Micuta mea stea-fragment

Page 1

Micuţa mea stea Mark Sperring Nicola O’Byrne

Traducere din engleză de Domnica Drumea

Micuta mea stea_interior_274x240mm.indd 5

14.10.2015 11:11


Când ziua s-a sfârșit

și somnul e aproape,

Micuta mea stea_interior_274x240mm.indd 6

14.10.2015 11:11


când luna e pe cer

și stelele pe pleoape…

Micuta mea stea_interior_274x240mm.indd 7

14.10.2015 11:11


În șoapte blânde te-nfășor

să știi cât mi-e de dor.

Micuta mea stea_interior_274x240mm.indd 8

14.10.2015 11:12


Micuta mea stea_interior_274x240mm.indd 9

14.10.2015 11:12


Micuta mea stea_interior_274x240mm.indd 10

14.10.2015 11:12


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.