Mog si bunicuta - fragment

Page 1

MOG şi bunicuţa

Text și ilustraţii de

Judith Kerr Traducere din engleză de Luminiţa Gavrilă

PND Mog si bunicuta interior_F2.indd 1

20/02/2017 16:23


Pentru Eva şi Thomas şi pentru bunica şi bunicul lor

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 redactor: Domnica Drumea Director producţie: Cristian Claudiu Coban Dtp: Faber Studio

Titlul original: Mog and the Granny Text și ilustraţii: Judith Kerr Text and illustrations © Kerr-Kneale Productions Ltd, 1995 First published by HarperCollins Publishers Ltd in 1995 Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2017 pentru prezenta ediţie

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României KERR, JUDITH Mog şi bunicuţa / text şi il.: Judith Kerr; trad.: Luminiţa Gavrilă. - Bucureşti: Pandora Publishing, 2017 ISBN 978-606-978-042-8

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20

I. Gavrilă, Luminiţa (trad.)

www.pandoram.ro

821.111

Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

PND Mog si bunicuta interior_F2.indd 2

20/02/2017 16:23


Într-o zi, Mog o aştepta pe Debbie să se întoarcă de la şcoală. Mog ştia întotdeauna când venea Debbie. Nu ştia cum de ştia. Dar ştia. Brusc îi apărea în minte imaginea lui Debbie venind pe drum. Apoi se ducea s-o întâmpine. – Şcoala s-a terminat, Mog. A venit vacanţa de vară. Nu-i aşa că-i palpitant? Mog n-a zis nimic. Nu-i plăcea când lucrurile erau palpitante. Ei îi plăcea să fie neschimbate.

PND Mog si bunicuta interior_F2.indd 3

20/02/2017 16:23


În casă toată lumea era agitată. Doamna Thomas făcea bagajele.

Domnul Thomas căuta ceva important.

PND Mog si bunicuta interior_F2.indd 4

20/02/2017 16:23


Nicky dansa şi cânta un cântec inventat de el.

„Mergem în America unde sunt zgârie-nori. Nu mergem cu trenul, ci cu avionul. Vom vizita toate locurile interesante şi va fi ceva foarte neobişnuit deoarece acolo este zi în timp ce aici este noapte!“

– Mog, tu nu poţi veni cu noi, a spus Debbie. Dar vei sta acasă la o bunicuţă foarte cumsecade. Ea va avea grijă de tine până ne întoarcem noi.

PND Mog si bunicuta interior_F2.indd 5

20/02/2017 16:23


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.