De ce este eficienta psihoterapia

Page 1

ColecĹŁie coordonată de Simona ReghintovschiLouis Cozolino

De ce este eficientă psihoterapia Cum ne folosim mintea pentru a ne influența creierul Traducere din engleză de Cristina Firoiu


Editori: SILVIU DRAGOMIR VASILE DEM. ZAMFIRESCU Director editorial: MAGDALENA MĂRCULESCU Coperta: FABER STUDIO (Magda Radu) Redactor: MANUELA NICOLAE Director producţie: CRISTIAN CLAUDIU COBAN Dtp: RĂZVAN NASEA Corectură: MARIA MUȘUROIU ELENA BIȚU Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României COZOLINO, LOUIS De ce este eficientă psihoterapia : cum ne folosim mintea pentru a ne influenţa creierul / Louis Cozolino ; trad.: Cristina Firoiu. - Bucureşti : Editura Trei, 2017 ISBN 978-606-719-901-7 615.851 Titlul original: Why Therapy Works. Using Our Minds to Change Our Brains Autor: Louis Cozolino Copyright © 2016 by Louis Cozolino Prezenta ediție s-a publicat prin acord cu W.W. Norton & Company, Inc. Copyright © Editura Trei, 2017 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 ; Fax: +4 0372 25 20 20 e‑mail: comenzi@edituratrei.ro www.edituratrei.ro

ISBN: 978-606-719-901-7


Cartea de față este dedicată lui Lennart Heimer, un om extraordinar și un profesor minunat.Cuprins 9 11

Mulțumiri Prefață

19

Partea întâi. Creierul cugetător. Conștiința și conștientizarea de sine

21

1. De ce au oamenii nevoie de psihoterapie

37

2. De ce este eficientă psihoterapia

56

3. Problemele non‑manifeste

74

4. Cum ne folosim mintea pentru a ne influența creierul

95

5. Lucrurile pe care nu ni le amintim, deși nu le uităm niciodată

111

Partea a doua. Creierul social. Întrupat și integrat

113

6. Creierul social și dezvoltarea deficitară

132

7. Atașamentul și relațiile apropiate

151

8. Rușinea fundamentală

171

9. Schemele statutului social. Locul nostru în lumea socială

194

10. Cum ajutăm clienții să devină indivizi‑alfa

De ce este eficientă psihoterapia § Cuprins


8

221

Partea a treia. Disocierea și integrarea. Aplicații în psihoterapie

223

11. Stresul și anxietatea

239

12. Cum să înțelegem și să tratăm traumele

264

13. Trauma complexă, din perspectiva psihologiei dezvoltării

285

14. Puterea narațiunilor coerente

302

15. Durerea este inevitabilă, suferința este opțională

LOUIS COZOLINO


Mulțumiri Aș dori să îi mulțumesc lui Deborah Malmud și echipei de la W.W. Norton, pentru îndrumarea, sprijinul și efortul depus în realizarea cărții de față. De asemenea, le mulțumesc colegilor de la Pepperdine University, în special Vanessei Davis, pentru par‑ ticiparea plină de entuziasm. Aș dori să îmi exprim recunoștința față de colegii împreună cu care redactez seria dedicată neuro‑ biologiei interpersonale, pentru bunăvoința de care dau dova‑ dă, devotamentul cu care contribuie la însănătoșirea seme‑ nilor și sprijinul reciproc. Printre ei i‑aș enumera pe Bonnie Badenoch, Bonnie Goldstein, Kyra Haglund, Richard Hill, Pat Ogden, Jaak Panksepp, Debra Pearce‑McCall, Allan Schore, Dan Siegel, Marion Solomon, Stan Tatkin și Bessel van der Kolk. Îi mulțumesc în mod special lui Erin Santos, care, cu deosebită răbdare și atenție la detalii, a coordonat toate aspectele legate de realizarea cărții de față și a contribuit cu numeroase idei de valoare, păstrându‑și întotdeauna zâmbetul pe buze. La final, le mulțumesc lui Susan și lui Sam pentru că îmi umplu inima de bucurie în fiecare dimineață.

De ce este eficientă psihoterapia § MulțumiriPrefață După mulți ani de studiu, mii de ore de supervizare și un munte de lecturi, mi‑am deschis în cele din urmă cabinetul de psihoterapie. Deși eram încă teribil de nepregătit, încercam să mă port ca și cum aș fi știut ce am de făcut. Bineînțeles că n‑a trecut mult și un client nou, un om de afaceri cu picioarele pe pământ, mi‑a adresat o întrebare simplă și directă: — Cum merge treaba asta cu psihoterapia? Am început să îi povestesc despre programări, tarife, politica de anulare a ședințelor și așa mai departe. — Nu, m‑a întrerupt el, nu treburile astea mă interesează. Cum te ajută concret psihoterapia să te faci bine? Mi‑am cerut scuze că am înțeles greșit întrebarea și i‑am explicat că mai întâi vom pune bazele unei relații, că va trebui să fie cât mai deschis și mai sincer cu putință și că vom încer‑ ca împreună să scoatem la iveală problemele neconștientizate. După care, vom crea noi experiențe de viață, pentru a‑i lărgi repertoriul emoțional și comportamental. Pe măsură ce vor‑ beam, îmi dădeam seama că omul devine tot mai exasperat, și totuși s‑a hotărât să mai facă o încercare: — Nu asta vreau să‑mi spuneți. Știu tot ce e de știut despre metodele folosite în psihoterapie.

De ce este eficientă psihoterapia § Prefață


12

Și‑a frământat mintea în căutarea unei formulări diferite și, în cele din urmă, mi‑a adresat o întrebare care mă tot preocupă de atunci încoace: — Care sunt mecanismele de acțiune? Cum vor duce toate aceste lucruri la schimbările pe care trebuie să le fac? — Grozavă întrebare! am răspuns eu, în timp ce îmi storceam creierii în căutarea unui răspuns, presupunând că voi găsi unul. Dar nu știam decât explicațiile oferite de zecile de metode tera‑ peutice în care fusesem instruit. M‑am gândit să îi explic de ce este eficientă psihoterapia folosind limbajul specific teoriei siste‑ melor, relațiilor cu obiectul și terapiei cognitiv‑comportamentale, dar m‑am oprit. Mi‑am amintit că niciuna dintre aceste explicații nu mă mulțumise vreodată în întregime și că la un moment dat încetasem să mai caut așa ceva. Răspunsul meu șovăitor i‑a sub‑ minat încrederea în mine, iar mie mi‑a subminat încrederea în propria persoană. În clipa aceea am înțeles că trebuie să găsesc o explicație rațională, un mecanism de acțiune care să facă abstracție de obișnuitele filosofii și metafore psihoterapeutice. Faptul că psihoterapia este eficientă a fost o ipoteză de bază a formării mele profesionale, iar aceasta din urmă s‑a axat în între‑ gime pe aspectele practice. Asemenea călugărilor și soldaților, psihoterapeuții de toate categoriile pleacă de la premisa că Domnul le stă alături. Diversele forme de psihoterapie s‑au dez‑ voltat empiric, prin observarea a ceea ce este eficient și, respec‑ tiv, ineficient. Deși am învățat cum să administrez tratamente, nu am găsit o explicație satisfăcătoare legată de motivele pentru care sunt eficiente tratamentele. În mare parte, lucrurile păreau să țină de credință. Eram încrezător că fiecare formă de psihoterapie pe care o stu‑ diasem poate ajuta un grup de clienți să își învingă simptomele

LOUIS COZOLINO


și să atingă un nivel superior de funcționare, fericire și insight. De asemenea, am observat că sectarismul școlilor de psihotera‑ pie ne limitează capacitatea de înțelegere a aspectelor curative fundamentale ale psihoterapiei. Am ajuns la concluzia că, pentru a înțelege modul în care funcționează psihoterapia, trebuie să începem de jos în sus, de la creier, de la modul în care a evoluat și mai ales de la felul în care a ajuns să învețe, să uite și să învețe din nou. Trebuie să înțelegem modul în care creierul reacționează la stres și faptul că reacția sa poate provoca suferință și boli. De asemenea, tre‑ buie să înțelegem faptul că creierul este un organ social și că putem să valorificăm capacitatea relațiilor interumane de reglare a anxietății și de stimulare a învățării. Dacă același client ar veni la mine astăzi și m‑ar întreba de ce este eficientă psihoterapia, tot nu aș găsi un răspuns pe deplin satisfăcător. Aș putea totuși să elaborez o explicație bazată pe fundamente științifice, care se inspiră din nenumăratele tipuri de psihoterapii. Deși, din multe puncte de vedere, reprezintă doar o altă metaforă, știința oferă o explicație obiectivă pen‑ tru problemele umane și mecanismul de acțiune al procesului psihoterapeutic. Câteva dintre aceste idei ne pot ajuta chiar să dezvoltăm conceptualizările cazurilor, astfel încât să includă și aspecte legate de funcționarea creierului, și să apreciem la un nivel mai profund importanța colaborărilor multidisciplinare. Cartea de față este împărțită în trei secțiuni. Prima, „Creierul cugetător. Conștiința și conștientizarea de sine“, prezintă un cadru științific general care explică faptul că evoluția creează condiții propice pentru suferința psihologică, dar ne oferă și instrumentele de vindecare reciprocă. Explic de ce trebuie să privim dincolo de cuvinte, diagnostice și problemele manifeste

13

De ce este eficientă psihoterapia § Prefață


14

și să cercetăm trecutul îndepărtat al speciei umane și trecutul personal al fiecărui client, pentru a descoperi căile spre schim‑ bările pozitive. A doua secțiune, „Creierul social. Întrupat și integrat“, se axează pe modul în care creierul nostru a devenit un organ soci‑ al și pe faptul că relațiile interpersonale reprezintă atât o sursă de suferință, cât și una de tărie. Analizez modul în care sun‑ tem programați genetic să formăm strânse legături reciproce la nivel cerebral, prin studierea schemelor de atașament, precum și modul în care suntem programați să ne purtăm în cadrul gru‑ purilor, prin intermediul schemelor de statut social. Mă stră‑ duiesc să demonstrez că atașamentul și statutul social joacă un rol esențial atât în menținerea sănătății, cât și în apariția boli‑ lor. De asemenea, capitolul analizează rușinea fundamentală, o consecință a instinctelor primitive, care asigură cooperarea, coordonarea și controlul la nivelul grupului. Apoi încerc să demonstrez importanța tratării rușinii pentru asigurarea unei funcționări normale și pentru atingerea obiectivelor terapeuti‑ ce care ne ajută să fim mai împliniți în viața personală și în cea profesională. În cea de‑a treia și ultima secțiune, „Disocierea și integrarea. Aplicații în psihoterapie“, mă concentrez asupra mecanisme‑ lor și efectelor anxietății, stresului și traumelor. O preocupare centrală a activității noastre este legată de vindecarea efecte‑ lor experiențelor negative asupra creierului, psihicului și vieții relaționale. Se stabilește o distincție importantă între stresorii de scurtă durată și stresul cronic timpuriu cu care se confruntă frecvent clienții cel mai dificil de tratat. După aceea, mă concen‑ trez asupra importanței narațiunilor pentru autoreglare, integra‑ rea neuronală și schimbările pozitive. Închei prin a menționa în

LOUIS COZOLINO


treacăt câteva idei filosofice de bază ale budismului, care m‑au ajutat să încorporez diverse perspective din multiple domenii, inclusiv din științele umaniste și cele exacte. Pentru a descoperi procesele care stau la baza schimbărilor psihoterapeutice, trebuie să privim dincolo de particularitățile formelor specifice de psihoterapie și să înțelegem aspec‑ tele comune ale evoluției, biologiei și experienței umane. Răspunsurile la întrebarea „De ce este eficientă psihoterapia?“ sunt înglobate în mecanismele fundamentale de adaptare și schimbare de la nivelul creierului, psihicului și vieții relaționale.

15

De ce este eficientă psihoterapia § PrefațăDe ce este eficientă psihoterapiaPartea întâi Creierul cugetător CONȘTIINȚA ȘI CONȘTIENTIZAREA DE SINECAPITOLUL 1

De ce au oamenii nevoie de psihoterapie Evoluția este atât un proces de creare a problemelor, cât și unul de rezolvare a acestora. JONAS SALK

Dacă nevoia este mama invenției, atunci ce nevoi au dus la inventarea psihoterapiei? Răspunsul la această întrebare are legătură cu istoria evoluției noastre și cu modul în care este reflectată la nivel biologic, relațional și al experiențelor de zi cu zi. Deși evoluția reprezintă un proces de adaptare, fiecare formă de adaptare duce la apariția unor noi probleme, care necesită noi forme de adaptare. După cum au observat cei mai mulți din‑ tre noi, alegeri care inițial păreau inspirate pot avea consecințe neprevăzute și se pot dovedi îndoielnice pe parcurs. Psihicul uman este alcătuit dintr‑un mozaic de elemente genetice, biologice și relaționale, care ne permite să ne integrăm în supraorganismele pe care le numim familie, trib și cultură. Istoria îndepărtată a evoluției noastre este răspunzătoare pen‑ tru legăturile profunde dintre corp, psihic și natura și calitatea

De ce este eficientă psihoterapia § De ce au oamenii nevoie de psihoterapie


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.