Onno & Ontje. Prieteni la cataramă_fragment

Page 1

Această carte aparține lui: ..........................................................
Editori: Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Director editorial: Bogdan-Alexandru Stănescu Director producţie: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României SPRINGER, THOMAS Onno & Ontje: prieteni la cataramă / poveste de Thomas Springer; il. de Matthias Derenbach; trad. din lb. germană de Iulian Bocai. ‒ Bucureşti: Pandora Publishing, 2021 ISBN 978-606-978-444-0 I. Derenbach, Matthias (il.) II. Bocai, Iulian (trad.)

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2021, pentru traducerea în limba română

821.112.2 087.5

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro

Titlul original: Onno & Ontje. Plötzlich allerdickste Freunde Text: Thomas Springer Ilustrații: Matthias Derenbach

Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

Original edition © 2016 Coppenrath Verlag GmbH & Co. KG, Hafenweg 30, 48155 Münster, Germany. Original title: Onno & Ontje. Plötzlich allerdickste Freunde All rights reserved.


Poveste de Thomas Springer Ilustrații de Matthias Derenbach Traducere din limba germană de Iulian Bocai


A fost odată ca niciodată un pescar bătrân pe care-l chema Onno. Și, fiindcă cel mai mult îi plăcea să fie singur, trăia undeva pe o insulă mică de tot. Locuia acolo doar cu capra Zieglinde, cu gâsca Ganslieb și cu soția sa, Olga. Dar până și așa i se părea că e prea multă lume pe insulă.Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.