Mog si bebelusul-fragment

Page 1

MOG și bebelușul

Text și ilustraţii de

Judith Kerr Traducere din engleză de Domnica Drumea

PND_Mog and the baby.indd 1

28.04.2016 12:34


Pentru Ben Davis, căruia îi sunt foarte dragi pisicile

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994

Titlul original: MOG and the Baby Autor: Judith Kerr

redactor: Virginia Costeschi

Copyright © Judith Kerr 1980 Translation © Pandora Publishing 2016 translated under licence from HarperCollins Publishers Ltd.

Director producţie: Cristian Claudiu Coban

The author asserts the moral right to be identified as the author of this work.

Dtp: Faber Studio

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României KERR, JUDITH Mog şi bebeluşul / text şi il.: Judith Kerr; trad.: Domnica Drumea – Bucureşti: Pandora Publishing, 2016 ISBN 978-606-8780-45-0 I. Drumea, Domnica (trad.) 821.111-93-32=135.1

Copyright © Pandora Publishing, 2016 pentru prezenta ediţie O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

PND_Mog and the baby.indd 2

28.04.2016 12:34


テ始tr-o zi, Mog se juca cu Nicky.

PND_Mog and the baby.indd 3

28.04.2016 12:34


PND_Mog and the baby.indd 4

28.04.2016 12:35


Debbie a plecat la școală. Domnul Thomas a plecat la lucru, dar Nicky era răcit.

PND_Mog and the baby.indd 5

28.04.2016 12:35


Mog și Nicky s-au jucat cu o bucată de sfoară.

Apoi s-au jucat de-a câinele rău.

PND_Mog and the baby.indd 6

28.04.2016 12:35


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.