Elmer si balenele_fragment

Page 1

lui:

Acea st

ine

ă

te a p a r a c rț

....................

PND_Elmer si balenele_int.indd 1

15/01/2018 17:06


PND_Elmer si balenele_int.indd 2

15/01/2018 17:06


PND_Elmer si balenele_int.indd 3

15/01/2018 17:06


Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 redactor: Domnica Drumea Director producție: Cristian Claudiu Coban Corectură: Maria Mușuroiu Dtp: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României MCKEE, DAVID Elmer și balenele / text și il.: David McKee ; trad. din engleză de Luminiţa Gavrilă. - București : Pandora Publishing, 2018 ISBN 978-606-978-136-4

Titlul original: Elmer and the Whales Text și ilustrații: David McKee Copyright © David McKee, 2013 Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2018 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

I. Gavrilă, Luminiţa (trad.) 821.111

PND_Elmer si balenele_int.indd 4

15/01/2018 17:06


și

balenele

David McKee Traducere din engleză de Luminiţa Gavrilă

PND_Elmer si balenele_int.indd 5

15/01/2018 17:06


Elmer, elefantul multicolor, și vărul Wilbur erau în vizită la bunicul Eldo. — Când eram de vârsta voastră, povestea bunicul Eldo, în perioada asta a anului, coboram de-a lungul râului până la ocean ca să văd balenele. — Balene? Fantastic! a exclamat Elmer. Vino, Wilbur! Să mergem să le vedem.

PND_Elmer si balenele_int.indd 6

15/01/2018 17:06


PND_Elmer si balenele_int.indd 7

15/01/2018 17:06