Oul micului bufnita_fragment

Page 1

Această carte aparține lui:

PND_Little Owl's Egg_RO_F1.indd 1

10/26/2017 12:21:13 PM


Pentru toate Bufnițele: Mari, Mici sau Foarte Mici. Această carte este pentru tine, cu dragoste – DG Pentru Edward și Isobel – AB

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 redactor: Domnica Drumea Director producție: Cristian Claudiu Coban Dtp: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României GLIORI, DEBI Oul Micului Bufniţă / text: Debi Gliori ; il.: Alison Brown ; trad. din engleză de Luminița Gavrilă. - Bucureşti : Pandora Publishing, 2017 ISBN 978-606-978-114-2 I. Brown, Alison (il.) II. Gavrilă, Luminiţa (trad.)

Titlul original: Little Owl’s Egg Text: Debi Gliori Ilustrații: Alison Brown Text copyright © Debi Gliori 2016 Illustration copyright © Alison Brown 2016 This translation of Little Owl’s Egg is published by Pandora by arrangement with Bloomsbury Publishing Plc. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2017 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

821.111

PND_Little Owl's Egg_RO_F1.indd 2

10/26/2017 12:21:13 PM


Text

Debi Gliori

Ilustrații

Alison Brown

Traducere din engleză de Luminița Gavrilă

PND_Little Owl's Egg_RO_F1.indd 3

10/26/2017 12:21:15 PM


Mama Micului Bufniță avea o veste mare. Tocmai făcuse un ou frumos. — Știi ceva? i-a spus ea Micului Bufniță. Vom avea încă un pui de bufniță.

PND_Little Owl's Egg_RO_F1.indd 4

10/26/2017 12:21:19 PM


PND_Little Owl's Egg_RO_F1.indd 5

10/26/2017 12:21:23 PM


—NU, a strigat Micul Bufniță.

NU,

NU,

NU! PND_Little Owl's Egg_RO_F1.indd 6

10/26/2017 12:21:26 PM


Nu? s-a mirat mama lui.

— NU, a protestat Micul Bufniță. Eu sunt puiul tău. Nu mai ai nevoie de unul.

Mama Bufniță a clipit mirată. — Vai, ce zăpăcită sunt, a spus ea. Ai dreptate. Oul acesta este mult prea liniștit ca să fie un pui de bufniță . . .

PND_Little Owl's Egg_RO_F1.indd 7

10/26/2017 12:21:30 PM


. . . probabil că este un pui de râmă. Ei sunt atât de tăcuți și nu cer mai nimic. Doar un castronel cu pământ din când în când… Ar fi minunat, nu?

PND_Little Owl's Egg_RO_F1.indd 8

10/26/2017 12:21:34 PM


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.