1, 2, 3... hai la școală!

Page 1

Această carte .....................................................aparţine lui:

din Grupul Editorial Trei.

CristianSilviu DragomirEditori:Magdalena MărculescuFondator:IonMărculescu, 1994Directoreditorial:Bogdan-AlexandruStănescuDirectorproducție:Claudiu Coban

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Dubuc, Marianne 1, 2, 3... hai la școală! / Marianne Dubuc; trad. din lb. franceză de Doina Popescu. –București: Pandora Publishing, 2022 ISBN 978-606-978-435-8 I. Popescu, Doina (trad.) 821.133.1

Titlul original: 1, 2, 3. À l’école Autor: Marianne Dubuc Copyright © Casterman, 2020 All rights reserved Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2022 pentru traducerea în limba română O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 www.pandoram.ro20 20PandoraMfaceparte

Hai la ScoalA

Traducere din limba franceză de Doina Popescu

1, 2, 3...

De dimineaţă, Pom și-a pregătit ghiozdanul și gustarea, apoi și-a pus pantofii cei noi. E totul gata pentru prima zi din clasa pregătitoare. Pom, dar tu te duci la școală abia anul viitor! îi strigă Momo. Numai că lui Pom i-a venit o idee! „Cavalerul intră în peșteră și, în întuneric, zări…“ Vai, întârziat!am Sfoooor-fiiiiiiu… Vii tu să mă iei diseară de la școală? Îîîîm, abia aștept pauza de gustare! ȘtiuIu-huuu!săzbor!

Așa că, iată, Pom se îndreaptă și el către școală, să descopere toate lucrurile despre care i-au povestit prietenii lui. Ce bine! O să le-arăt tuturor mingea mea cea nouă! Doamna învăţătoare a spus că vom merge azi în excursie! Știi, Momo, toate animalele care sunt prietene cu mine îmi povestesc despre școală. Vreau să merg și eu cu ele, măcar o zi.

Dincolo de gărduleţul grădinii, Pom zărește Școala Roade-Tot. Cling, cling! Sună de intrare! Șoriceii își lasă ghiozdanele în dulap, își pun papuceii și o salută pe învăţătoare. Haideţi, copii, aproape am ajuns! Încă un și plec!pupic Să ne așezăm unul în spatele altuia, ne cheamă domnulUltimaFloricel!oprirepasărea-autobuz!pentru

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.