Sânziana năzdrăvana_fragment

Page 1

Această carte aparține lui: ....................
Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Virginia Lupulescu Director producție: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României KRINGS, ANTOON Sânziana năzdrăvana / Antoon Krings ; trad. din franceză de Loreta Budin. - Bucureşti : Pandora Publishing, 2020 ISBN 978-606-978-247-7 I. Budin, Loreta (trad.) 821.133.1

Titlul original: Capucine la coquine Text și ilustrații: Antoon Krings Copyright © Gallimard Jeunesse, 2018 Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2020 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


Sânziana năzdrăvana

Antoon Krings Traducere din franceză de Loreta Budin– C

ine‑a îndrăznit să smulgă florile reginei Crina? strigă șefa albinuțelor culegătoare de polen. Cine? — Eu nu, spune Roza. — Nici eu, spune Garofița. — N‑am fost noi! răspund în cor albinuțele, mai puțin una... Toate privirile se întorc spre Sânziana năzdrăvana. — Sânziana! Sunt sigură că iar ești tu de vină!


— Cine, eu? În niciun caz, răspunde năzdrăvana, smulgând una câte una petalele unei margarete. Voiam doar să mă distrez un pic, știi, cum fac îndrăgostiții. — E îndrăgostită, e îndrăgostită! — Nici gând! — Mă iubește, nu mă iubește... — Tăcere, fetelor! Întoarceți‑vă la florile voastre! — Să dansăm cu Sânziana / Să ne spună năzdrăvana/ Cât de dulce‑i dragostea... — Am spus: tăcere!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.