Onno & Ontje. Prietenii sunt cel mai frumos dar_fragment

Page 1

Această carte aparține lui

Fii bun cu ea!

Editori: Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir

Fondator: Ion Mărculescu, 1994

Director producție: Cristian Claudiu Coban

Director editorial: Bogdan-Alexandru Stănescu

DTP: Faber Studio

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României SPRINGER, THOMAS

Onno & Ontje: prietenii sunt cel mai frumos dar / Thomas Springer, Alexandra Langenbeck; trad. din lb. germană de Liliana Popa. – București: Pandora Publishing, 2022

ISBN 978-606-978-579-9

I. Langenbeck, Alexandra II. Popa, Liliana (trad.)

Titlul original: Freunde sind das schönste Geschenk

Autor: Thomas Springer Ilustrator: Alexandra Langenbeck

Original edition © 2019 Coppenrath Verlag GmbH & Co. KG, Hafenweg 30, 48155 Münster, Germany.

Original title: Onno & Ontje. Freunde sind das schönste Geschenk (ISBN 978-3-649-63041-8). All rights reserved.

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopi ere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

Copyright © Pandora Publishing, 2022, pentru traducerea în limba rămână

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20

www.pandoram.ro

Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

087.5

O poveste de Thomas Springer

Cu ilustrații de Alexandra Langenbeck Traducere din limba germană de Liliana Popa

Bătrânul pescar Onno și mica sa vidră Ontje stăteau pe băncuța de plajă și beau ceai. O așteptau pe Olga să vină acasă. De când Onno avea rău de mare, nevasta lui mergea la pescuit în larg. În schimb, Onno se ocupa de tot ce era de făcut în gospodărie și de Ontje.

— O, a venit iarna! Ceaiul meu a înghețat, mormăi bătrânul pescar.

— Și al meu, răspunse Ontje vesel. Curios, linse ceaiul înghețat. Mmm, delicios.

— Nu vrei să o așteptăm pe Olga înăuntru, la căldură? propuse Onno. Dar micuța vidră lingea înghețata încântată. Nu vreu... că mi se topește înghețata de mentă. Se cuibări sub pătura călduroasă, uitându-se mai departe după Olga. Lui Onno nu-i rămăsese decât să se cuibărească și el sub pătură.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.