Iepuras fuge de acasa_fragment

Page 1

Traducere din engleză de Luminița Gavrilă

Little Rab Runaway int_RO.indd 1

vin., 26/10/2018 11:55:14


EDITORI: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir FONDATOR: Ion Mărculescu, 1994 REDACTOR: Virginia Costeschi

TITLUL ORIGINAL: Little Rabbit Runaway AUTOR: Harry Horse Copyright © Harry Horse, 2005

DIRECTOR PRODUCȚIE: Cristian Claudiu Coban

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

DTP: Faber Studio

Copyright © Pandora Publishing, 2018 pentru prezenta ediție

CORECTURĂ: Domnica Drumea

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României Horse, Harry Iepuraș fuge de-acasă / Harry Horse; trad.: Luminiţa Gavrilă. – București: Pandora Publishing, 2018 ISBN 978-606-978-190-6

www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

I. Gavrilă, Luminița (trad.) 821.111

Little Rab Runaway int_RO.indd 2

vin., 26/10/2018 11:46:43


Într-o zi, când Iepuraș nu a fost cuminte, mama și tatăl lui l-au certat.

Little Rab Runaway int_RO.indd 3

vin., 26/10/2018 11:46:50


—Nu-i drept! a strigat Iepuraș. Toți mă ceartă mereu, a spus el.

—Am să plec de-acasă și-am să trăiesc singur.

Little Rab Runaway int_RO.indd 4

vin., 26/10/2018 11:46:59


Și-a împachetat câteva lucruri pentru drum.

Little Rab Runaway int_RO.indd 5

vin., 26/10/2018 11:47:04


—Nu pleca, Iepuraș, i-a spus mama. O să ne fie dor de tine! —Adio, a spus Iepuraș și dus a fost.

Iepuraș a plecat departe. Mama și tatăl lui au strigat după el.

Little Rab Runaway int_RO.indd 6

vin., 26/10/2018 11:47:13


El s-a ascuns sub o tufă. —Am să-mi construiesc o casă și-am să rămân aici pentru totdeauna. Sunt Iepuraș Fugarul. Nimeni nu-mi spune mie ce să fac!

Little Rab Runaway int_RO.indd 7

vin., 26/10/2018 11:47:17


Numai ce începuse Iepuraș s-o construiască și iată că a venit la el Șoricica Molly. —Ce faci? l-a întrebat.

—Îmi fac o casă, i-a spus Iepuraș. Șoricica Molly a întrebat dacă poate să-l ajute.

Little Rab Runaway int_RO.indd 8

vin., 26/10/2018 11:47:23


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.