Iepuras s-a pierdut

Page 1

Traducere din engleză de Luminița Gavrilă


Pentru Jessica și Ben EDITORI: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir FONDATOR: Ion Mărculescu, 1994 REDACTOR: Virginia Costeschi DIRECTOR PRODUCȚIE: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României HORSE, HARRY Iepuraș s-a pierdut / text și il.: Harry Horse ; trad. din engleză de Luminița Gavrilă. București : Pandora Publishing, 2019 ISBN 978-606-978-192-0 I. Gavrilă, Luminița (trad.) 087.5

TITLUL ORIGINAL: Little Rabbit Lost AUTOR: Harry Horse Text and illustrations copyright © Harry Horse 2002 Original English language edition first published by Penguin Books Ltd, London The author and illustrator has asserted his moral rights. All rights reserved. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2019 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


epuraș s-a trezit și a știut că e o zi specială. — E ziua mea, a spus. Nu mai sunt un iepuraș atât de mic!


A sărit din pat și a găsit o grămadă de cadouri minunate și un enorm balon roșu.


Toată familia se uita când și-a deschis cadourile.

— La mulți ani, Iepuraș! au strigat ei veseli într-un glas. Și mai avem o surpriză...

— Bilete la parcul de distracții IepurLand! Pentru noi toți! Iepuraș își dorise dintotdeauna să meargă la IepurLand! S-a bucurat foarte mult.


Mama a pregătit cele trebuincioase pentru un picnic special de ziua lui de naștere și curând toți erau gata de plecare.


Au pornit spre IepurLand, Iepuraș mergând în frunte, cu balonul roșu în mână.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.