Mamma Mu și căsuța din copac_fragment

Page 1

Această carte aparține lui: …………………………………………
Editori: Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Director producție: Cristian Claudiu Coban Director editorial: Bogdan-Alexandru Stănescu DTP: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Wieslander, Jujja Mamma Mu și căsuţa din copac / Jujja și Tomas Wieslander; il.: Sven Nordqvist; trad. din lb. suedeză de Gabriella Eftimie. – București: Pandora Publishing, 2022

Titlul original: Mamma Mu bygger koja Autori: Jujja & Tomas Wieslander Ilustrator: Sven Nordqvist Text © Jujja Wieslander & Tomas Wieslander Illustrations © Sven Nordqvist First published in Sweden in 1995 Published by agreement with Rabén & Sjögren Agency. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2022, pentru traducerea în limba rămână O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20

ISBN 978-606-978-513-3 www.pandoram.ro I. Wieslander, Tomas II. Nordqvist, Sven (il.) III. Eftimie, Gabriella (trad.) 821.113.6

Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


Traducere din limba suedeză de Gabriella Eftimie


Mamma Mu admira natura în mijlocul pășunii. Ce frumoasă mai e și toamna asta, își spuse ea în gând. Cu toate frunzele ei colorate. Și ce frumos se vede când razele soarelui se strecoară printre crengi! În clipa următoare, văcuța zări ceva neobișnuit. — Când vine Cioara, trebuie să-i arăt și ei numaidecât! spuse ea. Ce-o să se mai bucure!Fâl, fâl, buf. Cioara ateriză chiar în clipa următoare. — Bună, Cioară! spuse Mamma Mu. Ai venit? — Salut, Mamma Mu! spuse Cioara. — Hai să-ți arăt ceva, spuse Mamma Mu. Mamma Mu se îndreptă spre copacii din spatele grajdului. — Am văzut deja tot ce e de văzut, spuse Cioara. Aproape tot. Acum ce mai vrei să-mi arăți? — Mu, să vezi ce frumoasă e, spuse Mamma Mu. Ai să vezi.