Elmer si Mos Ros

Page 1

lui:

Ac e a s

ine

e ap a t r a c rț ă t

....................

ELMER_PAPA_RED_PBK_RO.indd 1

27.09.2016 11:32


ELMER_PAPA_RED_PBK_RO.indd 2

27.09.2016 11:32


ELMER_PAPA_RED_PBK_RO.indd 3

27.09.2016 11:32


Pentru Gillian și Eric Hill

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 redactor: Domnica Drumea Director producție: Cristian Claudiu Coban Dtp: Faber Studio

Titlul original: Elmer and Papa Red Autor: David McKee Copyright © David McKee, 2010 Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2016 pentru prezenta ediție

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României McKee, David Elmer și Moș Roș / David McKee; trad.: Luminiţa Gavrilă. - București: Pandora Publishing, 2016 ISBN 978-606-8780-82-5

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20

I. Gavrilă, Luminiţa (trad.)

Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

www.pandoram.ro

821.111-93-32=135.1

ELMER_PAPA_RED_PBK_RO.indd 4

27.09.2016 11:32


și Moș Roș

David McKee Traducere din engleză de Luminița Gavrilă

ELMER_PAPA_RED_PBK_RO.indd 5

27.09.2016 11:32


Elmer, elefantul multicolor, zâmbea fericit. Mai erau două zile până la obișnuita vizită din fiecare an a lui Moș Roș. Toți elefănțeii erau foarte nerăbdători. — Scoate-i la o plimbare, Elmer, i-a sugerat un elefant mai în vârstă. Între timp, noi putem să pregătim liniștiți cadourile.

ELMER_PAPA_RED_PBK_RO.indd 6

27.09.2016 11:33


ELMER_PAPA_RED_PBK_RO.indd 7

27.09.2016 11:33


ELMER_PAPA_RED_PBK_RO.indd 8

27.09.2016 11:33


— La drum, tinerilor, a spus Elmer. Mergem să căutăm un brad. Elefănțeii au izbucnit în strigăte de bucurie și s-au grăbit să-l urmeze pe Elmer.

ELMER_PAPA_RED_PBK_RO.indd 9

27.09.2016 11:33


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.