Elmer si Rose-fragment

Page 1

Prietena lui Elmer, pe nume Rose, Din cap până-n picioare se face roz. Alteori de la picioare până-n creștet se înroșește, Dar niciodată de la coadă până-n vârful nasului n-o păţește.


Elmer, elefantul multicolor, era împreună cu vărul său Wilbur. Se uitau la turma de elefanţi. — Simpatici, a spus Wilbur zâmbind, dar nu sunt speciali. — Ba toţi sunt speciali, a spus Elmer. Dar nu așa diferiţi ca noi. Imaginează-ţi o turmă de elefanţi ca tine sau ca mine.


În acel moment a sosit Pasăre care a spus: — Bunicul Eldo vă cheamă pe amândoi. — Să mergem, Wilbur, a spus Elmer.Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.