Mog in intuneric_fragment

Page 1

TJ633-7-05 P01-48 175L CTP

C

7/30/05

4:02 PM

Page 1

B

TJ633-7-2005 IMUK Hcc0739 Mog in the dark W:220mmXH:280mm 175L 150 Stora Enso Matt Rhodamine/Magenta(D)

MOG în întuneric

Text și ilustraţii de

Judith Kerr Traducere din engleză de Luminiţa Gavrilă

ID_NO PND_Mog in the dark.indd 1

BRIGHT ARTS (H.K.)

1 lun., 09/10/2017 15:54:44


33-7-05 P01-48 175L CTP

C

7/30/05

4:04 PM

TJ633-7-0

Page 2

B

Rhodamine M

C

Y

Pentru Wienitz, care noaptea vedea lucruri pe care nimeni altcineva nu le mai vedea

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 redactor: Virginia Costeschi Director producţie: Cristian Claudiu Coban Dtp: Faber Studio

Titlul original: MOG in the Dark Text și ilustraŢii: Judith Kerr Copyright © Kerr-Kneale Production Ltd. 1983 This edition published by HarperCollins Publishers Ltd in 2006 Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2017 pentru prezenta ediţie

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României KERR, JUDITH Mog în întuneric / text şi il.: Judith Kerr; trad.: Luminiţa Gavrilă. – Bucureşti: Pandora Publishing, 2017 ISBN 978-606-978-103-6 I. Gavrilă, Luminiţa (trad.) 821.111

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

ID_NO PND_Mog in the dark.indd 2

BRIGHT ARTS (H.K.)

lun., 09/10/2017 15:54:46


C

B

7/30/05

4:05 PM

Page 3

Rhodamine M

Y

TJ633-7-2005 IMUK Hcc0739 Mog in the dark W:220mmXH:280mm 175L 150 Stora Enso Matt Rhodamine/Magenta(D)

TJ633-7-05 P01-48 175L CTP

Mog stătea în întuneric. Mog se gândea în întuneric. Mog stătea în întuneric şi avea gânduri negre. Mog se gândea: Sunt aici. Sunt aici, în întuneric, dar ei unde sunt?

ID_NO PND_Mog in the dark.indd 3

BRIGHT ARTS (H.K.)

3 lun., 09/10/2017 15:54:46


TJ633-7-05 P01-48 175L CTP

C

7/30/05

4:05 PM

Page 4

B

TJ633-7-0

Rhodamine M

Y

Ei sunt cu toţii în casă. Stăpânii mei sunt în casă. Coşul meu este în casă şi mâncarea mea pentru cină este în casă. Dar eu nu sunt în casă. Eu sunt aici.

TJ633-7-2005 IMUK Hcc0739 Mog in the dark W:220mmXH:280mm 175L 150 Stora Enso Matt Rhodamine/Magenta(D)

4

PND_Mog in the dark.indd 4

ID_NO

BRIGHT ARTS (H.K.) lun., 09/10/2017 15:54:48

C


TJ633-7-05 P01-48 175L CTP

B

4:05 PM

Page 5

Rhodamine M

Y

TJ633-7-2005 IMUK Hcc0739 Mog in the dark W:220mmXH:280mm 175L 150 Stora Enso Matt Rhodamine/Magenta(D)

C

7/30/05

PND_Mog in the dark.indd 5

ID_NO

BRIGHT ARTS (H.K.) lun., 09/10/2017 15:54:48

5


TJ633-7-05 P01-48 175L CTP

C

TJ633-7-2005 IMUK Hcc0739 Mog in the dark W:220mmXH:280mm 175L 150 Stora Enso Matt Rhodamine/Magenta(D)

6

B

7/30/05

4:05 PM

Page 6

TJ633-7-0

Rhodamine M

C

Y

Şi cine mai este aici, în întuneric?

PND_Mog in the dark.indd 6

ID_NO

BRIGHT ARTS (H.K.)

lun., 09/10/2017 15:54:51


TJ633-7-05 P01-48 175L CTP

B

4:05 PM

Page 7

Rhodamine M

Y

TJ633-7-2005 IMUK Hcc0739 Mog in the dark W:220mmXH:280mm 175L 150 Stora Enso Matt Rhodamine/Magenta(D)

C

7/30/05

PND_Mog in the dark.indd 7

ID_NO

BRIGHT ARTS (H.K.)

lun., 09/10/2017 15:54:52

7


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.