Pettson și Findus. Știi cât e ceasul?

Page 1

Traducere din limba germană de Iulian Bocai

Pettson a construit un ceas mare. Îi mai lipsește doar puțină culoare. Ajută-l pe Pettson și colorează ceasul.

Indicatorul mare arată minutele. Cel mic, orele.

Când minutarul trece o singură dată de toate cele 60 de linii de pe cadran, atunci știi că într-o oră se adună 60 de minute.

2

Findus a construit și el un ceas. Dar din păcate încă nu are toate numerele. Le poți scrie tu pe cadran în locul potrivit?

Pe ceasul lui Pettson, e ora 9. Pe al lui Findus ce oră e?

Cifrele de la 1 la 12 formează cadranul. Fiecare cifră arată o oră. Cum ziua are 24 de ore, asta înseamnă că, într-o zi, micul orar tre buie să învârtă de două ori în jurul cadranului.

2 3

Ia te uită câte ceasuri! Câteva dintre ele arată aceeași oră. Trage o linie între ceasurile-perechi care arată ore identice.

Știi ce oră arată cele două ceasuri?

2

Aici se văd șase ceasuri diferite. Știi cum se numește fiecare?

Unul dintre ele n-arată nicio oră. Care?

Spune-i lui Findus ce oră arată celelalte ceasuri.

Vai, ceasul ăsta s-a făcut bucăți. Findus ar vrea să-l repare. Poți să-l ajuți și să pui ceasul la loc cum trebuie?

Știi să spui cât e ceasul după ce l-ai reparat?

2 6
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.