Elmer si Super El - fragment

Page 1

lui:

Ac e a s

ine

e ap a t r a c rț ă t

....................

Super El - 2016_RO.indd 1

31.08.2016 17:23


Super El - 2016_RO.indd 2

31.08.2016 17:23


Super El - 2016_RO.indd 3

31.08.2016 17:23


Pentru Super Amélie, Super Flynn și Super Blake

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 redactor: Domnica Drumea Director producție: Cristian Claudiu Coban Dtp: Faber Studio

Titlul original: Elmer and Super El Autor: David McKee Text and Illustration copyright © David McKee, 2011 Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2016 pentru prezenta ediție

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României MCKEE, DAVID Elmer și Super El / David McKee; trad.: Luminiţa Gavrilă. - București: Pandora Publishing, 2016 ISBN 978-606-8780-81-8

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20

I. Gavrilă, Luminiţa (trad.)

Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

www.pandoram.ro

821.111-93-32=135.1

Super El - 2016_RO.indd 4

31.08.2016 17:23


și

SUPER EL

David McKee Traducere din engleză de Luminița Gavrilă

Super El - 2016_RO.indd 5

31.08.2016 17:23


Elmer, elefantul multicolor, ieșise la plimbarea de dimineață când deodată a auzit: — Oh, nu! Uitându‑se în jur, a văzut un elefănțel îmbrăcat într‑un costum pe care l‑a recunoscut imediat. — Bună, Super El! l‑a salutat Elmer zâmbind. Ai pățit ceva?

Super El - 2016_RO.indd 6

31.08.2016 17:23


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.