Exasperarea creatoare: corespondență

Page 1

colecție coordonată de bogdan‑alexandru stănescu

Corespondență GEO SAȘA BOGZA PANĂ Exasperareacreatoare Ediție întocmită de Cosmin Pană Postfață de Vladimir Pană

fondator: Ion Mărculescu, 1994 director editorial: Bogdan‑Alexandru Stănescu redactare: Cezar Petrilă design: Andrei Gamarț director producție: Cristian Claudiu Coban dtp: Dan Crăciun

editori : Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir

Copyright © Pandora M, 2022 O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90; Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro ISBN: 978-606-978-537-9 Pandora M face parte din Grupul Editorial TREI Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României BOGZA,ExasperareaGEOcreatoare : corespondenţă / Geo Bogza, Saşa Pană. Bucureşti : Pandora Publishing, 2022 ISBN 978 606 978 537 9 I. Pană, 821.135.1Sașa

Argument „La 1 ianuarie, un tînăr care colabora și la foița zilnică a celui mai mic cotidian de literatură, Bilete de papagal, inventat de T. Arghezi, scosese la Cîmpina o revistă ce se intitula Urmuz… Era o re vistă protestatară, neconformistă. Paginile scrise de Bogza erau ale unui exasperat: violente, stridente, îndrăznețe în conținut și în vocabular.“ Sașa Pană, Născut în ’02 „…apoi eu cu Sașa facem cocă de făină și în oraș, în special pe Calea Victoriei, lipim afișe Unu. Întorși acasă la 3 ore spre ziuă.“ Geo Bogza, Jurnal de copilărie și adolescență „Sașa, o să vină o zi — nu știu cînd, poate peste 30 de ani, peste 50 — cînd mișcarea de la unu va fi studiată, analizată cu seriozitatea ce se cuvine.“ Geo Bogza, citat în Născut în ’02

Din păcate, în fondul Bogza al Bibliotecii Academiei Române, de unde provin, lipsesc — pe lîngă plicuri —, cu certitudine unele savuroase, destule dintre scrisorile primite de la Sașa Pană (după cum se poate observa și din referirile bogziene din acest volum).

Multe din ele s au pierdut sau rătăcit! Desigur, parantezele drepte ne aparțin. Nu am corectat unele evidente greșeli sau prescurtări, multe făcute în graba condeiului. Să le cuprindem pe toate între paranteze drepte ni s a părut nu doar fastidios, ci și nenecesar. De aici și alternanța frazelor înce pute — sau nu — cu majusculă, a formulărilor de genul „de la — dela“, „de altfel — dealtfel“ sau lipsa punctuației ori, din contra, lipsa majusculei după punct în unele scrisori bogziene. Am respectat, pe cît posibil, ortografia epocii, mai puțin apos troful, înlocuit de cratimă.

Acestea din urmă (cu excepția cărții poștale din 2 februarie 1932 și a cîtorva bilete răspuns la care ne am folosit de schițele lor rămase în arhiva S.P.) fiind preluate — cu binevoitoarea îngăduință a doamnei Mădălina Lascu — din culegerea domniei sale apărută sub titlul Epistolar avangardist în anul 2012 la Editura Tracus Arte.

Geo Bogza – Sașa Pană 7

Sașa Pană a scris întotdeauna — indiferent de normele acade mice — numai cu î din i și pe cît posibil „perfect fonetic“. Mărturie

Notă asupra edi ţ iei Volumul cuprinde totalitatea celor 224 de scrisori, cărți poștale — notate, în volum, c.p. — și bilete trimise de Geo Bogza lui Sașa Pană, păstrate și numerotate de el cu scrupulozitatea sa de arhivar, precum și 108 din cele trimise de acesta în sens invers.

Exasperarea creatoare8 stă și scrisoarea sa din 3 martie 1929. Geo Bogza, mai nehotărît, a alternat grafia „î“ și „â“! Un lucru prea puțin cunoscut este acela că Nicolae Iorga, în perioada prim‑ministeriatului său (1931‑1932), cînd a deținut și funcția de ministru al învățămîntului, a introdus în școli scrierea exclusivă cu î din i. Guvernul următor a abrogat această măsură. Același procedeu l ‑ a urmat și Academia Română în anii noștri, cînd, printr‑o decizie pur politică, fără vreun fundament științific, a luat decizia neinspirată de a introduce în scriere două semne pentru același sunet.

Cele cîteva asteriscuri de la sfîrșitul scrisorilor le‑am tras între paranteze, sus în text, pentru a face lectura mai cursivă. La fel am procedat și cu intervențiile noastre.

Fotografiile fac parte din albumul familiei Pană. Explicațiile scrise de mînă îi aparțin lui Sașa Pană. Titlul volumului este preluat de la articolul omonim al lui Geo Bogza, apărut în numărul 33 al revistei unu și mult comentat în această corespondență. Cosmin Pană

FAMILIE GERMANĂ — familie cu fete de măritat

Geo Bogza – Sașa Pană 9 Mic îndreptar argotico-avangardist

ATLANTIDĂ — întîmplare neplăcută, atmosferă agitată (practic, termen folosit în cele mai diferite situații, bun la toate!)

ATLANTIZA (a) — a trimite, a da, a lua, a afișa AZUR — bancnotă BARBĂ (a avea) — a fi conformist, dogmatic, burghezit BOGZE — țîțe CHIOR — fără vreun ban (cf. și DEX!) DIOPTRII — bani (lipsă de…) EFEB — monedă (probabil de 20 lei)

LENTICULAR — despre plăți LENTILE — bani, bancnote LOPLOP — nume de alint preluat de Bogza din volumul de colaje La femme 100 têtes de Max Ernst, unde este definit drept „superiorul păsărilor“ MIOP — aproape lefter

Exasperarea creatoare10 MIȘCĂRI — a face rost de bani

MIȘCARE,

OCULARIUM — întrevedere ORB — lefter ORBI (a) — a sărăci PEIZĂNI (a) — a flana, atent la cele înconjurătoare. Dar și alte sensuri — de exemplu, „a frunzări“. Variantă — „peișănere“

RÎNDUNICI — pîrțuri SENIL — un senil = 100 lei SEVILLĂ — bîrfă, dar și farsă VACUF — colet, pachet, cadou (alte întrebuințări — păcă‑ leală, zvon)

„ÎN ZIUA DE 14 OCTOMBRIE 1928 am primit din Buștenari prima scrisoare de la Geo Bogza. A fost începutul unei întinse corespondențe cu grafica luminoasă, clară, aerată. George Bogza (abia din aprilie 1929 a devenit Geo) îmi trimitea scrisori de 10, 20 și — prin 1931, 1932 — chiar de 60 și 80 de pagini (un pachet, un caiet). În toate mă copleșea cu dragostea, cu prețuirea ce‑mi mărturisea pentru tot ce scriu, pentru munca de la unu, pen‑ tru puritatea și fuga mea de cel mai mărunt compromis. Scrisorile erau și imense confesiuni, toate neliniștile și gîndurile, problemele ce‑l frămîntau se oglindeau în acele sute de scrisori care purtau ștampila oficiului Telega.“ Sașa Pană, Născut în `02

Exasperarea creatoare12

Geo Bogza – Sașa Pană 13 25.II.1928 Geo Salut cu toată frenezia fantezia fantasmagoria reapariţia lui „Urmuz“. Aflasem înaintea scrisorii tale, de la Roll. Îţi alăturez ms. Poţi să‑l dai cu litera cît de mică (dacă n‑ai loc), dar fii atent la corectură, păstrîndu‑mi ortografia. Trimite‑mi un ex. în plus. Nu te‑am vizitat încă 1) Din cauza frigului 2) Din cauza lipsei de fonduri (n‑am primit solda nici pe februarie și o duc greu) 3) Am momentan angarale cu serviciul 4) Acum imprim Unu (la București)

5) Dar în Martie ne vom vedea. Aștept — Aștept. Aștept, AșteptTeUrmuz.sărută cu primăvara zilei de azi Sașa Pană

Exasperarea creatoare14 *** Pentru Căsuța Poștală 114 București 1 IubiteȚiSașa‑am primit c.p. [carte poștală] din 10 c. Am trimes pen‑ tru No. viitor din UNU versuri lui MOLDOV [Marcu Taingiu (1907, Dorohoi — 1966, Baltimore)] la Dorohoi încă de vreo două Voisăptămâni.aveagrije ca să vă dau pentru fiecare număr — tinerețea sălbatecă a lui UNU mă antrenează și mă prinde în jocul lui de lumini cu becuri multicolore și intense. Miu [Al. Tudor‑Miu] foarte ocupat, a promis totuș că vă va trimete.Dacă mai ai vreodată de scris ceva nu mai trimete scrisoarea la Câmpina ci în Buștenari — sat cu sonde, câini și oameni bețivi — unde stau mai tot timpul. Îți urmăresc pașii prin veac. George Bogza Of.BuștenariTelega[Nota S.P.] 15.10.1928 Geo Bogza — autoportret

Geo Bogza – Sașa Pană 15 *** [Scris[bilet] pe un formular de rețete medicale cu antetul „Doctor Alex. D. Binder Interne‑Sifilis București str. Fluierului 3 Cons.(ultații) Iubite4‑6“] Sașa Pană Iată‑mă sub acoperământul directorului lui UNU. Venit în București nu am ezitat ca să te caut. Fiindcă nu te‑am găsit și aud că ești foarte matinal am să vin mâine dimineaţa pe la ora 6. Numai dacă am să mă pot scula. Mâine plec, și dacă nu ne întâlnim dimineaţa nu știu când voi mai trece pe aici Te rog dacă poţi să mai întârzii peste ora 6, fă‑o dacă vezi că până atunci eu nu am sosit încă. Te asigur că n‑ai să aștepţi mult, voi căuta să vin cât de dimineaţă Îţi mângâi fruntea cu ochii George Bogza 19h16.X.1928 ***

V‑ași fi așteptat, iubite dle Bogza, cît de mult, dar mecanismul serviciului + soldaţii bolnavi cari mă așteaptă sînt fără recurs. Regret că nu m ‑ aţi așteptat ieri; — manometrul vizitelor neașteptate m‑a înșelat. În lipsa unei radiograme sau presimţiri, am plecat în oraș. Vă dorește Sașa Pană 17.X.1928 ***

Un hotel cu o odihnă de o oră a fost suficient obrajilor mei ca să‑și revină din lungimea cadaverică căpătată peste noapte.

vizitate intens cu inima ca un vapor ţipând din sirene poezia stridenţei Și vorbele ca îmbrăţișeri, adresate unul altuia. Cu confesiunile ca o higenă psihologică unde era spălat tot jegul sufletelor noastre de adolescenţi pervertiţi (abia am împlinit 20 de ani iubite șașa pană dar răbojul activităţii mele nocturne și absurde e des încrustat cu isprăvile sângelui clocotind în amestecul cu viaţa ca zincul în acid azotic).

Îţi spun iubite și pe nume nu din afectare ci pentru că din paginile lui UNU te‑ai desprins ca un frate. Îţi știam adresa de acasă fiindu‑mi comunicată de Moldov și venit în București am vrut să te cunosc și să te sărut. Noaptea serii în care te căutasem mi‑am terminat‑o cu ulti ‑ mul bordel aproape de ziuă.

La 6h eram îmbrăcat și văzând mulţimea de muncitori agi‑ tându‑se pentru o mizerabilă bucată de pâine sufletul meu care n‑a cunoscut mizeria încerca sentimente sociale. Dimineaţa era rece și ceţoasă.Tramvaile treceau toate prin mine și oamenii îmi dădeau cu ciomege în Plângeamcap.când măcelarii îmi disecau ochii cu mustăţile. (Scriu mizerabil — îmi poţi culege oare scrisul?)

Exasperarea creatoare16 Doctor Alexandru Binder Fluerului 3 (etaj) București 4 IubiteÎnSașanoaptea

Când am ajuns în strada Fluerului era prea târziu. Am zâmbit soldatului frăţește și în sufletul meu erau toate gările unde se întâmplă pierderi de trenuri și vieţi.

aceia, sângelui meu îi plăcuse să cânte trotuarele Bucureștiului. în tovărășia unui amic fost escroc iar în timpul de faţă suflet modernist băusem intens din toate posibilităţile absurdului.Știubordelurile

Domnului

Geo Bogza – Sașa Pană 17 L‑am întrebat dacă ÎNCĂ mai ai buza superioară indepen‑ dentă de brici (te cunoșteam din fotografia numărului 5). Dar în oraș nici un locotenent nu a avut mustață. spre seară un tren m‑a înghițit. Ne depărtam orizontal dar îți vedeam zâmbetul sburând. Erai aproape și îți răspundeam. Și acum ești cu mine aici și întotdeauna te port pe marginile norilor. E noapte târziu. singur, treaz, sunt intrat în miezul ei ca un cuțit. Te îmbrățișează, George Bogza 21.X.1928 *** Iubite Bogza Între două trenuri — unul care m‑a vărsat în Buk[urești] și altul care mă va înghiţi mîne spre Iași, îţi trimit multe sărutări. La Dorohoi ţi‑am citit Nopţile stridente cari mi‑au plăcut și impresionat. La începutul lunii vei primi „Unu“ no 8. Ce faci cu „Urmuz“? N‑am mai primit nici un număr. Sînt lîngă tine Sașa Pană 24.XI.928 *** Căsuța[c.p.] Poștală 114 București 1 IubiteÎţiSașamulţumesc pt. c.p. trimesă într o clipă de repauz. Am văzut dintr o notiţă în Rampa că luai parte activă la con ducerea unei reviste de avantgardă PROSPECT, la Iași. Dacă ai

Exasperarea creatoare18 întâmplător unul sau mai multe exemplare de prisos trimete‑mi‑le și mie fiindcă vreau să le cunosc. Urmuz nu va mai apare. Cauzele sunt multiple și le vei afla cândva.Fratele gândurilor tale Geo [Nota27.XI.1928S.P.] Răspuns 10.XII.928 și Prospect 4, unu 8, foto‑ospiciu *** Iași 12.12.1928 Iubite Bogza Crăciunul cu răvașele de plăcintă și felicitările factorilor poștali îmi sechestrează tipografia între 26 și 7 ianuar. Am hotărît, de aceea, să culeg no. viitor din „Unu“ între 21–24 ct. Trimite‑mi

foarte rău că momentan, situația mea materială mă împiedică de a vă trimete un însemnat ajutor bănesc, consecință, ecou, oglindă, a dragostei mele pentru voi.

Geo Bogza – Sașa Pană 19 pînă la acea dată o poemă sau proză. Va fi un număr închinat celui ce s‑a legănat, într‑o dimineaţă de octombre, de un copac, pe șoseaua Kiselef și al cărui nume l ‑ a purtat, prea puţin timp, revistaAcelași,ta. Sașa Pană *** Căsuța Poștală 114 București 1 IubiteTeSașaiubesc pentru numele tău cari îmi reamintește de romanele rusești ale adolescenței mele. Sașa Sașa SAȘA Limba parcă ar suge o țâță de fecioară și creierul ca la cinema‑ tograf e martor scenelor de pe ecran. Am primit exemplarul din UNU. Cuvântul Felicit e prea plat și totuș trebuie să te felicit pentru acest număr sălbatec ca un tigru În el, fiecare cuvânt este ca un proiectil. Dacă îl sgândărești face explozie și te omoară. Nu pot umbla cu el decât specialiștii. Ce uriaș progres, ce evoluție grandioasă dela No. 1 minusculul No. 1 și până la acest 8.

dela Moldov, nu am primit până azi nimic. Îl întrebasem acum câteva zile ce se aude cu UNU — nu primisem încă pe cel trimes de tine — Foarte grotească și bufă discordanța dintre

Totuș aveți încredere în mine fac cauză comună cu UNU și îl vreau cât mai strălucit.

Vezi: revistele sunt ca orice vietate Urmează legile ondu ‑ lațiunei. Voi cu UNU abia v ‑ ați născut și creșteți vertiginos, în curând veți convinge de vitalitatea voastră chiar și pe babalâcii încăpățânați.Îmipare

Lui Tania Ștefanovna, împletește‑i din partea mea un șarpe în părul ei Ascultă:netuns.Moldov e un „scriitor“ de valoare. Linia lui frântă din numărul acesta este o capodoperă. Se deosebește de noi toți prin tragismul lui uriaș. Păcat că înaintea lui a fost Urmuz (omul) altfel ar fi avut un mare merit în literatura românească.

Vrei în primăvara aceasta un volum colectiv : eu, tu, Roll, Moldov etc. al suprarealismului român cu bucăți inedite? — Nu

Pentru cel care nu e surd — în câteva rânduri cum face el păsările cerului să se prăvălească la pământ. Și asta nu scris caduc ci cu o gravitate cosmică. Îmi place Moldov, îmi place mult.

XX [XX — literatură contemporană , revistă de avan‑ gardă din Iași]

Exasperarea creatoare20 articolul prim și celelalte din PROSPECT. Mihai Bicleanu acela scrie cred pentru croitorese.

Interesant: Virgil Ghiorghiu, îl cunoșteam de altfel din Bilete de Papagal.Aștept:

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.