Elmer si ursuletul pierdut_fragment

Page 1

lui:

Acea st

ine

ă

te a p a r a c rČ›

....................

PND_Elmer si ursuletul pierdut.indd 1

04/04/2018 15:16


PND_Elmer si ursuletul pierdut.indd 2

04/04/2018 15:16


PND_Elmer si ursuletul pierdut.indd 3

04/04/2018 15:17


Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 redactor: Domnica Drumea Director producție: Cristian Claudiu Coban Dtp: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României MCKEE, DAVID Elmer și ursulețul pierdut / text și il.: David McKee ; trad. din engleză de Luminița Gavrilă. ‑ București : Pandora Publishing, 2018 ISBN 978‑606‑978‑143‑2 I. Gavrilă, Luminița (trad.)

Titlul original: Elmer and the Lost Teddy autor: David McKee Copyright © 1999 by David McKee Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2018 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

821.111

PND_Elmer si ursuletul pierdut.indd 4

04/04/2018 15:17


și

ursulețul pierdut

David McKee Traducere din engleză de Luminița Gavrilă

PND_Elmer si ursuletul pierdut.indd 5

04/04/2018 15:17


Se făcuse deja noapte și cerul era plin de stele, când Elmer, elefantul multicolor, a auzit că plânge cineva. Era Puiul‑de‑elefant. — Nu poate să doarmă fără ursulețul de pluș, spuse mama Puiului‑de‑elefant. L‑am luat cu noi când am ieșit la picnic și cred l‑am pierdut pe undeva.

PND_Elmer si ursuletul pierdut.indd 6

04/04/2018 15:17


PND_Elmer si ursuletul pierdut.indd 7

04/04/2018 15:17


8

PND_Elmer si ursuletul pierdut.indd 8

04/04/2018 15:17


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.