Elmer si strainul_fragment

Page 1

lui:

Acea st

ine

ă

te a p a r a c rț

....................

PND - Elmer si strainul_interior.indd 1

21/09/2018 17:26


Pentru Fabio B și Amy Z

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 redactor: Domnica Drumea Director producție: Cristian Claudiu Coban Dtp: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României MCKEE, DAVID Elmer și străinul / text și il.: David McKee ; trad. din engleză de Luminița Gavrilă. - București : Pandora Publishing, 2018 ISBN 978-606-978-142-5 I. Gavrilă, Luminița (trad.)

Titlul original: Elmer and the Stranger Text și ilustrații: David McKee Copyright © David McKee, 2000 Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2018 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

821.111

PND - Elmer si strainul_interior.indd 2

21/09/2018 17:26


și

străinul

David McKee Traducere din engleză de Luminița Gavrilă

PND - Elmer si strainul_interior.indd 3

21/09/2018 17:26


Elmer, elefantul multicolor, tocmai ieșise la plimbarea de dimineață când s‑a întâlnit cu Tigrul. – Elmer, a spus acesta, e pe‑aici un străin care se poartă foarte straniu. Sare și cade. – De obicei, străinii se poartă straniu; de aceea le spunem străini, a zis Elmer. – Bine, dar cred că e foarte nefericit, a spus Tigrul.

PND - Elmer si strainul_interior.indd 4

21/09/2018 17:26


PND - Elmer si strainul_interior.indd 5

21/09/2018 17:26


Chiar atunci a apărut și Leul. – Bună, Elmer. Bună, Tigrule, a spus el. Elmer, a apărut pe‑aici un individ ciudat. Și mereu…, nu știu cum să zic… – Sare, a spus Tigrul. Elmer știe.

PND - Elmer si strainul_interior.indd 6

21/09/2018 17:27


– Și pe urmă…, nu știu cum să zic… – Cade, a continuat Tigrul. Elmer știe. – Da, și mi se pare… ăă… – Nefericit, a zis Tigrul. Elmer știe. – Să mergem să vedem, a spus Elmer cu amabilitate.

PND - Elmer si strainul_interior.indd 7

21/09/2018 17:27


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.