La plimbare cu mami_fragment

Page 1

La plimbare cu mami

Judith Kerr Traducere din engleză de Domnica Drumea


Pentru minunata mea cumnată, Diana Kerr

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir

Titlul original: Mummy Time Autor: Judith Kerr

fondator: Ion Mărculescu, 1994

Translation © 2019 Pandora Publishing translated under licence from HarperCollins Publishers Ltd

redactor: Virginia Lupulescu

The author/illustrator asserts the moral right to be identified as the author/illustrator of this work.

Director producţie: Cristian Claudiu Coban

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

Dtp: Faber Studio

Text and illustrations copyright © Kerr-Kneale Productions Ltd. 2018

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României KERR, JUDITH La plimbare cu mami / text şi il.: Judith Kerr ; trad. din engleză de Domnica Drumea. - Bucureşti : Pandora Publishing, 2019

Copyright © Pandora Publishing, 2019 pentru prezenta ediţie

www.pandoram.ro

ISBN 978-606-978-245-3

I. Drumea, Domnica (trad.) 821.111

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20

Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


–…tocmai îl scoteam pe cel mic afară, la o plimbare cu mami…


…dar, draga mea, la petrecerea de aseară… unele feţe mi s‑au părut foarte ciudate……da, cel cu dinţii aceia groaznici…


…De fapt, era foarte drăguţ…