Girafa Gilly_fragment

Page 1

Girafa Gilly Activități pentru dobândirea stimei de sine Poveste terapeutică și activități creative pentru copii cu vârste între 5 și 10 ani

aren Treisman DrI.luK strații de Sarah Peacock Traducere din engleză de Alexandra Fusoi


Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Virginia Lupulescu Director producție: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio Corectură: Irina Mușătoiu Eugenia Ursu Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României TREISMAN, KAREN Girafa Gilly : activităţi pentru dobândirea stimei de sine / Karen Treisman ; il. de Sarah Peacock ; trad. din engleză de Alexandra Fusoi. - Bucureşti : Pandora Publishing, 2020 ISBN 978-606-978-283-5 I. Peacock, Sarah (il.) II. Fusoi, Alexandra (trad.) 159.9

Titlul original: Gilly the Giraffe: Self-Esteem Activity Book Autor: Dr. Karen Treisman Copyright © Karen Treisman 2019 Illustrations copyright © Sarah Peacock 2019 Published in the UK in 2019 by Jessica Kingsley Publishers Ltd 73 Collier Street, London, N1 9BE, UK www.jkp.com All rights reserved. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă şi în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare şi multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2020 pentru prezenta ediție o.P. 16, Ghişeul 1, C.P. 0490, Bucureşti Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei


Pentru Gill, o persoană specială, creativă și unică — ne este foarte dor de tine, ne amintim de tine și te iubim.


Cuprins Despre această carte

8

Povestea Girafei Gilly ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 11 Activități ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37 Introducerea activităților ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 37 Ce urmează? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 37 Activități distractive și lucru manual cu Gilly ������������������������������������������������������������������� 39 Activități și exerciții pentru consolidarea stimei de sine, a încrederii, a gândirii pozitive și a siguranței de sine ��������������������������������������������������� 57

Ghid pentru adulți ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 109 Introducere ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 109 Structura cărții ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 110 De ce sunt atât de importante și oferă atâta siguranță stima de sine și încrederea în sine? �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������111 Ce este stima de sine scăzută? ���������������������������������������������������������������������������������������������� 112 De ce ar putea avea copiii probleme cu stima de sine? ������������������������������������������������ 114 Cum ajunge să se dezvolte și să se mențină stima de sine negativă ������������������������ 115 Sprijinirea și consolidarea stimei de sine și a încrederii în sine ���������������������������������� 118 Dificultăți și/sau stânjeneală la auzirea și primirea laudelor și a feedbackului pozitiv ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 120 Strategii practice, ponturi și feluri de a fi care ajută la dobândirea stimei de sine și a unui sentiment de sine pozitiv ������������������������������������������������������������ 123 Câteva sugestii pentru transformarea unui obiectiv amplu într‑unul mai ușor de realizat ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 129 Obstacole/bariere ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 130 Îndrumări pentru utilizarea acestor întrebări ��������������������������������������������������������������������131 Sugestii importante pentru toate strategiile — răsuflare, extindere, îmbogățire și înglobare ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 132 Observarea, sărbătorirea, lauda și amplificarea abilităților, a punctelor forte, talentelor, calităților și atributelor pozitive ale copilului ������������������������������������������������ 132


Despre această carte Bună, eu sunt Karen. Sunt psiholog clinician și am scris această carte împreună cu Girafa Gilly, care este minunată, creativă, pitorească și de mare ajutor. Ideile din acest volum au ajutat o mulțime de copii să‑și clădească și să‑și întărească stima de sine. Această carte vrea să te ajute: • să observi toate lucrurile care te fac special, unic și grozav • să îți dea o mulțime de idei ca să gândești pozitiv și să te bucuri de lucrurile care merg bine • să îți clădești și să‑ți sporești stima de sine și încrederea.

Ce se află în această carte • În primul rând, povestea Girafei Gilly. • În doilea rând, pagini distractive de colorat, cuvinte de căutat, chestionare, desene și idei de lucru manual inspirate de Gilly. • În al treilea rând, activități care să te ajute să‑ți dobândești stima de sine, încrederea și gândirea pozitivă, să te bucuri de ele, să le conștientizezi și să le dezvolți. • La sfârșitul cărții, un certificat de completare a activităților!

8


• O secțiune pentru adulții cu care parcurgi această culegere le va oferi idei despre cum să te ajute. Este necesar să citească întâi această parte, ca să te poată susține pe parcurs.

Să nu uiți când citești culegerea: • Nu te grăbi; poți să lucrezi câte puțin de fiecare dată. • Adulții care citesc cartea împreună cu tine o să te ajute pe parcurs. • Pentru fiecare se potrivesc activități și idei diferite. Așa că poți alege ce vrei să încerci. • Cel mai important e să‑ți placă.

Distracție plăcută și numai gânduri bune!

De la Karen și Gilly

9


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.