustration copyright © Alison Brown, 2014 Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2015 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

I. Brown, Alison (il.) II. Drumea, Domnica (trad.) 821.111-32=135.1

Te iubesc zi si noapte_interior_240x274mm.indd 2

14.10.2015 16:32


Smriti Prasadam-Halls

Alison Brown

Te iubesc zi s, i noapte

Traducere din engleză de Domnica Drumea

Te iubesc zi si noapte_interior_240x274mm.indd 3

13.10.2015 18:57


Te iubesc cel mai mult, te iubesc cel mai bine, Te iubesc mai mult dec창t oricine.

Te iubesc zi si noapte_interior_240x274mm.indd 4

13.10.2015 18:57


Te iubesc zi si noapte_interior_240x274mm.indd 5

13.10.2015 18:57


Te iubesc cât e cerul de înalt,

Te iubesc zi si noapte_interior_240x274mm.indd 6

13.10.2015 18:57


Te iubesc până-n văzduhul de smarald.

Te iubesc zi si noapte_interior_240x274mm.indd 7

13.10.2015 18:57


Te iubesc cât e pământul de lung…

și de lat,

Te iubesc zi si noapte_interior_240x274mm.indd 8

13.10.2015 18:57


Te iubesc neĂŽncetat.

Te iubesc zi si noapte_interior_240x274mm.indd 9

13.10.2015 18:57


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.