Doar 5 somnici pân’ la Crăciun_fragment

Page 1

Această carte aparține lui: .............................................
Pentru toți viitorii mei nepoți și celor ce vor urma – ne naștem cu dorința de a ne minuna, de a ne entuziasma și a fi fericiți. Credeți în magie!

Fondator: Ion Mărculescu, 1994

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Fallon, Jimmy Doar 5 somnici pân' la Crăciun / Jimmy Fallon; il. de Rich Deas ; trad. din lb. engleză de Michi Lucescu. - Bucureşti : Pandora Publishing, 2021 ISBN 978-606-978-453-2

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

Director editorial: Bogdan-Alexandru Stănescu

I. Deas, Rich (il.) II. Lucescu, Michi (trad.)

Copyright © Pandora Publishing, 2021, pentru traducerea în limba română

Director producţie: Cristian Claudiu Coban

821.111

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro

Editori: Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir

DTP: Faber Studio

Titlul original: 5 More Sleeps ‘til Christmas Text: Jimmy Fallon Ilustrații: Rich Deas

Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei. Copyright © 2020 by St. James Place, Inc. All rights reserved.


Jimmy Fallon Ilustrație de Rich Deas Traducere din limba engleză de Michi Lucescu


CINCI

Doar somnici pân’ la Crăciun, Îți vine să crezi că-i atât de-aproape? Știu că Moșul vine-n curând, c-am fost cuminte lunile-astea toate.


Doar 5 somnici pân’ la Crăciun. Nu cred că mai pot s-aștept.

Am note bune.

Dau de mâncare cățelului.

Ba chiar las farfuria lună.Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.