Taraboi in gradina de zarzavaturi_fragment

Page 1

Această carte aparține lui . . . . . . ...............................................

PND-Cotcodaceli in gradina.indd 1

19/03/2019 16:36


Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994

Titlul original: KACKEL I GRÖNSAKSLANDET Autor: Sven Nordqvist Copyright © Sven Nordqvist, 1990

Redactor: Virginia Costeschi

Originally published in Sweden by Bokförlaget Opal AB

Director producție: Cristian Claudiu Coban

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

DTP: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României NORDQVIST, SVEN Tărăboi în grădina de zarzavaturi / text şi il. de Sven Nordqvist ; trad. din suedeză de Gabriella Eftimie. - Bucureşti : Pandora Publishing, 2019 ISBN 978-606-978-211-8

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20

I. Eftimie, Gabriella (trad.)

www.pandoram.ro

821.113.6

Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

PND-Cotcodaceli in gradina.indd 2

Copyright © Pandora Publishing, 2019 pentru prezenta ediție

19/03/2019 16:36


Tărăboi în z a e r d zava a n i t d

ă r g

r d o q N v n i s e t v S

ur i

Traducere din suedeză de Gabriella Eftimie

PND-Cotcodaceli in gradina.indd 3

19/03/2019 16:36


Era o dimineață frumoasă de primăvară. Păsările cântau în fiecare tufiș, frunzele și iarba creșteau, gândacii zburau, mișunau și își făceau de lucru peste tot, astfel încât aerul vibra de atâta viață zumzăitoare, foșnitoare și țârâitoare care ieșise din ascunziș după sfârșitul iernii. Moș Pettson stătea în grădina de zarzavaturi și sfărâma un boț de pământ între degete. — Da, a venit vremea, spuse el. Azi putem să semănăm legumele și să sădim cartofii. Motanul Findus alerga de colo‑colo și speria cărăbușii. — Ce înseamnă să SĂDIM? — Înseamnă că îngropi cartofii sau semințele în pământ. Dacă îngropăm semințele de morcovi în pământ, o să crească morcovi în locul semințelor. Și din fiecare cartof pe care‑l îngropăm în pământ, o să crească cinci, zece cartofi noi.

PND-Cotcodaceli in gradina.indd 4

19/03/2019 16:36


Pisica se uită la moș cu o expresie îndârjită: — Dar mie nu‑mi plac „cinci, zece cartofi” și nici morcovii. N‑am putea să semănăm chiftele? — De semănat poți să semeni ce vrei. Doar că n‑o să crească nimic, spuse Pettson. — Am putea măcar să încercăm, spuse Findus. — Bine, încearcă. Dar mai întâi trebuie să săpăm și să greblăm grădina. Findus alergă înăuntru și aduse o chiftea rămasă de la cina din seara precedentă. Pettson săpă grădina și afână pământul. Plantă semințele în brazde frumoase și drepte. Morcovi și ceapă, mazăre și fasole. Motanul își îngropă chifteaua. Din când în când, alerga să vadă dacă a crescut.

PND-Cotcodaceli in gradina.indd 5

19/03/2019 16:36


Când lui Pettson nu i‑a mai rămas decât un răsad, dinspre casă se auzi o cotcodăceală ascuțită. — Coot‑cooot‑coooot‑codaaac! Veniți încoace! Pettson sapă în grădină! În secunda următoare, toate găinile năvăliră în grădină și începură să scormonească pământul după râme. — Vai, nuuuu! se văicări Pettson. Am uitat să închid găinile! Hșșș! N‑aveți voie aici! Ați stricat tot. Ați scos toate semințele din pământ.

PND-Cotcodaceli in gradina.indd 6

19/03/2019 16:36


Dar găinilor nu le păsa de protestele moșului. Râmele erau mâncarea lor preferată și, unde se săpa, imediat găseai și râme. Cum gonea Pettson o găină, cum apărea o alta în locul ei și începea să scormonească cu atâta zel, încât împrăștia semințele proaspăt semănate în toate direcțiile. Findus încercă să‑și apere cu curaj chifteaua. Dar, cu toate că țipă la ele până când răguși, găinile îl ciupiră de coadă și, înainte să‑și dea seama, una dintre ele îi scoase chifteaua din pământ și o înfulecă pe loc. — Chiar trebuie să vă închid în coteț ca să nu distrugeți răsadurile? țipă la ele Pettson. Haideți să vă dau mai bine niște semințe de floarea‑soarelui. — Dar noi vrem râme, spuseră găinile. — Atunci o să sap undeva numai pentru voi, să scormoniți cât vreți, spuse Pettson. Haideți cu mine.

PND-Cotcodaceli in gradina.indd 7

19/03/2019 16:36


Pettson intră în curtea găinilor și săpă un șanț. Găinile rămaseră în fața gardului. — N‑a mai rămas nicio râmă, spuse Fulguța, șefa găinilor. Ea era cea care lua toate deciziile importante. — Ba, cum să nu, spuse Pettson, uite‑aci e plin de râme. Haideți să vedeți. — Dacă intrăm acolo, o să ne încui și n‑o să mai putem ieși, spuse Fulguța.

PND-Cotcodaceli in gradina.indd 8

19/03/2019 16:36


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.