O minciuna mare cat un elefant_fragment

Page 1

Această carte aparține lui .....................................................
Pentru Felix, care adoră deserturile. E. M.

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir

Titlul original: Un mensonge gros comme un éléphant

Fondator: Ion Mărculescu, 1994

Ilustrații: Estelle Meens

Redactare: Virginia Costeschi Director producție: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României ROBBERECHT, THIERRY O minciună mare cât un elefant / text: Thierry Robberecht ; il.: Estelle Meens. - Bucureşti : Pandora Publishing, 2019 ISBN 978-606-978-224-8 I. Meens, Estelle (il.) 821.133.1

Text: Thierry Robberecht

Copyright © 2019 Mijade Publications (B-5000 Namur - Belgium) Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

Copyright © Pandora Publishing, 2019 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


Traducere din franceză de Loreta Budin


De obicei, joc bine fotbal, dar în după-amiaza asta, în timp ce mă jucam în grădină, am trimis mingea fix în fereastra de la bucătărie.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.