O iubesc pe mami_fragment

Page 1

Această carte aparține lui: .....................................

Panda_I love my mummy_Interior.indd 1

16.02.2018 16:12


oria, t c i V u r t Pen ună cea mai b mămică ! din lume Giles

Panda_I love my mummy_Interior.indd 4

Pen tru Kat cu d rago e, Emm ste. a

16.02.2018 16:12


O iubesc

pe mami Giles Andreae & Emma Dodd Traducere din engleză de Lavinia BraniČ™te

Panda_I love my mummy_Interior.indd 5

16.02.2018 16:12


Panda_I love my mummy_Interior.indd 6

16.02.2018 16:12


Ce mult o iubesc eu pe mami, chiar mult! Îmi place s-o iau în brațe, s-o pup.

Panda_I love my mummy_Interior.indd 7

16.02.2018 16:12


Panda_I love my mummy_Interior.indd 8

16.02.2018 16:12


Îmi place s-o privesc când își perie părul Și când dansează prin casă cu uscătorul!

Panda_I love my mummy_Interior.indd 9

16.02.2018 16:12


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.