Madline Finn_fragment

Page 1

PND_Madeline Finn_RO_F3.indd 1

4/4/2018 4:47:48 PM


Pentru toți prietenii mei blănoși și pentru cei care îi iubesc, vă mulțumesc. Și pentru biblioteci, locurile unde se întâmplă lucruri magice. —L. P.

EDITORI: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir FONDATOR: Ion Mărculescu, 1994 REDACTOR: Virginia Costeschi DIRECTOR PRODUCȚIE: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României PAPP, LISA Madeline Finn și cățelul bibliotecar / text și il.: Lisa Papp ; trad. din engleză de Domnica Drumea. - București : Pandora Publishing, 2018 ISBN 978-606-978-144-9

TITLUL ORIGINAL: Madeline Finn and the library dog TEXT ȘI ILUSTRAȚIi: Lisa Papp Copyright © Lisa Papp, 2016 Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2018 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

I. Drumea, Domnica (trad.) 821.111

PND_Madeline Finn_RO_F3.indd 2

4/4/2018 4:47:53 PM


Traducere din engleză de Domnica Drumea

PND_Madeline Finn_RO_F3.indd 3

4/4/2018 4:47:58 PM


NU-mi place să citesc!

PND_Madeline Finn_RO_F3.indd 4

4/4/2018 4:48:02 PM


Nici cărți.

Nici măcar meniul de pe

Nici reviste.

mașina de înghețată.

PND_Madeline Finn_RO_F3.indd 5

4/4/2018 4:48:06 PM


Și MAI ALES nu-mi place să citesc cu voce tare. — Străduiește-te mai mult, Madeline Finn, îmi spune învățătoarea.

PND_Madeline Finn_RO_F3.indd 6

4/4/2018 4:48:11 PM


Dar uneori nu înțeleg cuvintele. Uneori propozițiile îmi rămân lipite în gură ca untul de arahide. Uneori ceilalți chicotesc când fac o greșeală.

PND_Madeline Finn_RO_F3.indd 7

4/4/2018 4:48:14 PM


Și niciodată nu primesc o steluță de la învățătoarea mea. Nici măcar o față zâmbitoare. În schimb, primesc o inimă pe care scrie Mai Încearcă.

PND_Madeline Finn_RO_F3.indd 8

4/4/2018 4:48:20 PM


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.