Etty Darwin_fragment

Page 1

Această carte aparține lui:
Pentru Ray, al cărui spirit trăiește în aceste pagini. Și pentru Jai, care aude fiecare întrebare a mea. – L.S. Mulțumirile mele se îndreaptă către English Heritage, biblioteca online a Universității Cambridge și http://darwin-online.co.uk, pentru că mi-au oferit ocazia să mă documentez pentru această carte. Mulțumesc și încântătoarei echipe de la Down House pentru răspunsurile la toate întrebările mele și pentru că a creat și întreține un loc atât de minunat de vizitat. Eventualele erori îmi aparțin exclusiv.

Editori: Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir

Titlul original: Etty Darwin and the Four Pebble Problem Autor: Lauren Soloy

Fondator: Ion Mărculescu, 1994

Text and illustrations © 2021 by Lauren Soloy

Director editorial: Bogdan-Alexandru Stănescu Redactare: Virginia Lupulescu Director producţie: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio

Published by arrangement with Tundra Books, a division of Penguin Random House Canada Limited. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2021 pentru traducerea în limba română

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României SOLOY, LAUREN Etty Darwin și problema celor patru pietricele/Lauren Soloy; trad. din lb. engleză de Petru-Aron Costeschi. – București: Pandora Publishing, 2021

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20

ISBN 978-606-978-415-0

Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

I. Costeschi, Petru Aron (trad.) 821.111

www.pandoram.ro


Traducere din limba engleză de Petru-Aron CosteschiA fost odată o fetiță pe nume Henrietta Darwin. Prefera să i se spună Etty, dacă nu vă e cu supărare. Tatăl ei, Charles, era unul dintre cei mai grozavi gânditori din istoria omenirii.


— Tata, așteaptă-mă! Vin și eu!

Își construise o alee de nisip, pe care mergea mult și cugeta, ceea ce făcea în fiecare zi, de două ori.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.