Elmer in zapada-fragment

Page 1

lui:

Ac e a s

ine

e apa t r a c rț ă t

....................

Elmer in the Snow - 2016_RO.indd 1

27.09.2016 10:43


Elmer in the Snow - 2016_RO.indd 2

27.09.2016 10:43


Elmer in the Snow - 2016_RO.indd 3

27.09.2016 10:43


Pentru Sabrina B. și Zoë Z.

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 redactor: Domnica Drumea Director producție: Cristian Claudiu Coban Dtp: Faber Studio

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României McKee, David MCKEE, DAVID Elmer în zăpadă / David McKee; trad.: Luminiţa Gavrilă. - București: Pandora Publishing, 2016 ISBN 978-606-8780-83-2

Titlul original: Elmer in the Snow Autor: David McKee Copyright © 1995 by David McKee Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2016 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

I. Gavrilă, Luminiţa (trad.) 821.111-93-32=135.1

Elmer in the Snow - 2016_RO.indd 4

27.09.2016 10:43


în zăpadă

David McKee Traducere din engleză de Luminița Gavrilă

Elmer in the Snow - 2016_RO.indd 5

27.09.2016 10:43


Într‑o dimineață, Elmer, elefantul multicolor, s‑a întâlnit cu un grup de elefanți care păreau cam supărați. — Ce s‑a întâmplat? a întrebat Elmer. — S‑a întâmplat că e frig, a răspuns unul dintre elefanți. Asta s‑a întâmplat. — Dar nu e foarte frig, a spus Elmer. E doar puțin mai frig ca de obicei. Nu trebuie decât să faceți o plimbare ca să vă mai încălziți. Haideți, veniți cu mine.

Elmer in the Snow - 2016_RO.indd 6

27.09.2016 10:43


Elmer in the Snow - 2016_RO.indd 7

27.09.2016 10:43


Elmer in the Snow - 2016_RO.indd 8

27.09.2016 10:43


Elmer i‑a condus pe elefanți într‑o direcție în care ei nu mergeau de obicei. Drumul urca abrupt și în curând elefanții au început să gâfâie de atâta efort. — Mulțumesc, Elmer. Să știi că tot nu m‑am încălzit, a spus unul dintre elefanți. Acum putem să ne întoarcem? — Nu încă, a spus Elmer. Mergi mai departe.

Elmer in the Snow - 2016_RO.indd 9

27.09.2016 10:43


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.