Miko, vulpișa friguroasă

Page 1

Această carte aparține lui: .............................................


Editori: Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Director editorial: Bogdan-Alexandru Stănescu Director producţie: Cristian Claudiu Coban

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României IATAGAN, ANDREEA Miko, vulpița friguroasă / Andreea Iatagan; il.: Diana Tivu. ‒ Bucureşti: Pandora Publishing, 2021 ISBN 978-606-978-438-9 I. Tivu, Diana (il.) 821.135.5 Titlul: Miko, vulpița friguroasă Autor: Andreea Iatagan Ilustrator: Diana Tivu

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2021, pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


Andreea Iatagan

vulpița friguroasă Ilustrații: Diana TivuMi-e frig. Mult timp, acestea au fost singurele cuvinte pe care Miko le rostise. Nu „mama“, nu „tata“, așa cum spun toți puii. Doar: Mi-e frig. Miko s-a născut într-o noapte cu vânt asurzitor și un ger atât de aspru, că până și ghețarii se îmbrățișau încercând să se încălzească. Iar asta nu li se mai întâmplase niciodată. Cine a trăit noaptea aceea poate înțelege de ce Miko, vulpea cu blană albăstrie, tremura întruna și nimic nu reușea să o facă să se simtă mai bine. Nici când a mai crescut, ea nu a scăpat de senzația de frig și de teama de vântul cel rece și șuierător. 5Nu-i de mirare că Miko nu-și dorea nimic mai mult decât să simtă, măcar o dată, că lăbuțele îi sunt calde și urechile nu îi mai amorțesc de ger. � De ce nu faci și tu ca mine? o întrebă o altă vulpe polară și îi arătă tunelurile adânci pe care le săpase în zăpadă. Se adăpostea acolo, încolăcită strâns. Dar lui Miko nu îi plăcea întunericul și nici să stea nemișcată să aștepte până când ar fi avut gerul chef să se domolească. Începu să se uite cu atenție la celelalte animale. Poate va afla de la ele cum să nu-i mai fie frig.

7


Iepurele-pantofi-de-zăpadă țopăia cu lăbuțele lui din spate foarte lungi și bine îmblănite. � Lăbuțele tale îți țin de cald? îl întrebă Miko, plină de speranță. � Da, sigur că da, îi răspunse iepurele și se întoarse la salturile lui vesele și lipsite de griji. 8


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.