Findus la pescuit_fragment

Page 1

Această carte aparține lui . . . . . . . . . . ...........................................

PND - Saracul Pettson_interior_F3.indd 1

7/10/2018 11:47:48 AM


Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Virginia Costeschi Director producție: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României NORDQVIST, SVEN Findus la pescuit / Sven Nordqvist ; trad. din suedeză de Gabriella Eftimie. ‑ București: Pandora Publishing, 2018 ISBN 978‑606‑978‑173‑9 I. Eftimie, Gabriella (trad.)

Titlul original: Stackars Pettson Autor: Sven Nordqvist Copyright © Sven Nordqvist, 2001 Originally published by Bokförlaget Opal AB, 1987 Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2018 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

821.113.6

PND - Saracul Pettson_interior_F3.indd 2

7/10/2018 11:47:49 AM


Sven Nordqvist

Findus la pescuit

Traducere din suedeză de Gabriella Eftimie

PND - Saracul Pettson_interior_F3.indd 3

7/10/2018 11:47:49 AM


Venise toamna. Bătrânul Pettson stătea în bucătărie și își bea cafeaua de dinaintea prânzului. Complet nemișcat, se uita la vremea mohorâtă de afară. Și nu era deloc în toane bune.

PND - Saracul Pettson_interior_F3.indd 4

7/10/2018 11:47:51 AM


Motanul Findus era cu atât mai zglobiu. Nu putea să stea locului nici o clipă și de fapt nici nu voia asta. Se legăna cu scaunul, se mușca de coadă, sărea pe masă, lua o gură de cafea, alerga de colo‑colo cu un cub de zahăr, apoi sărea jos, se urca iar pe canapea și din nou pe masă... — STAI LOCULUI! se răsti la el Pettson. Apoi oftă adânc și zgomotos. — Pffuai, ce zi! spuse el. Azi chiar n‑am chef de nimic. Sunt prost dispus.

PND - Saracul Pettson_interior_F3.indd 5

7/10/2018 11:47:53 AM


— Ce bine! spuse Findus. Înseamnă că putem să ne jucăm toată ziua. — Da, vezi să nu, spuse Pettson. De jucat n‑ai decât să te joci singur. De preferință altundeva. — Singur, singur, singur. Altundeva. Blablabla. Eu vreau să mă joc cu tine. Aici și acum, imediat. Putem să ne jucăm de‑a „Spală pisica“. Tu ești pisica. — Nu, nu vreau să mă joc, mormăi Pettson și se holbă pe geam. Pic, pic, pic. N‑am timp. Trebuie să tai lemne. Dar nu vreau să tai lemne. Trebuie să sap grădina cu cartofi. Dar nu vreau să sap grădina. E frig și umed și vreau să stau aici toată ziua, să‑mi plâng de milă.

PND - Saracul Pettson_interior_F3.indd 6

7/10/2018 11:47:56 AM


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.