Exasperarea creatoare: corespondență

Page 1

co l ec ți e coord o n at ă d e bo g dan‑al ex andru stănes cuGEO

BOGZA

SAȘA

PANĂ

Exasperarea creatoare Corespondență Ediție întocmită de Cosmin Pană Postfață de Vladimir Pană


ed i t or i: Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir fon d ator : Ion Mărculescu, 1994 d i rector ed i torial: Bogdan‑Alexandru Stănescu red actare: Cezar Petrilă d es i g n : Andrei Gamarț d i r ect or p r od u cț ie: Cristian Claudiu Coban dtp: Dan Crăciun

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României BOGZA, GEO Exasperarea creatoare : corespondenţă / Geo Bogza, Saşa Pană. Bucureşti : Pandora Publishing, 2022 ISBN 978-606-978-537-9 I. Pană, Sașa 821.135.1

Copyright © Pandora M, 2022 O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90; Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro

I SB N: 978- 606- 97 8- 537- 9 Pandora M face parte din Grupul Editorial TREI


Argument „La 1 ianuarie, un tînăr care colabora și la foița zilnică a celui mai mic cotidian de literatură, Bilete de papagal, inventat de T. Arghezi, scosese la Cîmpina o revistă ce se intitula Urmuz… Era o re‑ vistă protestatară, neconformistă. Paginile scrise de Bogza erau ale unui exasperat: violente, stridente, îndrăznețe în conținut și în vocabular.“ Sașa Pană, Născut în ’02

„…apoi eu cu Sașa facem cocă de făină și în oraș, în special pe Calea Victoriei, lipim afișe Unu. Întorși acasă la 3 ore spre ziuă.“ Geo Bogza, Jurnal de copilărie și adolescență

„Sașa, o să vină o zi — nu știu cînd, poate peste 30 de ani, peste 50 — cînd mișcarea de la unu va fi studiată, analizată cu seriozitatea ce se cuvine.“ Geo Bogza, citat în Născut în ’02Notă asupra ediției Volumul cuprinde totalitatea celor 224 de scrisori, cărți poștale — notate, în volum, c.p. — și bilete trimise de Geo Bogza lui Sașa Pană, păstrate și numerotate de el cu scrupulozitatea sa de arhivar, precum și 108 din cele trimise de acesta în sens invers. Acestea din urmă (cu excepția cărții poștale din 2 februarie 1932 și a cîtorva bilete-răspuns la care ne-am folosit de schițele lor rămase în arhiva S.P.) fiind preluate — cu binevoitoarea îngăduință a doamnei Mădălina Lascu — din culegerea domniei sale apărută sub titlul Epistolar avangardist în anul 2012 la Editura Tracus Arte. Din păcate, în fondul Bogza al Bibliotecii Academiei Române, de unde provin, lipsesc — pe lîngă plicuri —, cu certitudine unele savuroase, destule dintre scrisorile primite de la Sașa Pană (după cum se poate observa și din referirile bogziene din acest volum). Multe din ele s-au pierdut sau rătăcit! Desigur, parantezele drepte ne aparțin. Nu am corectat unele evidente greșeli sau prescurtări, multe făcute în graba condeiului. Să le cuprindem pe toate între paranteze drepte ni s-a părut nu doar fastidios, ci și nenecesar. De aici și alternanța frazelor înce‑ pute — sau nu — cu majusculă, a formulărilor de genul „de la — dela“, „de altfel — dealtfel“ sau lipsa punctuației ori, din contra, lipsa majusculei după punct în unele scrisori bogziene. Am respectat, pe cît posibil, ortografia epocii, mai puțin apos‑ troful, înlocuit de cratimă. Sașa Pană a scris întotdeauna — indiferent de normele acade‑ mice — numai cu î din i și pe cît posibil „perfect fonetic“. Mărturie Geo Bogz a – Sașa Pană

7


stă și scrisoarea sa din 3 martie 1929. Geo Bogza, mai nehotărît, a alternat grafia „î“ și „â“! Un lucru prea puțin cunoscut este acela că Nicolae Iorga, în perioada prim‑ministeriatului său (1931-1932), cînd a deținut și funcția de ministru al învățămîntului, a introdus în școli scrierea exclusivă cu î din i. Guvernul următor a abrogat această măsură. Același procedeu l-a urmat și Academia Română în anii noștri, cînd, printr-o decizie pur politică, fără vreun fundament științific, a luat decizia neinspirată de a introduce în scriere două semne pentru același sunet. Cele cîteva asteriscuri de la sfîrșitul scrisorilor le-am tras între paranteze, sus în text, pentru a face lectura mai cursivă. La fel am procedat și cu intervențiile noastre. Fotografiile fac parte din albumul familiei Pană. Explicațiile scrise de mînă îi aparțin lui Sașa Pană. Titlul volumului este preluat de la articolul omonim al lui Geo Bogza, apărut în numărul 33 al revistei unu și mult comentat în această corespondență. Cosmin Pană

8

Exasperarea creatoare


Mic îndreptar argotico-avangardist

ATLANTIDĂ — întîmplare neplăcută, atmosferă agitată (practic, termen folosit în cele mai diferite situații, bun la toate!) ATLANTIZA (a) — a trimite, a da, a lua, a afișa AZUR — bancnotă BARBĂ (a avea) — a fi conformist, dogmatic, burghezit BOGZE — țîțe CHIOR — fără vreun ban (cf. și DEX!) DIOPTRII — bani (lipsă de…) EFEB — monedă (probabil de 20 lei) FAMILIE GERMANĂ — familie cu fete de măritat LENTICULAR — despre plăți LENTILE — bani, bancnote LOPLOP — nume de alint preluat de Bogza din volumul de colaje La femme 100 têtes de Max Ernst, unde este definit drept „superiorul păsărilor“ MIOP — aproape lefter Geo Bogz a – Sașa Pană

9


MIȘCARE, MIȘCĂRI — a face rost de bani OCULARIUM — întrevedere ORB — lefter ORBI (a) — a sărăci PEIZĂNI (a) — a flana, atent la cele înconjurătoare. Dar și alte sensuri — de exemplu, „a frunzări“. Variantă — „peișănere“ RÎNDUNICI — pîrțuri SENIL — un senil = 100 lei SEVILLĂ — bîrfă, dar și farsă VACUF — colet, pachet, cadou (alte întrebuințări — păcă‑ leală, zvon)

10

Exasperarea creatoare


„ÎN ZIUA DE 14 OCTOMBRIE 1928 am primit din Buștenari prima scrisoare de la Geo Bogza. A fost începutul unei întinse corespondențe cu grafica luminoasă, clară, aerată. George Bogza (abia din aprilie 1929 a devenit Geo) îmi trimitea scrisori de 10, 20 și — prin 1931, 1932 — chiar de 60 și 80 de pagini (un pachet, un caiet). În toate mă copleșea cu dragostea, cu prețuirea ce‑mi mărturisea pentru tot ce scriu, pentru munca de la unu, pen‑ tru puritatea și fuga mea de cel mai mărunt compromis. Scrisorile erau și imense confesiuni, toate neliniștile și gîndurile, problemele ce‑l frămîntau se oglindeau în acele sute de scrisori care purtau ștampila oficiului Telega.“ Sașa Pană, Născut în `02


12

Exasperarea creatoare


25.II.1928 Geo Salut cu toată frenezia fantezia fantasmagoria reapariţia lui „Urmuz“. Aflasem înaintea scrisorii tale, de la Roll. Îţi alăturez ms. Poţi să-l dai cu litera cît de mică (dacă n-ai loc), dar fii atent la corectură, păstrîndu-mi ortografia. Trimite-mi un ex. în plus. Nu te-am vizitat încă 1) Din cauza frigului 2) Din cauza lipsei de fonduri (n-am primit solda nici pe februarie și o duc greu) 3) Am momentan angarale cu serviciul 4) Acum imprim Unu (la București) 5) Dar în Martie ne vom vedea. Aștept — Aștept. Aștept, Aștept Urmuz. Te sărută cu primăvara zilei de azi Sașa Pană

Geo Bogz a – Sașa Pană

13


*** Pentru Căsuța Poștală 114 București 1 Iubite Sașa Ți-am primit c.p. [carte poștală] din 10 c. Am trimes pen‑ tru No. viitor din UNU versuri lui MOLDOV [Marcu Taingiu (1907, Dorohoi — 1966, Baltimore)] la Dorohoi încă de vreo două săptămâni. Voi avea grije ca să vă dau pentru fiecare număr — tinerețea sălbatecă a lui UNU mă antrenează și mă prinde în jocul lui de lumini cu becuri multicolore și intense. Miu [Al. Tudor-Miu] foarte ocupat, a promis totuș că vă va trimete. Dacă mai ai vreodată de scris ceva nu mai trimete scrisoarea la Câmpina ci în Buștenari — sat cu sonde, câini și oameni bețivi — unde stau mai tot timpul. Îți urmăresc pașii prin veac. Buștenari Of. Telega [Nota S.P.] 15.10.1928

George Bogza

Geo Bogza — autoportret 14

Exasperarea creatoare


*** [bilet] [Scris pe un formular de rețete medicale cu antetul „Doctor Alex. D. Binder Interne-Sifilis București str. Fluierului 3 Cons.(ultații) 4-6“] Iubite Sașa Pană Iată-mă sub acoperământul directorului lui UNU. Venit în București nu am ezitat ca să te caut. Fiindcă nu te-am găsit și aud că ești foarte matinal am să vin mâine dimineaţa pe la ora 6. Numai dacă am să mă pot scula. Mâine plec, și dacă nu ne întâlnim dimineaţa nu știu când voi mai trece pe aici Te rog dacă poţi să mai întârzii peste ora 6, fă-o dacă vezi că până atunci eu nu am sosit încă. Te asigur că n-ai să aștepţi mult, voi căuta să vin cât de dimineaţă Îţi mângâi fruntea cu ochii George Bogza

16.X.1928 19h ***

V-ași fi așteptat, iubite dle Bogza, cît de mult, dar mecanismul serviciului + soldaţii bolnavi cari mă așteaptă sînt fără recurs. Regret că nu m-aţi așteptat ieri; — manometrul vizitelor neașteptate m-a înșelat. În lipsa unei radiograme sau presimţiri, am plecat în oraș. Vă dorește 17.X.1928

Sașa Pană ***

Geo Bogz a – Sașa Pană

15


Domnului Doctor Alexandru Binder Fluerului 3 (etaj) București 4 Iubite Sașa În noaptea aceia, sângelui meu îi plăcuse să cânte trotuarele Bucureștiului. în tovărășia unui amic fost escroc iar în timpul de faţă suflet modernist băusem intens din toate posibilităţile absurdului. Știu bordelurile vizitate intens cu inima ca un vapor ţipând din sirene poezia stridenţei Și vorbele ca îmbrăţișeri, adresate unul altuia. Cu confesiunile ca o higenă psihologică unde era spălat tot jegul sufletelor noastre de adolescenţi pervertiţi (abia am împlinit 20 de ani iubite șașa pană dar răbojul activităţii mele nocturne și absurde e des încrustat cu isprăvile sângelui clocotind în amestecul cu viaţa ca zincul în acid azotic). Îţi spun iubite și pe nume nu din afectare ci pentru că din paginile lui UNU te-ai desprins ca un frate. Îţi știam adresa de acasă fiindu-mi comunicată de Moldov și venit în București am vrut să te cunosc și să te sărut. Noaptea serii în care te căutasem mi-am terminat-o cu ulti‑ mul bordel aproape de ziuă. Un hotel cu o odihnă de o oră a fost suficient obrajilor mei ca să-și revină din lungimea cadaverică căpătată peste noapte. La 6h eram îmbrăcat și văzând mulţimea de muncitori agi‑ tându-se pentru o mizerabilă bucată de pâine sufletul meu care n-a cunoscut mizeria încerca sentimente sociale. Dimineaţa era rece și ceţoasă. Tramvaile treceau toate prin mine și oamenii îmi dădeau cu ciomege în cap. Plângeam când măcelarii îmi disecau ochii cu mustăţile. (Scriu mizerabil — îmi poţi culege oare scrisul?) Când am ajuns în strada Fluerului era prea târziu. Am zâmbit soldatului frăţește și în sufletul meu erau toate gările unde se întâmplă pierderi de trenuri și vieţi. 16

Exasperarea creatoare


L-am întrebat dacă ÎNCĂ mai ai buza superioară indepen‑ dentă de brici (te cunoșteam din fotografia numărului 5). Dar în oraș nici un locotenent nu a avut mustață. spre seară un tren m-a înghițit. Ne depărtam orizontal dar îți vedeam zâmbetul sburând. Erai aproape și îți răspundeam. Și acum ești cu mine aici și întotdeauna te port pe marginile norilor. E noapte târziu. singur, treaz, sunt intrat în miezul ei ca un cuțit. Te îmbrățișează, George Bogza

21.X.1928 *** Iubite Bogza

Între două trenuri — unul care m-a vărsat în Buk[urești] și altul care mă va înghiţi mîne spre Iași, îţi trimit multe sărutări. La Dorohoi ţi-am citit Nopţile stridente cari mi-au plăcut și impresionat. La începutul lunii vei primi „Unu“ no 8. Ce faci cu „Urmuz“? N-am mai primit nici un număr. Sînt lîngă tine 24.XI.928

Sașa Pană ***

[c.p.] Căsuța Poștală 114 București 1 Iubite Sașa Îţi mulţumesc pt. c.p. trimesă într-o clipă de repauz. Am văzut dintr-o notiţă în Rampa că luai parte activă la con‑ ducerea unei reviste de avantgardă PROSPECT, la Iași. Dacă ai Geo Bogz a – Sașa Pană

17


întâmplător unul sau mai multe exemplare de prisos trimete-mi-le și mie fiindcă vreau să le cunosc. Urmuz nu va mai apare. Cauzele sunt multiple și le vei afla cândva. Fratele gândurilor tale Geo 27.XI.1928 [Nota S.P.] Răspuns 10.XII.928 și Prospect 4, unu 8, foto-ospiciu

*** Iași 12.12.1928 Iubite Bogza Crăciunul cu răvașele de plăcintă și felicitările factorilor poștali îmi sechestrează tipografia între 26 și 7 ianuar. Am hotărît, de aceea, să culeg no. viitor din „Unu“ între 21–24 ct. Trimite-mi 18

Exasperarea creatoare


pînă la acea dată o poemă sau proză. Va fi un număr închinat celui ce s-a legănat, într-o dimineaţă de octombre, de un copac, pe șoseaua Kiselef și al cărui nume l-a purtat, prea puţin timp, revista ta. Același,

Sașa Pană ***

Căsuța Poștală 114 București 1 Iubite Sașa Te iubesc pentru numele tău cari îmi reamintește de romanele rusești ale adolescenței mele. Sașa Sașa SAȘA Limba parcă ar suge o țâță de fecioară și creierul ca la cinema‑ tograf e martor scenelor de pe ecran. Am primit exemplarul din UNU. Cuvântul Felicit e prea plat și totuș trebuie să te felicit pentru acest număr sălbatec ca un tigru În el, fiecare cuvânt este ca un proiectil. Dacă îl sgândărești face explozie și te omoară. Nu pot umbla cu el decât specialiștii. Ce uriaș progres, ce evoluție grandioasă dela No. 1 minusculul No. 1 și până la acest 8. Vezi: revistele sunt ca orice vietate Urmează legile ondu­ lațiunei. Voi cu UNU abia v-ați născut și creșteți vertiginos, în curând veți convinge de vitalitatea voastră chiar și pe babalâcii încăpățânați. Îmi pare foarte rău că momentan, situația mea materială mă împiedică de a vă trimete un însemnat ajutor bănesc, consecință, ecou, oglindă, a dragostei mele pentru voi. Totuș aveți încredere în mine fac cauză comună cu UNU și îl vreau cât mai strălucit. dela Moldov, nu am primit până azi nimic. Îl întrebasem acum câteva zile ce se aude cu UNU — nu primisem încă pe cel trimes de tine — Foarte grotească și bufă discordanța dintre Geo Bogz a – Sașa Pană

19


articolul prim și celelalte din PROSPECT. Mihai Bicleanu acela scrie cred pentru croitorese. Interesant: Virgil Ghiorghiu, îl cunoșteam de altfel din Bilete de Papagal.

Aștept: XX [XX — literatură contemporană, revistă de avan‑ gardă din Iași] Lui Tania Ștefanovna, împletește-i din partea mea un șarpe în părul ei netuns. Ascultă: Moldov e un „scriitor“ de valoare. Linia lui frântă din numărul acesta este o capodoperă. Se deosebește de noi toți prin tragismul lui uriaș. Păcat că înaintea lui a fost Urmuz (omul) altfel ar fi avut un mare merit în literatura românească. Pentru cel care nu e surd — în câteva rânduri cum face el păsările cerului să se prăvălească la pământ. Și asta nu scris caduc ci cu o gravitate cosmică. Îmi place Moldov, îmi place mult. Vrei în primăvara aceasta un volum colectiv: eu, tu, Roll, Moldov etc. al suprarealismului român cu bucăți inedite? — Nu 20

Exasperarea creatoare